Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập Cách Thành Lập Từ Tiếng Anh Lớp 8 # Top 4 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập Cách Thành Lập Từ Tiếng Anh Lớp 8 # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Cách Thành Lập Từ Tiếng Anh Lớp 8 được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

2. We use first-aid in order to ease the victim’s pain and……………. (anxious)

3. She felt…………….after she passed the exam. (relief)

4. You’ll meet the tour guide on chúng tôi the hotel. (arrive)

5. We can take buses or trains to chúng tôi Nha Trang. (destine)

6. Sapa is considered the most beautiful ……………resort in the north of Viet Nam. (mountain)

7. It’s now high time you knew how to dress and……………….yourself. (dress)

8. We are having a good time here. People on the island are very friendly and………………..(hospitality)

9. The police are interested in the sudden chúng tôi the valuable painting. (appear)

10. I wrote …………….letters of application but I got no reply. (end)

11. A fairy appeared and…………changed her old clothes. (magic)

12. The tiger wanted to see the farmer’s…………….(wise)

13. In that story, the prince chúng tôi a poor girl. (marry)

14. Let me get chúng tôi and I can fill out. (apply)

15. He chúng tôi say that English is helpless. (fool)

16. That little girl can dance……………. (beauty)

17. Since her …………….. the room has been full of laughter. (arrive)

18. Most modern buildings has underground …………… (park)

19. I went to the …………….. store to buy something. (grocer)

20. There is no water left in the ………………… (near)

21. He is now studying in the USA as an ………… (change)

22. They have a good ……………… of stamps. (collect)

23. Goods are …………………. as long as they are returned in good condition. (change)

24. The party …………….. twenty bottles from various parts of the house yesterday. (collect)

25. When did you start ……………… antique glass? (collect)

26. We like their………………… (friendly)

27. The ………………. between Vietnam and China is not. (friend)

28. They seem to be……………. . We dislike them. (friend)

29. There will be a …………….. in this street. (meet)

30. We saw ……………….girls there. (beauty)

31. The garden is chúng tôi trees and flowers. (beauty)

32. They enjoy the………………….. atmosphere here. (peace)

33. The chúng tôi of currency is the Ringgit. (Malaysia)

34. In……………….., there are other religions. (add)

II/ Rearrange the words to make meaningful sentences:

1. exported/ many/ last year/ rice/ how/ to/ Japan/ tons/ were/ of?

………………………………………………………………………………………………

2. trees/ planting/ on/ the boys/ the hill/ group/ are/ the/ in/ volunteer.

………………………………………………………………………………………………

3. rain/ heavy/ from/ prevented/ the/ playing/ us/ soccer.

………………………………………………………………………………………………

4. if/ he/ me/ some/ asked/ I/ money/ could/ then/ lend/ him.

………………………………………………………………………………………………

5. design/ to send/ friends/ someone/ greetings/ Englishman/ a card/ Christmas/ to/ an/ his/ had.

………………………………………………………………………………………………

Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8

I.Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8 chọn lọc (đề)

Bài 2: Tích của 2 số tự nhiên chẵn liên tiếp. Tìm hai số đó ?

A. 2;4   B. 4;6C. 6;8   D. 8;10

Bài 3: Trong mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài mảnh đất hơn chiều rộng 3cm. Chu vi mảnh đất là 100cm. Chiều rộng hình chữ nhật là:

A. 23,5cm   B. 47cmC. 100cm   D. 3cm

A. 1h   B. 2hC. 3h   D. 4h

A. 20km/h   B. 20km/hC. 25km/h   D. 30km/h

A. 12km /h     B. 15km/hC. 20km/h     D. 16km/h

A. 38     B. 35C. 30     D. 40

A. 270 km     B. 200kmC. 240 km     D. 300km

A. 20km/h     B. 25km/hC. 27 km /h     D. 30km/h

II.Giải bài tập lớp 8 chọn lọc (hướng dẫn giải)

Câu 1: Hướng dẫn chi tiết giải toán 8:

20km/h25km/h. 27 km /h30km/h

X là số tuổi của mẹ hiện tại  (Tuổi) (x ∈ N)

→ số tuổi của mẹ là x + 24 (Tuổi)

Theo bài ra ta có: 3(x + 2) = x + 24 + 2

⇔ 3x + 6 = x + 26

⇔ 2x – 20 = 0

⇔ x = 10

Vậy hiện tại tuổi con là 10 

Chọn đáp án B.

Câu 2: Hướng dẫn chi tiết 

Gọi 2 số chẵn liên tiếp cần tìm là x; x + 2 (x chia hết 2; x ∈ N)

Theo bài ra ta có: x(x + 2) = 24 ⇔ x2 + 2x – 24 = 0

Vậy hai số đó là 4; 6.

