Xu Hướng 9/2023 # Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 # Top 12 Xem Nhiều | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 # Top 12 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn giải bài Bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 53)Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm8 × 3 = 8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 1 =8 × 5 = 8 × 6 = 8 × 7 = 0 × 8 =8 × 8 = 8 × 10 = 8 × 9 = 8 × 0 =

Hướng dẫn giảiHọc sinh tự nhẩm và ghi như sau:8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 1 = 88 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 0 × 8 = 08 × 8 = 64 8 × 10 = 80 8 × 9 = 72 8 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giảiHọc sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 54)Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm8 × 1 = 8 × 5 = 8 × 0 = 8 × 8 =8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 9 =8 × 3 = 8 × 7 = 8 × 10 = 0 × 8 =b)8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 7 =2 × 8 = 4 × 8 = 6 × 8 = 7 × 8 =

Hướng dẫn giải8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 8 × 0 = 0 8 × 8 = 648 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 9 =728 × 3 = 24 8 × 7 = 56 8 × 10 = 80 0 × 8 = 0b)8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 7 = 562 × 8 = 16 4 × 8 = 32 6 × 8 = 48 7 × 8 = 56(có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính:a) 8 × 3 + 8 b) 8 × 8 + 88 × 4 + 8 8 × 9 + 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giảiSố mét dây điện cắt đi là:8 × 4 = 32 (m)Số mét dây điện còn lại là:50 – 32 = 18 (m)Đáp số: 18 m

Hướng dẫn giảiCó 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là8 × 3 = 24 (ô vuông)Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:3 × 8 = 24 (ô vuông)Nhận xét: 8 × 3 = 3 × 8(khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Giải Bài Tập Trang 53, 54 Sgk Toán 3: Bảng Nhân 8

Giải bài tập trang 53, 54 SGK Toán 3: Bảng nhân 8 – Luyện tập

Giải bài tập Toán 3 bài: Bảng nhân 8 – Luyện tập

với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách tự lập và học thuộc bảng nhân 8. Đồng thời, lời giải hay bài tập toán 3 còn giúp các em biết được ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân.

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 3: Luyện tập bài toán giải bằng hai phép tính

Giải bài tập trang 55, 56 SGK Toán 3: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số – Luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập Toán 3 bài Bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 53)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 3 = 8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 1 =

8 × 5 = 8 × 6 = 8 × 7 = 0 × 8 =

8 × 8 = 8 × 10 = 8 × 9 = 8 × 0 =

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 1 = 8

8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 0 × 8 = 0

8 × 8 = 64 8 × 10 = 80 8 × 9 = 72 8 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 × 6 = 48 (l)

Đáp số: 48 lít

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Học sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 54)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

8 × 1 = 8 × 5 = 8 × 0 = 8 × 8 =

8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 9 =

8 × 3 = 8 × 7 = 8 × 10 = 0 × 8 =

b)

8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 7 =

2 × 8 = 4 × 8 = 6 × 8 = 7 × 8 =

8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 8 × 0 = 0 8 × 8 = 64

8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 9 =72

8 × 3 = 24 8 × 7 = 56 8 × 10 = 80 0 × 8 = 0

b)

8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56

2 × 8 = 16 4 × 8 = 32 6 × 8 = 48 7 × 8 = 56

(Có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

a) 8 × 3 + 8 b) 8 × 8 + 8

8 × 4 + 8 8 × 9 + 8

a) 8 × 3 + 8 = 24 + 8 = 32

8 × 8 + 8 = 64 + 8 = 72

b) 8 × 4 + 8 = 32 + 8 = 40

8 × 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Từ cuộn dây điện dài 50m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Số mét dây điện cắt đi là:

8 × 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18m

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :……………….= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………..= 24 (ô vuông)

Nhận xét:

Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

8 × 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

3 × 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 × 3 = 3 × 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 31, 32: Bảng Nhân 7

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm:7 × 3 = 7 × 4 =7 × 5 = 7 × 2 =7 × 7 = 7 × 10 =7 × 8 = 7 × 9 =7 × 6 = 7 × 1 =0 × 7 = 7 × 0 =

Hướng dẫn giảiHọc sinh nhẩm và ghi:7 × 3 = 21 7 × 4 = 287 × 5 = 35 7 × 2 = 147 × 7 = 49 7 × 10 = 707 × 8 = 56 7 × 9 = 637 × 6 = 42 7 × 1 = 70 × 7 = 0 7 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

