Giải Sgk Vật Lí 7 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Bài Tập Vật Lí 7

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Bài Tập Vật Lý 8 Sgk

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7

Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Vật Lý Đầy Đủ, Có Lời Giải Chi Tiết

Đề Kiểm Tra Vật Lí 8 Học Kì 2 (Trắc Nghiệm

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 8: Gương cầu lõm giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài C1 (trang 22 SGK Vật Lý 7): Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm trên là ảnh gì? So với cây nến thì lớn hơn hay nhỏ hơn?

Lời giải:

Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm là ảnh ảo (không hứng được trên màn chắn). So với cây nến thật thì ảnh lớn hơn.

Bài C2 (trang 22 SGK Vật Lý 7): Hãy bố trí một thí nghiệm để so sánh ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lõm với ảnh của cùng vật đó tạo bởi gương phẳng. Mô tả cách bố trí thí nghiệm. Nêu kết quả so sánh.

Lời giải:

* Bố trí thí nghiệm: Đặt hai cây nến giống nhau thẳng đứng ở phía trước và cách đều hai gương (gương phẳng và gương cầu lõm) một khoảng bằng nhau.

* Kết quả thí nghiệm: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương phẳng.

* Kết luận: đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

Bài C3 (trang 23 SGK Vật Lý 7): Quan sát chùm tia phản xạ xem nó có đặc điểm gì?

Lời giải:

* Quan sát thấy chùm tia phản xạ trên gương cầu lõm giao nhau (hội tụ) tại một điểm ở trước gương.

Kết luận: Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ (hội tụ) tại một điểm trước gương.

Bài C4 (trang 23 SGK Vật Lý 7): Hình 8.3 là một thiết bị dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng mặt trời để nung nóng vật. Hãy giải thích vì sao vật đó lại nóng lên.

Lời giải:

Mặt trời ở rất xa nên chùm sáng từ mặt trời tới gương cầu lõm coi như chùm tia tới song song mang năng lượng nhiệt, cho chùm tia phản xạ hôi tụ tại một điểm ở phía trước gương.

Do vậy ánh sáng mặt trời được tập trung nhiệt lượng tại điểm hội tụ và làm cho vật đặt tại đó nóng lên.

Bài C5 (trang 23 SGK Vật Lý 7): Bằng cách di chuyển đèn pin, hãy tìm vị trí của S để thu được chùm phản xạ là một chùm sáng song song.

Lời giải:

Các bạn học sinh tự làm thí nghiệm để tìm vị trí của đèn, vị trí này tùy thuộc vào gương mà các em dùng trong phòng thí nghiệm.

Kết luận: Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song.

Bài C6 (trang 24 SGK Vật Lý 7): Xoay pha đèn đến vị trí thích hợp để thu được chùm phản xạ song song từ pha đèn chiếu ra.

Giải thích vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?

Lời giải:

* Nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ vì:

+ Ngọn đèn phát ra nguồn sáng là chùm phân kỳ, loe rộng ra xa, khi đó năng lượng ánh sáng sẽ phân bố trên vùng rộng, không tập trung theo một phương hướng cần chiếu sáng. Nhưng nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song được tạo ra từ chùm phân kỳ của nguồn sáng, khi đó đa phần năng lượng của ngọn đèn chỉ tập trung theo một phương cần chiếu sáng nên đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.

Bài C7 (trang 24 SGK Vật Lý 7): Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương?

Lời giải:

Thực nghiệm cho thấy muốn được chùm tia phản xạ hội tụ, ta phải xoay pha đèn sao cho bóng đèn ra xa gương

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7

Vật Lí Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Lý Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Sbt Vật Lý 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Bài Tập Vật Lí 7

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Bài Tập Vật Lý 8 Sgk

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7

Giải Vở Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 8: Gương cầu lõm giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

I- ẢNH TẠO BỞI GƯƠNG CẦU LÕM

Câu C1 trang 24 VBT Vật Lí 7: Ảnh của cây nến quan sát được trong gương cầu lõm ở thí nghiệm là ảnh ảo (không hứng được trên màn chắn). So với cây nến thì ảnh của nó lớn hơn.

