Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập Chất Khí Lớp 10 Có Lời Giải Chi Tiết Rõ Ràng # Top 4 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập Chất Khí Lớp 10 Có Lời Giải Chi Tiết Rõ Ràng # Top 4 View

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Chất Khí Lớp 10 Có Lời Giải Chi Tiết Rõ Ràng được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tổng hợp bài tập về chất khí lớp 10 có giải

1/ Biết khối lượng của 1 mol nước μ = 18.10^-3 kg và 1 mol có Na = 6,02. 10^23 phân tử Xác định số phân tử có trong 200 cm3 nước. Khối lượng riêng của nước là ρ = 1000kg/m³.

Giải

Khối lượng của nước m= ρV Khối lượng của một phân tử nước: m0 = μ/ Na

Số phân tử nước phải tìm: n = m/mo ≈ 6,7.10^24 phân tử 2/ Một lượng khí khối lượng 15kg chứa 5,64.10^26phân tử. Phân tử khí này gồm các nguyên tử hidro và cacbon. Hãy xác định khối lượng của nguyên tử cacbon và hidro trong khí này. Biết một mol khí có Na = 6,02.10^23 phân tử.

Giải

Số mol khí : n = N/Na (N là số phân tử khí)

Mặt khác, n = m/μ. Do đó: μ = chúng tôi /N = 16,01. 10^-3 kg/mol (1)

Trong các khí có hiđrô và cácbon thì CH4 có: μ = (12 + 4).10³ kg/mol (2) Từ (2) và (1) ta thấy phù hợp. Vậy khí đã cho là CH4 Khối lượng của phân tử hợp chất là: mCH4 = m/N

Khối lượng của nguyên tử hidro là: mCH4 = m/N

Khối lượng của nguyên tử hiđrôlà: mH4 = 4/16 . mCH4 ≈ 6,64. 10^-27 kg. Khối lượng của nguyên tử cacbon là: mC = 12/16 . mCH4 ≈ 2. 10^-26 kg.

3/ Một lượng khí ở nhiệt độ 18°C có thể tích 1m³ và áp suất atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí với áp suất 3,5atm. Tích thể tích khí nén.

Giải P1.V1 = P2.V2 ⇒ V2 = P1.V1/ P2 = 0,286 m³ 4/ Người ta điều chế khí hidro và chứa một bình lớn dưới áp suất 1atm ở nhiệt độ 20oC. Tính thể tích khí, lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ thể tích là 20lit dưới áp suất 25atm. Coi nhiệt độ không đổi.

Giải

V1 = P2.V2/P1 = 500 lít

5/ Tính khối lượng khí oxi đựng trong bình thể tích 10 lit dưới áp suất 150atm ở nhiệt độ 0°C. Biết ở đều kiện chuẩn khối lượng riêng của oxi là 1,43 kg/m3

Giải

Biết ρ0 = m/v0 và ρ = m/V suy ra ρ0.V 0 = ρV (1) Mặt khác P0V0 = PV (2) (vì nhiệt độ của khí bằng nhiệt độ ở điều kiện chuẩn). Từ (1) và(2) suy ra:ρ = ρ0.P/P0 = 214,5 kg/m³ và m = 214,5. 10^-2 kg

6/* Ở chính giữa một ống thủy tinh nằm ngang, tiết diện nhỏ, chiều dài L = 100cm, hai đầu bịt kín có một cột thủy ngân dài h = 20cm. Trong ống có không khí. Khi đặt ống thẳng đứng cột thủy ngân dịch chuyển xuống dưới một đoạn l = 10cm. Tìm áp suất của không khí trong ống khi ống nằm ngang ra cmHg và Pa. Coi nhiệt độ không khí trong ống không đổi và khối lượng riêng thủy ngân là ρ = 1,36.104kg/m3.

Bài tập trắc nghiệm chương chất khí vật lý 10

Bài Tập Vật Lý 10 Kỳ 2 Có Lời Giải Chi Tiết

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Động lượng Định luật bảo toàn động lượng (phần 1)Câu 1: Hình nào biểu diễn đúng quan hệ giữa v→ và p→ của một chất điểm?

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Động lượng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.B. Động lượng của một vật là một đại lượng vectơ.C. Động lượng của một vật có đơn vị của năng lượng.D. Động lượng của một vật phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.Câu 3: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng dọc trục Ox với vận tốc 18 km/h. Động lượngcủa vật bằngA. 9 kg.m/s.B. 2,5 kg.m/s.C. 6 kg.m/s.D. 4,5 kg.m/s.

Câu 4: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của vật không thay đổi?A. Vật chuyển động tròn đều.B. Vật được ném ngang.C. Vật đang rơi tự do.D. Vật chuyển động thẳng đều.Câu 5: Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực không đổi F→. Động

lượng chất điểm ở thời điểm t là:

Câu 6: Một chất điểmchuyển động không vậntốc đầu dưới tác dụng củalực không đổi F = 0,1 N.Động lượng chất điểm ởthời điểm t = 3 s kể từ lúcbắt đầu chuyển động làA. 30 kg.m/s.B. 3 kg.m/s.C. 0,3 kg.m/s.D. 0,03 kg.m/s.Câu 7: Trên hình 23.2 là đồ thị tọa độ – thời gian của một vật có khối lượng 3 kg. Động lượng của vậttại thời điểm t1 = 1s và thời điểm t2 = 5 s lần lượt bằng:

A. p1 = 4 kg.m/s và p2 = 0.B. p1 = 0 và p2 = 0.C. p1 = 0 và p2 = – 4 kg.m/s.D. p1 = 4 kg.m/s và p2 = – 4kg.m/s.Câu 8: Một vật 3 kg rơi tự dorơi xuống đất trong khoảng thờigian 2 s. Độ biến thiên độnglượng của vật trong khoảng thờigian đó là (lấy g = 9,8 m/s2).A. 60 kg.m/s.B. 61,5 kg.m/s.C. 57,5 kg.m/s.D. 58,8 kg.m/s.Câu 9: Một quả bóng khối lượng 250 g bay tới đập vuông góc vào tường với tốc độ v1 = 5 m/s và bậtngược trở lại với tốc độ v2 = 3 m/s. Động lượng của vật đã thay đổi một lượng bằngA. 2 kg.m/s.B. 5 kg.m/s.C. 1,25 kg.m/s.D. 0,75 kg.m/s.Câu 10: Một vật khối lượng 1 kg chuyển động tròn đều với tốc độ 10 m/s. Độ biến thiên động lượngcủa vật sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động bằngA. 20 kg.m/s.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

Câu 1: Cp→ cùng hướng vsv→.Câu 4: DĐộng lượng của một vật không đổi nếu v→ không đổi.Câu 5: BDo vật chuyển động không vận tốc đầu nên Δp→ = p→ – 0 = p→.Câu 7: AThời điểm t = 0 đến thời điểm t = 3 s, vật chuyển động thẳng đều với vận tốc bằng 4/3 m/s. Từ thờiđiểm t = 3 s vật không chuyển động.Tại thời điểm t1 = 1 s ⇒ p1 = mv1 = 4 kg.m/s.Tại thời điểm t2 = 5 s ⇒ p2 = mv2 = 0 kg.m/s.Câu 8: DXung lượng của trọng lực bằng độ biến thiên động lượng của vậtΔp = mgt = 58,8 kg.m/s.Câu 9: A

Câu10: CKhi chất điểm chuyển động trên đường tròn thì vectơ vận tốc tại mỗi vị trí có phương tiếp tuyến vớiquỹ đạo. Sau 1/4 chu kì kể từ lúc bắt đầu chuyển động thì góc quay của bán kính là

Bàitậptrắcnghiệm Vật Lí 10 Động lượng – Định luật bảotoàn động lượng (phần 2)Câu 11: Một quả bóng khối lượng 0,5 kg đang nằm yên thì được đá cho nó chuyển động vói vận tốc30 m/s. Xung lượng của lực tác dụng lên quả bóng bằngA. 12 N.s.B. 13 N.s.C. 15 N.s.D. 16 N.s.Câu 12: Viên đạn khối lượng 10 g đang bay với vận tốc 600 m/s thì gặp một cánh cửa thép. Đạnxuyên qua cửa trong thời gian 0,001 s. Sau khi xuyên qua tường vận tốc của đạn còn 300 m/s. Lực cảntrung bình của cửa tác dụng lên đạn có độ lớn bằngA. 3000 N.B. 900 N.C. 9000 N.D. 30000 N.Câu 13: Hệ gồm hai vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biếthai vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này làA. 6 kg.m/s.B. 0 kg.m/s.C. 3 kg.m/s.D. 4,5 kg.m/s.

