Xu Hướng 3/2024 # Hướng Dẫn Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Mới Nhất 2024 # Top 4 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh 2024 được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Hướng dẫn thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh mới nhất 2024

I. 

xác định

lên kế hoạch

hoạt động

cho

 HỘ 

gia đình

làm cho xong tình huống: (sgk trang 183 công nghệ 10):

Trả lời:

a) định vị có kế hoạch doanh thu bán sản phẩm của hộ gia đình

doanh thu bán sản phẩm = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100*5000+5000*200+3000*100

= 1800000.

b) định vị mức chi phí trả công lao động:

Chi tiêu trả công lao động= tiền công chuyên viên nấu ăn* số lượng chuyên viên nấu ăn+ tiền công chuyên viên phục vụ* con số chuyên viên phục vụ

=80000*1+25000*4

=180000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử túi tiền đặt đơn hàng chỉ chiếm tầm một nửa doanh thu bán hàng)

thị hiếu vốn hoạt động = 1/2 doanh thu bán hàng = 900.000.

II. 

xác định

lên kế hoạch

hoạt động

cho doanh nghiệp

giải quyết tình huống: (sgk trang 184 công nghệ 10):

Trả lời:

a) định vị có kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tỏng mức bán sản phẩm của doanh nghiệp = nhu cầu môi trường món đồ A + nhu cầu môi trường mặt hàng B + thị hiếu môi trường sản phẩm C

= 54.000.000+10.000.000+25.000.000+30.000.000

= 109.000..000

b) xác định mức bán ở mỗi thị trường của chúng ta

Mức bán sống môi trường địa phương = mức bán sống thị trường địa phương món đồ A + mức bán sống thị trường địa phương sản phẩm B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000+10.000.000+30.000.000

= 60.000.000

Mức bán sống thị trường lân cận: 10.000.000+15.000.000=25.000.000

Mức bán sống môi trường khác: 24.000.000

c) xác định lên kế hoạch tổng mức đặt hàng của doanh nghiệp

Tổng chất lượng mua là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000=81.000.000

d) xác định lên kế hoạch mua mỗi món đồ cũng như nguồn hàng của chúng ta

Hàng A:

– hạ tầng 1 là (22.000.000 – 2.000.000) * 60% = 12.000.000

Hàng B:

– cơ sở 1 = cơ sở 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

– hạ tầng 1 = 38.000.000* 40% = 15.200.000

– Cở sở 2= hạ tầng 3=38.000.000*30% = 11.400.000

e) định vị tổng mức ngân sách của công ty

Tổng giá cả = Chi tiêu đặt đơn hàng hóa + Ngân sách chi tiêu quản lí và Ngân sách không giống

= 81.000.000 + 18.000.000

= 99.000.000

f) xác định mức lãi suất của khách hàng

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng Chi phí

= 109.000.000 – 99.000.000 = 10.000.000

III. HẠCH TOÁN 

hiệu quả

hoạt động

giải quyết trường hợp 1: (sgk trang 185 technology 10):

Trả lời:

– Tổng doanh thu: 100 * 5000 + 200 * 5000 + 3000 * 100 = 1.800.000

– Chi tiêu kinh doanh: 30 * 5.000 + 25 * 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 * 3000) * 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

– Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 technology 10):

Trả lời:

– tổng doanh thu bán hàng: 950.000 * 120 + 720 * 600.000 = 546.000.000

– Chi phí kinh doanh: 120 * 800.000 + 720 * 500.000 = 456.000.000

– Lợi nhuận: 546.000.000 – 456.000.000 = 90.000.000

làm cho xong tình huống 3: (sgk trang 187 công nghệ 10):

Trả lời:

– tổng doanh thu một năm của doanh nghiệp: (6.000 * 100.000 + 10.000 * 150.000 + 4.000 * 200.0000) * 12 = 34.800.000.000

– giá cả khiến dịch vụ (6.000 * 80.000 + 120.000 * 10.000 + 170.000 * 4.000) * 12= 28.320.000.000

– lãi suất cho quý doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 – 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

nguồn: vietjack.com

Thực Hành: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Trang 182 Sgk Công Nghệ 10

