Xu Hướng 3/2024 # Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên # Top 7 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên được cập nhật mới nhất tháng 3 năm 2024 trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Sách giải toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

a) Điểm -5 nằm ….. điểm -3, nên -5 ….. -3, và viết: -5 ….. -3;

b) Điểm 2 nằm ….. điểm -3, nên 2 ….. -3, và viết: 2 ….. -3;

c) Điểm -2 nằm ….. điểm 0, nên -2 ….. 0, và viết: -2 ….. 0.

Lời giải

Ta có:

a) Điểm -5 nằm bên trái điểm -3, nên -5 nhỏ hơn -3, và viết: -5 < -3

c) Điểm -2 nằm bên trái điểm 0, nên -2 nhỏ hơn 0, và viết -2 < 0

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 72: So sánh:

a) 2 và 7; b) -2 và -7; c) -4 và 2;

d) -6 và 0; e) 4 và -2; g) 0 và 3.

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 72: Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1, -1, -5, 5, -3, 2, 0 đến điểm 0.

Lời giải

– Điểm 1 cách điểm 0 một khoảng là 1( đơn vị )

– Điểm -1 cách điểm 0 một khoảng là 1 ( đơn vị )

– Điểm -5 cách điểm 0 một khoảng là 5 ( đơn vị )

– Điểm 5 cách điểm 0 một khoảng là 5 ( đơn vị )

– Điểm -3 cách điểm 0 một khoảng là 3 ( đơn vị )

– Điểm 2 cách điểm 0 một khoảng là 2 ( đơn vị )

– Điểm 0 cách điểm 0 một khoảng là 0 ( đơn vị )

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 3 trang 72: Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1, -1, -5, 5, -3, 2. Bài 11 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1):

Lời giải:

+ 3 < 5.

+ So sánh hai số nguyên âm ta so sánh hai giá trị tuyệt đối của chúng. Số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

+ Số nguyên dương luôn lớn hơn số nguyên âm.

Bài 12 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001

Lời giải:

a) Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

-17 < -2 < 0 < 1 < 2 < 5.

b) Dãy số nguyên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là :

Bài 13 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1):

Lời giải:

a) Ta có: các số nguyên x thỏa mãn – 5 < x < 0 là các số nằm giữa – 5 và 0 trên trục số. Các số đó là: -4; -3; -2; -1.

b) Các số nguyên x thỏa mãn – 3 < x < 3 là các số nằm giữa – 3 và 3 trên trục số.

Các số đó là : – 2; – 1; 0; 1; 2.

Bài 14 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10. Bài 15 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): Luyện tập (Trang 73-74) Bài 16 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (Sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

Lời giải: Lưu ý:

– Tập N là tập các số tự nhiên N = {0, 1, 2, 3, …}

– Tập Z là tập gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương. Z = {… , -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …}

– Số -9 là thuộc tập số nguyên Z.

– Số 11,2 là số thập phân, không phải số nguyên.

Luyện tập (Trang 73-74) Bài 17 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Lời giải:

Khẳng định tập hợp Z gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm là sai.

Vì tập hợp Z là tập hợp bao gồm các số nguyên âm, các số nguyên dương và số 0.

*Chú ý: 0 không phải số nguyên âm, cũng không phải số nguyên dương.

Luyện tập (Trang 73-74) Bài 18 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Lời giải:

a) Các số nguyên lớn hơn 2 là: 3; 4; 5; 6; 7; ….

Vậy a < 2 thì chắc chắn a là số nguyên dương.

b) Các số nguyên nhỏ hơn 3 là 2; 1; 0; -1; -2; -3; -4; -5; -6; ….

Vậy b < 3 thì b chưa chắc là số nguyên âm (b có thể bằng 0; 1; 2).

c) Các số nguyên lớn hơn -1 là 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

d) Các số nguyên âm nhỏ hơn -5 là: -6; -7; -8; -9; -10; -11; -12; …

Luyện tập (Trang 73-74) Bài 19 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < … 2;

b) …15 < 0;

c) … 10 < … 6;

d) … 3 < … 9.

Lời giải:

a) 0 < +2;

b) -15 < 0;

c) -10 < -6 hoặc -10 < +6.

d) +3 < +9 hoặc -3 < +9.