Hướng dẫn giảiSố ngày của 4 tuần lễ là:7 × 4 = 28 (ngày)Đáp số 28 ngày

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giảiĐiền lần lượt các số: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3: Luyện tậpBài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm:a) 7 × 1 = 7 × 8 7 × 6 = 7 × 5 = 7 × 2 = 7 × 9 = 7 × 4 = 0 × 7 =7 × 3 = 7 × 7 = 7 × 0 = 7 × 10 =

b) 7 × 2 = 4 × 7 = 7 × 6 = 3 ×7 = 5 × 7 = 2 × 7 = 7 × 4 = 6 ×7 = 7 × 3 = 7 × 5 =

Hướng dẫn giảia) 7 × 1 = 7 7 × 8 = 56 7 × 6 = 42 7 × 5 = 35 7 × 2 = 14 7 × 9 = 63 7 × 4 = 28 0 × 7 = 0 7 × 3 = 21 7 × 7 = 49 7 × 0 = 0 7 × 10 = 70

b) 7 × 2 = 14 4 × 7 = 28 7 × 6 = 42 3 × 7 = 21 5 × 7 = 35 2 × 7 = 14 7 × 4 = 28 6 ×7 = 42 7 × 3 = 21 7 × 5 = 35.

Nhận xét: Trong phép nhân, khi thay đổi thứ tự các thừa số thì tích không thay đổi.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính:a) 7 × 5 + 15 b) 7 ×7 + 21 7 ×9 +17 7 × 4 + 32.

b) 7 × 7 + 21 = 49 + 21= 707 × 4 + 32 = 28 + 32 = 60.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa

Hướng dẫn giảiSố bông hoa có trong 5 lọ hoa là:7 × 5 = 35 ( bông hoa).Đáp số: 35 bông hoa

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàngSố ô vuông trong hình chữ nhật là:………..= 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cộtSố ô vuông trong hình chữ nhật là:……….= 28 (ô vuông)Nhận xét = ….

Hướng dẫn giải:a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàngSố ô vuông trong hình chữ nhật là:7 × 4 = 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cộtSố ô vuông trong hình chữ nhật là:4 × 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 × 4 = 4 × 7.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.a) 14; 21; 28; …;… b) 56; 49; 42;…;….

Hướng dẫn giảia) 14; 21; 28; 35; 42 b) 56; 49; 42;35; 28

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 59, 60: Bảng Chia 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính nhẩm

(Chú ý: mối quan hệ giữa nhân và chia).

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?Hướng dẫn giảiChiều cao của mỗi mảnh vải là:32 : 8 = 4 (mảnh).Đáp số 4 mảnh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)Một tấm vải dài 32m được cắt thành các mảnh bằng nhau, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?Hướng dẫn giảiCắt được thành số mảnh vải là:32 : 8 = 4 mảnhĐáp số: 4 mảnh

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 50)Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm8 × 6 = 8 ×7 = 8 × 8 = 8 × 9 =48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 =16 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 =16 : 2 = 24 : 3 = 32 : 4 = 40 : 5 =

Hướng dẫn giải8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 8 × 9 = 7248 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 916 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 516 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính nhẩm:32 : 8 = 24 : 8 = 40 : 5 = 16 : 8 =42 : 7 = 36 : 6 = 48 : 8 = 48 : 6 =

Hướng dẫn giải32 : 8 = 4 24 : 8 = 3 40 : 5 = 8 16 : 8 = 242 : 7 = 6 36 : 6 = 6 48 : 8 = 6 48 : 6 = 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ?Hướng dẫn giảiSố thỏ còn lại là:42 – 10 = 32 (con)Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là:32 : 8 = 4 (con)Đáp số: 4 con

Giải Bài 1, 2, 3 Trang 53, 54 Sgk Toán 4

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hãy vẽ đường thẳng (AB) đi qua điểm (M) và song song với đường thẳng (CD)

Phương pháp giải:

Ta có thể vẽ như sau:

+ Vẽ đường thẳng đi qua điểm (M) và vuông góc với (CD).

+ Vẽ đường thẳng (AB) đi qua điểm (M) và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng (AB) song song với đường thẳng (CD).