Câu 14: Hệ gồm hai vật có động lượng là p1 = 6 kg.m/s và p2 = 8 kg.m/s. Động lượng tổng cộng củahệ p = 10 kg.m/s nếu:

Câu 15: Phátbiểu nào sau đâylà sai? Trongmột hệ kínA. các vậttrong hệ chitương tác vớinhau.B. các nội lựctừng đôi một trực đối.C. không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ.D. nội lực và ngoại lực cân bằng nhau.Câu 16: Một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc 3 m/s đến va chạm vứi một vật có khốilượng 2m đang đứng yên. Coi va chạm giữa hai vật là mềm. Sau va chạm, hai vật dính nhau và chuyểnđộng với cùng vận tốc

A. 2 m/s.B. 1 m/s.C. 3 m/s.D. 4 m/s.Câu 17: Một viên đạn đang bay với vận tốc 10 m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất, chiếm 60%khối lượng của quả lựu đạn và tiếp tục bay theo hướng cũa với vận tốc 25 m/s. Tốc độ và hướngchuyển động của mảnh thứ hai làA. 12,5 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.B. 12,5 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.C. 6,25 m/s; theo hướng viên đạn ban đầu.D. 6,25 m/s; ngược hướng viên đạn ban đầu.Câu 18: Một viên đạn pháo khối lượng m1 = 10 kg bay ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theođường sắt và cắm vào toa xe chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn, đang chuyển động cùng chiều với vậntốc v2 = 36 km/h. Vận tốc của toa xe ngay sau khi trúng đạn làA. 4,95 m/s.B. 15 m/s.C. 14,85 m/s.D. 4,5 m/s.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

Câu 12: ACâu 13: BCâu14: DCâu16: BHệ hai vậtngay khi vachạm mềm làmột hệ kín nênđộng lượng của hệ được bảo toàn:

Câu 17: BHệ viên đạn ( haimảnh đạn) ngay khinổ là một hệ kínnên động lượng hệđược bảo toànDấu (-)chứngtỏ mảnhđạn thứ2 se

chuyển động ngược chiều chuyển động ban đầu của viên đạn và mảnh đạn thứ nhất.Câu 18: Cv2 = 36 km/h = 10 m/s.Va chạm giữa viên đạn và toa xe là va chạm mềm nên động lượng của hệ (đạn + xe) là không đổi:

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Công và côngsuất (phần 1)Câu 1: Lực tác dụng lên một vật đang chuyển động thẳng biến đổi đều không thực hiện công khiA. lực vuông góc với gia tốc của vật.B. lực ngược chiều với gia tốc của vật.C. lực hợp với phương của vận tốc với góc α.D. lực cùng phương với phương chuyển động của vật.Câu 2: Đơn vị không phải đơn vị của công suất làA. N.m/s.B. W.C. J.s.D. HP.Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?A. Máy có công suất lớn thì hiệu suất của máy đó nhất định cao.B. Hiệu suất của một máy có thể lớn hơn 1.C. Máy có hiệu suất cao thì công suất của máy nhất định lớn.D. Máy có công suất lớn thì thời gian sinh công se nhanh.

Câu 4: Một lực F = 50 N tạo với phương ngang một góc α=30o, kéo một vật và làm chuyển độngthẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Công của lực kéo khi vật di chuyển được một đoạn đường bằng6 m làA. 260 J.B. 150 J.C. 0 J.D. 300 J.Câu 5: Thả rơi một hòn sỏi khối lượng 50 g từ độ cao 1,2 m xuống một giếng sâu 3 m. Công củatrọng lực khi vật rơi chạm đáy giếng là (Lấy g = 10 m/s2)A. 60 J.B. 1,5 J.C. 210 J.D. 2,1 J.Câu 6: Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do từ độ cao 10 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản khôngkhí. Lấy g = 9,8 m/s2. Trong thời gian 1,2 s kể từ lúc bắt đầu thả vật, trọng lực thực hiện một côngbằngA. 196 J.B. 138,3 J.C. 69,15 J.D. 34,75J.Câu 7: Một vật 5 kg được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng

0,2 lần trọng lượng của vật. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m. Lấy g = 10 m/s 2. Công của lựcma sát khi vật trượt từ đinh xuống chân mặt phẳng nghiêng bằngA. – 95 J.B. – 100 J.C. – 105 J.D. – 98 J.Câu 8: Một vật 5 kg được đặt trên mặt phẳng ngiêng. Chiều dài của mặt phẳng nghiêng là 10 m,chiều cao 5 m. Lấy g = 10 m/s2. Công của trọng lực khi vật trượt từ đinh xuống chân mặt phẳngnghiêng có độ lớn làA. 220 J.B. 270 J.C. 250 J.D. 260 J.Câu 9: Một thang máy khối lượng 1 tấn chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2 m/s2. Lấy g= 10 m/s2. Công của động cơ thực hiện trong 5s đầu tiên làA. 250 kJ.B. 50 kJ.C. 200 kJ.D. 300 kJ.Câu 10: Một vật khối lượng 1500 kg được cần cẩu nâng đều lên độ cao 20 m trong khoảng thời gian15 s. Lấy g = 10 m/s2. Công suất trung bình của lực nâng của cần cẩu làA. 15000 W.B. 22500 W.C. 20000 W.D. 1000 W.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

Câu 7: BĐộ lớn của lực ma sát: Fms = 0,2P = 0,2mg.A = Fmsl.cos180o = -0,2.5.10.10 = – 100J.Câu 8: C

Câu 9: DDo vật chuyển độngcó gia tốc nên theo định luât II Niu-tơn: F – P = ma

Câu 10: CDo nâng đều nên F = P = mg

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Công và côngsuất (phần 2)Câu 11: Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu n âng 1000 kg lên cao 30 m.Lấy g = 10 m/s2. Thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó làA. 40 s.B. 20 s.C. 30 s.D. 10 s.Câu 12: Một ô tô chạy đều trên đường với vận tốc 72 km/h. Công suất trung bình của động cơ là 60kW. Công của lực phát động của ô tô khi chạy được quãng đường 6 km làA. 1,8.106 J.B. 15.106 J.C. 1,5.106 J.D. 18.106 J.Câu 13: Một thang máy khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa 800 kg. Khi chuyển động thanh máycòn chịu một lực cản không đổi bằng 4.103 N. Để đưa thang máy lên cao với vận tốc không đổi 3 m/sthì công suất của động cơ phải bằng (cho g = 9,8 m/s2)A. 35520 W.B. 64920 W.C. 55560 W.D. 32460 W.

Câu 14: Một xe tải chạy đều trên đường ngang với tốc độ 54 km/h. Khi đến quãng đường dốc, lựccản tác dụng lên xe tăng gấp ba nhưng công suất của động cơ chi tăng lên được hai lần. Tốc độ chuyểnđộng đều cảu xe trên đường dốc làA. 10 m/s.B. 36 m/s.C. 18 m/s.D. 15 m/s.Câu 15: Một động cơ điện cỡ nhỏ được sử dụng để nâng một vật có trọng lượng 2,0 N lên cao 80 cmtrong 4,0 s. Hiệu suất của động cơ là 20%. Công suất điện cấp cho động cơ bằngA. 0,080 W.B. 2,0 W.C. 0,80 W.D. 200 W.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

Câu 12: DCâu 13: BĐể thang máychuyển động với vận tốc không đổi thì F = P + FcP = Fv = (Mg + Fc)v = [(mthang + mtải)g + Fc]v= [(1000 + 800).9,8 + 4000].3 = 64920 W.