Luyện tập (Trang 73-74) Bài 20 (trang 73 SGK Toán 6 Tập 1): Tính giá trị các biểu thức: Luyện tập (Trang 73-74) Lời giải:

Số đối của -4 là 4.

Số đối của 6 là -6.

Số đối của 4 là -4.

Luyện tập (Trang 73-74) Bài 22 (trang 74 SGK Toán 6 Tập 1): a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Lời giải:

a) Số liền sau của 2 là 3.

Số liền sau của -8 là -7.

Số liền sau của 0 là 1.

Số liền sau của -1 là 0.

b) Số liền trước của -4 là -5.

Số liền trước của 0 là -1.

Số liền trước của 1 là 0.

Số liền trước của -25 là -26.

c) Số nguyên có số liền sau là số nguyên dương, số liền trước là số nguyên âm là số 0.

(Số liền trước 0 là -1, số liền sau 0 là 1).

Giải Toán Lớp 6 Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

A. Lý thuyết Thứ tự trong tập hợp các số nguyên 1. So sánh hai số nguyên

+ Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b.

+ Nhận xét:

Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

Mọi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Lưu ý: Số nguyên b được gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó ta cũng nói số nguyên a là số liền trước của b.

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

+ Nhận xét:

Giá trị tuyết đối của số 0 là 0.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

B. Giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 73, 74 Câu hỏi 1 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

a) Điểm -5 nằm ….điểm -3, nên -5 …. -3, và viết: -5 …. -3;

b) Điểm 2 nằm ….điểm -3, nên 2 …. -3, và viết: 2 …. -3;

c) Điểm -2 nằm ….điểm 0, nên -2 …. 0, và viết: -2 …. 0.

a) Điểm -5 nằm bên trái điểm -3, nên -5 nhỏ hơn -3, và viết: -5 < -3;

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Toán 6 tập 1 Câu hỏi 3 trang 72 SGK Toán 6 tập 1

Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1; -1; -5; 5; -3; 2; 0 đến điểm 0.

+ Khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 0 là 1 đơn vị.

+ Khoảng cách từ điểm -1 đến điểm 0 là 1 đơn vị.

+ Khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0 là 5 đơn vị.

+ Khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0 là 5 đơn vị.

+ Khoảng cách từ điểm -3 đến điểm 0 là 3 đơn vị.

+ Khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 0 là 2 đơn vị.

+ Khoảng cách từ điểm 0 đến điểm 0 là 0 đơn vị.

Câu hỏi 4 trang 72 SGK Toán 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1; -1; -5; 5; -3; 2.

Bài 11 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

+ Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b.

+ Nhận xét:

Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

Mọi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Bài 12 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001.

+ Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b.

+ Nhận xét:

Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

Mọi số âm đều bé hơn mọi số dương.

a) Các số nguyên xếp theo thự tự tăng dần: -17; -2; 0; 1; 2; 5.

b) Các số nguyên xếp theo thứ tự giảm dần: 2001; 15; 7; 0; -8; -101.

Bài 13 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tìm x ∈ Z, biết: a) -5 < x < 0; b) -3 < x < 3.

a) Để – 5 < x < 0 thì x ∈ {-4; -3; -2; -1}

b) Để -3 < x < 3 thì x ∈ {-2; -1; 0; 1; 2}

Bài 14 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

+ Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b.

Bài 16 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ý sau để có một nhận xét đúng:

Hướng dẫn:

+ Các số 0; 1; 2; 3; …..là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.

+ Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương. Các số -1; -2; -3;…..là các số nguyên âm. Tập hợp gồm các số nguyên âm, các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

Lời giải:

Bài 17 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Không thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

Bài 18 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

+ Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b.

+ Nhận xét:

Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

Mọi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Lời giải:

a) Số nguyên a lớn hơn 2, mà 2 là số nguyên dương nên số a có là số nguyên dương.

b) Không, vì với b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm.

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5, mà -5 là số nguyên âm nên số d có là số nguyên âm.

Bài 19 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)

+ Mọi số dương đều lớn hơn số 0.

+ Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm.

+ Mọi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Bài 20 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

Bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

+ Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm gốc được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia.

Chẳng hạn: 1 và -1 là hai số đối nhau; 1 là số đối của -1 và ngược lại -1 là số đối của 1.

