Giải Bt Bổ Trợ Và Nâng Cao Tiếng Anh 7 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 10

Giải Bài Tập Bổ Trợ

Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 8 Unit 7 My Neighborhood Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 11 Unit 7 World Population Có Đáp Án

Tải Về Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8

Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 8: Places

Giải Bài Tập Bổ Trợ – Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 3, Giải Bài Tập Bổ Trợ – Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 8, Giải Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 10, Giải Bài Tập Tiếng Anh Trí Lớp 6 Có Đáp An Unit 9, Giai Tieng Anh 7 Unit 14 Mai Lan Huong, Giải Unit 1 Tiếng Anh A1 A2 Life, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Mai Lan Hương, Unit 1 Giai Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giai Tieng Anh 7 Unit 16 Mai Lan Huong, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mai Lan Hương Unit 7, Giai Sach Bai Tap Tieng Anh Mai Lan Huong Lop 7 Unit 1, Giải Unit 1 Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Giải Bài Tập Online Tiếng Anh Life A1-a2 Unit 2, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 2, Giai Bai Tap Phat Trien Nang Luc Tieng Viet Lop 4, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Giải Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập1, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Nâng Cao Khả Năng Tự Chủ Trong Học Tập Cho Sinh Viên Tiếng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Viêt, Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Quốc Gia, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Đõ Thị Thu Thủy, Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh, Cam Nang Vanh Tri Thuc Toan Tieng Viet Tieng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán -tiếng Anh – Tiếng Việt, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 10, Giải Bài Tập More 2 Unit 1, Giai Bai Tap Unit 1 Lop 8, Giai Dap An Cua Unit 7, Giải Bài Tập Anh 8 Unit 14, Giải Unit 1 Lớp 9, Giải Unit 1, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 8, Giải Bài Tập Unit 4, Giai Anh Lop 7 Unit 7, Giải Bài Tập Unit 7 Lớp 9, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 11, Giải Bài Tập Unit 7 Lớp 6, Giải Bài Tập Unit 12 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 8, Giải Bài Tập Unit 9 Lớp 11, Giải Bài Tập Unit 12 Lớp 11, Giải Unit 10 Lớp 8, Giải Bài Tập Unit 9 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 12, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 9, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 12, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 6, Giải Bài Tập Unit 11 Lớp 11, Giải Unit 4 More 1, Giải Bài Tập Unit 15 Lớp 8, Giải Bài Tập Unit 9 Lớp 6, Giải Bài Tập Unit 11, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 13, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 12, Giai Luu Hang Tri 8 Unit 14, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 11, Giải Lưu Hoằng Chí Lớp 6 Unit 7, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 9, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Unit 6, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Unit 7, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 4, Giải Bài Tập Life Unit 3a, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 6, Unit 1 People Giải, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 10 Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 40, Giải Bài Tập Life A1-a2 Unit 7, Four Corner 4a Unit 2 Giải, Giải Bai Yap Mai Lan Huong Lop 8 Unit 6, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Unit 12, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 8 Unit 10, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 7, Giải Bài Tập Mai Lan Hương 7 Unit 6, Giải Lưu Hoằng Trí 6 Unit 3, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 1, Giải Bài Tập Mai Lan Hương 7 Unit 10, Giai Bai Tap Mai Lan Huong 7 Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 8, Lời Giải New Headway 3 Unit 12 Trying Your Best, Giải Unit 1 Life A2 B1,

