Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Unit 5 Natural Wonders Of The World # Top 3 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Unit 5 Natural Wonders Of The World # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Unit 5 Natural Wonders Of The World được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Ôn tập tiếng Anh 6 mới theo Unit có đáp án

Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of the world

Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 5 có đáp án cung cấp thêm cho các em các bài tập để rèn luyện nâng cao kỹ năng cũng như giúp các em sắp thi học sinh giỏi các bài tập tham khảo để luyện tập. Đề ôn tập tiếng Anh được chia thành các mục với các kỹ năng khác nhau giúp các em có thể dễ dàng lựa chọn kỹ năng mình cần tập trung luyện tập.

I. Find one odd word A, B, C or D. Đáp án: 1. D; 2. C; 3. A; 4. C; 5. B II. Choose the words in the box to make sentences, using superlatives big cold deep high long

1. Mount Everest is one of the …… mountains in the world.

2. The Nile is the …… river in the world.

3. Russia is one of the …… countries in the world. The weather is still cold in summer.

4. The blue whale is the …… animal in the world.

5. The Pacific Ocean is the …… ocean in the world.

Đáp án: 1. highest; 2. longest; 3. coldest; 4. biggest; 5. deepest III. Fill in the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets.

1. Bangladesh is the (wet) …… of the three countries: Vietnam, England and Bangladesh.

2. The Sahara is the world’s (hot) …… desert.

3. Loch Lomond in Scotland is the (large) …… freshwater lake in Great Britain.

4. Lake Erie is (small) …… than Lake Huron.

5. Mount Everest is 8.848 meters (high) ……

6. The Amazon River is (long) …… than Mekong River.

7. Fansipan is the (high) …… mountain in Vietnam.

8. Travelling by bus is (cheap) ….. than by taxi.

IV. Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to each statement.

Da Nang is one of the most peaceful cities in Viet Nam with a lot of beautiful beaches. This is a wonderful place for those who love seas and enjoy fresh air. Life here is not so busy as that in Ho Chi Minh City. It is not only a beautiful city but also a safe place to live in. Every evening, after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes on the seaside and jumping into the water. They are not afraid of losing their motorbikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is no beggar here and the air is fresh. Another good thing is the food. If you love seafood, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price in cheaper than that in Ho Chi Minh City.

1. Da Nang is a good place for sea lovers.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

2. The life in Da Nang is busier than that in Ho Chi Minh City.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

3. There are beautiful mountains in Da Nang.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

4. It is not expensive to buy seafood in Da Nang City.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

5. Da Nang is not only peaceful but also beautiful.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

Đáp án: 1. A; 2. B; 3. C; 4. C ; 5. A V. Read the passage and choose the best word ( A, B or C) to put in each space.

Hoi An is one of the (1)…… towns in Viet Nam. It (2)…… on the lower section of the Thu Bon river. It is a very beautiful town with a lot of colorful (3)…… which are hung (4)…… the town. Hoi An is famous for one- (5)…… tailoring. Customers order clothes (6)…… the morning and get them in the (7)……. The price is not really (8)……. If you want to find the place of the (9)…… time, Hoi An is a (10)…… choice.

VI. Read about Da Nang City and answer the questions.

Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowed. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, Non Nuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.

Questions:

1. What is the population of Da Nang?

2. Which part of the city is more spacious??

3. Which part of the city is more crowed?

4. Which bridge is the newest?

5. What is Non Nuoc Beach like?

VIII. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others IX. Write the second sentences so that it has the same meaning to the first one

1. Phuc wants to visit Ayres Rock.

2. The Sahara Desert is hotter than any other deserts in the world.

3. How high is Mount Everest?

4. No one in the office is cleverer than Mr. Edward.

5. Shall we go to Ha Long Bay this weekend?

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 5: Natural Wonders Of The World

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 5

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 5

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 5: Natural Wonders of the World sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em nâng cao hiệu quả học tập, chuẩn bị tốt nhất cho những bài học tiếp theo. Phonetics – trang 33 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới

Tổng hợp bài tập Phonetics Unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết

PHONETICS 1. Read the following pairs of words, pay attention to the underlined parts of the words you read.