+ Số đối của -4 là 4.

+ Số đối của 6 là -6.

+ Số đối của 4 là -4.

Bài 22 trang 74 SGK Toán 6 tập 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; 1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4; 0; 1; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

a) Số liền sau của 2 là 3.

Số liền sau của -8 là -7.

Số liền sau của 0 là 1.

Số liền sau của -1 là 0.

b) Số liền trước của – 4 là -5.

Số liền trước của 0 là -1.

Số liền trước của 1 là 0.

Số liền trước của -25 là -26.

c) Số nguyên có số liền sau là số nguyên dương, số liền trước là số nguyên âm là số 0.

Thật vậy, số liền trước của 0 là -1 (-1 là số nguyên âm); số liền sau của 0 là 1 (1 là số nguyên dương).

Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 6 Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 18 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy

a. Sắp xếp các nguyên sau theo thứ tự tăng đần:

5; -15; 8; 3; -1;0

b. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-97; 10; 0; 4; -9; 2000

Lời giải:

a. -15; -1; 0; 3; 5;8

b. 2000; 10; 4; 0; -9; -97

Bài 19 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm x ∈ Z

a. -6 < x < < 0

b. -2 < x < 2

Lời giải:

a. x ∈ Z và -6 < x < 0 nên x ∈ {-5;-4;-3;-2;-1}

b. x ∈ Z và -2 < x < 2 nên x ∈ {-1;0;1}

Bài 20 trang 69 SBT Toán 6 Tập 1: tìm giá trị tuyệt đối của các số 1998; -2001; -9 Bài 22 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Bổ sung chỗ thiếu (…) trong các câu sau:

a. Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số…

b. Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối…, ngược lại…

Lời giải:

a. Trong hai số nguyên dương, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối lớn hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số lớn hơn

b. Trong hai số nguyên âm, số lớn hơn có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn, ngược lại số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Bài 23 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các số nguyên X thoả mãn:

a. -2 < X < 5

b. -6 ≤ X ≤ -1

c. 0 < X ≤ 7

d. -1 ≤ X < 6

Lời giải:

a. X ∈ {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

b. X ∈{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}

c. X ∈ {-6; -5; -4; -3; -2; -1}

d. X ∈{-1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Bài 24 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Thay dấu * bằng các chữ số thích hợp:

a. -841 < -84*

Lời giải:

a. -841 < -840

Bài 25 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Điền chữ “Đ” (đúng) hoặc “S” (sai) vào ô vuông:

Lời giải:

5 ∈ N (Đ); 5 ∈ Z (Đ); 0 ∈N (Đ); 0 ∈ Z (Đ)

-9 ∈ N (S); -7 ∈ Z (Đ)

Bài 26 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Nói tập hợp X bao gồm hai bộ phận là các số tự nhiên và các số nguyên âm có đúng không?

Lời giải:

Không đúng vì tập Z có thêm số 0

Bài 27 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Ta có: a. Số nguyên a lớn hơn 5. Số a có chắc chắn là số dương không?

b. Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?

c. Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số dương không?

d. Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -2. Số d có chắc chắn là số âm không?

b. Số b không chắc chắn là số âm vì b có thể bằng 0

c. Số c không chắc chắn là số dương vì c có thể bằng -1; -2

d. Số d chắc chắn là số âm vì -2 < 0 mà d ≤ -2 nên suy ra d < 0

Bài 28 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: Điền dấu “+” hoặc dấu “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

c. …25 < …9

d. …5 < …8

c. -25 < -9 hoặc -25 < 9

d. +5 < +8 hoặc -5 < +8

Bài 29 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức: Bài 31 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm: a. Tìm số liền sau của các số 5;-6;0;-2

b. Tìm các số liền trước của các số: -11;0;2;-99

c. Số nguyên a là số dương hay số âm nếu biết số liền sau của nó là một số âm?

Lời giải:

a. Số liền sau của 5 là 6

Số liền sau của -6 là -5

Số liền sau của 0 là 1

Số liền sau của -2 là -1

b. Số liền trước của -11 là -12

Số liền trước của 0 là -1

Số liền trước của 2 là 1

Số liền trước của -99 là -100

c. Số liền sau số nguyên a là số nguyên âm nên a là số âm.

