Giải Anh 8 Unit 4 Write / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Soạn Anh 8: Unit 6. Write

WRITE ( Trả lời câu hỏi trang 54 SGK Tiếng Anh 8)

I’m glad to tell you that I’m going to have interesting activities.

The Y&Y is (0) planning to help the (1) community. I will participate in its (2) recycling program. In this program, I will (3) collect glass, used paper cans. Then we will (4) send them for (5) recycling.

I hope I can (6) save natural resources and (7) earn some money for my school Y&Y in these activities. I also think about (8) participating in either (9) planting trees and flowers or (10) helping street children. It is really interesting, isn’t it?

Write to me soon and tell me all your news.

Love,

Nga

Ngày 21 tháng 11 năm 2003

THÔNG BÁO Gửi đến: Tất cả đoàn viên và đội viên của trường

Đoàn Đội đang có kế hoạch giúp đỡ cộng đồng bằng các khuyến khích mọi thành viên tham gia vào chương trình tái chế. Tất cả những gì các bạn phải làm là thu lượm đồ thủy tinh, giấy và lon đã qua sử dụng và gửi chúng đi tái chế. Bằng việc này, chúng ta có thể giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và gây quỹ cho tổ chức.

Nếu có thể, các bạn hãy tham gia vào các chương trình khác như gây quỹ cho người nghèo, giúp đỡ trẻ em đường phố và trồng cây, hoa dọc vỉa hè hoặc trong công viên.

Hãy tham gia cùng chúng tôi và đăng ký từ hôm nay.

Bí thư

***

Linh thân mến ,

Mình rất vui mừng nói với bạn rằng mình sắp sửa tham gia những hoạt động thú vị.

Đoàn Đội đang lập kế hoạch để giúp đỡ cộng đồng. Mình sẽ tham gia vào chương trình tái chế của nó. Trong chương trình này, chúng mình sẽ thu nhặt thủy tinh, giấy và lon đã qua sử dụng. Sau đó, chúng mình sẽ gửi đi tái chế.

Mình hy vọng mình có thể tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên và mang được một ít tiền về cho quỹ của Đoàn Đội của trường từ các hoạt động này. Mình cũng đang nghĩ về việc tham gia thêm cả hoạt động trồng cây và hoa và giúp đỡ trẻ em đường phố. Nó thực sự thú vị, phải không?

Yêu thương,

Nga

2.Read the dialogue between Hoa and her aunt. Then write Hoa’s letter to her parents telling what she is going to do.

(Hãy đọc hội thoại giữa Hoa và dì của bạn ấy rồi giúp Hoa viết thư gửi ba mẹ bạn ấy nói về việc bạn ấy đang làm.)

Aunt: Hoa, you look very happy today. Anything interesting at school?

Hoa: Yes, Aunt. I’m going to join the Y&Y Green Group.

Aunt: Really? What will you do?

Hoa: We are having an environment month.

And, we’re going to clean the banks of the lakes on weekends.

Aunt: Will you do anything else?

Hoa: Oh yes. We’re going to plant trees and flowers in the school garden and water them every afternoon after class.

Aunt: That sounds excellent.

Hoa: Yes, it is. And, we’re planting young trees and plants to sell to some schools. We hope to give more green color to the city and earn some money for our school Y&Y.

Aunt: You’re really great, Hoa!

Dì: Hoa này, hôm nay trông cháu có vẻ vui. Ở trường có gì thú vị phải không?

Hoa: Vâng, thưa dì. Cháu sẽ tham gia nhóm bảo vệ môi trường của Đoàn Đội.

Dì: Thật chứ? Cháu sẽ làm những việc gì nào?

Hoa: Chúng cháu sẽ có tháng môi trường. Và chúng cháu sẽ quét dọn bờ hồ vào những ngày cuối tuần.

Dì: Các cháu có làm việc gì khác nữa không?

Hoa: À, có ạ. Chúng cháu sẽ trồng cây và hoa trong vườn trường và tưới nước cho chúng vào mỗi buổi chiều sau khi tan học.

Dì: Nghe có vẻ tuyệt đấy.

Hoa: Dạ, đúng vậy. Và chúng cháu sẽ trồng cây con và cây cảnh để bán cho một số trường. Chúng cháu hi vọng sẽ góp thêm màu xanh cho thành phố và kiếm được ít tiền cho Đoàn Đội của trường chúng cháu.

