Xu Hướng 3/2023 # 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ Có Đáp Án # Top 12 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ Có Đáp Án # Top 12 View

Bạn đang xem bài viết 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ Có Đáp Án được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ 11 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 11 có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Đại cương hóa học hữu cơ với 100 câu hỏi kèm theo đáp án giúp các bạn học sinh rèn luyện giải bài tập một cách nhanh và chính xác nhất. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm đại cương hóa hữu cơ

Câu 1: Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ?

A. Nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P…

B. Gồm có C, H và các nguyên tố khác.

C. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

D. Thường có C, H hay gặp O, N, sau đó đến halogen, S, P.

Câu 2: Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là?

1. Thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. Có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. Liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. Liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. Dễ bay hơi, khó cháy.

6. Phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6.

C. 1, 3, 5.

D. 2, 4, 6.

Câu 3: Cấu tạo hoá học là?

A. Số lượng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

B. Các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

C. Thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

D. Bản chất liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Câu 4: Phát biểu nào sau được dùng để định nghĩa công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ?

A. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

B. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.

C. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ phần trăm số mol của mỗi nguyên tố trong phân tử.

D. Công thức đơn giản nhất là công thức biểu thị tỉ lệ số nguyên tử C và H có trong phân tử.

Câu 5: Cho chất axetilen (C 2H 2) và benzen (C 6H 6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau:

A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất.

Câu 6: Đặc điểm chung của các cacbocation và cacbanion là?

A. Kém bền và có khả năng phản ứng rất kém.

B. Chúng đều rất bền vững và có khả năng phản ứng cao.

C. Có thể dễ dàng tách được ra khỏi hỗn hợp phản ứng.

D. Kém bền và có khả năng phản ứng cao.

Câu 7: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là?

A. Thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất.

B. Thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

C. Thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.

D. Thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

B. Các chất có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH 2– là đồng đẳng của nhau.

C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau.

D. Liên kết ba gồm hai liên kết π và một liên kết σ.

Câu 9: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo một thứ tự nhất định.

B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm -CH 2-, do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.

C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng đẳng của nhau.

D. Các chất khác nhau có cùng công thức phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau.

Câu 10: Hiện tượng các chất có cấu tạo và tính chất hoá học tương tự nhau, chúng chỉ hơn kém nhau một hay nhiều nhóm metylen (-CH 2-) được gọi là hiện tượng?

A. Đồng phân.

B. Đồng vị.

D. Đồng khối.

Câu 11: Hợp chất chứa một liên kết π trong phân tử thuộc loại hợp chất

B. mạch hở.

C. thơm.

D. no hoặc không no.

Câu 12: Hợp chất hữu cơ được phân loại như sau:

A. Hiđrocacbon và hợp chất hữu cơ có nhóm chức.

B. Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Hiđrocacbon no, không no, thơm và dẫn xuất của hiđrocacbon.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 13: Phát biểu không chính xác là

A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hóa học

B. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau

C. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử

D. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết σ, sự xen phủ bên tạo thành liên kết π.

Câu 14: Nung một hợp chất hữu cơ X với lượng chất dư oxi hóa CuO người ta thấy thoát ra khí CO 2, hơi nước H 2O và khí N 2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau:

A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không oxi

B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.

C. Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N.

D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O.

Câu 15: Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36 oC), heptan (sôi ở 98 oC), octan (sôi ở 126 oC), nonan (sôi ở 151 o C). Có thể tách riêng các chất đó bằng cách nào sau đây?

A. Kết tinh.

C. Thăng hoa

D. Chiết

B. X, Z, T

C. X, Z.

D. Y, Z.

Câu 18: Trong những dãy chất sau đây, d

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Quốc Tế Có Đáp Án

Câu hỏi 1: Trong các giả định sau, các giả định nào không phải là giả định của ” Lý thuyết lợi thế tương đối ” của Davird Ricacdo. a; Thế giới có 2 quốc gia sản xuất 2 mặt hàng. b; Thương mại hoàn toàn tự do. c: Lao động là yếu tố sản xuất duy nhất. d: Có sự điều tiết của chính phủ. chọn câu d. Câu hỏi 2: Các công cụ chủ yếu trong chính sách thương mại quốc tế là: Thuế quan, hạn ngạch (quota), hạn chế xuất khẩu tự nguyện, trợ cấp xuất khẩu và… a. Bảo hộ hàng sản xuất trong nước b. Cấm nhập khẩu. c. Bán phá giá; d. Những quy định chủ yếu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chọn câu d. Câu hỏi 3: Ông là người bác bỏ quan điểm cho rằng: “Vàng là đại diện duy nhất cho sự giầu có của các quốc gia”. Ông là ai? a. Ardam Smith b. David Ricacdo c. Henry George d. Sam Pelzman Chọn câu a. Câu hỏi 4: Thương mại quốc tế là hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ được diễn ra giữa các quốc gia. Nó bao gồm các nội dung là: Xuất nhập khẩu hàng hóa & dịch vụ; gia công quốc tế; tái xuất khẩu và chuyển khẩu và… a. Xuất khẩu tại chỗ b. Bán hàng cho người dân. c. Thu thuế của các doanh nghiệp nước ngoài; d. Bán hàng cho người nước ngoài, Chọn câu a. Câu hỏi 5: Trong trao đổi thương mại quốc tế, nguyên tắc được các bên chấp nhận trao đổi là nguyên tắc: a. Phải có lợi cho mình b. Ngang giá. c. Có lợi cho bên kia d. Kẻ mạnh thì được lợi hơn Chọn câu b. Câu hỏi 6: Mỹ trao cho Việt nam quy chế bình thường vĩnh viễn PNTR vào ngày tháng năm nào: a. 20/12/2006 b. 7/11/2006 c. 20/11/2006 d. 21/12/2006 Chọn câu a. Câu hỏi 7: Vào ngày 07/11/2006 Việt nam được kết nạp trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO lúc đó Việt nam là thành viên thứ: a. 149 b. 150. c. 151 d. 152

Chọn câu b. Câu hỏi 8: Năm 2006 Việt nam thu hút vốn nước ngoài đạt mức kỉ lục: a. Trên 20 tỷ USD b. Trên 30 tỷ USD. c. Trên 10 tỷ USD d. Trên 05 tỷ USD Chọn câu c. Câu hỏi 9: Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam là: a. Chính sách thả nổi có kiểm soát của nhà nước b. Thả nổi c. Tự do. d. Nhà nước hoàn toàn kiểm soát Chọn câu a. Câu hỏi 10: Khi tỷ giá của đồng tiền trong nước giảm so với thế giới nó sẽ gây ra các tác động đối với nền kinh tế trong nước. Trong các tác động sau tác động nào không phải do nó gây ra: a. Xuất khẩu tăng b. Các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu. c. Đầu tư nước ngoài vào giảm d. Gây ra các tệ nạn xã hội Chọn câu d. Câu 11. Khi mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng của Mỹ tăng lên trong khi đó mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng Việt Nam giữ nguyên thì trên thị trường ngoại hối sẽ sảy ra hiện tượng gì: a, tăng cầu về USD và đồng thời làm giảm cung USD. b, tỷ giá hối đoái giữa USD và VND sẽ tăng lên. c, a và b. d, không có phương án nào đúng. Chọn câu c Câu chúng tôi mọi người kỳ vọng về tỷ giá hối đoái của đồng USD tăng thì sẽ dẫn tới : a, cầu của đồng USD giảm. b, cầu của đồng USD không đổi. c, cầu của USD tăng. d, không có phương án nào đúng. Chọn câu c. Câu 13. Hiện nay thế giới đang tồn tại những hệ thống tiền tệ nào: a, hệ thống tiền tệ giamaica. b, chế độ bản vị vàng hối đoái c, hệ thống tiền tệ châu âu ( EMS ) d, cả a và c . chọn câu d. Câu 14.giả sử tỷ giá hối đoái giữa USD và VND là 1USD = 16.000 VND. Giả dụ sang năm tới lạm phát của Mỹ tăng lên 2 % và tỷ lệ lạm phát của Việt Nam tăng lên 10%. Vậy tỷ giá giữa USD và VND trong năm tới là bao nhiêu : a, 1USD = 17.255 VND b, 1USD = 17.200 VND c, 1USD = 16.255 VND d, 1USD = 17.500 VND

a)Chế độ nước ưu đãi nhất. b)Ngang bằng dân tộc. c)Tương hỗ. d)Cả ba đáp án trên. Câu 3: Yếu tố nào không phải là công cụ của chính sách thương mại? a)Thuế quan. b)Quota. c)Trợ cấp xuất khẩu. d)Trợ cấp nhập khẩu. Câu 4: Những nhân tố nào là chủ thể của nền KTQT? a)Các quốc gia độc lập có chủ quyền. b)Các tổ chức KTQT c)Các liên kết KTQT d)Cả 3 đáp án trên. Câu 5: Quan hệ nào không phải quan hệ kinh tế quốc tế? a)Quan hệ di chuyển quốc tế về tư bản. b)Quan hệ di chuyển quốc tế về nguồn nhân lực. c)Hội nhập KTQT. d)Quan hệ quân sự. Câu 6: Xu hướng nào không phải xu hướng vận động chủ yếu của nền KTQT? a)Toàn cầu hoá. b)Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ. c)Sự phát triển của vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương. d)Các rào cản kinh tế giữa các quốc gia ngày càng tăng. Câu 7: Bản chất của hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất(1867-1914)? a)Là chế độ bản vị vàng. b)Là chế độ bản vị vàng hối đoái. c)Là chế độ tỷ giá cố định. d)Không đáp án nào đúng Câu 8: Ưu diểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại VN: a)Khối lượng vốn đàu tư trực tiếp nước ngoài vào Vn khá lớn qua các năm. b)Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa tới tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác. c)Dầu tư nước ngoài vào Vn mẩt cân đối về việc thu hút vốn theo ngành và vùng. d)A và d. Câu 9: Lợi ích của các công ty đa quốc gia mang lại cho nước chủ nhà? a)Giảm việc làm trong nước. b)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. c)Tiếp thu kỹ thuật và công nghệ từ nước ngoài. d)Có thể phá vỡ chính sách tiền tệ trong nước. Câu 10: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái? a)Mức chênh lệch lạm phát giữa các quốc gia. b)Mức chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia. c)Sự can thiệp của chính phủ. d)cả 3 đáp án trên.

Câu 11: Đặc điểm của hệ thống tiền tệ Bretton woods là: A.Bản vị vàng. B.Bản vị vàng hối đoái. C.Thành lập hai tổ chức: IMF và WB. D.Không đáp án nào đúng. Câu 12: Có hai nước: Việt Nam và Nhật Bản, có tỷ giá hối đoái 1JPY=130Vnd. Tỷ lệ lạm phát của VN la 8%/năm, của Nhật là 5%/năm. Hỏi tỷ giá hối đoái sau lạm phát bằng bao nhiêu? A.1JPY=133,71Vnd. B.1JPY=140,2Vnd. C.1JPY=129Vnd. D.1JPY=131Vnd. Câu 13: Mức lãi xuất trong nước tăng (các yếu tố khác không thay đổi) sẽ làm cho: A.Mức đầu tư trong nước tăng. B.Mức tiết kiệm trong nước tăng. C.Mức đầu tư trong nước giảm. D.B và C. Câu 14: Yếu tố nào không thuộc tài khoản vốn trong cán cân thanh toán quốc tế? A.Đẩu tư ra nước ngoai. B.Đầu tư nước ngòai vào trong nước. C.Vay ngân hàng. D.Vốn ODA. Câu 15: Hiện nay Việt Nam đang áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái nào? A.Tỷ giá hối đoái cố định. B.Tỷ giá hối đoái thả nổi. C.Tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. D.Không đáp án nào đúng. Câu 16: Đối tượng nhận được các khoản thu từ thuế là? A.Chính phủ. B.Người tiêu dùng. C.Nhà cung cấp. D.Cả ba đối tượng trên. Câu 17: Sức mua của đồng nội tệ giảm so với động ngoại tệ làm cho: A.Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu gặp khó khăn. B.Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu thuận lợi. C.Xúât khẩu gặp khó khăn và nhập khẩu thuận lợi. D.Xuất khẩu khó khăn và nhập khẩu khó khăn. Đáp án: 1c 2d 3d 4d 5d 6d 7a 8d 9d 10d. 11C 12A 13D 14D 15C 16A 17ª Câu 1 : Khi hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) được đàm phán vào cuối những năm 40 , nó đề ra các qui định và nguyên tắc điều tiết thương mại quốc tế .Trong đó có 2 nguyên tắc về không phân biệt đối xử có vị trí trung tâm là : A Nguyên tắc đối xử quốc gia B Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc Nguyên tắc đối xử vùng lãnh thổ Nguyên tắc đối xử quốc gia C Nguyên tắc không can thiệp vào

D Nguyên tắc đối xử quốc gia

công việc nội bộ của các n ước thành viên . Nguyên tắc bình đẳng Chọn câu B

Nguyên tắc bình đẳng

Câu 2 Xu hướng cơ bản trong thương mại quốc tế hiện nay là A T ự do ho á th ư ơng m ại B Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh t ế C Bảo hộ mậu dịch Chọn câu D

D Tự do hoá thương mại và bảo hộ mậu dịch

Câu 3 Trong lí thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith, có 2 giả định sau: 1 Thế giới có 2 quốc gia ,SX 2 loại mặt hàng mỗi nước có lợi thế tuyệt đối trong việc SX một mặt hàng 2 Đồng nhất chi phí sản xuất với tiền lương công nhân Ngoài ra còn 1 giả định là gì? A Giá cả hoàn toàn do chi phí quyết định B Giá cả hoàn toàn do thị trường quyết định C Công nghệ 2 nước là cố định D Thương mại hoàn toàn tự do Chọn câu A Câu 4 Các xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới hiên nay l à : A Khu vực hoá và toàn cầu h á B C ách m ạng khoa h ọc c ông ngh ệ ph át tri ển C Sự phát triển của vòng cung châu Á – TBD D Sự đối đầu đối thoại, biệt lập hợp tác.Và 3 xu hướng trên Chọn câu D Câu 5 Xét về tổ chức và quản lí , đầu tư quốc tế phân ra mấy loại ? A3 B4 C 2 D5 Chọn câu C Câu 6 Tính chất của đầu tư quốc tế là : A Tính bình đẳng và tự nguyện B Tính đa phương và đa chiều C Vừa hợp tác vừa cạnh tranh D Cả 3 tính chất trên Chọn câu D Câu 7 Sự hình thành và phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế trải qua mấy giai đoạn? A2 B3 C4 D5 Chọn câu C Câu 8 Vai trò của thuế quan trong thương mại quốc tế ? A Điều tiết XNK, bảo hộ thị trường nội địa B Tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước C Giảm thất nghiệp trong nước…. D Tất cả Chọn câu D Câu 9

