Xu Hướng 9/2023 # Những Bài Toán Hay Lớp 3 Có Lời Giải Cập Nhật Thường Xuyên # Top 14 Xem Nhiều | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Những Bài Toán Hay Lớp 3 Có Lời Giải Cập Nhật Thường Xuyên # Top 14 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Những Bài Toán Hay Lớp 3 Có Lời Giải Cập Nhật Thường Xuyên được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài học hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho các con những bài toán hay lớp 3 có lời giải, để con ôn tập và củng cố kiến thức vững hơn.

1. Dạng 1: Bài toán có lời văn

Bài 1: Hai thùng có 64 lít dầu, nếu thêm vào thùng thứ nhất 8 lít thì số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng một nửa số lít dầu ở thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Thắng mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 42 nghìn đồng, Hòa mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 50 nghìn đồng. Tính số tiền một bút chì, một quyển vở.

Bài 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 3124 kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 4 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 4: Một chiếc cầu dài 240m gồm có 6 nhịp. Trong đó 5 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 30m. Tính nhịp chính giữa?

Bài 5: Có 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời. Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã trả lời đúng mấy câu hỏi?

1.3. Cách giải

Bài 1:

Nếu thêm vào thùng thứ nhất 8 lít thì tổng số dầu có trong 2 thùng là:

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng thứ hai là 2 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số lít dầu ở thùng thứ hai là: 72 : 3 x 2 = 48 (l)

Số lít dầu ở thùng thứ nhất là: 64 – 48 = 16 (l)

Vậy thùng dầu thứ nhất có 16l, thùng dầu thứ hai có 48l.

Bài 2:

Số tiền mua 2 bút chì là: 50 – 42 = 8 (nghìn đồng)

Số tiền mua 1 chiếc bút chì là 8 : 2 = 4 (nghìn đồng)

Số tiền mà Thắng mua 3 bút chì là 4 x 3 = 12 (nghìn đồng)

Số tiền mà Thắng mua 5 quyển vở là: 42 – 12 = 30 (nghìn đồng)

Số tiền mua 1 quyển vở là 30 : 5 = 6 (nghìn đồng)

Vậy số tiền mua 1 bút chì là 4 nghìn đồng và số tiền mua 1 quyển vở là 6 nghìn đồng.

Bài 3:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg gạo là:

3124 x 4 = 12496 (kg gạo)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số kg gạo là:

12496 + 3124 = 15620 (kg gạo)

Vậy cả 2 ngày bán được 15620 kg gạo.

Bài 4:

Mỗi nhịp dài số mét là: (240 – 30) : 6 = 35 (m)

Nhịp chính giữa dài là: 35 + 30 = 65(m)

Vậy nhịp giữa dài 65m

Bài 5:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc đó tổng điểm của bạn Henry là:

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng lên là:

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng lên là vì ta đã cho Henry trả lời đúng hết 45 câu.

1 câu đúng hơn 1 câu sai số điểm là:

Số câu Henry trả lời sai là:

Số câu Henry trả lời đúng là:

Đáp số: 40 câu.

2. Dạng 2: Bài toán tính giá trị biểu thức

a) (156 + 78) x 6 ………….156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 – 172) x 8………….1923 x 8 – 173 x 8

c) (236 – 54) x 7…………….237 x 7 – 54 x 7

a. 3km 487m…..3657m b. 3760m x 2…….8494m – 2657m

c. 50km964m……65370m d. 21378m : 2……. 10689m

a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

b) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

2.3. Cách giải

Bài 1

a) (156 + 78) x 6 = 234 x 6 = 1404

156 x 6 + 79 x 6 = (156 + 79) x 6 = 235 x 6 = 1410

Vậy (156 + 78) x 6 < 156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 – 172) x 8………….1923 x 8 – 173 x 8

(1923 – 172) x 8 = 1751 x 8 = 14008

1923 x 8 – 173 x 8 = (1923 – 173) x 8 = 14000

c) (236 – 54) x 7…………….237 x 7 – 54 x 7

(236 – 54) x 7 = 182 x 7 = 1274

237 x 7 – 54 x 7 = (237 – 54) x 7 = 1281

Vậy (236 – 54) x 7 < .237 x 7 – 54 x 7

Bài 2

a. 3km 487m…..3657m

Đổi 3km 487m = 3000m + 487m = 3487m

Nên 3km 487m < 3657m

b. 3760m x 2…….8494m – 2657m

3760m x 2 = 7520m

8494m – 2657m = 5837m

c. 50km 964m……65370m

Đổi 50km 964m = 50000m + 964m = 50964m

d. 21378m : 2……. 10689m

Ta có: 21378m : 2 = 10689m

Vậy 21378m : 2 = 10689m

Bài 3.

a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

= (576 – 475) + (780 – 679) + (678 – 577)

b) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

= 36 x (17 x 12 x 34 + 5)

Bài 4.

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

= 30 + 6 x 5 – 12 – 6 x 3

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

= (23 + 37) + (39 + 21) + (34 + 26)

3. Dạng 3: Bài toán tìm ẩn x

a) X x 5 + 122 + 236 = 633

d) 56 : X = 1326 – 1318

c/ x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

b) 1324 – (X + 314) = 515

c) 51245 – (X + 8273) = 2590

d) 99999 – (X + 9999) = 999

3.3. Cách giải

Bài 1

a) X x 5 + 122 + 236 = 633

X x 5 = 633 – 122 – 236

d) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 2.

c/ x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 3

b) 1324 – (X + 314) = 515

X + 314 = 1324 – 515

X = 1324 – 515 – 314

c) 51245 – (X + 8273) = 2590

X + 8273 = 51245 – 2590

X = 51245 – 2590 – 8273

d) 99999 – (X + 9999) = 999

X + 9999 = 99999 – 999

X = 99999 – 999 – 9999

Bài 1: Một hình chữ nhật có diện tích là 2800cm 2, nếu tăng chiều dài 20cm thì chu vi tăng 34cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Bài 2: Một thùng đựng nước nặng 96kg. Nếu thùng chỉ đựng một nửa số nước thì nặng 51kg. Hỏi khi không có nước thùng nặng bao nhiêu kg?

Bài 3: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB = 26cm, BC = 40cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Bài 5: Ngày mồng hai (02) của tháng 2 nhuận rơi vào thứ 6. Hỏi tháng đó có bao nhiêu ngày thứ sáu? Ngày cuối cùng của tháng đó là thứ mấy trong tuần?

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

Bài 7: Tính giá trị biểu thức:

a. (84371 – 45263) : 3 = b. 1608 x5 : 4 =

c.12000: (3+5) = d. (21470 + 34252) : 6 =

e. 5000 x (37 – 15) = f. 65370 – 252 x 2 =

a.100 +100:4 -50 : 2

b. (6 x 8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

c.10000 x 2 + 60000

d. (7000 – 3000) x 2

a) (X + 3) + (X + 4) + (X + 5) = 274

b) (X – 3) + (X – 4) + (X – 5) = 775

b) X + 6755 = 78992

c) X – 6658 = 99764

Như vậy chúng tôi đã trình bày những bài toán hay lớp 3 có lời giải thường gặp và các bài tập vận dụng để các con tư duy, nắm chắc kiến thức.

Những Câu Đố Có Đáp Án Hay Nhất, Thú Vị Nhất Mới Cập Nhật

Những câu đố có đáp án vui mẹo chính là trò tiêu khiển vô cùng thú vị không chỉ giúp kích thích trí não hoạt động nhanh nhạy, phát triển mà còn giúp bạn xua tan đi những căng thẳng, mệt mỏi. Để có cả kho tàng câu đố mẹo vui nhộn, mời bạn tham khảo những câu đố trí tuệ mẹo vui có đáp án sau đây.

Câu đố vui mẹo số 1: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà ko chết. Tại sao (ko ai cứu hết)?

Câu đố vui mẹo số 2: Lịch nào dài nhất?

Câu đố vui mẹo số 3: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

Câu đố vui mẹo số 4: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

Câu đố vui mẹo số 5: Con đường dài nhất là đường nào?

Câu đố vui mẹo số 6: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

Câu đố vui mẹo số 7: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Câu đố vui mẹo số 8: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?

Câu đố vui mẹo số 9: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

Câu đố vui mẹo số 10: Quần rộng nhất là quần gì?

Câu đố vui mẹo số 11: Xã đông nhất là xã nào?

Câu đố vui mẹo số 13: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

Câu đố vui mẹo số 14: Môn gì càng thắng càng thua?

Câu đố vui mẹo số 15: Bỏ ngoài nướng trong, ăn ngoài bỏ trong là gì?

Câu đố vui mẹo số 16: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Câu đố vui mẹo số 17: Chuột nào đi bằng hai chân?

Câu đố vui mẹo số 18: Vịt nào đi bằng hai chân?

Câu đố vui mẹo số 19: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

Câu đố vui mẹo số 20: Cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất?

Câu đố vui mẹo số 21: Bạn làm việc gì đầu tiên mỗi buổi sáng?

Câu đố vui mẹo số 22: : Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

Câu đố mẹo vui về tình yêu số 23: Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình … ?

Câu đố vui mẹo số 24: Tìm điểm sai trong câu: “dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm”

Câu đố vui mẹo hại não số 26: Hai người con gái cùng dùng chung một chàng trai gọi là … tình. ?

Câu đố vui mẹo số 27: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

Câu đố mẹo vui về tình yêu số 28: Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là … tình. ?

Câu đố mẹo vui có lời giải số 29: Tình yêu quá đẹp gọi là … tình. ?

Câu đố vui mẹo số 30: Có 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

Câu đố vui mẹo số 31: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

Những câu đố có đáp án mang tính hài hước, dí dỏm

Câu hỏi: 1 người đi vào rừng sâu để thám hiểm, thật không may cho ông ta khi bắt gặp 1 con đười ươi rất hung dữ muốn xé xác ông ta ra. Trong tay ông ta có 2 con dao, ông sợ quá vứt 2 con dao ra đó, con đười ươi nhặt lên và sau vài phút nó nằm vật xuống đất chết luôn. Bạn có biết tại sao không?

Đáp án: Nó cầm dao và đấm vào ngực nó (đười ươi hay làm thế).

2.

Câu hỏi: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng, tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố các bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)?

Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.

3.

Câu hỏi: Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu, và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên?

Đáp án: Que diêm.

4.

Câu hỏi: Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, Phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

Đáp án: Phòng 3 vì sư tử chết hết vì đói rồi

5.

Câu hỏi: 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?

Đáp án: 4 con vịt

6.

Câu hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con?

Đáp án: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh). Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.