Dì: Hoa, cháu thật giỏi quá!

Dear Mom and Dad.

…………………………………………………….

Dear Mom and Dad,

I’m happy to tell you that I’ll be able to join in the Green Group of my school.

The Green Group is holding an environment month. And there will be a lot of interesting activities to do in this program. We will clean the lakes’ banks on the weekends, and plant trees and flowers in the school garden and water them every afternoon after class. In addition, we are planting young trees and plants to sell to other schools.

I hope that we can give more green color to the city and earn some money for school Y&Y. The program is really interesting, isn’t it?

I’ll write to you and tell you more about the group activities later. I’m OK and still work very hard. Aunt Lien is very pleased with me.

I hope you both are well.

With love,

Hoa

Bố mẹ yêu dấu,

Con rất vui mừng báo với bố mẹ rằng con sắp tham gia nhóm bảo vệ môi trường của Đoàn Đội của trường con.

Nhóm bảo vệ môi trường đang phát động tháng môi trường. Và sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị để làm trong chương trình này. Chúng con sẽ quét dọn bờ hồ ồ vào cuối tuần, và trồng cây và hoa trong vườn trường và tưới chúng vào mỗi buổi chiều sau giờ học. Ngoài ra, chúng con đang trồng cây non để bán cho các trường khác.

Con hy vọng rằng chúng con có thể mang lại nhiều màu xanh hơn cho thành phố và kiếm tiền cho cho Đoàn Đội của trường chúng con. Chương trình thực sự thú vị phải không ạ?

Con hy vọng bố mẹ đều khỏe mạnh.

Yêu bố mẹ,

Hoa

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 6. The young pioneers club – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền Phong

Unit 4 Lớp 8: Write

Unit 4: Our Past

Write (Trang 42-43 SGK Tiếng Anh 8)

1. Complete the story. Use the verbs in the box. (Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

Hướng dẫn dịch Vì sao hổ có vằn

Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông gặm cỏ gần đó thì một con hổ xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khỏe thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this: (Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

One day as I was in the field and …

Gợi ý:

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Soạn Anh 8: Unit 13. Write

Unit 13: Festivals – Lễ hội

WRITE (Trả lời câu hỏi trang 126-127 SGK Tiếng anh 8)

The festival was held in the communal house yard about (2) one kilometeraway from a river. There were three competitions: (3) water-fetching, fire-making and rice-cooking. The festival took one day.

In the water-fetching contest one person from each team had to (4) run to the river to get the (5) water.

In the fire-making contest two team members had to make a fire in the (6) traditional way. They tried to rub pieces of (7) bamboo together to make the fire.

(8) Six people from each team took part in the rice – cooking contest. They had to (9) separate the rice from the husk and then cook the rice.

After the three contests, all points were (10) added and the Thon Trieu group won the grand prize. The festival was wonderful.

Lễ hội nấu cơm

viết bởi thành viên Hội đồng Phạm Phương Linh

Báo cáo này nói về lễ hội nấu cơm đã được tổ chức như thế nào.

Lễ hội được tổ chức tại sân đình cách con sông khoảng một cây số từ. Có ba cuộc thi: lấy nước, nhóm lửa và nấu cơm. Lễ hội diễn ra trong một ngày.

Trong cuộc thi lấy nước, một người từ mỗi đội phải chạy ra sông để lấy nước.

Trong cuộc thi nhóm lửa, hai thành viên trong đội phải nhóm lửa theo cách truyền thống. Họ cố gắng ma sát những miếng tre lại với nhau để tạo ra ngọn lửa.

Sáu người từ mỗi đội tham gia cuộc thi nấu cơm. Họ phải tách gạo ra khỏi trấu và sau đó nấu cơm.

Sau ba cuộc thi, tất cả các điểm số được cộng vào và nhóm Thôn Triệu đã giành được giải thưởng lớn. Lễ hội thật tuyệt vời.

b) Where was the festival held?

c) How long did the festival last?

d) How many activities were there? Were there any competitions?

e) How were the activities organized?

f) How many people took part in each activity?

g) What did you think about the festival?

