Giải Bt Vật Lý 8 Trang 12 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Phương Pháp Giải Bt Vật Lý 12 (2011)

PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẬT LÝ 12CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

5. Gia tốc của chuyển động quay* Gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm) Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc dài ()

* Gia tốc tiếp tuyến Đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của ( và cùng phương)

* Gia tốc toàn phần

Góc ( hợp giữa và : Lưu ý: Vật rắn quay đều thì at = 0 ( = 6. Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Trong đó: + M = Fd (Nm)là mômen lực đối với trục quay (d là tay đòn của lực) + (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay Mômen quán tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng – Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ: – Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR2 – Vật rắn là đĩa tròn mỏng hoặc hình trụ đặc bán kính R: – Vật rắn là khối cầu đặc bán kính R: 7. Mômen động lượng Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trụcL = I( (kgm2/s) Lưu ý: Với chất điểm thì mômen động lượng L = mr2( = mvr (r là k/c từ đến trục quay)8. Dạng khác của phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

9. Định luật bảo toàn mômen động lượngTrường hợp M = 0 thì L = constNếu I = const ( ( = 0 vật rắn không quay hoặc quay đều quanh trụcNếu I thay đổi thì I1(1 = I2(210. Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

11. Sự tương tự giữa các đại lượng góc và đại lượng dài trong chuyển động quay và chuyển động thẳng

Chuyển động quay(trục quay cố định, chiều quay không đổi)Chuyển động thẳng(chiều chuyển động không đổi)

(m/s)

(m/s2)

(N)

(kg)

(kgm/s)

(J)

Chuyển động quay đều:( = const; ( = 0; ( = (0 + (tChuyển động quay biến đổi đều: ( = const( = (0 + (t

Chuyển động thẳng đều:v = cónt; a = 0; x = x0 + atChuyển động thẳng biến đổi đều: a =

Giải Bài Tập Sbt Vật Lý 12 Bài 8

A. cùng tần số.

B. cùng biên độ dao động,

C. cùng pha ban đầu.

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian.

8.2. Hãy chọn phát biểu đúng.

Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng?

A. một bội số của bước sóng.

B. một ước số nguyên của bước sóng,

C. một bội số lẻ của nửa bước sóng.

D. một ước số của nửa bước sóng.

Chọn phát biểu đúng.

A. Các phần tử nước ở M và N đểu đứng yên.

B. Các phần tử nước ở M và N đều dao động.

C. Phần tử nước ở M dao động, ở N đứng yên.

D. Phần tử nước ở M đứng yên, ở N dao động.

8.4. Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là?

A. 1 mm.

B. 0 mm.

C. 2 mm.

D. 4 mm.

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

A. 11.

B. 9.

C.10.

D. 8.

Đáp án:

8.1 D

8.2 A

8.3 D

8.4 D

8.5 A

8.6 C

Bài 8.7 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Hướng dẫn giải chi tiết

Vậy: “Nếu không tính gợn sóng thẳng trùng với đường trung trực của S 1 S 2 thì có 4 gợn sóng hình hypebol”.

Bài 8.8 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

8.8. Hai mũi nhọn S 1, S 2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cần rung có tần số f = 100 Hz, được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s.

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) Ta có: λ=v/f=80100=0,8cm.d 1=d 2=d=8cm

Theo Bài 8 (SGK Vật lí 12), ta có:

ta được: uM 1=2Acos(200πt−20π)

b) Khi hệ vân giao thoa đã ổn định thì trung điểm I của S 1 S 2 lại luôn luôn là cực đại giao thoa. Do đó, ta phải có:

Ban đầu ta đã có: S 1S 2=8cm=10λ=20λ/2

Vậy chỉ cần tăng khoảng cách S 1, S 2 thêm λ/2 tức là 0,4 cm.

Khi đó nếu không kể đường trung trực của S 1 S 2 thì có 20 gợn sóng hình hypebol (vì gợn sóng là quỹ tích những điểm dao động mạnh hơn cả).

Bài 8.9 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

8.9. Một người làm thí nghiệm Hình 8.1 SGK với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S 1, S 2 người đó đếm được 12 đường hypebol, quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 22 cm. Tính tốc độ truyền sóng.

Hướng dẫn giải chi tiết

Giữa đỉnh của hypebol số 1 và đỉnh của hypebol số 12 có 11 khoảng vân.

Vậy: i=22/11=2cm=λ/2⇒λ=4cm

Tốc độ truyền sóng: v=λf=20.4=80cm/s

Bài 8.10 trang 22 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

8.10. Dao động tại hai điểm S 1, S 2 cách nhau 12 cm trên một mặt chất lỏng có biểu thức: u = Acos100πt, tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,8 m/s.

a) Giữa hai điểm S 1S 2 có bao nhiêu đường hypebol, tại đó, chất lỏng dao động mạnh nhất?

