Giải Tích 1 Chương 1 / TOP #10 ❤️ Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Bài 6 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12

✅ Luyện Từ Và Câu: Nối Các Vế Câu Ghép Bằng Quan Hệ Từ

Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 1 Luyện Từ Và Câu

Tập Làm Văn: Luyện Tập Tả Cảnh (Tuần 6 Trang 38

Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2 Tập Làm Văn

Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 5 Luyện Từ Và Câu

Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chương 5 Phân Tích Chi Phí Lợi ích, Bài Tập Chương 2 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 3 Phân Tích Tài Chính, Chương 6 Phân Tích Tài Chính, Chương 5 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 4 Phân Tích Và Thiết Kế Dữ Liệu, Chương 3 Phân Tích Công Việc, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Chương 3 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Chương 2 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Chương 2 Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc, Chương 5 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng, Chương 2 Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài Của Starbucks, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Chương 2, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 4, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 2, Giải Bài Tập Chương Halogen, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài Tập Chương 5 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Chương 3, Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chương 3 Có Giải, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập Chương 3 Kinh Tế Vĩ Mô, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Cơ Bản, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Toán Đại 12, Giải Bài Tập Xử Lý Tín Hiệu Số Chương 1, Giải Toán 11 Bài 1 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Giải Bài Tập ý Nghĩa Văn Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Đại Học Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 3, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Chương 4 Ueh, Giải Bài Tập Chương 2 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Chương 1 Sinh Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 1, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 2, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 4, Bài Giải Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 5, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 4, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 3, Giải Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1, Giải Bài 20 Tổng Kết Chương 1 Điện Học, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 5, Giải Bài Tập Chương 7 Euh Kế Toán Quản Trị, Bài Giải Kế Toán Quản Trị Ueh Chương 3, Giải Bài Tập Kinh Tế Lượng Chương 2, Giải Nghĩa Từ Bảng Cửu Chương, Giải Bài Tập Xác Suất Thống Kê Chương 2, Giải Bài Tập Quản Trị Tài Chính Chương 2, Bài Tập Giải Tích 1, Đại Số Và Giải Tích 11, Bài 4 Giải Tích 12, Giải Tích – Tập 1, Giải Tích 1 7e, Giải Tích 1, Giải Tích,

Bài 8 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 5 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 9 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 4 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Bài 6 ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Bài 3 ôn Tập Chương 3 Giải Tích 12, Đề Kiểm Tra Chương 2 Giải Tích 12, Tài Liệu ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12, Hãy Phân Tích ưu Nhược Điểm Và Phạm Vi ứng Dụng Của Pp Giải Tích Và Pp Mô Ph, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Chương 5 Phân Tích Chi Phí Lợi ích, Bài Tập Chương 2 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 3 Phân Tích Tài Chính, Chương 6 Phân Tích Tài Chính, Chương 5 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính, Chương 4 Phân Tích Và Thiết Kế Dữ Liệu, Chương 3 Phân Tích Công Việc, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 9, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Lớp 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 6, Giải Bài Tập ôn Tập Chương Iii Đại Số 9, Giải Bài Tập Lý 11 Chương 4, Giải Bài ôn Tập Chương 2 Lớp 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 8, Giải Bài Tập Chương 5 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 12, Giải Bài Tập Chương 4 Vật Lý 10, Giải Bài Tập Hóa 9 Chương 4, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Đại Số Lớp 11, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Đại Số 7, Chương 3 Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp, Chương 2 Phân Tích Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh, Chương 2 Phân Tích Và Thiết Kế Công Việc, Chương 5 Phân Tích Hành Vi Khách Hàng, Chương 2 Phân Tích Môi Trường Bên Ngoài Của Starbucks, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 4 Toán 9, Giai Bai Tap Toan Roi Rac Chuong 1, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Kinh Tế Vi Mô Chương 2,

Bài 5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích 12

Toán 12 Ôn Tập Chương 1 Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Ôn Tập Chương I Giải Tích 12

Giáo Án Giải Tích 12

Kiểm Tra 45 Ph Chương 2 Đại Số 11

Giải Bài Tập Sgk Giải Tích 12 Nâng Cao Chương 1

Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1 (Phần 4)

Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1

Giải Bài Tập Trắc Nghiệm 1,2,3,4,5 Ôn Tập Chương 1 Giải Tích Lớp 11

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 1 Gt 12 Có Đáp Án Chi Tiết

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Gt Chương 1

Giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 chương trình nâng cao – phần 1: gồm 3 bài học đầu tiên của chương. §1. Tính đơn điệu của hàm số §2…

Giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 chương trình nâng cao – phần 1: gồm 3 bài học đầu tiên của chương.