Câu 14: ADo xe chạy đều nên F = Fc

Câu 15: B

Bài tậptrắc nghiệm Vật Lí 10 Động năngCâu 1: Nếu khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thìA. động lượng và động năng của vật không đổi.B. động lượng không đổi, động năng giảm 2 lần.C. động lượng tăng 2 lần, động năng giảm 2 lần.D. động lượng tăng 2 lần, động năng không đổi.Câu 2: Tìm câu sai.A. Động lượng và động năng có cùng đơn vị vì chúng đều phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật.B. Động năng là một dạng năng lượng cơ học có quan hệ chặt che với công.C. Khi ngoại lực tác dụng lên vật và sinh công dương thì động năng của vật tăng.D. Định lí động năng đúng trong mọi trường hợp lực tác dụng bất kì và đường đi bất kì.Câu 3: Tìm câu sai. Động năng của một vật không đổi khiA. chuyển động thẳng đều.B. chuyển động tròn đều.C. chuyển động cong đều.D. chuyển động biến đổi đều.

Câu 4: Có hai vật m1 và m2 cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc m1 sovới m2 có độ lớn bằng v, vận tốc cảu m2 so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớnbằng v. Kết luận nào sau đây là sai?A. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với m2 là mv2.B. Động năng của m2 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là mv2.C. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 2mv2.D. Động năng của m1 trong hệ quy chiều gắn với người quan sát là 4mv2.Câu 5: Một chiếc xe khối lượng m có một động cơ P. Thời gian ngắn nhất để xe tăng tốc từ đứng yênđến vận tốc v bằngA. mv/P.B. P /mv.C. (mv2)/(2P).D. (mP)/ (mv2).Câu 6: Một ô tô khối lượng 4 tấn chuyển động với vận tốc không đổi 54 km/h. Động năng của ô tô tảibằngA. 459 kJ.B. 69 kJ.C. 900 kJ.D. 120 kJ.Câu 7: Một máy bay vận tải đang bay với vận tốc 180 km/h thì ném ra phía sau một thùng hàng khốilượng 10 kg với vận tốc 5 m/s đối với máy bay. Động năng của thùng hàng ngay khi ném đối vớingười đứng trên mặt đất làA. 20250 J.B. 15125 J.

C. 10125 J.D. 30250 J.Câu 8: Một viên đạn khối lượng m= 100 g đang bay ngang với vận tốc 25 m/s thì xuyên vào một tấmván mỏng dày 5 cm theo phương vuông góc với tấm vá. Ngay sau khi ra khỏi tấm ván vận tốc củaviên đạn bằng 15 m/s. Độ lớn của lực cản trung bình tấm ván tác dụng lên viên đạn bằngA. 900 N.B. 200 N.C. 650 N.D. 400 N.Câu 9: Bao lâu sau khi bắt đầu rơi tự do một vật có khối lượng 100 g có động năng bằng 1,5 J? Lấy g= 10 m/s2.A. √3 s.B. √2 s.C. 3 s.D. 2 s.Câu 10: Từ mặt đất, một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu 10 m/s. Bỏ qua sức cảnkhông khí. Cho g = 10 m/s2. Vị trí cao nhất mà vật lên được cách mặt đất một khoảng bằngA. 10 m.B. 20 m.C. 15 m.D. 5 m.Câu 11: Một vật có khối lượng 0,2 kg được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc 10 m/s. Lấy g =10 m/s2. Bỏ qua sức cản. Khi vật đi được quãng đường 8 m thì động năng của vật có giá trị bằngA. 9 J.B. 7 J.C. 8 J.D. 6 J.Câu 12: Một búa máy khối lượng 900 kg rơi từ độ cao 2 m vào một cái cọc khối lường 100 kg. Vachạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 10 m/s2. Động năng của hệ (búa + cọc) sau va chạmlàA. 16200 J.B. 18000 J.C. 9000 J.D. 8100 J.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12B A D D C A C D A D D ACâu 4: DTrong hệ quy chiếu gắn với quan sát, vật m1 = 2 m có vận tốc bằng 2v nên động năng của vật là

Câu 5: CĐộ biến thiên độngnăng của vật bằng côngcủa động cơ thực hiện trong quá trình đó

Câu 6: ACâu 7: CDo thùng hàng được nénra phía sau ngược chiềubay của máy bay nên theo công

thức cộng vận tốc, vận tốc của thùng hàng đối với người đứng trên mặt đất bằng 50 – 5 = 45 m/s. Dođó, động năng của thùng hàng đối với người đứng trên mặt đất là:Câu 8: DDo lực cản sinh công làm biến đổi động năng của vật nên áp dụng định lí biến thiên động năng:

Câu 9: ADo trọng lực sinh công phát động trong quá trình vật rơi tự do nên.

Câu 10:DKhi vậtlênđến vị trí cao nhất thì vận tốc bằng 0. Trong quá trinh vật chuyển động hướng lên thì trọng lực sinhcông âm

Câu 11: DVậy khi vật điđược quãngđường 8 m tứclà trong quá trình rơi tự do trở lại, chuyển động rơi này có vận tốc ban đầu bằng 0 và trọng lực lại sinhcông dương nên wđ’ – 0 = mg(s – h) = 0,2.10(8 – 5) = 6 J.Câu 12: AÁp dụng định lí biến thiên động năng, vận tốc của búa ngay trước khi va chạm mềm với cọc là

nghiệm Vật Lí 10 Thế năng (phần 1)Câu 1: Chi ra câu sai trong các phát biểu sau.A. Thế năng của một vật có tính tương đối. Thế năng tại mỗi vị trí có thể có giá trị khác nhau tùytheo cách chọn gốc tọa độ.B. Động năng của một vật chi phụ thuộc khối lượng và vận tốc của vật. Thế năng chi phụ thuộc vịtrí tương đối giữa các phần của hệ với điều kiện lực tương tác trong hệ là lực thế.

C. Công của trọng lực luôn luôn làm giảm thế năng nên công của trọng lực luôn luôn dương.D. Thế năng của quả cầu dưới tác dụng của lực đàn hồi cũng là thế năng đàn hồi.Câu 2: Tìm phát biểu sai.A. Thế năng của một vật tại một vị trí phụ thuộc vào vận tốc của vật tại vị trí đó.B. Thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi là hai dạng trong số các dạng thế năng.C. Thế năng có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc thế năng.D. Thế năng hấp dẫn của một vật chính là thế năng của hệ kín gồm vật và Trái Đất.Câu 3: Thế năng đàn hồi của một lò xo không phụ thuộc vàoA. độ cứng của lò xo.B. độ biến dạng của lò xo.C. chiều biến dạng của lò xo.D. mốc thế năng.