Hướng dẫn giải chi tiết: Bước sóng λ=v/f=80/50=1,6cm

Đỉnh của hai đường hypebol, tại đó chất lỏng dao động mạnh nhất, cách nhau: i=λ/2=1,6/2=0,8cm.

Kí hiệu [ ] chỉ phần nguyên.

Số đường hypebol (quỹ tích các điểm dao động cực đại) N = 2N’ = 14. Nếu coi đường trung trực của S 1S 2 như một hypebol đặc biệt thì số vân cực đại sẽ là 15.

b) M cách đều S 1, S 2 nên dao động tại M cực đại và có:

Vậy M dao động cùng pha với S 1, S 2

Biểu thức của dao động tại M là: u=2Acos100πt

Điểm M’ ở cách S 1 và S 2 cùng một khoảng: d′=

Do đó: φ 1′=φ 2′=2π.10/1,6=12,5π

Vậy M’ dao động trễ pha π/2 so với S 1, S 2 và biểu thức của dao động tại M’ là:

u′=2Acos⁡(100πt−π/2)cm.

st

Giải Bài Tập Vật Lý 12 Bài 8: Giao Thoa Sóng

§8. GIAO THOA SÓNG A. KIẾN THỨC Cơ BẢN Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau, có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau. * Hai nguồn kết hỢp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số và có hiệu sô' pha không đổi theo thời gian. * Hai sóng kết hợp được tạo ra từ hai nguồn kết hợp. Phương sóng tổng hợp tại M trong vùng giao thoa M là một điểm trên mặt nước, cách nguồn Si, s2 lần lượt những đoạn di = SiNh d2 = S2M Giả sử phương trình sóng tại nguồn Si, s2 là u = A COS 271; Phương trình sóng tại M do Si truyền đến Ui = Acos2n Phương trình sóng tại M do s2 truyền đến u2 = Acos2n^Y - "7^ ì Phương trình sóng tổng hợp tại M: uM = Ui + u2 't d2+d/ T 2X UM = 2A COS rcfdg-dj f v 2. i7cos2ji với Am = 2 A cos 71 (d2 -đx) là biên độ dao động tại M Vị trí các cực đại giao thoa: Những điểm dao động với biên độ cực đại: có hiệu đường đi của 2 sóng từ - nguồn truyền tới bằng một sô' nguyên lần bước sóng X. d2 - di = kx (k = 0, ±1, ±2 ...) Vị trí các cực tiểu giao thoa: Những điểm đứng yên: có hiệu đường đi của 2 sóng từ nguồn truyền tới bằng một sô' nửa nguyên lần bước sóng X. d2 - di = (k + I )X (k = 0, ±1, ±2 ...) 2 c) Hiệu số pha giữa hai sóng tại M: A(p =(p2 -<p1 = 2n 2k8 với 8 = d2 - dp hiệu đường đi của hai sóng. B. CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC Những điểm nào trên Hinh 8.3 biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau? Các công thức (8.2) và (8.3) chỉ đúng trong trường hợp nào? Hướng dẫn trả lời BI Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm. Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gựn lõm là những điểm dao động biên độ cực đại (tăng cường nhau). Chỗ ở đó gợn lồi gặp gợn lõm thì dao động có biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau). RH Công thức (8.2): d2 - di = kÀ. (k = 0, ±1, ±2,...) đúng cho trường hợp vị trí các cực đại giao thoa. Công thức (8.3): d2 - di = + ^À. (k = 0, ±1, ±2,...) đúng cho trường hợp vị trí các cực tiểu giao thoa. c. CÂU HỎI SAU BÀI HỌC Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì? Nêu công thức xác định vị tri các cực đại giao thoa. Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa. Nêu điều kiện giao thoa. Hướng dẫn trả lời Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triệt tiêu nhau. Công thức vị trí các cực đại giao thoa: d2 - di = kA. (k = 0, ±1, ±2,...) Công thức vị trí các cực tiểu giao thoa: d2 - di = ^k + (k = 0, ±1, ±2,...) Điều kiện giao thoa là hai nguồn sóng phải: Dao động cùng phương, cùng tần sô'. Có hiệu số pha không đổi theo thời gian. D. BÀI TẬP Chọn câu đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng giao nhau của hai sóng tại một điểm của môi trường. tổng hợp của hai dao động, c. tạo thành các gạn lồi, lõm. D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những diễm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau. Chọn câu dứng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng biên độ. cùng tán số. c. cùng pha ban đầu. D. cùng tần số và hiệu sổ pha không đồi theo thời gian. Trong thí nghiệm ở Hình 8.1, vận tốc truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40 Hz. Tính khoang cách giữa các dinh hai hypebol cùng loại liên tiếp trên Hình 8.2. Trong thi nghiệm ở Hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm Si, S'2 là d = llcm. Cho cẩn rung, ta thấy hai điểm Sị, S2 gần như dứng yên và giữa chúng còn 10 điểm dứng yên không dao dộng. Biết tần số của cẩn rung là 26 Hz, hãy tinh tốc độ truyền của sóng. Hướng dẫn giải Chọn đáp án D. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau. Chọn đáp án D. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian. Khoảng cách giữa hai hyperbol cùng loại bằng nửa bước sóng _x .. À, V 50 „ 2 2f 2.40 Khoảng cách giữa 2 nút liên tiếp bằng , sb s2 là hai nút, khoảng giữa S1S2 2 có 10 nút V = Ầf = 2.26 = 52(cm/s) có 12 nút 11 -7 = S1S2 = 11 2 Ầ = 2cm A/2 a s.