Bài 32 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: Cho A = {5;-3;7;-5}

a. Viết tập hợp B bao gồm các phần tử của A và các số đối của chúng

b. Viết tập hợp C bao gồm các phần tử của A và các giá trị tuyệt đối của chúng.

Lời giải:

a. B = {5;-3;7;-5;3;-7}

b. C = { 5;-3;7;-5;3}

a. -99 … -100

b. -542 … -263

c. 100 … -100

d. -150 … 2

b. -542 < -263

d. -150 < 2

Bài 34 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: Hãy: a. Tìm số liền sau của các số 11;5;-3

b. Tìm số đối của các số 11;5;-3

c. Tìm số liền trước của các số 11;5;-3

d. Có nhận xét gì về kết quả của câu a và câu c

Lời giải:

a. Số liền sau của 11 là 12

Số liền sau của 5 là 6

Số liền sau của -3 là -2

b. Số đối của 11 là -11

Số đối của 5 là -5

Số đối của -3 là 3

c. Số liền trước của -11 là -12

Số liền trước của số -5 là -6

Số liền trước của -3 là -2

d. Các kết quả là các số đối nhau: số liền trước của số đối của một số là số đối của số liền sau nó.

Bài 3.1 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Điền vào chỗ trống

Lời giải:

Bài 3.2 trang 70 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết điểm a cách 0 5 đơn vị.

Lời giải:

a = 5 hoặc a = -5

Bài 3.3 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: a) Tìm số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số, có hai chữ số.

b) Tìm số nguyên âm lớn nhất có một chữ số, có hai chữ số.

Lời giải:

a) Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là -9, có hai chữ số là -99;

b) Số nguyên âm lớn nhất có một chữ số là -1, có hai chữ số là -10.

Bài 3.4 trang 71 SBT Toán 6 Tập 1: Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) trong các phát biểu sau:

a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm;

b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương;

c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Lời giải:

a) Số liền trước của một số nguyên âm là một số nguyên âm;

Đ

b) Số liền trước của một số nguyên dương là một số nguyên dương;

S

c) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Đ

Giải Toán Lớp 6 Bài 3 Chương 2: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

Giải bài tập 11, 12, 13, 14, 15 trang 73 SGK toán lớp 6 tập 1. Hướng dẫn giải toán lớp 6 bài 3 chương 2 về thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên 1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b. Như vậy:

Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Lưu ý: Số nguyên b được gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó ta cũng nói số nguyên a là số liền trước của số nguyên b.

Ví dụ:

-4 là số liền trước của -3.

-1 là số liền trước của số 0.

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

Giá trị tuyết đối của số 0 là 0.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

Trả lời câu hỏi bài 3 trang 71 SGK toán lớp 6 tập 1 Câu hỏi 1 trang 71 SGK toán lớp 6

b) Điểm 2 nằm ….. điểm -3, nên 2 ….. -3, và viết: 2 ….. -3;

c) Điểm -2 nằm ….. điểm 0, nên -2 ….. 0, và viết: -2 ….. 0.

Giải:

Ta có:

a) Điểm -5 nằm bên trái điểm -3, nên -5 nhỏ hơn -3, và viết: -5 < -3

c) Điểm -2 nằm bên trái điểm 0, nên -2 nhỏ hơn 0, và viết -2 < 0

Câu hỏi 2 trang 71 SGK toán lớp 6

So sánh:

a) 2 và 7; b) -2 và -7; c) -4 và 2;

d) -6 và 0; e) 4 và -2; g) 0 và 3.

Câu hỏi 3 trang 71 SGK toán lớp 6

Tìm khoảng cách từ mỗi điểm: 1, -1, -5, 5, -3, 2, 0 đến điểm 0.

Giải:

– Điểm 1 cách điểm 0 một khoảng là 1 (đơn vị)

– Điểm -1 cách điểm 0 một khoảng là 1 (đơn vị)

– Điểm -5 cách điểm 0 một khoảng là 5 (đơn vị)

– Điểm 5 cách điểm 0 một khoảng là 5 (đơn vị)

– Điểm -3 cách điểm 0 một khoảng là 3 (đơn vị)

– Điểm 2 cách điểm 0 một khoảng là 2 (đơn vị)

– Điểm 0 cách điểm 0 một khoảng là 0 (đơn vị)

Câu hỏi 4 trang 71 SGK toán lớp 6

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 1, -1, -5, 5, -3, 2.