Bài này có 2 lời giải tham khảo

The Perfume Pagoda festival

This report shows how the Huong Pagoda festival is held.

The Huong Pagoda and the Huong Tich cave are the famous scenic spots of Viet Nam. The Huong Pagoda festival lasts from the 6th day of the 1st month to the end of the 3rd month of the lunar calendar. People conduct dragon dance in the yard of Trinh pagoda and sail the royal barge. The festival is held in 3 places: Huong Tich, Tuyet Son, Long Van. The festival is most crowded from the 15th – 20th day of the 2nd month of the lunar calendar as this period marks the main festival. The mountainous path leading from Ngoai pagoda to Trong pagoda is full of visitors coming up and down. A pilgrimage to the Huong Pagoda is not only for religious reasons but also to see the numerous natural shapes that are typical of the landscape and the buildings that are valuable artifacts of the nation.

Mid-Autumn Festival

In Vietnamese culture, holidays is the time for people to gather together and have a happy meal with family or is the time for children who live far from their parents have chance to go back home with their family. For me, my favorite holiday is Mid-Autumn Festival. Because it’s not only the time for me to be back to the childhood again but it’s also has a lot of interesting activities such as: Walking with the star light, watching music show and the Moon at that time is so perfect and bright. There are some fairy tale about Chu Cuoi and Chi Hang who is the symbol of Mid-Autumn Festival and the childhood of every child in Vietnam. The festival is held on August 15 every year. May last for a week. In the last Mid-Autumn Festival, I was lucky as I had chance to be with my family. We watched a lot of big star lights in variety shapes on the street like: Dragon, Tiger, Dog, Chicken, and we also watched a really big music and art show at Nguyen Tat Thanh Square. After that, we came back home and ate moon cakes together, it’s was the most delicious moon cake I have ever eaten because I could enjoy it with my family

Hướng dẫn dịch:

a) Tên của lễ hội là gì?

b) Lễ hội được tổ chức ở đâu?

c) Lễ hội kéo dài bao lâu?

d) Có bao nhiêu hoạt động ở đó? Có bất kỳ cuộc thi nào không?

e) Các hoạt động được tổ chức như thế nào?

f) Có bao nhiêu người tham gia vào mỗi hoạt động?

g) Em nghĩ gì về lễ hội?

1. Lễ hội chùa Hương

Báo cáo này nói về lễ hội chùa Hương được tổ chức như thế nào.

Chùa Hương và động Hương Tích là những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ ngày 6 tháng 1 đến cuối tháng 3 âm lịch. Người ta tổ chức múa rồng trong sân đền Trình và lái thuyền hoàng gia. Lễ hội được tổ chức tại 3 địa điểm: Hương Tích, Tuyết Sơn, Long Vân. Lễ hội đông đúc nhất từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 2 âm lịch vì thời gian này là chính hội. Con đường núi dẫn từ chùa Ngoài đến chùa Trong có rất nhiều du khách lên xuống. Một cuộc hành hương đến chùa Hương không chỉ vì lý do tôn giáo mà còn để thăm quan rất nhiều thắng cảnh như cảnh quan tự nhiên và các tòa nhà thấy nhiều hình dạng tự nhiên điển hình của cảnh quan và các tòa nhà là các bảo vật vô giá của quốc gia.

2. LỄ HỘI TRUNG THU

Trong văn hóa Việt Nam, ngày lễ là thời gian để mọi người quây quần bên nhau và có một bữa ăn vui vẻ với gia đình hoặc là thời gian để những đứa trẻ sống xa cha mẹ có cơ hội trở về nhà cùng gia đình. Đối với tôi, kỳ nghỉ yêu thích của tôi là tết trung thu. Bởi vì nó không chỉ là thời gian để tôi trở lại thời thơ ấu một lần nữa mà nó còn có rất nhiều hoạt động thú vị như: Đi bộ với ánh sao, xem chương trình ca nhạc và Mặt trăng lúc đó thật hoàn hảo và tươi sáng. Có một số câu chuyện cổ tích về Chú Cuội và Chị Hằng là biểu tượng của Tết Trung thu và tuổi thơ của mỗi đứa trẻ ở Việt Nam. Lễ hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Có thể kéo dài trong một tuần. Trong Tết Trung thu vừa qua, tôi đã may mắn vì có cơ hội được ở bên gia đình. Chúng tôi đã xem rất nhiều đèn ngôi sao lớn với nhiều hình dạng khác nhau trên đường phố như: Rồng, Hổ, Chó, Gà, và chúng tôi cũng đã xem một chương trình ca nhạc và nghệ thuật thực sự lớn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Sau đó, chúng tôi trở về nhà và ăn bánh trung thu cùng nhau, đó là chiếc bánh trung thu ngon nhất tôi từng ăn vì tôi có thể thưởng thức nó cùng gia đình.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 13. Festivals – Lễ hội