Lời giải chi tiết:

Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

+ Vẽ đường thẳng đi qua điểm (M) và vuông góc với (CD).

+ Vẽ đường thẳng (AB) đi qua điểm (M) và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng (AB) song song với đường thẳng (CD).

Bài 2

Cho hình tam giác (ABC) có góc đỉnh (A) là góc vuông. Qua đỉnh (A) hãy vẽ đường thẳng (AX) song song với cạnh (BC), qua đỉnh (C), hãy vẽ đường thẳng (CY) song song với cạnh (AB). Hai đường thẳng (AX) và (CY) cắt nhau tại điểm (D), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác (ADCB)

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để vẽ các đường thẳng song song theo các bước tương tự bài số 1.

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác (ADCB) như sau:

Trong tứ giác (ADCB) có :

– Cặp cạnh (AD) và (BC) song song với nhau (Vì (AX) song song với (BC)).

– Cặp cạnh (AB) và (DC) song song với nhau (Vì (CY) song song với (BA)).

Bài 3

Cho hình tứ giác (ABCD) có góc đỉnh (A) và góc đỉnh (D) là các góc vuông (xem hình vẽ).

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua (B) và song song với cạnh (AD), cắt cạnh (DC) tại điểm (E).

b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh (E) của hình tứ giác (BEDA) có góc vuông hay không ?

Phương pháp giải:

– Dùng ê ke để vẽ đường thẳng đi qua (B) vuông góc với (AB) ta được đường thẳng song song với (AD) và cắt (DC) tại (E).

– Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh (E) của hình tứ giác (BEDA) là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

a) Vẽ đường thẳng đi qua (B) vuông góc với (AB) ta được đường thẳng song song với (AD) và cắt (DC) tại (E).

b) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh (E) là góc vuông.

chúng tôi

Giải Bài Tập Trang 87 Sgk Toán 8 Tập 2 Bài 53, 54, 55

Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 8

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 8 Tập 1 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 8.

Trong giải bài Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng các bài tập được trình bày chi tiết và hướng dẫn cụ thể, các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo và ứng dụng tốt hơn cho quá trình học tập của mình. Để học tốt toán lớp 8 tài liệu giải Toán lớp 8 – Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng được coi là tài liệu hữu ích góp phần nâng cao trình độ làm bài cũng như chỉ ra những phương pháp giải bài nhanh chóng và hợp lý hơn. Giờ đây giải bài tập trang 87 sgk toán lớp 8 sẽ không còn gặp nhiều khó khăn nữa, các thầy cô cũng dễ dàng sử dụng để làm hướng dẫn hay giáo án giảng dạy phù hợp hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-8-ung-dung-thuc-te-cua-tam-giac-dong-dang-30125n.aspx Bài hướng dẫn Giải bài tập trang 87 SGK Toán 8 Tập 2 trong mục giải bài tập toán lớp 8. Các em học sinh có thể xem lại phần Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 8 Tập 1 đã được giải trong bài trước hoặc xem trước hướng dẫn Giải bài tập trang 89, 92 SGK Toán 8 Tập 2 để học tốt môn Toán lớp 8 hơn.

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 8 Tập 2 Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập trang 51 SGK Toán 8 Tập 2 Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 8 Tập 2 Giải bài tập trang 74, 75 SGK Toán 8 Tập 2 thực hành ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

, ứng dụng thực tế của hai tam giác bằng nhau, toán thực tế lớp 8,

Đề luyện thi môn Toán lớp 8 Đề thi môn Toán lớp 8 là tài liệu tham khảo và ôn tập dành cho các em học sinh lớp 8 nhằm giúp các em học tốt hơn môn Toán năm học lớp 8, làm nền tảng kiến thức để các em học tốt môn Toán ở năm học lớp 9. Bộ đề thi môn T …

Tin Mới

Giải bài tập trang 100 SGK Toán 8 Tập 2

Hoàn thành bài tập 5, 6, 7, 8, 9 trong phần Giải bài tập trang 100 SGK Toán 8 Tập 2, Hình hộp chữ nhật (tiếp) để ôn luyện các nội dung về hình hộp chữ nhật như bài toán tìm các cặp cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật/ hình lập phương, kể tên/ giải thích các cạnh song song với mặt phẳng đã cho.

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!