Xu Hướng 3/2023 # Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 # Top 3 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

MỤC LỤC GIẢI CHI TIẾT TIẾNG ANH LỚP 6 – CHƯƠNG TRÌNH SÁCH MỚI FULL

* * * * * * Tiếng Anh 6 Tập 1A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 6 mới): Communication (phần 1-2 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 1: My new school Skills 1 (phần 1-4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới): Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới): Looking Back (phần 1-8 trang 14 SGK Tiếng Anh 6 mới): Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 2: My home * Getting Started (phần 1-5 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-8 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-4 trang 20-21 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1-2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 3: My friends * Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 -8 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-4 trang 30-31 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-5 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 1 (Unit 1-2-3) * Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 4: My neighbourhood * Getting Started (phần 1-6 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 5: Natural wonders of the world * Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-8 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-7 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 6: Our Tet holiday * Getting Started (phần 1-6 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1-6 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1-6 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1-3 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1-5 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 2 (Unit 4-5-6) * Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-7 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới):

Tiếng Anh 6 Tập 1 Unit 7: Television * Getting Started (phần 1 – 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 9 – 10 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 3 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1- 6 trang 14 – 15 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 8: Sports and games * Getting Started (phần 1 – 6 trang 16 -17 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 18 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 19 – 20 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 3 trang 21 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 3 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (phần 1 – 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 9: Cities of the world * Getting Started (phần 1 – 5 trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 6 trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 29 – 30 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 3 (Unit 7-8-9) * Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 10: Our houses in the future * Getting Started (phần 1 – 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 5 trang 41 – 42 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 11: Our greener world * Getting Started (phần 1 – 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới): Unit 12: Robots * Getting Started (phần 1 – 5 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới): * A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Communication (phần 1 – 3 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 1 (phần 1 – 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills 2 (phần 1 – 5 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Looking Back (phần 1 – 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới): Review 4 (Unit 10-11-12) * Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 6 mới): * Skills Review (phần 1-6 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới):

Bài Giảng &Amp; Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9

Giới thiệu Bài Giảng & Lời Giải Chi Tiết Tiếng Anh 9

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp các em học sinh hệ thống kiến thức tiếng Anh đã học trong các năm trước, đồng thời dễ dàng tiếp thu những vấn đề về ngữ pháp và từ vựng của chương trình tiếng Anh lớp 9. Có như thế, các em sẽ tự tin bước vào các kì thi cuối năm học để chuẩn bị vào lớp 10. Với ý hướng đó, cuốn sách này được trình bày với các bài giảng bám sát từng Unit (Bài học) theo sách giáo khoa lớp 9 qua các phần:

VOCABULARY: Cung cấp những từ cần thiết với phiên âm quốc tế, ý nghĩa và các ví dụ để các em nắm vững cách dùng.

GRAMMAR: Bài giảng rõ ràng, cô đọng chủ điểm ngữ pháp của bài học. Cung cấp thêm những bài ôn tập kiến thức các lớp trước.

GRAMMAR EXERCISES: Các bài luyện tập gồm dạng tự luận và trắc nghiệm để các em khắc sâu các chủ điểm ngữ pháp.

VOCABULARY EXERCISES: Các bài tập giúp các em nhớ kỹ cách dùng từ vựng trong từng ngữ cảnh cụ thể.

PRONUNCIATION EXERCISE: Câu hỏi trắc nghiệm giúp các em phân biệt cách đọc các nguyên âm và phụ âm của một số từ thông dụng.

PROGRESS TESTS: Các đề kiểm tra cuối mỗi bài học ôn tập các chủ điểm ngữ pháp và từ ngữ theo dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, giúp các em rèn luyện và làm quen với các đề thi tuyển vào lớp 10. Trong phần phụ lục có hai đề thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT Tp. Hồ Chí Minh để các em luyện tập.

Ngoài ra, ở cuối sách có phần đáp án gợi ý cho các bài tập và các đề kiểm tra để học sinh có thể đối chiếu phần trả lời của các em sau khi đã thực hiện xong các bài tập và đề kiểm tra.