Giải Bài Tập Bổ Trợ – Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 3, Giải Bài Tập Bổ Trợ – Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 8, Giải Bài Tập Bổ Trợ Nâng Cao Tiếng Anh 8 Unit 10, Giải Bài Tập Tiếng Anh Trí Lớp 6 Có Đáp An Unit 9, Giai Tieng Anh 7 Unit 14 Mai Lan Huong, Giải Unit 1 Tiếng Anh A1 A2 Life, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Unit 1 Mai Lan Hương, Unit 1 Giai Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giai Tieng Anh 7 Unit 16 Mai Lan Huong, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Mai Lan Hương Unit 7, Giai Sach Bai Tap Tieng Anh Mai Lan Huong Lop 7 Unit 1, Giải Unit 1 Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Giải Bài Tập Online Tiếng Anh Life A1-a2 Unit 2, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Tiếng Việt, Giải Bài Tập Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 2, Giai Bai Tap Phat Trien Nang Luc Tieng Viet Lop 4, Giải Bài Tập Phat Triển Năng Lực Tiếng Việt 3 Tuần 13, Giải Phát Triển Năng Lực Môn Tiếng Việt Lớp 5 Tập1, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 2) Pdf, Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao 20/80 (tập 1), Ngữ Pháp Và Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Và Nâng Cao, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Của Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa, Luận Văn Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh, Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra , Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng , Giải Pháp Để Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Đảng Viên Trong Chi Bộ Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Đề Xuất Các Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Chăm Sóc, Khám, Chữa Bệnh Cho Nhân Dân Trên Địa Bàn, Nâng, Giải Pháp Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo, Hảo Sát Những Phương Pháp Học Tập Nhằm Nâng Cao Khả Năng Giao Tiếp Của Sinh Viên Ngành Tiếng Trung T, Nâng Cao Khả Năng Tự Chủ Trong Học Tập Cho Sinh Viên Tiếng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Viêt, Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Quốc Gia, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Đõ Thị Thu Thủy, Sách Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán, Tiếng Viêt, Tiếng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh Của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Và Đại Học Sư Phạm, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán Tiếng Việt Tiếng Anh, Cam Nang Vanh Tri Thuc Toan Tieng Viet Tieng Anh, Cẩm Nang Vàng Tri Thức Toán -tiếng Anh – Tiếng Việt, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 10, Giải Bài Tập More 2 Unit 1, Giai Bai Tap Unit 1 Lop 8, Giai Dap An Cua Unit 7, Giải Bài Tập Anh 8 Unit 14, Giải Unit 1 Lớp 9, Giải Unit 1, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 8, Giải Bài Tập Unit 4,

Bộ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 8: Celebrations Có Đáp Án

Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8 Unit 9 (Có Đáp Án): A First

Bộ Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 9: A First Aid Course Có Đáp Án

50 Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Anh Lớp 8

Ngữ Pháp Và Bài Tập Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Tiếng Anh

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Nâng Cao

Tổng Hợp Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Cho Bé Ôn Luyện Tại Nhà

Giải Tiếng Anh Lớp 4 Review 3

Lesson 1 Unit 12 Sgk Tiếng Anh 3

105 Bài Tập Trắc Nghiệm Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 10 Có Đáp Án Chi Tiết

33 Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2022 Hay Nhất

Ôn tập tiếng Anh 3 có đáp án

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới, Bài tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh lớp 3 có đáp án được chúng tôi có đáp án sưu tầm và đăng tải, gồm 5 dạng bài tập tiếng Anh 3 mới khác nhau lớn giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập và nâng cao kỹ năng Tiếng Anh hiệu quả. Mời quý thầy cô, các em học sinh tham khảo, download tài liệu.

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 3 có đáp án

I. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1…….name is Peter.

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. chúng tôi want a banana?

5. How many crayons chúng tôi have?

6. The weather is often chúng tôi summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There chúng tôi books on the table.

9. This is a schoolbag chúng tôi is a table.

10. Hello, my name chúng tôi

II. Khoanh vào từ khác loại III. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1. What’s ……..name? Her name is Hoa.

A. my

B. his

C. her

2. How is she? She’s ………….

A. five

B. nice

C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty …..old.

A. years

B. year

C. yes

4. chúng tôi meet you.

A. nine

B. nice

C. good

5. Bye. See you……

A. late

B. nice

C. later

6. What’s it? It’s ………inkpot.

A. an

B. a

C. some

7. How many chúng tôi there ? There is a desk.

A. desk

B. a desk

C. desks

8. The weather is ………today.

A. cold

B. ok

C. too

9. chúng tôi Nam from? He’s from Hai phong.

A. what

B. who

C. where

10. Who is he? chúng tôi my friend

A. he

B. I

C. she

IV. Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3

1. friend /is / my / Hien/ new.

2. is /That / classroom / her.

3. your / Write / please / name.