7.

Câu hỏi: Có 1 bà kia không biết bơi, xuống nước là bả chết. Một hôm bà đi tàu, bỗng nhiên tàu chìm, nhưng bà không chết.Tại sao (không ai cứu hết)?

Đáp án: Bà ấy đi tàu ngầm.

8.

Câu hỏi: Cái gì đen khi bạn mua nó, đỏ khi dùng nó và xám xịt khi vứt nó đi?

Đáp án: Than.

9.

Câu hỏi: Có 1 anh chàng làm việc trong 1 tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35 rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ.Tại sao anh ta lại làm như vậy ?

Đáp án: Vì cái thang máy đó không lên được tới tầng 50.

10.

Câu hỏi: Lịch nào dài nhất?

Đáp án: Lịch sử.

11.

Câu hỏi: Xã đông nhất là xã nào?

Đáp án: Xã hội.

12.

Câu hỏi: Con đường dài nhất là đường nào?

Đáp án: Đường đời.

Câu hỏi: Quần rộng nhất là quần gì?

Đáp án: Quần đảo.

14.

Câu hỏi: Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng?

Đáp án: Bàn chân.

15.

Đáp án: 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ.

16.

Câu hỏi: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?

Đáp án: Thái Sơn.

17.

Câu hỏi: Bạn có thể kể ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật?

Đáp án: Hôm qua, hôm nay và ngày mai.

18.

Câu hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?

Đáp án: Con tim.

19.

Câu hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?

Đáp án: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).

20.

Câu hỏi: Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà?

Đáp án: Gà con và gà mái.

21.

Câu hỏi: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào?

Đáp án: Chỉ xuống đất.

22.

Câu hỏi: Con trai có gì quý nhất?

Đáp án: Ngọc trai.

23.

Câu hỏi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì ?

Đáp án: Hội Liên Hiệp Phụ Nữ.

24.

Câu hỏi: Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu?

Đáp án: Trái banh.

25.

Câu hỏi: Có bao nhiêu chữ C trong câu sau đây: “Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn!”

Đáp án: 1 chữ C, ở chữ “Cơm”.

26.

Câu hỏi: Cái gì tay trái cầm được còn tay phải cầm không được?

Đáp án: Tay phải.

27.

Câu hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai?

Đáp án: Mẹ.

28.

Câu hỏi: Từ gì mà 100% nguời dân Việt Nam đều phát âm sai?

Đáp án: Từ “sai”.

29.

Câu hỏi: Ai cũng biết đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, vậy trước khi đỉnh Everest được khám phá, đỉnh núi nào cao nhất thế giới?

Đáp án: Everest.

30.

Câu hỏi: Nắng ba năm ta chưa hề bỏ bạn?

Đáp án: Cái bóng.

Câu hỏi: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài?

Đáp án: Dùng ống hút.

32.

Câu hỏi: Cái gì người mua biết, người bán biết, người xài không bao giờ biết?

Đáp án: Quan tài.

33.

Câu hỏi: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt?

Đáp án: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.

34.

Câu hỏi: Hãy chứng minh 4 : 3 = 2

Đáp án: 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2.

35.

Câu hỏi: Lại nước giải khát nào chứa sắt và canxi?

Đáp án: Cafe (ca: canxi, Fe: sắt).

36.

Câu hỏi: Con cua đỏ dài 10 cm chạy đua với con cua xanh dài 15cm. Con nào về đích trước?

Đáp án: Con cua xanh, vì con cua đỏ đã bị luộc chín.

37.

Câu hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em?

Đáp án: Bàn chải đánh răng.

38.

Câu hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

Đáp án: Chữ a.

39.

Câu hỏi: Làm sao để cái cân tự cân chính nó?

Đáp án: Lật ngược cái cân lại.

40.

Câu hỏi: Chứng minh: con gái = con dê.

Đáp án: Con gái = thần tiên = tiền thân = trước khỉ = con dê.

41.

Câu hỏi: Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

Đáp án: “Điều đó rồi cũg qua đi.”

42.

Câu hỏi: Hai người đào trong hai giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong một giờ thì được mấy cái hố?

Đáp án: 1 cái hố (nhỏ hơn).

43.

Câu hỏi: Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy, nhà Trắng ở đâu ?

Đáp án: Ở Mỹ.

44.

Câu hỏi: Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình:

Đáp án: Vì đuôi nó không đủ dài.

45.

Câu đố: Bệnh gì bác sỹ bó tay?

Đáp án: Đó là bệnh… gãy tay!

46.

Câu đố: Con chó đen người ta gọi là con chó mực. Con chó vàng, người ta gọi là con chó phèn. Con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ. Vậy con chó đỏ, người ta gọi là con chó gì?

Đáp án: Con chó đỏ người ta gọi là con chó… đỏ. hehe!

47.

Câu đố: Bà đó bả chết bả bay lên trời. Hỏi bà ấy chết năm bao nhiêu tuổi và tại sao bà ấy chết?

48.

Câu đố: Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

49.

Câu đố: Con gì ăn lửa với nước than?

Đáp án: Đó là con tàu.

50.

Câu đố: Có 1 chiếc thuyền tối đa là chỉ chở được hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao người ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà không bị chìm?

Đáp án: bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 người đi. Đó là ba của thằng mỹ đen và ba của thằng mỹ trắng!!

Câu đố: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được?

Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu – vậy mà hông thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!

52.

Câu đố: Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao. Đào chẳng thấy, lấy chẳng được?

Đáp án: Đó là mặt trăng!

53.

Câu đố: Con trai và đàn ong có điểm gì khác nhau?

Đáp án: Con trai là con vật sống dưới nước, còn đàn ong sống trên cây!

54.

Câu đố: Cái gì trong trắng ngoài xanh trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào?

Đáp án: Bánh chưng

55.

Câu đố: Ở Việt Nam, rồng bay ở đâu và đáp ở đâu?

Đáp án: Rồng bay ở Thăng Long và đáp ở Hạ Long!

56.

Câu đố: Có 1 người đứng ở chân cầu. Ở giữa cầu có một con gấu rất hung dữ không cho ai qua cầu hết. Người đó sẽ mất hết 5 phút để đi từ chân cầu cho đến giữa cầu và con gấu cũng chỉ ngủ có 5 phút là tỉnh dậy. Hỏi người đó làm sao để qua được bên kia?

Đáp án: Đi đến giữa cầu và quay mặt ngược lại. Con gấu thức dậy tưởng người đó từ bên kia qua nên rượt trở lại. Thế là người đó đã qua được cầu!

57.

Câu đố: Có một thằng mù và ba thằng điếc đi ăn phở, mỗi người ăn một tô. Mỗi tô phở là 10 ngàn đồng. Hỏi ăn xong họ phải trả bao nhiêu tiền?

Đáp án: Họ phải trả 20 ngàn đồng vì 1 thằng mù và ba của thằng điếc là 2 người ăn!

58.

Câu đố: Giả sử ta có 1 khúc vải, cắt nó ra làm 100 khúc, thời gian để cắt 1 khúc vải là 5 giây. Hỏi nếu cắt liên tục không ngừng nghỉ thì trong bao lâu sẽ cắt xong???

Đáp án: 495 giây bởi vì 99 khúc (khúc cuối cùng ko phải cắt) X 5 giây = 495 giây!

59.

Câu đố: Ở một xứ nọ, có luật lệ rằng: Ai muốn diện kiến nhà vua thì phải nói một câu. Nếu câu nói thật thì sẽ bị chém đầu, còn nếu là dối thì bị treo cổ. Vậy để gặp được nhà vua của xứ đó, ta phải nói như thế nào?

Đáp án: Để gặp được nhà vui, người đó phải nói “tôi sẽ bị treo cổ!”.

– Nếu như câu nói này là thật thì hắn ta sẽ bị chém đầu, nhưng nếu đem hắn ta đi chém đầu thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là dối, mà nếu vậy thì hắn sẽ bị treo cổ, mà nếu treo cổ hắn thì câu nói “tôi sẽ bị treo cổ” của hắn là thật ^^.

Nhờ vậy mà gã đó gặp được nhà vua trong khi vẫn bảo toàn được tính mạng

60.

Câu đố: Nơi nào có đường xá, nhưng không có xe cộ; có nhà ở, nhưng không có người; có siêu thị, công ty… nhưng không có hàng hóa… Đó là nơi nào??!!

Đáp án: Ở bản đồ!

***********

Giải Mã Điềm Báo Từ Những Giấc Mơ Thường Xuyên Nhất Của Con Người

Vậy những giấc mơ này liệu có ý nghĩa đặc biệt nào ẩn sâu trong nó? Tuy chưa có một bằng chứng hoàn toàn thuyết phục, nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học chỉ ra rằng những giấc mơ thường gắn với nhận thức và những lo lắng chúng ta gặp phải trong cuộc sống.

1. Mơ thấy rụng răng

Theo các chuyên gia, giấc mơ kiểu này mang cả ý nghĩa tích cực và tiêu cực. Nó có thể là kết quả của việc bạn muốn chăm sóc tốt hơn cho chính mình, và cũng có thể đến từ nỗi bất an lớn về sức khoẻ, cuộc sống hay tuổi tác của mình. Dù theo cách nào thì giấc mơ về răng thường xuất hiện trong những giai đoạn có sự chuyển biến lớn của cuộc sống, giữa những biến cố hay bước ngoặt cuộc đời. Nếu bạn mơ thấy răng mình, đừng lo, bạn không hề cô đơn.

2. Mơ thấy mình khoả thân

Giấc mơ khoả thân không hề gợi cảm chút nào, cảnh thường thấy là khi bạn đang làm một việc gì đó quan trọng như đang thuyết trình, đang ở giữa đám đông hay một sự kiện đặc biệt, bất chợt nhìn xuống và nhận ra mình chẳng mặc gì trên người. Hầu hết các chuyên gia cho rằng giấc mơ này đại diện cho sự tổn thương sâu sắc hay một sự xấu hổ sâu xa từ bên trong. Bạn đang cảm thấy lo lắng về việc bị phơi bày hoặc nhạo báng từ người khác.

Thông thường, giấc mơ khoả thân xuất hiện khi bạn đang có một bước chuyển lớn. như mới tốt nghiệp, chuyển chỗ làm, xin được việc, có cơ hội mới… Cũng có thể bạn cố gắng thể hiện không đúng với bản thân mình. Nhìn chung, giấc mơ này phản ánh sự thiếu tự tin, tỏ ra ngờ vực về bản thân.

