Giải Bài Tập Anh Văn 9 Unit 4 Language Focus / Top 9 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 5/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Unit 4 Lớp 9: Language Focus

Unit 4: Learning a foreign language

Language Focus (Trang 38-39 SGK Tiếng Anh 9)

1. Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng động từ khuyết thiếu trong dấu ngoặc và thông tin trong khung.)

a) Lan: My grades are terrible.

Mrs. Quyen: If you want to get good grades, you must study hard.

b) Hoa: I’d like to be a doctor.

Aunt Thanh: You have to go to university if you want to study medicine.

c) Ba: Oh, no! I weigh 60 kilos!

Nga: If you want to lose weight, you should do exercise.

d) Tuan: Where’s Ba? He’s very late.

Mrs. Hoa: If he doesn’t come soon, he might miss the train.

e) Mr. Ha: I feel sick.

Mrs. Nga: If you want to get well, you ought to stay in bed.

f) Na: I’d like to go to the movies.

Mrs. Kim: You must do your homework if you want to go out.

2. Complete the table. (Hoàn thành bảng.)

3. Lan’s father held a party to celebrate his mother’s birthday. Unfortunately, Mrs Thu, her grandmother, has a hearing … .(Cha của Lan đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sinh nhật của mẹ mình. Thật không may, bà Thu, bà ngoại cô ấy, lại bị ngãng tai và bà không thể nghe những gì mọi người nói. Sau bữa tiệc, Lan tường thuật tất cả mọi thứ cho bà ngoại.)

Gợi ý:

a) Uncle Hung said (that) the birthday cake was delicious.

b) Miss Nga said (that) she loved the roses.

c) Cousin Mai said (that) she was having a wonderful time there.

d) Mr. Chi said (that) he would go to Hue the following day.

e) Mrs. Hoa said (that) she might have a new job.

f) Mr. Quang said that he must leave then.

4. This morning Nga had an interview for a summer job. When she arrived home, she told her mother about the interview.(Sáng nay, Nga đã có một buổi phỏng vấn xin việc mùa hè. Khi cô ấy trở về nhà, cô ấy đã kể lại buổi phỏng vấn ấy cho mẹ cô ấy.)

Example:

“Do you like pop music?”

or She asked me whether I liked pop music.

“Where do you live?”

Gợi ý:

a) She asked me how old I were.

b) She asked me if my school near there.

c) She asked me what the name of my school.

d) She asked me whether you went to school by bicycle.

e) She asked me which grade I’m in.

f) She asked me if I could/ can use a computer.

g) She asked me why I wanted that job.

h) She asked me when my school vacation started.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-4-learning-a-foreign-language.jsp

Soạn Anh 8: Unit 9. Language Focus

Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cấp cứu

Language Focus ( Trả lời câu hỏi trang 86-88 SGK Tiếng Anh 8)

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to. / (Em hãy ghép một phần câu ở cột A với một phần câu ở cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng cách dùng in order to/so as to. )

Example:

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as to get to the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to pass the final exam.

5. People use first aids to ease the victim’s pain and anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.

Ví dụ:

Tôi luôn mở cửa sổ để đón không khí trong lành.

1. Tôi mở chiếc ô của mình để khỏi bị ướt mưa.

2. Mary đã viết một thông báo trên bảng để thông báo cho các bạn cùng lớp về sự thay đổi trong lịch trình.

3. Ông Green đã dậy sớm vào sáng nay tham gia cuộc họp đúng giờ.

4. Anh trai tôi đang học rất chăm chỉ để vượt qua kỳ thi cuối khóa.

5. Mọi người dùng các biện pháp sơ cứu để giảm bớt nỗi đau và sự lo âu của nạn nhân.

6. Bạn nên ngay lập tức làm mát các vết bỏng để giảm thiểu các mô bị hư hại.

2. Ba is talking to his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form. / (Ba đang nói chuyện vói mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv hoàn thành hội thoạỉ sau, dùng từ đúng hoặc dạng viết lược. )

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ ll be here in two hours.

Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No. he (3) won’t. He has to stay in Ho Chi Minh City.

Ba: (4) Shall I come to the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It’ ll be a nice trip for us both.

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ‘ ll be ready in two minutes.

Ba: Mai sẽ ở đây lúc mấy giờ ạ?

Bà Nga: Em ấy sẽ đến trong hai giờ nữa.

Ba: Liệu chú Sáu có ở đi cùng em ấy không ạ?

Bà Nga: Không. Chú ấy phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Ba: Con có được đến sân bay với mẹ không ạ?

Bà Nga: Được chứ. Nó sẽ là một chuyến đi tốt đẹp cho cả hai chúng ta.

Ba: Tuyệt quá. Con sẽ sẵn sàng sau hai phút nữa.

Mrs. Tuyet: Yes. I open the window, please, Nga?

d) Nga: Do you want to listen to the radio?

Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

a. Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you open the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to me, please?

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d. Nga: Do you want to listen to the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f. Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. Will you get me a cushion, please?

Nga: Bà có nóng không hả bà?