[Đọc các cặp từ sau đây, chú ý đến phần được gạch dưới của các từ em đọc]

2. Choose the correct italicized word to complete the sentences. Then read the sentences aloud paying attention to the underlined parts.

[Chọn từ được in nghiêng đúng để hoàn thành các câu. Sau đó đọc các câu đó to lên chú ý đến các phần được gạch dưới]

1. A strong gu st/ gu t of wind often blows down trees on the top of the mountain.

2. Doi Cave in Ca Mau is famous for a very special species of ba t/ ba st.

3. A lion is regarded as a dangerous bea t/ bea st in African jungles.

4. In some tourist places, the co st/ co t of souvenirs is very high.

5. He was bored after a boat trip along the coa t/ coa st.

6. We mu st/ fir st not go to school late.

Đáp án:

1. gust

Một cơn gió mạnh thường thổi qua những cái cây trên đỉnh núi.

2. bat

Hang Dơi ở Cà Mau nổi tiếng về nhiều loài dơi đặc biệt.

3. beast

Một con sư tử được xem như là một con quái vật nguy hiểm ở rừng nhiệt đới châu Phi.

4. cost

Ở một số điểm du lịch, gía cả của các món quà lưu niệm rất cao.

5. coast

Anh ấy chán ngán sau chuyến đi du lịch bằng thuyền dài dọc vùng duyên hải.

6. must

Chúng tôi không được đi học muộn.

Vocabulary and Grammar – trang 33 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới

Tổng hợp bài tập Vocabulary and Grammar Unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết.

VOCABULARY AND GRAMMAR 1. Write the letter o,e, i, o, or u to complete these words.

[Viết các ký tự o, e, i, o, hay u để hoàn thành các từ sau đây]

Đáp án:

1. amazing: ngạc nhiên

2. spring: mùa xuân

3. natural: thuộc về thiên nhiên

4. lake: ao/ hồ

5. famous: nổi tiếng

6. thrilling: ngoạn mục

7. island: hòn đảo

8. freshwater: nước sạch

2. Find one odd word A, B, C, or D.

[Tìm một từ khác lạ A, B, C hay D]

1. A. island [hòn đảo] B. mountain [núi] C. bay [vịnh] D. building [tòa nhà]

2. A. long [dài] B. deep [sâu] C. wonderful [tuyệt vời] D. high [cao]

3. A. rock [đá] B. waterfall [thác nước] C. river [sông] D. lake [ao/ hồ]

4. A. watch [ngắm] B. see [thấy] C. enjoy [thưởng thức] D. look [nhìn]

5. A. biggest [to nhất] B. quieter [yên tĩnh hơn] C. best [tốt nhất] D. smallest [nhỏ nhất]

Đáp án:

1. D 2. C 3. A 4. C 5. B

3. Fill the crossword with words describing natural wonders.

[Điền vào ô chữ với các từ mô tả các kỳ quan thiên nhiên]

Đáp án:

Hàng dọc:

1. rất tốt = tuyệt vời

2. Cứng như đá

3. Núi Everest là núi cao nhất thế giới

5. quần đảo Hoàng Sa

6. vịnh Hạ Long

Hàng ngang:

2. một khu vực rộng lớn có ít nước và thực vật (hay là sa mạc Sahara)

3. xuất sắc, tuyệt vời = kỳ diệu

4. không sâu = nông/ cạn

5. vùng đất gần/ cạnh biển = vùng ven biển/ vùng duyên hải

6. Du khách thích bơi ở bãi biển Nha Trang.

4. Fill the blanks with the appropriate forms of the adjectives in brackets.

[Điền vào chỗ trống với các dạng thích hợp của tính từ trong ngoặc]

1. Bangladesh is the (wet) of the three countries: Vietnam, England and Bangladesh.

2. The Sahara is the world’s (hot) desert.

3. Loch Lomond in Scotland is the (large) freshwater lake in Great Britain.

4. Lake Erie is (small) than Lake Huron.

5. Mount Everest is 8,848 metres (high).

6. The Amazon River is (long) than the Mekong River.

7. Fansipan is the (high) mountain in Vietnam.

8. Travelling by bus is (cheap) than by taxi.

Đáp án:

1. wettest

Bangladesh ẩm ướt nhất trong 3 nước Vệt Nam, Anh và Bangladesh.