Câu 3: Hướng dẫn chi tiết 

→ Chiều dài hình chữ nhật là x + 3(cm)

 Theo đề bài, ta có:

2[ x + (x + 3) ] = 100 ⇔ 2x + 3 = 50 ⇔ x = 23,5

Vậy chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là 23,5cm

Chọn đáp án A.

Câu 4: Hướng dẫn chi tiết 

⇒ t + 6 ( h ) là thời gian kể từ lúc xe đạp đi đến lúc xe hơi đuổi kịp.

+ Quãng đường xe đạp đi được là s1 = 15( t + 6 ) km.

+ Xe hơi đi được quãng đường là s2 = 60t km.

Hai xe xuất phát cùng 1 điểm (A) nên khi gặp nhau s1 = s2.

Khi đó ta có: 15(t + 6) = 60t ⇔ 60t – 15t = 90 ⇔ t = 2(h) (thỏa mãn)

Sau 2 giờ xe hơi bắt kịp xe đạp.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Hướng dẫn chi tiết 

 x(km/h) là vận tốc trung bình của người đó đi được 

a là nửa quãng đường AB là: (km)

Khi đó ta có:

+ Nửa quãng đường đầu là: (h)

+ Nửa quãng đường còn lại là: (h)

→ Đi hết quãng đường AB là

Do đó ta có:

Vậy vận tốc cần tìm là 24km/h

Câu 6: Hướng dẫn chi tiết 

Giải phương trình:

Vận tốc của xe đạp đi từ A đi đến B là 12km/h.

Chọn đáp án A

Câu 7: Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Lập phương trình

+ Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn (thường chọn đại lượng đề bài yêu cầu làm ẩn)

+ Biểu diễn tất cả các đại lượng khác qua ẩn vừa chọn.

+ Sau đó hãy lập phương trình và biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng đã cho.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: So sánh với điều kiện của bài, đưa ra kết quả là kết luận cuối cùng.

Vậy lớp sẽ có 40 học sinh 

Câu 8: Hướng dẫn chi tiết 

Chọn đáp án C

Câu 9: Hướng dẫn chi tiết 

Thời gian ô tô tải đi từ A đến B là  (giờ)

Thời gian xe con đi từ A đến B là (giờ)

Vì xe con xuất phát sau xe tải 1 giờ 30 phút =  giờ nên ta có phương trình:

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy AB dài 270km.

Chọn đáp án A

Câu 10: Hướng dẫn chi tiết 

Thời gian ca nô xuôi dòng từ A đến B là  (giờ)

x-3 là vận tốc ca nô đi ngược dòng (km/h)

Ca nô di chuyển từ điểm B đến địa điểm gặp bè có quãng đường là : 40 – 8 = 32 km

Thời gian ca nô ngược dòng từ B đến địa điểm gặp bè là: (giờ)

Thời gian bè trôi là:

Ta có phương trình:

Luyện Tập Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiết 1 Lớp 8

Ngày soạn:17/02/2012 Ngày giảng: 20/02/2012Ngày điều chỉnh:Lớp 8A1

TIẾT 51: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU1. Kiến thức:– Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.– Biết cách chọn ẩn số, đặt điều kiện cho ẩn, thiết lập mối quan hệ, đối chiếu điều kiện mà đầu bài đã cho.2. Kỹ năng:– Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích bài toán, tổng hợp, thiết lập các dữ kiện đầu bài đã cho.– Rèn luyện kỹ năng tính toán, giải phương trình.3. Thái độ:– Giúp học sinh phát triển các phẩm chất trí tuệ: linh hoạt, sáng tạo, độc lập.– Rèn luyện các thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh.– Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận.II. CHUẨN BỊ CỦA THÀY VÀ TRÒ:1. Chuẩn bị của thầy:– SGK, giáo án.2. Chuẩn bị của trò: – SGK, vở ghi.III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút):Lớp:…………………………Sĩ số:………………………Vắng:……………………….Lý do:………………………..

2. Kiểm tra bài cũ (7 phút):Câu hỏiTrả lờiĐiểm

Câu hỏi 1: Em hãy trình bày các bước của giải toán bằng cách lập phương trìnhCâu hỏi 2: Làm bài tập 40 ( SGK, tr 31)– Các bước giải toán bằng cách lập phương trình

3. Bài mới (35 phút)*) Đặt vấn đề: Ở những tiết trước, chúng ta đã biết được các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và để nắm vững được các bước đó chúng ta cùng nhau đi vào nội dung của bài ngày hôm nay: ” Tiết 51: LUYỆN TẬP”

Nội dungHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh

Bài 41 (SGK, tr 31)Một số tự nhiên có hai chữ số. Chữ số hàng đơn vị gấp hai lần chữ số hàng chục.Nếu thêm chữ số 1 vào giữa hai chữ số ấy thì ta được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. Tìm số ban đầu.