Nga: Bà có muốn nghe radio không ạ?

Nga: Vâng ạ.

Nga: Bà có thoải mái không?

Bà Tuyết: Không cháu ạ. Cháu giúp bà lấy một cái đệm được không?

Will you empty the garbage can, please?

Will you empty the garbage can, please?

I will empty the garbage right now.

Will you paint the door, please?

I will paint the door this afternoon/ tomorrow.

Will you study hard, please?

I will study harder.

Will you carry the bag for me, please?

I shall carry the bag for you.

Will you hang the washing, please?

I shall hang the washing for you.

Will you cut the grass, please?

I will cut the grass for you.

Bạn có thể vui lòng đi đổ rác được không?

Mình sẽ đổ rác ngay bây giờ.

Bạn có thể vui lòng đi sơn cửa được không?

Mình sẽ sơn cửa vào chiều nay / ngày mai.

Bạn sẽ học chăm chỉ chứ?

Mình sẽ học chăm chỉ hơn.

Bạn có thể vui lòng xách giúp tôi cái túi được không?

Mình sẽ mang cái túi cho bạn.

Bạn có thể vui lòng giúp tôi phơi quần áo được không?

Mình sẽ phơi quần áo cho bạn.

Bạn có thể vui lòng cắt cỏ giúp tôi được không?

Mình sẽ cắt cỏ cho bạn.

Xem toàn bộ Soạn Anh 8: Unit 9. A first – Aid course – Khóa học cấp cứu

Soạn Anh 9: Unit 2. Language Focus

Unit 2: Clothing

Language Focus (Trả lời câu hỏi trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 9)

1. Work with a partner. Read the dialogue/ (Các bạn hãy thực hành với một bạn cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:) Hướng dẫn dịch:

Nga: Đến xem tập ảnh của mình đi.

Mi: Đẹp quá! Cô gái này là ai vậy?

Nga: À! Đó là Lan, bạn cũ của mình đấy.

Mi: Bạn quen cô ấy lâu chưa?

Nga: Mình đã quen cô ấy 6 năm rồi.

Mi: Gần đây bạn có gặp cô ấy không?

Nga: Không. Mình đã không gặp cô ấy từ năm 2003. Cô ấy chuyển tới Thành phố Hồ Chí Minh với gia đình từ đấy.

a) Lan – old friend

A: Do you know this girl?.

B: No, but she looks pretty, what is her name?

A: This is Lan, my old friend.

A: Old? How long have you known her?

B: I have known her for six years, she’s my old neighborhood.

A: Where is she now?

B: She is in Canada now, she gone there to study abroad since 2003.

A: Do you often contact her?

B: Not so much, we just call for each other twice a week.

b) Quang – brother’s friend

A: Look at these photographs I took last year.

B: They are so beautiful! Who’s this boy?

A: Ah! It’s Quang, my brother’s friend.

B: How long have you known him?

A: I’ve known her for seven months.

A: How did you know him?

B: I met him when I went to a party with my brother.

B: Have you seen him recently?

A: No, I haven’t seen him since January. He went to Ho Chi Minh City with his parents.

c) Hoa – new friend

A: What do you think about this girl?

B: Lovely! Who’s this girl?

A: Ah! It’s Hoa, my new friend.

B: How long have you known her?

A: I’ve known her for three weeks.

B: Where did you meet her?

A: I met her at a small coffee shop on Tran Hung Dao street.

B: Have you seen her lately?

A: No, I haven’t seen her since Monday. She’s gone on holiday with her family to Da Nang for 2 weeks.

Lời giải:

– Have you seen Giac Lam Pagoda yet?

Yes, I’ve already seen it.

– Have you eaten Vietnamese food yet?

Yes, I have tried some Vietnamese street food.

– Have you been to the Reunification Palace yet?

Yes, I have. It looks so beautiful.

– Have you eaten in a vegetarian restaurant yet?

No, I haven’t, but I’ll try it sometime.

– Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet?

Yes, I’ve already seen them.

– Have you eaten Chinese food yet?

Yes, I think it’s very delicious.

– Have you checked in at Dam Sen Amusement Park yet?

Yes, I’ve already been there before.

– Have you eaten French food yet?

Yes, it’s very tasty especially French bread.

3. Work with a partner. Ask and answer questions about each of the items in the box./ (Bây giờ các bạn hãy thực hành với bạn cùng học. Hỏi và trả lời về mỗi một chi tiết trong bảng sau:)

comic

A: Have you ever bought a comic?

B: Yes, I have.

A: Where did you last bought it?

B: Last Sunday at a comic shop.

A: How was it?

B: It was amazing.

computer

C: Have you ever used a computer?

D: Yes, I have, I used a computer at my secondary school.

C: What can you do with a computer?

D: A lot of interesting things such as: learning math, learning informatics, watching video, listening to music,…

supermarket

E: Have you ever gone to a supermarket?

F: Yes, I have.

E: When did you last go there?

F: Saturday before last.

E: What did you bought?

F: I bought some materials to make cakes

volleyball

G: Have you ever played volleyball?