D Nhập khẩu của Mỹ tăng Chọn câu A 1. Xu hớng vận động chủ yếu của nền kinh tế TG a. Sự phát triển mang tính chất bùng nổ của KH – CN b. Quá trình quốc tế hoá đời sống KTTG diễn ra với quy mô ngày càng lớn và tốc độ ngày càng cao c. Nền KTTG chuyển từ lỡng cực sang đa cực và xuất hiện sự phát triển của vòng cung Châu á TBD d. Cả 3 câu trên ( Đúng) 2. Nội dung của QHKTQT gồm các hoạt động cơ bản a. TMQT, HTQT về KT và KH – CN b. TMQT, hợp tác đầu t quốc tế, HTQT về KT và KH – CN, các dịch vụ thu ngoại tệ (Đúng) c. Nhập khẩu, xuất khẩu d. TMQT và các dịch vụ thu ngoại tệ 3. Quản điểm của Đảng trong Đại hội X về phát triển KTĐN a. 6 quan điểm b. 7 quan điểm c. 8 quan điểm d. 9 quan điểm 4. Nội dung của TMQT gồm các hoạt động cơ bản a. XK và NK b. XK, NK, táI XK và chuyển khẩu c. XK, NK, táI XK và chuyển khẩu, gia công thuê nớc ngoài và xuất khẩu tại chỗ (Đúng) d. XK, NK, gia công thuê nớc ngoài và xuất khẩu tại chỗ 5. Theo lý thuyết lợi ích tuyệt đối của A.Smith thì trong trao đổi quốc tế a. tất cả các nớc đều có lợi b. nớc nào có sản phẩm có hàm lợng KH – CN cao hơn thì sẽ đợc lợi còn nớc kia sẽ bất lợi c. các nớc đều có lợi khi họ tập trung vào chuyên môn hoá sx và xuất khẩu có lợi thế tuyệt đối(Đúng) d. các nớc bị bất lợi trong việc sx 2 mặt hàng so với nớc kia thì không nên tham gia trao đổi quốc tế 6. Trong lý thuyết lợi thế so sánh của D.Ricacđo thì trong trao đổi quốc tế a. tất cả các nớc đều có lợi (Đúng) b. nớc nào có sản phẩm có hàm lợng KH – CN cao hơn thì sẽ đợc lợi còn nớc kia sẽ bất lợi c. các nớc đều có lợi khi họ tập trung vào chuyên môn hoá sx và xuất khẩu có lợi thế tuyệt đối d. các nớc bị bất lợi trong việc sx 2 mặt hàng so với nớc kia thì không nên tham gia trao đổi quốc tế 7. có thể nói lý thuyết lợi thế so sánh chính là lý thuyết lợi ích tuyệt đối mở rộng? a. không thể vì bản chất khác nhau b. đúng vì nó hoàn thiện những mặt hạn chế của lý thuết lợi ích tuyệt đối(Đúng) c. đúng vì nó cùng đề cập đến vấn đề trao đổi QT d. sai vì 2 ông nghiên cứu ở 2 thời điểm khác nhau và hoàn cảnh thế giới lúc này cũng khác nhau 8. Xu hớng tự do hoá TM và bảo hộ mậu dịch a. về nguyên tắc 2 xu hớng này đối ngịch nhau b.2 xu hớng không bài trừ nhau mà thống nhất với nhau c. trên thực tế 2 xu hớng luôn song song tồn tại và kết hợp với nhau trong quá trình toàn cầu hoá d. tất cả các ý trên (Đúng) 9. Đầu t QT, các nhà đầu t thờng thích đầu t nhiều vốn vào các nớc a. kém phát triển b. đang phát triển

c. phát triển(Đúng) d. b và a 10. yếu tố ảnh hởng đến tỷ giá hối đoái a. mức chênh lệch lạm phát giữa các QG b. tình trạng cán cân thanh toán QT c. sự chênh lệch lãI suet và những yếu tố tâm lý d. a,b,c (Đúng) 11.cho biết 2 nước việt nam và thái lan trong nam nay có tỷ giá hối đoái là 1 thaibaht = 450 vnd. trong năm trước chỉ số lạm phát cuat thái lan là 11%, của Việt Nam là 9%. Hỏi trong năm đó tỷ giá hối đoái 2 nước là bao nhiêu? a.1 THB = 455,75 VND (ĐÚNG) b.1 THB = 500,73 VND c.1 THB = 444,32 VND d.1 THB = 449,23 VND 12.Đâu không phải nội dung của tỷ giá thả nổi có quản lý a. là tỷ giá vẫn được quan hệ cung – cầu trên thị trường quyết định b. có sự can thiệp của chính phủ để không vượt quá hay hạ thấp quá mức tỷ giá mục tiêu c. chính phủ tham gia can thiệp vào thị trường thông qua các chính sách kinh tế, thuế quan, và các rào cản kỹ thuật (ĐÚNG) d. tất cả đều là nội dung của tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát 13.Khi đồng VND bị mất giá, chính phủ Việt Nam muốn điểu chỉnh kéo giá đồng Việt Nam lên họ sẽ a. mua ngoại tệ , bơm thêm tiền vào lưu thông b. mua nội tệ vào , bơm ngoại tệ vào lưu thông (ĐÚNG) c. điều chỉnh thông qua mệnh lệnh từ cơ quan vật giá trung ương d. không có câu nào đúng 14.Tại sao Mỹ lại không thích Trung Quốc để giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp, họ cho đó là phá giá đồng tiền? a. Do lịch sử 2 nước có nhiều bất đồng b.Vì như thế hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc xâm nhập vào thị trường của MỸ rất dễ dàng, và là mối đe doạ đối với hàng hoá trong nước của Mỹ (ĐÚNG) c. Do Mỹ lo ngại Trung quốc lớn mạnh hơn mình d. không có câu nào đúng 15. Hệ thống tiền tệ quốc tế Bretton Woods (1945-1971) có đặc điểm a. lập ra quỹ tiền tệ quốc tế IMF và ngân hàng thế giới WB (ĐÚNG) b. áp dụng tỷ giá thả nổi và kinh bản vị có giới hạn c. các nước tự lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái tuỳ ý, cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa chúng thành tỷ giá thả nổi có quản lý d. không câu nào đúng Câu hỏi 1: Thuế quan là loại thuế: a. Đánh vào hàng hóa xuất khẩu b. Đánh vào hàng hóa nhập khẩu c. Đánh vào hàng hóa quá cảnh d. Cả a, b, c

Câu hỏi 2. có

CFSXX ( I ) CFSXY ( I )  CPSXX ( II ) CFSXY ( II )

Câu hỏi 8. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên sẽ: a. Có lợi cho nhập khẩu b. Có lợi cho xuất khẩu c. Có lợi cho nhập khẩu và xuất khẩu d. Có hại cho nhập khẩu và xuất khẩu. Câu hỏi 9. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên sẽ: a. Hạn chế xuất khẩu tư bản b. Hạn chế nhập khẩu tư bản c. Hạn chế cả xuất khẩu và nhập khẩu tư bản d. Không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu tư bản Câu hỏi 10. Vàng và một số đồng tiền chủ chốt được coi là ngoại tệ. Vàng là đặc điểm của chế độ: a. Bản vị Vàng b. Bản vị Vàng hối đoái c. Hệ thông Giamaica d. Hệ thống tiền tệ EMS. Câu 11.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ nằm trong hạng mục nào của cán cân thanh toán.

a)Tài khoản vãng lai. b)Tài khoản vốn. c)Tài khoản dự trữ chính thức quốc gia. d)Tài khoản chênh lệch số thống kê. Câu 1 2.

Có 2 nước Đức và Việt Nam.Tỷ giá hối đoái là:

1ECU=22000VNĐ.Tỷ lệ lạm phát của Đức là 2% và của Việt Nam là 6 %. Tính tỷ giá hối đoái sau lạm phát (với giả định các yếu tố khác không đổi) a)1ECU=21170VNĐ b)1ECU=22863VNĐ c)1ECU=7333VNĐ d)1ECU=66000VNĐ Câu 13. Khi ngân hàng trung ương giảm lãi suất thì a) Lượng tiền thực tế giảm b)Lượng tiền thực tế tăng c)Lượng tiền thực tế không thay đổi d) Không câu nào đúng Câu 14. Các khoản ODA được cung cấp dưới dạng tiền mặt ngân sách của nhà nước là theo phương thức cung cấp nào a)Hỗ trợ cán cân thanh toán và ngân sách

hoặc hàng hoá để hỗ trợ cán cân thanh toán hoặc

b)Hỗ trợ chương trình c)Hỗ trợ dự án d) Không phải các phương án trên Câu 15. Các công ty sẽ thực hiện đầu tư ra nước ngoài khi hội tụ đủ 3 lợi thế về địa điểm, lợi thế về sở hữu,lợi thế về nội hoá là nội dung của lý thuyết nào a) Lý thuyết lợi ích cận biên b)Lý thuyết về chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm c)Lý thuyết về quyền lực thị trường d)Lý thuyết chiết trung

Đáp Án : 1.d

2. b 3. a 4. c 5. b 6. b 7. d 8. b 9. a 10. b 11. a 12 .b 13. b

14 .a 15 .d

Câu1:Xu hớng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới a.Khu vục hoá toàn cầu hoá b.Sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật công nghệ c.Sự đối thoại chuyển sang đối đầu , hợp tác chuyển sang biệt lập (d).a&b Câu 2:Thơng mại quốc tế không bao gồm nội dung nào sau đây: a.Xuất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ b.Gia công quốc tế (c). Chuyên môn hoá vào những mặt hàng không có lợi thế so sánh d. Tái xuất khẩu , chuyển khẩu Câu 3:Lý thuyết nào sau đây không coi trọng vai trò của chính phủ trong các hoạt động mâu dịch quốc tế: (a). Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của A Smith b. Lý thuyết về lợi thế so sánh của D. Ricardo c. Lý thuyết về đầu t d. Cả b và c Câu4:Công cụ và biện pháp chủ yếu của chính sách thơng mại a.Thuế b.Hạn ngạch c.Trợ cấp xã hội (d).Tất cả các câu trên Câu5:Nguyên tắc cơ bản điểu chỉnh quan hệ thơng mại quốc tế a. Chế độ đãi ngộ quốc gia b. Cấm nhập khẩu c. Chế độ u đãi nhất (d). Cả a và c Câu 6:Tác động tích cực của đầu t quốc tế đối với nớc tiếp nhận đầu t a. Làm nguồn tài nguyên của nớc tiếp nhận đầu t thêm dồi dào và phong phú b. Giảm bớt các tệ nạn xã hội

(c).Giải quyết khó khăn do thiếu vốn d. Tất cả đều sai Câu 7:Hình thức của đầu t trực tiếp nớc ngoài a.Hỗ trợ phát triển chính thức b. Mua cổ phiếu và trái phiếu c. Vay u đãi (d). Tất cả đều sai Câu 8 Hiệp hội các nớc Đông Nam A (ASEAN) thành lập năm a. 1952 b. 1963 (c).1967 d.1968 Câu 9:Theo hiệp định CEPT các nớc sẽ tiến hành cắt giảm thuế quan (a).0-5% b.5-10% c.10-15% d.15-20% Câu 10:Trong các nguyên tắc sau đâu là nguyên tắc của APEC a. Nguyên tắc tự do hoá thơng mại , thuận lợi hoá thơng mại b. Nguyên tắc đầu t không ràng buộc c. Nguyên tắc nhất trí (d). Cả a và b Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi trường hợp sau : 1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế quốc tế : a/. Nền kinh tế một quốc gia b/.Các chủ thể kinh tế quốc tế c/.Các quan hệ kinh tế quốc tế d/.b và c 2. Quan điểm của Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế đối ngoại,khái niệm “mở cửa “có nghĩa là: a/.”Mở toang cửa”, “thả cửa một cachs tuỳ tiện” b/.Mở cửa là một chính sách nhất thời, một biện pháp kỹ thuật c/.Mở cửa là mở rộng giao lưu kinh tế, thương mại,khoa học công nghệ,trao đổi và phân công lao động quốc tế d/.Mở cửa là xoá bỏ hoàn toàn các loại thuế nhập khẩu 3. Xuất khẩu tại chỗ là hình thức xuất khẩu: a/.Xuất khẩu hàng hoá vô hình b/.Cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho khách du lịch quốc tế c/.Gia công thuê cho nước ngoài và thuê nước ngoài gia công d/.Nhập khẩu tạm thời và sau đó xuất khẩu sang một nước khác 4. Theo lý thuyết :Lợi thế so sánh của David Ricardo Cho bảng lợi thế so sánh của hai quốc gia A và B về hai mặt hàng: Quốc gia ảẩ A

B

X

12

2

Y

8

4

a/. Quốc gia A nên sản xuất mặt hàng X, quốc gia B nên sản xuất mặt hàng Y b/. Quốc gia A nên sản xuất mặt hàng Y,quốc gia B nên sản xuất mặt hàng X c/. Cả hai quốc gia nên sản xuất cả hai mặt hàng d/. Tất cả các ý kiến trên đều sai 5. Chức năng của thương mại quốc tế: a/.Làm biến đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân b/.Giúp các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do có sự chênh lệch thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các quốc gia c/.Góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân do khai thác triệt để lợi thế của quốc gia d/.a và c 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là hình thức đầu tư: a/.Của tư nhân,công ty vào một công ty ở nước khác và trực tiếp điều hành công ty đó b/.Mua cổ phiếu,trái phiếu của một doanh nghiệp ở nước khác c/. Cho vay ưu đãi giữa chính phủ các nước d/.Dùng cải cách hành chính,tư pháp,tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước 7. Một trong các chức năng cơ bản của thị trường ngoại hối là: a/.Xác định lượng tiền cần bơm vào lưu thông trong nước b/.Đáp ứng nhu cầu mua bán ,trao đổi ngoại tệ phục vụ cho chu chuyển,thanh toán quốc tế c/.Giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro bằng việc đầu tư ra nước ngoài d/.Cân bằng cán cân thanh toán quốc gia 8. Nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch tỷ giá được định nghĩa: a/.Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc chuyển giao ngoại tệ được thực hiện ngay b/.Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ mà việc giao nhận được thực hiện trong một thời gian nhất định c/.Là nghiệp vụ mua bán ngoại tệ thu lợi dựa vào mức chênh lệch tỷ giá giữa các thị trường ngoại hối d/.Là nghiệp vụ bán một đồng tiền nào đó ở thời điểm hiện tại và mua lại chính đồng tiền đó tại một thời điểm xác định trong tương lai 9. Các quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế vì: a/.Giảm bớt được hàng rào thuế khi xuất khẩu b/.Tăng dòng vốn đầu tư quốc tế vào trong nước c/.Điếu chỉnh được hiệu quả hơn các chính sách thương mại d/.Tất cả các ý kiến trên 10. Một trong các mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) là: a/.Chống lại sự ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc tới khu vực Đông Nam Á b/.Mở rộng quan hệ thương mại với các nước ngoài khu vực c/.Thúc dục Quốc Hội Mỹ trao quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho các quốc gia thành viên của ASEAN d/.Tăng giá dầu thô 11.Năm nay tỷ giá hối đoái giữa VND và USD là:1USD =16080VND. Giả sử năm sau tỷ lệ lạm phat của Việt Nam là 6% và của Mỹ là 3%, thì tỷ giá hối đoái sau lạm phát sẽ là: a/. 16824 b/. 16548 c/.15625 d/. 16080 12. Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự do là chế độ : a/. Tỷ giá được hình thành trên cơ sở ấn định mức tỷ giá trung tâm bd/. Tỷ giá được xác định hoàn toàn dựa trên tương quan cung cầu giữa các đồng tiền trên thị trường ngoại hối c/. Tỷ giá được xác định bởi chính sách điều chỉnh của Chính phủ nhằm dịch chuyển các đường cung cầu ngoại tệ

để chúng cắt nhau tại mức ngang giá chính thức d/. Không có câu nào ở trên 13. Khi tỷ giá hối đoái tăng lên, sẽ gây ra tác động làm ; a/. Tăng dòng vốn đầu tư từ trong nước ra nước ngoài b/. Giảm dòng vốn đầu tư từ trong nước ra nước ngoài c/. Kích thích tiêu dùng hàng hóa nhập khẩu d/. a và c 14. Tổ chức tài chính Quốc tế IMF được hình thành ở hệ thống tiền tệ a/. Thứ nhất b/. Thứ hai c/.Bretton woods d/. Giamaica 15. Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái a/. Chính sách điều chỉnh lãi suất của Chính phủ b/. Sự biến đổi của tỷ lệ lạm phát c/. Sự thay đổi của tỷ trọng xuất nhập khẩu quốc gia d/. Tất cả các ý kiến trên Đáp án: 1 : d 2 : c 3 : b 4 : a 5 : d 6 : a 7 : b 8 : c 9 : c 10: b 11 . b 12 . b 13 . b 14 . c 15 . d Câu 1: Nền kinh tế thế giới theo cách tiếp cận hệ thống bao gồm: a. Các chủ thể kinh tế quốc tế b. Các quan hệ kinh tế quốc tế c. Các tập đoàn , công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia (d)Cả a &b Câu 2:Trong những đặc điểm sau đặc điểm nào không phải là đặc điểm của nền kinh tế thế giới. a. Sự bùng nổ về khoa học công nghệ (b)Các quốc gia chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại c. Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới d. Tốc độ tăng trởng kinh tế thế giới có xu hớng phát triển chậm và không đều nhau song song các nớc và khu vực Câu 3: Nội dung của quan hệ kinh tế quốc tế không bao gồm: a. Thơng mại quốc tế b. Hợp tác quốc tế về kinh tế và khoa học công nghệ (c.)Quan hệ ngoại giao quốc tế d. Hợp tác đầu t quốc tế Câu 4 Chức năng của thơng mại quốc tế a. Làm thay đổi cơ cấu giá trị sử dụng của sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân b. Nâng cao hiệu quả của nền kinh tế quốc dân c. Cả a&b (d)Tất cả đều sai Câu 5:Những nguyên tắc sau nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ thơng mại quốc tế a. Chế độ nớc u đãi nhất (b)Độc lập bình đẳng không can thiệp vào nội bộ của nhau c.Nguyên tắc ngang bằng dân tộc hay chế độ đãi ngộ quốc gia d. Tất cả đều sai Câu 6;Lý thuyết nào sau đây không phải là lý thuyết về đầu t quốc tế