4. down / your / Put / pencil/

5. father / old / her / is / How/?

6. like / Do / English / they?

7. he / tall / Is/?

8. playing /with / My / yo-yo / is / brother/ a .

9. spell / How /name / do /you /your?

10. her /When /birthday / is/?

V. Tìm lỗi sai cho các câu sau đây

1. These is an eraser.

2. She is Alan

3. My friend is ten year old.

4. Nine to meet you.

5. There is three pens on the table.

I. Ðiền từ còn thiếu vào chỗ trống

1 – My/ His; 2 – years; 3 – from; 4 – Do; 5 – do;

6 – hot; 7 – by; 8 – are; 9 – and; 10 – is;

II. Khoanh vào từ khác loại

1 – D; 2 – B; 3 – B; 4 – C; 5 – A; 6 – B; 7 – C; 8 – B; 9 – D; 10 – A

III. Chọn đáp án đúng cho các câu sau

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – C; 6 – A; 7 – C; 8 – A; 9 – C; 10 – A

IV. Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh lớp 3

1 – Hien is friend.

2 – That is her classroom.

3 – Write your name please.

4 – Put down your pencil.

5 – How old is your father?

6 – Do they like English?

7 – Is he tall?

8 – My brother is playing with a yo-yo.

9 – How do you spell your name?

10 – When is her birthday?

V. Tìm lỗi sai cho các câu sau đây

1 – These thành This;

2 – She thành He;

3 – year thành years;

4 – Nine thành Nice;

5 – is thành are;

Không Bằng Tiếng Anh Là Gì

Skills 1 Unit 1 Lớp 7 Trang 12

Giải Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 7 Unit 1: My Hobbies

Skills 2 Unit 1 Lớp 7 Trang 13

Giải Nghĩa 10 Cụm Từ Viết Tắt Tiếng Anh Phổ Biến Nhất Hiện Nay

Tài Liệu Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm – Bài Tập Bồi Dưỡng Và Nâng Cao Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm

Project Unit 1 Trang 15 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Đáp Án 670 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9, 670 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 9

Skills 1 Unit 1 Trang 12 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Skills 2 Unit 1 Trang 13 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

Communication Trang 45 Trang 45 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

pass giải nén nếu có là  chúng tôi

Xem HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU 

Bài tập bồi dưỡng và nâng cao tiếng Anh lớp 9 theo chương trình thí điểm

Download Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng Anh Lớp 9 – Nguyễn Thị Thu Huế

Download Luyện chuyên sâu ngữ pháp và bài tập tiếng Anh Lớp 9 – Tống Ngọc Huyền

Download Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng anh Lớp 9 thí điểm – bản đẹp – Nguyễn Thị Chi

Download Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Big 4 tiếng Anh Lớp 9 – Tập 1

Download Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Big 4 tiếng Anh Lớp 9 – Tập 1 Audio

Download Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Big 4 tiếng Anh Lớp 9 – Tập 2

Download Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Big 4 tiếng Anh Lớp 9 – Tập 2 Audio

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Đề kiểm tra và Đề thi Học Kỳ 1,2 tiếng Anh lớp 9 thí điểm

Xem Ôn Tập tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu giáo viên tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu Speaking tiếng Anh Lớp 9 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh Lớp 9

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 Trường Chuyên

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 các năm HCM

Xem Đề thi tiếng Anh vào Lớp 10 trường chuyên các năm HCM

Xem Đề thi và kiểm tiếng Anh Lớp 9 thí điểm 2022-2018

Xem Đề thi thử vào 10 tiếng Anh năm 2022-2020

Xem Tài liệu ôn thi tiếng Anh vào Lớp 10 năm 2022-2020

Mời các bạn xem các bộ tài liệu hay khác

Xem Sách giáo khoa tiếng Anh Lớp 5 thí điểm

Xem Ôn tập kiểm tra và thi học kỳ tiếng Anh lớp 6 thí điểm

Xem Tài liệu học sinh giỏi tiếng Anh lớp 7 thí điểm

Xem Đề thi và kiểm tra tiếng Anh Lớp 8 thí điểm

Xem Bài tập tiếng Anh Lớp 9 theo từng Unit Dành cho Học Sinh Yếu

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm Tập 1 Bản Word, Sách Tiếng Anh 9 Thi Điểm Sách Bài Tập

Tài Liệu Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm – Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Thí Điểm

Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 3

Cùng Em Học Toán

Independiente Fc Team Details, Competitions And Latest Matches

Bt Tiếng Anh 12 Unit 2

Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 8 Unit 12: A Vacation Abroad.

