Xu Hướng 12/2023 # Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 # Top 12 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 được cập nhật mới nhất tháng 12 năm 2023 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

MỤC LỤC GIẢI CHI TIẾT TIẾNG ANH LỚP 6 – CHƯƠNG TRÌNH SÁCH MỚI FULL

* * * * * * Tiếng Anh 6 Tập 1A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 6 mới): Communication (phần 1-2 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 1: My new school Skills 1 (phần 1-4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới): Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới): Looking Back (phần 1-8 trang 14 SGK Tiếng Anh 6 mới): Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 2: My home * Getting Started (phần 1-5 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-8 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-4 trang 20-21 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1-2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 3: My friends * Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 -8 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-4 trang 30-31 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-5 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 1 (Unit 1-2-3) * Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 4: My neighbourhood * Getting Started (phần 1-6 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 5: Natural wonders of the world * Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-8 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-7 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 6: Our Tet holiday * Getting Started (phần 1-6 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-6 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-6 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-3 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-5 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 2 (Unit 4-5-6) * Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-7 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới):

Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 7: Television * Getting Started (phần 1 – 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 3 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1- 6 trang 14 – 15 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 8: Sports and games * Getting Started (phần 1 – 6 trang 16 -17 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 18 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 3 trang 21 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 3 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1 – 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 9: Cities of the world * Getting Started (phần 1 – 5 trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 3 (Unit 7-8-9) * Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 10: Our houses in the future * Getting Started (phần 1 – 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 11: Our greener world * Getting Started (phần 1 – 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 12: Robots * Getting Started (phần 1 – 5 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 3 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 5 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 4 (Unit 10-11-12) * Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-6 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới):

Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 6

Cuốn sách Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 6 được đánh là một trong những cuốn sách tham khảo thành công nhất của tác giả.

Cuốn sách rất hữu ích cho các em, cung cấp nhiều kiến thức cơ bản, cách đọc, nói và viết, tạo sự hiếu kỳ và thích thú cho các em. Từ đó giúp các em tiếp cận bài học một cách hiệu quả mà không gây nhàm chán hay lười học.

Trân trọng kính chào các khách hàng của Nhà sách trực tuyến Nhanvan.vn.

Hiện nay, do mức chiết khấu trên website chúng tôi đang là rất cao, đặc biệt vào các thời điểm có chương trình khuyến mãi. Do đó, số lượng sản phẩm giảm KHỦNG có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng của chúng tôi chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn hàng mua Số lượng” và việc xuất hóa đơn GTGT như sau:

1. Đơn hàng được xem là “đơn hàng mua sỉ” khi thoả các tiêu chí sau đây:

– Tổng giá trị các đơn hàng trong ngày có giá trị: từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 10 trở lên (Cùng 1 mã hàng).

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa từ 5 trở lên (Cùng 1 mã hàng) . Không áp dụng cho mặt hàng Văn Phòng Phẩm .

Lưu ý: Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá). Đây là chính sách chung chỉ mang tính tương đối. Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhân Văn để có chính sách giá chính xác nhất:

– Đối với Nhóm hàng sách độc quyền Nhân Văn : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 40%.

– Đối với Nhóm hàng sách của các nhà cung cấp trong nước : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 30%.

– Đối với Nhóm hàng sách từ NXB Giáo Dục, Kim Đồng, Oxford và Đại Trường Phát : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

– Đối với Nhóm hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, dụng cụ học sinh: áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 15%.

– Đối với Nhóm hàng giấy photo, sản phẩm điện tử, văn hóa phẩm : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh chúng tôi để có chính sách tốt nhất: 028.3636.7777 hoặc 0813.709.777, Từ thứ 2 đến thứ 7: 8:30 am – 8 pm hoặc Email: [email protected].