Câu C2 trang 24 VBT Vật Lí 7: Cách bố trí thí nghiệm: Đặt hai cây nến giống nhau thẳng đứng ở phía trước và cách đều hai gương (gương phẳng và gương cầu lõm) một khoảng bằng nhau.

Kết quả so sánh: Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương phẳng.

Kết luận:

Đặt một vật gần sát gương cầu lõm, nhìn vào gương thấy một ảnh ảo không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

II. SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG TRÊN GƯƠNG CẦU LÕM

Câu C3 trang 24 VBT Vật Lí 7: Chùm tia phản xạ có đặc điểm: giao nhau (hội tụ) tại một điểm ở trước gương.

Kết luận:

Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ (hội tụ) tại một điểm trước gương.

Câu C4 trang 24 VBT Vật Lí 7: Vật nóng lên vì:

Mặt trời ở rất xa nên chùm sáng từ mặt trời tới gương cầu lõm coi như chùm tia tới song song mang năng lượng nhiệt, cho chùm tia phản xạ hôi tụ tại một điểm ở phía trước gương. Do vậy ánh sáng mặt trời được tập trung nhiệt lượng tại điểm hội tụ và làm cho vật đặt tại đó nóng lên.

Kết luận:

Một nguồn sáng nhỏ S đặt trước gương cầu lõm ở một vị trí thích hợp, có thể thu được một chùm tia sáng phản xạ song song.

III – VẬN DỤNG

Câu C6 trang 25 VBT Vật Lí 7: Nhờ có pha đèn mà đèn pin có thể chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ vì:

+ Ngọn đèn phát ra nguồn sáng là chùm phân kỳ, loe rộng ra xa, khi đó năng lượng ánh sáng sẽ phân bố trên vùng rộng, không tập trung theo một phương hướng cần chiếu sáng. Nhưng nhờ có gương cầu lõm trong pha đèn pin nên khi xoay pha đèn đến vị trí thích hợp sẽ thu được một chùm sáng phản xạ song song được tạo ra từ chùm phân kỳ của nguồn sáng, khi đó đa phần năng lượng của ngọn đèn chỉ tập trung theo một phương cần chiếu sáng nên đèn pin có thể chiếu sáng đi xa mà vẫn sáng rõ.

Câu C7 trang 25 VBT Vật Lí 7: Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương?

Lời giải: Ra xa gương. 1. Bài tập trong SBT

Câu 8.2 trang 25 VBT Vật Lí 7: Tìm trong nhà một đồ dùng có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm. Đặt một vật ở vị trí thích hợp trước gương cầu lõm đó để nhìn thấy ảnh ảo của vật, di chuyển vật lại gần gương, độ lớn của ảnh thay đổi như thế nào?

Lời giải: * Đồ dùng trong nhà có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm là: Mặt lõm của thìa, vung nồi. * Khi di chuyển vật lại gần gương thì: Vật càng gần gương, ảnh ảo càng nhỏ đi so với ảnh ảo của vật khi xa gương, tuy nhiên ảnh ảo vẫn luôn lớn hơn vật.

Câu 8.3 trang 25 VBT Vật Lí 7: Hãy dùng lập luận để chứng tỏ rằng ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi luôn luôn bé hơn ảnh ảo của vật đó tạo bởi gương cầu lõm

Câu 8a trang 25 VBT Vật Lí 7: Dùng gương cầu lõm hướng về phía Mặt Trời khi có nắng có thể đốt cháy được một mẫu giấy. Giải thích tại sao?

Lời giải: Do ánh sáng của Mặt trời chiếu xuống trái đất là chùm sáng song song, mang năng lượng nhiệt có thể làm nóng ⇒ Khi gặp phần lõm của gương thì tạo ra chùm sáng hội tụ ⇒ Tập trung được các năng lượng vào một điểm ⇒ Có thể làm cháy mẫu giấy. 2. Bài tập bổ sung

Câu 8b trang 25 VBT Vật Lí 7: Giải thích tại sao trong đèn pha ôtô hoặc xe máy, xe đạp đều có một gương giống như một gương cầu lõm?