Bt Tiếng Anh 12 Unit 1

I. Phonetics

1. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

2. Choose the word with the different stress pattern.

11. A. return B. parents C. weekend D. household

12. A. project B. garbage C. message D. disturb

13. A. holiday B. different C. interesting D. important

14. A. afford B. nuclear C. problem D. lifestyle

15. A. solution B. obedient C. confidence D. supportive

16. A. cultural B. entirely C. biologist D. discussion

17. A. envy B. equal C. social D. support

18. A. dominate B. business C. employee D. grandchildren

19. A. traditional B. appliances C. complicated D. convernience

20. A. family B. together C. photograph D. mischievous

II. Vocabulary

1. Choose the word which best fits each gap of the sentence.

21. There’s no place like …………… .

A. house B. home C. home base D. household

22. She was very ……………. during my father’s illness.

A. support B. supporter C. supporting D. supportive

23. Please come ……………… and see us some time. You’re always welcome.

A. to B. away C. round D. about

24. They have responsibility ……………… ensuring that the rules are enforced.

A. on B. for C. in D. with

25. He was always …………… to his father’s wishes when his father was alive.

A. pleased B. interested C. obedient D. disappointed

26. My mother did all the housework …………… her own.

A. by B. on C. for D. with

27. Finally, thanks to their parents’ help, they found the ……………… to that problem.

A. way B. decision C. condition D. solution

28. We are now attending evening classes to ………………. our English and computer skills.

A. study B. learn C. know D. improve

29. Metro is a very cheap place to buy ……………. goods such as washing powder and other cleaning products.

A. home B. house C. household D. home-made

A. act B. acting C. active D. action

2. Choose the word which best fits each gap of the passage.

Gianluca Vinti has a (31) ………….. job at an Italian university, a car, (32) ……………. clothes and a mobile phone. But in reality, Vinti is a boy, who is still living at home at 33 and unashamed of it. “It’s true thatlife at home is easier”, he says. “I have fewer expenses and my mother still (34) …………… my relationship with my family is excellent. Until I see a valid reason for leaving, I’ll say.”

Vinti’s not alone: (35) ………….. recent figures, the number of boys between the ages of 18 and 34 living with their parents has (36) …………… 58.5 percent, up from 51.8 percent seven years ago. The main reason boys are at home long after they’ve become men is financial, but the mother-son relationship (37) ………….. as strong as ever. In Italy, leaving your parents’ home at an early age before(38) ……………. married can lead other people to suspect that (39) …………….. is wrong in the family. The normal time to move out of your parents’ house is (40) ………………. you start your own family.

31. A. teach B. taught C. teacher D. teaching

32. A. suitable B. modern C. fashionable D. convenient

33. A. gets B. brings C. takes D. gives

34. A. so B. despite C. because D. although

35. A. with B. the fact C. in addition D. according to

36. A. had B. gone C. got D. reached

37. A. remains B. seems C. appears D. look likes

38. A. being B. getting C. having D. becoming

39. A. nothing B. anything C. everything D. something

40. A. why B. that C. when D. where

III. grammar

1. Choose the word or phrase which best fits each gap of the sentence.

41. …………… he spoke slowly, I found it difficult at times to follow his argument.

