Xu Hướng 11/2023 # Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood # Top 15 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood được cập nhật mới nhất tháng 11 năm 2023 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Unit 7: My Neighborhood

1. Write the past participle of the following verbs. (Trang 61 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

walk - walked go - gone study - studied see - seen attend - attended be - been play - played do - done live - lived find - found write - written read - read

2. Complete the sentences. Put for or since into each gap. (Trang 61 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

3. Complete the dialogues. (Trang 62 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a)

Nam: Where do you live?

Lan: In a plat in Ha Noi.

Nam: How long have you lived there?

Lan: For 10 years.

b)

Tom: Do you have a bike?

Anna: Yes, I do.

Tom: How long have you used it?

Anna: For 7 years.

c)

Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long has he worked there?

Hoa: For 8 years.

d)

Tonny: Do you know a young man called Tom?

Linda: Yes, I do.

Tonny: How long have you known him?

Linda: For a long time.

e)

Quang: Do you live here?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: How long have you lived here?

Loan: For some months.

4. Answer the question about you and your family. (Trang 63 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. I live in Ha Noi.

b. For over 15 years.

c. Yes, I do.

d. For 2 years.

e. Yes, I do.

f. For nearly 3 years.

g. She works in a hospital in the city center.

h. She’s worked there for over 20 years.

5. Complete the following sentences. Use the past simple and prensent perpect form of the verbs in brackest. (Trang 63-64 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. started g. moved b. have known h. have lived c. did ... meet i. had d. haven't seen j. bought e. has been k. has been f. went

6. Complete Kate’s question using the words given in brackets. (Trang 64 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Kate:

– Where do you live?

– How long have you lived there?

– Why did you move?

b. Kate:

– What do you do?

– How long have you worked there?

– What did you do before that?

7. Read the situations and complete the sentences, using the words is brackets. (Trang 65-66 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. as/ so nice as your

b. as pretty as her sister

c. different from dogs

d. the same … Mrs. Brown

e. is different from

f. the same … her husband’s salary

g. different from … I thought

h. the same … mine

i. different from John’s

j. as intelligent as Jill (is)

k. at the same … the guests

8. Change the adjectives to their comparative forms. (Trang 66 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

9. Read the adjectives to their comparative forms. (Trang 66-67 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

10. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 67-68 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-7-my-neighborhood.jsp

Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood

Match the names of places found in a neighborhood with the pictures.

(Em hãy ghép tên một nơi ở trong vùng với tranh thích hợp.)

a. grocery store: cửa hàng tạp hóa

e. hairdresser’s: hiệu làm tóc

Nam: Chào bạn. Mình tên là Nam.

Na: Chào bạn. Rất vui được gặp bạn. Mình tên là Na.

Na: Ừ. Mình đã ở đây từ tuần trước.

Nam: Mình tin chắc bạn sẽ thích vùng này cho mà xem.

Na: Hy vọng là mình sẽ thích. Bạn sống ở đây bao lâu rồi?

Nam: Ô, mình sống ở đây chừng 10 năm rồi.

Na: Chắc bạn biết vùng này rất rõ.

Na: Gần đây có nhà hàng nào không nhỉ? Mẹ mình quá mệt không thể nấu cơm tối nay được.

Nam: Có một nhà hàng ở ngay góc đường đằng kia thôi.

Na: Thức ăn ở đó như thế nào?

Nam: Rất ngon. Chúng tôi thích ăn ở đó. Ở đó phục vụ món ăn Huế và bánh khoái thì rất ngon. Bạn nên ăn thử.

1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

2. Complete the sentences. Use the words from the dialogue.

(Hãy hoàn thành các câu sau, dùng các từ từ đoạn hội thoại trên.)

1. Practice the dialogue with a partner.

(Hãy luyện hội thoại với bạn em.)

Mrs. Kim: I want to send this parcel to Quy Nhon.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

Mrs. Kim: I’ m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the parcel first. Mmm. Five kilograms. That’ll be 32,500 dong.

Mrs Kim: Oh! That’s expensive.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19.200 dong.

Mrs. Kim: That’s better. I’ll send it surface.

2. Look at the following brochure and the information in the box. Make similar dialogues.

You: I’d like to send this letter to Kon Tum.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is surface mail?

Clerk: I’ll have to weigh the letter first. Well, 20 grams. That’ll be 800 dong.

You: OK. I’ll send it surface mail.