3. Mơ thấy mình đang rơi

Giấc mơ rơi là một trong những giấc mơ hay gặp nhất trong số tất cả các giấc mơ ta trải qua trong đời. Nó được cho là xuất hiện khi trong cuộc sống của bạn có những việc vượt khỏi tầm kiểm soát, dù đó là công việc, tài chính, hôn nhân hay mối quan hệ của mình. Giấc mơ rơi đặc biệt hay xảy ra khi bạn mất đi một thứ gì đó trong cuộc sống, và giấc mơ này đặc biệt phổ biến ở những người đang bị trầm cảm. Khi mơ thấy mình đang rơi, bạn có lẽ đang có vấn đề cần phải giải quyết.

4. Mơ thấy mình không thể chạy

Trong giấc mơ này, bạn thấy mình dù cố gắng tới mấy cũng không thể bỏ chạy được. Dường như có một rào cản vô hình mà bạn không thể nào vượt qua được. Giấc mơ này được cho là xuất hiện khi bạn đang đau khổ vì thiếu tự tin hay tự trọng, hoặc khi bạn đang bất lực trong một tình huống nào đó của cuộc sống. Nếu bạn thấy giấc mơ kiểu này không thoải mái, thì có một cách đơn giản để cải thiện, đó là tự nhủ sẽ cố gắng tin vào bản thân mình nhiều hơn.

5. Mơ thấy quay lại trường học và thi trượt

Giấc mơ này có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào, dù bạn đang nghỉ hè, hay đã tốt nghiệp, hay đã ra trường cả chục năm trước. Nhiều người vẫn mơ thấy mình quay lại trường đại học và lo lắng rằng mình không thể nào ra trường được.

6. Mơ thấy bị ai hay thứ gì đuổi theo

Bạn đang căng thẳng đấy, nếu tối qua bạn mơ thấy mình bị đuổi bắt. Bạn đang khó chịu và cố gắng tránh đối đầu với ai đó hay cái gì đó trong cuộc sống. Khi bạn dám dừng lại và đối mặt với nó, có thể bạn sẽ không mơ thấy giấc mơ này nữa. Và sau đó thì bạn có thể sẽ mơ thấy những giấc mơ đặc sắc hơn như rụng răng hoặc khoả thân giữa đám đông chẳng hạn.

7. Mơ thấy mình đang bay

Hầu hết những giấc mơ bay mang đến cảm giác dễ chịu, hạnh phúc và phấn khởi. Đây là loại giấc mơ tỉnh, tức là bạn ý thức được rằng bạn đang mơ. Trong những giấc mơ kiểu này, chúng ta có thể kiểm soát được cốt truyện và các tình huống xảy ra trong giấc mơ, và chính vì tính chất này, nhiều người sử dụng giấc mơ của mình để dựng nên những tưởng tượng về những việc họ không thể làm được trong cuộc sống thực, như bay, nhào lộn trên không hoặc lái xe như phim. Giấc mơ kiểu này thường chẳng có ý nghĩa bí ẩn gì, chỉ đơn giản là nó giúp bạn tự trả lời câu hỏi “nếu có siêu năng lực, bạn sẽ chọn năng lực nào? ” mà thôi.

8. Mơ thấy thức giấc dù vẫn ngủ

Đây cũng là giấc mơ rất thường gặp, nó xảy ra khi bạn nghĩ rằng mình đã dậy rồi và bắt đầu làm mọi việc thường nhật của mình như đánh răng rửa mặt, kiểm tra điện thoại, uống cà phê và mặc quần áo đi làm. Giấc mơ “thức giả” xuất hiện khi bạn đang rất lo lắng về những ngày sắp tới và bạn làm mọi thứ để tránh né nó. Nó xảy ra khi bạn gần như tỉnh táo, nhưng vẫn chưa thức hoàn toàn. Cảm giác thức của giấc mơ này là rất thật nên để kiểm tra xem mình đang mơ hay thật, bạn hãy chú ý vào một thông tin cụ thể chi tiết trong đầu mình, chẳng hạn số điện thoại của bạn, hay giờ họp giao ban tuần này, hay một cuộc hẹn cụ thể nào đó. Nếu bạn không thể truy xuất được thông tin, tức là bạn vẫn đang mơ và nằm nguyên trên giường chứ chưa dậy đâu.

9. Mơ thấy phải đi tiểu 10. Đột nhiên mang thai

Có thể bạn không tin, nhưng không chỉ phụ nữ mới mơ thấy mình có bầu. Theo David Bedrick – một chuyên gia tâm lý: “Giấc mơ có bầu mang nghĩa có thứ gì đó mới mẻ đang xuất hiện trong tâm trí bạn.” Đó có thể là bất kỳ điều gì: ý tưởng viết sách, ý tưởng sửa nhà…

11. Lạc vào một căn phòng lạ

Nếu trong mơ bạn thấy mình đang ở một ngôi nhà lạ, điều này có nghĩa bạn đang không hiểu chính mình, và muốn bỏ qua một vài khía cạnh của bản thân. Còn nếu là bước vào một căn phòng lạ trong chính ngôi nhà của bạn, có thể bạn đang có một tài năng, kỹ năng nào đó đang bị che giấu, chưa khi nào được sử dụng.

Ngoài ra, theo Eddie Traversa – bác sĩ tâm lý – căn phòng ấy là gì cũng có một vài ý nghĩa khác nhau. Nếu là bếp, điều đó có nghĩa tâm trí bạn đang có sự thay đổi. Nếu là phòng tắm, đó là biểu tượng cho thấy bạn đang muốn giải phóng tâm trí của mình ra khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống. Nếu là phòng ngủ, có thể bạn đang lo sợ điều gì đó về mối quan hệ tình cảm của mình.

12. Muộn giờ

Chạy thục mạng vẫn không kịp giờ vào lớp, chạy đuổi theo xe bus, hoặc trễ một cuộc hẹn quan trọng… đây là kiểu giấc mơ mà rất nhiều người từng gặp.

Theo chuyên gia nghiên cứu về giấc mơ Michael R. Olsen, chúng có nghĩa bạn đang sợ mình đã quên mất một thứ gì đó quan trọng trong mối quan hệ của mình. Ngoài ra nếu trong đời thực bạn thường xuyên rơi vào tình trạng bận rộn, thiếu thời gian thì giấc mơ như vậy cũng sẽ xảy ra.

Các Bài Toán Lớp 6 Nâng Cao Thường Gặp Có Lời Giải

Nhóm chúng tôi xin gửi đến các bạn đọc tài liệu Các bài toán lớp 6 nâng cao thường gặp có lời giải.

Câu 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Câu 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là ? Câu 3: Ba số nguyên tố có tổng là 106. Trong các số hạng đó,số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là… Câu 4: có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số

Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất (khác 0) chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là …………. Câu 7: Lúc 8 giờ, một người đi xe đạp từ A đến B cách A một khoảng 10km. Biết rằng người đó đến B lúc 10 giờ 30 phút. Vận tốc của người đi xe đạp là……….km/h. Câu 8: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là ………… Câu 9: Một người đi bộ mỗi phút được 60m, người khác đi xe đạp mỗi giờ được 24km. Tỉ số phần trăm vận tốc của người đi bộ và người đi xe đạp là ……….%.

Câu 10: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Biết tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. Tuổi anhhiện nay là ……… Câu 11: Viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 100 ta được số có……..chữ số. Câu 12: Một người đi quãng đường AB vận tốc 15/km trên nửa quãng đường đầu và vận tốc 10/km trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là chúng tôi Câu 13: Một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Ngày 15 tháng đó là thứ……… Câu 14: Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là

Câu 15: Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm 2 Câu 16: Hãy cho biết có bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25? Câu 17: Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a là Câu 18: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số? Có bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số? Câu 19: tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28 Câu 20: Gọi A là tập hợp ước của 154. A có số tập hợp con là?

Like fanpage của chúng tôi để cập nhật những tài liệu mới nhất: https://bit.ly/3g8i4Dt.

Tuyển tập những bài phương trình, hệ phương trình hay (28.12.2023)

Tuyển Tập Hệ Phương Trình (NXB Hồng Ngự 2012) (28.12.2023)

Toán Bồi Dưỡng Học sinh Năng Khiếu Tập 1- Số học và đại số (28.12.2023)

Số Học (28.12.2023)

Sách hình học bồi dưỡng học sinh giỏi (28.12.2023)

Phương trình đại số (28.12.2023)

Phương Trình & Hệ Phương Trình (27.12.2023)

Một số kĩ thuật chứng minh bất đẳng thức (27.12.2023)

Đồng dư thức THCS (27.12.2023)

Đề – đáp án chuyên (27.12.2023)

Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên (27.12.2023)

Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng (27.12.2023)

Cách Tìm Lời Giải Các Bài Toán THCS Tập 3 – Hình Học (27.12.2023)

Cách Tìm Lời Giải Các Bài Toán THCS Tập 2 – Đại Số (27.12.2023)

Cách Tìm Lời Giải Các Bài Toán THCS Tập 1 – Số Học (27.12.2023)

Các chuyên đề đại số trung học cơ sở (27.12.2023)

Các bài toán về giá trị lớn nhất nhỏ nhất hình học phẳng (27.12.2023)

Các bài toán về diện tích đa giác (27.12.2023)

Các bài tập về chuyên đề tam giác đồng dạng (25.12.2023)

Các bài tập và chuyên đề về tứ giác (25.12.2023)

Bộ đề học sinh giỏi Hình học THCS (25.12.2023)

Bộ câu hỏi môn toán THCS (25.12.2023)

Bất đẳng thức chuyên giai đoạn 2009-2023 (25.12.2023)

Bài toán quỹ tích dễ hay khó (25.12.2023)

Bài toán dựng hình dễ hay khó (25.12.2023)

23 chuyên đề giải 1001 bài toán Sơ cấp – Tập 1 – Đại số (25.12.2023)

Giáo án dạy thêm lớp 7 học kì 2 (24.12.2023)

Giáo án dạy thêm 7 tập 1 (24.12.2023)

Bồi dưỡng toán 7 tập 1 (24.12.2023)

108 bài toán chọn lọc Toán 7 (24.12.2023)

Tuyển chọn 68 đề thi học kỳ 1 Toán 6 (24.12.2023)

108 bài toán chọn lọc lớp 6 (24.12.2023)

Chuyên đề hình học (24.12.2023)

Các bài giảng về hình học_KHTN (24.12.2023)

Ứng dụng của nguyên lý Dirichlet trong giải toán Tổ hợp (22.12.2023)

Tuyển tập các bài toán Phương trình vô tỷ hay và khó (22.12.2023)

Phương trình đại số (22.12.2023)