2. hottest

Sahara là sa mạc nóng nhất thế giới.

3. largest

Loch Lomond ở Scotland là hồ nước sạch lớn nhất ở nước Anh.

4. smaller

Hồ Erie nhỏ hơn hồ Huron.

5. high

Núi Everest cao 8,848 mét.

6. longer

Sông Amazon dài hơn sông Mê-kông.

7. highest

Fansipan là núi cao nhất ở Vệt Nam.

8. cheaper

Đi bằng xe buýt rẻ hơn đi bằng taxi.

5. Compare these places using the comparative and superlative forms of the following adjectives: large, crowded, cool, and dangerous.

[So sánh các địa đểm sau sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau: rộng lớn, đông đúc, mát mẻ, và nguy hiểm]

Đáp án:

1. a. larger b. larger c. the largest

a. Nước Nga lớ hơn nước Mỹ.

b. Nước Mỹ lớn hơn nước Úc.

c. Nước Nga lớn nhất trong 3 nước.

2. a. more crowded b. more crowded c. the most crowded

a. Thành phố Mexico đông đúc hơn thành phố Tokyo.

b. Tokyo đông đúc hơn thành phố Hồ Chí Minh.

c. Thành phố Mexico đông đúc nhất trong 3 thành phố.

3. a. cooler b. cooler c. the coolest

a. Sa Pa mát mẻ hơn Đà Lạt.

b. Đà Lạt mát mẻ hơn Bà Nà.

c. Sa Pa mát mẻ nhất trong 3 nơi này.

Speaking – trang 35 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới

Tổng hợp bài tập Speaking Unit 5 có đáp án và lời giải chi tiết.

SPEAKING

1. Match the questions (1-5) to the answers (a-e).

[Nối các câu hỏi (1- 5) với câu trả lời (a – e)

Đáp án:

1-a

Nó trông như thế nào? – Nó là thác nước đẹp nhất ở Đà Lạt.

2-d

Bạn có thể làm gì ở đây? – Tôi có thể cưỡi ngựa trên đồi quanh đó và ngắm vẻ đẹp duyên dáng và thơ mộng của nó.

3-c

Bạn muốn đi đâu vào cuối tuần này? – Mình muốn đi thác Cam Ly.

4-e

Ồ, điều gì đặc biệt về nó? – Nó cao 30 mét. Vào mùa mưa, nước chảy rất mạnh và tạo ra thác nước Cam Ly hùng vĩ cho du khách đến tham quan.

5-b

Thật à? Nó ở đâu? – Nó hơn 2km ở phía tây thành phố Đà Lạt.

2. Put the questions and answers above in order to make a complete conversation.

[Đặt các câu hỏi và câu trả lời ở trên để tạo thành một bài đối thoại hoàn chỉnh]

3. Practise the conversation with a friend.

[Thực hành bài đối thoại vớ một người bạn]