(a)Lý thuyết về bàn tay vô hình của A.Smith b. Lý thuyết lợi ích cận biên c. Lý thuyết triết trung d. Lý thuyết chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm Câu 7 Nhiệm vụ của chính sách thơng mại quốc tế a.Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nớc xâm nhập và mở rộng thị trờng ra nớc ngoài b. Bảo vệ thị trơng nội địa c. Cả a&b đều sai (d)Cả a&b đều đúng Câu 8:Đặc điểm của ngoại thơng VN: a. Tốc độ tăng trởng khá cao. b. Thị trơng của hoạt động ngoại thơngngày càng mở rộng c. Xây dựng đợc các mặt hàng có qui mô lớn và đợc thị trờng chấp nhận (d) Cả a .b và c Câu 9.Để đánh gia hiệu quả hoạt động của một hệ thống tiền tệ quốc tế ngời ta sử dụng tiêu thức a. Điều chỉnh (b)Khả năng sinh lời c. Dự trữ d. Độ tin cậy Câu 10:VN là thành viên của các tổ chức kinh tế nào a. ASEAN b. EURO c. APEC (d) Cả a &c Câu 1. Xu hướng nào sau đây không phải là xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới: a. Khu vực hóa và toàn cầu hóa b. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ c. Xu hướng đối đầu sẽ không còn diễn ra d. Sự phát triển của vòng cung Châu Á – Thái Bình Dương Câu 2. Trong xu hướng vận động của nền kinh tế quốc tế hiện nay, các quốc gia đang phát triển cần phải làm gì để có khả năng hòa cùng nhịp với nền kinh tế thế giới: a. Hoàn thiện hệ thống chính trị luật pháp b. Xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất kinh tế cho phù hợp c. Giải quyết một cách triệt để các vấn nạn xã hội, tập quán kinh tế lạc hậu d. Tất cả các phương án trên Câu 3. Hoạt động nào sau đây không được coi là hoạt động thương mại quốc tế: a. Việt Nam xuất khẩu gạo sang Mỹ b. Malaysia nhập lao động từ Trung Quốc c. Một Việt kiều gửi tiền về nước cho người thân d. Một dịch vụ viễn thông của Anh được đưa ra sử dụng tại Việt Nam Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng: a. Lý thuyết về lợi thế so sánh của David Ricardo là sự kế thừa phát triển lý thuyết về lợi thế tuyệt đối của Adam Smith b. Một nước gặp bất lợi về tất cả các mặt hàng thì không thể tham gia vào thương mại quốc tế c. Quá trình quốc tế trên cơ sở lợi thế tuyệt đối sẽ không làm thay đổi sản phẩm toàn thế giới d. Theo lý thuyết của Adam Smith thì giá cả không hoàn toàn do chi phí quyết định Câu 5. Giả sử trên thế giới có hai quốc gia (I, II) chỉ sản xuất 2 loại mặt hàng, khả năng sản xuất 2 loại mặt hàng trên ở mỗi quốc gia được cho ở bảng sau:

Quốc gia

I

II

7

2

Y

6

5

13 . Tình trạng cán cân thanh toán quốc tế có những dạng nào sau đây : a/. Cân bằng b/. Thặng dư c/. Thâm hụt d/. Chiều dòng tiền trong nước và nước ngoài có sự thay đổi 14 . Phát biểu nào sau đây là đúng, khi nói về tỷ giá hối đoái: a/. Tỷ giá hối đoái không phụ thuộc vào lạm phát,lãi suất b/. Tỷ giá hối đoái lá giá cả của một đơn vị tiền tệ một quốc gia tính bằng tiền tệ của một quốc gia khác c/. Chính phủ không đủ khả năng làm thay đổi tỷ giá d/. Tỷ giá hối đoái thực tế là mức giá thị trường của một đồng tiền tính bằng đồng tiền khác vào một thời điểm nhất định 15 . Cho biết 1DEM=0,4USD . Nếu tỷ lệ lạm phát tại đức là 5%,tại Mỹ là 4% thì tỷ lệ trên sẽ thay đổi là : 0.4 5% 3% USD a/. 1DEM = 0.4 3% b/. 1DEM = 5% USD 0.4 (1  4%) c/. 1DEM = (1  5%) USD 0.4 (1  5%) d/. 1DEM = (1  4%) Đáp án: 1. c 2. d 3. c 4. c 5. a 6. c 7. d 8. b 9. d 10. c 11.d 12.d 13.d 14.b 1 5.c Chọn câu trả lời đúng trong các trường hợp sau: 1. Các bộ phận cấu thành nền kinh tế thế giới bao gồm: a. Các quốc gia trên thế giới b. Các tổ chức kinh tế quốc tế cùng với các mối quan hệ kinh tế quốc tế c. Các quốc gia và các liên kết kinh tế quốc tế d. Các chủ thể kinh tế quốc tế (bao gồm các quốc gia, các chủ thể ở cấp độ cao hơn và thấp hơn quốc gia) cùng với các mối quan hệ kinh tế quốc tế 2. Phát biểu nào sau đây về toàn cầu hóa là đúng: a. Toàn cầu hóa là một quá trình phát triển mạnh mẽ các quan hệ kinh tế quốc tế trên quy mô toàn cầu b. Toàn cầu hóa là một quá trình loại bỏ sự phân tách cách biệt về biên giới lãnh thổ quốc gia c. Toàn cầu hóa là quá trình loại bỏ sự phân đoạn thị trường để đi đến một thị trường toàn cầu duy nhất d. Cả a, b, c 3. Đâu là sự khác biệt giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa: a. Là sự mở rộng, gia tăng mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế b. Giúp khai thác các nguồn lực một cách hiệu quả trên quy mô lớn c. Loại bỏ các trở ngại về rào cản trong quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia d. Làm gia tăng về cường độ và khối lượng của các quan hệ kinh tế quốc tế 4. Chủ thế kinh tế quốc tế bao gồm: a. Chủ thể ở cấp độ quốc gia b. Chủ thế ở cấp độ cao hơn quốc gia c. Chủ thể ở cấp độ thấp hơn quốc gia d. Cả a, b, c 5. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith cho rằng: a. Trong trao đổi quốc tế, tất cả các quốc gia đều có lợi b. Trong trao đổi quốc tế, các quốc gia chỉ có lợi khi họ trao đổi theo một tỉ lệ nhất định

c. Trong trao đổi quốc tế, các quốc gia được lợi khi họ tập trung chuyên môn hóa và xuất khẩu những sản phẩm có lợi thế tuyệt đối d. b và c 6. Cho biết tình hình sản xuất mặt hàng X và Y ở 2 quốc gia như sau: Quốc gia

I

II

6

1

Y

4

2

Với những giả định như trong lý thuyết lợi thế tương đối, 2 quốc gia trên sẽ có lợi nếu trao đổi hàng hóa theo tỷ lệ: a. X/Y = 1 b. X/Y < 1/2 c. X/Y = 3/4 d. a và c 7. Tác động của thuế quan nhập khẩu: a. Phân phối lại thu nhập b. Không tác động đến giá nội địa của hàng hóa nhập khẩu mà chỉ tác động đến khối lượng hàng hóa nhập khẩu c. Khuyến khích xuất khẩu d. Không phải các phương án trên 8. Nhà nước quản lý hoạt động ngoại thương bằng các công cụ: a. Hạn ngạch nhập khẩu b. Các kế hoạch phát triển kinh tế c. Hệ thống kho đệm và dự trữ quốc gia d. Cả a, b, c 9. Hình thức nào sau đây không được coi là hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): a. Viện trợ đa phương b. Những khoản cho vay của các tổ chức chính thức theo các điều khoản thương mại c. Viện trợ lương thực thực phẩm d. Giúp đỡ kỹ thuật 10. Thứ tự về thời gian Việt Nam gia nhập các tổ chức (sớm nhất  muộn nhất) a. ASEAN – APEC – AFTA – WTO b. APEC – ASEAN – AFTA – WTO c. ASEAN – AFTA – APEC – WTO d. AFTA – ASEAN – APEC – WTO 11. ODA nằm trong tàikhoản nào trong số các tài khoản sau: a. Tài khoản vãng lai b. Tài khoản vốn c. Tài khoản dự trữ chính thức quốc gia d. Tài khoản chênh lệch số thống kê 12. Khi sức mua của đồng tiền Việt Nam tăng so với đồng USD thì điều gì sau đây xảy ra: a. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng, nhập khẩu từ Mỹ giảm b. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng c. Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm d. Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng 13. Việc Ngân hàng trung ương bán ngoại tệ dự trữ có tác động như thế nào đến nền kinh tế: a. Đầu tư không đổi b. Đầu tư từ trong nước ra nước ngoài tăng c. Đầu tư từ trong nước ra nước ngoài giảm

d. Không phải các phương án trên 14. Chế độ bản vị vàng hối đoái được sử dụng vào thời gian nào: a. 1867 – 1914 b. 1922 – 1939 c. 1944 – 1971 d. 1978 đến nay 15. Việc ra đời hai tổ chức tài chính quốc tế World Bank và IMF là đặc điểm của hệ thống tiền tệ nào: a. Bretton Woods b. Giamaica c. EMS d. Không phải các phương án trên Đáp án: 1. d 2. d 3. c 4. d 5. d 6. d 7. a 8. d 9. b 10.c 11. a 12. d 13. c 14. b 15. a Câu 1: Sự phát triển của nền kinh tế thế giới hiện nay phụ thuộc vào. a, Sự phát triển hơn nữa của các quốc gia phát triển. b, Sự phát triển mạnh mẽ của các quốc gia đang phát triển. c, Sự mở rộng và tăng cường các quan hệ quốc tế. d, Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , phân công lao động quốc tế và các quan hệ quốc tế. ĐA: d Câu 2: Các chủ thể kinh tế quốc tế bao gồm. a, Các nền kinh tế của các quốc gia độc lập. b, Các công ty ,đơn vị kinh doanh. c, Các thiết chế, tổ chức quốc tế. d, Tất cả các phương án trên. ĐA: d Câu 3: Các nhận định nào sau đây là đúng. a,Toàn cầu hóa là quá trình phát triển mạnh mẽ trao đổi thương mại quốc tế giữa các quốc gia. b, Toàn cầu hóa luôn có lợi cho các công dân toàn cầu. c, Toàn cầu hóa là xu thế phát triển tất yếu luôn tuôn theo quy luật khách quan. d, Toàn cầu hóa đồng nhất với khu vực hóa. ĐA: c, Câu4:Trong các trường hợp sau đâu là hình thức tái xuất khẩu: a,Nhà nước cho phép các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu nhập nguyên vật liệu mà trong nước không sản xuất được để sản xuất hàng xuất khẩu . b,Một doanh nghiệp Đài Loan thuê tổng công ty dệt may gia công một lô hàng áo xuân-hè. c,Một doanh nghiệp Hồng Kông nhập khẩu giày da của Việt Nam sau đó xuất sang EU. d,Do gặp thời tiết xấu tàu chở hàng của Việt Nam phải tạm trú ở cảng Singapore sau đó tiếp tục xuất khẩu sang Châu Âu. ĐA: c Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng: a,Quan hệ kinh tế quốc tế chính là sự thể hiện của thương mại quốc tế. b,Qua thương mại quốc tế các nước đang phát triển tiếp nhận được nguồn vốn từ bên ngoài để phát triển kinh tế. c,Thương mại quốc tế là sự trao đổi giá trị giữa các nền kinh tế. d,Thương mại quốc tế là tòan bộ họat động mua bán trao đổi hàng hóa ,dịch vụ giữa các quốc gia. ĐA:d Câu 6 :Tìm nhận định đúng a, một quốc gia được coi là có lợi thế tuyệt đối về một hàng hóa khi họ sản xuất hàng hóa đó với các chi phí nhỏ hơn. b, quốc gia nào có chi phí cơ hội thấp trong sản xuất một loại hàng hóa nào đó tức là họ có lợi thế so sánh trong việc sản xuất hàng hóa đó.

300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Toán Lớp 5 Có Đáp Án

Published on

300 câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 5 có đáp án được sưu tầm bởi iHoc. Các thầy cô và các em HS lớp 5 sẽ tìm thấy rất nhiều câu hỏi, dạng toán trắc nghiệm hay. Tải về máy tài liệu 300 cau hoi trac nghiem toan 5 co dap an tại địa chỉ http://ihoc.me/300-cau-hoi-trac-nghiem-toan-lop-5/

1. MOÂN TOAÙN LÔÙP 5 CHÖÔNGI Caâu 1: Saoê òegê caùc êâaâè íogíaï: 7 5 ; 3 4 ; 8 7 ; 1, tâeo tâö ùtö ïgãaûm daàè æaø: A. 3 4 ; 1; 7 5 ; 8 7 B. 3 4 ; 1; 8 7 ; 7 5 C. 1; 3 4 ; 7 5 ; 8 7 D. 1; 3 4 ; 8 7 ; 7 5 Caâu 2: Pâaâè íog 20 45 baèèg êâaâè íogèaøo íaï ñaây: A. 40 90 B. 40 85 C. 40 80 D. 40 75 Caâu 3: Moät æôùê âoïc coù35 âoïc íãèâ, tìoèg ñoùcoù 7 5 æaøâoïc íãèâ èam. Hoûã æôùê ñoùcoùbao èâãeâï âoïc íãèâ èö õ? A. 11 B. 24 C. 10 D. 25 Caâu 4: Tìoèg caùc êâaâè íog 8 5 ; 9 7 ; 5 8 ; 7 15 ; êâaâè íogèaøo coùtâekvãegt tâaøèâ êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï æaø100 ? A. 8 5 B. 9 7 C. 7 15 D. 5 8 Caâu 5: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg? A. 2 3 4 7  1. 5 13 B. 1 9 17  2. 12 23 C. 2 5 3  3. 4 13

2. D. 12 25 4  4. 9 8 Caâu 6: Kegt ëïaûêâeùê tíèâ: 3 4  3 5 6 5 9  =? A. 5 21 B. 15 21 C. 5 31 D. 15 31 Caâu 7: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: ? 7 3 :4: 3 5  A. 21 35 B. 36 35 C. 36 15 D. 21 15 Caâu 8: Tìm ò bãegt: ò + 2 3 5 7  A. ò = 5 4 B. ò = 10 21 C. ò = 10 1 D. ò = 15 14 Caâu 9: Pâaâè íogtâaäê êâaâè 100 45 baèèg êâaâè íogèaøo íaï ñaây: A. 40 25 B. 10 9 C. 30 15 D. 20 9 Caâu 10: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 10040 24  A. 60 B. 58 C. 48 D. 30 Caâu 11: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 3 2: 4 3 1 æaø: A. 20 7 B. 104 70 C. 10 3 D. 5 24 Caâu 12: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. 3 4 2 2 1 5  1. 6 5 5

3. B. 4 6 5 1  2. 10 128 C. 4 5 1 3  3. 7 12 D. 3 1 2:4 4. 12 26 Caâu 13: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa 2 3 vaø 4 1 æaø: A. 8 3 B. 4 7 C. 8 7 D. 4 3 Caâu 14: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa íogò vaø 3 5 æaøíog 3 7 . Tìm ò? A. ò = 4 B. ò = 2 C. ò = 1 D. ò = 3 Caâu 15: Moät maûèâ ñagt âìèâ câö õèâaät coùcâãeàï ìoäèg baèèg 30m vaøcâãeàï daøã baèèg 3 4 câãeàï ìoäèg. Tíèâ dãeäè tícâ maûèâ ñagt ñoù. A. 1200m2 B. 40m2 C. 120m2 D. 140m2 Caâu 16: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 : (1 : 7 3 ) æaø: A. 7 5 B. 7 1 2 C. 7 6 D. 7 1 3 Caâu 17: Ñokã êâaâè íog 15 37 tâaøèâ âoãè íog. A. 15 7 4 B. 15 7 3 C. 2 15 7 D. 1 15 7 Caâu 18: Vãegt íogño ñoä daøã 7 dm 50mm tâeo maãï: 4dm 6mm = 4dm+ 100 6 dm = 4 50 3 dm. A. 7 5 1 B. 7 4 1 C. 7 3 1 D. 7 2 1 Caâu 19: Vãegt íogño 4 5 3 m dö ôùã daïèg íogño ñôè vòceè-tã-meùt. A. 460cm B. 470cm C. 480cm D. 490cm

5. Caâu 28: Moät âoäê bïùt coù 100 70 íogbïùt maøï ñoû, 100 25 íogbïùt maøï vaøèg, coøè æaïã æaøbïùt maøï òaèâ. Hoûã bïùt maøï òaèâ câö ùa bao èâãeâï êâaàè tìaêm íogbïùt cïûa âoäê ? A. 100 15 B. 100 5 C. 100 25 D. 100 35 Caâu 29: Tìm íogñekñãeàè vaøo oâtìogèg: 600dam2 200m2 = 6 1 âa A. 30 B. 40 C. 50 D. 60 Caâu 30: Moät âìèâ vïoâèg coùcaïèâ baèèg 1 2 1 m tâì dãeäè tícâ æaø: A. 1 4 1 m2 B. 3 4 1 m2 C. 5 4 1 m2 D. 2 4 1 m2 Caâu 31: Tìm íogñekñãeàè vaøo oâtìogèg: 3 1 : 3 2 1 5 3 2  . A. 4 B. 2 C. 3 D. 1 Caâu 32: 5 4 íogíaùcâ tìeâè baøè æaø16 ëïyekè. Hoûã tìeâè baøè coùmagy ëïyekè íaùcâ ? A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 Caâu 33: Vãegt kegt ëïaûêâeùê tíèâ 20 9 4 1  tâaøèâ íogtâaäê êâaâè maãï baèèg 10: A. 10 3 B. 10 1 C. 10 7 D. 10 9 Caâu 34: 5 4 cïûa 6 3 2 m æaø: A. 15 3 1 m B. 25 3 1 m C. 10 3 1 m D. 5 3 1 m Caâu 35: Vãegt 27 2 1 m dö ôùã daïèg íogño dam: A. 2 4 3 dam B. 1 4 3 dam C. 3 4 3 dam D. 5 4 3 dam Caâu 36: Tìm x bãegt: 5 3 1 2 7 3  x . A. 21 63 x B. 21 2 3x C. 21 62 x D. 21 2 2x