Câu 4: Một vật được bắn từ mặt đất lên cao hợp với phương ngang góc α, vận tốc đầu vo→. Bỏ qualực cản môi trường. Đại lượng không đổi khi viên đạn đang bay làA. thế năng.B. động năng.C. động lượng.D. gia tốc.Câu 5: Một vật yên nằm yên có thể cóA. động năng.B. thế năng.C. động lượng.D. vận tốc.Câu 6: Một thang máy có khối lượng 1 tấn chuyển động từ tầng cao nhất cách mặt đất 100 m xuốngtầng thứ 10 cách mặt đất 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại tầng 10, thì thế năng củathang máy ở tầng cao nhất làA. 588 kJ.B. 392 kJ.C. 980 kJ.D. 588 kJ.Câu 7: Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800 kg đi từ vị trí xuất phát cách mặtđất 10 m tới một trạm dừng trên núi ở độ cao 550 m sau đó lại tiếp tục tới một trạm khác cao hơn. Lấyg = 10 m/s2. Công do trọng lực thực hiện khi buồng cáp treo di chuyển từ vị trí xuất phát tới trạm dừngthứ nhất làA. – 432.104 J.B. – 8,64.106 J.C. 432.104 J.D. 8,64.106 J.Câu 8: Một vật có khối lượng 2 kg được đặt ở vị trí trong trọng trường và có thế năng tại đó Wt1 =500 J. Thả vật rơi tự do đến mặt đất có thế năng Wt2 = – 900 J. Lấy g = 10 m/s2. So với mặt đất vật đãrơi từ độ caoA. 50 m.B. 60 m.C. 70 m.D. 40 m.Câu 9: Một thác nước cao 30 m đổ xuống phía dưới 104 kg nước trong mỗi giây. Lấy g = 10 m/s2,công suất thực hiện bởi thác nước bằngA. 2 MW.B. 3MW.C. 4 MW.

Câu 10: Một người thực hiện một công đạp xe đạp lên đoạn đường dài 40 m trên một dốc nghiêng20o so với phương ngang. Bỏ qua mọi ma sát. Nếu thực hiện một công cũng như vậy mà lên dốcnghiêng 30o so với phương ngang thì se đi được đoạn đường dàiA. 15,8 m.B. 27,4 m.C. 43,4 m.D. 75,2 m.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C A C D B A A C B BCâu 4: Da→ = g→Câu 6: AChọn gốc thế năng tại tầng 10 thì độ cao của vật khi ở tầng cao nhất so với mốc thế năng bằng z = 100– 40 = 60 m nênWt = mgz = 1000.9,8.60 = 588000 J.Câu 7: AChọn gốc thế năng tại mặt đất.Do công của trọng lực bằng độ giảm thế năng nênWt1-Wt2 = Ap ⇒ Ap = mg(z1 – z2) = 800.10(10 – 550) = -4320000 J.Câu 8: C

Câu 9: BCâu 10: BNếu bỏ qua mọi masát, thì công tối thiểu người này cần thực hiện để lên dốc bằng công của trọng lựcAp = mgh = mgl1sinα1 = mgl2sinα2

Bài tậptrắc nghiệm Vật Lí 10 Thế năng (phần 2)Câu 11: Thế năng của một lò xo khi nó bị dãn một khoảng x là Wt = kx2, với k là hằng số. Lực đànhồi khi đó bằngA. kx.B. kx√2.C. kx/2.D. 2kx.Câu 12: Một lò xo có độ cứng k = 200 N/m, bị nén ngắn lại 10 cm so với chiều dài tự nhiên ban đầu.Chọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu. Thế năng đàn hồi của lò xo làA. 0,01 J.B. 0,1 J.C. 1 J.D. 0,001 J.Câu 13: Một người kéo một lực kế, số chi của lực kế là 400 N, độ cứng của lò xo lực kế là 1000 N/m.

Câu 14: Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng mộtlực 3 N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó dãn được 2 cm. Thế năng đàn hồi của lò xo có giá trịbằngA. 0,08 J.B. 0,04 J.C. 0,03 J.D. 0,05 J.Câu 15: Một lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10 N/m và chiều dài tự nhiên 10 cm. Treo vào đầudưới của lò xo một quả cân khối lượng 100 g, lấy g = 10 m/s2, bỏ qua khối lượng của lò xo. Giữ quảcân ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài 5 cm thì thế năng tổng cộng của hệ (lò xo – quả nặng) với mốcthế năng tại vị trí cân bằng làA. 0,2625 J.B. 0,1125 J.C. 0,625 J.D. 0,02 J.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

11 12 13 14 15D C A C BCâu 13: AChọn mốc thế năng tại vị trí ban đầu:

Câu 14: CCâu 15: B

do, trong quá trình rơiA. động năng của vật không đổi.B. thế năng của vật không đổi.C. tổng động năng và thế năng của vật không thay đổi.D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.Câu 2: Một vận động viên trượt tuyết từ trên vách núi trượt xuống, tốc độ trượt mỗi lúc một tăng.Như vậy đối với vận động viênA. động năng tăng, thế năng tăng.B. động năng tăng, thế năng giảm.C. động năng không đổi, thế năng giảm.D. động năng giảm, thế năng tăng.Câu 3: Trong quá trình dao động của một con lắc đơn thì tại vị trí cân bằngA. động năng đạt giá trị cực đại.B. thế năng đạt giá trị cực đại.C. cơ năng bằng không.D. thế năng bằng động năng.

Câu 4: Khi thả một vật trượt không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng có ma sátA. cơ năng của vật bằng giá trị cực đại của động năng.B. độ biến thiên động năng bằng công của lực ma sát.C. độ giảm thế năng bằng công của trọng lực.D. độ giảm thế năng bằng độ tăng động năng.Câu 5: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 3 m. Độ cao vật khi động năng bằn hai lần thế năng làA. 1,5 m.B. 1,2 m.C. 2,4 m.D. 1,0 m.Câu 6: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu 4 m/s. Bỏ qua sức cản khôngkhí. Tốc độ của vật khi có động năng bằng thế năng làA. 2√2 m/s.B. 2 m/s.C. √2 m/s.D. 1 m/s.Câu 7: Một vật có khối lượng 1 kg, được ném lên thẳng đứng tại một vị trí cách mặt đất 2 m, với vậntốc ban đầu vo = 2 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đấtthì cơ năng của vật tại mặt đất bằngA. 4,5 J.B. 12 J.C. 24 J.D. 22 J.Câu 8: Một vật được ném từ độ cao 15 m với vận tốc 10 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất làA. 10√2 m/s.B. 20 m/s.C. √2 m/s.D. 40 m/s.Câu 9: Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu hợp với phương ngang một góc 30 o vàcó độ lớn là 4 m/s. Lấy g = 10 m/s2, chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua mọi lực cản. Độ cao cực đạicủa vật đạt tới làA. 0,8 m.B. 1,5 m.

C. 0,2 m.D. 0,5 m.Câu 10: Một vật ném được thẳng đứng xuống đất từ độ cao 5 m. Khi chạm đất vật nảy trở lên với độcao 7 m. Bỏ qua mất mát năng lượng khi va chạm đất và sức cản môi trường. Lấy g = 10 m/s 2. Vận tốcném ban đầu có giá trị bằngA. 2√10 m/s.B. 2 m/s.C. 5 m/s.D. 5 m/s.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10C B A C D A D B C ACâu 5: DChọn mốc thế năng tại mặt đất.Vật rơi tự do nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2⇒ W1 = Wđ2 + Wt2 = 2Wt2+Wt2⇒ h2=h/3 = 1 m.Câu 6: AChọn mốc thế năng tại mặt đất.Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

Câu 7: DBỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn

Câu 8: BChọn mốc thế năngtại mặt đất.Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

Câu 9: CTại vị trí có độ cao cực đại thì v2y = 0; v2x = v1cosαChọn mốc thế năng tại mặt đất.Bỏ qua sức cản không khí nên cơ năng được bảo toàn: W1 = W2

Câu 10:AChọnmốc thếnăng tạimặt đất.Bỏ quamất mát năng lượng khi va chạm đất và sức cản môi trường: W1 = W2

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Cơ năng (phần 2)Câu 11: Một vật trượt không ma sát từ đinh một mặt phẳng nghiêng. Khi đi được 2/3 quãng đườngtheo mặt phẳng nghiêng tì ti số động năng và thế năng của vật bằngA. 2/3.B. 3/2.C. 2.D. 1/2.

Câu 12: Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đinh A cao 20 m cảu một cái dốc xuốngđến chân dốc. Vận tốc của vật tại chân dốc là 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn công của lực ma sát tácdụng lên vật khi vật trượt hết dốcA. 87,5 J.B. 25,0 J.C. 112,5 J.D. 100 J.Câu 13: Một vật nhỏ bắt đầu trượt từ đinh một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 2 m, nghiêng góc 30oso với phương ngang. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,1. Lấy g = 10 m/s 2. Tốc độcủa vật khi đến chân mặt phẳng nghiêng làA. 2,478 m/s.B. 4,066 m/s.C. 4,472 m/s.D. 3,505 m/s.