Phương trình bậc hai và ứng dụng của định lý Vi-et (22.12.2023)

Chuyên đề phép chia hết. Phép chia có dư (22.12.2023)

Chuyên đề phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng (22.12.2023)

Các bài toán về Tổ hợp và Suy luận ôn thi vào chuyên Toán (22.12.2023)

Các bài toán về số nguyên tố, hợp số ôn thi vào chuyên Toán (22.12.2023)

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa năm 2023 – 2023 (21.12.2023)

Tuyển tập 30 đề thi giáo viên dạy giỏi môn toán THCS (20.12.2023)

Toán thực tế THCS (20.12.2023)

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số (20.12.2023)

Tài liệu chuyên toán THCS (20.12.2023)

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán máy tính bỏ túi THCS (20.12.2023)

Quan hệ chia hết (20.12.2023)

Phương trình nghiệm nguyên ôn thi vào chuyên Toán (20.12.2023)

Phương pháp hệ số bất định trong chứng minh bất đẳng thức ôn thi vào chuyên Toán (20.12.2023)

Phân tích và giải chi tiết 111 bài toán Bất đẳng thức hay và khó (20.12.2023)

Chuyên đề tỉ lệ thức và tính chất của dãy số bằng nhau (20.12.2023)

Chuyên đề tập hợp số tự nhiên (20.12.2023)

Chuyên đề số nguyên tố, hợp số (20.12.2023)

Chuyên đề số chính phương (20.12.2023)

Chuyên đề phương trình vô tỷ (20.12.2023)

Chuyên đề lũy thừa với số mũ tự nhiên (19.12.2023)

Chuyên đề đồng dư thức (19.12.2023)

Chuyên đề Điểm cố định – Đường cố định ôn thi vào chuyên Toán (19.12.2023)

Chuyên đề chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba điểm đồng quy (19.12.2023)

Chuyên đề các bài toán quỹ tích – tập hợp điểm (19.12.2023)

Chùm toán hình học THCS (19.12.2023)

Các hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng (19.12.2023)

Các bài toán về UCLN và BCNN (19.12.2023)

Các bài toán về số chính phương số lập phương (18.12.2023)

Các bài toán về cấu tạo số (18.12.2023)

Các bài toán đặc sắc về tứ giác và đa giác (18.12.2023)

Các bài giảng về hình học_KHTN (18.12.2023)

Biểu thức đại số (18.12.2023)

Bất đẳng thức và cực trị hình học (18.12.2023)

Bài giảng về bất đẳng thức Toán học (18.12.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2023 – 2023 (16.12.2023)

Tuyển tập 30 đề chuyên môn Toán (16.12.2023)

Tuyển tập đề thi vào 10 Thành Phố Hà Nội (16.12.2023)

Tuyển tập đề thi thử vào lớp 10 Tp. Hồ Chí Mình (16.12.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn toán năm 2023 (16.12.2023)

50 đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện (16.12.2023)

50 đề HSG toán 9 cấp tỉnh (16.12.2023)

Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở lớp 6 – Tập 1 – Số học – Vũ Hữu Bình (16.12.2023)

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi lớp môn Toán lớp 6 có lời giải chi tiết (15.12.2023)

Phân loại các dạng toán lớp 6 (15.12.2023)

Nâng cao và phát triển toán 6 (15.12.2023)

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 6 (15.12.2023)

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán 6 (15.12.2023)

18 chuyện đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 (15.12.2023)

Tuyển tập 20 đề ôn thi học kì 1 môn toán lớp 7 (14.12.2023)

Bồi dưỡng toán 7 tập 1 (14.12.2023)

Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 7 (14.12.2023)

Tuyển tập 20 đề học kì 1 môn toán lớp 8 (14.12.2023)

Phân loại các dạng Toán 8 (cả năm) (14.12.2023)

Phát triển tư duy sáng tạo giải toán hình học 8 (14.12.2023)

Đại số 8 – tập 2 (14.12.2023)

Bồi dưỡng phát triển tư dư toán 8 phần hình học (14.12.2023)

Bồi dưỡng phát triển tư dư toán 8 phần đại số (14.12.2023)

Toán Lớp 9 – tập 2 (13.12.2023)

Toán Lớp 9 – tập 1 (13.12.2023)

Đề cương ôn tập môn HK1 – Toán 9 (13.12.2023)

Bài tập trắc nghiệm toán lớp 9 (13.12.2023)

Tuyển tập đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 9 (13.12.2023)

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 9 (13.12.2023)

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức đại số – Bồi dưỡng HSG lớp 8 (10.12.2023)

Chuyên đề tìm chữ số tận cùng (10.12.2023)

Một số chuyên đề Số học bồi dưỡng học sinh giỏi THCS (10.12.2023)

Các chuyên đề đại số luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2023 (10.12.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (10.12.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (10.12.2023)

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Thái Bình (10.12.2023)

Bộ đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Nghệ An (10.12.2023)

Tuyển tập đề thi toán vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội (10.12.2023)

Bộ đề luyện thi vào chuyên toán 10 (10.12.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 – Tp. Hà Nội (10.12.2023)

Tuyển tập 20 đề thi vào lớp 10 – chúng tôi (10.12.2023)

Chuyên đề toán thực tế luyện thi vào lớp 10 (10.12.2023)

(10.12.2023)

Đề thi và đáp án HKI toán 9 Hà Nội năm 2023 2023 (10.12.2023)

Chuyên đề Bất đẳng thức bồi dưỡng học sinh giỏi THCS (08.12.2023)

Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 đến năm 2023 (08.12.2023)

Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 các tỉnh năm 2023 – 2023 (08.12.2023)

Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Hải Dương từ năm 2003 đến năm 2023 (08.12.2023)

Các bài toán hình học trong kì thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 (08.12.2023)

Đề học sinh giỏi toán 9 có đáp án chi tiết (08.12.2023)

Tuyển tập Đề thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Nghệ An từ năm 2009 đến năm 2023 (08.12.2023)

Tuyển tập đề thi HSG môn Toán lớp và lời giải chi tiết TP Hà Nội từ năm 2009 đến 2023 (08.12.2023)

Bộ 30 đề GK2-Toán 9 (08.12.2023)

Bộ đề kiểm tra một tiết toán đại số 9 (08.12.2023)

Tuyển tập đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 9 và lời giải chi tiết các quận, huyện TP Hà Nội (07.12.2023)

Các dạng toán và phương pháp giải Đại số – Môn Toán lớp 9 (07.12.2023)

Chuyên đề cực trị Hình học ôn thi vào lớp 10 (07.12.2023)

Chuyên đề hình học lớp 9 – Tứ giác nội tiếp (07.12.2023)

Một số bài toán hình học thường gặp ôn thi vào lớp 10 (07.12.2023)

Nguyên lý Dirichlet và nguyên lý cực hạn trong giải toán tổ hợp ôn thì vào lớp 10 chuyên Toán (07.12.2023)

Sử dụng bất đẳng thức Cosi trong hình học 9 (07.12.2023)

Đề thi HSG môn toán lớp 9 và lời giải chi tiết huyện Diên Khánh năm 2023 – 2023 (07.12.2023)

16 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 (06.12.2023)

Bộ 30 đề GK2-Toán 8 (06.12.2023)

Đề cương toán 8 tập 1 (06.12.2023)

Chuyên đề bồi dưỡng Hình học 8 – tập 2 (06.12.2023)

Tuyển tập Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THPT chuyên Amsterdam (06.12.2023)

Bộ 30 đề giữa kì 2-Toán 7 (06.12.2023)

Đề cương Ôn thi Học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2023 (06.12.2023)

Tuyển tập đề thi Học Kì 1 Toán 7 (06.12.2023)

Tuyển tập đề thi học kì 2 môn toán lớp 7 (06.12.2023)

Bộ 11 đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 (05.12.2023)

Bộ 30 đề thi giữa kì 2-Toán 6 (05.12.2023)

Đề cương ôn tập học kì 1 toán 6 (05.12.2023)

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 và lời giải chi tiết năm 2023 – 2023 (05.12.2023)

Nâng cao và phát triển toán 6 – Vũ Hữu Bình (05.12.2023)

Tuyển tập đề thi Học kì 1 môn Toán lớp 6 có lời giải chi tiết (05.12.2023)

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 và lời giải chi tiết Quận Ba Đình – Tp Hà Nội năm 2023 – 2023 (04.12.2023)

Tổng hợp đề thi HSG môn Toán lớp 9 và lời giải chi tiết trong cả nước năm học 2023 – 2023 (04.12.2023)

Đề thi HSG môn Toán lớp 9 và lời giải chi tiết Thị xã Sơn Tây – Tp Hà Nội năm 2023 – 2023 (03.12.2023)

40 đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của các trường ở Tp – Hà Nội năm 2023 (02.12.2023)

Bộ đề luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán (02.12.2023)

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2023 (02.12.2023)

Tổng hợp các đề thi và lời giải chi tiết vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Bắc Ninh từ năm 2010 (02.12.2023)

Tổng hợp các đề thi và lời giải chi tiết vào lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Hưng Yên từ năm 2010 (02.12.2023)

Tổng hợp các đề thi và lời giải chi tiết vào lớp 10 môn Toán năm 2023 – 2023 (02.12.2023)

Tổng hợp đề thi thử vào lớp 10 môn Toán chúng tôi năm 2023 – 2023 (02.12.2023)

Tổng hợp đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Bình từ năm 2000 (02.12.2023)

Tổng hợp đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa từ năm 2000 (02.12.2023)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Long An năm 2023 (29.11.2023)

Đề thi Học sinh giỏi môn Toán lớp 9 – chúng tôi lần 1 (28.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 145 (26.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 144 (26.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 142 (26.11.2023)

Bộ đề thi thử trắc nghiệm toán 9 (21.11.2023)

Trắc nghiệm toán 9 (21.11.2023)

Đề thi học kì 2 môn toán 9 (21.11.2023)

Đề thi học sinh giởi toán 9 năm 2023 – 2023 (21.11.2023)

Bộ đề thi học sinh giỏi lớp 9 (21.11.2023)

Trắc nghiệm toán 8 (21.11.2023)

Bồi dưỡng đại số 8 (21.11.2023)

Bộ đề thi toán học kì 2 lớp 8 – 2 (21.11.2023)

Bộ đề thi toán học kì 2 lớp 8 – 1 (21.11.2023)

Trắc nghiệm toán lớp 7 (19.11.2023)

Đề thi khảo sát chất lượng học kì II môn toán 7 (19.11.2023)

Bộ đề thi toán học kì 2 lớp 7 (19.11.2023)

