Xu Hướng 3/2023 # 45 Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Nhóm Halogen Có Đáp Án # Top 10 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # 45 Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Nhóm Halogen Có Đáp Án # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết 45 Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Nhóm Halogen Có Đáp Án được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

45 bài tập trắc nghiệm chương Nhóm Halogen có đáp án

Câu 1: Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là:

Câu 2: Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì?

A. công hóa trị không cực. B. cộng hóa trị có cực.

C. liên kết ion. D. liên kết cho nhận.

Câu 3: Chất nào có tính khử mạnh nhất?v

A. HI. B. HF. C. HBr. D. HCl.

Câu 4: Trong phản ứng clo với nước, clo là chất:

A. oxi hóa. B. khử.

C. vừa oxi hóa, vừa khử. D. không oxi hóa, khử.

Câu 5: Cho dãy axit: HF, HCl,HBr,HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau:

A. giảm. B. tăng.

C. vừa tăng, vừa giảm. D. Không tăng, không giảm.

Câu 6: Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm:

Câu 7: Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là:

Câu 8: Dung dịch AgNO 3 không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. NaCl B. NaBr. C. NaI. D. NaF.

Câu 9: Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen?

A. Đều là chất khí ở điều kiện thường.

B. Đều có tính oxi hóa mạnh.

C. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim.

D. Khả năng t/d với nước giảm dần từ F 2 đến I 2.

Câu 10. Trong phương trình MnO 2 + HCl → MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O thì hệ số cân bằng của HCl là bao nhiêu?

A. 1. B. 2 . C. 3. D. 4.

Câu 11: Trong các kim loại sau đây, kim loại nào khi tác dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối?

A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Ag

Câu 12: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric?

Câu 13: Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử?

A. HF, HCl, HBr, HI. B. HF, HCl, HBr và một phần HI C. HF, HCl, HBr. D. HF, HCl .

Câu 15: Brom bị lẫn tạp chất là Clo. Cách nào sau đây có thể thu được brom tinh khiết?

A. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch NaOH

B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch nước

C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch NaBr

D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch NaI.

Câu 16: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: NaNO 3 , NaOH, Na 2SO 4 , NaCl, HCl, H 2SO 4

Câu 17: Chỉ dùng một hóa chất làm thuốc thử, nhận biết các dung dịch BaCl 2, Zn(NO 3) 2 , Na 2CO 3, AgNO 3

Câu 19: Cho dãy các chất sau, chất nào có khả năng tác dụng với Clo? Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng: Fe 2O 3, Fe, FeCl 2, CuO, NaOH, H 2 S, NaBr, NaI.

Câu 20: Hãy biểu diễn sơ đồ biến đổi các chất sau bằng phương trình hoá học:v

2. (A) + MnO 2 → Khí (C) + rắn (D) + (E)

3. (C) + NaBr → (F) + (G)

4. (F) + NaI → (H) + (I)

5. (G) + AgNO 3 → (J) + (K)

6. (A) + NaOH → (G) + (E)

Câu 21: Xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

5. (B) + (C) → (A) + HClO

Câu 22: Hoà tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là

A. 4,48. B. 8,96. C. 2,24. D. 6,72.

Câu 23: Phương pháp để điều chế khí F2 trong công nghiệp là:

A. oxi hóa muối florua.

B. dùng halogen khác đẩy flo ra khỏi muối.

C. điện phân hỗn hợp KF và HF ở thể lỏng.

D. không có phương pháp nào.

A. -1, +1, +1, +3. B. -1, +1, +2, +3.

C. -1, +1, +5, +3. D. +1, +1, +5, +3.

Câu 25: Khi cho m (g) kim loại canxi tác dụng hoàn toàn với 17,92 lít khí X 2 (đktc) thì thu được 88,8g muối halogenua.

a) Viết PTPƯ dạng tổng quát.

b) Xác định công thức chất khí X 2 đã dùng.

c) Tính giá trị m.

Câu 26: Cho 16,15 gam dung dịch A gồm hai muối NaX, NaY (X, Y là hai halogen liên tiếp) tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư thu được 33,15 gam kết tủa trắng. X và Y lần lượt là:

A. F và Cl B. Cl và Br C. Br và I D. Cl và I

A. 80% B. 90% C. 100% D.95%

Câu 28: Hòa tan 16 g oxit của kim loại X hóa trị III cần dùng 109,5 g dung dịch HCl 20%. Xác định tên X.