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Bài 5: Xác Suất Của Biến Cố

Bai Tap Xac Suat Moi Nguoi Cung Giai Bt Xac Suat Tong Hop Doc

Biến Cố Và Xác Suất Của Biến Cố (Phương Pháp Giải Bài Tập)

Phép Thử, Biến Cố, Xác Suất Của Biến Cố

I. Phonetics

1. Choose the words with the different pronunciation of the underlined part.

10. A. t oo B. sch ool C. ball oon D. fl oo d

2. Choose the word with the different stress pattern.

11. A. parents B. pfer C. confirm D. allow

12. A. grocery B. history C. delicious D. celebrate

13. A. family B. hospital C. cultural D. romantic

14. A. resposible B. education C. information D. complicated

15. A. reply B. order C. appear D. protect

16. A. beauty B. attempt C. dinner D. motion

17. A. attractive B. unhappy C. decisive D. generous

18. A. cover B. open C. explain D. answer

19. A. pcede B. happen C. create D. contain

20. A. significant B. integration C. conversation D. independence

II. vocabulary

21. Adictionary helps you …………. the meaning of words.

A. fetch B. determine C. look up D. look up to

22. A(n) ………….. family consists og three or four generations living together.

A. big B. extended C. widened D. nuclear

23. Members of our family have very close ………….. with each other.

A. love B. feeling C. connection D. relationship

24. We are …………. a survey about how people spend their free time.

A. carrying B. working C. conducting D. performing

25. Women are demanding …………… pay for …………… work.

A. same B. similar C. identical D. equal

26. My mother ……………. her career as a secretary before marriage to become a good housewife and mother.

A. developed B. sacrificed C. interrupted D. continued

27. He was …………… to leave school because he couldn’t afford the fees.

A. obliged B. willing C. able D. make

28. One of the typical …………….. of the Vietnamese culture is workshiping ancestors.

29. It’s impolite to ask question about someone’s ……………… in many countries.

A. money B. income C. private D. occupation

30. A true friend is someone you can ……………. your secret with.

A. tell B. report C. share D. confide

If dancing isn’t your thing, perhaps you (31) ……………. singing? Everyone know that karaoke comes from Japan, but it is not the Japanese for ‘drunk and tone-deaf’ as you might think. It (32) …………… means ’empty orchestra’. It all started in a small music (33) ………….. in the city of Kobe. One night, when the usual guitarist didn’t (34) ……………, the desperate bar owner recorded some music and invited his (35) …………… to sing instead. The craze soon (36) …………….. and special karaoke machines were invented.

The idea was that however (37) …………… you sang everyone applauded at the end and it proved the perfect (38) …………… for stressful Japanese businessmen to relax. Today, you can find karaoke bars all over the world. It is so (39) ……………… in China that restaurants normally have several karaoke machines going at the same (40) ……………. . As one karaoke fan says, it’s something everyone should try at least once in their life.