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Unit 7: Television

Ôn tập tiếng Anh 6 theo từng Unit có đáp án

Tiếng Anh Unit 7 lớp 6: Television

A. Phonetics I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently:

Đáp án: 1 – B; 2 – B; 3 – A; 4 – C; 5 – B

II. Choose the word whose main stress is placed different:

Đáp án: 1 – C; 2 – A; 3 – B; 4 – A; 5 – D

A. What

B. where

C. when

D. how

A. Where

B. Who

C. How often

D. How long

A. because – of

B. and – about

C. but – of

D. so – to

A. and

B. but

C. because

D. or

A. Whose

B. Whom

C. Who

D. Which

A. What

B. Who

C. Whose

D. Where

A. How many

B. How much

C. How long

D. How often

A. A weatherman

B. a comedian

C. a newsreader

D. a guest

A. remote control

B. TV schedule

C. newspaper

D. volume button

A. but

B. so

C. although

D. because

11. Jerry is a clever little mouse.

A. small

B. special

C. intelligent

D. special

A. live

B. popular

C. entertaining

D. educational

A. because

B. both

C. neither

D. so

A. on

B. from

C. at

D. about

A. character

B. guests

C. foxes

D. audiences.

A. all

B. in

C. around

C. over

A. schedule

B. knowledge

C. fact

A. educated

B. education

C. educational

D. educate

A. comedy

B. comedian

C. fun

D. funny

A. play

B. are playing

C. is playing

D. plays

Đáp án: C. Reading VI. Read the passage and do the tasks below: WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?

One of the most popular quiz programmes on television in the world is called Who Wants To Be A Millionaire? In Britain, the quiz master is Chris Tarrant. He asks the contestants fifteen questions. The first questions are easy but later they are more difficult. If you can answer the fourteenth question, you can win £500,000. You can win a million pounds if you can answer the last question. Of course, the last question is very difficult.

All the questions on Who Wants To Be A Millionaire? are multiple-choice questions. After you hear the question, you see four answers. Only one answer is correct. You have to choose the correct answer. If you don’t know the answer to a question, there are three ways you can get help: you can ask the quizmaster to take away two wrong answers: you can ask the studio audience which answer is right; or you can telephone a friend and ask for help. You can only do these things once. Very few people win the million pounds. The first person won a millon pounds one year after the programme started.

Today, Who Wants To Be A Millionaire? can be seen in more than 100 countries and is now the world’s most popular quiz programme.

a. Find the words in the text with these meanings.

1. A TV programme where people answer questions. ……………..

2. The person who ask the questions. ……………..

3. The people who try to answer the questions. ……………..

4. The people who watch the programme in the studio. ……………..

b. Answer the questions.

5. Who is the quizmaster in Britain?

6.How many ways can you get help?

7. How many questions do you have to answer?

8. In how many countries can you watch the quiz show?

9. How much do you win for the fourteenth question?

Đáp án:

1 – Who Wants To Be A Millionaire?

2 – the quiz master

3 – contestants

4 – studio audience

5 – Chris Tarrant

6 – Three ways

7 – fifteen questions

8 – more than 100 countries

9 – £500,000

Đáp án:

1 – are; 2 – News; 3 – comedy; 4 – cartoon; 5 – both; 6 – on; 7 – favorite; 8 – comedian; 9 – funny

VIII. Make questions for the underlined part:

1. There are 40 students in my classroom.

2. My brother is studying in his bedroom.

3. My family usually goes to Da Lat on summer vacation.

4. Her children often go to the club by bike.

5. My favorite singer is David Archuleta.

6. The show lasts two hours and a half.

Đáp án:

1 – how many students are there in your classroom?

2 – What is your brother doing in his bedroom?

3 – Where does you family go on summer vacation?

4 – How do her children often go to the club?

5 – Who is your favorite singer.

6 – How long does the show last?

IX. Rewrite the sentences:

1. There are a lot of interesting programs on VTV 3

→ VTV 3

2. My class has 34 students.

3. My favorite cartoon on TV is ‘Tom and Jerry’

→ I like

4. I enjoy watching TV. (interested)

5. Duong is better than anyone in the class.

→ Duong is the

6. Minh is taller than Huong. (as)

→ Huong is

Đáp án:

1 – VTV3 has a lot of interesting programs.

2 – There are 34 students in my class.

3 – I like Tom and Jerry.

4 – I am interested in watching TV.

5 – Duong is the best in the class.

6 – Hương is not as tall as Minh.

Chuyện học và chơi tưởng như đối nghịch nhau nhưng thực ra luôn song hành cùng tuổi trẻ. Để không bị căng thẳng trong học tập, các bạn nên cân bằng giữa chơi và học để có tinh thần thoải mái nhất trước khi bước vào bài học tiếp theo. Mời các bạn cùng làm các bài trắc nghiệm online vui sau:

Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 14: Wonders Of The World

Match the names of these famous world landmarks to the correct pictures.