3. Đối với việc thanh toán đơn hàng sỉ và xuất hóa đơn GTGT:

– Khách hàng mua SÁCH và VĂN PHÒNG PHẨM đơn hàng sỉ hoặc có nhu cầu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán trước cho Nhân Văn từ 50 – 100% giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

– Đối với mặt hàng HÓA MỸ PHẨM và BÁCH HÓA. Khách hàng mua hàng với số lượng trên 5 hoặc đơn HÀNG sỉ phải thanh toán cho Nhân Văn 100% giá trị đơn hàng. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

(Chính sách mua sỉ có thể thay đổi tùy theo thời gian thực tế)

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 2)

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

SKU: 8935092765440

Khả dụng: Còn hàng

Loại sản phẩm: SÁCH

Nhà cung cấp: Hồng Ân

Thông tin chi tiết

Mã hàng

8935092765440

Tên nhà cung cấp

Hồng Ân

Tác giả

Nhiều Tác Giả

NXB

Tổng Hợp TP.HCM

Năm XB

2023

Trọng lượng(gr)

220

Kích thước

17 x 24

Số trang

160

Hình thức

Bìa Mềm

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 (Tập 2)

Cuốn sách Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 6 (Tập 2)được biên soạn theo quyển Tiếng Anh 6 (Chương trình thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2014). Sách được dùng làm tài liệu tham khảo cho học sinh, được chia thành các phần chính:

Trân trọng kính chào các khách hàng của Nhà sách trực tuyến Nhanvan.vn.

Hiện nay, do mức chiết khấu trên website chúng tôi đang là rất cao, đặc biệt vào các thời điểm có chương trình khuyến mãi. Do đó, số lượng sản phẩm giảm KHỦNG có giới hạn nhất định, vì vậy để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng của chúng tôi chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn hàng mua Số lượng” và việc xuất hóa đơn GTGT như sau:

1. Đơn hàng được xem là “đơn hàng mua sỉ” khi thoả các tiêu chí sau đây:

– Tổng giá trị các đơn hàng trong ngày có giá trị: từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở lên.

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có 1 sản phẩm có tổng số lượng từ 10 trở lên (Cùng 1 mã hàng).

– 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong ngày: có tổng số lượng sản phẩm (đủ loại) từ 20 sản phẩm trở lên và Số lượng mỗi tựa từ 5 trở lên (Cùng 1 mã hàng) . Không áp dụng cho mặt hàng Văn Phòng Phẩm .

Lưu ý: Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoại, cùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá). Đây là chính sách chung chỉ mang tính tương đối. Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhân Văn để có chính sách giá chính xác nhất:

– Đối với Nhóm hàng sách độc quyền Nhân Văn : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 40%.

– Đối với Nhóm hàng sách của các nhà cung cấp trong nước : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 30%.

– Đối với Nhóm hàng sách từ NXB Giáo Dục, Kim Đồng, Oxford và Đại Trường Phát : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

– Đối với Nhóm hàng văn phòng phẩm, đồ chơi, dụng cụ học sinh: áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 15%.

– Đối với Nhóm hàng giấy photo, sản phẩm điện tử, văn hóa phẩm : áp dụng mức giảm giá trên web tối đa không vượt quá 10%.

Quý khách có nhu cầu mua số lượng lớn, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh chúng tôi để có chính sách tốt nhất: 028.36007777 hoặc 0949460880, Từ thứ 2 đến thứ 7: 8:30 am – 8 pm hoặc Email: [email protected].

3. Đối với việc thanh toán đơn hàng sỉ và xuất hóa đơn GTGT:

– Khách hàng mua SÁCH và VĂN PHÒNG PHẨM đơn hàng sỉ hoặc có nhu cầu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán trước cho Nhân Văn từ 50 – 100% giá trị đơn hàng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

– Đối với mặt hàng HÓA MỸ PHẨM và BÁCH HÓA. Khách hàng mua hàng với số lượng trên 5 hoặc đơn HÀNG sỉ phải thanh toán cho Nhân Văn 100% giá trị đơn hàng. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về khâu vận chuyển và chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng.

(Chính sách mua sỉ có thể thay đổi tùy theo thời gian thực tế)

– Điểm NV-POINT sẽ được tích lũy vào tài khoản khách hàng sau khi đơn hàng hoàn tất tức khách hàng đã thanh toán và nhận đơn hàng thành công.

– Mỗi đơn hàng hoàn tất sẽ nhận 1% điểm thưởng trên tổng giá trị đơn hàng.

