Xu Hướng 11/2023 # Luyện Từ Và Câu Lớp 3: So Sánh # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Luyện Từ Và Câu Lớp 3: So Sánh được cập nhật mới nhất tháng 11 năm 2023 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Luyện từ và câu lớp 3: So sánh – Dấu chấm

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 trang 24, 25

Soạn bài: Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm

Soạn bài là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt lớp 3 trang 24, 25 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập Luyện từ và câu Tiếng Việt lớp 3. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 (trang 24 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, văn sau:

a) Mắt hiền sáng tựa như sao

Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời

b) Em yêu nhà em

Hàng xoan trước ngõ

Hoa xao xuyến nở

Như mây từng chùm

c) Mùa đông

Trời là cái tủ ướp lạnh

Mùa hè

Trời là cái bếp lò nung

d) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng

a) Mắt Bác Hồ được so sánh như vì sao.

b) Hoa xoan được so sánh như mây từng chùm.

c) Trời mùa đông được so sánh như cái tủ ướp lạnh. Trời mùa hè được so sánh như cái bếp lò nung.

d) Dòng sông được so sánh như một đường trăng lung linh dát vàng

Câu 2 (trang 25 sgk Tiếng Việt 3): Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên.

Các từ chỉ sự so sánh trong các câu trên là: tựa, như, là, là, là.

Câu 3 (trang 25 sgk Tiếng Việt 3): Chép đoạn văn dưới vào vở sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu.

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng. Ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án

Bài tập so sánh trong tiếng Anh

Bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Bài tập 2: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

3. No house in my city is higher than his house.

4. Lan is the most intelligent in her class.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

9. No producers in the world is bigger than KW.

10. Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

A. little

B. least

C. the less

D. less

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. No mountain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh

Bài tập 1: Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

6. The more easily Kien wants to pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

A. funny

B. funnier (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì đằng sau có than – so sánh hơn và comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

A. kinder (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

B. kind

C. more kind

D. most kind

A. little

B. least

C. the less

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nhanh hơn)

A. fast

C. the fastes

Bài tập 4:

D. more faster

1. more ➔ most (so sánh nhất)

2. the biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

3. richer ➔ richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì có the)

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án, Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh….

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Dạng So Sánh Của Tính Từ

Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ Bài 1: Viết dạng so sánh hơn và so sánh hơn nhất của các tính từ và trạng từ sau: Bài 2. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau

She is ……. singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3.It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. She sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6.The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10.My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. He did the test ……….. I did.

A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. My sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. My bedroom is ……. room in my house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18.This road is ……. than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. He drives ……. his brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Luyện tập tiếng Anh lớp 6 cùng bạn bè

Bài 3. Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

1. He is (clever) ……………………. student in my group.2. She can’t stay (long) chúng tôi 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.6.I’ll try to finish the job (quick)……………………..7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) chúng tôi Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun?13. Carol sings as (beautiful) chúng tôi Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) chúng tôi mine.16. Hot dogs are (good) chúng tôi hamburgers.17.They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered to be (difficult) chúng tôi English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19.It’s the (large)……………………. company in the country.

Ứng dụng các dạng so sánh của tính từ

Trong chương trình lớp 6, bên cạnh khái niệm thế nào là tính từ, học sinh còn được làm các bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ. Thực chất, đây là dạng bài tập mà học sinh đã được làm quen trong Tiếng Anh 5. Nhưng đến với chương trình lớp 6, học sinh được đi sâu vào nhiều trường đặc biệt hơn. Dạng so sánh này được ứng dụng rất nhiều trong chương trình Tiếng Anh 6. Các dạng bài tập có thể có như sau:

Bài tập viết lại câu

Sử dụng tính từ để miêu tả người, sự vật, hiện tượng

So sánh người với người, nhóm người.

Một số trường hợp đặc biệt của tính từ

Dạng so sánh của tính từ gồm hai loại: so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Thông thường với so sánh hơn chỉ cần thêm “er” vào sau tính từ. Đối với so sánh nhất thì thêm đuôi “est” vào phía sau tính từ. Tuy nhiên, cái gì có có đặc biệt. Vậy để làm tốt bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh của tính từ thì cần chú ý tới đặc biệt này. So sánh của tính từ cũng cần lưu ý những điều sau đây:

Tính từ kết thúc bằng “y” thì chuyển “y” thành “i” và thêm er hoặc est. Ví dụ: happy à happier hoăc happiest.

Các tính từ ngắn thì áp dụng thêm er/est. Đối với tính từ dài thì dùng more hoặc the most. Ví dụ, beautiful à more beautiful à the most beautiful.