Giáo án ôn tập hè 2023 Toán lớp 6 lên lớp 7 (19.11.2023)

Trắc nghiệm toán 6 (19.11.2023)

Các chuyên đề chọn lọc toán lớp 6, tập 1 (19.11.2023)

Đề thi Học sinh giỏi lớp 6 năm 2023 – 2023 (19.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 141 (18.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 139 (18.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 137 và 138 (17.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 134 (17.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 133 (17.11.2023)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên toán năm học 2023 – 2023 (16.11.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên môn toan 2023 – 2023 (16.11.2023)

Tổng hợp đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Trị từ năm 2000 (16.11.2023)

Tổng hợp các đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán các tỉnh năm 2023 – 2023 (16.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 131 (16.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 130 (16.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 128 (16.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 127 (15.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 123 và 124 (15.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 122 (15.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 120 (15.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 119 (15.11.2023)

Trọng tâm đại số 9 (14.11.2023)

Phân loại các dạng toán hàm số lớp 9 (14.11.2023)

Giáo án dạy thêm toán 9 (14.11.2023)

Đề học kì 1 môn toán lớp 9 (14.11.2023)

Củng cố toán 9 – tập 2 (14.11.2023)

Củng cố toán 9 – tập 1 (14.11.2023)

Các chuyên đề hình học lớp 9 (14.11.2023)

Một số đề thi giữa kì 1 môn toán 8 (13.11.2023)

Đáp án đề HK2 toán 8 trường Amsterdam các năm (13.11.2023)

Củng cố toán 8 (13.11.2023)

Các chuyên đề học sinh giỏi hình học lớp 8 (13.11.2023)

Bồi dưỡng đại số 8 – phần 1 (13.11.2023)

Các chuyên đề chọn lọc toán 8 Phần 2 (13.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 117 (12.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 116 (12.11.2023)

Toán học tuổi thơ kỳ số 113 và 114 (12.11.2023)

Trắc nghiệm toán lớp 7 (12.11.2023)

Nâng cao và phát triển toán 7 – tập 2 (12.11.2023)

Nâng cao và phát triển toán 7 – tập 1 (12.11.2023)

Củng cố toán 7 – tập 2 (12.11.2023)

Củng cố toán 7 – tập 1 (12.11.2023)

Các chuyên đề chọn lọc toán 7 tập 1 (12.11.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 111 và 112 (08.11.2023)

Giáo án dạy thêm lớp 6 (08.11.2023)

Chuyên đề nâng cao lớp 6 phần số tự nhiên (08.11.2023)

Phiếu bài tập cuối tuần môn toán lớp 6 (08.11.2023)

Giáo án số học lớp 6 (08.11.2023)

Củng cố toán 6 – tập 2 (08.11.2023)

Củng cố toán 6 – tập 1 (08.11.2023)

Giáo án ôn tập hè 2023 toán lớp 6 lên lớp 7 (08.11.2023)

Chuyên đề nâng cao lớp 6 phần đoạn thẳng (08.11.2023)

Các chuyên đề chọn lọc toán 6 tập 1 (08.11.2023)

10 đề thi thử học kỳ II môn Toán lớp 6 (25.10.2023)

11 đề kiểm tra học kỳ II môn Toán 6 PGDĐT Phù Yên, Sơn La (25.10.2023)

14 đề thi học sinh giỏi Toán 6 có đáp án (25.10.2023)

29 đề kiểm tra môn Toán học kỳ 1 môn Toán 6 (25.10.2023)

30 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 (25.10.2023)

Đề thi kiểm tra học kỳ I môn Toán PGD Tứ Kỳ năm 2014-2023 (25.10.2023)

Tuyển tập các bài toán bất đẳng thức trong đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2023 (24.10.2023)

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 cấp trường thị trấn Cành Nàng (24.10.2023)

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 6 thị xã Phú Thọ 2014-2023 (24.10.2023)

Đề thi học kỳ I môn Toán lớp 6 có đáp án (24.10.2023)

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 (24.10.2023)

Tài liệu chuyên Toán THCS (19.10.2023)

10 đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán 7 (19.10.2023)

30 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 (19.10.2023)

55 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp huyện có đáp án (18.10.2023)

Bài tập hình học 7 (17.10.2023)

Chuyền đề 1 – Các bài toán thực hiện phép tính (17.10.2023)

Chuyên đề 2 – Bài toán về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (17.10.2023)

Chuyên đề 3 – Vận dụng tính chất phép toán để tìm x, y (17.10.2023)

Chuyên đề 4 – Giá trị nguyên của biến, giá trị của biểu thức (17.10.2023)

Chuyên đề 5 – Giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của biểu thức (17.10.2023)

Chuyên đề 6 – Dạng toán chứng minh chia hết (17.10.2023)

Chuyên đề 7 – Bất đẳng thức (17.10.2023)

Chuyên đề 8 – Các bài toán về đa thức một ẩn (17.10.2023)

Chuyên đề 9 – Các bài toán thực tế (17.10.2023)

Đề cương ôn tập hè môn Toán 7 (17.10.2023)

Đề cương ôn tập HK1 môn Toán lớp 7 năm học 2023 – 2023 (17.10.2023)

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 (17.10.2023)

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7 (17.10.2023)

Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán (15.10.2023)

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2023-2023 (15.10.2023)

Chuyên đề dãy số viết theo quy luật – bồi dưỡng học sinh giỏi 6 (15.10.2023)

Bài tập về ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất (15.10.2023)

Bài tập chuyên đề tập hợp (15.10.2023)

30 đề toán học sinh giỏi lớp 6 (15.10.2023)

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 THCS Ngô Gia Tự năm học 2023 – 2023 (15.10.2023)

Các phép toán trong N (14.10.2023)

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6 phần Số học (14.10.2023)

Chuyên đề dãy số viết theo quy luật – Bồi dưỡng HSG Toán 6 (14.10.2023)

Đề cương ôn tập Toán 6 học kỳ 1 phần bài tập (14.10.2023)

Tính nhanh, tính nhẩm (14.10.2023)

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi lớp 6 môn Toán (14.10.2023)

Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức và ứng dụng (14.10.2023)

Ôn tập Hình học thi vào cấp 3 (14.10.2023)

Ôn tập Hình học 9 (14.10.2023)

Một số đề thi Toán vào 10 có lời giải và biểu điểm (14.10.2023)

Đề cương ôn thi Toán vào 10 năm 2023-2023 (14.10.2023)

Các dạng Toán ôn thi vào lớp 10 (14.10.2023)

Bài tập Chương 3 Góc với đường tròn – Hình học 9 (14.10.2023)

Chứng minh đường thẳng đi qua điểm cố định ôn thi vào lớp 10 chuyên Toán (14.10.2023)

Điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai (14.10.2023)

50 Bài tập bất đẳng thức có đáp án (14.10.2023)

Tổng hợp Hình học lớp 9 (14.10.2023)

Tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 9 (14.10.2023)

Bài tập nâng cao chương 2 – Hình học 9 – Đường tròn (14.10.2023)

Bài tập nâng cao chương 1 – Hình học 9 (14.10.2023)

268 bài toán nâng cao lớp 9 có đáp án (14.10.2023)

80 bài tập hình học lớp 9 có lời giải (14.10.2023)

26 đề thi học sinh giỏi toán 7 (11.10.2023)

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 7 (11.10.2023)

Bộ đề ôn tập Toán lớp 7 (11.10.2023)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 7 THCS Ngọc Châu, Hải Dương 2023 – 2023 (11.10.2023)

Đề thi chọn học sinh năng khiếu Toán 7 thị xã Phú Thọ 2014-2023 (11.10.2023)

48 đề thi học sinh giỏi lớp 8 tự luyện (11.10.2023)

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Ninh Thuận môn Toán 8 năm 2014-2023 (11.10.2023)

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán 8 quận Ngũ Hành Sơn năm 2012-2013 (11.10.2023)

Đề thi chọn học sinh năng khiếu toán 8 thị xã Phú Thọ năm 2014-2023 (11.10.2023)

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 9 huyện Đức Thọ năm 2013-2014 (11.10.2023)

Đáp án đề thi học sinh giỏi toán lớp 9 tỉnh Nghệ An năm 2023 – 2023 (bảng A) (11.10.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 8 huyện Hoằng Hóa năm 2012-2013 (11.10.2023)

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Lương Tài năm 2023-2023 (11.10.2023)

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Yên Định năm 2012-2013 (11.10.2023)

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 huyện Đức Cơ năm 2009-2010 (11.10.2023)

40 đề thi Toán vào lớp 10 chọn lọc (11.10.2023)

268 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi và năng khiếu Toán THCS (11.10.2023)

Đề thi giải toán trên máy tinh cầm tay lớp 9 – Đà Nẵng năm 2014-2023 (11.10.2023)

21 đề thi vào lớp 10 môn Toán có lời giải chi tiết, dễ hiểu (11.10.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2012 – 2013 (11.10.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2012 – 2013 (11.10.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Dương năm 2012 – 2013 (11.10.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Định năm 2012 – 2013 (11.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán TP Hà Nội năm học 2012 – 2013 có đáp án (11.10.2023)

Đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Tĩnh năm học 2012 – 2013 (11.10.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP Hải Phòng năm 2012 – 2013 (10.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm học 2012 – 2013 có đáp án (10.10.2023)

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán đa thức (09.10.2023)

15 Bài toán Bồi dưỡng HSG Toán Lớp 8 (09.10.2023)

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 (09.10.2023)

50 đề ôn tập Toán 8 cơ bản (09.10.2023)

Bài tập cơ bản và nâng cao số chính phương (09.10.2023)

Chủ đề 6 – Hình chữ nhật (09.10.2023)

Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử có ví dụ (09.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Bắc Ninh năm học 2023 – 2023 (03.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Bắc Giang năm học 2023-2023 (03.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định 2023 – 2023 (03.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Sở GDĐT Lâm Đồng 2023 – 2023 (03.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long năm học 2023 – 2023 (03.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán TP Cần Thơ năm học 2023-2023 (03.10.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hà Nam năm học 2023-2023 (03.10.2023)

Một số đề thi Toán vào lớp 10 THPT có lời giải (03.10.2023)

40 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Toán 6 (03.10.2023)

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 theo chuyên đề (03.10.2023)

Phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học ở trường phổ thông (03.10.2023)

Đề thi Olympic Toán học thiếu niên Balkan – JBMO năm 2023 (01.10.2023)

Tổng hợp các bài toán thực tế ôn thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết từ các quận TPHCM (13.09.2023)

