Giải Các Bài Toán Lớp 2 / Top 5 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Toán Lớp 6 Bài 2: Tập Hợp Các Số Nguyên

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp các số nguyên

Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán lớp 6 tập 1: Tập hợp các số nguyên với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6. Lời giải bài tập Toán 6 này gồm các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

A. Lý thuyết Tập hợp các số nguyên

1. Số nguyên

+ Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.

+ Các số -1; -2; -3; -4;… là các số nguyên âm.

+ Tập hợp: {…; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;…} gồm các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên.

+ Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

⟶ Như vậy trên trục số với chiều dương là chiều từ trái sang phải thì các số âm nằm bên trái số 0, các số dương nằm bên phải số 0.

Lưu ý:

+ Số 0 không phải là số nguyên dương cũng không phải là số nguyên âm.

+ Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số được gọi là điểm a.

2. Số đối

Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia. Chẳng hạn: 1 và -1 là hai số đối nhau; 1 là số đối của -1, ngược lại -1 là số đối của 1.

+ Lưu ý: số đối của số 0 là chính nó.

B. Giải bài tập SGK Toán lớp 6 tập 1 trang 70, 71

Câu hỏi 1 trang 69 SGK Toán 6 tập 1

Đọ các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Số biểu thị điểm C là +4.

Số biểu thị điểm D là -1.

Số biểu thị điểm E là -4.

Câu hỏi 2 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Một chú ốc sên sáng sớm ở vị trí điểm A trên cây cột cách mặt đất 2m (h.39). Ban ngày chú ốc sên bò lên được 3m. Đêm đó chú ta mệt quá “ngủ quên” nên bị “tuột” xuống dưới:

a) 2m;

b) 4m.

Hỏi sáng hôm sau chú ốc sên các A bao nhiêu mét trong mỗi trường hợp a), b)?

Lời giải:

a) Chú ốc sên bị tuột xuống 2m, mà sáng sớm chú đã bò lên được 3m ⟶ Chú ốc sên vẫn nằm cao hơn điểm A.

Chú ốc sên cách A: 3 – 2 = 1m.

b) Chú ốc sên bị tuyệt xuống 4m, mà sáng sớm chú đã bò lên được 3m ⟶ Chú ốc sên nằm thấp hơn điểm A.

Chú ốc sên cách A: 4 – 3 = 1m.

Câu hỏi 3 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

b) Nếu coi A là điểm gốc và các vị trí phía trên điểm A được biểu thị bằng số dương (mét) và các vị trí nằm phía dưới điểm A được biểu thị bằng số âm (mét) thì các đáp số của ?2 bằng bao nhiêu?

Lời giải:

a) Kết quả ở câu hỏi 2 ở cả hai trường hợp bằng nhau và đều cách điểm A 1m.

b) Nếu coi A là điểm gốc thì đáp số ở câu hỏi 2 là:

+ Trường hợp a, chú ốc sên cách điểm A +1m.

+ Trường hợp b, chú ốc sên cách điểm A -1m.

Câu hỏi 4 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số đối của mỗi số sau: 7; -3

+ Vì 7 = +7 nên số đối của số 7 là -7.

+ Số đối của số -3 là +3.

Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

-4 ∈ N, 4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, -1 ∈ N, 1 ∈ N.

+ Tập hợp: {…; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;…} gồm các số nguyên âm, số 0, các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên.

+ Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z.

-4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. Những mỗi quan hệ còn lại là đúng.

Bài 7 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu “+” và dấu “-” biểu thị điều gì?

Dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn so với mực nước biển.

+ Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143m nghĩa là đỉnh núi Phan-xi-păng cao hơn so với mực nước biển 3143m.

+ Độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m nghĩa là đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn so với mực mước biển 30m.

Bài 8 trang 70 SGK Toán 6 tập 1

Điền cho đủ các câu sau:

a) Nếu -5 oC biểu diễn 5 độ dưới 0 oC thì +5 o C biểu diễn….

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là…

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn…

+ Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau, ví dụ nhiệt độ dưới 0 oC – nhiệt độ trên 0 o C; độ cao dưới mực nước biển – độ cao trên mực nước biển;….

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là 3143m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có 20000 đồng.