Soạn Anh 8: Unit 5. Write

WRITE ( Trả lời câu hỏi trang 50-51 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at Hoa’s letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter. / (Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Em hãy nhận ra các phần của bức thư và dán chữ cái đúng (A, B, c hay D) vào mỗi phần. )

A. Body of the letter

B. Heading – writer’s address and the date

C. Closing – Your friend/ Regards/ Love

D. Opening – Dear . . . ,

Hà Nội

Ngày 10 tháng 2 năm 200. . .

Tim thân mến,

Cảm ơn vì bạn đã gửi thư cho mình. Mình rất vui khi nghe nói bạn đã có một kỳ nghỉ Giáng sinh thật vui vẻ.

Cách đây vài ngày bọn mình đã nhận được phiếu báo điểm học kỳ một. Mình đạt được điểm giỏi các môn Khoa học, Tiếng Anh và Lịch sử nhưng kết quả môn Toán của mình thì kém lắm. Thầy (cô) giáo dạy mình môn Toán bảo mình phải dành nhiều thời gian hơn cho môn học này. Nhất định kỳ tới mình phải học hành chăm chỉ hơn.

Cũng gần Tết rồi. Đó là Tết âm lịch ở Việt Nam. Mình nghĩ mình đã kể cho bạn biết về nó trong thư mình gửi bạn vừa rồi. Tối nay gia đình mình sẽ đi Huế để đón Tết với bà mình. Đến đó mình sẽ gửi bưu thiếp cho bạn.

Thân mến,

Hoa.

Phần tiêu đề – địa chỉ của người viết và ngày viết thư

Phần mở đầu: . . . thân mến,

Phần nội dung của bức thư

Phần kết thúc: Bạn của bạn / Thân mến / Yêu thương

2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box. / (Bây giờ em hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư của cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung. )

Mother’s Day

second semester report / last month

good grades / Geography / Physics / Math

teacher / tell / improve English / History

in a few weeks / Mid-Autumn Festival / moon festival

Ha Long Bay / aunt and uncle / bus / this afternoon

send you / postcard

124 Hai Ba Trung St.

Ha Noi

June 5, 200. . .

Dear Donna,

Thanks for your letter. I’m happy to hear that you had a nice Mother’s Day.

I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my History and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and History. I am spending more time on them this summer. And I hope I’ll be better at the two subjects next year.

The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I’m going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I’ll send you a postcard from there.

Write to me as soon as possible. I’m looking forward to hearing from you.

Fondest wishes,

Lan

124 Hai Bà Trưng

Hà nội

Ngày 5 tháng 6 năm 200 . . .

Donna thân mến,

Cảm ơn vì bạn đã gửi thư cho mình. Mình rất vui khi biết rằng bạn đã có một ngày của mẹ thật vui.

Mình đã nhận được phiếu báo điểm học kỳ hai vào tháng trước. Mình đạt điểm cao về Địa lý, Vật lý và Toán, nhưng kết quả môn Lịch sử và tiếng Anh của mình không tốt lắm. Giáo viên cũ của mình nói rằng mình nên cải thiện môn tiếng Anh và Lịch sử. Mùa hè này mình đang dành nhiều thời gian hơn cho chúng. Và mình hy vọng mình sẽ học tốt hơn hai môn học vào năm tới.

Lễ hội Trung thu sẽ đến sau vài tuần nữa. Đó là Lễ hội Trăng rằm ở Việt Nam. Chiều nay mình sẽ đến Vịnh Hạ Long với dì và chú của mình bằng xe buýt. Mình sẽ gửi cho bạn một bưu thiếp từ đó.

Lan

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 5. Study habits – Thói quen học tập