Giải bài tập bài 3 trang 73 SGK toán lớp 6 Bài 11 trang 73 SGK toán lớp 6

3 5; -3 5; 4 -6, 10 -10

Giải:

Bài 12 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần:

2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

-101, 15, 0, 7, -8, 2001.

Giải:

a) Các số nguyên theo thự tự tăng dần: -17, -2, 0, 1, 2, 5.

b) Các số nguyên theo thứ tự giảm dần: 2001, 15, 7, 0, -8, -101.

Bài 13 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 < x < 0; b) -3 < x < 3.

Giải:

a) x = -4 hoặc x = -3 hoặc x = -2 hoặc x = -1.

b) x = -2 hoặc x = -1 hoặc x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = 2.

Bài 14 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Bài 15 trang 73 trang 73 SGK toán lớp 6

Giải Bài Tập Trang 73, 74 Sgk Toán Lớp 6 Tập 1: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán lớp 6 tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Giải bài tập môn Toán lớp 6

với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 68 SGK Toán lớp 6 tập 1: Làm quen với số nguyên âmGiải bài tập trang 70, 71 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp các số nguyên

A. Tóm tắt kiến thức: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.

1. So sánh hai số nguyên

Khi biểu diễn trên trục số (nằm ngang), điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a bé hơn số nguyên b. Như vậy:

Mọi số dương đều lớn hơn số 0;

Mọi số âm đều bé hơn số 0 và mọi số nguyên bé hơn 0 đều là số âm;

Mỗi số âm đều bé hơn mọi số dương.

Lưu ý: Số nguyên b được gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b. Khi đó ta cũng nói số nguyên a là số liền trước của b.

Giá trị tuyết đối của số 0 là 0.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó.

Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Trong hai số nguyên âm, số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn là số lớn hơn.

B. Hướng dẫn giải bài tập Sách giáo khoa bài: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên trang 73, 74 Toán 6 tập 1.

Bài 1 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền vào ô trống

3… 5; -3…5; 4…-6, 10… -10

Đáp án:

Bài 2 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: 2, -17, 5, 1, -2, 0.

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101, 15, 0, 7, -8, 2001.

Đáp án:

a) Các số nguyên sau theo thự tự tăng dần: -17, -2, 0, 1, 2, 5.

b) Các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: 2001, 15, 7, 0, -8, -101.

Bài 3 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tìm x ∈ Z, biết:

a) -5 < x < 0; b) -3 < x < 3.

Đáp án:

a) x = -4 hoặc x = -3 hoặc x = -2 hoặc x = -1.

b) x = -2 hoặc x = -1 hoặc x = 0 hoặc x = 1 hoặc x = 2.

Bài 4 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau: 2000, -3011, -10.

Đáp án:

Bài 5 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền vào chỗ chấm:

Đáp án:

Bài 6 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các ý sau để có một nhận xét đúng:

7 ∈ N; 7 ∈ Z; 0 ∈ N;

0 ∈ Z; -9 ∈ Z; -9 ∈ N; 11,2 ∈ Z

Đáp án:

7 ∈ N Đ; 7 ∈ Z Đ; 0 ∈ N Đ;

0 ∈ Z Đ; -9 ∈ Z S; -9 ∈ N Đ; 11,2 ∈ Z S

Bài 7 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Đáp án:

Không, vì 0 cũng là một số nguyên nhưng không thuộc bộ phận các số dương cũng không thuộc bộ phận các số âm.

Bài 8 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Đáp án:

a) Có

b) Không. Chẳng hạn, b = 2, ta có 2 < 3 nhưng 2 không phải là số nguyên âm.

c) Không. Chẳng hạn c = 0.

d) Có.

Bài 9 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Điền dấu “+” hoặc “-” vào chỗ trống để được kết quả đúng:

a) 0 < …2; b) …15 < 0; c) …10 < …6; d)…3 < …9

(Chú ý: Có thể có nhiều đáp số)

Đáp án:

a) 0 < + 2; b) -15 < 0;

c) -10 < -6; d) +3 < + 9 và -3 < +9.