Bài 9 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

Tìm số đối của: +2, 5, -6, -1, -18.

Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0 được gọi là hai số đối nhau. Khi đó, mỗi số được gọi là số đối của số kia. Chẳng hạn: 1 và -1 là hai số đối nhau; 1 là số đối của -1, ngược lại -1 là số đối của 1.

Số đối của +2 là -2.

Số đối của 5 là -5.

Số đối của -6 là 6.

Số đối của -1 là 1.

Số đối của -18 là 18.

Bài 10 trang 71 SGK Toán 6 tập 1

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước: “Điểm A được biểu thị là -3km”. Tìm số biểu thị các điểm B, C.

+ Trên trục số với chiều dương là chiều từ trái sang phải thì các số âm nằm bên trái số 0, các số dương nằm bên phải số 0.

Điểm B được biểu thị là 2km.

Điểm C được biểu thị là -1km.

Bài tiếp theo: Giải bài tập Toán 6 trang 73, 74 SGK tập 1: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Vở Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Full Các Trang

Vở giải bài tập Toán lớp 4 tập 2 Full các trang- Sách GBT Toán 4 học Kỳ 2 đúng nhất: Với sách giải toán lớp 3 học kỳ 2 cuốn tập 2 chúng tôi tổng kết và làm những bài tập toán lớp 4 đúng và chính xác nhất gửi đến bạn đọc, cho các khán giả học sinh hoặc là các phụ huynh để tham khảo và dạy học cho con em mình, đây là những bài & cách làm cách giải được các cô giáo chấm đúng chuẩn với trình độ học các các chương trình mà bộ giáo dục và nhà trường đề ra. Cụ thể được trình bày qua các trang giải SBT toán lớp 4 tập 2 như sau

Vở giải bài tập Toán lớp 4 tập 2- Sách GBT Toán 4 học Kỳ 2 đúng nhất

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 3

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 4

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 5

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 6 bài 87

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 6 bài 88

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 7

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 8

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 9

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 10

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 11

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 12

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 13

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 15

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 16

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 17

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 18

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 19

Giải bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 20

Giải bài tập toán lớp 4 trang 21 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 22 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 23 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 24 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 26 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 27 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 27, 28 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 28, 29 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 30, 31 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 32 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 33 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 34 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 35 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 trang 36 tập 2