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …..

Listening Unit 4 Lớp 11 Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Chi Tiết

Giải bài tập tiếng Anh 11:

1. Unit 4: Listening

1.1. Before you listen

Tick (V) the best answer to the questions that suit you. (Đánh dấu (V) câu trả lời tốt nhất cho các câu hỏi phù hợp với bạn.)

1. How often do you support charities?

regularly from time to time never

2. What’s the best way of raising money to support charities?

through donations through taxes through fund-raising activities

3. Which of these kinds of volunteer work do you prefer?

helping the elderly helping the poor helping the sick

2. through fun raising activities

1.2. Tapescript

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money to continue their English and performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City. They also need foreign volunteers to contact sponsors and help to expand the school activities. Volunteers are required from February until July to help organize these events.

It is hope that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

1.3. While you listen

Task 1. Listen and fill in the missing information.

(Lắng nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Spring School is an informal school in Ho Chi Minh City.

2. Around 30 streets children live and study at the school.

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to help organise their fund-raisina dinner held annually in June.

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were set up in 1999?

– Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Why do children participate in fund-raising performances?

– Because they need money to continue their English and Performance Arts classes.

4. Where do children dance, sing and play music?

– They dance, sing and play music at one of the largest hotels in Ho Chi Minh City.

5. Why are foreign volunteers needed?

– Because the school needs help to contact sponsors and expand the school activities.

1.4. After you listen

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions. (Tóm tắt câu chuyện về Spring School, bằng cách sử dụng những lời đề nghị đưa ra.)

* The aim of Spring School

* The number of children who live and study at the school or attend classes

* The activities the children at the school take part in

* The kinds of volunteers that Spring School requires

What is the aim of Spring School?

How many students live and study at the school?

Which activities do the children at the school take part in?

What kinds of volunteers does Spring School require?

…………………………………………………………………………………………………

Bài Tập &Amp; Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 8 (Có Đáp Án Chi Tiết)

Tóm tắt kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại các thì đã học ở lớp dưới: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Quá khứ đơn, Tương lai đơn. Đồng thời sẽ làm quen với một số thì mới

S + am/ is/ are + going to + V…

S + was/ were + Ving…

S + have/ has + Ved/ PII…

(Tùy từng thì, “be” trong cấu trúc này sẽ có các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một số câu bị động dạng đặc biệt cần chú ý sẽ có cấu trúc khác với cấu trúc trên: câu bị động với think/ believe/ say, câu bị động với have, get, make và need.

Câu tường thuật (Câu gián tiếp): tùy vào câu trực tiếp có mục đích gì (mệnh lệnh, yêu cầu, cầu xin, ra lệnh, nhắc nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu gián tiếp sẽ có cấu trúc tương ứng.

Câu trần thuật: ” S + V (tùy từng thì V sẽ được chia khác nhau) … “

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ phản thân: nhấn mạnh chủ thể gây nên hành động (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)

Một vài cấu trúc khác:

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to V/ for Ving…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Hoa got used to ………… in her new school after a month.

A. study B. studying C. studied   D. is studying

2. Peter’s not going to drive, ………… he?

A. does B. is C. isn’t   D. will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite   D. Even

4. If you want to get more …………, please contact Mrs Hoa.

A. inform B. informer C. informative   D. information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. because B. instead C. though D. but

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. wait B. waiting C. to wait   D. waited

7. He says he’s been to ………… restaurant in town.

A. many B. every C. all   D. most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. strongly B. strength C. strong   D. enough strong

Bài 2: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại Bài 3: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

Yes, we (spend)……………….. our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. us since she (move)……………….. to the new town.

Look! Our train (come)…………………

You should practice (speak)……………….. English everyday.

My sister always (do)……………….. the washing up, but I (do)……………….. it tonight because she is sick.

He (cut)……………….. my hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. again quickly.

The Sun (rise)……………….. in the East and (set)……………….. in the West.

My grandma (use)……………….. to tell me the folktales.

She (not like)……………….. playing soccer.