You: I want to send this postcard Ho Chi Minh City.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the postcard first. Well, 15 grams. That’ll be 1,200 dong.

You: OK. I’ll send it airmail.

You: I’d like to send this pareel to Ca Mau.

Clerk: Do you want to send it airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the pareel first. Mnn. Two kilograms. That’ll be 13,000 dong.

You: Ok! That’s not very expensive. I’ll send it airmail.

You: I’d like to send this pareel to Buon Me Thuot.

Clerk: Do you want to send airmail or surface mail?

You: I’m not sure. How much is airmail?

Clerk: I’ll have to weigh the pareel first. Mmm, five kilograms. That’ll be 32,000 dong.

Clerk: Surface mail is much cheaper. It’s only 19,200 dong.

You: That’s better. I’ll send it surface.

Nam: Hello, Na. What are you going to do this weekend?

Na: I’m not sure. I just don’t know what to do and where to go in this new neighborhood.

Nam: Why don’t we look at ‘What’s on this week?’ in the newspaper.

Na: Good idea. Can you suggest what I should?

Nam: Do you like movies? There’s a new film at the Millennium Cinema.

Na: What’s that? The New Comer, Australian film.I’ve seen this film before. I saw it on Star Movies.

Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sound exciting!

Nam: But it dose not open during the weekend. And you can not go to the English Speaking contest either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le Do school and Quang Trung school, the best U15 teams in our province. I will definitely go and see it with Ba and Minh.

Nam: At the Town Ground. This is a very special event in town, I can tell you. Do you like to join us?

Na: Oh, yes. I’d love to. I’ve never been to a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium. And I’d like to visit the Town Ground, too.

Nam: Great. I’ll tell Minh and Ba to come to your home and we all go together. Remember the match starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don’t want to miss the opening show.

2. Listen to the conversation again and check (V) the correct box for True, False or No Information.

(Hãy nghe lại hội thoại và đánh dấu (V) vào cột True (đúng), False (sai) hoặc No Information (Không có thông tin).)

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. Điều đó sẽ rất tiện lợi đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ẩm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần để ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ răng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm này sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa, một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

1. True or false? Check (V) the boxes. Then correct the false sentences and write them in your exercise book.

(Đúng hay sai? Hãy đánh dấu (V) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em.)

a) What is special about the new shopping mall?

b) What facilities are available in the shopping mall?

c) What do the small store owners think about the new shopping mall?

d) What kinds of goods will the stores in the mall offer?

1. Read the community notice.

2. Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below.

The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers’Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H.

3. Write one or two notices about your class meeting and / or your Sports Club meeting.

(Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và/hoặc cuộc họp Câu lạc bộ Thể thao.)

1. Match each verb to its past participle.

(Em hãy ghép động từ với quá khứ phân từ của nó.)

be - been see - seen go - gone do - done eat - eaten write - writen live - lived work - worked attend - attended collect - collected for five minutes for three hourssince January for two weekssince 1990 since Fridaysince the summer for 20 years

3. Complete the sentences. Use the present perfect form of the verbs in brackets.

(Hãy hoàn thành các câu sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho động từ trong ngoặc.)

4. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành hội thoại sau, chia dạng đúng của động từ cho trong khung.)

hope be(3) live see look want

Tom: Nice to meet you, Ba. I’m Tom.

Ba: Are you a newcomer here?

Ba: I’m sure you’ll love this place.

Ba: Yes. There’s one next to my house. Why?

Tom: That’s great. I hope to see you again over there.

5. Look at the pictures. Complete the sentences. Use the words in the box. You will have to use some words more than once.

(Hãy nhìn tranh và hoàn thành các câu sau, sử dụng từ cho trong khung. Em sẽ phải dùng một vài từ hơn một lần.)

different expensive cheap modern long same large

a. The magazine is not as large as the newspaper.

b. Lipton tea is different from Dilmah tea.

1. Write the past participle of the following verbs. (Trang 61 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

walk - walked go - gone study - studied see - seen attend - attended be - been play - played do - done live - lived find - found write - written read - read

2. Complete the sentences. Put for or since into each gap. (Trang 61 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

3. Complete the dialogues. (Trang 62 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Nam: How long have you lived there?

Tom: How long have you used it?

Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long has he worked there?

Tonny: Do you know a young man called Tom?

Tonny: How long have you known him?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: How long have you lived here?