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 37

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 38

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 39

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 40

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 41

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 42

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 43

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 44

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 45

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 46

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 47

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 48

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 49

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 50 & 51

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 51 & 52

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 53

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 54 và 55

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 56

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 57

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 58

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 60

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 61 và 62

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 62 và 63

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 64

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 65 & 66

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 67 & 68

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 68 & 69

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 70

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 71 & 72

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 73 & 74

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 75 & 76

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 77 & 78

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 79

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 80

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 81

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 82

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 83 & 84

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 84 & 85

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 85 & 86

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 87 & 88

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 88 & 89

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 89 & 90

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 91

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 92 & 93

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 93, 94 & 95

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 95 & 96

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 97

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 98

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 99 & 100

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 101

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 102 & 103

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 103 & 104

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 105 & 106

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 106 & 107

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 108 & 109

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 110 & 111

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 111 & 112

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 113 & 114

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 115 & 116

Giải bài tập toán lớp 4 học kỳ 2 trang 117 & 118

Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí,

Các Dạng Bài Toán Giải Lớp 3

Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Bài Toán Giải Lớp 3, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Về Xây Dựng Đảng, Hướng Dẫn Đăng Ký Giải Toán Trên Mạng, Giải Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Của Toàn Đảng Toàn Dân, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Chỉ Thị Mà Đảng Và Nhân Dân Ta Đang Thực Hiện Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Bài Toán X Lớp 2, Bài Giải Kế Toán Chi Phí Ueh, Giải Bài Toán Con Bò, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Toán Tìm Y Lớp 2, Giải Bài Toán 8 Tập 2, Giải Bài Toán Tối ưu, Giải Bài Toán Y, Bài Giải Vở Bài Tập Toán, Giải Bài Toán Đố, Giải Bài Toán Lớp 2 Tìm Y, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 2, Bài Giải Toán Tìm X Lớp 6, Giải Bài Toán Lớp 2 Tìm X, Giải Bài Toán Lớp 2, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Toán Lớp 1 Kỳ 2, Giải Bài Toán Lớp 1, Giải Bài Toán Khó, Giải Bài Toán Tìm X Lớp 6, Giải Bài Toán Tìm Y, Bài Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5, Giải Bài Toán Đố Lớp 2, Giải Bài Toán Tìm X Lớp 5, Giải Bài Tập 23 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 51 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 52 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 55 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán Lớp 3 Giải Bài Tập, Toán 11 Bài 2 Giải Bài Tập, Gợi ý Giải Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10, Giải Bài 2 Toán 9, Bài 12 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Vở ô Li Toán Lớp 4, Giải Bài Tập 62 Toán 9 Tập 2, Toán 11 Bài 1 Giải Bài Tập, Bài Toán Giải Ra Em Yêu Anh, Bài Toán Giải Ra Chữ Anh Yêu Em, Bài Toán Giải Của Lớp 1, Toán 9 Giải Bài Tập Sgk, Toán Lớp 4 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 5 Toán 12, Giải Bài Tập 9 Toán, Giải Bài Tập 42 Sgk Toán 8, Toán Lớp 7 Giải Bài Tập, Toán 7 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập Kế Toán Chi Phí, Toán Lớp 6 Giải Bài Tập, Toán 6 Giải Bài Tập, Giải Bài Tập 40 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài Tập 41 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài Tập 43 Sgk Toán 8 Tập 2, Toán 12 Bài 5 Giải Bài Tập, Toán Lớp 5 Giải Bài Tập, Bài Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2, Giải Bài Toán Vận Tải, Giải Bài Tập Toán Tìm X Lớp 4,

Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8 Tập 1, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 8, Các Dạng Toán Và Phương Pháp Giải Toán 6, Các Dạng Bài Toán Giải Lớp 3, Thể Lệ Giải Báo Chí Toàn Quốc Về Xây Dựng Đảng, Hướng Dẫn Đăng Ký Giải Toán Trên Mạng, Giải Toán 8 Khái Niệm Hai Tam Giác Đồng Dạng, Nội Dung Phát Huy Sưc Manh Toàn Đan Tộc Của Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Mẫu Bản Giải Trình Của Đảng ủy Về Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Cho Đảng Viên Dự Bị, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiếp, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Violet, Lười Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Toán 4tuân 16, Toán Lớp 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tt, Toán Đại 8 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình, Toán 9 Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Giải Toán Lớp 5 Toán Phát Chiển Năng Lực Tư Tuần 14 Đến 15,16, Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Uỷ Về Việc Làm Thủ Tục Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Báo Cáo Giải Trình Về Việc Chậm Chuyển Đảng Chính Thức Của Đảng ủy, Bao Cáo Giải Trình Của Đảng ủy Xã Về Chuyển Đảng Chính Thức Chậm, Phương Pháp Giải Toán Qua Các Bài Toán Olympic, Toán Lớp 5 Bài Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm, Giải Toán Cuối Tuần 12 Lớp 3 Môn Toán, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Của Toàn Đảng Toàn Dân, Toán Lớp 3 Bài ôn Tập Về Giải Toán Trang 176, Chỉ Thị Mà Đảng Và Nhân Dân Ta Đang Thực Hiện Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Toán Lớp 4 Bài Giải, Giải Bài Giải Toán Lớp 3, Giải Phiếu Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 4 Môn Toán Tuần 20, Giải Bài Tập 17 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán, Giải Bài Toán X Lớp 2, Bài Giải Kế Toán Chi Phí Ueh, Giải Bài Toán Con Bò, Bài 9 ôn Tập Về Giải Toán Lớp 5, Giải Bài Toán Tìm Y Lớp 2, Giải Bài Toán 8 Tập 2, Giải Bài Toán Tối ưu,