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

Giải quyết tình huống: (sgk trang 183 Công nghệ 10): Trả lời:

a) Xác định kế hoạch doanh thu bán hàng của hộ gia đình:

Doanh thu bán hàng = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100 . 5000 + 5000 . 200 + 3000 . 100 = 1.800.000.

b) Xác định mức chi phí trả công lao động:

Chi phí trả công lao động = tiền công nhân viên nấu ăn x số lượng nhân viên nấu ăn + tiền công nhân viên phục vụ x số lượng nhân viên phục vụ

= 80.000 x 1 + 25.000 x 4 =180.000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử chi phí mua hàng chiếm khoảng 50% tổng doanh thu bán hàng)

Nhu cầu vốn kinh doanh = 50% tổng doanh thu bán hàng = 900.000.

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Giải quyết tình huống: (sgk trang 184 Công nghệ 10): Trả lời:

a) Xác định kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tổng mức bán hàng của doanh nghiệp = nhu cầu thị trường mặt hàng A + nhu cầu thị trường mặt hàng B + nhu cầu thị trường mặt hàng C

= 54.000.000 + 10.000.000 + 25.000.000 + 30.000.000 = 109.000.000

b) Xác định mức bán ở từng thị trường của doanh nghiệp

Mức bán ở thị trường địa phương = mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng A + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000 + 10.000.000 + 30.000.000 = 60.000.000

Mức bán ở thị trường lân cận: 10.000.000 + 15.000.000 =25.000.000

Mức bán ở thị trường khác: 24.000.000

c) Xác định kế hoạch tổng mức mua hàng của doanh nghiệp

Tổng giá trị mua là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000 = 81.000.000

d) Xác định kế hoạch mua từng mặt hàng và nguồn hàng của doanh nghiệp

Hàng A:

– Cơ sở 1 là (22.000.000 – 2.000.000) x 60% = 12.000.000

– Cơ sở 2 là (22.000.000 – 2.000.000) x 40% = 8.000.000

Hàng B:

– Cơ sở 1 = cơ sở 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

– Cơ sở 1 = 38.000.000 x 40% = 15.200.000

– Cở sở 2 = Cơ sở 3 = 38.000.000 x 30% = 11.400.000

e) Xác định tổng mức chi phí của doanh nghiệp

Tổng chi phí = Chi phí mua hàng hóa + Chi phí quản lí và chi phí khác

= 81.000.000 + 18.000.000 = 99.000.000

f) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng chi phí = 109.000.000 – 99.000.000 = 10.000.000

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh: 1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế. Giải quyết tình huống 1: (sgk trang 185 Công nghệ 10): Trả lời:

– Tổng doanh thu: 100 x 5000 + 200 x 5000 + 3000 x 100 = 1.800.000

– Chi phí kinh doanh:

30 x 5.000 + 25 x 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 x 3000) x 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

– Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

Giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 Công nghệ 10): Trả lời:

– Tổng doanh thu bán hàng:

950.000 x 120 + 720 x 600.000 = 546.000.000

– Chi phí kinh doanh: 120 x 800.000 + 720 x 500.000 = 456.000.000

– Lợi nhuận: 546.000.000 – 456.000.000 = 90.000.000

2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất. Giải quyết tình huống 3: (sgk trang 187 Công nghệ 10): Trả lời:

– Tổng doanh thu 1 năm của doanh nghiệp:

(6.000 x 100.000 + 10.000 x 150.000 + 4.000 x 200.0000) x 12 = 34.800.000.000

– Chi phí làm sản phẩm (6.000 x 80.000 + 120.000 x 10.000 + 170.000 x 4.000) x 12= 28.320.000.000

– Lợi nhuận cho doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 – 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

chúng tôi

Giải Công Nghệ 10 Bài 56: Thực Hành: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

Giải Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

I. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO HỘ GIA ĐÌNH

Giải quyết tình huống: (sgk trang 183 Công nghệ 10):

Trả lời:

a) Xác định kế hoạch doanh thu bán hàng của hộ gia đình

Doanh thu bán hàng = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100*5000+5000*200+3000*100

= 1800000.

b) Xác định mức chi phí trả công lao động:

Chi phí trả công lao động= tiền công nhân viên nấu ăn* số lượng nhân viên nấu ăn+ tiền công nhân viên phục vụ* số lượng nhân viên phục vụ

=80000*1+25000*4

=180000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử chi phí mua hàng chiếm khoảng 50% tổng doanh thu bán hàng)

Nhu cầu vốn kinh doanh = 50% tổng doanh thu bán hàng = 900.000.

II. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Giải quyết tình huống: (sgk trang 184 Công nghệ 10):

Trả lời:

a) Xác định kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tỏng mức bán hàng của doanh nghiệp = nhu cầu thị trường mặt hàng A + nhu cầu thị trường mặt hàng B + nhu cầu thị trường mặt hàng C

= 54.000.000+10.000.000+25.000.000+30.000.000

= 109.000..000

b) Xác định mức bán ở từng thị trường của doanh nghiệp

Mức bán ở thị trường địa phương = mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng A + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000+10.000.000+30.000.000

= 60.000.000

Mức bán ở thị trường lân cận: 10.000.000+15.000.000=25.000.000

Mức bán ở thị trường khác: 24.000.000

c) Xác định kế hoạch tổng mức mua hàng của doanh nghiệp

Tổng giá trị mua là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000=81.000.000

d) Xác định kế hoạch mua từng mặt hàng và nguồn hàng của doanh nghiệp

Hàng A:

– Cơ sở 1 là (22.000.000 – 2.000.000) * 60% = 12.000.000

– Cơ sở 2 là (22.000.000 – 2.000.000) * 40% = 8.000.000

Hàng B:

– Cơ sở 1 = cơ sở 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

– Cơ sở 1 = 38.000.000* 40% = 15.200.000

– Cở sở 2= Cơ sở 3=38.000.000*30% = 11.400.000

e) Xác định tổng mức chi phí của doanh nghiệp

Tổng chi phí = Chi phí mua hàng hóa + Chi phí quản lí và chi phí khác

= 81.000.000 + 18.000.000

= 99.000.000

f) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng chi phí

= 109.000.000 – 99.000.000 = 10.000.000

III. HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH DOANH

Giải quyết tình huống 1: (sgk trang 185 Công nghệ 10):

Trả lời:

– Tổng doanh thu: 100 * 5000 + 200 * 5000 + 3000 * 100 = 1.800.000

– Chi phí kinh doanh: 30 * 5.000 + 25 * 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 * 3000) * 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

– Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

Giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 Công nghệ 10):

Trả lời:

– Tổng doanh thu bán hàng: 950.000 * 120 + 720 * 600.000 = 546.000.000

– Chi phí kinh doanh: 120 * 800.000 + 720 * 500.000 = 456.000.000

– Lợi nhuận: 546.000.000 – 456.000.000 = 90.000.000

Giải quyết tình huống 3: (sgk trang 187 Công nghệ 10):

Trả lời:

– Tổng doanh thu 1 năm của doanh nghiệp: (6.000 * 100.000 + 10.000 * 150.000 + 4.000 * 200.0000) * 12 = 34.800.000.000

– Chi phí làm sản phẩm (6.000 * 80.000 + 120.000 * 10.000 + 170.000 * 4.000) * 12= 28.320.000.000

– Lợi nhuận cho doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 – 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Xây Dựng, Xây Lắp

Kinh nghiệm làm kế toán công ty xây dựng

Công việc của kế toán xây dựng cần làm những gì, cần chú ý những gì đó là câu hỏi chung của nhiều bạn kế toán. Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ những kinh nghiệm làm kế toán xây dựng và những chú ý trong quá trình làm kế toán trong công ty xây dựng.

Nợ 627,1331

Có 111,112,331,142,242….Chi phí này phân bổ theo yếu tố nguyên vật liệu xuất dùng: Phân bổ= (tiêu chí phân bổ*100/ tổng 621 trong tháng)% * tổng 627 trong tháng

kết chuyển sang tài khoản 154: chi tiết cho các công trình 15401,15402,15403 Nợ 154/

tài chính, nếu không xuất thì sẽ bị phạt, cụ thể: Theo khoản 3 điều 11 Thông tư Số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014: – Phạt tiền từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Còn bị Phạt tiền 10.000.000 đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên. – Phạt hành chính – Phạt chậm nộp thuế.