4. Answer the question about you and your family. (Trang 63 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

g. She works in a hospital in the city center.

h. She’s worked there for over 20 years.

5. Complete the following sentences. Use the past simple and prensent perpect form of the verbs in brackest. (Trang 63-64 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. started g. moved b. have known h. have lived c. did ... meet i. had d. haven't seen j. bought e. has been k. has been f. went

6. Complete Kate’s question using the words given in brackets. (Trang 64 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

– Where do you live?

– How long have you lived there?

– Why did you move?

– What do you do?

– How long have you worked there?

– What did you do before that?

7. Read the situations and complete the sentences, using the words is brackets. (Trang 65-66 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

b. as pretty as her sister

f. the same … her husband’s salary

g. different from … I thought

j. as intelligent as Jill (is)

k. at the same … the guests

8. Change the adjectives to their comparative forms. (Trang 66 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

9. Read the adjectives to their comparative forms. (Trang 66-67 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

10. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 67-68 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

Giải Bài Tập Anh Văn 8, Unit 7: My Neighborhood

KHỞI ĐỘNG1. Em hãy ghép tên một nơi ở vùng lân cận với tranh thích hợp. * Câu trả lời: a. grocery store b. stadium c. wet market d. drugstore e. hairdresser’s r. swimming

MILLENNIUM 1. The New Corner FOOTBALL 2. The Town Ground PHOTO EXHIBITION 3. The Culture House

* Nội dung bài nghe: Na: Hi, Nam Nam: Hello, Na. What are you going to do this weekend? Na: I’m not sure. I just don’t know what to do and where to go in this new neighborhood Nam: Why don’t we look at “What’s on this week?” in the newspaper Na: Good idea. Can you suggest what I should do? Nam: Do you like movies? There’s a new film at the Millennium Cinema. Na: What’s that? The New Comer, Australian film. I’ve seen this film before. I saw it on Star Movies. Nam: You did? Na: Yes. Here, the photo exhibition at the Culture House sounds exciting! Nam: But it does not open during the weekend. And you can not go to the English Speaking contest either. It is on Thursday. Ah, yes. Here, soccer, a match between Le Do school and Quang Trung school, the best U15 teams in our province. I will definitely go and see it with Ba and Minh. Na: Where do they play? Nam: At the Town Ground. This is a very special event in town, I can tell you. Do you like to join us? Na: Oh, yes. I’d love to. I’ve never been to a soccer match before. It must be fun to watch a real match at the stadium. And I’d like to visit the Town Ground, too. Nam: Great. ru tell Minh and Ba to come to your home and we all go together. Remember the match starts at 4 pm, but we must be there by 3.30 if we don’t want to miss the opening show.2. Hãy nghe lại hội thoại và đánh dấu (x) vào cột True (đúng), False (sai) hoặc No Information (Không có thông tin). * Câu trà lời:

KHU VỤC MUA SẮM TRẦN PHÚ MỌI THỨ ĐỀU Ở DƯỚI MỘT MÁI NHÀ

* 50 cứa hiệu đặc sẵn có máy điều hòa

1. Hãy đánh dấu (x) vào cột đúng hay sai, sau đó sửa câu sai lại cho đúng và viết vào vở bài tập của em. * Câu trà lời:

2. Trả lời câu hỏi a. All the shops are under one roof. h. The facilities such as air-conditioners, movie theatres, restaurants and children’s play area are available in the shopping mall. c. They think that the new shopping mall will take their business. d. The Stores in the mall offer a under selection of Products, some of which are sold at cheaper prices.

The school English Speaking club HOLDING A SPEAKING CONTEST TO chúng tôi THE TEACHERS DAY

Date: November 15 time: 7.30 pm – 10.00 pm Place: I la11 204. Building G Please contact Tran Thi Thu Hang of Class 81 ỉ at the aboveaddress for more information.

3. Hãy viết một hoặc hai thông báo về cuộc họp lớp và / hoặc cuộc họp Câu lạc bộ thể thao. * Thông báo gợi ý: Class 8A

HOLDING A CLASS MEETING TO MA KE PLANS FOR THE CAMRIMG TRIP NEXT MONTH

Date: April 25 Time: 8 am Place: Room 12, building B Please contact Nguyen Anh Tuan of Class 8A at the above address for more information.

