Xu Hướng 1/2023 # Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song # Top 8 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 1/2023 # Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song # Top 8 View

Bạn đang xem bài viết Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 21 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thế nào là hai đường thẳng song song

Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu trả lời đùng:

a. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chùng

b. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau

c. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau

d. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau không trùng nhau

Lời giải:

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung

a. Đúng

b. sai (vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau)

c. Đúng

d. Đúng

Bài 22 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Thế nào là hai đoại thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau hãy chọn câu đúng:

a. Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau

b. Hai đoạ thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song

Lời giải:

a. Sai

b. Đúng

Bài 23 trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Làm thế nào để nhận biết a

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc so le bằng nhau thì a

b. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a

c. Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a

Lời giải:

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a. Đúng

b. Đúng

c. Đúng

Hình b: EG

Hình c: AB

AD

AA’ Bài 25 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho các điểm C nằm ngoài đường thẳng d. vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a

Bài 26 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ hai đương thẳng a và b sao cho a//b

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b

Chú ý: có nhiều hình vẽ khác nhau tuỳ theo vị trí điểm M được chọn

Lời giải:

Có các trường hợp sau:

Bài 4.1 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Chọn trong số các từ hay cụm từ: có điểm chung (1); không trùng nhau và không cắt nhau (2); so le trong (3); đồng vị (4) điền vào chỗ trống (…) trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về hai đường thẳng song song.

a) Hai đường thẳng không ….. thì song song.

b) Nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c và trong các góc tạo thành có một cặp góc…….bằng nhau thì song song

Lời giải:

Bài này không yêu cầu học sinh phải điền duy nhất một phương án.

a) Có thể điền: (1) có điểm chung hoặc (2) không trùng nhau và không cắt nhau.

b) Có thể điền: (3) so le trong hoặc (4) đồng vị.

Bài 4.2 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 4 (hai đường thẳng a và b song song với nhau). Cho biết số đo của mỗi góc: ∠(D1 ) ; ∠(D2 ) ; ∠(D3 ) ; ∠(D3và giải thích cách tìm.

Lời giải:

∠D 2 = 39° vì là góc đồng vị với ∠E = 39°.

∠D 4 = 39° vì là góc đối đỉnh với ∠D 2.

∠D 3 = 141° vì bù với góc ∠D 4.

∠D 1 = 141° vì là góc đối đỉnh với ∠D 3.

Bài 4.3 trang 107 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho hình bs 5.

a) Hai đường thẳng Mz và Ny có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

b) Hai đường thẳng Ny và Ox có song song với nhau hay không ? Vì sao ?

a) Vẽ Ny’ là tia đối của tia Ny, Mz’ là tia đối của tia Mz. Khi đó, góc MNy’ bề bù với góc Mny, do đó ∠MNy’ = 30°. Từ đó, z’Mz song song với yNy’ vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau (cùng bằng 30°).

b) Vì ∠MNO = 90° và ∠MNy’ = 30° suy ra ∠ONy’ = 60°. Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Khi đó, góc NOx’ kề bù với góc Nox, do đó ∠NOx’ = 60°. Từ đó, x’Ox song song với yNy’ vì có một cặp góc đồng vị bằng nhau (cùng bằng 60°).

Bài 4 Hai Đường Thẳng Song Song

Bài 4 hai đường thẳng song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Câu 21 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Thế nào là hai đường thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng?

a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

b) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau.

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau.

d) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau, không trùng nhau.

Giải

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

a) Đúng.

b) Sai (Vì hai đường thẳng không cắt nhau có thể trùng nhau).

c) Đúng.

d) Đúng.

Câu 22 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Thế nào là hai đoạn thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.

Giải

a) Sai.

b) Đúng.

Câu 23 trang 106 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Làm thế nào để nhận biết a

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng?

a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a

b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a

c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a

Giải

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a) Đúng b) Đúng c) Đúng

Câu 24 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

Hình b: EG

Hình c: AB

AD

AA’

Câu 25 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng b. Vẽ đường thẳng a đi qua C sao cho a

Lấy điểm M nằm ngoài hai đường thẳng a, b.

Vẽ đường c đi qua M và vuông góc với a, với b.

Chú ý: Có nhiều hình vẽ khác nhau tùy theo vị trí điểm M được chọn.