(dù có MST hay không) (thông tư 111/2014/TT-BTC), trên hợp đồng bạn phải ghi rõ là trong lương đã bao gồm phụ cấp theo lương và BHXH, BHYT , BHTN thì bạn ko phải đóng BẢO HIỂM CHO họ nhưng lại phát sinh thuế TNCN, nếu có thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì

– Đểkhông phải khấu trừ 10% tại nguồn bạn phải bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN (làm khi ký hợp đồng, đừng để cuối năm quyết toán mới làm) cam kết 1 năm ko quá 108 triệu = 12 tháng x 9 triệu/ tháng khấu trừ bản thân.

– Nhân công thuê ngoài ký HĐLĐ phải dưới 3 tháng thì không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN – Các đối tượng này vẫn được khấu trừ gia cảnh bình thường: Đối với người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/ tháng. Đối với người nộp thuế : 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm. – Nhân công thuê ngoài tối đa chỉ được ký HĐLĐ 2 lần/1năm. (mỗi lần ký phải cách quãng về thời gian. – Khi ký HĐLĐ trong HĐLĐ phải nêu rõ thu nhập hàng tháng …….đồng/tháng hoặc…….đồng/ngày công (chú ý: các khoản phụ cấp….được trả trực tiếp vào lương…BHXH…trả trục tiếp vào lương…) – Phải làm bản cam kết thu nhập không quá = 9.000.000 x 12 tháng = 108.000.000 tr/năm. (theo mẫu số 02 của TT số 92.) – Nếu có nhiều nhân công thuê ngoài có thể lập danh sách ủy quyền cho tổ trưởng tổ nhân công thay thay mặt cho tổ ký HĐLĐ (trong danh sách ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền) – Trong nhận bảng lương, nhận các khoản tăng ca, làm thêm giờ (nhất nhất phải có chữ ký của người lao động GIỐNG NHAU – Hồ sơ trên phải bao gồm 1 CMND phô tô Của người lao động (có công chứng càng chặt chẽ).

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: thực tế tại Kế toán Thiên Ưng

Bài 12. Thực Hành: Bản Vẽ Xây Dựng

CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁONHIỆT LIỆT CHÀO MỪNGTỚI DỰ GIỜ MÔN CÔNG NGHỆLỚP 11A5Người thực hiện: GV-Lê Thị Minh ThuTrường THPT Hợp KIỂM TRA BÀI CŨ* Nêu các loại hình cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà? Bản vẽ mặt bằng tổng thể là gì?*Các đặc điểm cơ bản của từng loại hình biểu diễn dùng trong bản vẽ nhà là gì?TIẾT 15BÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNG Mục tiêu: Đọc hiểu được bản vẽ mặt bằng tổng thể đơn giản. Đọc hiểu được bản vẽ của một ngôi nhà đơn giản BÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNGCHUẨN BỊ Dụng cụ: Bộ dụng cụ vẽ kĩ thuật (thước kẻ, êke, compa, bút chì cứng và bút chì mền, tẩyTài liệu: SGKĐề bài: Các bản vẽ mặt bằng tổng thể và các hình biểu diễn của ngôi nhàBÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNGII. NỘI DUNG THỰC HÀNHCho bản vẽ mặt tổng thể và bản vẽ mặt bằng của ngôi nhàĐọc bản vẽ mặt bằng tổng thểĐọc bản vẽ mặt bằng ngôi nhàBÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNGIII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH1/ Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể: BÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNGCho bản vẽ mặt bằng tổng thể (hình 12. 1) và hình chiếu phối cảnh (hình 12.2) của một trạm xá xã. Yêu cầu : Câu1.Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà? Nêu chức năng của từng ngôi nhà. Câu 2. Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú trên mặt bằng tổng thể. Câu3: Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng ngôi nhà các ngôi nhà của trạm xá cho trên hình 12.3SGKCâu1.Trạm xá có bao nhiêu ngôi nhà ? Nêu chức năng của từng ngôi nhà. Đáp án: – Có ba ngôi nhà chính:Nhà khám bệnhNhà điều trịNhà kế hoạch hóa gia đình -Có một công trình phụ4. Khu vệ sinhIII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH1/ Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể:BÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNG1 243Câu 2. Đánh số các ngôi nhà trên hình chiếu phối cảnh theo ghi chú trên mặt bằng tổng thể.