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 8 Unit 7 My Neighborhood

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 MY NEIGHBORHOOD

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Láng giềng của tôi

đưa ra lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 Láng giềng của tôi các trang 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 sách Bài tập Tiếng Anh 8. Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo để học tốt chương trình Tiếng Anh lớp 8.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: My Neighborhood

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 8: Country Life and City Life

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen

1. Write the past participle of the following verbs. (Trang 61 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

walk – walked go – gone

study – studied see – seen

attend – attended be – been

play – played do – done

live – lived find – found

write – written read – read

2. Complete the sentences. Put for or since into each gap. (Trang 61 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. since

b. since

c. for

d. for

e. since

f. for

g. for

h. since

3. Complete the dialogues. (Trang 62 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a)

Nam: Where do you live?

Lan: In a plat in Ha Noi.

Nam: How long have you lived there?

Lan: For 10 years.

b)

Tom: Do you have a bike?

Anna: Yes, I do.

Tom: How long have you used it?

Anna: For 7 years.

c)

Ba: What does your dad do, Hoa?

Hoa: He’s a doctor. He works in a hospital.

Ba: How long has he worked there?

Hoa: For 8 years.

d)

Tonny: Do you know a young man called Tom?

Linda: Yes, I do.

Tonny: How long have you known him?

Linda: For a long time.

e)

Quang: Do you live here?

Loan: Yes. I live in a house near the center.

Quang: How long have you lived here?

Loan: For some months.

4. Answer the question about you and your family. (Trang 63 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. I live in Ha Noi.

b. For over 15 years.

c. Yes, I do.

d. For 2 years.

e. Yes, I do.

f. For nearly 3 years.

g. She works in a hospital in the city center.

h. She’s worked there for over 20 years.

5. Complete the following sentences. Use the past simple and prensent perpect form of the verbs in brackest. (Trang 63-64 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. started g. moved

b. have known h. have lived

c. did … meet i. had

d. haven’t seen j. bought

e. has been k. has been

f. went

6. Complete Kate’s question using the words given in brackets. (Trang 64 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. Kate:

– Where do you live?

– How long have you lived there?

– Why did you move?

b. Kate:

– What do you do?

– How long have you worked there?

– What did you do before that?

7. Read the situations and complete the sentences, using the words is brackets. (Trang 65-66 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. as/ so nice as your

b. as pretty as her sister

c. different from dogs

d. the same … Mrs. Brown

e. is different from

f. the same … her husband’s salary

g. different from … I thought

h. the same … mine

i. different from John’s

j. as intelligent as Jill (is)

k. at the same … the guests

8. Change the adjectives to their comparative forms. (Trang 66 sách Bài tập Tiếng Anh 8) 9. Read the adjectives to their comparative forms. (Trang 66-67 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

1. area 6. entertainment 11. natural

2. largest 7. describe 12. students

3. attractions 8. cultural 13. neighbourhoods

4. museums 9. center 14. home

5. shops 10. parks 15. atmosphere

10. Read the passage and answer the multiple-choice questions. (Trang 67-68 sách Bài tập Tiếng Anh 8)

a. C

b. C

c. B

d. C

e. D

Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 8 Unit 7 My Neighborhood Có Đáp Án

Bài tập tiếng Anh lớp 8 Unit 7 My neighbourhood có đáp án

I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

1. a. notice b. surface c. contact d. effect

2. a. humid b. airmail c. discuss d. pancake

3. a. area b. comfort c. market d. concern

4. a. customer b. delicious c. grocery d. resident

5. a. organize b. discussion c. restaurant d. neighbor

a. since b. for c. as d. when

a. at b. on c. of d. about

8. Can you send me the money possible, please?

a. as soon as b. so soon as c. so soon so d. as soon so

a. like b. as c. to d. Ø

a. product b. production c. produce d. productive

a. be b. is c. are d. were

a. What b. How c. Which d. When

a. with b. to c. for d. Ø

a. since b. for c. as d. when

a.of b. about c. to d.ø

III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

17. Tennis has been (A) the (B) most important (C) thing to her for (D) she was a little girl.

18. ‘Have something (A) to eat (B). You have (C) to be hungry (D).’