31. A. pfer B. like C. hate D. interest

32. A. surely B. clearly C. actually D. obviously

33. A. shop B. stage C. tool D. bar

34. A. turn off B. turn on C. turn up D. turn down

35. A. clients B. guests C. customers D. shopkeepers

36. A.widened B. spad C. stretched D. came over

37. A. well B. badly C. beautifully D. professionally

38. A. way B. road C. thing D. behaviour

39. A. famous B. popular C. well-known D. favourable

40. A. hour B. moment C. time D. times

III. grammar

41. He’s a voluntary Australian teacher. He ………….. English in five different countries.

A. teaches B. taught C. has taught D. had taught

A. should B. may C. ought D. used to

43. They asked us ……………… any noise during the performance.

A. to make B. not to make C. don’t make D. didn’t make

44. I’m sorry I wasn’t here earlier but I came …………….. I could.

A. if B. when C. until D. as soon as

45. Do you think I could borrow that book after you ……………… reading it?

A. finish B. finishing C. have finished D. will finish

46. She ………….. in a lot of major films before retirement last year.

A. stars B. starred C. have starred D. had starred

47. Mike is on business in London but he ……………… back on Sarturday for your party.

A. fly B. is flying C. will fly D. will come

48. If I …………… out late, I always …………….. a taxi home.

A. stay/ get B. will stay/ get C. stay/ will get D. will stay/ will get

49. Is this knife for …………… vegetable?

A. lift B. lifting C. peel D. peeling

50. I expect to find you …………… hard when I get back.

A. worked B. working C. be working D. have worked

Have you ever wondered where the modern disco (51) …………..? Before the Second World War, men and women (52) …………… to night clubs danced in couples to live band. BUt in Paris, during the war, jazz bands (53) ……………. in clubs. People still wanted (54) ……………. so they took along their grammophone players instead and the vary first discotheques were (55) ……………. . The idea remained popular after the war because it was (56) ………….. to pay a DJ than a whole band and soon Parisian discotheques were copied in the USA and other countries.

It was the arrival of a dance craze called ‘The Twist’ in 1961 (57) ……………. really made discos, as for the first time couples danced without (58) ………….. each other. Fashion, music and technology (59) ……….. quite a bit since then but the dasic idea has never lost (60) ………….. popularity.

51. A. start B. starts C. started D. had started

52. A. going B. went C. who go D. had gone

53. A. was banned B. were banned C. was allowed D. were allowed

54. A. dance B. dancing C. to dance D. and danced

55. A. set B. created C. made D. done

56. A. cheaper B. more cheap C. more cheaper D. cheapest

57. A. if B. and C. that D. when

58. A. touch B. touching C. a touch D. being touched

59. A. moved B. will move C. have moved D. had moved

60. A. it B. its C. their D. theirs

IV. reading comphension

If you show up a bit late for a meeting in Brazil, no one will be too worried. But if you keep someone in New York waiting for ten or fifteen minutes, you may have some explaining to do. Time is seen as relatively flexible in some cultures but it viewed more rigidly in others.

Back in the 1950s, anthropologist Edward Hall described how the sicial rules of time are like a ‘silent language’ for a given culture. He described how variations in the perception of time can lead to misunderstandings between people from separate countries. “An ambassador who has been kept waiting by foreign visitors need to understand that if his visitor just mutters an apology, this is not necessarily an insult,” Hall wrote.

Social psychologist Robert Levine has conducted so-called pace-of-life studies in 31 countries. He ranked the countries by measuring three things : Walking speed on urban sidewalks, how quickly postal clerks could fulfil a request for a common stamp and the accuracy of public clocks.

Kevin Birth, an anthropologist, has examined time perception in Trinidad. There, if someone is meeting friends at 6.00 p.m., people show up at 6.45 or 7.00 and say ‘any time is Trinidad time’. “You can’t simply go into a society and ask someone. ‘Tell me about your conception of time’, Bith says. “You have to come up with other ways to find out”.

61. According to the text, time cultures

A. are relatively similar in countries.

B. accept flexbility in most countries.

C. vary from society to society.

D. tell you nothing about countries.

62. Edward used the example of the ambassador to show that

A. people in power are easily consulted.

B. problems can be caused by different views of time.

C. rules of time are different now from in the past.

D. misunderstandings over time can be avoided.

63. From the text, we can understand that the rules of time in different countries

A. are easily for people to work out.

B. can be perceived the same.

C. cause no serious problems.

D. might not be made explicit to you.

64. In his research, Robert Levine measured the speed at which postal workers

A. oerformed a task.

B. delivered letters.

C. learned a new skill.

D. answered a question.

65. Birth finds there is often a difference between

A. what community and what indiduals think about time.

B. people’s practical and theoretical attitudes to time.

C. what people behave and what they think.

D. people’s past and psent attitudes to time.

Don’t be surprised if people you don’t know well ask you how much you earn and how much your car costs. this is quite normal in Singapore. If you are invited for a meal, people will always offer you a second helping. You should always say ‘No’, so as not to appear greedy. This will be understood and your host will give you more anyway.