Gọi chữ số hàng chục là x (ĐK: x <5)Chữ số hàng đơn vị là 2xSố tự nhiên đó là:

Nếu thêm chữ số 1 vào giữa 2 chữ số ấy thì ta được một số mới lớn hơn số ban đầu là 370. tức là:

(TMĐK)Vậy chữ số ban đầu là 48

Bài 43 (SGK, tr 31)Tìm phân số có các tính chất sau:a) Tử số của phân số là số tự nhiên có một chữ số.b) Hiệu giữa tử số và mẫu số bằng 4.c) Nếu giữ nguyên tử số và thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số thì ta được một phân số bằng Lời giải:Gọi tử số của phân số là x(ĐK: x<9, x 4)Hiệu giữa tử và mẫu số bằng 4 nên mẫu số là x – 4Nếu giữ nguyên tử số và thêm vào bên phải của mẫu số một chữ số đúng bằng tử số thì ta được một phân số bằng

(không TMĐK)Vậy không có phân số nào có tính chất trên.

Bài 44(SGK, tr 31)Gọi tần số của điểm 4 là x (ĐK: x nguyên dương)

(TMĐK)Vậy tần số điểm 4 là 8 và tổng tần số là 50.

– Yêu cầu học sinh đọc đầu bài.

– Nếu x là chữ số hàng chục thì chữ số hàng đơn vị sẽ được biểu diễn như thế nào?– Đặt điều kiện cho ẩn?

GV: hãy biểu diễn số tự

Website Giải Bài Tập Tiếng Anh Từ Lớp 3

Nhiều bậc phụ huynh luôn lo lắng rằng việc sử dụng internet khiến con em mình dễ sa đà, không tập trung học tập. Tuy nhiên, từ sau khi ứng dụng giải bài tập Toán ra mắt, nhiều các trang web đã tập trung cho ra các ứng dụng hỗ trợ giải bài tập các môn học khác nhau. Hiểu được tầm quan trọng này, Báo Song Ngữ đã đem tới chuyên mục giải bài tập tiếng Anh thí điểm, với mong muốn giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng Anh và nắm vững kiến thức trong chương trình học của mình.

#3 Lý do khiến bạn không nên bỏ lỡ chuyên mục Giải bài tập tiếng Anh

Bài tập luôn trở thành nỗi ám ảnh của nhiều học sinh. Đôi khi, bạn sẽ gặp phải những bài tập hóc búa, những câu hỏi khó nhằn, thậm chí là muốn kiểm tra xem mình đã làm đúng hay chưa, mà không biết hỏi ai. Vì những lý do này, Báo Song Ngữ đã quyết định cho ra mắt một chuyên mục hoàn toàn mới lạ – bổ ích “Giải bài tập tiếng Anh“.

√ Hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh chi tiết, dễ hiểu

Đến với chuyên mục này, các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm tính năng mới. Các bài tập được chia thành Unit, giải chi tiết từ những câu hỏi cơ bản đến nâng cao trong sách giáo khoa. Đội ngũ biên tập có trình độ chuyên môn xây dựng hướng giải chính xác – dễ hiểu – dễ nhớ. Chuyên mục này giống như người bạn đồng hành, một trợ giảng giúp bạn chạm tới đỉnh cao của môn tiếng Anh nhanh chóng.

√ Phần dịch Anh – Việt dễ hiểu

Bên cạnh việc chỉ đưa ra kết quả, chuyên mục giải bài tập tiếng Anh còn trình bày cả phần dịch Anh – Việt. Điều này giúp các bạn học sinh hiểu được nội dung, lý giải tại sao lại có kết quả như thế.

√ Kiến thức từ vựng và ngữ pháp trọng tâm

Những phần kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa được đội ngũ biên tập viên xây dựng dễ hiểu. Việc này giúp các bạn học sinh vừa nắm vững lý thuyết, vừa áp dụng thành thạo trong các bài tập thực hành. Sau đó chỉ cần check lại đáp án trên chuyên mục để đánh giá khả năng và kiến thức của bản thân.

Nội dung chính trong chuyên mục

Loạt bài giải các Unit trong sách giáo khoa Tiếng Anh thí điểm mới hữu ích và cần thiết giúp các bạn học sinh làm quen và học tốt môn tiếng Anh theo chương trình mới. Hiện nay, Báo Song Ngữ hỗ trợ giải bài tập tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12.

Các bài soạn giải bài tập mới được trình bày theo thứ tự các phần như sau:

Đối với chương trình tiếng Anh từ lớp 3 – lớp 7:

Đối với chương trình tiếng Anh từ lớp 10 – lớp 12:

Skills: gồm 4 phần

Những bài giải bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh mới. Phấn tổng hợp kiến thức từ vựng và ngữ pháp quan trọng cần nhớ trong bài.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6

Giải bài tập tiếng Anh lớp 7

Giải bài tập tiếng Anh lớp 8

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9

Giải bài tập tiếng Anh lớp 10

Giải bài tập tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập tiếng Anh lớp 12

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Cách Thành Lập Từ Tiếng Anh Lớp 8 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!