Xu Hướng 3/2023 # Mẫu Đề Thi Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị # Top 10 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Mẫu Đề Thi Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đề Thi Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Mẫu đề thi và bài giải kế toán quản trị năm 2020

Tỷ lệ phân bổ CPSXC ước tính = 3.360.000/7.000 = 480 (1000đ/bàn) Chi phí SXC phân bổ = 480 x 6.500 = 3.120.000 (1000đ)

Chi phí SXC phân bổ thiếu = 3.250.000 – 3.120.000 = 130.000 (1000đ) Phương án xử lý chênh lệch: phân bổ vào GVHB Nợ TK 632: 130.000

Vì đề bài không nói rõ chi phí chung cố định 2,1 tỷ là tính cho năm hay quý. Giả sử chi phí chung cố định 2,1 tỷ đồng là tính cho quý I

Đvt: triệu đồng

Yêu cầu 1:

Chi phí SXC biến đổi đơn vị sản phẩm = (3.250 – 2.100)/6.500 = 0,18 (triệu)

Lợi nhuận góp đvsp (bàn phổ thông) = 2,8 – 1,6 – 0,18 = 1,02 (triệu)

Lợi nhuận góp đvsp (bàn cao cấp) = 4,2 – 2,6 – 0,18 = 1,42 (triệu)

Lợi nhuận góp đơn vị bình quân = 1,02 x 0,6 + 1,42 x 0,4 = 1,18 (triệu)

Sản lượng hoà vốn = 2.100/1,36 = 1.780 (bàn)

Sản lượng hoà vốn (bàn phổ thông) = 1.780 x 0,6 = 1.068 (bàn)

Sản lượng hoà vốn (bàn cao cấp) = 1.780 x 0,4 = 712 (bàn)

Nếu 2,1 tỷ là chi phí chung cố định của năm 2019 thì:

Chi phí SXC biến đổi đvsp = (3.250 x 27.500/6.500 – 2.100)/27.500 = 0,42 (triệu) Lợi nhuận góp đvsp (bàn phổ thông) = 2,8 – 1,6 – 0,42 = 0,78 (triệu)

Lợi nhuận góp đvsp (bàn cao cấp) = 4,2 – 2,6 – 0,42 = 1,18 (triệu)

Các dữ kiện và yêu cầu còn lại các em cũng tính tương tự nha!

Yêu cầu 2:

Sản lượng tiêu thụ (bàn phổ thông) = 0,6 x 27.500 = 16.500 (bàn)

Sản lượng tiệu thụ (bàn cao cấp) = 27.500 – 16.500 = 11.000 (bàn)

Tỷ lệ lợi nhuận góp đơn vị bình quân = 36,43% x 50% + 33,81% x 50% = 35,12% Định phí cho năm 2019 = 2.100 x 4 = 8.400 (triệu)

Báo cáo kết quả kinh doanh theo mô hình lợi nhuận góp của công ty Đại Hoàng Sơn phản ánh doanh thu, biến phí, lợi nhuận góp cho từng loại sản phẩm (bàn phổ thông và bàn cao cấp) đồng thời phản ánh lợi nhuận thuần của công ty khi sản lượng tiêu thụ của công ty năm 2019 là 27.500 bàn

Yêu cầu 3:

Lợi nhuận góp đvsp (bàn cao cấp) = 3,9 – 2,78 = 1,12 (triệu)

Lợi nhuận của công ty sẽ giảm: (13.750 – 16.500) x 1,02 + 13.750 x 1,12 – 11.000 x 1,42 = 3.025 (triệu)

Giả sử đê bài như sau: Theo định mức 1m dài tủ bếp công ty Khánh Art cần 1,2 m kính, đơn giá kính là 800.000đ/m. Quý I tổng chi phí kính trang trí là 748 triệu đồng tương ứng với 800m tủ và 880 m kính. Hãy phân tích chi phí kính trang trí của công ty và nhận xét.

Tổng chi phí kính cho phép phát sinh: (1,2 x 800) x 800 = 768.000 (1000đ) Tổng mức biến động chi phí kính: 20.000 (1000đ) (T)

Trong đó:

Biến động mức tiêu hao kính: (880 – 960) x 800 = 64.000 (1000đ) (T)

Biến động giá kính: (850 – 800) x 880 = 44.000 (1000đ) (X)

Nhận xét:

Nguyên nhân:

Biến động tiêu hao nguyên vật liệu (kính): mức tiêu hao thực tế nhỏ hơn mức tiêu hao dự kiến có thể do chất lượng NVL tốt, máy móc hoạt động ổn định, tay nghề công nhân cao, kiểm soát tốt quá trình sản xuất.