– Với mỗi 10.000đ phát sinh trong giao dịch khách hàng sẽ nhận tương ứng với 100 NV-POINT.

– Điểm NV-POINT có thể dùng để ĐỔI THƯỞNG hoặc TRỪ TRỰC TIẾP vào đơn hàng theo quy ước 1 NV-POINT = 1 VND sử dụng để mua hàng tại hệ thống Siêu Thị Nhà Sách Nhân Văn và mua sắm online tại website https://nhanvan.vn (Lưu ý: NV-POINT không quy đổi thành tiền mặt)

– Ngày 31/12 hàng năm, Nhân Văn sẽ thực hiện thiết lập lại Điểm Tích Lũy NV-POINT và hạng thành viên cho tất cả tài khoản.

ĐẶC BIỆT

– Cơ chế tích điểm mới áp dụng ĐỒNG NHẤT với tất cả thành viên khi tham gia trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Siêu Thị Nhà Sách Nhân Văn và mua sắm online tại website https://nhanvan.vn

– Với khách hàng lần đầu tiên đăng ký, sau khi đơn hàng đầu tiên hoàn tất tức khách hàng đã thanh toán và nhận đơn hàng thành công, khách hàng sẽ nhận ngay 3 VOUCHER mua sắm qua email và áp dụng cho cả online lẫn offline, bao gồm:

+ Voucher giảm 20K cho đơn hàng từ 100K

+ Voucher giảm 50K cho đơn hàng từ 200K

+ Voucher giảm 100K cho đơn hàng từ 600K

– Nhà Sách Nhân Văn sẽ tặng quà đặc biệt nhân ngày Sinh Nhật Khách Hàng.

– Tận hưởng các ưu đãi đặc biệt dành cho chương trình thành viên áp dụng ĐỒNG NHẤT cả khi trải nghiệm mua sắm tại hệ thống Nhà Sách Nhân Văn và cả trên website https://nhanvan.vn

Sẽ có chương trình ” Member Day” ưu đãi đặc biệt diễn ra vào NGÀY 15 HÀNG THÁNG với nhiều ưu đãi, quà tặng dành tặng khách hàng đã đăng ký thành viên và mua sắm trực tiếp tại hệ thống Nhà Sách Nhân Văn và mua trên https://nhanvan.vn

– Điểm tích lũy NV-POINT không quy đổi thành tiền mặt.

– Trường hợp đơn hàng bị hủy/trả hàng thì sẽ không được tính điểm tích lũy NV-POINT.

– Điểm NV-Point hiện tại của khách hàng (được tích lũy từ việc mua hàng/tham gia trò chơi/ưu đãi chương trình) sẽ giữ nguyên để sử dụng đổi thưởng quà tặng.

– Điểm và thông tin cá nhân được cập nhật chính thức sau khi giao dịch hoàn tất và sau khi khách hàng nhận được hàng.

– Điểm NV-POINT sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

– Điểm tích luỹ theo năm và hạng thành viên được xét lại mỗi năm 1 lần.

– Trường hợp NV-POINT đã được dùng để đổi quà tặng sẽ không được hoàn trả lại.

– Nhà Sách Nhân Văn không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin do khách hàng cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.

– Nhà Sách Nhân Văn có quyền quyết định bất kỳ lúc nào về việc chỉnh sửa hoặc chấm dứt chương trình khách hàng thành viên chúng tôi mà không cần báo trước.

Ưu đãi giảm giá theo hạng thẻ được áp dụng tại tất cả chuỗi hệ thống Nhà Sách Nhân Văn hoặc mua tại Website https://nhanvan.vn

– Nhà Sách Nhân Văn sẽ xét duyệt hạng thành viên của khách hàng dựa trên tổng giá trị đơn hàng tích lũy sau khi mua hàng.

– Chương trình “Quà Tặng Sinh Nhật Đặc Biệt” áp dụng cho thành viên có phát sinh ít nhất 1 giao dịch trong 12 tháng gần nhất.