(Ghép tên những địa danh nổi tiếng thế giới đúng với những bức tranh.)

Stonehenge The Pyramids Sydney Opera House

a) The Pyramids: Kim Tự Tháp (Ai Cập)

b) Sydney Opera House: Nhà hát Sydney (Úc)

c) Stonehenge: Bãi đá cổ Stonehenge (Anh)

Hoa: Mình đang chán đây. Chơi trò gì đi.

Hoa: Chúng mình có thể chơi trò ” Hai mươi câu hỏi“.

Nhi: Trò chơi gì thế? Mình không biết chơi.

Nga: Đó là trò chơi giải đố. Mình nghĩ về một người hay một địa danh nào đó sau đó bạn phải đặt câu hỏi cho mình để đoán xem đó là gì.

Hoa: Nghe có vẻ cũng dễ. Chơi như thế nào?

Hoa: Điều gì xảy ra nếu chúng mình không trả lời đúng.

Nga: Ừ. Bạn có thể biết nơi này. Mình sẽ gợi ý cho bạn. Nó không ở Việt Nam.

Hoa: Nó ở châu Á phải không?

Nhi: Có phải nó ở New York không?

Nhi: Mình biết rồi. Cầu Golden Gate chứ gì?

Nga: Không. Cầu Golden Gate không ở New York. Nó ở San Francisco.

Nhi: Mình nghĩ câu trả lời là tượng Nữ thần Tự Do.

1. Practice the dialogue with two classmates.

(Thực hành hội thoại với hai bạn cùng lớp.)

2. Complete the summary. Use words from the dialogue.

(Hoàn thành bài tóm tắt sau, sử dụng từ trong bài hội thoại trên.)

Hoa, Nga and her cousin Nhi were bored, so Nga suggested that they play a (1) game called 20 Questions. She explained the rules and then the girls started to play. Nga thought of a (2) place and she gave the others a (3) clue by saying that it wasn’t in (4) Viet Nam. Nhi found out the place was in (5) America. Hoa thought it was the (6) Golden Gate Bridge, but that is in San Francisco. Nhi was (7) right when she said it (8) was the Statue of Liberty.

1. Think of 10 famous places. You may use the names of places listed in the box or you can use your own ideas. Write a Yes/No question about each place. Ask and answer the questions with a partner.

(Hãy nghĩ đến 10 địa danh nổi tiếng. Em có thể dùng tên những địa danh liệt kê trong khung hoặc theo ý kiến của em. Viết một câu hỏi Có/Không về mỗi địa danh. Hỏi và trả lời với bạn bên cạnh.)

2. Talk about your classmates’ answers with your partner.

(Thuật lại câu trả lời của bạn em với bạn bên cạnh.)

– I asked Hoa if Phong Nha Cave was in southern Viet Nam. She said that it wasn’t.

– I asked Hung whether PETRONAS Twin Towers in Malaysia was the highest building in the world. He said that it was.

– I asked Lan if the Great Barrier Reef was a World Heritage Site. She said that it was.

– I asked Ngoc whether the Empire State Building was in Australia. She said that it wasn’t.

– I asked Tuan if Ha Long Bay was a World Heritage Site. He said that it was.

– I asked Mai whether Big Ben was in Paris, France. She said that it wasn’t.

Do you want a quiet, relaxing vacation?

Look no further than beautiful far north Queensland. Stay right on the beach at the Coconut Palm Hotel. Take guided tours through the rainforest, swim in the crystal-clear water of the Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park Would Heritage Site.

Call (077) 6924 3927 for more information.

Mr. Robinson: I think this place sounds all right.

Mrs. Robinson: You mean the one in far north Queensland?

Mrs. Robinson: It must be near a rainforest because the hotel offers guided tours. I hope there won’t be a lot of mosquitoes.