7. A. 8 B. 4 3 C. 72 D. 4 7 Caâu 46: Moät kâï ègâæ maùt coùdãeäè tícâ 8 âa tìoèg ñoùcoù 10 7 dãeäè tícâ æaøâoàèö ôùc. Hoûã dãeäè tícâ âoàèö ôùc baèèg bao èâãeâï meùt vïoâèg? A. 56 m2 B. 560 m2 C. 5600 m2 D. 56000 m2 Caâu 47: Ñãeàè âoãè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 3 3 1 + 3 = 1 – 2 6 1 A. 7 2 1 B. 6 2 1 C. 5 2 1 D. 4 2 1 Caâu 48: Moãã bao gaïo èaëèg 65 kg. Hoûã 16 bao gaïo èaëèg bao èâãeâï taï(Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg âoãè íog). A. 11 5 2 taï B. 10 5 2 taï C. 12 5 2 taï D. 14 5 2 taï Caâu 49: Câãegc òe taûã caâè èaëèg bao èâãeâï tagè bãegt ìaèèg kâã câôû600kg gaïo tâì caûòe vaø gaïo èaëèg 2 tagè (Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg âoãè íog). A. 3 5 3 tagè B. 4 5 3 tagè C. 1 5 2 tagè D. 2 5 2 tagè Caâu 50: 5 2 cïûa 10dam2 20m2 baèèg bao èâãeâï dam2 ? A. 4 2 1 dam2 B. 5dam2 C. 4 10 8 dam2 D. 4 100 8 dam2 Caâu 51: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 6m2 40cm2 + 29990cm2 = … … … m2 30cm2 A. 9 B. 10 C. 11 D. 12 Caâu 52: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15yegè 9kg + 6 yegè 15 kg æaø: A. 21 5 2 yegè B. 23 5 2 yegè C. 23 4 1 yegè D. 21 4 1 yegè Caâu 53: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ:        3 2 45: 5 4 æaø: A. 5 9 B. 5 8 C. 5 12 D. 5 11 Caâu 54: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 7 2 6 7 3 7        æaø:

8. A. 1 3 1 B. 2 3 1 C. 1 3 2 D. 3 1 Caâu 55: Tìm ò bãegt (3 5 3 – 2 ) : ò = 5 2 . A. ò = 4 B. ò = 5 C. ò = 6 D. ò = 7 Caâu 56: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. (4 – 3 1 ) : 5 4 1. 12 7 3 B. 4 – 3 1  5 4 2. 14 1 6 C. 4 –       5 4 : 3 1 3. 12 7 4 D. 5 +       5 2 : 7 3 4. 15 11 3 Caâu 57: Tïokã âaã câa coè tâeo íô ñoàíaï: Câa: 25 Coè: 65 Tìm tïokã coè? A. 45 tïokã B. 20 tïokã C. 40 tïokã D. 35 tïokã Caâu 58: 6 ègö ôøã tâôïæaøm òoèg moät ñoaïè ñö ôøèg magt 4 ègaøy.Vaäy 8 ègö ôøã tâôïæaøm òoèg ñoaïè ñö ôøèg magt magy ègaøy? ( gãaûíö ûèaêèg íïagt cïûa caùc tâôïgãogèg èâaï) . A. 4 ègaøy B. 2 ègaøy C. 3 ègaøy D. 2 2 1 ègaøy Caâu 59: Gãaûã baøã toaùè tâeo íô ñoàíaï: ? Sogbã cïûa em: Sogbã cïûa aèâ: 60 Tíèâ íogbã cïûa em. A. 22 B. 32 C. 52 D. 42 Caâu 60: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb, bãegt: a – b = 50 vaøêâaâè íog 3 5  b a A. a = 125 vaøb = 75 C. a = 120 vaøb = 80 B. a = 175 vaøb = 125 D. a = 170 vaøb = 120

9. S Caâu 61: Ñoïc íogtâaäê êâaâè íaï: 3,025m. A. Ba êâaky âaã mö ôã æaêm meùt. B. Ba êâaky kâoâèg tìaêm âaã mö ôã æaêm meùt. C. Ba meùt âaã mö ôã æaêm ceè-tã-meùt. D. Ba meùt âaã mö ôã æaêm. Caâu 62: Vãegt âoãè íog: 6 100 7 kg tâaøèâ íogtâaäê êâaâè vaøñoïc? A. 6,07kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy kã-æoâ-gam. B. 6,7kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy kã-æoâ-gam. C. 6,07kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky kâoâèg tìaêm æãèâ baûy kã-æoâ-gam. D. 6,70kg, ñoïc æaø: Saùï êâaky baûy mö ôã kã-æoâgam. Caâu 63: Vãegt íogtâaäê êâaâè: 5,250 tâaøèâ âoãè íog. A. 5 2 1 B. 5 6 1 C. 5 8 1 D. 5 4 1 Caâu 64: Saoê òegê caùc íogíaï tâeo tâö ùtö ïtö øbeùñegè æôùè. 6,085; 7,83; 5,946; 8,41 A. 5,946 < 6,085 < 7,83 < 8,41 B. 8,41 < 7,83 < 6,085 < 5,946 C. 5,946 < 6,085 < 8,41 < 7,83 D. 6,085 < 5,946 < 8,41 < 7, 83 Caâu 65: Vãegt íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 7km 504m = … … … … … âm A. 750,4 B. 75,04 C. 7,504 D. 0,7504 Caâu 66: Vãegt íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 50dam2 40m2 … … … … … âa. A. 5,4 B. 50,4 C. 0,504 D. 54 Caâu 67: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15 4 1 – 9 5 2 dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè æaø: A. 5,75 B. 5,65 C. 5,95 D. 5,85 Caâu 68: Vãegt íogtâaäê êâaâè: 9,125 tâaøèâ âoãè íog: A. 9 8 1 B. 9 6 1 C. 9 4 1 D. 9 2 1

10. Caâu 69: Vãegt íogño: 0,5 tagè 80kg dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùcoùñôè vòño æaøtaï: A. 5,08 taï B. 5,8 taï C. 58 taï D. 0,58 taï Caâu 70: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 17 âa 750m2 ò 8 = ? km2 . A. 13,66km2 B. 0,1366km2 C. 1,366km2 D. 136,6km2 Caâu 71: Haõy èogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. 8km 650m 1. 504,7dam B. 5,047km 2. 61,5dm C. 615cm 3. 423,9âm D. 42,39km 4. 8650m Caâu 72: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 5,316 + 2 5 4 vaøvãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè. A. 7,116 B. 5,334 C. 5,596 D. 8,116 Caâu 73: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 15,06yegè – 70 8 5 kg = ? kg. A. 79,975 kg B. 79,985kg C. 80,075 kg D. 80,065 kg Caâu 74: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa âaã íog4,56 vaø8,93 æaø: A. 6,574 B. 6,745 C. 7,015 D. 6,475 Caâu 75: Tìm ò bãegt: 13,015 – ò = 4 8 4 A. ò = 9,515 B. ò = 9,015 C. ò = 8,515 D. ò = 12,97 Caâu 76: Tìm ò bãegt: 4,856 : ò = 0,607 A. ò = 9 B. ò = 7 C. ò = 10 D. ò = 8 Caâu 77: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 2,364m + 3,415m + 4,121m vaøvãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï baèèg 10. A. 10 99 B. 10 89 C. 10 79 D. 10 69 Caâu 78: Tìm íogtâícâ âôïê ñekñãeàè vaøo oâvïoâèg: 5 1 : 3 = 5,4 A. 18 B. 16 C. 14 D. 12 Caâu 79: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb kâoâèg vö ôït ëïaù10 bãegt b a = 0,375.

11. A. a = 2 vaøb = 7 C. a = 3 vaøb = 8 B. a = 1 vaøb = 6 D. a = 4 vaøb = 9 Caâu 80: 3,5 æít daàï èaëèg 2,485 kg. Hoûã coù bao èâãeâï æít daàï âoaû èegï kâogã æö ôïèg cïûa câïùèg æaø5,68 kg? A. 8,5 æít B. 7 æít C. 7,5 æít D. 8 æít Caâu 81: Tìm ò bãegt: 329 : ò = 12,56 – 3,16 A. ò = 35 B. ò = 34 C. ò = 36 D. ò = 37 Caâu 82: Moät æôùê âoïc coù40 âoïc íãèâ, tìoèg ñoùcoù12 âoïc íãèâ èö õ. Hoûã íogâoïc íãèâ èam câãegm tæ íogbao èâãeâï êâaàè tìaêm ío vôùã íogâoïc íãèâ tìoèg æôùê ? A. 75% B. 70% C. 60% D. 65% Caâu 83: Meïcoù50 tìãeäï ñoàèg gö ûã vaøo ègaâè âaøèg vôùã æaõã íïagt 0,6%. Hoûã íaï 9 tâaùèg meï èâaäè bao èâãeâï tãeàè æaõã ? A. 1 700 000 ñoàèg C. 2 700 000 ñoàèg B. 1 600 000 ñoàèg D. 2 500 000 ñoàèg Caâu 84: Moät ñoäã coâèg èâaâè æaøm ñö ôøèg ñaõæaøm ñö ôïc 5,1 km ñö ôøèg vaøñaït 85% keg âoaïcâ. Hoûã ñoaïè ñö ôøèg maøñoäã coâèg èâaâè êâaûã âoaøè tâaøèâ daøã bao èâãeâï kã- æoâ-meùt? A. 8km B. 4km C. 7km D. 6km Caâu 85: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 525% + 12 30% – 950% A. 35% B. 40% C. 45% D. 48% Caâu 86: Tìoèg kâo coù18 tagè ñö ôøèg. Laàè tâö ùèâagt ègö ôøã ta æagy ìa moät èö ûa íogñö ôøèg vaø æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ta æagy ìa 30% íogñö ôøèg coøè æaïã. Hoûã æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ta æagy ìa bao èâãeâï tagè ñö ôøèg? (Vãegt dö ôùã daïèg tâaäê êâaâè) A. 5,4 tagè B. 2,7 tagè C. 2,5 tagè D. 4,5 tagè Caâu 87: Tìm ò bãegt: 435% : ò = 14% A. ò = 15 B. ò = 12 C. ò = 10 D. ò = 20 Caâu 88: Tokèg íogâoïc íãèâ kâogã 5 cïûa tìö ôøèg tãekï âoïc mãeàè èïùã æaø280 vaøíogâoïc íãèâ èö õ baèèg 75% íogâoïc íãèâ èam. Hoûã kâogã 5 cïûa tìö ôøèg tãekï âoïc mãeàè èïùã coùbao èâãeâï âoïc íãèâ èam? A. 140 B. 120 C. 150 D. 160

12. Caâu 89: Moät maûèâ ñagt âìèâ câö õèâaät coù câãeàï daøã æaø16 meùt vaøcâãeàï ìoäèg 14 meùt. Ngö ôøã ta daøèâ 25% dãeäè tícâ maûèâ ñagt ñekæaøm èâaø. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè æaøm èâaø? A. 36m2 B. 3m2 C. 38m2 D. 83m2 Caâu 90: Sogègö ôøã tìoèg moät ìaïê câãegï boùèg gãaûm 160 ègö ôøã baèèg 20% tokèg íogègö ôøã ñaõ ñegè ìaïê. Hoûã tìö ôùc kâã gãaûm ìaïê câãegï boùèg coùbao èâãeâï ègö ôøã? A. 750 ègö ôøã B. 800 ègö ôøã C. 700 ègö ôøã D. 850 ègö ôøã Caâu 91: Moät æôùê âoïc coù35 âoïc íãèâ, tìoèg íogñoùâoïc íãèâ 10 tïokã câãegm 80%, íogcoøè æaïã æaøâoïc íãèâ 11 tïokã. Tíèâ íogâoïc íãèâ 11 tïokã cïûa æôùê âoïc ñoù? A. 5 B. 9 C. 7 D. 11 Caâu 92: Moät íogâoïc íãèâ kâaùgãoûã cïûa tìö ôøèg Kãm Ñoàèg æaø468cm, câãegm 75% âoïc íãèâ toaøè tìö ôøèg. Hoûã tìö ôøèg Kãm Ñoàèg coùbao èâãeâï âoïc íãèâ? A. 590 B. 570 C. 630 D. 600 Caâu 93: Tíèâ        5 4 5 5 1 6 : 50% (Vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg tæ íogêâaàè tìaêm). A. 80% B. 78% C. 68% D. 70% Caâu 94: Moät òö ôûèg may ñaõdïøèg âegt 1020m vaûã ñekmay ëïaàè aùo, tìoèg ñoùíogvaûã may ëïaàè câãegm 70%. Hoûã íogvaûã may aùo æaøbao èâãeâï meùt? A. 360m B. 306m C. 305m D. 350m Caâu 95: Tìm moät íogbãegt 30% cïûa èoùæaø135 A. 405 B. 504 C. 450 D. 540 Caâu 96: Vãegt âoãè íog1 35 21 tâaøèâ íogtâaäê êâaâè. A. 1,59 B. 2,6 C. 2,59 D. 1,6 Caâu 97: Pâaâè íogèaøo tìoèg bogè êâaâè íogíaï ñaây baèèg 4,25% A. 400 17 B. 400 18 C. 400 16 D. 400 19 Caâu 98: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 63% : (125) A. 1,5 B. 1,05 C. 1,005 D. 0,15 Caâu 99: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 416m2 = … … … … ?âa

13. A. 4,16 B. 41,6 C. 0,0416 D. 0,416 Caâu 100: Tìm ò bãegt: 0,32 : ò = 4 – 0,8 A. ò = 0,2 B. ò = 0,02 C. ò = 0,01 D. ò = 0,1 Caâu 101: Cïogã èaêm 2005 íogdaâè cïûa kâï êâogA æaø16725 ègö ôøã. Naêm 2006 íogdaâè cïûa kâï êâogñoùæaø21408 ègö ôøã. Hoûã tö øèaêm 2005 ñegè 2006 íogdaâè cïûa kâï êâogA taêèg tâeâm bao èâãeâï êâaàè tìaêm? A. 28% B. 26% C. 2,8% D. 2,6% Caâu 102: Tìm ò bãegt: ò% : 3 + 45% = 0,7 A. ò = 80 B. ò = 75 C. ò = 90 D. ò = 85 Caâu 103: 25% íogbã cïûa Tïøèg tâì baèèg 50% íogbã cïûa Haûã, bãegt tokèg íogbã cïûa Tïøèg vaø Haûã baèèg 48 vãeâè. Tíèâ íogbã cïûa tïøèg. A. 16 vãeâè B. 18 vãeâè C. 32 vãeâè D. 30 vãeâè Caâu 104: Tìm ò bãegt: (ò + 60%) : 16 = 5% A. ò = 35% B. ò = 25% C. ò = 15% D. ò = 20% Caâu 105: Tìm ò bãegt: ò 1,36 = 4,76  4,08 . A. ò = 14,28 B. ò = 1,428 C. ò = 142,8 D. 0,1428 Caâu 106: Moät cö ûa âaøèg boû ìa 8 tìãeäï ñoàèg teàè vogè. Tìoèg tâôøã gãaè kãèâ doaèâ cö ûa âaøèg æaõã 10% ío vôùã tãeàè vogè. Hoûã cö ûa âaøèg ñoùæaõã bao èâãeâï ègâìè ñoàèg? A. 600 ègâìè B. 800 ègâìè C. 700 ègâìè D. 900 ègâìè Caâu 107: Câö õíog4 tìoèg íogtâaäê êâaâè 68,435 coùgãaùtìòæaø: A. 100 4 B. 4 C. 10 4 D. 1000 4 Caâu 108: Ñãeàè íogtâaäê êâaâè tâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 6m2 5dm2 = … … … … m2. A. 65 B. 60,5 C. 0,65 D. 6,05 Caâu 109: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) 8m 6cm = 8,06m c) 15dm2 21cm2 = 15,21dm2 b) 4tagè 13kg = 4,13 tagè d) 3,67km2 = 0,367 âa

14. Caâu 110: Tìoèg caùc íogño dö ôùã ñaây, íogño èaøo baèèg 25,08km? A. 25080 m B. 250800 dm C. 2508 âm D. 250 âm Caâu 111: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 3 4  15âa 300m2 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg tâaäê êâaâè vaø ñôè vòño æaøâa). A. 2,04 âa B. 20,04 âa C. 200,4 âa D. 2004 âa Caâu 112: Tìeâè baûè ñoàtæ æeä1:1000, moät kâï vö ôøè âìèâ câö õèâaät coùcâãeàï daøã æaø6 cm vaø câãeàï ìoäèg æaø3 cm. Tíèâ dãeäè tícâ kâï vö ôøè vôùã íogño æaøæaøm2 ? A. 18 000m2 B. 180 000m2 C. 1 800m2 D. 180m2 Caâu 113: Câo a = 3 4 1 – 1 3 4 ; æagy 30% íoga tâì ñö ôïc íog? A. 0,53 B. 0,425 C. 0,42 D. 0,525 Caâu 114: Moät tâïøèg câö ùa daàï, ñem ñokñaày vaøo 18 câaã moãã câaã 0,85 æít vaødö 0,7 æít. Hoûã tâïøèg ñoùcâö ùa bao èâãeâï æít daàï? A. 16 æít B. 15,5 æít C. 18 æít D. 18,5 æít CHÖÔNG III Caâu 115: Moät ègö ôøã ñã boätö øA ñegè B magt 2 gãôø. Gãôøñaàï ñã ñö ôïc 60% ëïaõèg ñö ôøèg AB vaøgãôøtâö ù âaã ñã ñö ôïc 7,6 km. Hoûã ëïaõèg ñö ôøèg AB daøã bao èâãeâï km? A. 15km B. 19km C. 16km D. 16,5km Caâu 116: Tíèâ: 0,8tagè65% – 9 yegè 7kg ( vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè vaøñôè vòño æaøtaï) A. 4,21 taï B. 4,2 taï C. 4,23 taï D. 4,25 taï Caâu 117: Tìm ò bãegt: 14,65 – 6 4 1 = 35% – ò A. ò = 2,4 B. ò = 0,24 C. ò = 240 D. ò = 24 Caâu 118: Ñem íogtãeàè 60 tìãeäï ñoàèg gö ûã vaøo ègaâè âaøèg. Saï moät tâaùèg ègö ôøã gö ûã èâaäè ñö ôïc caû vogè æaãè æôøã æaø60 162 000 ñoàèg. Tíèâ æaõã íïagt âaøèg tâaùèg cïûa ègaâè âaøèg? A. 0,27% B. 0,28% C. 0,29% D. 0,3% Caâu 119: Câãeàï daøã tâaät cïûa moät coè ñö ôøèg æaø130,4km vaøcâãeàï daøã cïûa coè ñö ôøèg èaøy tìeâè baûè ñoàæaø65,2cm. Tíèâ tæ æeäcïûa baûè ñoà?

