Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập 8,9,10, 11,12,13,14 Trang 106, 107 Toán 6 Tập 1: Ba Điểm Thẳng Hàng # Top 10 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập 8,9,10, 11,12,13,14 Trang 106, 107 Toán 6 Tập 1: Ba Điểm Thẳng Hàng # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Bài Tập 8,9,10, 11,12,13,14 Trang 106, 107 Toán 6 Tập 1: Ba Điểm Thẳng Hàng được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tóm tắt lý thuyết ba điểm thẳng hàng và Giải bài 8,9,10 trang 106; Bài 11,12,13,14 trang 107 SGK Toán 6 tập 1: Ba điểm thẳng hàng – hình học 6.

A. Tóm tắt lý thuyết ba điểm thẳng hàng

1. Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc một đường thẳng.

Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào.

Lưu ý : Nếu có một điểm nằm giữa hai điểm khác thì 3 điểm đó thẳng hàng.

B. Hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bài: Ba điểm thẳng hàng – Toán 6 tập 1 trang 106,107.

Bài 8. Ở hình 10 thì ba điểm A,B,C hay 3 điểm A,M,N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng

Giải: a) Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình 11 (SGK) là : A,E,B; B,D,C; D,E,G.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng trong hình 11(SGK) là: A,B,C; A,B,D.

Ngoài ra còn có 15 bộ ba điểm không thẳng hàng khác nữa.

Lưu ý: Để tìm bộ 3 thẳng hàng, ta tìm trên mỗi đường thẳng. Để chỉ ra một bộ 3 điểm không thẳng hàng, ta nên lấy 2 điểm cùng thuộc một đường thẳng sau đó lấy điểm thứ 3 không thuộc đường thẳng trên.

Bài 10. Vẽ:

a, Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

b, Ba điểm C,E,D thẳng hàng và sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c, Ba điểm T,Q,R không thẳng hàng.

Các em có thể vẽ hình như sau:

a) Điểm … nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm … đối với điểm M.

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

Đáp án:

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R

a) Nằm giữa 2 điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Đáp án bài 12:

a) Điểm N nằm giữa 2 điểm M và P

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q

Bài 13 trang 107 Toán 6. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B( Ba điểm N,A,B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Giải: a)

Giải Toán Lớp 6 Bài 2: Ba Điểm Thẳng Hàng

Giải Toán lớp 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Bài 8: Ở hình 10 thì ba điểm A, B, C hay ba điểm A, M, N thẳng hàng? Lấy thước thẳng để kiểm tra.

Lời giải

Khi đặt thước thẳng để kiểm tra, ta thấy ba điểm A, M, N thẳng hàng, còn ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

a) Tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Lời giải

a) Các bộ ba điểm thẳng hàng là: (A, E, B); (B, D, C); (D, E, G).

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là: (A, C, B); (A, G, D).

Với câu này có khá nhiều đáp án. Các bạn nhìn hình vẽ và chỉ ra hai bộ ba điểm không thẳng hàng bất kì. Ví dụ như: (A, E, G); (A, D, C); (D, E, C);…

Bài 10: Vẽ:

a) Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

b) Ba điểm C, E, D thẳng hàng sao cho điểm E nằm giữa hai điểm C và D.

c) Ba điểm T, Q, R không thẳng hàng.

Lời giải:

Các bạn có thể vẽ hình như sau:

– Phần b) thì chỉ có một cách vẽ.

– Phần c) có nhiều cách vẽ, miễn sao T, Q, R không cùng nằm trên một đường thẳng.

Bài 11: Xem hình 12 và điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Điểm… nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm… đối với điểm M.

c) Hai điểm… nằm khác phía đối với…

Lời giải:

Từ hình vẽ, ta có thể điền như sau:

a) Điểm R nằm giữa hai điểm M và N.

b) Hai điểm R và N nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M và N nằm khác phía đối với R.

Bài 12: Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a) Nằm giữa hai điểm M và P.

b) Không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Nằm giữa hai điểm M và Q.

Lời giải:

Từ hình vẽ, ta có:

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M và P.

b) Điểm M không nằm giữa hai điểm N và Q.

c) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M và Q.

Bài 13: Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải:

a) Ba điểm N, A, B thẳng hàng mà điểm M nằm giữa hai điểm A, B nên cả 4 điểm này cùng thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

Chúng ta có hai cách vẽ:

Do đó, cả 4 điểm A, B, M, N đều thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

Lời giải:

Mỗi điểm biểu diễn 1 cây nên ta có 10 điểm. Các điểm này sẽ là các điểm chung của các đường thẳng như hình 14.

Chúng ta có 2 cách vẽ là:

Giải Bài Tập Sbt Toán Hình 6 Bài 2: Ba Điểm Thẳng Hàng

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Giải bài tập môn Toán Hình lớp 6

Bài tập môn Toán lớp 6

được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 6. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 1: Điểm – Đường thẳng

Giải bài tập SBT Toán hình 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Câu 1: Với ba điểm A, B, C như hình 2 a, b thì có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại không?

Giải

Vì ba điểm A, B, C như trong hình vẽ không thẳng hàng nên không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Câu 2: Xem hình 3 và đọc tên điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải

Điểm M nằm giữa hai điểm B và C.

Điểm I nằm giữa hai điểm B và N

Điểm I nằm giữa hai điểm A và M

Điểm N nằm giữa hai điểm A và C

Câu 3: Xem hình 4. Hãy đọc tên

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng.