Mr. Robinson: I don’t think there will be because it’ll be dry when we go.

Mrs. Robinson: The Great Barrier Reef Marine Park is a World Heritage Site, isn’t it?

Mr. Robinson: That’s right.

Mrs. Robinson: OK. Let’s find out how much it costs. What’s the phone number?

Mr. Robinson: 077-6924-3927.

Nhiều người tuyên bố rằng còn có nhiều kì quan khác nữa mà người Hy Lạp cổ đại không biết đến. Những kì quan này bao gồm Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ và Angkor Wat ở Cam pu chia.

Angkor Wat thật sự được biết đến như một kì quan vì nó là ngôi đền lớn nhất thế giới. Ngôi đền này được xây vào khoảng năm 1100 để tôn thờ vị thần đạo Hindu, nhưng hơn 3 thế kỉ sau đó nó trở thành trung tâm tín ngưỡng Phật giáo. Vùng đất xung quanh đền, Angkor Thom đã từng là thành phố thủ đô của hoàng gia.

Vào đầu thế kỉ 15, những kẻ thống trị Khmer đến Phnom Penh và Angkor chìm trong im lặng. Giờ đây nó là điểm hấp dẫn khách du lịch.

Complete the sentences:

a) The only surviving wonder on Antipater’s list is the Pyramid of Cheops ( đáp án C).

b) Angkor Wat was originally built for Hindus ( đáp án A).

c) Angkor Wat was part of a royal Khmer city a long time ago ( đáp án D).

d) In the 1400s, the Khmer King chose Phnom Penh as the new capital ( đáp án B).

1. Complete the letter Tim sent to Hoa about his trip to the Grand Canyon. Insert the letters of the missing sentences.

(Hoàn thành bức thư Tim gửi cho Hoa kể về chuyến đi Grand Canyon bằng cách điền những câu còn thiếu vào bức thư đó.)

Chữ cái cần điền là: 1-C 2-B 3-D 4-A

Although it was summer, it was quite cool at night because the area is more than 2,000 meters above sea level.

2. Write a letter to a friend. Tell him/her about a place you have visited recently. Use the following prompts to help you.

I’m writing this letter to tell you that I’ve just returned from a trip to Ha Long Bay with my family. The sight was extremely magnificent.

It took us five or six hours by car to get there from Ha Noi. We spent more than a week there.

The weather was perfect. It was sunny, cool and windy. We enjoyed walking along the seaside at night very much.

It was really interesting when we knew about the legenda of Ha Long Bay. We really want to come back there when we have time next year.

How are you getting with your study at home? Where are you going for your holiday? Let me know.

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box.

(Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ trong khung.)

construct reach present complete design

a) Sydney Opera House was completed in 1973.

2. Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son, one of the World Cultural Heritages of Viet Nam. Report the questions Nhi asked Nga.

(Hôm qua Nga và Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, một trong những Di sản Văn hóa Thế giới của Việt Nam. Hãy thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Nhi asked Nga if she knew My Son.

Or Nhi asked Nga whether she knew My Son.

c) Is My Son in Quang Nam province?

d) Do many people live at My Son?

e) Do many tourists visit Mv Son every vear?

f) Do you want to visit My Son one day?

3. Nga answered Nhi’s questions. She then gave Nhi some additional information. Use the words to write about the information that Nga gave to Nhi.

(Nga đã trả lời câu hỏi của Nhi sau đó cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Dùng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi.)

b) show / where / get tickets

c) point out / where / buy souvenirs

e) tell / what / do there during the visit

4. Complete the passage. Use either the to-infinitive or the bare infinitive form of the verbs in brackets.

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to go for a run. She left the hotel and started (1) to jog in the direction of Cua Dai beach. She thought she might (2) go along the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3) to gather and it started (4) to rain. Nhi tried (5) to reach a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6) to continue her run because she couldn’t (7) become wetter!