Câu 14: Một viên bi thép có khối lượng 100 g được bắn thẳng đứng xuống đất từ độ cao 5 m với vậntốc ban đầu 5 m/s. Khi dừng lại viên bi ở sâu dưới mặt đất một khoảng 10 cm. Bỏ qua sức cản củakhông khí, lấy g = 10 m/s2. Lực tác dụng trung bình của đất lên viên bi làA. 67,7 N.B. 75,0 N.C. 78,3 N.D. 62,5 N.Câu 15: Một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây mảnh, không dãn có chiều dài 2 m. Giữcố định đầu trên của sợi dây, ban đầu kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60o rồi truyềncho vật vận tốc bằng 2 m/s hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua sức cản môi trường, lấy g = 10 m/s 2. Độlớn vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng làA. 3√2 m/s.B. 3√3 m/s.C. 2√6 m/s.D. 2√5 m/s.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

phẳng nghiêng.Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên W2 – W1 = AFmsCâu 13: BChọn mốcthế năng tạichân mặt phẳng nghiêng.Do có ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng nên W2 – W1 = AFms

Câu 14: DChọn mốc thế năng tại mặt đất.Do có lực cản của đất nên khi viên bi dừng lại sâu dưới mặt đất thìCâu 15: CChọn mốc thếnăng tại vị trí cânbằng của con lắc.Bỏ qua sức cảnmôi trường, cơnăng của con lắcđược bảo toàn: W1 = W2

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuốichương 4 (phần 1)Câu 1: Đơn vị động lượng tương đương với đơn vịA. N.s.

B. N/s.C. kg.m/s2.D. kg.m2/s.Câu 2: Một vật khối lượng 500 g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với tôc độ 43,2km/h. Động lượng của vật có giá trị làA. 6 kg.m/s.B. – 3 kg.m/s.C. – 6 kg.m/s.D. 3 kg.m/s.Câu 3: Một chất điểm có khối lượng m bắt đầu trượt không ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống.Gọi α là góc của mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Động lượng của chất điểm ở thờiđiểm t làA. p = mg.sinα.t.B. p = mgt.C. p = mg.cosα.t.D. p = g.sinα.t.Câu 4: Một vật có khối lượng 0,5 kg trượt không ma sát trên một mặt phẳng ngang với tốc độ 5 m/sđến đập vào một bức tường thẳng đứng theo phương vuông góc với tường. Sau va chạm vật bật ngượctrở lại phương cũ với tốc độ 2 m/s. Thời gian tương tác là 0,2 s. Lực F→ do tường tác dụng lên vật cóđộ lớn bằngA. 1750 N.B. 17,5 N.C. 175 N.D. 1,75 N.Câu 5: Một khẩu đại bác có khối lượng 4 tấn, bắn đi một viên đạn theo phương ngang có khối lượng10 kg với vận tốc 400 m/s. Coi như lúc đầu, hệ đại bác và đạn đứng yên. Tốc độ giật lùi của đại bácngay sau đó bằngA. 3 m/s.B. 2 m/s.C. 4 m/s.D. 1 m/s.Câu 6: Lực nào sau đây không phải lực thế?A. Lực ma sát.B. Trọng lực.C. Lực đàn hồi.D. Lực hấp dẫn.Câu 7: Một vật có khối lượng 1 kg trượt không vận tốc đầu từ đinh một mặt phẳng nghiêng dài 3 m,cao 1,2 m. Vận tốc của vật ở chân mặt phẳng nghiêng bằng 2 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực masát bằngA. – 10 J.B. – 1 J.C. – 20 J.D. – 2 J.Câu 8: Một khối hộp có khối lượng 10 kg được đẩy lên cao 3 m theo mặt phẳng nghiêng góc 30o vớitốc độ không đổi bởi lực F→ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳnglà 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Công của lực F→ bằngA. 457 J.B. 404 J.C. 202 J.D. 233 J.Câu 9: Một ô tô chạy đều trên đường nằm ngang với vận tốc 54 km/h. Công suất của động cơ ô tô là72 kW. Lực phát động của động cơ ô tô là

A. 420 N.B. 4800 N.C. 133 N.D. 4200 N.Câu 10: Một động cơ điện có hiệu suất là 80%, phải kéo đều một buồng thang máy nặng 400 kg đilên thẳng đúng 1200 m trong thời gian 2 phút theo đường thông của một mỏ thanh. Lấy g = 10 m/s 2.Công suất điện cần sử dụng làA. 3.2 kW.B. 5,0 kW.C. 50 kW.D. 32 kW.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

Câu 2: Cp = – mv = -0,5.12 = -6 kg.m/s.Câu 3: AGia tốc chuyển động trượt không ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng:a = gsinα.Động lượng cảu vật tại thởi điểm t: p = mv = mat = mgsinα.tCâu 4: B

Câu 5: DNgay cả khi bắn, hệ(súng + đạn) là một hệkín nên động lượng hệkhông đổi :

Câu 6: ACông của lựcma sát phụ thuộc vàohình dạng đường đinên lực ma sát không phải là lực thế.Câu 7: A

Bàitập trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuối chương 4(phần 2)Câu 11: Trong chuyển động bằng phản lực, cả khối lượng và vận tốc của tên lửa đều thay đổi. Nếukhối lượng của tên lửa giảm một nửa, còn vận tốc của nó tăng lên gấp đôi thì động năng của tên lửaA. tăng gấp đôi.B. tăng gấp bốn.C. không đổi.D. giảm một nửaCâu 12: Hai vật có cùng khối lượng, chuyển động cùng một tốc độ nhưng theo hai phương khácnhau. Tìm câu saiA. Hai vật có cùng động năng nhưng có động lượng khác nhau.B. Động lượng của hệ hai vật gấp đôi động lượng của mỗi vật.C. Độ lớn động lượng hai vật bằng nhau vì chúng có cùng khối lượng và vận tốc.D. Động năng của hệ hai vật gấp đôi động năng của mỗi vật.Câu 13: Công thức thể hiện đúng mối liên hệ giữa động lượng và động năng của cùng một vật làA. p = 2mWđ.B. p2 = 2mWđ.C. Wđ = 2mp.D. Wđ2 = 2mp.

Câu 14: Một ô tô khối lượng 3 tấn đang chuyển động với vận tốc không đỏi 36 km/h trên đường nằmngang. Người ta tác dụng một lực hãm lên ô tô và ô tô chuyển động chậm dần đều, sau khi đi được 10thì dừng lại. Cường độ trung bình của lực hãm làA. 15000 N.B. 1500 N.C. 10000 N.D. 1000 N.Câu 15: Một vật khối lượng 3 kg đặt ở một vị trí trong trọng trường. Lấy g = 10 m/s2. Nếu tại mặt đấtthế năng trọng trường của vật là – 900 J thì mốc thế năng được chọn có độ cao cách mặt đất làA. 20 m.B. 25 m.C. 30 m.D. 35 m.

Câu 16: Khi bị nén 3 cm một lò xo có thế năng đàn hồi bằng 0,18 J. Độ cứng cảu lò xo bằngA. 200 N/m.B. 40 N/m.C. 500 N/m.D. 400 N/m.Câu 17: Một lò xo có độ dài ban đầu là 10 cm. Người ta kéo dãn để lò xo dài 14 cm. Biết k = 150N/m. Thế năng đàn hồi lò xo khi đó làA. 2 J.B. 0,2 J.C. 1,2 J.D. 0,12 J.Câu 18: Một lò xo được treo thẳng đứng có độ cứng 10 N/m và chiều dài tự nhiên 10 cm. Treo vàođầu dưới của lò xo một quả cân khối lượng 100 g. Giữ quả cân ở vị trí sao cho lò xo có chiều dài 25cm. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua khói lượng của lò xo, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Thế năngtổng cộng của hệ (lò xo + quả cân) bằngA. 0,0125 J.B. 0,0625 J.C. 0,05 J.D. 0,02 J.Câu 19: Trong một hệ kín, đại lượng luôn được bảo toàn làA. động năng.B. thế năng.C. cơ năng.D. động lượng.