Một số tính từ không tuân theo quy luật trên:

Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 3

MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN :5 BÀI : SO SÁNH Ngày thực hiện: I.Mục đích yêu cầu: 1. Nắm được một kiểu so sánh mới : So sánh hơn kém 2. Nắm được các từ có ý nghĩa so sánh hơn kém . Biết cách thêm các từ so sánh vào những câu chưa có từ so sánh II.Chuẩn bị: 1.Giáo viên: Bảng lớp viết 3 khổ thơ ở bài tập 1 Bảng phụ viết khổ thơ ở bài tập 3 2. Học sinh :Sách giáo khoa,vở . III.Hoạt động lên lớp: 1.Khởi động: Hát bài hát 2. Kiểm tra bài cũ : 3.Bài mới: Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ĐDDH 10’ 5’ 5’ 15’ ­Giới thiệu bài:Tiết hôm nay,các em tìm hiểu về kiểu so sánh hơn kém . ­Hoạt động: Hướng dẫn học sinh làm bài tập ( Phương pháp trực quan,quan sát,đàm thoại ) a)Bài tập 1:Học sinh đọc yêu cầu. _Giáo viên mời 3 học sinh lên bảng làm bài (Gạch dưới những hình ảnh so sánh với nhau trong từng khổ thơ ) _Cả lớp và giáo viên nhận xét , chốt lại lời giải đúng. Hình ảnh so ánh a)Cháu khoẻ hơn ông nhiều ! Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng b)Trăng khuya sáng hơn đèn c)Những ngôi sao thức chẳng bằng mẹ đã thức vì con Mẹ là ngọn gió của con suốt đời b)Bài tập 2:Học sinh đọc yêu cầu. _Giáo viên mời 3 học sinh lên bảng gạch phấn màu dưới các từ so sánh trong mỗi khổ thơ. _Cả lớp và giáo viên nhận xét , chốt lại lời giải đúng Câu a) hơn,là,là Câu b)hơn ; Câu c) chẳng bằng,là c)Bài tập 3:Học sinh đọc yêu cầu. _ Giáo viên mời 1 học sinh lên bảng gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau _ Cả lớp và giáo viên nhận xét , chốt lại lời giải đúng Thân dừabạc phếch tháng năm Quả dừa-đàn lợn con nằm trên cao Đêm hè, hoa nở cùng sao Tàu dừa-chiếc lược chải vào mây xanh d)Bài tập 4:Học sinh đọc yêu cầu _Giáo viên mời 1 hoặc 2 học sinh lên bảng điền nhanh các từ so sánh , đọc kết quả _ Cả lớp và giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúmg Quả dừa như,là,như là,tựa,tựanhư là Tàu dừa như,là,như là,tựa,tựa như _____________________________ _ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài . _ Hai học sinh đọc nội dung bài tập 1 _Cả lớp đọc thầm từng khổ thơ làm bài ra nháp Kiểu so sánh Hơn kém Ngang bằng Ngang bằng Hơn kém Hơn kém Ngang bằng _Một học sinh đọc yêu cầu bài _Học sinh cả lớp tìm những từ so sánh trong các khổ thơ _ Cả lớp viết vào vở những từ so sánh. _ Một học sinh đọc yêu cầu bài . _Cả lớp đọc thầm lại các câu thơ để tìm hình ảnh so sánh làm vào vở. _1 học sinh đọc yêu cầu bài _ Học sinh làm bài vào vở đàn lợn con nằm trên cao chiếc lược chải vào mây xanh Sách 4.Củng cố :_Học sinh nhắc lại những nội dung vừa học . 5.Dặn dò: _Bài nhà:Bạn nào làm bài tập chưa xong về nhà làm tiếp _Chuẩn bị bài : Mở rộng vốn từ : Trường học-Dấu phẩy *Các ghi nhận, lưu ý : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Luyện Từ Và Câu Lớp 5 Tuần 3: Luyện Tập Về Từ Đồng Nghĩa

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 trang 33

Luyện từ và câu lớp 5 Luyện tập về từ đồng nghĩa

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 5 tuần 3: Luyện tập về từ đồng nghĩa là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 5 trang 32, 33 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5. Mời các em cùng tham khảo bài luyện từ và câu lớp 5 tuần 3 này.

Lý thuyết về từ đồng nghĩa lớp 5

I. Khái niệm

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Ví dụ: huyền, mun, đen, mực,….

II. Phân loại

2 loại

1. Từ đồng nghĩa hoàn toàn:

Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, có thể thay thế cho nhau trong lời nói.

Ví dụ: xe lửa với tàu hỏa, con lợn với con heo,…

2. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn

Là những từ tuy cùng nghĩa với nhau nhưng vẫn khác nhau phần nào đó về thái độ, tình cảm hoặc cách thức hành động

Ví dụ: chết, hi sinh, toi mạng, ra đi,…

Câu 1 (trang 32 sgk Tiếng Việt 5)

Phương pháp giải

Em đọc kĩ đoạn văn, chú ý hành động của các bạn nhỏ và điền từ ngữ chỉ hoạt động thích hợp vào mỗi chỗ trống.