They (work) ……………….. in this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu dùng từ trong ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….

I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to call them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used to live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to hunt seals – they ate the meat and made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used to take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to call the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why do many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Bài 1: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống

They have built this house …….. a long time.

We have lived …….. An Lao …….. 14 years.

There are some books …….. the table …….. the right corner …….. the room.

The course begins …….. January and ends …….. April.

I usually watch TV …….. the evening.

The stadium is in …….. of my house.

He often gets up …….. 5.30 …….. the morning but …….. Sunday morning he gets up late.

English learners learn words …….. different ways.

Thank you very much …….. lending me your bike.

I got good grades…….. English and Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân

Hoa went to school late this morning because her bike broke down.

I have to tidy the living room every day.

Lan used to live on the farm when she was young.

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

My best friend is very helpful and friendly.

Bài 3: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………

My hobbies are playing sports and reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

→ Her birthday …………………………………………………………………..

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. computers. They were large (2)……………. which filled rooms and they always had big tapes which went round and round. (3)……………. the 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. new machines were much cheaper and much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of home computer owners used them mainly for (8)…………….

A. have B. had C. has D. having

A. machines B. matches C. metal D. factories

A. on B. At C. in D. of

A. in B. at C. on D. over

A. They B. This C. That D. These

A. that B. over C. than D. as

A. to B. for C. with D. of

A. games B. lines C. plays D. changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

Ba and Song plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

We buy two new rackets yesterday. We’re going to play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should do it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend and I to dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard to pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years and he doesn’t want to move to other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, and also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Bài 1: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going to / take part / recycling program / save natural resources / and / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

→ ………………………………………………………………………………….

→ …………………………………………………………………………………

My father / used / drive a car / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng

A. is B. was C. will be D. has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. to follow B. following C. to following D. followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. sit B. to sit C. sitting D. siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. stand B. stood C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. then the phone was ringing

C. when the phone rang D. when the phone was ringing

6. The leader said that ………… to award the prize to you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. were decorated C.decorating D. decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… to the USA by the French.

A. constructed B. designed C. completed D. presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và điền T (True) hoặc F (False)

London is Britain’s biggest city. It is a very old city and dates back to the Romans. It is a city of historic building and churches, and it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular city with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around.

None of the cities in Britain is bigger than London.

London is founded by the Romans.

London has historic buildings and churches.

Most of the best museum in the world are situated in London.

London is not busy in summer.

It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

My father (plant)……………….. some fruit trees in the garden now.

What your father (do)……………….. in the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. books.

We (not go)……………….. to the zoo very often.

Lan and Phong (be)……………….. in the kitchen. They (cook)……………….. dinner.

What about (play)……………….. soccer this afternoon?

My sister (be)……………….. in the garden. She (water)……………….. the flowers.

How you (feel)……………….. now? I (feel)……………….. hot.

They (live)……………….. in HCM city since January.

That’s a very old bike. He (have)……………….. it for a long time.

I (buy)……………….. the motorbike 5 years ago.

2. hasn’t visited – moved 7. rises – sets

3. is coming 8. used

4. speaking 9. doesn’t like

5. does – will do 10. have worked

2. Miss Lan prefers gardening to fishing.

3. His car doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

2. It means the people.

3. They used to live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

2. in – for 7. at – in – on

3. on – on- of 8. in

4. in – in 9. for

5. in 10. in

2. What do you have to do every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does Nam go to school?

7. What subjects do you need to improve?

8. By whom was he made to work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

2. He told me to give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me to help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports and reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has to wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to do the housework without the help of modern equipment.

2. The Y&Y members are going to take part in a recycling program to save natural resources and money for the

organization.

3. Am I a favor when you help carry this bag?

4. The town is becoming more and more beautiful.

5. My father used to drive a car to work but now he goes by bus.

3. don’t go 8. have lived

4. are – are cooking 9. has had

5. playing 10. bought

XEM THÊM:

Cập nhật thông tin chi tiết về Mục Lục Giải Chi Tiết Tiếng Anh Lớp 6 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!