– Voucher quà tặng sinh nhật chỉ áp dụng duy nhất 01 lần cho 01 hóa đơn tại tất cả chuỗi hệ thống Nhà Sách Nhân Văn hoặc mua tại Website https://nhanvan.vn

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website https://nhanvan.vn hoặc hotline 028 3600 7777

Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9

Giới thiệu Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp các em học sinh hệ thống kiến thức tiếng Anh đã học trong các năm trước, đồng thời dễ dàng tiếp thu những vấn đề về ngữ pháp và từ vựng của chương trình tiếng Anh lớp 9. Có như thế, các em sẽ tự tin bước vào các kì thi cuối năm học để chuẩn bị vào lớp 10. Với ý hướng đó, cuốn sách này được trình bày với các bài giảng bám sát từng Unit (Bài học) theo sách giáo khoa lớp 9 qua các phần:

VOCABULARY: Cung cấp những từ cần thiết với phiên âm quốc tế, ý nghĩa và các ví dụ để các em nắm vững cách dùng.

GRAMMAR: Bài giảng rõ ràng, cô đọng chủ điểm ngữ pháp của bài học. Cung cấp thêm những bài ôn tập kiến thức các lớp trước.

GRAMMAR EXERCISES: Các bài luyện tập gồm dạng tự luận và trắc nghiệm để các em khắc sâu các chủ điểm ngữ pháp.

VOCABULARY EXERCISES: Các bài tập giúp các em nhớ kỹ cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh cụ thể.

PRONUNCIATION EXERCISE: Câu hỏi trắc nghiệm giúp các em phân biệt cách đọc các nguyên âm và phụ âm của một số từ thông dụng.

PROGRESS TESTS: Các đề kiểm tra cuối mỗi bài học ôn tập các chủ điểm ngữ pháp và từ ngữ theo dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, giúp các em rèn luyện và làm quen với các đề thi tuyển vào lớp 10. Trong phần phụ lục có hai đề thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Tp. Hồ Chí Minh để các em luyện tập.

Ngoài ra, ở cuối sách có phần đáp án gợi ý cho các bài tập và các đề kiểm tra để học sinh có thể đối chiếu phần trả lời của các em sau khi đã thực hiện xong các bài tập và đề kiểm tra.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …..

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 5 Sgk Chi Tiết

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8:

1. Unit 5: Study Habits 1.1. Getting Started Unit 5 Lớp 8

Work with a partner. Ask and answer questions about your lesson schedule. (Thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về thời khóa biểu bài học của em.)

– How often do we have math?

We have math five times a week.

– How often do we have English?

We have English twice a week.

– How often do we have physics and chemistry?

We have physics and chemistry twice a week for each.

– How often do we have history and geography?

We only have one period a week for history and geography.

– How often do we have physical education?

We have physical education once a week.

1.2. Listen and Read Unit 5 Lớp 8

Bài dịch:

Mẹ: Tim? Tim? Phải con về không?

Tim: Vâng, thưa mẹ. Con đang ở phòng khách. Có chuyện gì đấy Mẹ?

Mẹ: Hôm nay mẹ đến trường con và Cô Jackson đưa cho mẹ phiếu điểm của con.

Tim: Ô, phiếu điểm tốt không?

Mẹ: Đừng lo lắng. Xuất sắc. Con học rất tốt.

Mẹ: Được. Mẹ hãnh diện về con, Tim ạ. Mẹ biết học kì này con học rất chăm.

Tim: Cám ơn Mẹ.

Mẹ: Nhưng có một môn con cần phải trau dồi.

Tim: Đó là môn gì vậy, Mẹ?

Mẹ: Cô Jackson nói con nên học chăm hơn về phát âm tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy yêu cầu mẹ cho con cuốn tự điển này.

Tim: Vâng, con biết. Một vài âm tiếng Tây Ban Nha thật khó. Con sẽ cố gắng trau dồi chúng.

Mẹ: Mẹ tin con sẽ làm được, Tim ạ.