Câu 20: Trong dao động của một con lắc đơn, tại vị trí cao nhất thìA. cơ năng bằng 0.B. thế năng đạt giá trị cực đại.C. động năng đặt giá trị cực đại.D. thế năng bằng động năng.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A B B A C D D A D BCâu 12: BĐộng lượng là một đại lượng vectơ nên nếu hai vật chuyển động theo các phương pháp khác nhau thìtổng động lượng của hệ có độ lớn khác tổng độ lớn động lượng của hai vật.Câu 13: B

Câu 14: ACâu 15: CGiả sửmốc thếnăng đượcchọn cách mặt đất là h. Khi đó h = – zđ = 30 m.Câu 16: D

Câu 17: DCâu 18: A

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 10 Ôn tập cuốichương 4 (phần 3)Câu 21: Nhận xét nào sau đây là sai? Khi vật chi chịu tác dụng của các lực thế thìA. cơ năng có giá trị không đổi.B. độ tăng động năng bằng độ giảm thế năng.C. độ giảm động năng bằng độ tăng thế năng.D. động năng biến thiên ti lệ nghịch với thế năng.Câu 22: Một vật có khối lượng 200 g bắt đầu rơi tự do từ điểm M cách mặt đất 10 m. Tại điểm Nđộng năng của vật gấp 3 lần thế năng. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua mọi lực cản của không khí. Thời gianchuyển động của vật trên đoạn MN làA. 1,5 s.B. 0,2 s.C. 1,2 s.D. 0,5 s.Câu 23: Một vật nhỏ được treo vào đầu tự do của một sợi dây mảnh, không dãn cso chiều dài 1 m.Ban đầu kéo cho dau treo hợp với phương thẳng đứng góc 30o rồi chuyền cho vật vận tốc 0,5 m/shướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2. Tại vị trí vật có vận tốc bằng một nửavận tốc cực đại thì góc hợp giữa dây treo hợp với phương thẳng đứng làA. 27,13o.B. 32,21o.C. 15,64o.D. 28,75o.

Câu 24: Một viên đạn khối lượng 1 kg bay với tốc độ 100 m/s đến cắm vào một toa xe chở cát cókhối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 1m/s. Nhiệt lượng tỏa ra trong trường hợp xe đi ngượcchiều với đạn bằngA. 5906,2 J.B. 5093,8 J.C. 6038,5 J.D. 5385,2 J.Câu 25: Một vật khối lượng 1,5 kg chuyển động tới va chạm đàn hồi xuyên tâm với một vật khác lúcđầu đứng yên. Vật thứ nhất sau va chạm tiếp tục chuyển động theo phương ban đầu nhưng với vận tốcbằng một nửa vận tốc đầu của nó. Khối lượng của vật bị va chạm làA. 4,5 kg.B. 1 kg.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

21 22 23 24 25D C A B DCâu 22: CChọn gốc thế năng tại mặt đất.Bỏ qua mọi lực cản không khí, cơ năng của vật rơi được bảo toàn: WM = WN.⇒ WtM + 0 = WtN + WđN = 4WtN ⇒ zM = 4zN ⇒ MN = zM – zN = 3/4zM = 7,5 m.Thời gian rơi tự do trên đoạn MN là :

Câu 23: A

Câu 24: BÁp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ (xe + đanh) ngay khi va chạm

cùng phương nên

Bàitậptrắcnghiệm Vật Lí 10 Cấu tạo chất – Thuyết độnghọc phân tử chất khíCâu 1: Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây raB. Các phân tử chuyển động không ngừng.C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao.D. Các phân tử khí không dao động quanh vị trí cân bằng.Câu 2: Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?A. Lực phân tử chi đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn lực đẩy phân tử.C. Lực hút phân tử không thể lớn hơn lực đẩy phân tử.D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.Câu 3: Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?A. Có thể tích riêng không đáng kể.B. Có lực tương tác không đáng kể.C. Có khối lượng không đáng kể.D. Có khối lượng đáng kể.

Câu 4: Tìm câu sai.A. Khí lí tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ quaB. Khí lí tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử có thể bỏ quaC. Khí lí tưởng là khí mà các phân tử chi tương tác với nhau khi va chạm.D. Khí lí tưởng gây áp suất lên thành bình.Câu 5: Tìm câu sai.A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.B. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.C. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thểkhí.D. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.Câu 6: Biết khối lượng của một mol nước là 18 g, và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Số phân tửtrong 2 gam nước làA. 3,24.1024 phân tử.B. 6,68.1022 phân tử.C. 1,8.1020 phân tử.D. 4.1021 phân tử.Câu 7: Biết khối lượng của 1 mol không khí ôxi là 32 g. 4 g khí ôxi là khối lượng cảu bao nhiêu molkhí ôxi?A. 0,125 mol.B. 0,25 mol.

C. 1 mol.D. 2 mol.Câu 8: Ở nhiệt độ 0oC và áp suất 760 mmHg, 22,4 lít khí ôxi chứa 6,02.1023 phân tử ôxi. Coi phân tửôxi như một quả cầu cso bán kính r = 10-10m. Thể tích riêng của các phân tử khí ôxi nhỏ hơn thể tíchbình chứaA. 8,9.103 lần.B. 8,9 lần.C. 22,4.103 lần.D. 22,4.1023 lần.Câu 9: Biết khối lượng của 1 mol nước là μ = 18.10-3kg và 1 mol có NA = 6,02.1023 phân tử. Biết khốilượng riêng của nước là ρ = 103 kg/m3. Số phân tử có trong 300 cm3 làA. 6,7.1024 phân tử.B. 10,03.1024 phân tử.C. 6,7.1023 phân tử.D. 10,03.1023 phân tử.

Câu 10: Một lượng khí có khối lượng là 30 kg và chứa 11,28.1026 phân tử. Phân tử khí này gồm cácnguyên tử hiđrô và cacbon. Biết 1 mol khí có NA = 6,02.1023 phân tử. Khối lượng của các nguyển tửcacbon và hiđrô trong khí này làA. mC = 2.10-26 kg ; mH = 0,66.10-26 kg.B. mC = 4.10-26 kg ; mH = 1,32.10-26 kg.C. mC = 2.10-6 kg ; mH = 0,66.10-6 kg.D. mC = 4.10-6 kg ; mH = 1,32.10-6 kg.

Hướng dẫn giải và đáp ánCâuĐáp án

Câu 6: B1 mol nước có khối lượng là 18 g và chứa 6,02.1023 phân tử.