A. Although B. Despite C. Because D. In spite of

42. He refused to give up work, ……………. he’d won a million pounds.

A. Despite B. however C. as though D. even though

43. By half past ten tomorrow morning, I ………… along the motorway.

A. drive B. am driving C. will drive D. will be driving

44. I asked Gill what time it was but she said she ……………. a watch.

A. isn’t having B. doesn’t have C. didn’t have D. hasn’t had

45. I’ve known him …………… I left high school.

A. when B. since C. until D. during

46. I couldn’t arrive at the airport in time ……………. the traffic was heavy.

A. but B. despite C. because D. in sipte of

47. I’d rather you …………. to her why we can’t go toher birthday party.

A. explained B. to explain C. will explain D. would explain

48. I’d have told you if I ………….. seen the book.

A. have B. had C. would have D. should have

49. We wanted to thank them for what they …………………

A. do B. did C. are doing D. had done

50. I sat near the window whenever I ……………… a bus.

A. take B. took C. has taken D. am taking

2.Choose the word or phrase which best fits each gap of the passage.

It was a cold morning and a solf breeze (51) ………….. in the air. We left the cottage by 8 a.m, after (52) …………… the most beautiful place in England at the early winter. The grass (53) …………… wet and we could smell the fresh air in the morning.

As we (54) ………….. down to the village, the car suddenly (55) …………… . All of us didn’t know what (56) ………….. , as we were in the middle of the forest in a foreign country, two hours away from the departure of our plane back to Portugal.

The car (57) ………… and we had to leave it at the airport. What should we do? We got desperate and let me (58) ……………. you that this was the most stressful day of my life. We walked and walked all a long day under the rain.

Finally we (59) …………… a young man that (60) …………… to London. He was very nice and so helpful, so we decided to sleep in Heathrow.

51. A. danced B. is dancing C. was dancing D. has danced

52. A. had B. having C. had had D. having had

53. A. is B. was C. has D. has been

54. A. went B. were going C. has gone D. had gone

55. A. stopped B. was stopped C. was stopping D. had stopped

56. A. do B. did C. doing D. to do

57. A. rented B. renting C. be rented D. was rented

58. A. tell B. told C. telling D. to tell

59. A. find B. found C. have found D. had found

60. A. went B. was going C. were going D. had gone

IV. reading comprehension

1.Read the passage and choose the best answer.

I might be letting my young son watch too much television. I am certainly watching too many of his programs. They can really be perplexing as they force you to ponder the mysteries of life. For example, when Franklin (the turtle) wanted a pet, his parents didn’t want it to be a frog. They felt that frogs beling in a pond. Isn’t that where turtles belong? And why is it that Little Bear’s animal fritends can all talk and behave like people, but his friend Emily has a dog that can only bark and fetch. Tell me that is n’t a mystery!

And this is gross! The other day we watched a very nice little pig setting up a picnic. One of the foods was a pig ham. Could it have been a soy ham? Is there such a thing? I hope so! Another thing that bothers me: What if Elmo isn’t real? He can’t be a mere puppet! He’s got a better attitude than most people. I just keep wondering. I think we’ll turn off the TVand go out for a walk. Maybe we’ll run into that mouse who dresses well but certainly doesn’t speak as clearly as the average bear.

61. Which word is a synonym of ‘perplexing’?

A. Boring.

B. Confusing.

C. Humorous.

D. Itchy.

62. The author thinks it’s ‘gross’ when a pig

A. has a picnic because pigs are dirty animals.

B. eats soy beans because soy beans give pigs gas.

C. eats ham because ham is too expensive for farm animals.

D. eats ham because ham is made from pigs.

63. The author probably

A. believes that Elmo is a real live creature.

B. wishes that Elmo were a real live creature.

C. feels that Elmo is a very annoying creature.

D. won’t let his son watch Sesame Street.

64. The author is implying that

A. there’s a TV mouse that should speak more clearly.

B. TV mice should not wear good clothes.

C. bears can really speak more clearly than mice.

D. watching television is better than playing outdoors.

65. Which word is a synonym of ‘ponder’?

A. Avoid.

B. Remember.

C. Consider.

D. Hide.

2.Read the passage and choose the best answer.

The American family unit is in the process of change. In the first hall of the 20 th century, there were mainly two types of families: the extended and the nuclear. An extended family includes mother, father, children and some other ralatives, living in the same house. A nuclear family is composed of just parents and children living under the same roof.

As the American economy had progressed from agricultural to industrial one, people were forced to movie to different parts of the country to get good jobs. These jobs were mainly in the large cities. Now, in fact, three-quarters of Amricans live in urban areas which occupy 2,5% of the national total land mass. Of the 118 million in the labour force, only 3 million still work on the farm.