A. Al B. Fe C. Cr D.Mg

A. K; 2M B. Na; 2M C. K; 0,2M D. Na; 0,2 M

Câu 30: Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H 2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là

A. 67,72. B. 46,42. C. 68,92 D. 47,02.

Câu 32. Từ một tấn muối ăn có chứa 10,5% tạp chất, người ta điều chế được 1250 lít dung dịch HCl 37% (D = 1,19 g/ml) bằng cách cho lượng muối ăn trên tác dụng với axit sunfuric đậm đặc và đun nóng. Tính hiệu suất của quá trình điều chế trên.

Câu 33. Hoàn thành các phản ứng:

A → G + C

C + L → KClO 3 + A + F

Câu 34. Hòa tan 12 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 1,008 lít khí bay ra (đktc). Số gam muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A là bao nhiêu?

Hiển thị đáp án

Câu 35. Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hidro clorua trong phòng thí nghiệm?

Câu 37. Phương trình nào sau đây được dùng để điều chế hidro bromua trong thực tế?

B. HCl + KBr → KCl + HBr

Câu 38. Những dãy chất nào trong các dãy sau được dùng để điều chế nước Ja – ven trong phòng thí nghiệm?

Câu 39. Cho một halogen tác dụng với nhôm thì thu được muối trong đó khối lượng muối gấp 9,89 lần khối lượng Al đã phản ứng. Vậy halogen là:

A. Flo B. Clo C. Brom D. Iot

Câu 40. Có 185,4 gam dung dịch axit clohidric 10%. Hòa tan thêm Vlít khí HCl ở điều kiện chuẩn để thu được dung dịch axit clohidric 16,57%. Vậy V (lít) có giá trị là:

A. 5,6 B. 6,72 C. 8,96 D. 11,2

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Câu 41. Cho 4,05 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng với brom thu được 40,05 gam muối. M là:

A. Mg B. Al C. Fe D. Cu

Câu 42. Cho 17,4 gam MnO 2 tác dụng hết với HCl lấy dư. Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 148,5 gam dung dịch NaOH 20% (ở nhiệt độ thường) tạo ra dung dịch A. Vậy dung dịch A có các chất và nồng độ % tương ứng như sau:

A. NaCl 10% ; NaClO 5%

B. NaCl 7,31%; NaClO 6,81%, NaOH 6%

C. NaCl 7,19%; NaClO 9,16%, NaOH 8,42%

D. NaCl 7,31%; NaClO 9,31%, HCl 5%

Hiển thị đáp án

Đáp án C

A. 60,20% và 39,80% B. 60,89% và 39,11%

C. 39,11% và 60,89% D. 70% và 30%

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Câu 44. Dẫn từ từ khí clo qua bình đựng KI có chứa sẵn hồ tinh bột. Hiện tượng quan sát được là:

A. Dung dịch hiện màu vàng

B. Dung dịch hiện màu xanh

C. Dung dịch có màu trắng

D. Có kết tủa màu vàng nhạt

Câu 45. Cho 2,24 lít khí HCl ở đkc vào 100ml dung dịch NaOH 1,2M. Dung dịch sau phản ứng có môi trường:

A. Axit B. Bazơ C. Trung tính D. Lưỡng tính

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

15 Câu Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 5 Cực Hay Có Đáp Án.

Câu 1: Khi một lượng khí bị nén đẳng nhiệt, áp suất của nó tăng lên là do

A. các phân tử khí va chạm vào thành bình mạnh hơn.

B. số lần các phân tử khí va chạm vào nhau trong mỗi giây tăng lên.

C. số lấn các phân tử khí va chạm vào một đơn vị diện tích của thành bình trong mỗi giây tăng lên.

D. các phân tử khí tập trung chuyển động theo một hướng ưu tiên.

A. p/T = const. B. p/V = const.

Câu 3: Đường biểu diễn nào sau đây không phải là đường biểu diến đẳng quá trình?

Câu 4: Có một lượng khí trong bình. Nếu thể tích bình tăng gấp 4 lần, còn nhiệt độ giảm đi một nửa thì áp suất khí

A. giảm đi 4 lần. B. tăng lên 4 lần.

C. tăng lên 8 lần. D. giảm đi 8 lần.

Hiển thị đáp án

Chọn D

Câu 5: Khi thể tích bình tăng gấp 5 lần, nhiệt độ giảm đi một nửa thì áp suất của một lượng khí chứa trong bình

A. tăng gấp đôi. B. tăng 5 lần.

C. giảm 10 lần. D. không đổi.

Hiển thị đáp án

Chọn C.