1.Nhà khám bệnh2.Nhà điều trị3.Nhà kế hoạch hóa gia đình4.Khu vệ sinh

Câu3: Chỉ rõ hướng quan sát để nhận được mặt đứng ngôi nhà các ngôi nhà của trạm xá cho trên hình 12.3SGKDap anIII. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH2/ Đọc bản vẽ mặt bằng : BÀI 12: THỰC HÀNH BẢN VẼ XÂY DỰNGHãy quan sát bản vẽ mặt bằng tầng 2 của một ngôi nhà đơn giản Hình 12.4 Thực hiện các yêu cầu sau:

1: Tính toán dùng bút chì ghi các kích thước còn thiếu trên bản vẽ.2: Tính diện tích các phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung(m2).HỌC SINH TÍNH TOÁN GHI KÍCH THƯỚC(2)(1)(9)(10)(13)(5)(11)(12)(3)(4)(8)(7)(6)Đáp án câu 1:130014003000520015004000220015001400140082008001400HỌC SINH TÍNH DIỆN TÍCH CÁC PHÒNGLưu ý : Tính diện tích sử dụng của các phòng từ các kích thước bên trong phòng.Kích thước bên trong phòng bằng khoảng cách giữa các trục tường trừ độ dày tường Đáp án câu 2:+ Diện tích phòng ngủ 1:(4,2m- 0,22m/2 – 0,11m/2)x( 4m- 2.0,22m/2)= 15,25m2

+Diện tích phòng ngủ 2: (4m- 0,22m/2 – 0,11m/2)x( 4m- 2.0,22m/2) =14,50 m2

+Diện tích phòng sinh hoạt chung: (5,2m-2. 0,22m/2 )x( 3,8m- 2.0,22m/2) =17,83 m2

Công Nghệ 10 Bài 53: Xác Định Kế Hoạch Kinh Doanh

Công nghệ 10 Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 trang 169 Công nghệ 10: Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

– Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau:

+ Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu thị trường.

+ Kế hoạch kinh doanh phải không vi phạm pháp luật hiện hành.

+ Kế hoạch kinh doanh phải không vượt quá khả năng của doanh nghiệp về vốn, nhân lực, kĩ thuật.

+ Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội.

– Căn cứ nhu cầu thi trường là quan trọng nhất. Vì trong kinh doanh có nguyên tắc bán cái thi trường cần. Tuy nhiên cần chú ý là phải kinh doanh trong sự cho phép của pháp luật.

Câu 2 trang 169 Công nghệ 10: Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Nội dung của kế hoạch kinh doanh cơ bản tập trung trả lời 5 câu hỏi sau:

– Bán hàng như thế nào?. Từ đó xây dựng kế hoạch bán hàng.

– Sản xuất như thế nào?. Từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất.

– Hàng hóa sẽ được nhập như thế nào?. Từ đó xây dựng kế hoạch mua hàng.

– Việc chi tiêu trong doanh nghiệp như thế nào?. Từ đó xây dựng kế hoạch tài chính.

– Nên sử dụng lao động ra sao?. Từ đó xây dựng kế hoạch lao động.

Câu 3 trang 169 Công nghệ 10: Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Trả lời:

– Kế hoạch bán hàng xác định dựa trên nhu cầu thị trường được thể hiện bằng các hợp đồng của khách hàng.

– Kế hoạch bán hàng được tính bằng mức bán hàng thực tế trong một khoảng thời gian (tháng, quý, năm) và có xét thêm các yếu tố tăng giảm lượng hàng hóa bán ra.

– Kế hoạch mua hàng được xác định dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Kế hoạch mua hàng tính bằng mức bán kế hoạch và có xét thêm nhu cầu dự trữ hàng hóa.

Câu 4 trang 169 Công nghệ 10: Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

– Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, khả năng của doanh nghiệp.

– Lập kế hoạch kinh doanh dựa trên 5 phương diện: kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động.

– Công thức lần lượt lập các phương diện như sau:

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh 2024 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!