In Britain, it is impolite to ask someone about money or age. However, if you arrange to meet someone, try not to be more than a few minutes late. On trains, people tend to sit in silence and read. If you try start a concersation with the person next to you, don’t be surprised if you don’t get much of a response.

In Thailand, it is quite normal to visit people at home without being invited. It is rude to point at people with your finger but do it by nodding your head instead. The head is considered the most spiritual part of the body and the feet the dirtest part. So never out your feet up on a chair or a desk.

66. According to the passage, in which country it is not impolite to ask about someone’s salary or wages?

A. Thailand.

B. Singapore.

C. Britain.

D. All these countries.

67. As a guest for dinner, you may want to have more food but it is better to refuse when offered.

A. say ‘No, thanks.’

B. say ‘I’d love to.’

C. say ‘Yes, please.’

D. say ‘You’re welcome’

68. Punctuality is important here.

A. in Thailand.

B. in Singapore.

C. in Britain.

D. Not mentioned in the passage.

69. In Britain, people tend to keep their privacy

A. in acar.

B. when travelling to work

C. at home

D. on trains.

70. The Thai considered the head the most spiritual part of the body.

A. the most respectable

B. the most attractive

C. the highest

D. the most admirable

V. use of english

1. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

71. It (A) took me (B) ages to get used to (C) drive (D) on the highway.

2. Choose the corret sentence with the same meaning as the one in italics.

81. I found him smoking by the window.

A. When I came, he was by the window.

B. I was smoking when he came.

C. I thought he was smoking by the window.

D. When I saw him, he was smoking by the window.

82. They think the owner of the house is abroad.

A. The owner of the house is thought to be abroad.

B. They are sure of the owner of the house.

C. The owner of the house is to be abroad.

D. The owner of the house is thought abroad.

83. We got lost because we had no map with us.

A. If we had a map with us, we wouldn’t get lost.

B. We wouldn’t have got lost unless we had had a map with us.

C. If we had had a map with us, we wouldn’t have got lost.

D. Without a map, we will get lost.

84. The heavy rain made it impossible for us to have out picnic.

A. The heavy rain enabled us to have a picnic.

B. We couldn’t have our picnic because of the heavy rain.

C. We went on a picnic in spite of the rain.

D. All are correct.

85. Although he had a bad cold, Williams still went to work.

A. Williams still went to work in spite of his bad cold.

B. Williams still went to work because of his bad cold.

C. Williams still had a bad cold in spite of his work.

D. Having a bad cold, Williams didn’t go to work.

A. The doctor wanted to rest .

B. The doctor suggested that I should rest.

D. The doctor suggested me to rest.

87. I would do anything for you.

A. There’s everything I wouldn’t do for you.

B. There’s many things I wouldn’t do for you.

C. There is nothing I would do for you.

D. There is nothing I wouldn’t do for you.

88. She didn’t say a word when she left the room.

A. She left the room, saying a word.

B. Leaving the room, she said nothing.

C. She left the room without saying a word.

D. B and C are correct.

89. Their teacher is making them study hard these days.

A. Their teacher is asking them to study hard these days.

B. They are being made study hard these days by their teacher.

C. They are being made to study hard these days by their teacher.

D. Making them study hard these days are the teacher’s study.

90. Even though I admire his knowledge, I don’t like his manners.

A. Although I admire his knowledge, but I don’t like his manners.

B. Much as I admire his knowledge, I don’t like his manners.

C. Because I admire his knowledge, I don’t like his manners.

D. I admire his knowledge as well as his manners.

Unit 2 Lớp 12: Reading

Giải Bài Tập Vbt Sinh Học Lớp 9 Bài 23: Đột Biến Số Lượng Nhiễm S

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 33 Sách Giáo Khoa Hóa Học 9

Giải Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 Trang 11 Sách Giáo Khoa Hóa Học 9

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8

🌟 Home
🌟 Top