Xu Hướng 3/2023 # Giải Bài Tập Trang 12 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Nhân Chia Số Hữu Tỉ # Top 6 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Giải Bài Tập Trang 12 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Nhân Chia Số Hữu Tỉ # Top 6 View

Bạn đang xem bài viết Giải Bài Tập Trang 12 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Nhân Chia Số Hữu Tỉ được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Giải bài tập trang 12 SGK Toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉ

Giải bài tập Toán đại lớp 7

với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán lớp 7 tập 1: Tập hợp Q các số hữu tỉGiải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1: Cộng, trừ số hữu tỉ

A. Tóm tắt lý thuyết nhân chia số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ: x = a/b; y = c/d

1. Nhân hai số hữu tỉ:

x.y = (a/b).(c/d) = a.c/b.d

2. Chia hai số hữu tỉ:

x:y= (a/b): (c/d) = a.d/b.c

3. Chú ý:

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Thương của phép chia x cho y (y ≠ 0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x:y

B. Giải bài tập trong Sách giáo khoa trang 12 Toán lớp 7 tập 1

Bài 1 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính:

a) (-2/7).(21/8) b) (0,24).(-15/4)

c) (-2).(-7/12) d) (-3/25):6

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 2 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới dạng sau đây:

a) -5/16 là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ -5/16 = -5/2 .1/8

b) -5/16 là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ -5/16 =-5/2 : 8

Đáp án và hướng dẫn giải

Mỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:

Bài 3 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính

Đáp án và hướng dẫn giải:

Bài 4 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

Đáp án và hướng dẫn giải:

Tính theo hàng ngang theo thứ tự từ trên xuống:

Tính theo cột dọc theo thứ tự từ trái sang phải:

Ta được kết quả ở bảng sau:

Bài 5 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc là bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Có nhiều cách nối, chẳng hạn:

4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -105

1/2 (-100) – 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7

Bài 6 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

Tính

Đáp án và hướng dẫn giải:

Giải Bài Tập Trang 12 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1 Nhân Chia Số Hữu Tỉ

Giải bài tập trang 12 SGK Toán lớp 7 tập 1: Nhân chia số hữu tỉA. Tóm tắt lý thuyết nhân chia số hữu tỉVới hai số hữu tỉ: x = a/b; y = c/d1. Nhân hai số hữu tỉ:x.y = (a/b).(c/d) = a.c/b.d2. Chia hai số hữu tỉ:x:y= (a/b): (c/d) = a.d/b.c3. Chú ý:– Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chấtphân phối của phép nhân đối với phép cộng– Thương của phép chia x cho y (y ≠ 0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x:yB. Giải bài tập trong Sách giáo khoa trang 12 Toán lớp 7 tập 1Bài 1 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)Tính:a) (-2/7).(21/8)

b) (0,24).(-15/4)

c) (-2).(-7/12)

d) (-3/25):6

a)

b)

0,24.

c)

d)

Bài 2 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới dạng sau đây:a) -5/16 là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ -5/16 = -5/2 .1/8b) -5/16 là thương của hai số hữu tỉ. Ví dụ -5/16 =-5/2 : 8Đáp án và hướng dẫn giảiMỗi câu có nhiều đáp án, chẳng hạn:a)

b)

Bài 3 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)Tínha)c)

Đáp án và hướng dẫn giải:

Bài 4 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Đáp án và hướngdẫn giải:Tính theo hàngngang theo thứ tự từtrên xuống:

Tính theo cộtdọc theo thứtự từ trái sang phải:

Ta được kết quảở bảng sau:

Bài 5 (Trang 12SGK Toán Đạisố lớp 7 tập 1)Em hãy tìm cách“nối” các số ởnhững chiếc làbằng dấu các phéptính cộng, trừ,nhân, chia và dấungoặc để được mộtbiểu thức có giá trịđúng bằng số ởbông hoa?

Đáp án và hướngdẫn giải:Có nhiều cáchVnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

nối, chẳng hạn:4.(-25) + 10 : (-2) = -100 + (-5) = -1051/2 (-100) – 5,6 : 8 = -50 -0,7 = -50 + (-0,7) = -50,7Bài 6 (Trang 12 SGK Toán Đại số lớp 7 tập 1)Tínha)

 2 3  4  −1 4  4− + : +  + : 3 7 5  3 7 5

b)

5  1 5  5  1 2: − + : − 9  11 22  9  15 3 

Đáp án và hướng dẫn giải:

VnDoc – Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Giải Sbt Toán 7 Bài 3: Nhân, Chia Số Hữu Tỉ

Bài tập môn Toán lớp 7

Giải bài tập SBT Toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Toán lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Câu 1: Tính

Lời giải

Câu 2: Điền số nguyên thích hợp vào ô trống:

Câu 3: Tính giá trị của các biểu thức A, B, C rồi sắp xếp kết quả theo thứ tự từ nhỏ đến lớn:

Lời giải

Câu 4: Tìm tập hợp các số nguyên x, biết rằng

Lời giải

Câu 5: Tìm ∈ Q, biết rằng:

Câu 6: Tính nhanh giá trị của biểu thức:

Câu 7: Tìm x ∈ Q, biết:

a) (x + 1) (x – 2) < 0

Lời giải:

a. (x + 1) (x – 2) < 0 suy ra x +1 và x – 2 khác dấu.

