Xu Hướng 10/2022 ❤️ Giải Bài 31,32,33, 34,35,36, 37,38,39 Trang 23, 24, 25 Toán Lớp 9 Tập 2:giải Bài Toán Bằng Cách Lập ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 10/2022 ❤️ Giải Bài 31,32,33, 34,35,36, 37,38,39 Trang 23, 24, 25 Toán Lớp 9 Tập 2:giải Bài Toán Bằng Cách Lập ❣️ Top View

Xem 495

Bạn đang xem bài viết Giải Bài 31,32,33, 34,35,36, 37,38,39 Trang 23, 24, 25 Toán Lớp 9 Tập 2:giải Bài Toán Bằng Cách Lập được cập nhật mới nhất ngày 04/10/2022 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 495 lượt xem.

Bài 30 Trang 22 Sgk Toán 9 Tập 2

Giải Bài Tập 30: Trang 22 Sgk Đại Số Lớp 9

Giải Sách Bài Tập Toán 9 Tập 1 Trang 70 Bài 35, 36

Giải Bài 35, 36, 37, 38 Trang 13 Sách Bài Tập Toán 9 Tập 2

Giải Sách Bài Tập Toán 9 Trang 57 Tập 2 Bài 35, 36, 37

Giải bài 31,32,33, 34,35,36, 37,38,39 trang 23, 24, 25 Toán lớp 9 tập 2:Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

Đáp án và hướng dẫn Giải bài 31, 32 trang 23; Bài 33, 34, 35, 36, 37, 38 trang 24; Bài 39 trang 25 SGK Toán 9 tập 2: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo).

Xem lại bài trước: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Lý thuyết và giải bài 28,29,30 trang 22)

Bài 31. Tính độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông, biết rằng nếu tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tam giác đó sẽ tăng thêm 36 cm 2, và nếu một cạnh giảm đi 2cm, cạnh kia giảm đi 4 cm thì diện tích của tam giác giảm đi 26 cm 2

Tăng mỗi cạnh lên 3 cm thì diện tích tăng them 36 cm 2 nên ta được:

Một cạnh giảm 2 cm, cạnh kia giảm 4 cm thì diện tích của tam giác giảm 26 cm 2 nên ta được

Ta có hệ phương trình

Giải hệ phương trình ra ta được nghiệm x = 9; y = 12.

Vậy độ dài hai cạnh góc vuông là 9 cm, 12 cm.

Bài 32 trang 23. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở them vòi thứ hai thì sau 6/5 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể ?

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được 1/x bể, vòi thứ hai chảy được 1/y bể.

Cả hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau giờ = 24/5 giờ nên trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy được 1/(24/5) = 5/24 bể.

Ta được: 1/x + 1/y = 5/24 (1)

Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở thêm vòi thứ 2 thì sau 6/5 giờ mới đầy bể, nghĩa là 9/x + 6/5 (1/x + 1/y) = 1 (2)

Từ (1) và (2) ta được hệ phương trình:

Giải hệ phương trình ta được x =12; y =8 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ 2 sau 8 giờ vòi chảy đầy bể.

Bài 33 trang 24. Hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong. Nếu người thứ nhất làm 3 giờ và người thứ hai làm 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu ?

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được 1/x công việc, người thứ hai 1/y công việc, cả hai người cùng làm chung thì được 1/16

công việc.

Ta được 1/x + 1/y = 1/16

Trong 3 giờ, người thứ nhất làm được 3/x công việc, trong 6 giờ người thứ hai làm được 6/y công việc, cả hai người làm được 25% công việc hay 1/4 công việc.

Ta được 3/x + 6/y = 1/4 ⇔ 1/x + 2/y = 1/12

Ta có hệ phương trình:

Vậy người thứ nhất làm một mình xong công việc trong 24 giờ, người thứ hai làm một mình xong công việc trong 48 giờ.

Vậy nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ 2 sau 8 giờ vòi chảy đầy bể.

Bài 34 Toán 9. Nhà Lan có một mảnh vườn trồng rau cải bắp. Vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây cải bắp. Lan tính rằng: Nếu tăng thêm 8 luống rau, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn ít đi 54 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thì số rau toàn vườn sẽ tăng thêm 32 cây. Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây rau cải bắp ? (Số cây trong các luống như nhau)

(x + 8)(y – 3) = xy – 54

Giảm 4 luống mỗi luống tăng thêm 2 cây thì số cây toàn vườn tăng 32 cây, nên ta được: (x – 4)(y + 2) = xy + 32

Ta được hệ phương trình: Giải ra ta được: x = 50, y = 15

Số cây rau cải bắp nhà Lan trồng trong vường là: 50.15 = 750 (cây).

