Xu Hướng 9/2022 ❤️ Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12 ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 ❤️ Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12 ❣️ Top View

Xem 2,673

Bạn đang xem bài viết Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12 được cập nhật mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,673 lượt xem.

Lời Giải Nghĩa Trong Tiếng Tiếng Anh

Không Lời Trong Tiếng Tiếng Anh

Nhạc Không Lời Trong Tiếng Anh Là Gì

Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 51 (Tập 1) Đầy Đủ Nhất

Giải Vbt Ngữ Văn 9 Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 9 Học Kì Ii

1. Tiếng anh 12 bài 10: Endangered Species

1.1. Reading (Trang 106-107-108-109 SGK Tiếng Anh 12)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

a) tortoise: rùa             b) rhinoceros: tê giác      c) monkey: con khỉ          d) elephants: con voi

e) leopard: con báo      f) frog: ếch nhái              g) mosquito: muỗi            h) parrot: con vẹt         

2. Which of them is/are in danger of becoming extinct?(Loài nào trong số chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng?)

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the text then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn sau đó làm bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Các loài đang gặp nguy hiểm là các loài động thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hơn 8 300 loài thực vật và 7 200 loài động vật trên trái đất có nguy cơ tuyệt chủng, và thêm hàng ngàn loài bị tuyệt chủng mỗi năm trước khi các nhà sinh vật học có thể nhận biết chúng.

Nguyên nhân chủ yếu gây tuyệt chủng các giống loài là do sự tàn phá môi trường sống, việc khai thác nhằm mục đích thương mại và sự ô nhiễm. Việc tháo nước khỏi các vùng đầm lầy, nạn phá rừng, sự đô thị hóa cùng việc xây dựng đường sá và đập nước đã hủy hoại hoặc làm tổn hại nghiêm trọng môi trường tự nhiên. Từ đầu thế kỷ 17, việc săn bắn động vật làm thực phẩm và các sản phẩm khác để phục vụ cho mục đích thương mại đã làm giảm đáng kể số lượng các loài quý hiếm trên thế giới. Hóa chất độc hại trong đất và không khí, nước ô nhiễm và nhiệt độ nước tăng cao đã đẩy nhiều loài đến bờ vực tuyệt chủng.

Sự tuyệt chủng của các loài động thực vật sẽ gây tổn hại đến hệ sinh thái. Đối với chúng ta, việc giữ gìn hệ sinh thái quan trọng về nhiều mặt. Thí dụ, nhờ sự đa các chủng loài mà con người có thực phẩm, không khí và nước sạch, đất màu mỡ để trồng trọt. Ngoài ra, chúng ta còn hưởng thụ được nhiều lợi ích từ nhiều loại thuốc và sản phẩm khác mà hệ sinh thái mang lại.

Người ta đã có nhiều nỗ lực bảo tồn nhằm bảo vệ những giống loài có nguy cơ tuyệt chủng. Sách Đỏ – danh sách thế giới về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và dễ bị nguy hại – đã được giới thiệu nhằm nâng cao nhận thức của con người về sự cần thiết bảo tồn môi trường thiên nhiên. Chính phủ các nước đã ban hành các đạo luật ngăn cấm việc buôn bán và săn bắt bừa bãi động vật hoang dã nhằm bảo vệ các loài này. Nhiều khu bảo tồn động thực vật hoang dã đã được thành lập để nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng có cơ may sống sót và phát triển.

Task 1. The nouns in column A all appear in the passage. Match each of them with a suitable definition in column B. (Các danh từ ở cột A đều có mặt trong đoạn văn. Ghép mỗi từ với định nghĩa thích hợp ở cột B.)

A

B

1. sự tuyệt chủng; sự mất đi         

   a. sự tồn tại của rất nhiều loài động thực vật khác nhau, tạo nên môi trường tự nhiên cân bằng   

2. môi trường sống  

  b. hành động bảo vệ cái gì khỏi bị mất, lãng phí, tàn phá hoặc hủy diệt

3. hệ sinh thái 

c. tình trạng mà một loài thực vật, động vật, một lối sống… không tồn tại nữa

4. sự bảo tồn

  d. môi trường sống tự nhiên của một loài động, thực vật nào đó

Gợi ý:

1. c      2. d      3. a      4. b

Task 2. Choose A, B, C or D to complete the following sentences about the reading passage. (Chọn A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau về bài đọc.)

Gợi ý:

1. D     2. B     3 A      4. A     5. D

Task 3. Find evidence in the passage to support these statements. (Tìm những chứng cứ ở đoạn văn để hỗ trợ những phát biểu này.)

Gợi ý:

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Summarize the reading passage by writing ONE sentence for each paragraph. (Làm việc theo cặp. Tóm tắt đoạn văn bằng cách viết MỘT câu cho từng đoạn văn.)

Gợi ý:

– Paragraph 1: Over fifteen thousand plant and animal species around the globe are threatened with extinction.

– Paragraph 2: The main causes of species extinction are habitat destruction, commercial exploitation and pollution.

– Paragraph 3: Biopersity is important for humans since it provides food, clean water, air, fertile soil, many medicines and other products.