Do đó p’ = p/10.

Câu 6: Một xilanh nằm ngang trong có pit-tông. Đáy xilanh ở bên trái chứa một khối khí và pit-tông ở cách đáy một đoạn là 20 cm. Coi nhiệt độ không đổi. Để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 4 lần thì phải đẩy pit-tông sang

A. phải 5 cm. B. trái 5 cm.

C. phải 10 cm. D. trái 10 cm.

Câu 7: Một cốc chứa không khí ở điểu kiện chuẩn được đậy kín bằng một nắp đậy có khối lượng m. Diện tích tiết diện miệng cốc là 5 cm 2. Khi đun nóng không khí trong bình lên đến 100 oC thì nắp cốc bị đẩy lên vừa hở miệng cốc và không khí nóng thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển p o = 1 atm = 10 5 N.m 2. Khối lượng m của nắp đậy là

A. 3,66 kg. B. 4 kg.

C. 6,96 kg. D. 1,87 kg.

Hiển thị đáp án

Chọn D.

Câu 8: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ. Khi đèn sáng, nhiệt độ của bóng đèn là 420 oC, áp suất khí trong bóng đèn bằng áp suất khí quyển p o = 1 atm. Áp suất khí trong bóng chưa phát sáng ở 25 o C là

A. 0,43 atm. B. 0,55 atm.

C. 2,32 atm. D. 0,77 atm.

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Câu 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định trong một hệ tọa độ V, T, từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) hình V.1. Đồ thị biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ p, V hoặc p, T là

Câu 10: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái là: p o; V O; T O. Biến đổi đẳng áp đến 2V O sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị diễn tả quá trình biến đổi trên là

Câu 11: Một khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình V.2. Khi áp suất có giá trị 500 N/m 2 thì thể tích khối khí bằng

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Câu 12: Cho đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng trong hệ tọa độ (p, V) như hình V.3. Biết nhiệt độ ban đầu của khí t 1 = 27 oC. Nhiệt độ sau cùng t 3 của khí là

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Câu 13: Hình V.4 là đồ thị chu trình của 1 mol khí lí tưởng trong hệ tạo độ (V, T). Đồ thị chu trình này trong hệ tọa độ (p, V) là

Câu 14: Một xi lanh có pit-tông cách nhiệt và nằm ngang, pit-tông ở vị trí chia xilanh thành hai phần bằng nhau, chiều dài của mỗi phần là 20 cm. Mỗi phần chứa một lượng khí như nhau ở 27 o C. Muốn pit-tông dịch chuyển 2 cm thì phải đun nóng khí ở một phần lên thêm

Hiển thị đáp án

Chọn B.

Câu 15: Một pit-tông có thể trượt không ma sát dọc theo một xilanh đặt nằm ngang (Hình V.5). Khi nhiệt độ không khí trong xilanh tăng từ t 1 = 30 oC lên t 2 = 55 oC thì thể tích của nó tăng thêm một lượng ΔV = 1,2 dm 3. Thể tích ban đầu của không khí ở 30 o C là

Hiển thị đáp án

Chọn A.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Trắc Nghiệm Lượng Giác Có Đáp Án

CHỦ ĐỀ 1:HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁCBÀI: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁCA. LÝ THUYẾT1. Giá trị lượng giác của cung .Trên đường tròn lượng giác (hình 1.1) cho cung có sđ :/Hình 1.1Gọi với tung độ của là , hoành độ là thì ta có:

Các giá trị , , , được gọi là các giá trị lượng giác của cung .Các hệ quả cần nắm vữngCác giá trị ; xác định với mọi . Và ta có:

; xác định với mọi . xác định với mọi .Dấu của các giá trị lượng giác của cung phụ thuộc vào vị trí điểm cuối của cung trên đường tròn lượng giác (hình 1.2)./Hình 1.2Ta có bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác như sau Góc phần tưGiá trị lượng giácIIIIIIIV

Ở hình 1.3 là một cách nhớ khác để xác định dấu của các giá trị lượng giác/2. Công thức lượng giácCông thức cơ bản Cung đối nhau

Công thức cộng Cung bù nhau

Công thức đặc biệt

Góc nhân đôi Góc chia đôi

Góc nhân ba Góc chia ba

STUDY TIPỞ đây từ các công thức góc nhân đôi, góc nhân ba ta có thể suy ra công thức góc chia đôi, chia ba mà không cần nhớ nhiều công thức.