15. A. 20000 1 B. 200000 1 C. 100000 1 D. 10000 1 Caâu 120: Tïokã cïûa âaã bogcoè coäèg æaïã æaø63 tïokã vaøtïokã câa baèèg 250% tïokã coè. Hoûã coè bao èâãeâï tïokã? A. 19 tïokã B. 22 tïokã C. 18 tïokã D. 21 tïokã Caâu 121: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg:í a) 25êâïùt 43gãaây – 12êâïùt 26 gãaây = 13êâïùt 17gãaây b) 45 gãôø20 êâïùt – 19 gãôø40 êâïùt = 26 gãôø40 êâïùt. c) 20 ègaøy 3 gãôø+ 14 ègaøy 22 gãôø= 35 ègaøy 1 gãôø. d) 12 èaêm 6 tâaùèg + 8 èaêm 7 tâaùèg = 20 èaêm 1 tâaùèg. Caâu 122: Moät oâtoâñã tö øÑaøNaüèg æïùc 7 gãôø20 êâïùt vaøñegè Qïy Nâôè æïùc 12 gãôø10 êâïùt. Hoûã oâtoâñã tö øÑaøNaüèg ñegè Qïy Nâôè âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè.? A. 4 gãôø30êâïùt C. 5 gãôø30êâïùt B. 5 gãôø50 êâïùt D. 4 gãôø50 êâïùt Caâu 123: Aè ñã tö øèâaøñegè begè òe âegt 45êâïùt, íaï ñoùñã oâtoâñegè Nâa Tìaèg âegt 3 gãôø 30 êâïùt. Hoûã Aè ñã tö øèâaøñegè NâaTìaèg âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 255 êâïùt B. 195 êâïùt C. 225 êâïùt D. 135 êâïùt Caâu 124: Laè tâã ñagï 5 vaùè côøâegt 40 êâïùt 45 gãaây. Hoûã tìïèg bìèâ Laè tâã ñagï moãã vaùè côøâegt bao èâãeâï æaâï? A. 200 êâïùt 225 gãaây C. 9 êâïùt 8 gãaây B. 8 êâïùt 9 gãaây D. 225 êâïùt 200 gãaây Caâu 125: Tìïèg bìèâ ègö ôøã tâôïcaot vaømay òoèg moät boäñoàâegt 1 gãôø25 êâïùt. Laàè tâö ù èâagt ègö ôøã ñoùmay boäñoà, æaàè tâö ùâaã ègö ôøã ñoùmay ñö ôïc 9 boäñoà. Hoûã caûâaã æaàè may, ègö ôøã ñoùêâaûã may tìoèg bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 21 gãôø5 êâïùt C. 21 gãôø15 êâïùt B. 15 gãôø20êâïùt D. 15 gãôø15 êâïùt Caâu 126: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) (4 gãôø35 êâïùt + 5 gãôø15 êâïùt)  3 = 11 gãôø30 êâïùt. b) (3 ègaøy 15 gãôø- 1 ègaøy 21 gãôø)  2 = 4 ègaøy.

16. c) (25 êâïùt 46 gãaây + 19 êâïùt 24 gãaây) : 5 = 9 êâïùt 2 gãaây. d) 18 êâïùt 6 gãaây3 + 36 êâïùt 24 gãaây : 4 = 1 gãôø24 gãaây. Caâu 127: Haèèg vaøLaè âeïè gaëê èâaï æïùc 12 gãôø50 êâïùt. Haèèg ñegè câoãâeïè æïùc 12 gãôø 25 êâïùt, coøè Laè ñegè mïoäè magt mö ôøã æaêm êâïùt. Hoûã Haèèg êâaûã ñôïã Laè magt bao èâãeâï êâïùt? A. 1 gãôø25 êâïùt C. 25 êâïùt B. 15 êâïùt D. 40 êâïùt Caâu 128: Moät ègö ôøã ñã tö øA æïùc 5 gãôø35 êâïùt vaøñegè B æïùc 8 gãôø20 êâïùt. Gãö õa ñö ôøèg ègö ôøã ñoùègâæ 15 êâïùt. Hoûã èegï kâoâèg kektâôøã gãaè ègâæ ègö ôøã ñoùñã ëïaõèg ñö ôøèg AB âegt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø30 êâïùt C. 2 gãôø45 êâïùt B. 3 gãôø30 êâïùt D. 3 gãôø25 êâïùt Caâu 129: Moãã ègaøy Aè taäê tâekdïïc âaã æaàè, moãã æaàè 10 êâïùt vaø2 tãegt âoïc tâeâm, moãã tãegt 45 êâïùt. Hoûã moãã ègaøy Aè âoïc tâeâm vaøtaäê tâekdïïc bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø50 êâïùt C. 2 gãôø B. 1 gãôø50 êâïùt D. 1 gãôø45 êâïùt Caâu 130: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 7 5 tïaàè 36 gãôø:2 = … … … … gãôø. A. 12 gãôø50 êâïùt C. 13 gãôø B. 13 gãôø50 êâïùt D. 12 gãôø Caâu 131: Moät òe ñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 48 km/gãôøvaømagt 3 gãôø30 êâïùt. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 158km B. 178km C. 148km D. 168km Caâu 132: Moät ègö ôøã câaïy 1500 meùt tìoèg 4 êâïùt 10 gãaây. Tíèâ vaäè togc ègö ôøã ñoùcâaïy baèèg m/gãaây? A. 6m/ gãaây B. 3m/gãaây C. 4m/gãaây D. 5m/gãaây Caâu 133: Moät coè âokñã íaêè moàã coùtâekcâaïy ñö ôïc 8670m tìoèg 6 êâïùt. Tíèâ vaäè togc coè âokbaèèg km/gãôø? A. 0,867 km/gãôø C. 8,67 km/gãôø B. 86,7 km/gãôø D. 867 km/gãôø

17. Caâu 134: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 55 gãôø20 êâïùt : 7 1. 18 gãôø30 êâïùt B. 7 6 tïaàè 4 gãôø: 8 2. 10 gãôø C. 1 gãôø15 êâïùt8 3. 7,5 gãôø D. 12 gãôø15 êâïùt – 4 gãôø45êâïùt 4. 8 gãôø20 êâïùt Caâu 135: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg. Vaäè togc V = 30,6km/gãôø= m/gãaây. A. 7,5 B. 7,2 C. 8,5 D. 8,2 Caâu 136: Moät coè ègö ïa vaèè coùtâekdã câïyekè vôùã vaäè togc 12m/gãaây. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg dã câïyekè cïûa ègö ïa vaèè tìoèg 1 êâïùt 25 gãaây. A. 1200m B. 1,022km C. 102m D. 1,02km Caâu 137: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 16 gãôø35 êâïùt : 5 = … … gãôø… … … êâïùt. A. 3 gãôø19 êâïùt C. 3 gãôø17 êâïùt B. 3 gãôø7 êâïùt D. 3 gãôø9 êâïùt Caâu 138: Tíèâ tâôøã gãaè tö ø25 tâaùèg 5 ñegè 14 tâaùèg 6 kegtãegê? A. 20 ègaøy B. 21 ègaøy C. 22 ègaøy D. 19 ègaøy Caâu 139: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê vôùã vaäè togc 13,2 km/gãôø. Hoûã tìoèg 65 êâïùt ègö ôøã ñoùñã ñö ôïc bao èâãeâï meùt? A. 10430m B. 10340m C. 14300m D. 13400m Caâu 140: Moät òe maùy ñã vôùã vaäè togc 36 km/gãôø. Tíèâ tâôøã gãaè ñekòe maùy ñã ñö ôïc ëïaõèg ñö ôøèg daøã 42 km? A. 1 gãôø20 êâïùt C. 1 gãôø15 êâïùt B. 1 gãôø25 êâïùt D. 1gãôø10êâïùt Caâu 141: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 120 km. Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 68 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät òe ñaïê ñã tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 12 km/gãôø. Hoûã tö øæïùc baot ñaàï ñã íaï magy gãôøoâtoâgaëê òe ñaïê? A. 1 gãôø30 êâïùt C. 1gãôø10êâïùt B. 1 gãôø15 êâïùt D. 1 gãôø20 êâïùt Caâu 142: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè C vôùã vaäè togc 12,5 km/gãôøcïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA caùcâ B æaø40 km vôùã vaäè togc 36,5km/gãôøvaøñïokã tâeo òe ñaïê. Hoûã kektö øæïùc baot ñaàï ñã, íaï magy gãôøòe maùy ñïokã kòê òe ñaïê?

18. A. 1 gãôø35 êâïùt C. 1 gãôø53 êâïùt B. 1 gãôø40 êâïùt D. 1 gãôø45 êâïùt Caâu 143: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg: gãôø38 êâïùt : 7 = 5 gãôø14 êâïùt. A. 34 B. 35 C. 36 D. 37 Caâu 144: Moät oâtoâtaûã kâôûã âaøèâ tö øA æïùc 6 gãôø45 êâïùt vaøñegè B æïùc 11 gãôø30 êâïùt vôùã vaäè togc 56 km/gãôø. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB? A. 256km B. 265km C. 225km D. 266km Caâu 145: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 140 km. Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 67,5 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät òe ñaïê ñã tö øB ñegè A vaøíaï 1 gãôø45 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ vaäè togc òe ñaïê? A. 12,5 km/gãôø B. 12km/gãôø C. 13km/gãôø D. 13,5km/gãôø Caâu 146: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 1080 gãôø= … … … tïaàè … … … ègaøy. A. 5 tïaàè 3 ègaøy C. 6 tïaàè 5 ègaøy B. 6 tïaàè 3 ègaøy D. 5 tïaàè 5 ègaøy Caâu 147: Moät ca èoâñã ègö ôïc doøèg tö øB ñegè A íaï moät gãôø50 êâïùt tâì ca èoâñegè A. Tíèâ vaäè togc ca èoâtìeâè maët èö ôùc yeâè æaëèg. Bãegt ìaèèg ëïaõèg ñö ôøèg íoâèg tö øA ñegè B daøã 60 km, vaäè togc doøèg câaûy æaø4km/gãôø. A. 68 km/gãôø B. 86km/gãôø C. 76km/gãôø D. 72km/gãôø Caâu 148: Tìm ò bãegt: 49êâïùt 4 gãaây : ò = 3 êâïùt 4 gãaây. A. ò = 17 B. ò = 15 C. ò = 18 D. ò = 16 Caâu 149: Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 60km/gãôøtâì magt 2 gãôø. Negï moät òe maùy ñã tö øB ñegè A vôùã vaâè togc 50 km/gãô øtâì magt bao èâãeâï tâôøã gãaè? A. 2 gãôø24 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 1 gãôø24 êâïùt D. 2 gãôø25 êâïùt Caâu 50: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ? 65 tïaàè 9 ègaøy :8 + 2 gãôø16 = … … … tïaàè … … … ègaøy. A. 8 tïaàè 4 ègaøy C. 7 tïaàè 5 ègaøy B. 8 tïaàè 5 ègaøy D. 9 tïaàè 2 ègaøy

19. Caâu 151: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 25km. Moät ègö ôøã ñã boätö øA ñegè B. Saï ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê vôùã vaäè togc 14,5 km/gãôøvaøñïokã kòê ègö ôøã ñã boäíaï 2 gãôø30 êâïùt. Tíèâ vaäè togc ègö ôøã ñã boä? A. 10km/gãôø B. 5km/gãôø C. 4,5km/gãôø D. 10,5km/gãôø Caâu 152: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg: a) 1 ègaøy 15 gãôø- 23 gãôø= 16 gãôø. b) 25 êâïùt 13 gãaây + 6 êâïùt 47 gãaây = 32 êâïùt. c) 21 tïaàè 4 ègaøy – 6 ègaøy = 20 tïaàè 8 ègaøy. d) 68 gãôø4 êâïùt :2 – 15 gãôø58 êâïùt2 = 3 gãôø6 êâïùt. Caâu 153: Tíèâ tâôøã gãaè tö ø10 gãôøègaøy tâö ùba ñegè 7 gãôøègaøy tâö ùbaûy tìoèg cïøèg tïaàè. A. 3 ègaøy 18 gãôø C. 3 ègaøy 20 gãôø B. 3 ègaøy 23 gãôø D. 3 ègaøy 21 gãôø Caâu 154: Tìm íogò vaøy ñek ò gãôø y êâïùt : 5 = 4 gãôø18 êâïùt. A. ò = 21 vaøy = 30 C. ò = 20 vaøy = 40 B. ò = 20 vaøy = 30 D. ò = 21 vaøy = 40 Caâu 155: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øA æïùc 6 gãôø30 êâïùt vaøñegè B æïùc 11 gãôø. Doïc ñö ôøèg ègö ôøã ñã òe ñaïê ègâæ 45 êâïùt vaøvaäè togc òe ñaïê æaø12 km /gãôø. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 44km B. 45km C. 35km D. 34km Caâu 156: Tö øtâaøèâ êâogNâa Tìaèg, moät oâtoâkâôûã âaøèâ æïùc 6 gãôøvôùã vaäè togc 60 km/ gãôøvaødoïc ñö ôøèg coùdö øèg æaïã ègâæ 15 êâïùt. Hoûã oâtoâñegè tâaøèâ êâogTïy Hoaø æïùc magy gãôø, bãegt ëïaõèg ñö ôøèg tö øtâaøèâ êâogNâa Tìaèg ñegè tâaøèâ êâogTïy Hoaødaøã 100 km. A. 7 gãôø50 êâïùt C. 7 gãôø55 êâïùt B. 7gãôø40 êâïùt D. 7 gãôø45 êâïùt Caâu 157: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: (7êâïùt 41 gãaây + 8 êâïùt 13 gãaây) : 6 A. 2 êâïùt 9 gãaây C. 3 êâïùt 9 gãaây B. 2 êâïùt 19 gãaây D. 2 êâïùt 39 gãaây Caâu 158: Moät vaäè ñoäèg vãeâè câaïy 600m tìoèg 1 êâïùt 20 gãaây. Tíèâ vaäè togc câaïy cïûa vaäè ñoäèg vãeâè ñoùbaèèg m/gãaây?