Ta có:

Câu 8: Khi cộng hai số tự nhiên, ta luôn được kết quả là một số tự nhiên. Ta nói phép cộng luôn thực hiện được trong tập hợp số tự nhiên. Khi trừ hai số tự nhên, kết quả có thể không phải là 2 số tự nhiên (ví dụ 1 – 3 =?), ta nói phép trừ không luôn luôn thực hiên được trong tập hợp số tự nhiên. Đố em phép tính nào trong bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia sẽ không luôn luôn thực hiện được trong:

Tập hợp các số hữu tỉ khác 0

Tập hợp các số hữu tỉ dương

Tập hợp các số hữu tỉ âm

Lời giải:

a) Tập hợp các số hữu tỉ khác 0 tất cả các phép cộng, trừ, nhân , chia luôn thực hiện được

b) Tập hợp các số hữu tỉ dương : phép trừ không phải luôn thực hiện được

Ví dụ: (1/3) – (3/4) kết quả không phải là số hữu tỉ dương

c) Tập hợp các số hữu tỉ âm: phép trừ, nhân và chia không phải luôn luôn thực hiện được

Ví dụ: (-1/3) – (-3/4) kết quả không phải là số hữu tỉ âm

Câu 9: Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x + y = xy = x : y (y ≠0)

Lời giải:

Ta có: x + y = xy = x : y (y ≠0)

Vì x : y = x + y (2)

Câu 10: Cho A = [0,8.7 + (0,8)2](1,25.7 – (4/5).1,25) + 31,64

Giải Bài Tập Trang 10 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Cộng, Trừ Số Hữu Tỉ Giải Bài Tập Toán Đại Lớp 7

Giải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1: Cộng, trừ số hữu tỉ Giải bài tập Toán đại lớp 7

Giải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1: Cộng, trừ số hữu tỉ

Giải bài tập trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1: Cộng, trừ số hữu tỉ với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 7, 8 SGK Toán lớp 7 tập 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

A. Tóm tắt lý thuyết Cộng trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:

Khi đó

2) Quy tắc “chuyển vế”

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có: x + y = z ⇒ x = z-y

B. Giải bài tập trong Sách giáo khoa trang 10 – Toán 7 tập 1

Bài 1: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 6

Bài 2: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Ta có thể viết số hữu tỉ -5/16 dưới các dạng sau đây:

a) -5/16 là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ

b) -5/16 là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ:

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ

Đáp án và hướng dẫn giải

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

Bài 3: (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tính:

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 4 (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Tìm x, biết:

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài 5 (Trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 1)

Cho biểu thức:

Hãy tính giá trị của A theo hai cách

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Đáp án và hướng dẫn giải

Cách 1: Tính giá trị từng biểu thức trong ngoặc

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp

Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Lũy Thừa Của 1 Số Hữu Tỉ (Tiếp Theo) Giải Bài Tập Toán

Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo) Giải bài tập Toán đại lớp 7

Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo)

Giải bài tập trang 22 SGK Toán lớp 7 tập 1: Lũy thừa của 1 số hữu tỉ (tiếp theo) với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 15, 16 Toán 7 tập 1: Luyện tập giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 7 tập 1: Lũy thừa của một số hữu tỉ

A. Tóm tắt kiến thức lũy thừa của 1 số hữu tỉ

1. Lũy thừa của một tích

2. Lũy thừa của một thương

B. Giải bài tập sách giáo khoa bài Lũy thừa của 1 số hữu tỉ – Toán 7 tập 1.

Bài 1. (trang 22 SGK Toán 7 tập 1)

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau: Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai (nếu có)

Đáp án và giải bài:

Các câu sai: a, c, d, f; Các câu đúng: b, e

Sửa lại các câu sai: a) (-5) 5

Bài 2. (trang 22 SGK Toán 7 tập 1)

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a # 0, a # ± 1, nếu a m= a n thì m = n. Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Đáp án và giải bài

Bài 3. (trang 22 SGK Toán 7 tập 1)

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

Đáp án và giải bài:

Bài 4. (trang 22 SGK Toán 7 tập 1)

Tìm giá trị của biểu thức sau

Đáp án và giải bài:

Bài 5. (trang 22 SGK Toán 7 tập 1)

a) Viết các số 227 và 318 dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9

b) Trong hai số 227 và 318 số nào lớn hơn?

Đáp án và giải bài:

b) Vì 8< 9 nên 8 9 < 9 9 Vậy theo câu a, ta được 318 < 227.

Bài 6 (trang 23 SGK Toán 7 tập 1)

Cho x ∈ Q, và x # 0. Viết x 10 dưới dạng

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x 7

b) Lũy thừa của x 2

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x 12

Đáp án và giải bài:

Bài 7 (trang 23 SGK Toán 7 tập 1)

Tính:

Đáp án và giải bài:

Bài 8 (trang 23 SGK Toán 7 tập 1)

Tính:

Đáp án và giải bài:

Bài 9 (trang 23 SGK Toán 7 tập 1)

Tìm số tự nhiên n, biết

Đáp án và giải bài:

Bài 10 (trang 23 SGK Toán 7 tập 1)

Đáp án và giải bài:

= 4 . 385 = 1540

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Bài Tập Trang 12 Sgk Toán Lớp 7 Tập 1: Nhân Chia Số Hữu Tỉ trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!