Bài Tập Xstk Có Lời Giải Chi Tiết

Page 1

BỘ ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI XÁC SUẤT THỐNG KÊ11. Đường kính của một loại trục máy là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn

ĐỀ SỐ 1 22( 250 ; 25 )N mm mmµσ= =. Trục máy được gọi là hợp quy cách nếu đường kính từ 245mm đến 255mm. Cho máy sản xuất 100 trục. Tính xác suất để: a. Có 50 trục hợp quy cách. b. Có không quá 80 trục hợp quy cách. 2. Quan sát một mẫu (người) , ta có bảng thống kê chiều cao X(cm), trọng lượng Y(kg): X Y 150-155 155-160 160-165

12 a. Ước lượng chiều cao trung bình với độ tin cậy 95%

γ= . b. Những người cao từ 170cm trở lên gọi là quá cao. Ước lượng trọng lượng trung bình những người quá cao với độ tin cậy 99%. c. Một tài liệu thống kê cũ cho biết tỷ lệ những người quá nặng (70kg≥ ) là 30%. Cho kết luận về tài liệu đó, với mức ý nghĩa 10%α=. d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X. BÀI GIẢI 1. Gọi D là đường kính trục máy thì 22( 250 ; 25 )D N mm mmµσ∈= =. Xác suất trục hợp quy cách là:

1 Đề thi:GS Đặng Hấn. Lời giải:Th.S Lê Lễ. Tài liệu dùng cho sinh viên đại học, học viên thi Th.s, NCS. Page 2 255 250 245 250[245 255] ( ) ( ) (1) ( 1)55pp D−−= ≤ ≤ =Φ −Φ =Φ −Φ −22 (1) 1 2.0,8413 1 0,6826=Φ −= −=

. a. Gọi E là số trục máy hợp quy cách trong 100 trục, 2( 100; 0,6826) ( 68,26; 21,67)E B n p N np npqµσ∈= = ≈ == ==

(2.52) (14,66) 1 0,9941 1 1 0,9941=Φ +Φ −= +−=

(0,01;18)2,878t =

12 a. Lập phương trình tương quan tuyến tính của Y theo X. b. Kiểm tra tính phân phối chuẩn của X với mức ý nghĩa 5%. c. Để ước lượng đường kính trung bình với độ tin cậy 95% và độ chính xác 5mm thì cần điều tra thêm bao nhiêu cây nữa? d. Những cây cao không dưới 7m gọi là loại A. Ước lượng tỷ lệ cây loại A với độ tin cậy 99%. BÀI GIẢI 1. (50;0,6)XB∈nên ( ) 1 50.0,6 0,4 ( ) 50.0,6 0,4 1np q Mod X np q Mod X−≤ ≤−+⇒−≤ ≤−+29,6 ( ) 31,6Mod X⇒≤ ≤

( ) 50.0,6 30M X np= = =5 Kỳ vọng của U và phương sai của U Page 5

[ 0] 0,4.0,3 0,12pZ= = =

[ 1] 0,6.0,3 0,4.0,7 0,46pZ==+=

[ 2] 1 (0,12 0,46) 0,42pZ==−+ =

( ) 0.0,12 1.0,46 2.0,42 1,3MZ=++ =

22 2 2( ) 0 .0,12 1 .0,46 2 .0,42 2,14MZ=++ =

22 2()( ) ( ) 2,14 1,3 0,45DZ M M ZZ= − −==

Vậy 30 100 0,42UX Y Z=++suy ra ( ) 30 ( ) 100 ( ) 0,42 ( )MU MX MY MZ=++

30.30 100.250 0,42.1,3 25900,546=++ =

22 2( ) 30 ( ) 100 ( ) 0,42 ( )DDDU X Y ZD=++

22 230 12 100 100 0,42 0,45 101. 0800,0 79=++ =

(2,50) (1,63) 1 0,9484 0,0516=Φ −Φ = − =

(1,63) (0,76) 0,9484 0,7764 0,172=Φ −Φ = − =

(0,11) (0,76) 1 0,5438 0,7764 1 0,3203=Φ +Φ −= + −=

0,8365 0,5438 0,2927=−=

Page 7

0,227 0,473p≤≤

Tỷ lệ cây loại A trong khoảng từ 22,7% đến 47,3%.

6 Số lớp là 5, phân phối chuẩn 2(; )Nµσcó 2 tham số nên: tra bảng chi bình phương 2Χvới bậc tự do bằng: số lớp-số tham số-1=5-2-1=2. Page 8 ĐỀ SỐ 3 1. Một xí nghiệp có 2 máy. Trong ngày hội thi, mỗi công nhân sẽ chọn ngẫu nhiên một máy và sản xuất 100 sản phẩm. Nếu số sản phẩm loại I không ít hơn 70 thì được thưởng. Giả sử công nhân A xác suất sản xuất sản phẩm loại I với 2 máy lần lượt là 0,6 và 0,7. a. Tính xác suất để A được thưởng. b. Giả sử A dự thi 200 lần, số lần A được thưởng tin chắc nhất là bao nhiêu? c. A phải dự thi ít nhất bao nhiêu lần để xác suất có ít nhất một lần được thưởng không dưới 90%? 2. Theo dõi số kẹo X (kg) bán trong 1 tuần, ta có: ix

9 23 27 30 25 20 5 a. Để ước lượng số kẹo trung bình bán được trong 1 tuần với độ chính xác 10kg và độ tin cậy 99% thì cần điều tra thêm bao nhiêu tuần nữa? b. Bằng cách thay đổi mẫu mã, người ta thầy số kẹo trung bình bán được trong 1 tuần là 200kg. Việc thay đổi này có hiệu quả gì vể bản chất không? (mức ý nghĩa 5%) c. Những tuần bán từ 250kg trở lên là những tuần hiệu quả. Ước lượng tỷ lệ những tuần hiệu quả với độ tin cậy 90%. d. Ước lượng số kẹo trung bình bán được trong những tuần có hiệu quả với độ tin cậy 98%. BÀI GIẢI 1. a. Gọi T là biến cố công nhân A được thưởng . I: Biến cố công nhân A chọn máy I. II: Biến cố công nhân A chọn máy II. ( ) ( ) 0,5PI PII= =

( ) ( ). ( / ) ( ). ( / ) ( ). [70 100] ( ). [70 100]PT PI PT I PII PT II PI P X PII P Y= + = ≤ ≤ + ≤≤

trong đó (100;0,6) (60;24), (100;0,7) (70;21)XB N YB N∈≈ ∈≈

b. Gọi Z là số lần được thưởng trong 200 lần A tham gia thi , (200;0,26)ZB∈

( ) 1 200.0,26 0,74 ( ) 200.0,26 0,74 1np q Mod Z np q Mod Z−≤≤−+⇒ −≤≤ −+

Page 10

0,1262 0,2338p≤≤

(0,02;24)2,492t =

Vậy 274,83 295,17kg kgµ≤≤. Trung bình mỗi tuần hiệu quả bán từ 274,83 kg đến 295,17kg kẹo. Page 11 ĐỀ SỐ 4 1. Có 3 giống lúa, sản lượng của chúng (đơn vị tấn/ha) là 3 đại lượng ngẫu nhiên 12 3(8;0,8), (10;0,6), (10;0,5)XN XN XN∈∈ ∈. Cần chọn một trong 3 giống để trồng, theo bạn cần chọn giống nào?Tại sao? 2. Số kw giờ điện sử dụng trong 1 tháng của hộ loại A là (90;100)XN∈. Một tổ dân phố gồm 50 hộ loại A. Giá điện là 2000 đ/kw giờ, tiền phí dịch vụ là 10 000 đ một tháng. Dự đoán số tiền điện phải trả trong 1 tháng của tổ với độ tin cậy 95%. 3. X( %) và Y(cm) là 2 chỉ tiêu của một sản phẩm. Kiểm tra một số sản phẩm ta có: X Y 0-2 2-4 4-8 8-10 10-12 100-105 5

115-120

120-125

5 a. Để ước lượng trung bình X với độ chính xác 0,2% thì đảm bảo độ tin cậy bao nhiêu? b. Những sản phẩm có X dưới 2% là loại II. Ước lượng trung bình Y của sản phẩm loại II với độ tin cậy 95%. c. Các sản phẩm có Y ≥ 125cm là loại I. Để ước lượng trung bình X các sản phẩm loại I cần điều tra thêm bao nhiêu sản phẩm nữa , nếu muốn độ chính xác là 0,3% và độ tin cậy 95%? d. Giả sử Y của sản phẩm loại II có phân phối chuẩn, ước lượng phương sai của Y những sản phẩm loại II với độ tin cậy 90%. BÀI GIẢI 1. Chọn giống 3Xvì năng suất trung bình cao nhất (kỳ vọng lớn nhất) và độ ổn định năng suất cao nhất (phương sai bé nhất ) . 2. Trước hết ước lượng khoảng số kw giờ điện 1 hộ loại A phải dùng trong 1 tháng. Dùng quy tắc 2σ, ta có: au auσµ σ− ≤ ≤+