Biến động giá nguyên vật liệu (kính): giá thực tế cao hơn giá dự kiến có thể do giá NVL trên thị trường tăng, chất lượng NVL tốt hơn, chọn NCC không phù hợp dẫn đến mua với giá cao,…

Biện pháp: duy trì mức tiêu hao NVL như hiện nay, duy trì hoạt động máy móc, nên chọn một NCC khác có giá NVL rẻ hơn nếu chất lượng nguyên vật liệu không tốt hơn.

⇒ bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Bài Tập Và Lời Giải Kế Toán Quản Trị!

yêu cầu:1:lập báo cáo bộ phận của công ty theo sp và cho nhận xét. 2:công ty muốn đầu tư công nghệ mới 1 trong 3 sp vs chi phí đầu tư là 500000000d khi đó biến phí của sp dc đầu tư giảm 20% chất lượng sp tăng,do vậy dự kiến sp tiêu thụ tăng gấp đôi và ko ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của các sp khác.Theo anh chị công ty nên đầu tư vào sp nào?

BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ TỶ LỆ HAO HỤT CỦA TỪNG MÃ HÀNG Hợp đồng gia công số : ngày : Thời hạn : Phụ kiện hợp đồng gia công số : Bên thuê : BAEJIN CORPORATION Địa chỉ : KOREA Bên nhận : CÔNG TY CAMPTOWN VINA Địa chỉ : Thuận An – Bình Dương Mặt hàng gia công : LỀU FINO : 300705 Mã hàng : GSP – 2421 Số lượng : 100 Cái Đơn vị Hải Quan làm thủ tục : HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

STT Tên nguyên liệu Mã ĐVT Định mức Tỷ lệ Nguồn Ghi chú nguyên ĐMSD ĐM ĐM hao hụt nguyên liệu tiêu hao chung liệu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 VẢI CÁC LOẠI K:60″ 1 Yds 4.65 0.14 4.79 3% Nhập khẩu 2 DÂY DÙ CÁC LOẠI 4 Mét 0.80 0.02 0.82 3% VN 3 DÂY ĐAI VIỀN CÁC LOẠI 5 Mét 2.80 0.08 2.88 3% VN 4 KEO EP LỀU 7 Meùt 2.40 0.07 2.47 3% Nhập khẩu 5 ” KHOEN KHOÁ CÁC LOẠI” 13 Cái 8.00 0.24 8.24 3% Nhập khẩu 6 CHỈ MAY CÁC LOẠI 19 Cuộn 0.08 0.00 0.08 3% VN 7 THÙNG CARTON 26 Cái 1.00 0.03 1.03 3% VN 8 GIẤY VẼ MẪU 32 Mét 0.40 0.01 0.41 3% Nhập khẩu

Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm veà cô sôû phaùp lyù tính chính xaùc cuûa ñònh möùc thöïc teá treân.

chúng tôi ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 chúng tôi ngaøy 28 thaùng 07 naêm 2010 Coâng chöùc Haûi Quan tieáp nhaän ñònh möùc Giaùm Ñoác Doanh Nghieäp (Kyù, ghi roõ hoï vaø teân, ñoùng daáu tieáp nhaän )

mình không thể gửi file đính kèm dc bạn ah , thong cam nha

Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh

Bài Giải Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị 1 Ueh, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị Ueh, Kế Toán Quản Trị Bài Tập Và Lời Giải, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Tổng Quan Về Hệ Thống Quản Lý An Toàn Môi Trường, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Bài Giải Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán Bài Thơ, Bài Giải Toán Cần Thơ, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Toán Lớp 1, Giải Bài Toán 8 Tập 2, Toán 9 Giải Bài Tập Sgk, Giải Bài Toán Đố Lớp 2, Giải Bài Tập 9 Toán, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Toán Khó, Bài Giải Toán, Giải Bài Tập 43 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Toán Đố, Giải Bài Tập 42 Sgk Toán 8, Toán 7 Giải Bài Tập, Bài Giải Toán 9, Toán Lớp 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Toán Con Bò, Bài Giải Toán Có Lời Văn Lớp 1, Bài Giải Toán Lớp 7, Toán Lớp 3 Giải Bài Tập, Bài Giải Toán Lớp 7 Đại Số, Bài Giải Toán Lớp 7 Tập 1, Giải Bài Tập 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài Giải Toán Lớp 8, Bài Giải Toán Lớp 9, Toán 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Bài Giải Toán 8, Bài Giải Toán Rời Rạc, Bài Giải Toán Tập 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 6, Toán 11 Bài 1 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài Giải Toán Lớp 6, Bài Giải Toán Lớp 5, Bài Giải Toán Đố Lớp 1, Toán Lớp 6 Giải Bài Tập, Toán 6 Giải Bài Tập, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán, Bài Giải Toán Đố Lớp 2, Toán 12 Bài 5 Giải Bài Tập, Bài 12 ôn Tập Về Giải Toán, Toán Lớp 5 Giải Bài Tập, Bài Giải Toán Lớp 1, Bài Giải Toán Lớp 1 Tập 2, Bài Giải Toán Lớp 10,