H: Yes, I have.

G: When did you last play it?

H: I played it with my friends last weekend.

G: Where did you play it?

H: I played it at my school’s yard

G: Is it your favorite sport?

H: Yes, it is.

G: I see. Do you often play it?

H: Yes. I usually play it with my friends.

Singapore

I: Have you ever been to Singapore?

J: No, I haven’t.

I: Do you know anything about Singapore?

J: I just know it’s a island-city and Singapore’s capital is also named Singapore

I: Do you want to go there?

J: Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

movies

K: Have you ever gone to the movies?

L: Yes, I have. I love it, I love watching movies about super heroes and robots.

K: When did you last watch a movie at movie theatre?

L: Last weekend with my brother.

elephant

M: Have you ever ridden an elephant?

N: No, I haven’t.

M: Do you like to ride it?

N: Yes. I hope I’ll have an occasion to ride it.

M: Do you think if it’s hard to ride a elephant?

N: Yes, but I think I can do it, I just need time to practice

durian

O: Have you eaten a durian?

H: Yes, I have.

O: What do you think about its smell?

H: I know a lot of people can’t stand with its smell, but for me, I think it’s quite good

O: When did you last eat it?

H: Last month. When I visited my uncle

4. Read the first sentence and then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form./ (Các bạn hãy dùng từ Lời giải viết lại câu đề bài cho sao cho nghĩa không thay đổi (sử dụng dạng bị động).)

Example:

They sell jeans all over the world.

a. Jean cloth was made from cotton in the 18th century.

b. Rice is grown in tropical countries.

c. Five million bottles of champagne ill be produced in France next year.

d. A new style of jeans has just been introduced in the USA.

e. Two department stores have been built this year.

5. Change the sentences from the active into the passive./ (Chuyển các câu chủ động sau sang dạng bị động:)

Example:

You must do this exercise carefully.

a. The problem can be solved.

b. Experiments on animals should be stopped.

c. Life might be found on another planet.

d. All the school in the city have to be improved.

e. A new bridge is going to be built in the area.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 2. Clothing

Soạn Anh 7: Unit 9. Language Focus 3

Unit 9: AT HOME AND AWAY

Language Focus 3 (Bài 1-5 trang 95-98 SGK Tiếng Anh 7)

violet (adj): màu tím

mini mart (n): chợ nhỏ

clothing store (n): tiệm bán quần áo

clothes store (n): cửa hàng quần áo

hairdresser’s (n): tiệm uốn/cắt tóc

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại.

Lan : Cái áo đàm xanh lá cây giá bao nhiêu?

Người bán hàng: 30. 000 đồng.

Lan : Còn cái áo đầm tím?

Người bán hàng: 35. 000 đồng.

b) Bây giờ thực hiện các bài hội thoại tương tự.

A: How much is the blue hat?

B: It’s fifteen thousand dong.

A: And how about the yellow hat?

B: It’s twelve thousand dong.

C: How much is the green shirt?

D: It’s twenty thousand dong.

C: And what about the red shirt?

D: It’s twenty-two thousand dong.

a) Hãy nhìn vào bản đồ. Viết vị trí của mỗi tiệm (cửa hàng).

* – The restaurant is on Hue Street.

– It’s on the right of the bookstore.

* – The bookstore is on Hue Street.

– It’s between the restaurant and the mini-mart.

* – The library is on Tay Ho Street.

– It’s opposite the hairdresser’s.

* – The park is on Tay Ho Street.

– It’s next to the hairdresser’s.

b) Nhìn vào bảng. Hỏi và trả lời với một bạn.

– How far is it from the clothing store to the book store?

It’s four hundred and fifty meters.

– How far is it from the restaurant to the hairdresser’s?

It’s four hundred meters.

– How far is it from the mini-mart to the library?

It’s three hundred meters.

– How far is it from the library to the shoe store?

It’s eight hundred meters.

a) Viết dạng quá khứ vào bảng.

Verb Past form

buy bought

help helped

remember remembered

take took

send sent

think thought

talk talked

b) Hoàn thành các câu.

– I played volleyball last week.

– Yesterday, I talked to my grandmother.

– Last December, Mom bought me a new bike.

– Dad worked in Hue a few years ago.

– I sent a letter to my pen pal last month.

Nhìn vào nhật kí của Nga và hoàn thành đoạn hội thoại.

Nga: Every day, I clean my room, study English and help my Mom.

Minh: What did you do yesterday?

Nga: I watched TV, played volleyball and stayed at Hoa’s house.

Minh: How about tomorrow?

Nga: I’ll visit my grandfather, see a movie and buy a pair of shoes.

Viết các câu mới.

– Before there were two eggs.

Now there are more eggs.

– Before there was one liter of milk.

Now there is less milk.

– Before there were four bananas.

Now there are fewer bananas.

– Before there was some butter.

Now there is more butter.

– Before there were two tomatoes.

Now there are more tomatoes.

– Before there was some orange juice.

Now there is more orange juice.

Xem toàn bộ Soạn Anh 7: Unit 9. At home and away