Chọn ý thích hợp trong ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung của các câu tục ngữ sau.

a. Cáo chết ba năm quay đầu về núi

b. Lá rụng về cội

c. Trâu bảy năm còn nhớ chuồng

Phương pháp giải

Em đọc kĩ các câu tục ngữ chọn ý giải thích phù hợp.

a. Cáo chết ba năm quay đầu về núi: Làm người phải thủy chung.

b. Lá rụng về cội: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.

c. Trâu bảy năm còn nhớ chuồng: Loài vật thường nhớ nơi ở cũ.

Ý nghĩa chung của ba câu tục ngữ trên là: Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.

Câu 3 (trang 33 sgk Tiếng Việt 5)

Dựa vào ý một khổ thơ trong bài Sắc màu em yêu, hãy viết một đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn, chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa.

Bài tham khảo 1

Trong các khổ thơ của bài Sắc màu em yêu của Phạm Đình Ân, em yêu thích nhất màu đỏ ở khổ thứ hai, vì màu đỏ như máu trong tim cho ta sự sống, lớn khỏe từng ngày. Màu đỏ cũng gợi cho em về lá quốc kì của đất nước Việt Nam thân yêu, lad sự hi sinh của đồng bào, của các chiến sĩ nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc. Màu đỏ cũng luôn nhắc em xứng đáng chiếc khăn quàng của người đội viên thiếu niên Tiền Phong.

Bài tham khảo 2

Trong các sắc màu, màu em thích nhất là màu đỏ vì đó là màu lộng lẫy, gây ấn tượng nhất. Màu đỏ là màu máu đỏ hồng trong tim, màu đỏ tươi của lá cờ Tổ Quốc, màu đỏ thắm của những chiếc khăn quàng đội viên. Đó còn là màu đỏ ối của mặt trời sắp lặn, màu đỏ rực của bếp lửa, màu đỏ tía của đóa hoa mào gà, màu đỏ au trên đôi má phúng phính của những em bé khỏe mạnh, xinh đẹp,…

Luyện từ và câu lớp 5 tuần 3: Luyện tập về từ đồng nghĩa bao gồm lời giải chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh nắm được cách làm các dạng bài tập Luyện từ và câu, chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 các môn học Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tin học chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 5 mới nhất.

Luyện Từ Và Câu Lớp 5: Đại Từ

Luyện từ và câu lớp 5: Đại từ

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 trang 92, 93

Soạn bài: Luyện từ và câu: Đại từ

a) Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?”

Quý và Nam cho là có lí

b) Chích bông sà xuống vườn cải. Nó tìm bắt sâu bọ.

– Ở đoạn a các từ in đậm dùng để xưng hô.

– Ở đoạn b từ in đậm dùng để chỉ chích bông, dùng để xưng hô. Nó tránh được hiện tượng lặp từ trong câu.

a) Tôi rất thích thơ. Em gái tôi cũng vậy.

b) Lúa gạo hay vàng đều đáng quý. Thời gian cũng thế. Nhưng quý nhất là người lao động.

Cách dùng từ in đậm trên cũng giống cách dùng các từ ở bài tập 1. Nó cũng được dùng để thay thế cho những từ khác nhằm tránh hiện tượng lặp từ (từ vậy thay cho từ thích, từ thế thay cho từ quý).

II. Phần Luyện tập

Câu 1 (trang 92 sgk Tiếng Việt 5): Các từ ngữ in đậm trong đoạn thơ sau được dùng để chỉ ai? Những từ ngữ đó được viết hoa nhằm biểu lộ điều gì?

Mình về với Bác đường xuôi

Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời

Áo nâu túi vải, đẹp tươi lạ thường!

Nhớ Người những sáng tinh sương

Ung dung yên ngựa trên đường suối reo

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi, rừng núi trông theo bóng Người.

Tố Hữu

– Các từ ngữ in đâm được dùng đẻ chỉ Bác Hồ.

– Những từ đó được viết hoa nhằm biểu lộ tôn kính đối với Bác.

Câu 2 (trang 93 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những đại từ được dùng trong bài ca dao sau:

Những đại từ được dùng trong bài ca dao (những từ được in đậm).

– Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

– Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Những đại từ được dùng trong bài ca dao (những từ được in đậm).

– Cái cò, cái vạc, cái nông,

Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?

– Không không, tôi đứng trên bờ,

Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.

Chẳng tin, ông đến mà coi,

Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.

Câu 3 (trang 93 sgk Tiếng Việt 5): Dùng đại từ ở những ô thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau:

Con chuột tham lam

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, chuột không sao lách qua khe hở được.

Trả lời: Con chuột tham lam

Chuột ta gặm vách nhà. Một cái khe hở hiện ra. Chuột chui qua khe và tìm được rất nhiều thức ăn. Là một con chuột tham lam nên nó ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng nó phình to ra. Đến sáng, chuột tìm đường trở về ổ, nhưng bụng to quá, nó không sao lách qua khe hở được.

Cập nhật thông tin chi tiết về Luyện Từ Và Câu Lớp 3: So Sánh trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!