Phương Pháp Sơ Đồ Đoạn Thẳng Để Giải Các Bài Toán Đơn Ở Lớp 2

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1/ Xuất phát từ vai trò môn toán ở trường tiểu học: Mục đích của quá trình dạy học ở bậc Tiểu học là nhằm cung cấp tới học sinh những kiến thức cơ bản, toàn thể về tự nhiên và xã hội. Nhằm giúp học sinh từng bước hình thành nhân cách, từ đó trang bị cho học sinh các phương pháp ban đầu về hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Mục tiêu đó được thực hiện thông qua việc dạy học các môn và thực hiện theo định hướng yêu cầu giáo dục, nhằm trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trẻ tiếp tục học ở bậc Trung học hay cho công việc lao động của trẻ sau này. Trong chín môn học, môn Toán đóng vai trò quan trọng, nó cung cấp những kiến thức cơ bản về số học, các yếu tố hình học, đo đại lượng, giải toán, môn Toán Tiểu học thống nhất không chia thành môn khác. Bên cạnh đó khả năng giáo dục của môn Toán rất phong phú còn giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng suy luận, trau dồi trí nhớ, giải quyết vấn đề có căn cứ khao học, chính xác. Nó còn giúp học sinh phát triển trí thông minh, tư duy độc lập sáng tạo, kích thích óc tò mò, tự khám phá và rèn luyện một phong cách làm việc khoa học. Yêu cầu đó rất cần thiết cho mọi người, góp phần giáo dục ý chí, đức tính tốt chụi khó, nhẫn nại, cần cù trong học tập. 2/ Xuất phát từ vị trí và tầm quan trọng của hoạt động giải toán trong dạy và học Toán ở Tiểu học: Giải toán nói chung và giải toán ở bậc Tiểu học nói riêng là hoạt động quan trọng trong quá trình dạy và học Toán, nó chiếm khoảng thời gian tương đối lớn trong nhiều tiết học cũng như toàn bộ chương trình môn toán. Việc dạy và học giải toán ở Bậc Tiêu học nhằm giúp học sinh biết cách vận dụng những kiến thức về toán, được rèn kỹ năng thực hành với những yêu cầu được thực hiện một cách đa dạng phong phú. Thông qua việc giải toán giúp học sinh ôn tập, hệ thống hoá, củng cố các kiến thức và kỹ năng đã học. Học sinh Tiểu học, nhất là học sinh lớp 1,2,3 chưa có đủ khả năng lĩnh hội kiến thức qua lý thuyết thuần tuý. Hầu hết các em phải đi qua các bài toán, sơ đồ trực quan. Từ đó mới dễ dàng rút ra kết luận, các khái niệm và nội dung kiến thức cơ bản. Các kiến thức đó khi hình thành lại được cũng cố, áp dụng vào bài tập với mức độ nâng dần từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Thông qua hoạt động giải Toán rèn luyện cho học sinh tư duy logic, diễn đạt và trình bày một vấn đề toán học nói riêng trong đời sống. Ở bậc Tiểu học nói chung và lớp 2 nói riêng, do đặc điểm nhận thức ở lứa tuổi này các em hay làm việc mình thích, những việc nhanh lấy kết quả. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy toán có lời văn người giáo viên phải biết đưa ra mâu thuẫn, tình huống đặc biệt để khơi gợi trí tò mò của học sinh, khéo léo để các em phát huy tối đa năng lực sáng tạo độc lập, tự giải quyết các vấn đề mà các em thấy tự tin, phấn khởi. Từ đó các em tự hình thành khái niệm bằng chính sự tư duy của mình. Giải toán có văn không chỉ giúp học sinh thực hành vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế rèn luyện khả năng diễn đạt ngôn ngữ thông qua việc trình bày lời giải một cách rõ ràng, chính xác và khoa học. Thông qua hoạt động giải toán hình thành nhịp cầu nối toán học trong Nhà trường và ứng dụng toán học trong đời sống xã hội. Các kiến thức giải toán rất thực tế và gần gũi với cuộc sống hành ngày của học sinh. Qua các ví dụ cụ thể giúp học sinh nhận biết số và hình, phản ánh các mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới hình học. Tổ chức các hoạt động thực hành tính, đo lường, giải toán có nội dung thực tế để giúp học sinh nhận biết toán học có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Qua các hoạt động giải toán, học sinh được luyện tập những kiến thức tổng hợp môn toán và các môn học khác như Tiếng việt, Địa lý, Lịch sử, Khoa học