Lời giải: Vì các tia sáng phản xạ qua phần lõm sẽ tạo ra chùm sáng song song giúp ánh sáng có thể đi xa mà vẫn thấy rõ.

Vật Lí Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Lý Lớp 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Sbt Vật Lý 7 Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Sbt Vật Lý 7: Bài 8: Gương Cầu Lõm

Giải Bài Tập Môn Vật Lý Lớp 8 Bài 21: Dẫn Nhiệt

Giải Vật Lí 7 Bài 25: Hiệu Điện Thế

Giải Lý Lớp 7 Bài 6: Thực Hành: Quan Sát Và Vẽ Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

Giải Bài Tập Trang 18 Vật Lí 7, Thực Hành: Quan Sát Và Vẽ Ảnh Của Một

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 30: Tổng Kết Chương 3: Điện Học

Bài Tập Trang 85,86,87 Sgk Vật Lý 7: Tổng Kết Chương 3: Điện Học

Giải Bài Tập Skg Vật Lí Lớp 7 Bài 7: Gương Cầu Lồi (Chương 1)

Pin tròn: …………..V;

Acquy của xe máy:……………..V;

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà:…………..V.

Bài giải:

Pin tròn: 1,5V

Acquy của xe máy: Thường là 12V, tùy từng loại xe có thể dùng acquy có hiệu điện thế thấp hơn hoặc cao hơn

Giữa hai lỗ của ổ lấy điện trong nhà: Thường là 220V

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a, b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế nào dùng kim, vôn kế nào hiện số?

3. Hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

4. Ở các chốt hối dây của vôn kế có ghi dấu gì? (xem hình 25.3).

5. Hãy nhận biết chổt điều chỉnh kim của vôn kế mà nhóm em có.

Bài giải:

1. Học sinh tự nhận biết trên vôn kế (chữ V in đậm trong hình 25.2a,b).

2. Các vôn kế trong hai hình 25.2a và 25.2b dùng kim

Vôn kế trong hình 25.2c hiện số.

3. Bảng 1

4. Ở các chốt nối dây dẫn của vôn kế có ghi dấu “+” và dấu “-“

5. Chốt điều chỉnh kim của vôn kế thường nằm ngay phía dưới gốc quay của kim chỉ thị, là một vòng tròn có rãnh ở giữa

Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận

Bài giải:

Bảng 2

Kết luận: Với các pin còn mới thì số vôn ghi trên vỏ pin bằng số chỉ của vôn kế.

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

a) 2,5V = …..mV;

b) 6kV = …..V;

c) 110V = …..kV;

d) 1200mV = …..V.

Bài giải:

Ta có 1 kV = 10$^{3}$V, 1V = 10$^{3}$mV

a) 2,5V = 2500mV;

b) 6kV = 6000V;

c) 110V = 0,11kV;

d) 1200mV = 1,2V

Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:

a) Dụng cụ này có tên gọi là gì ? Kí hiệu nào trên dụng cụ cho biết điều đó ?

b) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị bao nhiêu ?

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị bao nhiêu ?

Bài giải:

a) Dùng cụ này là vôn kế, kí hiệu chữ V trên dụng cụ cho biết điều đó.

b) Giới hạn đo của dụng cụ: 45V

Độ chia nhỏ nhất của dụng cụ: 1V

c) Kim của dụng cụ ở vị trí (1) chỉ giá trị 3V

d) Kim của dụng cụ ở vị trí (2) chỉ giá trị 42V

Có 3 nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:

a) 1,5V; b) 6V; c) 12V.

và có ba vôn kế với giới hạn đo lần lượt là:

1) 20V; 2) 5V; 3) 10V.

Hãy cho biết dùng vôn kế nào là phù hợp nhất để đo hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện đã cho.