1. Study the table below; use the given verbs to write true sentences in passive voice. (Trang 120 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Aspirin was discovered by Dresser in 1889.

b. Channel Tunnel linking England and France was constructed by English and French companies from 1987 to 1994.

c. Color television was invented by Peter Carl Goldmark in 1950.

d. Eiffel Tower was designed by Alexander Gustave Eiffel in 1889.

e. Electronic computers were invented by Atanasoff and Berry in 1942.

f. Laser was discovered by Gordon Gould in 1958.

g. Sydney Opera House was completed by Jorn Utzon in 1973.

h. The famous ancient Egyptian lighthouse was destroyed by Pharos of Alexandria in the 14 th century.

2. Change the active sentences into the passive and the passive into active to tell how to make books. (Trang 121 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

b. Firstly, big sheets of paper are printed by the printer.

c. Each sheet contains the text of a number of pages.

d. The sheets are folded and cut to produce sections of the book.

e. These sections are called signatures.

f. All the signatures are put together in the correct order by the printers.

g. The signatures are bound together and the edges are trimmed.

h. Finally, the cover which has been printed separately is attached.

i. Now the book can be published by the publishers.

3. A foreign tourist is asking Lan questions about Phong Nha-Ke Bang. Write them in direct speech. (Trang 121-122 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. The tourist asks Lan if / whether Phong Nha is in Quang Tri province.

b. The tourist asks Lan if / whether it has the most beautiful cave in Viet Nam.

c. The tourist asks Lan if / whether it is very far from Ha Noi.

d. The tourist asks Lan if / whether there are any wildlife conservation centers there.

e. The tourist asks Lan if / whether the environment was destroyed heavily in the war.

f. The tourist asks Lan if / whether people built a lot of hotels and restaurants around the place.

g. The tourist asks Lan if / whether it was admitted one of the world heritages.

h. The tourist asks Lan if / whether she can be his / her guide to Phong Nha this weekend.

4. Write the following dialogues in indirect speech. (Trang 122-123 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Nam asked Nga if / whether her house was far from the city. Nga said it was.

b. Nam asked Nga if / whether she liked travelling. Nga said she did.

c. Nam asked Nga if / whether Big Ben was in London. Nga said she did.

d. Nam asked Nga if / whether it was cold in Sydney in January. Nga said it wasn’t.

e. Nam asked Nga if / whether the Pyramids in Egypt attracted a lot of tourists every year. Nga said they did.

f. Nam asked Nga if / whether Ha Long Bay in Viet Nam was one of the world heritages. Nga said it was.

g. Nam asked Nga if / whether her parents spoke English. Nga said they didn’t.

h. Nam asked Nga if / whether Australian people were very friendly. Nga said they were.

5. Complete the passage using the correct form of the verbs in the box. (Trang 123 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. to go 5. to rain/ raining 2. to go / going 6. to gather / gathering 3. jog 7. to continue 4. to reach 8. become

6. Complete the following sentences by using question words before to – infinitives. (Trang 123-124 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. I’m sorry. I don’t know where to go.

b. Sure. I know exactly how many to invite.

c. I really don’t know what to say to him/ her.

d. I have no idea which place to choose.

e. It’s hard for me to say how much to take with me.

f. Let Nhung decide when to start.

g. I’ll tell you who to invite.

h. Sure. I’ll show you how to make it.

7. The province soccer club has just changed the coach. Write about the club situation after having the new coach. (Trang 124-125 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. The new coach makes the players work very hard.

b. The coach wants the players to feel proud of their club.

c. He teaches them (how) to play well together.

d. He makes them watch films of matches of other teams.

e. The club doctor helps the players (to) restore their health after match.

f. The coach lets them relax after a game.

g. The coach expects that the players will have to behave well.

h. The fan club wants the team to do well.

i. The fans would like the club to win every match.

j. The coach invites the boys to visit the club from time to time.

k. The chairman persuades the companies to give money to the club.

8. Complete each of the sentences with the correct form of the word in brackets. (Trang 125-126 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. description e. reflection b. government f. decoration c. width g. completion d. construction h. endurance

9. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 126-127 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Từ khóa tìm kiếm

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm Unit 5 Natural Wonders Of The World trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!