20. A. 7,5m/gãaây B. 6,5m/gãaây C. 7m/gãaây D. 6m/gãaây Caâu 159: Tìm íoga ñek( 8 gãôø50 êâïùt + 4 gãôø10 êâïùt ) : a = 3 gãôø15 êâïùt A. 3 B. 4 C. 3,5 D. 4,5 Caâu 160: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 58,5km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 10,5km/gãôø. Saï moät gãôø30êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Negï âaã òe kâôûã âaøèâ cïøèg moät æïùc ñã veàC tâì íaï bao æaâï òe maùy gaëê òe ñaïê? A. 3 gãôø C. 2 gãôø7 êâïùt 30 gãaây B. 2 gãôø8 êâïùt D. 2 gãôø7 êâïùt 25 gãaây Caâu 161: Tìm ò ñek: ò gãôø19 êâïùt – 9 gãôø12 êâïùt : 8 = 4 gãôø10 êâïùt A. 41 B. 6 C. 42 D. 5 Caâu 162: Moät ca èoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc æaø34km/gãôøvaøvaäè togc doøèg èö ôùc æaø 2 km/gãôø. Saï 2 gãôøtâì ca èoâñegè B. Tíèâ tâôøã gãaè ca èoâtö øB tìôûveàA? A. 2 gãôø15 êâïùt C. 2 gãôø25 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø35 êâïùt Caâu 163: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 50km/gãôø. Ñegè B ègö ôøã ñoùæaäê tö ùc ëïay veàA vôùã vaäè togc 60 km/gãôø. Tíèâ tâôøã gãaè ègö ôøã ñoùñã vaøveàtìeâè ëïaõèg ñö ôøèg AB, bãegt ìaèèg ëïaõèg ñö ôøèg AB daøã 90 km. A. 3 gãôø30 êâïùt C. 3 gãôø20 êâïùt B. 3 gãôø18 êâïùt D. 3 gãôø42 êâïùt Caâu 164: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 7 ègaøy 15 gãôø4 + 21 gãôø A. 29 ègaøy 21 gãôø C. 31 ègaøy 9 gãôø B. 30 ègaøy 9 gãôø D. 28 ègaøy 19 gãôø. Caâu 165: Haã òe cïøèg kâôûã âaøèâ tö øA veàB. Xe maùy coùvaäè togc 48 km/gãôøvaømagt 3 gãôø ñegè B, oâtoâcoùvaäè togc 60 km/gãôø. Hoûã oâtoâêâaûã ñã magt bao æaâï tâì ñegè B. A. 2 gãôø4 êâïùt C. 2 gãôø40 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø24 êâïùt Caâu 166: Tâaøèâ êâogNâa Tìaèg caùcâ tâaøèâ êâogTïy Hoaø118 km. Moät oâtoâñã tö øNâa Tìaèg ñegè Tïy Hoaøvôùã vaäè togc 65km/gãôø. Saï kâã kâôûã âaøèâ ñö ôïc 1 gãôø36 êâïùt tâì oâtoâcoøè caùcâ tâaøèâ êâogTïy Hoaøbao èâãeâï kã-æoâ-meùt? A. 14 km B. 16 km C. 18 km D. 15 km

21. Caâu 167: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê kâôûã âaøèâ tö øA ñegè C vôùã vaäè togc 12km/gãôø. Saï 1 gãôø 24 êâïùt tâì oâtoâñïokã tâeo òe ñaïê vôùã vaäè togc 62km/gãôø. Hoûã íaï bao æaâï kektö ø æïùc kâôûã âaøèâ, oâtoâñïokã kòê òe ñaïê? A. 20 êâïùt 44 gãaây C. 20 êâïùt 15 gãaây B. 20 êâïùt 16 gãaây D. 20 êâïùt 26gãaây Caâu 168: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 5 gãôø8 êâïùt : 4 + 2 gãôø25 êâïùt3 = … … … A. 8 gãôø30 êâïùt C. 8 gãôø32 êâïùt B. 7 gãôø30 êâïùt D. 7 gãôø32 êâïùt Caâu 169: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 108 km, moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 46,8 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 13,2 km/gãôø. Hoûã âaã òe gaëê èâaï æïùc magy gãôø? Bãegt ìaèèg âaã òe cïøèg kâôûã âaøèâ æïùc 7 gãôø45 êâïùt. A. 6 gãôø C. 5 gãôø57 êâïùt B. 9 gãôø30 êâïùt D. 9 gãôø33 êâïùt Caâu 170: Moät vaäè ñoäèg vãeâè câaïy boäñaõcâaïy ñö ôïc 12,35km tìoèg tâôøã gãaè 1 gãôø35 êâïùt. Tíèâ vaäè togc cïûa vaäè ñoäèg vãeâè baèèg meùt/ êâïùt A. 130m/êâïùt C. 140m/êâïùt B. 135m/êâïùt D. 145m/êâïùt Caâu 171: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 90 km. èegï oâtoâvaøòe ñaïê ñã ègö ôïc câãeàï èâaï tâì íaï 1 gãôø48 êâïùt âaã òe gaëê èâaï. Coøè oâtoâvaøòe ñaïê ñã cïøèg câãeàï tâì íaï 3 gãôø âaã òe gaëê èâaï. Bãegt ìaèèg âaã òe kâôûã âaøèâ cïøèg moät æïùc. Tíèâ vaäè togc oâtoâ? A. 10k m/gãôø B. 40km/gãôø C. 50km/gãôø D. 30 km/gãôø Caâu 172: Moät ègö ôøã ñã boäñã ñö ôïc 3,5 km tìoèg tâôøã gãaè 35 êâïùt. Hoûã ègö ôøã ñoùêâaûã ñã tìoèg bao æaâï môùã âegt ëïaõèg ñö ôøèg 6km? A. 1 gãôø10 êâïùt C. 1 gãôø B. 1 gãôø20 êâïùt D. 1 gãôø15 êâïùt Caâu 173: Qïaõèg ñö ôøèg íoâèg AB daøã 81 km. Ca èoâ1 ñã òïoâã doøèg tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 26km/ gãôø, cïøèg æïùc ñoùca èoâ2 ñã ègö ôïc doøèg tö øB ñegè A vôùã vaäè togc 19 km/gãôø. Negï âaã ca èoâcïøèg kâôûã âaøèâ æïùc 6 gãôø35 êâïùt tâì íaï bao æaâï âaã ca èoâgaïê èâaï? A. 1 gãôø48 êâïùt C. 7 gãôø23 êâïùt B. 8 gãôø13 êâïùt D. 8 gãôø23 êâïùt

22. Caâu 174: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: (7 gãôø15 êâïùt :3 – 1 gãôø40 êâïùt)  2 A. 1 gãôø30 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 1 gãôø15 êâïùt D. 3 gãôø30 êâïùt Caâu 175: Loaøã caùâeo coùtâekbôã vôùã vaäè togc 96 km/gãôø. Hoûã vôùã vaäè togc ñoùcaùâeo bôã 4800m magt bao èâãeâï êâïùt? A. 2 êâïùt B. 3 êâïùt C. 4 êâïùt D. 5 êâïùt Caâu 176: Loaøã baùo gagm coùtâekcâaïy vôùã vaäè togc 94 km/gãôø. Hoûã vôùã vaäè togc ñoùtâì æoaøã baùo gagm câaïy tìoèg 14 5 gãôøñö ôïc bao èâãeâï meùt? A. 3000m B. 2500m C. 25 000m D. 30 000m Caâu 177: Moät ègö ôøã ñã òe maùy tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 45 km/gãôøcïøèg æïùc ñoùmoät oâtoâ ñã tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 72 km/gãôø. Hoûã íaï tâôøã gãaè bao æaâï tâì âaã òe caùcâ èâaï 63 km? A. 1 gãôø25 êâïùt C. 1 gãôø20 êâïùt B. 2 gãôø25 êâïùt D. 2 gãôø20 êâïùt Caâu 178: Moät oâtoâdö ïñòèâ ñã tö øA ñegè B magt 3 gãôø12 êâïùt èâö èg tâö ïc tegvaäè togc cïûa oâtoâcâæ baèèg 80% vaäè togc dö ïtíèâ. Hoûã tâö ïc tegoâtoâñã tö øA ñegè B magt bao èâãeâï æaâï? A. 4 gãôø C. 3 gãôø55 êâïùt B. 4 gãôø30 êâïùt D. Kâoâèg tíèâ ñö ôïc vì kâoâèg coùëïaõèg ñö ôøèg Caâu 179: Moät oâtoâñã tö øNâa Tìaèg ñegè tâaøèâ êâogÑaøNaüèg magt 8 gãôøvaøtö øÑaøNaüèg tìôûveàNâa Tìaèg magt 10 gãôø. Hoûã vaäè togc æïùc ñã baèèg bao èâãeâï êâaàè tìaêm æïùc veà? A. 120% B. 125% C. 115% D. 105% Caâu 180: Tíèâ : 4 gãôø35 êâïùt + 16 gãôø40 êâïùt : 5 A. 5 gãôø15 êâïùt C. 7 gãôø55 êâïùt B. 6 gãôø45 êâïùt D. 8 gãôø5 êâïùt Caâu 181: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg: A. (4 gãôø35 êâïùt + 6 gãôø10 êâïùt)2 1. 5 gãôø35 êâïùt B. 4 gãôø35 êâïùt + 6 gãôø10 êâïùt2 2. 10 gôø35 êâïùt C. (7 gãôø30 êâïùt + 9 gãôø15 êâïùt) : 3 3. 21 gôø30 êâïùt D. 7 gãôø30 êâïùt + 9 gãôø15 êâïùt : 3 4. 16 gãôø55 êâïùt

23. Caâu 182: Moät coè tâïyeàè coùvaäè togc 9,6 km/ gãôøkâã èö ôùc yeâè æaëèg, vaäè togc cïûa doøèg íoâèg æaø2,4 km/gãôø. Negï tâïyeàè ñã òïoâã doøèg tâì íaï 3 gãôø15 êâïùt íeõñã ñö ôïc bao èâãeâï kã-æoâ-meùt? A. 38 km B. 37km C. 40 km D. 39km Caâu 183: Moät taøï tâïyûkâã òïoâã doøèg coùvaäè togc 35,6 km/gãôø, kâã ègö ôïc doøèg coùvaäè togc 17,4 km/gãôø.Tíèâ vaäè cïûa taøï tâïyûkâã èö ôùc yeâè æaëèg? A. 26,5km/gãôø B. 53km/gãôø C. 26km/gãôø D. 52km/gãôø Caâu 184: Tìm x bãegt: 1 gãôø30 êâïùt x + 7 gãôø= 19gãôø A. x = 2 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 3 Caâu 185: Vaäè togc moät taøï tâïyûtìeâè maët èö ôùc yeâè æaëèg æaø20,4km/gãôøvaøvaäè togc doøèg èö ôùc æaø1,9 km/gãôø. Negï taøï tâïyûñã ègö ôïc doøèg tâì íaï bao æaâï taøï tâïyûñã ñö ôïc 46,25km? A. 2 gãôø10 êâïùt C. 2 gãôø30 êâïùt B. 2 gãôø20 êâïùt D. 2 gãôø50 êâïùt Caâu 186: Kegt ëïaûcïûa êâeùê tíèâ: 1 gãôø30 êâïùt : 15 + 4 gãôø54 êâïùt A. 5 gãôø56 êâïùt C. 6 gãôø15 êâïùt B. 5 gãôø46 êâïùt D. 5 gãôø Caâu 187: Qïaõèg ñö ôøèg AB daøã 36 km. Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øB ñegè C, cïøèg æïùc ñoù moät oâtoâñã tö øA veàC vôùã vaäè togc 61,5 km/gãôøíaï 45 êâïùt tâì oâtoâñïokã kòê òe ñaïê. Tíèâ vaäè togc òe ñaïê? A. 13,5 km/gãôø C. 14 km/gãôø B. 13km/gãôø D. 14,5 km/gãôø Caâu 188: Tìm íoga bãegt: 6 gãôø10 êâïùt + 8 gãôø20 êâïùt : a = 7 gãôø A. a = 9 B. a = 10 C. a = 7 D. a = 11 CHÖÔNG IV Caâu 189: Hìèâ tam gãaùc coùñoädaøã ñaùy æaø2,6dm vaøcâãeàï cao æaø1,5dm tâì dãeäè tícâ æaø: A. 2.05dm2 B. 8,2 dm2 C. 1,95 dm2 D. 7,8 dm2 Caâu 190: Hìèâ tam gãaùc coùcaïèâ ñaùy 42,5 m vaødãeäè tícâ æaø11050 dm2 . Tíèâ câãeàï cao cïûa âìèâ tam gãaùc ( ñôè vòño æaøñeà-òã-meùt). A. 51 dm B. 50 dm C. 53 dm D. 52 dm Caâu 191: Câo âìèâ câö õèâaät ABCD coùdãeäè tícâ 95,36cm2 . Lagy ñãekm M tìeâè caïèâ AB. Tíèâ tokèg dãeäè tícâ cïûa âaã âìèâ tam gãaùc AMD vaøBMC? (xem hình veõ).

24. A M B A. 47,68 cm2 C. 47,86 cm2 B. 45,68 cm2 D. 45,68 cm2 D C Caâu 192: Câo âìèâ tam gãaùc ABC coùdãeäè tícâ 55,77 cm2 . Ngö ôøã ta caot bôùt moät êâaàè (xem hình veõ). A Bãegt MC = 3 1 BC. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè coøè æaïã. A. 18,59cm2 C. 34,17cm2 B. 37,18cm2 D. 24,84cm2 B H M C Caâu 193: Câo âìèâ tam gãaùc ABC coù dãeäè tícâ 44,45m2 . Ngö ôøã ta caot bôùt moät êâaàè . (xem hình veõ). Bãegt ñö ôøèg cao AK= 4 3 AH vaøcaïèâ ñaùy MN = 4 3 BC. Tíèâ dãeäè tícâ tam gãaùc AMN. A A. 50,35m2 C. 57,15m2 B. 52,47m2 D. 56,76m2 M N B C Caâu 194: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tam gãaùc AMN bãegt MN = 3 1 BC ; AB = 18,1cm; BC = 11,4cm A B A. 14,25 cm2 C. 103,17 cm2 M B. 36,46 cm2 D. 34,39 cm2 N D C Caâu 195: Câo âìèâ vïoâèg ABCD coùcaïèâ æaø30 dm, bòcaot 4 mãegèg ôû4 goùc (xem hình veõ ). Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ vïoâèg. A4dm 4dm B A. 8,68m2 C. 7,72m2 B. 8,78m2 D. 3,88m2 D4dm 4dm C

25. Caâu 196: Câo bãegt dãeäè tícâ âìèâ câö õèâaät ABCD æaø1800 cm (xem hình veõ ). Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tam gãaùc MDC. A B A. 300cm2 C. 400cm2 M B. 600cm2 D. 500cm2 D C Caâu 197: Moät âìèâ tâaèg coù dãeäè tícâ baèèg 48,65m2 vaøcâãeàï cao baèèg 6,3 m. Tíèâ tìïèg bìèâ coäèg ñoädaøã âaã caïèâ ñaùy? A. 3,75 m C. 7,5m B. 10,15 m D. 15m Caâu 198: Moät âìèâ tâaèg coùñaùy æôùè baèèg 40 m, ñaùy beùbaèèg 35% ñaùy æôùè vaøcâãeàï cao baèèg 65% ñaùy beù.Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg? A. 363,7 m2 B. 708,4 m2 C. 707,4 m2 D. 353,7 m2 Caâu 199: Moät tam gãaùc âìèâ vïoâèg coùdãeäè tícâ baèèg 40 1 cm2 vaømoät caïèâ goùc vïoâèg baèèg 8 1 cm. Tíèâ caïèâ goùc vïoâèg coøè æaïã? A. 5 2 cm B. 5 1 cm C. 5 3 cm D. 5 4 cm Caâu 200: Moät maûèâ vö ôøè âìèâ tâaèg (xem hình veõ) ègö ôøã ta íö ûdïïèg 45% dãeäè tícâ ñek tìoàèg ègoâ. Tíèâ dãeäè tícâ êâaàè coøè æaïã? A 40cm B A. 45 dm2 C. 4,5 dm2 B. 5,5 dm2 D. 55 dm2 20cm D 60cm C Caâu 201: Moät âìèâ tâaèg coùdãeäè tícâ 37,7 dm2 vaøtìïèg bìèâ coäèg âaã ñaùy æaø65 cm. Tíèâ câãeàï cao cïûa âìèâ tâaèg? A. 11,6 dm B. 5,08 dm C. 5,8 dm D. 11,06 dm Caâu 202: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg ABCD (nhö hình veõ). ABMN æaøâìèâ vïoâèg caïèâ baèèg 4m,DN = 2mvaøMC = 6m A 4m B A. 34m2 C. 36m2 B. 30m2 D. 32m2 D 2m N M 6m C 10cm 20cm

26. Caâu 203: Vãegt íogño 360 dm3 50000cm3 dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòæaømeùt kâogã. A. 0,41 m3 B. 0.041m3 C. 41 m3 D. 4,1 m3 Caâu 204: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 15 ò 46,32 cm3 = … … … dm3 A. 694,8 dm3 B. 0,6948 dm3 C. 6,948 dm3 D. 69,48 dm3 Caâu 205: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 0,05 dam3 400 dm3 = … … … m3 . A. 50,04 m3 B. 504 m3 C. 50,4 m3 D. 20 m3 Caâu 206: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 3,4 dm3 26 cm3 – 879 cm3 ( vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg coù íogño ceè-tã-meùt kâogã). A. 25,47 cm3 B. 254,7 cm3 C. 2457 cm3 D. 2547 cm3 Caâu 207: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 7250dm3 = m3 A. 7 4 1 B. 7 4 3 C. 7 2 1 D. 7 4 5 Caâu 208: Moät âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 6cm coùtâekcâö ùa togã ña bao èâãeâï âoäê èâoûâìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 2 cm? A. 3 B. 27 C. 54 D. 12 Caâu 209: Moät câaäï èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät cao 50 cm, daøã 10 cm vaøìoäèg 30 cm. Hoûã câaäï èö ôùc câö ùa togã ña bao èâãeâï æít èö ôùc( moät æít = 1 dm3 ). A. 150 æít B. 1,5 æít C. 15 æít D. 1500 æít Caâu 210: Ñektíèâ tâektícâ moät vãeâè ñaùègö ôøã ta tâaûvãeâè ñaùèaøy vaøo câaäï ñö ïèg èö ôùc âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 15cm câö ùa ñaày èö ôùc, ta tâagy èö ôùc daâèg cao tâeâm 4 cm (vãeâè ñaùâoaøè toaøè câìm tìoèg èö ôùc). Tíèâ tâektícâ vãeâè ñaù? A. 31,25 m3 B. 3,75 m3 C. 500 m3 D. 900 m3 Caâu 211: Moät boàè âoa âìèâ tìoøè coùdãeäè tícâ 153,86 dm. Tíèâ baùè kíèâ cïûa boàè âoa. A. ì = 7 dm B. ì = 7,5 dm C. ì = 49 dm D. 108 dm Caâu 212: Moät íôïã daây kãm æoaïã daøã 314 cm ñö ôïc caot tâaøèâ 5 êâaàè baèèg èâaï vaømoãã êâaàè ïogè tâaøèâ âìèâ tìoøè. Tíèâ baùè kíèâ cïûa âìèâ tìoøè èaøy? A. ì = 20 cm B. ì = 10 cm C. ì = 5 cm D. 15 cm Caâu 213: Tíèâ ò bãegt: 48%0,75 m = ò æít ( 1 æít = 1 dm) A. ò = 24 B. ò = 34 C. ò = 36 D. ò = 12

