Xu Hướng 9/2022 ❤️ Giải A Closer Look 1 ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 9/2022 ❤️ Giải A Closer Look 1 ❣️ Top View

Xem 2,772

Bạn đang xem bài viết Giải A Closer Look 1 được cập nhật mới nhất ngày 30/09/2022 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,772 lượt xem.

A Closer Look 1 Tiếng Anh Lớp 6 Unit 11 Trang 50 Our Greener World

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1: Reading

Looking Back Unit 1 Lớp 11

Unit 6 Lớp 11: Looking Back

Unit 11 Lớp 6: Skills 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 Task 1. The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C. (Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.) Hướng dẫn giải: Tạm dịch:

– Reuse (tái sử dụng): dùng cái gì đó lại một lần nữa.

– Reduce (giảm): dùng cái gì đó ít đi

– Recycle (tái chế): tạo ra sản phẩm mới từ những vật liệu đã dùng rồi.

Bài 2 Task 2. Write a word in the box under each picture. (Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.) Hướng dẫn giải:

1. rubbish: rác

2. plastic bags: túi bóng

3. glass: thủy tinh

4. plastic bottle: chai nhựa

5. can: lon, can

6. noise: ồn ào

7. paper: giấy

8. bulb: bóng đèn

9. water: nước

10. clothes: quần áo

Bài 3 Task 3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group. (Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm.)

– Reduce (giảm): plastic bag (túi bóng), rubbish (rác), glass (thủy tinh), plastic bottle (chai nhựa), can (lon), noise (tiếng ồn), bulb (bóng đèn), water (nước), paper (giấy)

– Reuse (Tái sử dụng): plastic bags (túi bóng), plastic bottle (chai nhựa), paper(giấy), clothes (quần áo), glass (thủy tinh), can (lon), bulb (bóng đèn).

– Recycle (Tái chế): plastic bag(túi bóng), glass (thủy tinh), water (nước), rubbish (rác), bottle (chai), can (lon), paper (giấy), bulb (bóng đèn)

Bài 4 Task 4. Listen to the ‘Three Rs’ song, and then sing along. (Nghe bài hát “3R” sau đó hát theo.) Tạm dịch:

Ba R

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Tái chế, tái chế

Giảm, tái sử dụng, tái chế

Nó rất đơn giản

Chỉ cần giảm tiếng ồn

Và tái sử dụng chai cũ

Tái chế kính vỡ

Nó rất đơn giản

Bài 5 Task 5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới.) Bài 6 Task 6. Listen again and put the words in the correct column. (Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.) Bài 7 Task 7. Read the conversation. Write /a:/ or /æ/ each underlined letter. (Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /æ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.) Hướng dẫn giải: Bài 8 Task 8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate. (Nghe bài đàm thoại và kiểm tra câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học.) Audio script:

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reducing, reuse and recycle.

Vy: Our class is organizing a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information.

Tạm dịch:

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.

Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vì vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

Từ vựng

– rubbish: rác

– plastic bags: túi bóng

– glass: thủy tinh

– plastic bottle: chai nhựa

– can: lon, can

– noise: ồn ào

– paper: giấy

– bulb: bóng đèn

– water: nước

– clothes: quần áo

chúng tôi

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 11 Getting Started, A Closer Look 1, A Closer Look 2

Unit 11 Lớp 7: A Closer Look 2

A Closer Look 1 Unit 11 Lớp 7

Giải A Closer Look 1 Trang 50 Unit 11 Tiếng Anh 7 Mới

Unit 6 Lớp 9 A Closer Look 1

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải A Closer Look 1 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2335 / Xu hướng 2425 / Tổng 2515 thumb
🌟 Home
🌟 Top