19. This job is (A) a lot (B) different with (C) what I’m used to (D).

20. Martina hasn’t (A) attended school for (B) 1994, and (C) she has played tennis for (D) years.

IV. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

Dear Simon,

Love,

Helen

21.a. is b. is being c. has d. was

22.a. are b. were c. are being d. have been

23.a. sine b. for c. from d. already

24.a. know b. knowing c. knew d. know

25.a. have joined b. have taken part in

c. have participated in d. all are correct

26. a. since b. for c. on d. in

27. a. was b. were c. is being d. has been

28. a. don’t hear b. didn’t hear c. haven’t hear d. won’t hear

V. Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

Japan’s cities also have a mix of traditional and modern characteristics. There are tall office and apartment buildings as well as traditional wooden houses. Many people prefer to live near the center of cities, but because houses there are expensive, they often commute from suburbs. Traffic, pollution, and crowds are problems.

However, there is little crime, and even very crowded cities have many parks and gardens.

characteristic (n): tính chất commute (v): đi làm xa crime (n): tội ác

a. is ancient b. is modern

c. is old d. is not only traditional but also modern

a. don’t like to live near the center of the city

b. live near the center of the city

c. prefer to live in the suburbs

d. live in the suburbs

31. What does the word ‘they’ in line 4 refer to?

a. cities b. characteristics c. buildings d. people

32. What are the bad things about Japan’s cities?

a. They have a mix of traditional and modern characteristics.

b. They have many tall office and apartment buildings.

c. They have many wooden houses.

d. They have heavy traffic, pollution and crowds.

33. What are the good things about Japan’s cities?

a. There is little crime there b. They are very crowded cities.

c. There are many parks and gardens. d. a & c are correct

Đáp án Trắc nghiệm Unit 7 lớp 8 My neighbourhood

I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

1 – d; 2 – c; 3 – d; 4 – b; 5 – b;

II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

6 – b; 7 – d; 8 – a; 9 – b; 10 – a;

11 – a; 12 – a; 13 – d; 14 – a; 15 – d;

III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

16 – b; 17 – d; 18 – c; 19 – c; 20 – b;

IV. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.

21 – a; 22 – d; 23 – b; 24 – d;

25 – d; 26 – a; 27 – a; 28 – c;

V. Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.

29 – d; 30 – d; 31 – d; 32 – d; 33 – d;

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook

Unit 7 My Neighborhood (Read) Trang 67

I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to:

1.Knowledge: read and understand the text, determine true or false information, and answer the questions about the content of the lesson.

2.Skills: develop reading and other skills.

3.Attitude: be aware of malls in a town.

II.Language contents:

Vocabulary:

– Shopping mall: trung tâm thương mại.

– Special discounts: những ưu đãi/ giảm giá đặc biệt.

– Wider selection of products: sự lựa chọn sản phẩm phong phú.

– Residents (n): cư dân.

– Convenient (adj): thuận tiện.

A new shopping mall is opening in Nam’s neighborhood today. It is very different from the present shopping area. All the shops are under one roof. That will be very convenient, especially during the hot and humid summer months. Customers will shop in comfort and won’t notice the weather.

Some people in the neighborhood, however, are not happv about the changes. The owners of the small stores on Tran Phu Street think the mall will take their business. Some of the goods in the new stores will be the same as the ones in the small shops, but the stores in the mall will offer a wider selection of products, some at cheaper prices.

The residents and store owners have been concerned about the new mall for a few months. They have organized a community meetine in order to discuss die situation.

Hướng dẫn dịch :

Ngày hôm nay một khu mua sắm mới khai trương ở quận của Nam. Khu mua sắm này khác với khu mua sắm hiện tại. Tất cả các cửa hiệu đều ở dưới một mái nhà. Điều đó sẽ rất tiện lợi đặc biệt là trong những tháng hè nóng và ẩm ướt. Khách hàng sẽ mua sắm thoải mái và chẳng cần để ý gì đến thời tiết.

Tuy nhiên, một vài người ở quận này không cảm thấy vui vì những thay đổi này. Chủ các cửa hiệu nhỏ trên đường Trần Phú nghĩ răng khu vực mua sắm này sẽ chiếm hết việc kinh doanh của họ. Một vài mặt hàng ở các cửa hiệu mới cũng sẽ giống như các mặt hàng ở các cửa hiệu nhỏ, nhưng các cửa hiệu ở khu vực mua sắm này sẽ trưng ra một lượng sản phẩm nhiều hơn cho khách hàng tha hồ chọn lựa, một vài sản phẩm lại có giá rẻ hơn ngoài.

b) What facilities are available in the shopping mall?

available in the shopping mall.

c) What do the small store owners think about the new shopping mall?

d) What kinds of goods will the stores in the mall offer?

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 7: My Neighborhood trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!