27. Caâu 214: Moät tâïøèg câö ùa òaêèg coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät daøã 70 cm, ìoäèg 50 cm, cao 140 cm. Tâïøèg èaøy câö ùa òaêèg vaømö ïc òaêèg ñegè 65% ío vôùã câãeàï cao. Tíèâ íogòaêèg tìoèg tâïøèg ( 1dm3 = 1 æít). A. 31,85 æít B. 38,15 æít C. 381,5 æít D. 318,5 æít Caâu 215: Moät baùèâ òe ñaïê æaêè tìeâè maët ñö ôøèg ñö ôïc 10 voøèg vaøæaêè ñö ôïc moät ëïaõèg ñö ôøèg 43,96 m. Tíèâ baùè kíèâ cïûa baùèâ òe (ñôè vòño ceè-tã-meùt). A. ì = 70 cm B. ì = 69 cm C. ì = 68 cm D. 140 cm Caâu 216: Moät tâïøèg coùdaïèg âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 70cm vaøcâö ùa ñaày daàï. Ngö ôøã ta ìoùt ñaày daàï vaøo èâö õèg caè èâö ïa, moãã caè câö ùa 6,45 æít. Hoûã ègö ôøã ta ìoùt ñaày ñö ôïc magy caè èâö vaäy vaøcoøè dö bao èâãeâï æít daàï? A. 53 caè vaødö 0,85 æít C. 54 caè vaødö 1,25 æít B. 53 caè vaødö 1,15 æít D. 54 caè vaødö 0,15 æít Caâu 217: Moät ñaùm ìïoäèg âìèâ tâaèg bòcaot moät êâaàè vaøtaïo tâaøèâ moät âìèâ tam gãaùc ADH (òemâìèâ veõ), bãegt dãeäè tícâ êâaàè bòcaot æaø96m vaø A 30m B caïèâ æaø12 m. Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg ABCD, bãegt ñaùy beù30m, ñaùy æôùè 60 m. A. 624 m2 C. 720 m2 D H C B. 642 m2 D. 702 m2 12m 48m Caâu 218: Moät baùèâ òe ñaïê coùbaùè kíèâ 50 cm æaêè ñö ôïc moät ëïaõèg ñö ôøèg daøã 213,52 m. Hoûã baùèâ òe æaêè ñö ôïc bao èâãeâï voøèg ? A. 72 voøèg B. 74 voøèg C. 70 voøèg D. 68 voøèg Caâu 219: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 569,4 m3 = 1. 56,94 æít B. 5,694 m3 = 2. 569,4 æít C. 56940000mm3 = 3. 0,5694 æít D. 0,5694 m3 = 4. 5,694 æít Caâu 220: Moät âoàcâö ùa ñaày èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät cao 3m, daøã 6,4 m vaøìoäèg 2,5 m. Ngö ôøã ta dïøèg maùy bôm ñekâïùt èö ôùc ìa kâoûã âoà, moãã gãôømaùy âïùt ñö ôïc 1600 æít. Hoûã íaï bao æaâï tâì âoàâegt èö ôùc? A. 3 gãôø B. 5 gãôø C. 7 gãôø D. 9 gãôø

28. Caâu 221: Vãegt íogño: 4,6 dm3 750cm3 dö ôùã daïèg âoãè íogvaødôè vòño æaøæít. A. 5 20 3 B. 5 20 7 C. 4 20 3 D. 20 7 Caâu 222: Moät câaäï èö ôùc âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 30cm, mö ïc èö ôùc tìoèg câaäï câæ ñegè 3 2 câãeàï cao câaäï. Ngö ôøã ta tâaûvaøo câaäï moät vãeâè ñaù tâì èö ôùc daâèg æeâè ñaày câaäï vaøkâoâèg tìaøè ìa ègoaøã ( vãeâè ñaù èaèm âoaøè toaøè tìoèg câaäï èö ôùc ). Tíèâ tâektícâ vãeâè ñaù? A. 0,18 dm3 B. 6 dm3 C. 18 dm3 D. 0,6 dm3 Caâu 223: Moät tâïøèg câö ùa èö ôùc câö ùa vö øa ñïû94,5 æít èö ôùc coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät daøã 70 cm, ìoäèg 30cm. Tíèâ câãeàï cao cïûa tâïøèg èö ôùc? A. 50cm B. 35 cm C. 30 cm D. 45 cm Caâu 224: Moät âìèâ tâaèg coùcâãeàï cao 30cm, ñaùy beùbaèèg 70% câãeàï cao vaøñaùy æôùè baèèg 3 4 ñaùy beù.Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ tâaèg? A. 735 cm2 B. 73,5dm2 C. 7,35 cm2 D. 735dm2 Caâu 225: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 0,34 2 1 m2 + 540cm2 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòæaødm3 ). A. 135,2 dm3 B. 1350,2 dm3 C. 1350,02 dm3 D. 1352 dm3 Caâu 226: Ngö ôøã ta tâaûmoät kâogã íaot (ñaëc) âìèâ æaäê êâö ôèg vaøo moät câaäï ñö ïèg ñaày èö ôùc vaøæö ôïèg èö ôùc tìaøè ìa ègoaøã 27 æít. Tíèâ caïèâ cïûa kâogã íaot âìèâ æaäê êâö ôèg? A. 9 dm B. 6dm C. 3dm D. 27 dm Caâu 227: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 4 5 m3 – æít = 5 3 m3 A. 605 B. 560 C. 1850 D. 650 Caâu 228: Moät kâogã kãm æoaïã (ñaëc) coùdaïèg âìèâ æaäê êâö ôèg caïèâ 5cm. Tíèâ kâogã æö ôïèg kâogã kãm æoaïã èaøy bãegt 1dm3 kãm æoaïã cïøèg æoaïã èaëèg 2,4 kg? A. 0,3kg B. 3 kg C. 30 kg D. 0,03kg Caâu 229: Moät tâïøèg câö ùa ñaày òaêèg coùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät câãeàï daøã 80 cm, câãeàï ìoäèg 70 cm vaøcao 0,5 cm. Ngö ôøã ta æagy ìa 35% íogòaêèg. Hoûã ègö ôøã ta æagy ìa ñö ôïc bao èâãeâï æít òaêèg?

29. A. 9,8 æít B. 98 æít C. 980 æít D. 0,98 æít Caâu 230: Tíèâ dãeäè tícâ âìèâ beâè (BCDE æaøâìèâ vïoâèg). A A. 94 cm2 C. 79 cm2 5cm 6cm B E B. 49 cm2 D. 64 cm2 8cm 8cm C D 8cm Caâu 231: Moät âìèâ tam gãaùc KMN coùdãeäè tícâ baèèg dïeäè tícâ moät âìèâ vïoâèg caïèâ 14 dm vaøcoùcâãeàï cao KH = 140 cm. Tíèâ ñaùy MN( òem âìèâ veõ)K A. 56 dm C. 14 dm B. 42 dm D. 28 dm M H N Caâu 232: Tíèâ ò bãegt: 4  ( ò + 300 æít) = 2 m3 A. ò = 200 æít B. ò = 800 æít C. ò = 500 æít D. ò = 7700 æít Caâu 233: Moät âìèâ vïoâèg coùcâï vã 180 cm. Tíèâ câï vã cïûa âìèâ tìoèg èaèm tìoèg âìèâ vïoâèg ñoù? (òem âìèâ) A B A. 14.13 cm C. 1,413 cm B. 141,3 cm D. 0,1413 cm D C Caâu 234: Tìm a bãegt: a( 4dm3 – 566 cm3 ) = 24,038. A. a = 8 B. a = 6 C. a = 7 D. a = 5 Caâu 235: Vãegt kegt ëïaûêâeùê tíèâ íaï dö ôùã daïèg íogtâaäê êâaâè coùñôè vòño æaømãæãmeùt kâogã: ( 0,0035 æít -0,46 cm3 ) ò 0,05%. A. 152 m3 B. 0,152 m3 C. 15,2 mm3 D. 1,52 mm3 CHÖÔNG V : CAÙC BAØI OÂN TAÄP Caâu 236: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 7 4 : 6 7 2 5        A 2 3 1 B. 1 3 2 C. 3 2 1 D. 1 6 5 Caâu 237: Tìm âaã íogtâeo íô ñoàíaï: o.

30. Sogæôùè: Sogbeù: 45 A. 72 vaø37 B 72 vaø27 C. 119 vaø72 D. 119 vaø27 Caâu 238: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 7 4 : 6 7 2 5  . A. 1 3 2 B. 3 2 1 C. 1 6 5 D. 2 3 1 Caâu 239: Ngö ôøã ta æagy ìa 45% íoggaïo tìoèg kâo tâì ñö ôïc 2 5 8 tagè. Hoûã tìoèg kâo coøè bao èâãeâï tagè gaïo? A 8 tagè B. 6 tagè C. 7 tagè D. 4,4 tagè Caâu 240: Negï mïa 8m vaûã êâaûã tìaû345000 ñoàèg. Hoûã mïa 14 m vaûã tâì êâaûã tìaûbao èâãeâï tãeàè? A .609000 ñoàèg B. 509 000 ñoàèg C. 690 000 ñoàèg D. 590 000 ñoàèg Caâu 241: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 2 5 tagè – 235 yegè = taï5 yegè. A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Caâu 242: Tíèâ dãeäè tícâ tagm bìa âìèâ câö õèâaät coù câãeàï ìoäèg baèèg 7 4 câãeàï daøã vaø câãeàï ìoäèg keùm câãeàï daøã 30 m. A. 1200m2 B. 600m2 C. 400 m2 D. 800 m2 Caâu 243: Tìm ò bãegt tìïèg bìèâ coäèg cïûa ò vaø45% æaø40,8%. A. ò = 77,1% B. ò = 86,1% C. ò = 126,6% D. ò = 36,6% Caâu 244: Câa vaøcoè cïøèg bö ôùc æeâè baøè caâè tâì kãm cïûa caâè câæ 90 kg. Saï ñoùcâa ìôøã kâoûã baøè caâè tâì kãm câæ 30 kg. Hoûã kâogã æö ôïèg cïûa coè baèèg bao èâãeâï êâaàè tìaêm kâogã æö ôïèg cïûa câa? A. 50% B. 45% C. 40% D. 35% Caâu 245: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: 6km 215m4 – 2045m7 (vãegt kegt ëïaûdö ôùã daïèg íog ño ñôè vòæaøæã-æoâmeùt). A. 10,455 km B. 10 1000 545 km C. 11,545km D. 11 1000 455 km

31. Caâu 246: Naêm èay tïokã boggagê 3 æaàè tïokã coè vaøbogâôè coè 40 tïokã.Tíèâ tïokã cïûa bog? A. 80 tïokã B. 20 tïokã C. 60 tïokã D. 50 tïokã Caâu 247: Tìm íogò bãegt: 3 2 1 : 2 3 1 = ò + 1 5 2 A. ò = 9 1 B. ò = 10 3 C. ò = 10 7 D. ò = 10 1 Caâu 248: Saâè cïûa moät tìö ôøèg Tãekï âoïc coùdaïèg âìèâ câö õèâaät coùèö ûa câï vã 0,75 km vaø câãeàï ìoäèg baèèg 8 7 câãeàï daøã.Tíèâ câãeàï daøã cïûa íaâè tìö ôøèg? (ñôè vòæaømeùt). A. 400m B. 350 m C. 450 m D. 300 m Caâu 249: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ:        4 1 2 3 1 5 : 370% = ? A. 5 4 B. 6 5 C. 4 3 D. 3 2 Caâu 250: Vãegt íogño 460dm2 35 cm2 dö ôùã daïèg íogño coùñôè vòæaømeùt vïoâèg? A. 460,35 m2 B. 4,635 m2 C. 4,6035 m2 D. 46,035 m2 Caâu 251: Moät kâï ñagt coùdãeäè tícâ 0,2âa 5m2 . Ngö ôøã ta dïøèg 40% dãeäè tícâ ñagt ñektìoàèg âoa. Hoûã dãeäè tícâ ñagt ñektìoàèg âoa baèèg bao èâãeâï meùt vïoâèg? A. 820 m2 B. 80,2 m2 C. 8,2 m2 D. 802 m2 Caâu 252: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâvïoâèg: 0,5 tagè ò 37% = yegè 5kg. A. 18 B. 16 C. 17 D. 19 Caâu 253: Moät âoäê coù72 vãeâè bã tìoèg ñoùcoù15% æaøíogbã maøï òaèâ vaø36 vãeâè bã maøï ñoûvaøcoøè æaïã æaøbã maøï vaøèg. Tíèâ tæ íogêâaàè tìaêm cïûa bã maøï vaøèg ío vôùã íog bã tìoèg âoäê? A. 65% B. 35% C. 20% D. 80% Caâu 254: Tìm ò bãegt: (ò : 17) 14% = 5,6 A. ò = 784 B. ò = 748 C. ò = 680 D. ò = 608 Caâu 255: Moät ègö ôøã ñã òe maùy, tìoèg 3 gãôøñaàï moãã gãôøñã ñö ôïc 48,6 km, tìoèg 5 gãôøkeg tãegê moãã gãôøñã ñö ôïc 43,4 km. Hoûã ègö ôøã ñoùñã ñö ôïc tagt caûbao èâãeâï kã-æoâ- meùt? A. 167,5 km B. 36,28 km C. 16,75 km D. 362,8 km

32. Caâu 256: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo oâtìogèg: 25%3 âa 14m2 = dam2 A. 7503,5 B. 750,35 C. 753,05 D. 7530,5 Caâu 257: Sogæôùè èâãeàï âôè íogbeù25 ñôè vòvaøíogæôùè baèèg 350% íogbeù. Tìm íogæôùè? A. 10 B. 35 C. 36 D. 11 Caâu 258: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa baíog: 56% ; 160% vaø 20 9 æaø: A. 78% B. 76% C. 87% D. 67% Caâu 259: Moät tagm bìa âìèâ vïoâèg coùdãeäè tícâ baèèg 30% cïûa 27000mm. Tíèâ caïèâ cïûa tagm bìa ( ñôè vòño æaøceè-tã-meùt). A. 81 cm B. 90cm C. 9000cm D. 9cm Caâu 260: Nogã bãekïtâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 35% cïûa 1,4 = 1. 4,8 B. (450 : 15) 16% = 2. 4 45 C. 2 2 1 – 6 19 + 3 3 1 = 3. 0,49 D. 16,39 + 5,25 -10,39 = 4. 2 3 2 Caâu 261: Tìö ôøèg tãekï âoïc Kãm Ñoàèg tìoèg ñôït tìoàèg caây do tæèâ êâaùt ñoäèg ñaõtìoàèg ñö ôïc 3000 caây, tìoèg ñoùìãeâèg æôùê 5A tìoàèg ñö ôïc 150 caây.Hoûã æôùê 5A tìoàèg ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm caây cïûa tìö ôøèg? A. 20% B. 200% C 0,2% D. 0,02% Caâu 262: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: (161,4 – 68,9) : 3,7 – 15,24 A. 9,86 B. 9,76 C. 9,67 D. 97,6 Caâu 263: Tìïèg bìèâ coäèg cïûa íogò vaø45% æaø40%. Tíèâ íogò (vãegt dö ôùã daïèg tæ íogêâaàè tìaêm) A. ò = 42,5% B. ò = 85% C. ò = 35% D. ò = 5%

33. Caâu 264: Lôùê 5B coù55% âoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm togt vaø25% íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm kâaù. Bãegt íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm kâaùít âôè íogâoïc íãèâ òegê æoaïã âaïèâ kãekm togt æaø12 em.Tíèâ íogâoïc íãèâ cïûa æôùê 5B? A. 60 âoïc íãèâ B. 30 âoïc íãèâ C. 15 âoïc íãèâ D. 40 âoïc íãèâ Caâu 265: Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâtìogèg a) 14âa 100m2 : 30 = 46 dm2 70 m2 b) 5,74 : 0,68  3,4 – 2,6 = 6,8 c) 6m2 80 cm2  37% = 25160 d) 4 3 2 + 2 2 1 – 3 12 5 = 2 4 3 Caâu 266: Saoê òegê caùc êâaâè íog: 17 6 ; 13 15 ; 31 12 ; 4 1 tâeo tâö ùtö ïtö øbeùñegè æôùè. A. 4 1 ; 17 6 ; 31 12 ; 13 15 C. 4 1 ; 31 12 ; 17 6 ; 13 15 B. 13 15 ; 31 12 ; 17 6 ; 4 1 D. 17 6 ; 4 1 ; 31 12 ; 13 15 Caâu 267: Moät bekèö ôùc âìèâ âoäê câö õèâaät coùkícâ tâö ôùc ño ôûtìoèg æoøèg bekæaø: daøã 5m, ìoäèg 3m, cao 1,5dm. 70% tâektícâ cïûa bekñaèg ñö ïèg èö ôùc. Hoûã êâaûã ñoktâeâm bao èâãeâï æít èö ôùc tâì bekcâö ùa ñaày èö ôùc? A. 90æít B. 900æít C. 630 æít D. 6300 æít Caâu 268: Vãegt êâaâè íog 32 24 tâaøèâ êâaâè íogtâaäê êâaâè coùmaãï íog100. A. 100 65 B. 100 60 C. 100 75 D. 100 80 Caâu 269: Tö øègaøy 21 tâaùèg 8 èaêm 2006 ñegè âegt ègaøy 20 tâaùèg 9 èaêm 2006 æaøbao èâãeâï ègaøy? A. 29 ègaøy B. 30 ègaøy C. 28 ègaøy D. 31 ègaøy Caâu 270: Voøã tâö ùèâagt moãã gãôøcâaûy ñö ôïc 8 1 tâektícâ cïûa bek, voøã tâö ùâaã moãã gãôøcâaûy ñö ôïc 4 1 tâektícâ cïûa bek. Negï caûâaã voøã cïøèg câaûy vaøo bektìoèg moät gãôøtâì ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm cïûa bek?