Giải

a) Một số bộ ba điểm thẳng hàng A, H, E; B, K, G; C, I, D; A, I, G; B, H, D; C, K, E;…

b) Các bộ bốn điểm thẳng hàng: O, H, I, K; O, A, B, C; O, D, E, G;

Câu 4: Vẽ ba điểm M, N, P thẳng hàng sao cho:

a) N, P nằm cùng phía đối với M.

b) M, P nằm khác phía đối với N

c) M nằm giữa N và P

Giải

a) N, P nằm cùng phía đối với M: trường hợp a, b, d, e.

b) M, P nằm khác phía đối với N: trường hợp a, e.

c) M nằm giữa N và P: trường hợp c, f.

Câu 5: Đọc tên của các bộ ba điểm thẳng hàng có trong hình bs 2.

Giải

Theo hình vẽ ta có các bộ ba điểm thẳng hàng là:

N, R, O; O, S, P; P, Q, N;

N, T, S; O, T, Q; P, T, R.

Câu 6: Vẽ từng hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

b) Ba điểm M, N, P thẳng hàng và hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P.

c) Ba điểm X, Y, Z thẳng hàng và hai điểm X, Y nằm khác phía đối với điểm Z.

d) Bốn điểm E, F, G, H cùng thuộc một đường thẳng và điểm G nằm giữa hai điểm E, F còn hai điểm E, H nằm khác phía đối với điểm F.

e) Bốn điểm R, S, T, U cùng nằm trên một đường thẳng và hai điểm T, S nằm về cùng phía so với điểm U còn hai điểm R, T nằm khác phía đối với điểm U.

Giải

Câu 7: Xem hình 5, hãy đọc tên

a) Điểm nằm giữa hai điểm M, P.

b) Điểm nằm giữa hai điểm M, Q.

c) Điểm nằm giữa hai điểm N, P.

Giải

a) Điểm N nằm giữa hai điểm M, P.

b) Điểm N và P nằm giữa hai điểm M, Q.

c) Không có điểm nào nằm giữa hai điểm N và P.

Câu 8: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Ba điểm phân biệt là ba điểm thẳng hàng.

b) Trong ba điểm phân biệt luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Với ba điểm phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía đối với điểm còn lại.

d) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm khác phía với điểm còn lại.

e) Với ba điểm thẳng hàng phân biệt luôn có hai điểm nằm về cùng phía với điểm còn lại.

f) Với ba điểm A, B, C thẳng hàng thì điểm B luôn nằm giữa hai điểm A, C.

Giải

Câu đúng: d, e.

Câu sai: a, b, c, f

Câu 9: Đố vui. Một người quan sát một đàn vịt bơi và nói:

‘Một con bơi trước, trước hai con

Một con bơi giữa, giữa hai con

Một con bơi sau, sau hai con’.

Nghe vậy, bạn Anh cho rằng đàn vịt đó có đúng 3 con. Theo em, tại sao bạn Anh lại khẳng định như vậy?

Giải

Với ba con vịt bơi thẳng hàng như hình sau đây thì cả ba khẳng định sau đây đều đúng:

Con vịt 1 bơi trước trước hai con vịt 2 và 3.

Con vịt 2 bơi giữa hai con vịt 1 và 3.

Con vịt 3 bơi sau hai con vịt 1 và 2.

Bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Trang 102 Sbt Toán 7 Tập 1

Bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 102 SBT Toán 7 tập 1

Bài 8: Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc

Lời giải:

Ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc: Hai đường thẳng trên hai cạnh gần nhau của bàn học, hai cạnh góc vuông của eeke, hai đường thẳng là hai đường viền mép bảng…

Bài 9: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O. Trong số những câu trả lời sau thì câu nào sai, câu nào đúng?

a. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cát nhau tại O

b. Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành với nhau 4 góc vuông

c. Mỗi đường thẳng là đường phân giác của một góc bẹt

Lời giải:

a. Đúng

b. Đúng

c. Đúng

Bài 10: Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình dưới có vuông góc với nhau không.

Lời giải:

a ⊥ a’

a ⊥ a’

Bài 11: Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ và cách sử dụng công cụ (eeke; thước thẳng) để vẽ.

Lời giải:

– Đặt cạnh thước thẳng theo đường thẳng d

– Đặt cạnh góc vuông của eke trượt trên thước thẳng sao cho đỉnh góc vuông eke với điểm O

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng d’ ⊥ d tại O

Bài 12: Cho điểm O và đường thẳng d nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng eke, hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

Lời giải:

– Đặt cạnh thước thẳng theo đường thẳng d

– Đặt cạnh góc vuông của eke trượt trên thước thẳng sao cho đỉnh góc vuông eke với điểm O

– Kẻ đường thẳng đi qua cạnh góc vuông thứ hai ta được đường thẳng đi qua O và vuông góc với d

Bài 13: Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc vớ đường thẳng d.

Lời giải:

Gấp tờ giấy sao cho nếp gấp đi qua điểm O và nửa đường thẳng trùng nhau

Bài 14: Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng 60°. Lấy điểm A trên tia Ox (A khác O) rồi vẽ đường thẳng d 1 vuông góc với tia Ox tại A. Lấy điểm B trân tia Oy (B khác O) rồi vẽ đường thẳng d 2 vuông góc với tia Oy tại B. gọi giao điểm của d 1 và d 2 là C.

Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí của A,B được chọn.

Lời giải:

Tuỳ theo ví trí điểm A,B được chọn trên tia Oy, Ox mà có các trường hợp sau:

Bài 15: Chọn đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

Lời giải:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 24mm

– Vẽ trung điểm I cuả AB

– Vẽ đường thẳng d đi qua I và d ⊥ AB

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập 8,9,10, 11,12,13,14 Trang 106, 107 Toán 6 Tập 1: Ba Điểm Thẳng Hàng trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!