Since moving for better jobs has often divided the extended family, the nuclear family became popular. At present, 55% of the families in the U. S are nuclear families. But besides the two types of traditional family groupings, the family is now being expanded to include a variety other living arrangements because of divorce. There are is an increase in single-parent families, in which a father or mother live with one or more children. Divorce has also led to blended families, which occur when previously married men and women marry again and combine the children from former marriage into a new family. There are also some couples who do not want to have children to form two-person childless families.

66. A nuclear family is one that

A. consists of father, mother and children living in the same house.

B. relatives live with.

C. there are only grandparents, parents and their children living in.

D. is bigger than extended family.

67. Under the same roof means

A. a house with one roof .

B. a house with the roof the same as the wall.

C. in the same building.

D. under the house.

68. The nuclear family becomes more popular because of

A. more divorces.

B. the division of the extended family.

C. fewer jobs in big cities.

D. an increase in single-parent families.

69. How many types of families have there been in the U. S since the first half of the 20 th century?

A. Two. B. Three. C. Four D. Five

70. A blended family is a newly-formed family

A. with the combination of children of the two previously maried father and mother.

B. that has only father or mother living with children.

C. in which there are no children.

D. that there is only one couple living in.

V. use of english

1. Choose the underlined word or phrase in each sentence that needs corecting.

71. It (A) believed that “Men (B) make house (C) and women make (D) home”.

72. Our family (A) is a base (B) from which we can go (C) into the world with (D) confident.

73. (A) During the school year, I’m not allowed (B) to watch television (C) when I have finished my (D) homework.

74. I (A) have been looking (B) for my keys. (C) Did you see them (D) anywhere?

75. (A) Could you (B) tell us (C) a few about (D) your family?

76. (A) In spite of he was (B) very tired, Mr. Brown tried his (C) best (D) to finish his report on time.

77. Nowadays, grandparents can live (A) happy (B) with (C) their children (D) and grandchildren.

78. When Mary’s friends (A) arrived (B) at the station yesterday (C) to see her off, the train (D) left.

79. I (A) met your old (B) English teacher (C) while (D) walked down the street.

80. (A) My daughter attempts (B) passing the (C) entrance examination (D) this year.

3.Choose the correct sentence with the same meaning as the one in italics.

81. Sebastian’s career as a television presenter began five years ago.

A. Sebastian has worked as a television presenter since five years.

B. Sebasrian has worked as a television presenter for five years.

C. Sebastian has been worked as a television presenter for five years.

D. Sebastian worked as a television presenter for five years.

82. Charles live quite near his aunt’s house.

A. Charles doesn’t live a distance from his aunt’s house.

B. Charles doesn’t live away from his aunt’s house.

C. Charles doesn’t live a long way from his aunt’s house.

D. Charles used to live near his aunt’s house.

83. Tom regretted buying the second-hand car.

A. Tom wished he hadn’t bought the second-hand car.

B. Tom wished he hasn’t bought the second-hand car.

C. Tom wished he didn’t bought the second-hand car.

D. Tom wished he wouldn’t buy the second-hand car.

84. She moved to London two years ago.

A. It is two years since she has moved to London.

B. It is two years since she moved to London.

C. It was two years since she moved to London.

D. It was two years since she has moved to London.

85. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the correct.

A. In spite of taking a taxi, Bill still arrived late for the correct.

B. Bill still arrived late for the correct despite he took a taxi.

C. In spite of a taxi, Bill still arrived late for the concert.

D. Because he took a taxi, Bill still arrived late for the correct.

86. If he’d had my address with him, he’d have sent me a postcard.

A. He sent me a postcard because he had address with him.

B. He didn’t send me a postcard because he didn’t have my address with him.

C. He didn’t send me a postcard because he doesn’t have my address with him.

D. He didn’t send me a postcard although he had my address with him.

87. Riding a bicycle on the pavement is against the law.

A. You are not allowed to ride a bicycle on the pavement.

B. You are not allowed riding a bicycle on the pavement.

C. You shouldn’t ride a bicycle on the pavement.

D. It is impossible to ride a bicycle on the pavement.

88. They’ll have to cancel the picnic if it rains.

A. The picnic will be cancelled if it rains.

B. The picnic will have to be cancelled if it rains.

C. The picnic must be cancelled if it rains.

D. The picnic will has to be cancelled if it rains.

89. My cousin lost his job two years ago.

A. My cousin has been unemployed for two years.

B. My cousin has been unemployed since two years.

C. My cousin was unemployed for two years.

D. My cousin has been employed for two years.

90. After locking the door of the shop, she left.

A. She didn’t leave as soon as she locked the door of the shop.

B. She left before she locked the door of the shop.

C. She didn’t leave before she locked the door of the shop.

D. She didn’t leave until she locked the door of the shop.