Tuyển chọn 50 bài toán Hình học luyện thi vào lớp 10 môn Toán có lời giải chi tiết (13.09.2023)

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán do chúng tôi biên soạn (13.09.2023)

Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên KHTN – ĐHQG Hà Nội (13.09.2023)

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Trần Thị Vân Anh (07.09.2023)

Tổng hợp bài tập toán 9 học kỳ I (07.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 206 (05.09.2023)

Tạp chí Toán tuổi thơ kỳ số 204 và 205 (05.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 203 (05.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 202 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 200 và 201 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 199 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 195 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 194 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 192 và 193 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 172 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 191 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 190 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 188 và 189 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 187 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 185 và 186 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 184 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 183 (04.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 182 (04.09.2023)

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 tỉnh Phú Thọ từ năm 2007 đến 2023 (01.09.2023)

Đề thi và lời giải chi tiết Kỳ thi HSG lớp 9 môn Toán tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 – 2023 (01.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 159 và 160 (01.09.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 158 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 157 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 156 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 155 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 154 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 153 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 152 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 151 (31.08.2023)

Tạp chí Toán học tuổi thơ kỳ số 149 và 150 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 140 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 135 và 136 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 132 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 129 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 125 và 126 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 121 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 118 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 115 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 143 (30.08.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 146 (30.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Sở Giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 Sở Giáo dục và đào tạo Quảng Trị năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi toán 9 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 – 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023- 2023 (27.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk năm 2023- 2023 (26.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên năm 2023 – 2023 (26.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2023 – 2023 (26.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai năm 2023 – 2023 (26.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2023 – 2023 (26.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh năm 2023 – 2023 (26.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2023 – 2023 (26.08.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 (23.08.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang năm 2023 (23.08.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang năm 2023 (23.08.2023)

Tuyển tập đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán TP Hà Nội từ năm 1989 đến 2023 (13.08.2023)

Đề thi và lời giải vào lớp 10 môn Toán cả nước năm 2023 – 2023 (13.08.2023)

50 đề thi môn Toán thi vào lớp 10 – Hà Văn Chương (12.08.2023)

Tổng ôn tập Toán THCS thi vào lớp 10 – Mai Công Mãn (12.08.2023)

Tổng ôn tập toán THCS và thi vào lớp 10 – Lê Hải Châu (12.08.2023)

Tổng ôn luyện Toán theo trọng điểm cuối cấp THCS – Lê Hải Châu (12.08.2023)

Tài liệu ôn thi cấp tốc Đại số 9 – Huỳnh Đức Khánh (12.08.2023)

Rèn luyện Toán nâng cao Đại số 9 – Nguyễn Cam (12.08.2023)

Trắc nghiệm Đại số lớp 9 – Căn bậc hai (12.08.2023)

Chuyên đề giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình (12.08.2023)

Chinh phục toán 9 bằng sơ đồ tư duy – tập 2 – Phạm Nguyên (11.08.2023)

Chinh phục toán 9 bằng sơ đồ tư duy – tập 1 – Phạm Nguyên (11.08.2023)

Cách tìm lời giải các bài toán THCS tập 2 – Đại số – Lê Hải Châu (11.08.2023)

Tuyển tập đề thi và lời giải chi tiết vào lớp 10 chuyên Toán cả nước năm 2023 (11.08.2023)

Lời giải đề thi chuyên Toán 9 vào lớp 10 – Trần Tiến Tự (11.08.2023)

Đề thi và lời giải vào lớp 10 chuyên Toán – Tin THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (11.08.2023)

Các chuyên đề Hình học bồi dưỡng học sinh giỏi THCS – Trần Văn Tấn (11.08.2023)

Các bài giảng Hình học phẳng dành cho học sinh THCS – Nguyễn Vũ Lương (11.08.2023)

Các dạng toán điển hình 9 tập 2 – Lê Đức (11.08.2023)

Các dạng toán điển hình 9 tập 1 – Lê Đức (11.08.2023)

Các dạng bài tập Đại số Toán 9 (10.08.2023)

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 – Trần Thị Vân Anh (10.08.2023)

Bài tập trắc nghiệm toán 9 – tập 2 – Lê Mậu Thống (10.08.2023)

Bài tập trắc nghiệm toán 9 – tập 1 – Lê Mậu Thống (10.08.2023)

Tuyển chọn một số dạng toán hình học 9 – Đỗ Thanh Sơn (10.08.2023)

Cách tìm lời giải các bài toán THCS tập 3 – Hình học – Lê Hải Châu (10.08.2023)

Các bài toán về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong hình học phẳng ở THCS – Vũ Hữu Bình (10.08.2023)

Một số bài toán về ứng dụng bổ đề hình bình hành (09.08.2023)

Hệ thức lượng về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (04.08.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương năm 2023 (03.08.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình năm 2023 (02.08.2023)

Tổng quan kiến thức chương trình Toán 8 học kỳ 2 qua những bài toán hay (01.08.2023)

Thiết kế bài giảng Toán THCS lớp 8 tập 2 – Hoàng Ngọc Diệp (01.08.2023)

Thiết kế bài giảng Toán THCS lớp 8 tập 1 – Hoàng Ngọc Diệp (01.08.2023)

Tự học Toán 8 – Nguyễn Chín Em (01.08.2023)

Giải bài tập Toán tập 2 (NXB ĐHQG Hà Nội) (01.08.2023)

Giải bài tập Toán tập 1 (NXB ĐHQG Hà Nội) (01.08.2023)

Để học tốt Toán 8 Hình học (NXBGD) – Hoàng Chúng (01.08.2023)

Để học tốt Toán 8 Đại số (NXBGD) – Hoàng Chúng (01.08.2023)

Để học tốt Toán 8 tập 2 (NXB ĐHQG Hà Nội) – Lê Hồng Đức (01.08.2023)

Để học tốt Toán 8 tập 1 (NXB ĐHQG Hà Nội) – Lê Hồng Đức (01.08.2023)

Các dạng toán và phương pháp giải toán 8 – Ngô Văn Thọ (01.08.2023)

Các dạng toán điển hình 8 tập 2 (NXB ĐHQG Hà Nội) – Lê Đức (01.08.2023)

Các bài tập và chuyên đề về tam giác đồng dạng trong Hình học – Vũ Hữu Bình (01.08.2023)

Bồi dưỡng và phát triển tư duy đột phá trong giải toán 8 (tập 2 – Hình học) (01.08.2023)

Bồi dưỡng và phát triển tư duy đột phá trong giải toán 8 (tập 1 – Đại số) (01.08.2023)

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Đại số 8 (01.08.2023)

Bài tập trắc nghiệm hình học 8 (NXB ĐHQG 2007) (01.08.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 huyện Lục Nam – Bắc Giang năm 2023 – 2023 (31.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&ĐT TP Bắc Giang năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&ĐT Nho Quan năm 2023 – 2023. (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi môn Toán 8 (30.07.2023)

Tuyển tập 20 đề thi HSG Toán lớp 8 có lời giải chi tiết (30.07.2023)

Tổng hợp các đề ôn thi HSG Toán lớp 8 với lời giải chi tiết (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&DT Phù Ninh năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&DT huyện Củ Chi năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&DT Hoài Nhơn năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&DT Giao Thủy năm 2023 – 2023 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Sở GD&DT Bắc Giang năm 2012 – 2013 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&DT huyện Gia Bình năm 2012 – 2013 (30.07.2023)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 của Phòng GD&DT huyện Thường Tín – Hà Nội năm 2023 (30.07.2023)

Tuyển chọn các bài Tổ hợp trong đề thi tuyển sinh các trường THPT chuyên cả nước năm 2023 (29.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán và lời giải chi tiết Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định năm 2023 (28.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết môn Toán Sở Giáo dục và đào tạo Đà nẵng năm 2023 (28.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục và đào tạo Hưng Yên năm 2023 (27.07.2023)

Phân dạng và phương pháp giải toán Số học và Tổ hợp (26.07.2023)

Chuyên đề hàm số bồi dưỡng HSG THCS năm 2023 (26.07.2023)

Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức năm 2023 – 2023 (26.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo và Đào tạo Hà Tĩnh năm 2023 (25.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết môn Toán Sở Giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc năm 2023 (24.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2023 Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng (23.07.2023)

Chuyên đề Ứng dụng của hệ thức Viet trong giải toán (23.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Nghệ An năm 2023 (22.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán THPT chuyên Quốc học Huế năm 2023 (21.07.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa năm 2023 (21.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán dành cho thí sinh thi vào chuyên Tin Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội năm 2023 (20.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội năm 2023 (20.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán và lời giải chi tiết Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2023 (20.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2023 Sở Giáo dục đào tạo Bình Dương (19.07.2023)

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên Toán trường Archimedes Hà Nội năm 2023 (19.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TPHCM năm 2023 và đáp án (19.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2023 môn Toán và đáp án (19.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định năm 2023 môn Toán chung (18.07.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TPHCM năm 2023 và đáp án (17.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán THPT chuyên tỉnh Nam Định năm 2023 – 2023 (17.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên ĐHSP Hà Nội năm 2023 (17.07.2023)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (15.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết môn toán chuyên THPT chuyên KHTN – ĐHQG Hà Nội năm 2023 (14.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết môn toán chuyên trường PTNK – ĐHQG Tp HCM năm 2023 (13.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết môn toán trường THPT chuyên KHTN – ĐHQG Hà Nội năm 2023 (12.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 và lời giải chi tiết môn toán trường Phổ thông Năng Khiếu – ĐHQG Tp HCM năm 2023 (11.07.2023)

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán và lời giải chi tiết THPT chuyên Trần Hưng Đạo – Bình Thuận năm 2023 (07.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 110 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 109 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 108 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 107 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 106 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 105 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 104 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 102 và 103 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 101 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 99 và 100 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 98 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 97 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 96 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 95 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 94 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 93 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 92 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 90 và 91 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 89 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 87 và 88 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 86 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 85 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 84 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 83 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 82 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 81 (02.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 80 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 78 và 79 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 77 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 75 và 76 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 74 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 73 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 72 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 71 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 70 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 69 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 68 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 67 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 66 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 65 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 64 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 63 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 62 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 61 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 60 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 59 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 58 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 57 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 56 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 55 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 54 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 53 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 52 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 51 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 50 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 49 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 48 (01.07.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 47 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 46 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 45 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 44 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 43 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 42 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 41 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 40 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 39 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 38 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 37 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 36 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 35 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 34 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 33 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 32 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 31 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 30 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 29 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 28 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 27 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 26 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 25 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 24 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 23 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 22 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 21 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 20 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 19 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 18 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 17 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 16 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 15 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 14 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 13 (30.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 12 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 11 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 10 (29.06.2023)