34. A. 37,5% B. 375% C. 0,375% D. 3,75% Caâu 271: Lö ôèg âaøèg tâaùèg cïûa baùc Haûã æaø2,3 tìãeäï ñoàèg vaøbaùc Haûã câã tãeâï tagt caû moïã vãeäc âegt 2 000 000 ñoàèg. Hoûã baùc Haûã ñekdaøèâ ñö ôïc bao èâãeâï êâaàè tìaêm ío vôùã íogtãeàè maøbaùc Haûã êâaûã câã tãeâï? A. 30% B. 15% C. 43% D. 45% Caâu 272: Tìm x bãegt: x 4 tagè 7 taï5 yegè = 28 tagè 5 taï A. x = 4 B. x = 8 C. x = 6 D. x = 2 Caâu 273: Moät oâtoâñã tö øA ñegè B vôùã vaäè toùc 56,3km/gãôø. Cïøèg æïùc ñoùmoät òe maùy ñã tö ø B ñegè A vôùã vaäè togc 35,7 km/gãôø. Saï 2 gãôø30 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB? A. 125 km B. 120km C. 135 km D. 130km Caâu 274: Vãegt íogño: 752000m dö ôùã daïèg âoãè íogcoùñôè vòæaøâeùc-ta. A. 75 5 1 B. 75 5 2 C. 75 10 3 D. 75 2 1 Caâu 275: Moät tagm bìa âìèâ câö õèâaät coùcâï vã 45 cm vaøcâãeàï daøã baèèg 4 5 câãeàï ìoäèg. Tíèâ câãeàï ìoäèg cïûa tagm bìa? A. 12,5 cm B. 10 cm C. 10,5 cm D. 11,5 cm Caâu 276: Ñãeàè íogtâícâ âôïê vaøo câoãcâagm: 26040 m = … … … … km A. 26 4 1 B. 26 25 10 C. 26 25 1 D. 26 40 1 Caâu 277: Moät mãegèg ñagt âìèâ câö õèâaät coùdãeäè tícâ 800m2 vaøcâãeàï daøã 40 m, ègö ôøã ta ñaøo moät caùã âoàâìèâ baùè ègïyeät ( xem hình veõ). Tíèâ dãeäè tícâ maët âoà? A B A. 6,28 m2 C. 175 m2 B. 628 m2 D. 157 m2 D C Caâu 278: Tìm ò bãegt: ò – 7,84 = 64%  (2,8 + 3,7) A. ò = 12 B. ò = 11,8 C. ò = 12,2 D. ò = 11,9 Caâu 279: Moät âìèâ tâaèg coùñaùy æôùè 14 cm, ñaùy beù11 cm vaødãeäè tícâ baèèg dãeäè tícâ âìèâ vïoâèg caïèâ 15 cm. Tíèâ câãeàï cao âìèâ tâaèg? Hoà

35. A. 10cm B. 18 cm C. 9 cm D. 16 cm Caâu 280: Tâö ïc âãeäè êâeùê tíèâ: ( 4,805 – 2,894 : 2)  5 A. 19,67 B. 16,97 C. 16,79 D. 17,69 Caâu 281: Moät bekcoùdaïèg âìèâ âoäê câö õèâaät câö ùa 6750 æít èö ôùc. Ñaùy bekcoùcâãeàï daøã 1,8 m câãeàï ìoäèg 1,5 m. Tíèâ câãeàï cao cïûa kâogã èö ôùc câö ùa tìoèg bek? A. 25 m B. 0,25 m C. 2,8 m D. 2,5 m Caâu 282: Moät oâtoâcö ùcâaïy 150 km tâì tãeâï tâïï12 æít òaêèg. Hoûã oâtoâñã ëïa ëïaõèg ñö ôøèg 95 km tâì tãeâï tâïïâegt bao èâãeâï æít òaêèg? A. 7,6 æít B. 11,2 æít C. 6,7 æít D. 12,1 æít Caâu 283: Moät èeàè èâaøâìèâ câö õèâaät coùcâãeàï daøã 7 m, câãeàï ìoäèg 5m. Ngö ôøã ta dïøèg bao èâãeâï vãeâè gaïcâ âìèâ vïoâèg caïèâ 5 dm ñekæaùt èeàè èâaøñoù. A. 1400 vãeâè B. 140 vãeâè C. 700 vãeâè D. 70 vãeâè Caâu 284: Nogã bãekï tâö ùc ñekñö ôïc kegt ëïaûñïùèg. A. 0,18  ò = 9 1. ò = 2,3 B. ò : 3,6 = 5 2. ò = 1 C. 18,4 : ò = 8 3. ò = 18 D. 0,6  ò = 5 3 4. ò = 50 Caâu 285: Moät mãegèg ñagt âìèâ tâaèg coùñaùy beùbaèèg 270 m, ñaùy æôùè baèèg 7 3 ñaùy beù, câãeàï cao baèèg 30% ñaùy æôùè.Tíèâ câãeàï cao cïûa mãegèg ñagt âìèâ tâaèg? A. 18,9 m B. 19,8 m C. 189 m D. 198 m Caâu 286: Tìm íogò ñek: 7 gãôø50 êâïùt + 15 gãôø52 êâïùt : = 9gãôø49 êâïùt A. ò = 7 B. ò = 5 C. ò = 6 D. ò = 8 Caâu 287: Moät bekcaùâìèâ âoäê câö õèâaät coùcâãeàï daøã 50 cm, câãeàï ìoäèg 40 cm, câãeàï cao 30 cm. Hoûã êâaûã ñokvaøo bekbao èâãeâï æít èö ôùc ñekbekcâö ùa ñaày èö ôùc? A. 30 æít B. 60 æít C. 40 æít D. 50 æít ò

36. Caâu 288: Moät ègö ôøã ñã òe daïê vôùã vaäè togc 12,5 km/ gãôø. Ñïùèg æïùc ñoùmoät ègö ôøã ñã boä vôùã vaäè togc 6,5 km/gãôøvaøñã cïøèg câãeàï vôùã ègö ôøã ñã òe ñaïê. Bãegt ìaèèg kâã baot ñaàï ñã, ègö ôøã ñã òe ñaïê caùcâ ègö ôøã ñã boämoät ëïaõèg ñö ôøèg daøã 9 km. Hoûã íaï bao æaâï tâì ègö ôøã ñã òe ñaïê ñïokã kòê ègö ôøã ñã boä? (xem hình veõ). xe ñaïp Ñi boä A. 1 gãôø20 êâïùt C. 70 êâïùt 9 km B. 1 gãôø30 êâïùt D. 80 êâïùt 12,5km/giôø 6,5 km/giôø Caâu 289: Tìm ò bãegt: 6,35  ò + ò  3,65 = 30. A. ò = 4 B. ò = 4,5 C. ò = 3 D. ò = 3,5 Caâu 290: Tïokã cïûa coè gaùã baèèg 3 1 tïokã meï, tïokã cïûa coè tìaã baèèg 4 1 tïokã meï. Tïokã cïûa âaã coè coäèg æaïã æaø28 tïokã. Tíèâ tïokã cïûa meï? A. 76 tïokã B. 67 tïokã C. 38 tïokã D. 48 tïokã Caâu 291: Cïõèg ñeàbaøã 290. Tíèâ tïokã coè gaùã vaøcoè tìaã? A. 16 tïokã vaø12 tïokã C. 15 tïokã vaø 13 tïokã B. 12 tïokã vaø8 tïokã D. 11 tïokã vaø9 tïokã Caâu 292: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a vaøb bãegt: a – b = 45 vaø 2 7  b a . A. a = 64 vaøb = 17 C. a = 60 vaøb = 15 B. a = 63 vaøb = 18 D. a = 64 vaøb = 19 Caâu 293: Câãa ñeàï 35 æít daàï vaøo caùc câaã, moãã câaã câö ùa 0,75 æít. Hoûã ñö ôïc bao èâãeâï câaã câö ùa ñaày daàï vaøcoøè tâö øa magy æít? A. 46 câaã vaøtâö øa 50 æít C. 46 câaã vaøtâö øa 0,5 æít B. 46 câaã vaøtâö øa 5 æít D. 45 câaã vaøtâö øa 0,5 æít Caâu 294: Coù24 vãeâè bã, tìoèg ñoùcoù4 vãeâè bã maøï tìaoèg, 5 vãeâè bã maøï òaèâ, 6 vãeâè bã maøï ñoûvaø8 vãeâè bã maøï vaøèg. Nâö vaäy 6 1 íogbã coùmaøï? A. Vaøèg B. Ñoû C. Xaèâ D. Tìaoèg Caâu 295: Ñoïc íogño íaï: 5,316 m3 . Ñïùèg gâã Ñ, íaã gâã S vaøo oâvïoâèg. a) Naêm êâaky ba tìaêm mö ôøã íaùï meùt kâogã.

37. b) Naêm êâaky ba ègâìè moät tìaêm íaùï mö ôã meùt kâogã. c) Naêm ègâìè ba tìaêm mö ôøã íaùï êâaàè tìaêm meùt kâogã. d) Naêm ègâìè ba tìaêm mö ôøã íaùï êâaàè ègâìè meùt kâogã. Caâu 296: Moät oâtoâñã ñö ôïc 90 km vôùã vaäè togc 75 km/gãôø, tãegê ñoùoâtoâñã ñö ôïc 45 km vôùã vaäè togc 90km/gãôø. Nâö vaäy tâôøã gãaè oâtoâñã ñö ôïc caûâaã ñoaïè ñö ôøèg æaø: A. 1 gãôø42 êâïùt C. 1 gãôø12 êâïùt B. 1 gãôø7 êâïùt D. 2 gãôø10 êâïùt Caâu 297: Tìm ò bãegt: 5 gãôø36 êâïùt : ò + 2 gãôø32 êâïùt = 3 gãôø A. ò = 10 B. ò = 12 C. ò = 11 D. ò = 13 Caâu 298: Moät ègö ôøã ñã òe ñaïê tö øA ñegè B vôùã vaäè togc 12,5 km/gãôø, cïøèg æïùc ñoùmoät oâtoâ ñã tö øB ñegè A vôùã vaäè togc gagê ñoâã 5,8 æaàè vaäè togc òe ñaïê vaøíaï 1 gãôø12 êâïùt tâì âaã òe gaëê èâaï. Tíèâ ëïaõèg ñö ôøèg AB. A. 100 km B. 103 km C. 102 km D. 105 km Caâu 299: Bãegt 86% cïûa moät íogæaø602, vaäy 5 1 cïûa íogñoùæaø: A. 700 B. 120,4 C. 17,2 D. 140 Caâu 300: Tìm âaã íogtö ïèâãeâè a,b bãegt: a+b = 68 vaø 2 1 1 b a A. a = 40,8 vaøb = 27,2 C. a = 40 vaøb = 28 B. a = 41 vaøb = 27 D. a = 40,2 vaøb = 27,8

40. Caâï 197 C Caâï 229 B Caâï 261 A Caâï 291 A Caâï 198 D Caâï 230 C Caâï 262 B Caâï 292 B Caâï 199 A Caâï 231 D Caâï 263 C Caâï 293 C

750 Bài Tập, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Hóa Học 12 Có Đáp Án Hay Nhất Tại Vietjack.

Để học tốt Hóa học lớp 12, VietJack giới thiệu tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 và Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa 12 giúp bạn củng cố và ôn luyện kiến thức về môn Hóa 12 để dành được điểm cao trong các bài kiểm tra và bài thi môn Hóa học lớp 12.

Chương 1: Este – Lipit

Chương 2: Cacbohidrat

Chương 3: Amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Trắc nghiệm Bài 1: Este có đáp án

Bài 1: Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH IM, thu được 7,64 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hồn hợp P gồm hai ancol Z và T (MZ < MT). Phần trăm khối lượng của Z trong P là

A. 51%. . B. 49%. C. 66%. D. 34%.

Bài 2: Este X chứa vòng benzen có công thức phân từ là C 8H 8C 2. số công thức cấu tạo của X là 

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Bài 3: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH 4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức của X là

Bài 4: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 19,8. B. 21,8. C .14,2 D. 11,6.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài 5: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Cho X tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

A. 2. B. 3. C. 4. D.5.

Bài 6: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H 2SO 4 đặc), đun nóng, thu được 39,6 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 30%. B. 50%. C. 60%. D. 75%.

Bài 7: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH 3COOH có số mol bằng nhau. Cho 5,3 gam X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (xúc tác H 2SO 4 đặc, đun nóng). Biết hiệu suất các phản ứng este hoá đều bằng 80%. Khối lượng hỗn hợp este thu được là

A. 6,48. B. 7,28. C. 8,64. D. 5,6

Bài 8: Thuỷ phân hoàn toàn este X mạch hở trong NaOH thu được muối của một axit no và một ancol no (đều mạch hở). X không tác dụng với Na. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO 2 gấp 4 lần số mol X. Số chất thoả mãn điều kiện của X là

A.4. B. 5. C. 6. D. 3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CH 3COOC 2H 5 ; HCOOCH 2-CH 2-CH 3;

HCOOCH(CH 3)-CH 3; C 2H 5COOCH 3;

Bài 9: Cho một este no, đơn chức, mạch hở X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch thu được hỗn họp rắn Y. Nung Y trong không khí thu được 15,9 gam Na 2CO 3, 2,24 lít CO 2 (đktc) và 6,3 gam H 2 O. Công thức của X là

Bài 10: Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản ứng yớt anhiđrit axetic, thu được axit axetyl salixylic (o-CH 3COO-C 6H 4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). Để phản ứng hoàn toàn với 43,2 gam axit axetyl salixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là

A. 0,72. B. 0,48.

C. 0,96. D. 0,24

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

n KOH = 0,24.3 = 0,72 (mol)

Trắc nghiệm Bài 2: Lipit có đáp án

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO 2 và H 2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br 2 1M. Giá trị của a là

A.0,20. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,18.

Bài 2: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun. nóng có xúc tác Ni.

B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước,

C. Chất béo bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm,

D. Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo.

Bài 3(*): Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức chứa mạch hở), thu được b mol CO 2 và c mol H 2O (b – c = 4a); Hiđro hoá m gam X cần 6,72 lít H 2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m 1 gam M với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m 2 gam chất.rắn. Giá trị của m 2 là

A. 57,2. B.52,6. C. 53,2. D. 42,6.

Bài 4: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

A. nước và quỳ tím

B. nước và dung dịch NaOH

C. dung dịch NaOH

D. nước brom

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài 5: Để sản xuất xà phòng người ta đun nóng axit béo với dung dịch NaOH, Tính Khối lượng glixerol thu được trong quá trình xà phòng hóa 2,225 kg tristearin có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi như phản ứng này xảy ra hoàn toàn)?

A. 1,78 kg B. 0,184 kg

C. 0,89 kg D. 1,84 kg

Bài 6: Không nên dùng xà phòng khi giặt rửa bằng nước cứng vì nguyên nhân nào sau đây?

A. Vì xuất hiện kết tủa làm giảm tác dụng giặt rửa và ảnh hưởng đến chất lượng sợi vải.

B. Vì gây hại cho da tay.

C. Vì gây ô nhiễm môi trường.

D. Cả A, B, C.

Bài 7: Có các nhận định sau:

1. Chất béo là trieste của glixerol với các axit monocacboxylic có mạch C dài không phân nhánh.

2. Lipit gồm chất béo, sáp, sterit, photpholipit, . . .

3. Chất béo là các chất lỏng.

4. Chất béo chứa các gốc axit không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ thường và được gọi là dầu.

5. Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

6. Chất béo là thành phần chính của dầu mỡ động, thực vật.

Các nhận định đúng là

A. 1, 2, 4, 5.

B. 1, 2, 4, 6.

C. 1, 2, 3.

D. 3, 4, 5.

Bài 8: Đun sôi a gam một triglixerit (X) với dung dịch KOH đến khi phản ứng hoàn toàn được 0,92 gam glixerol và hỗn hợp Y gồm m gam muối của axit oleic với 3,18 gam muối của axit linoleic (C 17H 31 COOH). Giá trị của m là

A. 3,2. B. 6,4.

C. 4,6 D. 7,5.

Bài 9: Ở ruột non cơ thể người, nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thuỷ phân thành

A. axit béo và glixerol

B. axit cacboxylic và glixerol

Bài 10: Cho sơ đồ chuyển hoá:

Tên của Z là :

A. axit linoleic.

B. axit oleic.

C. axit panmitic.

D. axit stearic

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

Cập nhật thông tin chi tiết về 100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ Có Đáp Án trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!