Bài giải:

a) Với nguồn điện 1,5 V ta dùng vôn kế 5V

b) Với nguồn điện 6V ta dùng vôn kế 10V

c) với nguồn điện 12V ta dùng vôn kế 20V

Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Vật Lý 7 Năm 2022

Giải Bài Tập Trang 52 Sgk Vật Lý Lớp 7: Hai Loại Điện Tích

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 7: Gương Cầu Lồi

Giải Bài Tập Trang 20, 21 Vật Lí 7, Gương Cầu Lồi

Giải Sbt Vật Lý 7: Bài 3. Ứng Dụng Định Luật Truyền Thẳng Của Ánh Sáng

Giải Bài C1, C2, C3, C4, C5 Trang 6, 7, 8 Sgk Vật Lí 7

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 5: Ảnh Của Một Vật Tạo Bởi Gương Phẳng

Giải Bài Tập Trang 25, 26 Vật Lí 7, Tổng Kết Chương 1: Quang Học

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 24: Cường Độ Dòng Điện

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7 Bài 16: Tổng Kết Chương 2: Âm Học

Giải Bài Tập Trang 53, 54 Sgk Vật Lý Lớp 7: Dòng Điện

C1. Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp đến mắt ta theo ống thẳng hay ống cong?

Hướng dẫn giải:

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền trực tiếp vào mắt ta theo ống thẳng.

Bài C2 trang 6 sgk vật lí 7

C2. Hãy bố trí thí nghiệm để kiểm tra xem khi không dùng ống thì ánh sáng có truyền đi theo đường thẳng hay không?

Đặt ba tấm bìa đục lỗ (hình 2.2) sao cho mắt nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin đang sáng qua cả ba lỗ A, B, C

Kiểm tra xem ba lỗ A, B, C trên ba tấm bìa và bóng đèn có nằm trên cùng một đường thẳng không?

Hướng dẫn giải:

C1: Dùng một dây chỉ luồn qua ba lỗ A, B, C rồi căng thẳng dây.

C2: Luồn một que nhỏ thẳng qua ba lỗ để xác nhận ba lỗ thẳng hàng.

Vậy đường truyền của ánh sáng trong không khí là đường thẳng.

Bài C3 trang 7 sgk vật lí 7

C3. Hãy quan sát và nêu đặc điểm của mỗi loại chùm sáng.

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng…..trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng …. trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng…. trên đường truyền của chúng.

+ Giao nhau; không giao nhau; loe rộng ra.

Hướng dẫn giải:

a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

Bài C5 trang 8 sgk vật lí 7

C5. Cho ba cái kim. Hãy cắm ba cái kim thẳng đứng trên mặt một tờ giấy để trên mặt bàn. Dùng mắt ngắm để điều chỉnh cho chúng đứng thẳng hàng (không được dùng thước thẳng). Nói rõ ngắm như thế nào là được và giải thích vì sao lại làm như thế?

Hướng dẫn giải:

B1: Cắm hai cái kim thẳng đứng trên một tờ giấy. Dùng mắt ngắm sao cho cái kim thứ nhất che khuất cái kim thứ hai.

b2: Di chuyển cái kim thứ ba đến vị trí kim thứ nhất che khuất.

Ánh sáng truyền đi theo đường thẳng nên nếu kim thứ nhất nằm trên đường thẳng nối kim thứ hai và kim thứ ba và mắt thì ánh sáng từ kim thứ hai và thứ ba không đến được mắt, hai kim này bị kim thứ nhất che khuất.

Bài C4 trang 8 sgk vật lí 7

C4. Hãy giải đáp thắc mắc của Hải nêu ra ở phần mở bài.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự bố trí thí nghiệm như hình 2.4 SGK theo nhóm

chúng tôi

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 4: Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng

Giải Bài Tập Trang 22, 23, 24 Vật Lí 7, Gương Cầu Lõm

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Bài 1: Nhận Biết Ánh Sáng

Giải Bài Tập Sgk Vật Lý Lớp 7: Nhận Biết Ánh Sáng

Giải Bài Tập Vật Lý 7 Sgk

🌟 Home
🌟 Top