Tuyển tập đề thi và lời giải chi tiết vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên ĐHSP – Hà Nội (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 9 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 8 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 7 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 6 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 5 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 4 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 3 (29.06.2023)

Tạp chí toán tuổi thơ 2 kỳ số 2 (29.06.2023)

Tạp chí Toán tuổi thơ 2 kỳ số 1 (29.06.2023)

Tuyển tập 30 đề thi vào lớp 10 chuyên Toán biên soạn bởi chúng tôi (28.06.2023)

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT Chuyên KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2 năm 2023 (23.06.2023)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Chuyên KHTN – Đại học Quốc gia Hà Nội lần 2 năm 2023 (21.06.2023)

Các chuyên đề dành cho học sinh chuyên Toán THCS (03.06.2023)

Chuyên đề phương trình và hệ phương trình vô tỷ ôn thi vào lớp 10 chuyên chọn (03.06.2023)

Một số bài toán Đại số ôn thi vào lớp 10 chuyên Toán (03.06.2023)

Phương pháp chứng minh quy nạp trong giải toán (03.06.2023)

Đề thi thử và lời giải chi tiết vào lớp 10 chuyên môn Toán (03.06.2023)

Đề thi thử và lời giải chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán năm học 2023-2023 (03.06.2023)

Tuyển tập đề thi và lời giải chi tiết môn Toán trường THPT Chuyên KHTN – Hà Nội từ năm 1989 đến năm (02.06.2023)

Tuyển tập đề thi Toán vào lớp 10 chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa (02.06.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên toán cả nước năm 2014 (02.06.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Toán cả nước năm 2023 (02.06.2023)

Bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán phần Hình học (02.06.2023)

Các chuyên đề hình học dành cho các bạn THCS ôn thi vào lớp 10 chuyên Toán (02.06.2023)

Các phương pháp giải bất đằng thức trong hình học phẳng dành cho học sinh THCS (02.06.2023)

Chuyên đề các bài toán quỹ tích – tập hợp điểm ôn thi vào lớp 10 (02.06.2023)

Những bài toán tứ giác nội tiếp hay và khó trong hình học phẳng (02.06.2023)

Tổng hợp các bài toán hình học phẳng ôn thi vào lớp 10 THPT 2023 – 2023 (02.06.2023)

Tuyển chọn các bài toán hình học hay và khó bồi dưỡng HSG và luyện thi vào lớp 10 chuyên (02.06.2023)

Tuyển tập các bài toán hình học phẳng trong các đề thi ôn thi vào lớp 10 chuyên Toán (02.06.2023)

Bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán chuyên đề Số học và Đại số (02.06.2023)

Chuyên đề số học bồi dưỡng học sinh giỏi THCS (02.06.2023)

Một số chuyên đề số học dành cho khối THCS (02.06.2023)

Tuyển chọn các bài toán số học trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên Toán và lời giải chi tiết (02.06.2023)

Một số bài toán sử dụng nguyên lý cực hạn dành cho học sinh THCS (02.06.2023)

50 bài toán hình học ôn thi vào lớp 10 (02.06.2023)

Các bài toán thực tế trong đề tuyển sinh vào lớp 10 (02.06.2023)

Các chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Vũ Văn Bắc (02.06.2023)

Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của các Sở GD&ĐT (02.06.2023)

Đề thi chính thức và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Sở GDĐT năm học 2023 – 2023 (01.06.2023)

Đề thi thử và đáp án chi tiết vào lớp 10 môn Toán Sở GDĐT Ninh Bình năm 2023 lần 1 (01.06.2023)

Đề thi thử và đáp án chi tiết vào lớp 10 môn Toán THCS Lê Lợi – Hà Nội (01.06.2023)

Tuyển tập đề thi thử vào lớp 10 các quận TPHCM và đáp án chi tiết (01.06.2023)

Đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán – Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (05.05.2023)

Tuyển chọn một số dạng toán hình học lớp 9 – Đỗ Thanh Sơn (05.05.2023)

Phân tích và giải chi tiết 50 bài toán bất đẳng thức hay và khó ôn thi vào chuyên Toán (04.05.2023)

Cẩm nang chứng minh ba điểm thẳng hàng – Nguyễn Đức Tấn (03.05.2023)

Tuyển tập các bài toán Hình học ôn thi vào chuyên Toán (28.04.2023)

Bất đẳng thức – Cực trị ôn thi vào chuyên Toán năm 2009 – 2023 (27.04.2023)

9 chuyên đề Đại số ôn thi vào chuyên Toán (26.04.2023)

Đề thi thử vào lớp 10 chuyên Toán – chúng tôi – Lần 1 (21.04.2023)

Tuyển tập đề thi vào lớp 10 chuyên Toán cả nước năm 2023 (17.04.2023)

Tuyển tập Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội (13.04.2023)

Những Bài Toán Hay Và Khó Lớp 3

Bài tập Toán lớp 3 nâng cao

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Những bài toán hay và khó lớp 3 I. Các bài tập học sinh giỏi Toán 3

Bài 1: Không tính kết quả cụ thể, hãy so sánh:

A = abc + mn + 352

B = 3bc + 5n + am2

a) A = a x (b + 1)

b) A = 28 x 5 x 30

B = 29 x 5 x 29

a) (156 + 78) x 6 ………….156 x 6 + 79 x 6

b) (1923 – 172) x 8………….1923 x 8 – 173 x 8

c) (236 – 54) x 7…………….237 x 7 – 54 x 7

a) 576 + 678 + 780 – 475 – 577 – 679

b) (126 + 32) x (18 – 16 – 2)

c) 36 x 17 x 12 x 34 + 6 x 30

Bài 4: Tìm X:

a) X x 6 = 3048 : 2

b) 56 : X = 1326 – 1318

Bài 5: Với 8 chữ số 8, hãy lập các sao cho tổng các số đó bằng 1000.

Bài 6: Tìm 1 số có 4 chữ số, biết rằng rằng chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục và gấp đôi chữ số hàng nghìn, đồng thời số đó là số lẻ chia hết cho 5.

Bài 7: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta sẽ có số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 77.

Bài 8: Từ 3 chữ số 2, 3, 8 ta lập được 1 số có 3 chữ số là A. Từ 2 chữ số 2,8 ta lập được 1 số có 2 chữ số khau nhau là B. Tìm số A và B biết hiệu giữa A và B bằng 750.

Bài 9: Từ 3 chữ số 3, 4, 5 viết tất cả các số có ba chữ số (mỗi chữ số không được lặp lại)

Bài 10: Viết số gồm:

a) 5 chục và 5 đơn vị

6 chục và 0 đơn vị

3 nghìn và 3 đơn vị

b) 5 trăm 5 chục và 5 đơn vị

6 trăm 1 chục và 3 đơn vị

60 nghìn 6 trăm và 6 đơn vị

a trăm b chục c đơn vị (a; b; c là chữ số, a khác 0)

Bài 11: Số 540 thay đổi như thế nào nếu:

a) Xoá bỏ chữ số 0

b) Xoá bỏ chữ số 5

c) Thay chữ số 4 bởi chữ số 8

d) Đổi chữ số 4 và chữ số 0 cho nhau

Bài 12:

a) Trường hợp nào tổng của hai số bằng 1 trong hai số hạng của nó?

b) Hai số nào có tổng bằng số bé nhất khác 0?

c) Hai số khác 0 nào có tổng bé nhất?

Bài 13: Hãy viết thêm vào các dãy số sau đây sao cho mỗi dãy có đủ 10 số hạng.

a) 1, 3, 5, 7,…

b) 1, 3, 9, 27,…

c) 1, 4, 5, 9, 14,…

Bài 14: Cho dãy số 1, 4, 7, 10,… Có tất cả 25 số hạng. Em hãy tính xem số hạng cuối cùng là số nào?

Bài 15: Dãy số sau đây có bao số hạng:

1, 6, 11, 16, 21,……………………101.

Bài 16: Có 5 hộp bi trong giống nhau nhưng có 1 hộp bi thứ phẩm và 1 viên bi thứ phẩm nhẹ hơn 1 viên bi chính phẩm là 4g. Hỏi làm thế nào chỉ qua 1 lần cân là có thể biết được hộp bi thứ phẩm. (cho biết trước khối lượng của 1 viên bi chính phẩm)

Bài 17: Có 2 kệ sách, kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển, người ta chuyển 6 quyển từ kệ thứ nhất sang kệ thứ hai. Hỏi kệ thứ nhất còn nhiều hơn kệ thứ hai bao nhiêu quyển sách?

Bài 18: Tuổi Hoa bằng 1/4 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi ông. Ông hơn mẹ 27 tuổi. Hỏi Hoa bao nhiêu tuổi?

Bài 19: Tuổi của bố Mai, mẹ Mai và tuổi của Mai cộng lại là 70 tuổi. Mẹ và Mai có tất cả 35 tuổi. Bố hơn Mai 30 tuổi. Hỏi tuổi của mỗi người là bao nhiêu?

Bài 20: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo, ngày thứ nhất nếu bán được 5 kg gạo nữa thì sẽ gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 21: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và có diện tịch bằng 48cm 2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

1. Đề thi học sinh giỏi Toán 3 – Đề 1

Bài 1: Tìm x

a/ x – 452 = 77 + 48

b/ x + 58 = 64 + 58

c/ x – 1 – 2 – 3 – 4 = 0

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Khối lớp 3 có 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao cho mỗi lớp có nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu bạn, biết rằng lớp 3A có ít bạn hơn mỗi lớp còn lại.

Bài 4: Một quãng đường AB dài 102 km. ở A có cột mốc ghi số 0 km là cột mốc thứ nhất và cứ sau 1 km lại có một cột mốc lần lượt ghi 1km, 2km … đến B có cột mốc ghi số 102 km. Hỏi có bao nhiêu cột mốc trên quãng đường AB? Cột mốc chính giữa quãng đường AB là cột mốc thứ mấy và ghi số nào?

Bài 5: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3 m). Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?

Bài 6: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

2. Đề thi học sinh giỏi Toán 3 – Đề 2

Bài 1: Viết biểu sau thành tích 2 thừa số rồi tính giá trị của biểu thức đó:

a) 5 x 5 + 3 x 5 + 5 x 2 – 10 x 5

b) (24 + 6 x 5 + 6 ) – (12 + 6 x 3)

c) 23 + 39 + 37 + 21 + 34 + 26

Bài 2: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:

a. Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?

b. Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số không?