Bài 35. (Bài toán cổ Ấn Độ). Số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng thơm là 107 rupi. Số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng thơm là 91 rupi. Hỏi giá mỗi quả thanh yên và mỗi quả táo rừng thơm là bao nhiêu rubi ?

Giải: Gọi x (rupi) là giá tiền mỗi quả thanh yên.

Gọi y (rupi) là giá tiền mỗi quả táo rừng.

Ta có hệ phương trình:

Giải ra ta được x = 3, y = 10.

Vậy, thanh yên 3 rupi/quả; táo rừng 10 rupi/quả.

Bài 36. Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 10 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bi mờ không đọc được (đánh dấu *):

Em hãy tìm lại các số trong hai ô đó.

Giải: Gọi số lần bắn được 8 điểm là x. Điều kiện x là số nguyên 0 ≤ x ≤ 100.

Gọi số lần bắn được 6 điểm là y. Điều kiện y là số nguyên 0 ≤ y ≤ 100.

Ta có hệ phương trình:

Giải hệ này ta được x =4; y = 14.

Bài 37 trang 24 . Hai vật chuyển động đểu trên một đường tròn đường kính 20 cm, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ 20 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động ngược chiều thì cứ 4 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi vật.

Lời giải:

Hai vật chuyển động cùng chiều (h.1)

Hai vật chuyển động ngược chiều (h.2)

Nếu chuyển động cùng chiều, cứ 20 giây chúng lại gặp nhau, nghĩa là quãng đường mà vật đi nhanh đi được trong 20 giây hơn quãng đường mà vật kia cũng đi trong 20 giây là đúng 1 vòng (= 20π cm). Ta có phương trình 20(x – y) = 20π ⇔ x – y = π (1)

Khi chuyển động ngược chiều, cứ 4 giây chúng lại gặp nhau, nghĩa là tổng quãng đườnghai vật đi được trong 4 giây là đúng 1 vòng. Ta có phương trình 4(x + y) = 20π ⇔ x + y = 5π (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:

Vậy vận tốc của hai vật là 3π cm/s, 2π cm/s.

Bài 38. Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được 2/15 bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ?

Ta có 1 giờ 20 phút = 80 phút.

Trong 1 phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể, vòi thứ hai chảy được 1/y bể, cả hai vòi cùng chảy được 1/80 bể nên ta được 1/x + 1/y = 1/80 (1)

Trong 10 phút vòi thứ nhất chảy được 10/x bể, trong 12 phút vòi thứ hai chảy được 12/y bể. Vì cả hai vòi cùng chảy được 2/15 bể. Ta được: 10/x + 12/y = 2/15 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:

Giải ra ta được x = 120, y = 240.

Vậy nếu chảy một mình, để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 120 phút (2 giờ), vòi thứ hai 240 phút (4 giờ).

Bài 39. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng ?

Giải: Giả sử không kể thuế VAT, người đó phải trả x triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, y triệu đồng cho loại hàng thứ hai. Khi đó số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất, (kể cả thuế VAT 10%) là (110/100)x triệu đồng, cho loại hàng thứ hai, với thuế VAT 8% là

(108/100)y triệu đồng. Ta có phương trình

hay 1,1x + 1,08y = 2,17

Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại hàng thì số tiền phải trả là:

hay 1,09x + 1,09y = 2,18.

Ta có hệ phương trình:

Giải ra ta được: x = 0,5; y = 1,5

Vậy nếu không kể thuế VAT thì người mua hàng phải trả 0,5 triệu đồng cho loại hàng thứ nhất cà 1,5 triệu đồng cho loại hàng thứ

Giải Sách Bài Tập Toán 9 Bài 3: Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 3: Liên Hệ Giữa Phép Nhân Và Phép Khai Phương

Sách Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 9 Câu 1, 2, 3, 4, 5 Tập 1 Đúng Nhất Baocongai.com

Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 Trang 58,59,60 Toán 9 Tập 2: Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Giải Bài 45, 46, 47 Trang 163 Sbt Toán Lớp 9 Tập 2: Bài 5 Dấu Hiệu Nhận Biết Tiếp Tuyến Của Đường Tròn

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài 31,32,33, 34,35,36, 37,38,39 Trang 23, 24, 25 Toán Lớp 9 Tập 2:giải Bài Toán Bằng Cách Lập trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2594 / Xu hướng 2694 / Tổng 2794 thumb
🌟 Home
🌟 Top