1. Practice the dialogue with a partner. (Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.) 2. True or fase? Check (✓) the boxes. (Đúng hay sai? Ghi dấu (S) vào các khung.) T F

a. Tim was out when his mother called him ✓

b. Tim’s mother met his teacher at school. ✓

c. Tim’s report is poor. ✓

d. Tim’s mother wants him to improve one thing. ✓

e. Tim needs to improve his Spanish grammar. ✓

f. Tim promised to try his best in learning Spanish. ✓

3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

a. Miss Jackson is Tim’s teacher.

b. Miss Jackson gave Tim’s mother his report card.

c. He did very well this semester.

d. She said Tim should improve his Spanish pronunciation.

e. At the end of the conversation, Tim’s mother gave him a dictionary.

1.3. Speak Unit 5 Lớp 8

Work in groups. Ask each other about your study. Use the questions and words in the boxes to help you. (Làm việc theo nhóm. Hỏi nhau về việc học của các em.. Dùng câu hỏi và từ trong khung để giúp các em.)

1. When do you do your homework?

– I do my homework at different times.

2. Who helps you with your homework?

– No one helps me with my homework. I do it by myself.

3. How much time do you spend every day on these subjects: Math,Vietnamese, History, English…?

– I spend more than two hours every day on these subjects.

4. Which subject(s) do you need to improve?

– I need to improve my chemistry and biology.

5. What do you do to improve your English?

– I listen to English lessons on the tape or to the English programmes on the radio such as the BBC or the VOA Special English… Besides, I join the English Speaking Club in my town.

1.4. Listen Unit 5 Lớp 8

Listen to the dialogue and complete the report card. (Nghe bài đối thoại và điền vào phiếu điểm.)

Name: Sarah Chen Subject: English

Class: 8C Marking period: First term

Days present: (1) 85 days Days absent: (2) 5 days

Behavior – Participation: (3) S Co-operation: S

Listening: (4) C Speaking: (5) A

Reading: (6) A Writing: (7) B

A = Excellent B = Good C = fair D = Poor

F= Fail Sa = Stisfactory U = Unsatisfactory

Comments: Speaks English quite well.

However, she does need to improve her listening skill.

Teacher’s signature: Parents’signature:

(8) Miss Blake Mrs Chen

Date: February 17, 2003

1.5. Read Unit 5 Lớp 8

Bài dịch:

Nhiều người học ngoại ngữ học từ với nhiều cách khác nhau. Một vài người liệt kê danh sách và ghi nghĩa của từ mới bằng tiêng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng. Tuy nhiên, nhiều người khác thì không. Thay vào đó, họ viết một hoặc hai câu thí dụ với mỗi từ mới để nhớ cách dùng từ đúng.

Để nhớ từ tốt hơn, một vài người học viết mỗi từ và cách dùng của nó vào một tờ giấy nhỏ và dán nó ở một chỗ nào dó trong nhà để học bất ki lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học thuộc tất cả từ họ gập. Họ thường gạch dưới hay làm nổi chỉ những từ họ muôn học. Điều này giúp họ nhớ những từ quan trọng.

Cũng có nhiều cách học khác nhau cùng một số từ. Chẳng hạn nếu bạn cố học 10 từ trong hai ngày, bạn có thể làm diều đó trong hai cách. Bạn có thể học 5 từ đầu ngày thứ nhất, và sau đó học 5 từ kia ngày kế. Tuy nhiên, vì sự ôn cần thiết, bạn có thể học tất cả 10 từ ngày đầu tiên và ôn chúng ngày hôm sau. Điều này giúp bạn thực hành các từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ khác nhau dể tỉm ra cách tốt nhất cho chính mình. Các bạn hãy tự hỏi: Tôi nên học từ như thế nào?

1. True or false? Check (✓) the boxes. (Đúng hay sai? Đánh dấu (✓) vào các khung.) T F

a. All language learners write the meanings of

new words in their mother tongue. ✓

of new words in their mother tongue.

b. Some learners write examples of words they

want to learn. ✓

c. Every learner tries to learn all new words they

come across. ✓

they come across.

d. Many learners only learn new words that are important. ✓

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

a. No, they don’t learn words in the same way.

b. Because they want to remember how to use the words in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere so as to learn it at any time.

d. Because they want to learn only important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. I should try different ways of learning words and find out the best one.