– Paragraph 4: Different efforts have been made to save and conserve endangered species.

1.2. Speaking (Trang 109-110 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What do you call Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi in English? (Bạn gọi Gấu Trúc, Tê Giác, Hổ, Voi bằng tiếng Anh là gì?)

2. In which sort of habitats can you find each of these animals? (Ở loại môi trường sống nào bạn có thể tìm thấy mỗi loài động vật này?)

3. Which of these animals can be kept as a pet or used for food or medicine? (Loài động vật nào trong số chúng có thể được giữ làm sủng vật hoặc được sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thuốc?)

4. Which of them is/are endangered? (Loài động vật nào trong số chúng đang bị nguy hiểm?)

Task 2. Work in pairs. Look at the information about the giant panda, tiger, rhino and elephant, … . (Làm việc theo cặp. Nhìn vào thông tin về các loài có nguy cơ tuyệt chủng: Gấu Trúc, Hổ, Tê Giác và Voi. Hỏi và trả lời các câu hỏi về chúng.)

Gợi ý hỏi và trả lời:

Giant Panda

A: Where do the giant panda live?

B: In bamboo forests in the mountains in central and western China.

A: What’s the population of pandas in the world?

B: Only about 600.

A: What’s their main food?

B: Bamboo leaves.

A: What’s their average weight?

B: Between 75 and 160 kg.

A: Are they tall? What’s their height?

B: Not much. Their average height is from 1,2 to 1,5 metres.

A: How long do they live?

B: Their average lifetime is about 20 to 30 years.

A: Are they in danger of extinction?

B: Yes. Their population is in decline.

A: Why?

B: Because their natural habitat is being destroyed and they are hunted for commercial trade.

Bạn làm tương tự với ba loài còn lại.

Task 3. Work in groups. Take turns to give an oral report on the animals mentioned in Task 2. (Làm việc nhóm. Thay phiên tường thuật về những loài động vật đã được đề cập đến trong Bài tập 2.)

Gợi ý:

Giant Panda

– Pandas live in bamboo forests in mountains in central and western China. There are only about 600 in the world. Their height is from 1,2 to 1,5 meters. They weigh from 75 to 160 kilograms. Their main food is bamboo. The life span of a panda is from 20 to 30 years. At psent, the number of pandas declines because of habitat destruction and illegal trading.

Rhino

– Rhinos live in grasslands, tropical and subtropical forests in Africa and southern Asia. The population of rhinos is about 17 000. They have the average height of about 1,2 to 1,8 meters and weigh from 1,000 to 3,000 kgs. Their main food is grass and plants. And their average life span is about forty years. They are also in danger of extinction due to their natural habitat destruction and illegal hunting and poaching.

Tiger

– There are only about 6000 tigers in the world. They are found in forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India. Their average height is about 1,4 to 1,9 meters and an average weight of 65 to 300 kgs. Tigers are carnivores so their food is living animals such as deer, buffalo, … . The life span is about 15 to 17 years. They are also endangered animals because their natural habitat is destroyed and they are hunted for commercial trade.

1.3. Listening (Trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 12)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Gợi ý:

1. C     2. B     3. B

- Listen and repeat.

   gorilla: khỉ đột

sociable: hòa đồng, dễ gần

    sub-adult: gần trưởng thành   

   nest: tổ, ổ

bared teeth: răng hở

silverback: lưng bạc

  civil war: nội chiến   

    forest rangers: người bảo vệ rừng    

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the best answer A, B, C or D to each question. (Nghe đoạn văn và chọn câu trả lời A, B, C hoặc D đúng nhất cho từng câu hỏi.)

Gợi ý:

1. A     2. B     3. D     4. C     5. D

Gợi ý:

(1) peaceful              (2) plant-eating              (3) a few females and their young                   (4) plants and a few insects      

(5) in trees                   (6) in grasses                   (7) civil war                                                (8) forests being cut down          

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the information and the answers in Tasks 1 and 2. (Làm việc theo cặp. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn, dùng thông tin và câu trả lời trong Bài tập 1 và 2.)

Gợi ý:

– For a long time people used to think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable.

– Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback.

– A silverback’s group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

– Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects and worms.

– They sleep in nests in trees, and in grasses. Babies sleep with their mothers.

– Gorilla’s life is not peaceful because they are endangered and threatened by civil war, hunting and the habitat destruction.

1.4. Writing (Trang 113 SGK Tiếng Anh 12)

Các em CLICK vào file tải ở bên dưới để xem full lời giải chi tiết phần Writing Unit 10.

2. File tải miễn phí unit 10 tiếng anh 12:

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 10 lớp 12.Doc

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 10 lớp 12.PDF

Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh

Lời Giải Thích Trong Tiếng Tiếng Anh

Bài Tập Kế Toán Thuế Xuất Nhập Khẩu Có Lời Giải

Các Bài Toán Về Trung Bình Cộng Lớp 4

Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án Chi Tiết

Cập nhật thông tin chi tiết về Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 10 Lớp 12 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2319 / Xu hướng 2409 / Tổng 2499 thumb
🌟 Home
🌟 Top