Biến đổi tích thành tổng Biến đổi tổng thành tích

3. Giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

0

0

0

1

Không xác định0

STUDY TIPTừ bảng giá trị lượng giác các cung đặc biệt ở bên ta thấy một quy luật như sau để độc giả có thể nhớ các giá trị lượng giác của các cung đặc biệt:

Các giá trị ở tử số tăng dần từ đến . Ngược lại đối với giá trị , tử số giảm dần từ về .

BÀI:HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCA. LÝ THUYẾT1. Hàm số và hàm số .Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với của góc lượng giác có số đo rađian bằng được gọi là hàm số , kí hiệu là . Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với của góc lượng giác có số đo rađian bằng được gọi là hàm số , kí hiệu là . Tập xác định của các hàm số là . Hàm số Nhận xét:Hàm số là hàm số lẻ do hà số có tập xác định là đối xứng và Hàm số tuần hoàn với chu kì . Sự biến thiên:Sự biến thiên của hàm số trên đoạn được biểu thị trong sơ đồ (hình 1.4) phía dưới:

/Bảng biến thiên:Từ đây ta có bảng biến thiên của hàm số trên đoạn như sau: /

STUTY TIPKhái niệm: Hàm số xác định trên gọi là hàm tuần hoàn nếu tồn tại một số sao cho với mọi thuộc ta có .Số dương nhỏ nhất (nếu có) thỏa mãn tính chất trên gọi là chu kì của hàm tuần hoàn.

Đồ thị hàm số:

35 Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 5: Hidrocacbon No Có Đáp Án Hay Nhất.

35 bài tập trắc nghiệm Hóa 11 Chương 5: Hidrocacbon no có đáp án hay nhất: Hidrocacbon no

Trắc nghiệm Ankan cực hay có đáp án

Câu 1: Công thức tổng quát của ankan là

A. 6 B. 4 C. 5 D. 3

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6.

A. neopentan B. 2- metylpentan

C. ísopentan D. 1,1- đimetylbutan.

A. 2,2,4-trimetylpentan B. 2,2,4,4-tetrametybutan

C. 2,4,4-trimetylpentan D. 2,4,4,4-tetrametylbutan

A. 2,2-đimetylpropan B. 2- metylbutan

C. pentan D. 2- đimetylpropan

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

A. 2,2-đimetylbutan B. 3- metylpentan

C. hexan D. 2,3- đimetylbutan

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH 4, C 2H 6 và C 3H 8 thu được V litx khí CO 2 (đktc) và 6,3 gam H 2 O. Giá trị của V là

A. 5,60 B. 7,84 C. 4,48 D. 10,08.

Câu 9: Ankan X có chứa 14 nguyên tử hiđrô trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7.

Câu 10: Ankan X có chứa 82,76% cacbon theo khối lượng. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12.

Trắc nghiệm Ankan có đáp án (phần 2)

A. neopentan B. 2-metylbutan

C. ísobutan D. 1,2-đimetylpropan.

Câu 2: Khi được chiếu sáng , hiđrocacbon nào sau đây tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1: 1, thu được ba dẫn xuất monoclo là đồng phân cấu tạo của nhau ?

A. isopentan B. pentan

C. pentan D. butan.

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5.

Câu 4: Hai ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có tổng khối lượng phân tử bằng 74. X và Y lần lượt là

A. propan, butan B. etan, propan

C. metan, etan D. metan, butan.

Câu 5: Khi cho ankan X ( trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1 : 1( trong điều kiện chiếu sáng ) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

A. 2-metylpropan B. 2,3-đimetylbutan

C. butan D. 3-metylpentan.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Đặt CTPT X là C nH 2n+2

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam ankan X, thu được 5,6 lít CO 2 (đktc). Công thức phân tử của X là

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH 4, C 2H 6 và C 3H 8 thu được V lít khí CO 2 (đktc) và 6,3 gam H 2 O. Giá trị của V là

A. 5,60 B. 7,84 C. 4,48 D. 10,08.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm CH 4, C 2H 6 và C 3H 8 thu được 4,48 lit khí CO 2 (đktc) và m gam H 2 O. Giá trị của V là

A. 1,8 B. 3,6 C. 5,4 D. 7,2.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam hỗn hợp X gồm hai ankan cần hết 15,68 lít O 2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 40,0 B. 37,5 C. 20,0 D. 30,0.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

⇒ n = 2 ⇒ C 2H 6

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Cập nhật thông tin chi tiết về 45 Bài Tập Trắc Nghiệm Chương Nhóm Halogen Có Đáp Án trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!