Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 # Top 9 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn giải bài Bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 53)Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm8 × 3 = 8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 1 =8 × 5 = 8 × 6 = 8 × 7 = 0 × 8 =8 × 8 = 8 × 10 = 8 × 9 = 8 × 0 =

Hướng dẫn giảiHọc sinh tự nhẩm và ghi như sau:8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 1 = 88 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 0 × 8 = 08 × 8 = 64 8 × 10 = 80 8 × 9 = 72 8 × 0 = 0

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giảiHọc sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng nhân 8 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 3 trang 54)Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm8 × 1 = 8 × 5 = 8 × 0 = 8 × 8 =8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 9 =8 × 3 = 8 × 7 = 8 × 10 = 0 × 8 =b)8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 7 =2 × 8 = 4 × 8 = 6 × 8 = 7 × 8 =

Hướng dẫn giải8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 8 × 0 = 0 8 × 8 = 648 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 9 =728 × 3 = 24 8 × 7 = 56 8 × 10 = 80 0 × 8 = 0b)8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 7 = 562 × 8 = 16 4 × 8 = 32 6 × 8 = 48 7 × 8 = 56(có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính:a) 8 × 3 + 8 b) 8 × 8 + 88 × 4 + 8 8 × 9 + 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giảiSố mét dây điện cắt đi là:8 × 4 = 32 (m)Số mét dây điện còn lại là:50 – 32 = 18 (m)Đáp số: 18 m

Hướng dẫn giảiCó 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là8 × 3 = 24 (ô vuông)Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:3 × 8 = 24 (ô vuông)Nhận xét: 8 × 3 = 3 × 8(khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 59, 60: Bảng Chia 8

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính nhẩm

(Chú ý: mối quan hệ giữa nhân và chia).

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Một tấm vải dài 32m được cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi mỗi mảnh dài mấy mét?Hướng dẫn giảiChiều cao của mỗi mảnh vải là:32 : 8 = 4 (mảnh).Đáp số 4 mảnh

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)Một tấm vải dài 32m được cắt thành các mảnh bằng nhau, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi cắt được thành mấy mảnh vải?Hướng dẫn giảiCắt được thành số mảnh vải là:32 : 8 = 4 mảnhĐáp số: 4 mảnh

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 3 trang 50)Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)Tính nhẩm8 × 6 = 8 ×7 = 8 × 8 = 8 × 9 =48 : 8 = 56 : 8 = 64 : 8 = 72 : 8 =16 : 8 = 24 : 8 = 32 : 8 = 40 : 8 =16 : 2 = 24 : 3 = 32 : 4 = 40 : 5 =

Hướng dẫn giải8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 8 × 9 = 7248 : 8 = 6 56 : 8 = 7 64 : 8 = 8 72 : 8 = 916 : 8 = 2 24 : 8 = 3 32 : 8 = 4 40 : 8 = 516 : 2 = 8 24 : 3 = 8 32 : 4 = 8 40 : 5 = 8.

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)Tính nhẩm:32 : 8 = 24 : 8 = 40 : 5 = 16 : 8 =42 : 7 = 36 : 6 = 48 : 8 = 48 : 6 =

Hướng dẫn giải32 : 8 = 4 24 : 8 = 3 40 : 5 = 8 16 : 8 = 242 : 7 = 6 36 : 6 = 6 48 : 8 = 6 48 : 6 = 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ?Hướng dẫn giảiSố thỏ còn lại là:42 – 10 = 32 (con)Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là:32 : 8 = 4 (con)Đáp số: 4 con

Giải Bài Ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 8, Trang 53 54 Sgk Toán 8 Tập 1

Chương 4, chúng ta đã được tìm hiểu về phương trình một ẩn hay phương trình bậc nhất một ẩn, kèm theo là các trường hợp áp dụng, trong bài ôn tập chương 4 này, chúng ta sẽ tổng hợp lại các công thức được học để giải quyết các bài toán từ trang 53 tới trang 54 sách giáo khoa Toán 8 tập 2

Câu hỏi ôn tập chương 4 phần Đại số 8

Giải bài ôn tập chương 4 đại số lớp 8

3. Hãy chỉ ra một nghiệm của bất phương trình trong ví dụ của Câu hỏi 2.Trả lời:Ví dụ: 2x + 4 < 0⇔ 3x < -5 ⇔ x < -2Ví dụ -2 là một nghiệm của bất phương trình này.

4. Phát biểu quy tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?Trả lời:Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu của hạng tử đó.Quy tắc này dựa trên tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng trên tập số (sgk trang 36 Toán 8 Tập 2):Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Giải bài 38 trang 53 SGK Toán 8 tập 2:

5. Phát biểu quy tắc nhân để biến đổi bất phương trình. Quy tắc này dựa trên tính chất nào của thứ tự trên tập số?Trả lời:Quy tắc nhân: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương;– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Gọi x là số câu trả lời đúng (0 ≤ x ≤ 10).Số câu trả lời sai: 10 – xSau khi trả lời 10 câu thì người dự thi sẽ có: 5x – (10 – x) + 10Để được dự thi tiếp vòng sau thì

Vậy người dự thi phải trả lời chính xác ít nhất 7 câu hỏi thì mới được dự thi ở vòng sau.

Như vậy là chúng ta đã kết thúc chương 4 phần đại số rồi, sang bài sau, chúng ta chuyển sang học chương 3 phần hình học, và bài đầu tiên sẽ là Bài 1 Định lí Ta lét trong tam giác các em nha!

Giải Bài Tập Trang 9 Sgk Toán 3: Ôn Tập Các Bảng Nhân

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Đáp án và Hướng dẫn giải bài tập trang 9 SGK Toán 3: Ôn tập các bảng nhân

Bài 1 trang 9 SGK Toán 3

Tính nhẩm:

a)

b) Tính nhẩm

200 × 2 = 300 × 2 =

200 × 4 = 400 × 2 =

100 × 5 = 500 × 1 =

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1

a)

b) Tính nhẩm

200 × 2 = 400 300 × 2 = 600

200 × 4 = 800 400 × 2 = 800

100 × 5 = 500 500 × 1 = 500

Bài 2 trang 9 SGK Toán 3

Tính theo mẫu:

Mẫu: 4 × 3 + 10 = 12 + 10 = 22

a) 5 × 5 + 18;

b) 5 × 7 – 26

c) 2× 2 × 9.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2

a) 5 × 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 × 7 – 26 = 35 – 26 = 9

c) 2 × 2 × 9 = 4 × 9 = 36

Bài 3 trang 9 SGK Toán 3

Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3

Số ghế trong phòng ăn là:

4 × 8 = 32 (ghế)

Bài 4 trang 9 SGK Toán 3

Tính chu vi tam giác ABC có kích thước ghi trên hình vẽ:

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4

Chu vi tam giác ABC là:

100 + 100 + 100 = 300 (cm)

hoặc 100 × 3 = 300 (cm)

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 3 Trang 53, 54: Bảng Nhân 8 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!