Bài 3: Tích của hai số là 75. Bạn A viết thêm chữ số 0 vào bên phải thừa số thứ nhất và giữ nguyên thừa số thứ hai rồi nhân hai số với nhau. Hỏi tích mới là bao nhiêu?

Bài 4: Người ta cần xe ô tô có 40 chỗ ngồi để chở 195 người đi dự hội nghị. Hỏi ít nhất phải điều mấy xe ô tô cùng loại để chở hết số người đi dự hội nghị?

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12 cm. Biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng, tính chiều dài hình chữ nhật đó.

Bài 6: Anh đi từ nhà đến trường hết

3. Đề thi học sinh giỏi Toán 3 – Đề 3

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

2 + 4 + 6 + 8 + … + 34 + 36 + 38 + 40

1 + 3 + 5 + 7 + … + 35 + 37 + 39

Bài 2: Hiện tại en học lớp 1, còn anh học lớp 6. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em mấy lớp, Biết rằng mỗi năm mỗi người đều được lên lớp?

Bài 3: Gia đình bạn Bình có 3 người thì bình quân mỗi người thu nhập được 250 nghìn đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa mà tổng thu nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu nghìn đồng một tháng?

Bài 4: Một hình chữ nhật có 2 lần chiều rộng thì hơn chiều dài 5m. Nhưng 2 lần chiều dài lại hơn 2 lần chiều rộng 10m.

Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài 5: Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô tô để chở vừa đủ 120 học sinh khối lớp 3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi cùng. Hỏi phải thuê tất cả bao nhiêu ô tô cùng loại để chở học sinh khối lớp 3 và khối lớp 4 đi tham quan.

Bài 6: Biết

4. Đề thi học sinh giỏi Toán 3 – Đề 4

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:

Bài 2: Hiệu hai số bằng 76. Nếu thêm vào số bị trừ 12 và giữ nguyên số trừ thì hiệu hai số thay đổi như thế nào? Tính hiệu đó.

Bài 3: Hãy nêu “qui luật” viết các số trong dãy số sau rồi viết tiếp 3 số nữa:

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Bài 4: Cô giáo có 5 gói kẹo, mỗi gói có 24 chiếc. Cô chia đều cho các cháu ở lớp mẫu giáo, mỗi cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó có bao nhiêu cháu?

Bài 5: Tìm thương của hai số biết thương đó gấp 2 lần số bé nhưng chỉ bằng nửa số lớn.

Bài 6: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120cm 2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

5. Đề thi học sinh giỏi Toán 3 – Đề 5

Bài 1: Tìm x:

x + 175 = 1482 – 1225

x – 850 = 1000 – 850

999 – x = 999 – 921

Bài 2: Bạn An đem số bi của mình chia cho một số em thì mỗi em được 3 hòn bi. Bạn Bình đem chia số bi của mình có chia cho cùng một số em đó thì mỗi em được 6 hòn bi. Hỏi số bi của Bình gấp mấy lần số bi của An?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng 2 lần chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Bài 4: Trong vườn có 35 cây gồm vải, nhãn, hồng xiêm. Số cây hồng xiêm bằng

Bài 5: Mẹ có 32 viên kẹo, mẹ cho Hồng

Bài 6: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ hai bằng

II. Bài tập nâng cao Toán lớp 3

Bài tập 2: Một hình tam giác có chu vi là 10 cm. Biết cạnh thứ nhất hơn cạnh thứ thứ hai là 5 cm . Cạnh thứ 3 bằng 7 cm. Tính cạnh thứ 2 và cạnh thứ 1 của tam giác đó?

Bài 3: Tìm x, biết:

a) X là số liền sau của số 999.

b) X là số liền sau của số a.

Bài 4. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 100. Tìm số trừ?

Bài 5. Tích của hai số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng thêm 5 đơn vị vào số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.

Bài 6. Tổng của hai số là 64, nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 5 và dư là 4. Tìm hiệu hai số đó?

……………………………………..

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2023 – 2023: Đề thi học kì 1 lớp 3 được tải nhiều nhất:

Như vậy, chúng tôi đã gửi tới các bạn Những bài toán hay và khó lớp 3. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đề Kiểm Tra Cuối Kì 2 Năm 2023 Môn Tiếng Việt Lớp 4 Vừa Cập Nhật Có Đáp Án Cực Hay

Đề kiểm tra cuối kì 2 năm 2023 môn Tiếng Việt lớp 4 vừa cập nhật có đáp án cực hay

ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ II

Năm học: 2023 – 2023

Môn: Tiếng Việt – Khối 4

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP: (7 điểm)

Đọc thầm bài Con sẻ (sách TV 4, tập 2 trang 90), khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1: Ai là tác giả bài tập đọc Con sẻ ? (0,5 điểm)

b. Ga-li-lê

c. Huy-gô

d. Trần Đăng khoa

2: Chi tiết nào cho thấy sẻ mẹ rất thương yêu con và che chở cho con ? (0,5 điểm)

a. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con

b. Trước mặt nó, con cho như một con quỷ khổng lồ

c. Nó sẽ hi sinh

d. Sẻ mẹ lao xuống đất đối đầu với một con cho săn khổng lồ

3: Hình ảnh con sẻ từ trên cao lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào? (0,5 điểm)

a. Con sẻ già lao xuống như một hòn đá rơi trước mõm chó

b. Sẻ mẹ lao tới cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con

c. Sẻ già lao xuống như một hòn đá ,lông dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết; nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó

d. Sẻ mẹ lao tới cứu con, dáng vẻ của sẻ mẹ rất hung dữ.

4: Vì sao con chó bỗng dưng dừng lại và lùi ? (0,5 điểm)

a. Vì con chó sợ sẻ già

b. Vì nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh

c. Vì con chó thấy thương sẻ non

d. Vì người chủ của con chó săn kêu tránh xa

5: Em hiểu được sức mạnh vô hình trong câu Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất là sức mạnh gì? (1 điểm)

6: Vì sao tác giả tỏ lòng kính phục đối với con sẻ nhỏ bé? (1 điểm)

7: Từ nào viết sai lỗi chính tả? (0,5 điểm)

a. xen kẻ

b. thung lũng

d. chim sẻ

c. xinh đẹp

8: Trong câu Việc làm của anh Thành đáng khen có chủ ngữ là: (0,5 điểm)

a. Việc làm của anh Thành

b. Việc làm

c. Rất đáng khen

d. Anh Thành

9: Điền vào chỗ trống “in” hay “inh” (1 điểm)

a. Bình m…..

b. Yên t……

c… thở

d. Bom m…..

10: Em hãy đặt một câu khiến để nói với bạn của em. (1 điểm)

B.KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Chính tả :(nghe-viết) (2điểm)

Bài: Con chuồn chuồn nước (sách TV 4, tập 2 (trang 127)

GV đọc cho HS viết đầu bài và đoạn ( từ Mặt hồ trải rộng mênh mông… đến cao vút).

II. Tập làm văn: (8 điểm)

Đề bài: Hãy tả một cây bóng mát,cây hoa hoặc cây ăn quả.

Hướng dẫn làm bài

A. HS chọn đúng đáp án mỗi câu đạt 0,5 điểm

Đáp án: Phần đọc thầm

Câu 1 – a

Câu 2- a

Câu 3 – c

Câu 4 – b

Câu 5 -Đó là sức mạnh của tình mẹ con, là một tình cảm tự nhiên, bản năng trong con sẻ khiến nó dù khiếp sợ con chó săn to lớn nhưng vẫn lao vào nơi nguy hiểm để cứu con.

Câu 6 – Vì hành động của con sẻ nhỏ bé dũng cảm đối đầu với con chó săn hung dữ để cứu con là một hành động đáng trân trọng, khiến con người cũng phải cảm phục.

Câu 7- a

Câu 8 – a

Câu 9 – thứ tự cần điền:

a.Bình minh

b.Yên tĩnh

c. Nín thở

d.Bom mìn

Câu 10 – Học sinh tự đăt câu khiến.

B. B/ Kiểm tra viết: I. Chính tả (nghe – viết): (2 điểm)

– Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm.

– Nếu chữ viết không rõ ràng sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,..trừ 0,5 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn: (8 điểm)

Giữa sân trường tôi có một cây phượng vĩ đang nở rộ những chùm hoa thắm tươi như báo hiệu cho chúng tôi một mùa hè nữa lại bắt đầu.

Cây phượng vĩ đã nhiều tuổi lắm rồi. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể. Dưới gốc phượng có đến mấy cái rễ to, nhỏ khác nhau. Cái thì trồi lên trên mặt đất vài mét mới chui xuống dưới, cái thì ngoằn ngoèo, cái thì thẳng đuột. Tán phượng thì xòe rộng ra như cái dù phi công trùm lấy một khoảng sân rộng, che bóng mát cho tụi nhỏ chúng tôi. Trên những cành phượng cao tít, chim chóc thường đến clây ca hát líu lo làm cho cả sân trường không chỉ rộn rã tiếng trẻ thơ mà còn âm vang cả một bản hợp xướng của nhiều loài chim.

Giữa khoảng trời mênh mông, những chùm phượng nổi lên một màu đỏ rực. Đây là hình ảnh đọng lại trong tâm tưởng tôi mỗi khi tiếng ve sầu bắt đầu râm ran trên các cành phượng và phượng bắt dầu ra hoa đón mùa hè đến. Hè sắp về thời gian thúc giục tụi nhỏ chúng tôi mau mau luyện bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Và đây cũng là khoảng thời gian chuẩn bị chia tay nhau trong mấy tháng hè. Rồi đây nữa, những trang lưu bút hồn nhiên, ngây thơ nhưng chứa đầy những cảm xúc tình bạn. Trong ấy có thể là những kỉ niệm buồn vùi với những cánh phượng hồng ép khô thành con bướm máu huyết dụ gợi nhớ những ngày học bên nhau dưới gốc phượng này. Và sau nữa, những cơn mưa mùa hạ sẽ đến, xác phượng khắp sân trường đỏ hồng như xác pháo. Nhưng khi hè qua đi, năm học mới lại đến, phượng đâm chồi nảy lộc… Cứ thế, cứ thế, phượng lại ra hoa, thắp đỏ cả một vùng trời, báo hiệu năm học mới sắp kết thúc. Và hè lại đến.

Giã từ những cành phượng thắm, lòng tôi lại cảm thấy xao xuyến bâng khuâng khi phải chia tay với cây phượng thân yêu, chia tay với những người bạn cùng trường với biết bao lưu luyến.

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Bài Toán Hay Lớp 3 Có Lời Giải Cập Nhật Thường Xuyên trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!