Page 12

Vậy hộ loại A dùng từ 70,4 kw giờ đến 109,6 kg giờ điện trong 1 tháng Trong 1 tháng cả tổ phải trả số tiền từ 50(70,4.2000 10000)+đồng đến 50(109,6.2000 10000)+đồng , tức là khoảng từ 7 540 000 đ đến 11 460 000 đồng . 3. a. n=213, 6,545x =, 3,01xs =.0,2=xtsn= →

(0,05;14)2,145t =

Page 13

Page 14 ĐỀ SỐ 5 1. Có 3 lô sản phẩm, mỗi lô có 10 sản phẩm. Lô thứ i có i phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên ở mỗi lô 1 sản phẩm. Tính xác suất: a. Cả 3 đều tốt. b. Có đúng 2 tốt. c. Số sản phẩm tốt đúng bằng số đồng xu sấp khi tung 2 đồng xu. 2. Theo dõi sự phát triển chiều cao của cây bạch đàn trồng trên đất phèn sau một năm, ta có: ix(cm) 250-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 550-600

5 20 25 30 30 23 14 a. Biết chiều cao trung bình của bạch đàn sau một năm trồng trên đất không phèn là 4,5m. Với mức ý nghĩa 0,05 có cần tiến hành biện pháp kháng phèn cho bạch đàn không? b. Để ước lượng chiều cao trung bình bạch đàn một năm tuổi với độ chính xác 0,2m thì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu? c. Những cây cao không quá 3,5m là chậm lớn. Ước lượng chiều cao trung bình các cây chậm lớn với độ tin cậy 98%. d. Có tài liệu cho biết phương sai chiều cao bạch đàn chậm lớn là 400. Với mức ý nghĩa 5%, có chấp nhận điều này không? BÀI GIẢI 1. a. 0,9.0,8.0,7 0,504p = =

b. 0,9.0,8.0,3 0,9.0,2.0,7 0,1.0,8.0,7 0,398p =++=

c. X: số đồng xu sấp khi tung 2 đồng xu. X=0,1,2. Y: số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm p=p[Y=0]+p[Y=1]+p[Y=2]→

0,1.0,2.0,3 0,9.0,2.0,3 0,1.0,8.0,3 0,1.0,2.0,7 0,398 0,496p = + + + +=

Page 15

438, 147, 81,53xns= = =

(0,02;24)2,492t =

Page 16

2 22(0,975;24) (0,025;24)Χ <Χ <Χ: Chấp nhận 0H. Page 17 ĐỀ SỐ 6 1. Một máy sản xuất với tỷ lệ phế phẩm 5%. Một lô sản phẩm gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm 30%. Cho máy sản xuất 3 sản phẩm và từ lô lấy thêm 3 sản phẩm. X là số sản phẩm tốt trong 6 sản phẩm này. a. Lập bảng phân phối của X. b. Không dùng bảng phân phối của X, tính M(X) và D(X). 2. Tiến hành quan sát độ bền 2(/ )X kg mmcủa một loại thép, ta có: ix(cm) 95-115 115-135 135-155 155-175 175-195 195-215 215-235

15 19 23 31 29 21 6 a. Sẽ đạt độ tin cậy bao nhiêu khi ước lượng độ bền trung bình X với độ chính xác 23/kg mm? b. Bằng cách thay đổi thành phần nguyên liệu khi luyện thép , người ta làm cho độ bền trung bình của thép là 2170 /kg mm. Cho kết luận về cải tiến này với mức ý nghĩa 1%. c. Thép có độ bền từ 2195 /kg mmtrở lên gọi là thép bền. Ước lượng độ bền trung bình của thép bền với độ tin cậy 98%. d. Có tài liệu cho biết tỷ lệ thép bền là 40%. Cho nhận xét về tài liệu này với mức ý nghĩa 1%. BÀI GIẢI 1. a. 1X: số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm máy sản xuất ra. 1(3;0,95)XB∈

0,000125 0,007125 0,135375 0,857375 2X: số sản phẩm tốt trong 3 sản phẩm lấy ra từ lô 10 sản phẩm. Page 18

Page 19

22 211 1( ) ( ) ( ) 8,265 2,85 0,1425DX MX M X= − =−=

162,64, 144, 33,41x ns= = =

(0,02;26)2,479t =

Page 20

145-155

19 16 9 5 155-165 8 3 a. Giả sử trung bình tiêu chuẩn của Y là 2120 /kg mm. Cho nhận xét về tình hình sản xuất với mức ý nghĩa 1%. b. Sản phẩm có chỉ tiêu 15%X ≥là sản phẩm loại A. Ước lượng trung bình chỉ tiêu X của sản phẩm loại A với độ tin cậy 99% . Ước lượng điểm tỷ lệ sản phẩm loại A . c. Để ước lượng trung bình chỉ tiêu Y với độ chính xác 20,6 /kg mmthì đảm bảo độ tin cậy là bao nhiêu? d. Lập phương trình tương quan tuyến tính của X theo Y. Biết 2145 /Y kg mm=dự đoán X. BÀI GIẢI 1. a. p(A): xác suất một kiện được chấp nhận 1X:số quần xếp đúng số trên 3 quần, 1(3;0,8)XB∈

Page 22

1 2 12 1 2 1 2() [ 0, 0][ 1, 1][ 2, 2][ 3, 3]pA pX X pX X pX X pX X===+==+==+==

3 3 03 3 0330,8 .0,2 . 0,7 .0,3CC+=0,36332 X: số kiện được chấp nhận trong 100 kiện, (100;0,36332) (36,332;23,132)XB N∈≈

6n→≥

Page 23

(0,01;26)2,779t =

37,2088 0,3369xy=−+. 14537,2088 0,3369.145 11,641x =−+ =(%) . Page 24 ĐỀ SỐ 8 1. Sản phẩm được đóng thành hộp. Mỗi hộp có 10 sản phẩm trong đó có 7 sản phẩm loại A. Người mua hàng quy định cách kiểm tra như sau: Từ hộp lấy ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu cả 3 sản phẩm loại A thì nhận hộp đó, ngược lại thì loại. Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất có 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥? 2. Tiến hành khảo sát số gạo bán hàng ngày tại một cửa hàng, ta có ix(kg) 110-125 125-140 140-155 155-170 170-185 185-200 200-215 215-230

2 9 12 25 30 20 13 4 a. Giả sử chủ cửa hàng cho rằng trung bình mỗi ngày bán không quá 140kg thì tốt hơn là nghỉ bán. Từ số liệu điều tra, cửa hàng quyết định thế nào với mức ý nghĩa 0,01? b. Những ngày bán ≥ 200kg là những ngày cao điểm. Ước lượng số tiền bán được trung bình trong ngày với độ tin cậy 99%, biết giá gạo là 5000/kg. c. Ước lượng tỷ lệ ngày cao điểm . d. Để ước lượng tỷ lệ ngày cao điểm với độ chính xác 5% thì đảm bảo độ tin cậy bao nhiêu? BÀI GIẢI 1. a. A: biến cố 1 hộp được nhận. 37310( ) 0,29CpAC= =

X: số hộp được nhận trong 100 hộp. (100;0,29) (29;20,59)XB N∈≈

Page 25

(6,39) (0,22) 1 0,5871=Φ +Φ − =

(0,01;16)2,921t =

Bộ 10 Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Có Lời Giải Chi Tiết

1. Bộ 10 đề thi vào lớp 6 môn Toán mới nhất có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Chuyên trang tài liệu của chúng tôi xin giới thiệu trọn bộ 10 đề thi lên lớp 6 môn Toán có lời giải đầy đủ và chi tiết giúp các em học sinh ôn luyện đa dạng các dạng bài tập để đạt kết quả thi tốt nhất.

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Chất Khí Lớp 10 Có Lời Giải Chi Tiết Rõ Ràng trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!