1.6. Write Unit 5 Lớp 8

1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end of the term. Identify the sections. Label them with correct letters. (Nhìn lá thư của Hoa gửi cho Tim. Cô ấy viết nó vào cuối học kỳ. Xác định các phần. Dán nhãn chúng với mẫu tự đúng.)

a) 12 Tran Hung Dao St.

Ha Noi

February 10, 200…

b) Dear Tim

c) Thanks for your letter. I’m pleased to hear you had an enjoyable Christmas vacation.

We received our first semester report a few days ago. I got good grades for Science, English and History, but my math result was poor. My math teacher asked me to spend more time on it. I must study harder next semester.

It is almost Tet. That’s the Lunar New Year Festival in Viet Nam. I think l told you about it in my last letter. We’re going to Hue tonight to celebrate the festival with my grandmother. I’ll send you a postcard from there.

Write soon and tell me all your news.

d) Regards.

Hoa.

2. Now help Lan to write a letter to her penpal Donna in San Francisco.. Use the information in the box. (Bấy giờ hãy giúp Lan viết một lá thư cho bạn tâm thư của cô, Donna ở San Francisco. Dùng thông tin trong khung.)

15 Nguyen Trai St, Ha Noi

July 20, 200…

Dear Donna,

Thanks a lot for your letter. I’m pleased to hear that you had a great time on Mother’s Day.

We received our second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my History and English results were poor. My History and English teachers told me to improve these two subjects.

The Mid-Autumn Festival is coming in a few weeks. It’s also called the moon festival in Viet Nam. I’m going to Ha I^ong Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I’ll send you a postcard from there.

Write soon and tell me all your news.

Best wishes

Lan

………………………………………………………………………………..

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 7

Giới thiệu Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 7

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 7 ra đời với mục đích giúp các em học sinh tự tin và có hứng thú khi học chương trình Tiếng Anh lớp 7 và thực hành thêm những kiến thức mà các em đã tiếp thu trong các tiết học với thầy, cô ở lớp. Đồng thời, các em cũng có thể sử dụng cuốn sách này để ôn thi kiểm tra định kì, học kì và củng cố kiến thức trước khi lên lớp 8. Mỗi bài học trong cuốn sách này được biên soạn bám sát những chủ điểm ngữ pháp và từ ngữ của chương trình mới tiếng Anh lớp 7, gồm có:

VOCABULARY: Trình bày từ vựng với ý nghĩa rõ ràng, có ví dụ minh họa và phiên âm cách đọc.

GRAMMAR: Giải thích rõ ràng chủ điểm ngữ pháp của bài học kèm theo các ví dụ. Cung cấp thêm những bài ôn tập kiến thức của lớp trước.

GRAMMAR EXERCISES: Cung cấp bài tập thực hành gồm dạng tự luận và trắc nghiệm giúp các em luyện tập cấu trúc ngữ pháp đã học.

VOCABULARY PRACTICE: Giúp nhớ ý nghĩa của từ mới trong mỗi bài học và biết dùng các từ đó trong các câu với nội dung mới.

CONVERSATION PRACTICE: Giúp luyện tập và nhớ cách dùng các mẩu đối thoại thông dụng trong mỗi bài học.

PROGRESS TESTS: Ôn tập và tự kiểm tra các chủ điểm ngữ pháp và từ vựng đã học sau mỗi hai bài học (Units). Mỗi Progress Test gồm các câu hỏi trắc nghiệm về từ vựng, ngữ pháp và đàm thoại, và đoạn văn đọc – hiểu.

Ngoài ra, ở cuối sách có phần đáp án gợi ý để học sinh có thể đối chiếu phần trả lời của các em sau khi đã thực hiện xong các bài tập và đề kiểm tra.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …

Thông tin chi tiết Công ty phát hành

Nhà Sách Hồng Ân

Ngày xuất bản

03-2023

Kích thước

17 x 24 cm

Loại bìa

Bìa mềm

Số trang

231

Nhà xuất bản

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

SKU

2484881805417

Cập nhật thông tin chi tiết về Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!