Bài 10 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

Đáp án:

a) 4; b) 21; c) 3; d) 206.

Đáp án:

Bài 12 trang 74 SGK Toán 6 tập 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2; -8; 0; 1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4; 0; 1; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Đáp án:

a) 3; -7; 1; 0.

b) -5; -1; 0; -26.

c) Số 0.

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 2: Tập Hợp Các Số Nguyên

Sách giải toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 6 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 69: Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Lời giải

– Số biểu thị điểm C là số +4

– Số biểu thị điểm D là số -1

– Số biểu thị điểm E là số -4

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70: Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới:

a) 2m;

b) 4m.

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên cách A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b) ?

Lời giải

– Trường hợp a: Chú bị tuột xuống dưới 2m ⇒ Chú vấn nằm cao hơn A

Suy ra sáng hôm sau chú cách A: 3 – 2 = 1m và cách mặt đất 1+ 2 = 3m

– Trường hợp b: Chú bị tuột xuống dưới 4m ⇒ chú nằm dưới điểm A

Suy ra sáng hôm sau chú cách A: 4 – 3 = 1m và cách mặt đất 2 – 1 = 1m

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70:

b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của câu hỏi 2 bằng bao nhiêu ?

Lời giải

a) Kết quả của câu hỏi 2 ở cả hai trường hợp là bằng nhau

b) Nếu coi A là điểm gốc thì đáp số của câu hỏi 2 là:

– Trường hợp a là 1 m

– Trường hợp b là – 1m

Trả lời câu hỏi Toán 6 Tập 1 Bài 2 trang 70: Tìm đối số của mỗi số sau: 7; – 3

Lời giải

– Số đối của số 7 là số – 7

– Số đối của số – 3 là số 3

Bài 6 (trang 70 SGK Toán 6 Tập 1): Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Lời giải

– 4 ∈ N : âm bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. → Sai vì – 4 là số nguyên âm.

4 ∈ N : bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. → Đúng.

0 ∈ Z : 0 thuộc tập hợp số nguyên. → Đúng.

5 ∈ N : 5 thuộc tập hợp số tự nhiên → Đúng

-1 ∈ N : âm 1 thuộc tập hợp số tự nhiên → Sai.

1 ∈ N : 1 thuộc tập hợp số tự nhiên → Đúng.

Bài 7 (trang 70 SGK Toán 6 Tập 1): Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Lời giải

Trong trường hợp này, dấu “-” biểu thị độ cao dưới mực nước biển; dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển.

+3143 biểu thị đỉnh núi Phan -xi – păng cao hơn mực nước biển 3143m.

-30m biểu thị đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30m.

Bài 8 (trang 70 SGK Toán 6 Tập 1): Điền đầy đủ các câu sau:

a) Nếu -5 oC biểu diễn 5 độ dưới 0 oC thì +5 o C biểu diễn ….

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ….

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ….

Lời giải

a) Nếu -5ºC biểu diễn 5 độ dưới 0ºC thì +5ºC biểu diễn 5 độ trên 0ºC

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan – xi – păng) là 3143m trên mặt nước biển.

c) Nếu -10 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10 000 đồng , thì 20 000 đồng biểu diễn số tiền có 20 000 đồng.

Bài 9 (trang 71 SGK Toán 6 Tập 1): Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Lời giải

Số đối của +2 là -2.

Số đối của 5 là -5.

Số đối của -6 là 6.

Số đối của -1 là 1.

Số đối của -18 là 18.

Bài 10 (trang 71 SGK Toán 6 Tập 1): Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước “Điểm A được biểu thị là -3km“. Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Hình 40 Lời giải:

Điểm A cách điểm M 3 đoạn thẳng.

Điểm A cách mốc M 3km về phía Tây nên mỗi đoạn thẳng biểu thị khoảng cách 1km, chiều về phía Tây là chiều âm và chiều về phía Đông là chiều dương.

Điểm C cách mốc M 1 đoạn thẳng về phía Tây nên điểm C biểu thị -1km.

Điểm B cách mốc M 2 đoạn thẳng về phía Đông nên điểm B biểu thị +2km.

Cập nhật thông tin chi tiết về Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!