Bài Giải Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị 1 Ueh, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị Ueh, Kế Toán Quản Trị Bài Tập Và Lời Giải, Giải Bài Tập Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Yêu Cầu Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Bảo Vệ An Toàn An Ninh Mạng, Yêu Cầu Quản Lý Các Mối Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân Trong Giai Đoạn Hiệnnay, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vên An Toàn, An Ninh Mạng, Yeu Cau, Giai Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn Mạng, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhận Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, A, Những Yêu Cầu, Giải Pháp Nâng Cao Nhân Thức, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn…, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Noi Dung Quan Diem Giai Phap Quan Ly Bao Ve Chu Quyen Bien Gioi Quoc Gia, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Công Văn Doanh Nghiệp Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Quy Dinh Quan Dieu Tri Cham Soc Giai Quyet Chinh Sach Doi Voi Quan Nhan Cnvc Bi Benh Hiem Ngheo, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Công Văn Giải Trình Cơ Quan Hải Quan, Các Yêu Cầu, Giải Pháp Quan Hệ Xã Hội Của Quân Nhân ở Đơn Vị Cơ Sở, Tổng Quan Về Hệ Thống Quản Lý An Toàn Môi Trường, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Quy Định Về Quản Lý, Điều Trị, Chăm Sóc, Giải Quyết Chính Sách Đối Với Quân Nhân, Công Nhân Viên Chứ, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi, Trách Nhiệm Của Quân Nhân Về Nhiệm Vụ Bảo Vệ An Toàn, An Ninh Mạng Trong Quân Đội, Những Yêu Cầu, Gi,

Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị

Kế toán quản trị là phân hệ thuộc hệ thống thông tin kế toán có vị trí và tác dụng rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động đa lĩnh vực trong phạm vi rộng

Mặc dù kế toán quản trị đã được các tổ chức doanh nghiệp ở nước ra sử dụng để cung cấp thông tin từ rất lâu nhưng việc sử dụng này mang tính tự phát, xuất phát từ yêu cầu nội tại và khả năng am hiểu, ứng dụng của các nhà chuyên môn. Cho nên, kế toán quản trị chưa thực sự trở thành một hệ thống khoa học để làm công cụ hỗ trợ có hiệu quả cho công tác quản lý, điều hành của các nhà quản trị ở các cấp độ khác nhau.

Trong lĩnh vực đào tạo, môn kế toán quản trị mới chỉ đưa vào giảng dạy trong những năm gần đây ở một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành kinh tế – quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, việc đào tạo còn rộng về lý thuyết, chưa đề cập nhiều đến các bài tập tình huống để giúp cho sinh viên có điều kiện nghiên cứu ứng dụng nhằm nắm chắc nội dung môn học và có thể vận dụng trong thực tế những kiến thức đã tiếp thu.

Với mong muốn góp phần hỗ trợ cho sinh viên và cho các độc giả có tài liệu tham khảo để tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành kế toán quản trị qua các tình huống cụ thể, nhà xuất bản thống kê cho xuất cuốn hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị. Nội dung cuốn sách được biên soạn theo trình tự tương tứng với cuốn kế toán quản trị cùng tác giả đã được xuất bản. Trong từng chương, với các câu hỏi, bài tập về các tình huống tác giả mong giúp sinh viên, người đọc rõ thêm những vấn đề cơ bản và chuyên sâu của kế toán quản trị.

Phần bài tập kế toán quản trị

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương 2: Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh

Chương 3: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 4: Dự toán ngân sách hoạt động hằng năm

Chương 5: Phân tích biến động chi phí

Chương 6: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ và lập báo cáo bộ phận

Chương 7: Đánh giá trách nhiệm trung tâm quản lý

Chương 8: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận

Chương 9: Định giá sản phẩm

Chương 10: Thông tin thích hợp quyết định kinh doanh

Chương 11: Thông tin thích hợp quyết định đầu tư dài hạn

Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính

Phần bài tập tổng hợp

Phần đáp án bài tập kế toán quản trị.

Mời bạn đón đọc.

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đề Thi Và Bài Giải Kế Toán Quản Trị trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!