Giải

Có các trường hợp sau:

Giải Toán Lớp 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a,b song song với nhau được kí hiệu là…

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì

Lời giải:

a)…a//b.

b)…a song song với b.

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120 o. Hỏi hai đường thẳng Ax,By có song song với nhau không? Vì sao?

Lời giải:

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120 o)

Vậy Ax// By.

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Lời giải:

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng xx’,yy’ sao cho xx’

Lời giải:

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng tùy y, chẳng hạn đường thẳng xx’

– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’//Ox, O’y’//Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x’Oy’ có bằng nhau hay không?

Lời giải:

Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố.Nhìn xem hai đường thẳng m,n ở hình 20a hai đường thẳng p,q ở hình 20b có song song với nhau không? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Lời giải:

Theo hình vẽ thì m//n, p//q

Cách kiểm tra: Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p, q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song,còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Lý Thuyết Và Bài Tập Về Hai Đường Thẳng Song Song

Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về hai đường thẳng song song. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VỀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I/ Lý thuyết 1. Nhắc lại kiến thức lớp 6

+) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

+) Hai đường thẳng phân biệt thì cắt nhau hoặc song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

+) Ta thừa nhận tính chất sau:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì:

a) a và b song song với nhau

b) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

c) Các góc đồng vị còn lại bằng nhau.

+) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a

+) Khi a và b là hai đường thẳng song song ta còn nói: Đường thẳng a song song với đường thẳng b, hoặc đường thẳng b song song với đường thẳng a.

VD1: Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Giải:

Các đường thẳng song song với nhau là a và b ; m và n

VD2: Thế nào là hai đoạn thẳng song song?

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu đúng:

a) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau.

b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song.

Giải

a) Sai.

b) Đúng.

3. Vẽ hai đường thẳng song song

Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Hãy vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a.

Một số cách được minh họa ở hình 18, 19:

II/ Bài tập Bài 1:

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Giải:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là a

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a song song với b.

Bài 2:

Làm thế nào để nhận biết a

Trong các câu trả lời sau, hãy chọn câu trả lời đúng?

a) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì a

b) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a

c) Nếu a và b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a

Giải

Để nhận biết hai đường thẳng song song thì phải dựa vào định nghĩa hoặc dựa vào tính chất.

a) Đúng b) Đúng c) Đúng

Bài 3:

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Giải:

Qua A, dùng êke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

Bài 4:

Kiểm tra xem trong các hình dưới, các đoạn thẳng nào song song với nhau

Giải

Hình a: AB

Hình b: EG

Hình c: AB

AD

AA’

Bài 5:

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều có số đo bằng 120 độ. Hỏi đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? vì sao?

Giải:

Ta có hình vẽ như sau:

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau. (left( {widehat {xAB} = widehat {yBA} = {{120}^0}} right))

Vậy Ax

Bài 6:

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Giải:

Cách vẽ:

– Đo góc (widehat C)

– Vẽ góc (widehat {CAx} = widehat C)

– Khi đó ta được đoạn thẳng BC, đo độ dài BC

– Trên tia Ax đặt đoạn thẳng AD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn thẳng AD cần vẽ

– Vẽ tia đối của tia Ax ta được tia Ax’. Đường thẳng xx’ là đường thẳng song song với BC.

Bài 7:

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’

Giải:

Cách vẽ:

+) Vẽ một đường thẳng tùy ý (đường thẳng xx’)

+) Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’

+) Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’

Bài 8:

Cho góc nhọn xOy và một điểm O’. Hãy vẽ một góc nhọn x’Oy’ có O’x’

Giải:

Cách vẽ:

+) Từ O vẽ O’x’

+) Từ O’ vẽ O’y’

Nhận xét: (widehat {xOy} = widehat {x’Oy’})

Bài 9:

Cho góc (widehat {xOy} = {120^0}.) Lấy điểm A trên tia Ox. Trên cùng nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ là Ox, vẽ tia At sao cho (widehat {OAt} = {60^0}.) Gọi At’ là tia đối của tia At.

a) Chứng tỏ tt’

b) Gọi Om, An theo thứ tự là các tia phân giác của các góc (widehat {xOy}) và (widehat {xAt}). Chứng tỏ Om

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 4: Hai Đường Thẳng Song Song trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!