§1. Tính đơn điệu của hàm số

§2. Cực trị của hàm số

§3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Các bài còn lại sẽ được đăng trong các phần tiếp theo.

Bìa giải bài tập SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Tóm tắt lí thuyết bài 1 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 1 trang 7 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 1 trang 7 SGK Toán Giải tích 12 NC (tiếp theo)

Giải bài tập 2 trang 7, bài 3, 4 trang 8 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 5 trang 8 SGK Toán Giải tích 12 NC

Giải bài tập 6 luyện tập trang 8 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 7, 8 luyện tập trang 8 SGK GT 12 NC

Giải bài tập 8 trang 8 SGK Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 9, 10 luyện tập trang 9 SGK Toán GT 12 nâng cao

Một số câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài 1 tính đơn điệu của hàm số

Giải bài tập 11 trang 16 SGK Giải tích 12 nâng cao (cực trị hàm số)

Giải bài tập 11 trang 16 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 11 trang 16 SGK Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 12 trang 17 SGK Toán Đại số 12 nâng cao

Giải bài tập 12, 13 trang 17 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 14, 15 trang 17 SGK Giải tích 12 nâng cao

Câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài 2 cực trị hàm số

Giải bài tập 16 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 17 trang 22 SGK Toán Đại 12 nâng cao

Giải bài tập 18 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao (GTLN, GTNN)

Giải bài tập 19 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 20 trang 22 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 21 trang 23 luyện tập SGK Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 22 luyện tập trang 23 SGK Toán 12 nâng cao

Giải bài tập 23, 24 luyện tập trang 23 SGK Giải tích 12 NC

Giải bài tập 25, 26 trang 23 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 27 trang 24 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao (luyện tập)

Giải bài tập 27 luyện tập trang 24 SGK Toán Giải tích 12 nâng cao

Giải bài tập 28 trang 24 SGK Giải tích 12 nâng cao

Xem tiếp phần 2 giải bài tập chương 1 sgk giải tích 12 nâng cao.

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12 Chương 1 Có Đáp Án (Ma Trận Đề Thi) Lần 2

Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số

Bài Tập Về Xét Tính Liên Tục Của Hàm Số

Giải Bài 1,2,3,4, 5,6,7 Trang 45,46 Sgk Hình Học 10: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ

Số Phức Và Các Chuyên Đề Thptqg

Chương 1 Đại Số Ma Trận Ứng Dụng Trong Giải Tích Mạng

Đại Số Ma Trận Ứng Dụng Trong Giải Tích Mạng

Giáo Trình Giải Tích Mạng Điện

Luận Văn: Giải Tích Ngẫu Nhiên Và Ứng Dụng Trong Tài Chính, Hay

Giáo Sư Nguyễn Thừa Hợp

Bài Tập Tính Tích Phân Nâng Cao

Published on

CHƯƠNG 1

ĐẠI SỐ MA TRẬN ỨNG DỤNG TRONG GIẢI

TÍCH MẠNG

1. GIẢI TÍCH MẠNG Trang 1 GIẢI TÍCH MẠNG LỜI NÓI ĐẦU Hệ thống điện bao gồm các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Kết cấu một hệ thống điện có thể rất phức tạp, muốn nghiên cứu nó đòi hỏi phải có một kiến thức tổng hợp và có những phương pháp tinh toán phù hợp. Giải tích mạng là một môn học còn có tên gọi “Các phương pháp tin học ứng dụng trong tính toán hệ thống điện”. Trong đó, đề cập đến những bài toán mà tất cả sinh viên ngành hệ thống nào cũng cần phải nắm vững. Vì vậy, để có một cách nhìn cụ thể về các bài toán này, giáo trình đi từ kiến thức cơ sở đã học nghiên cứu lý thuyết các bài toán cũng như việc ứng dụng chúng thông qua công cụ máy vi tính. Phần cuối, bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, công việc mô phỏng các phần mục của bài toán đã được minh hoạ. Nội dung gồm có 8 chương. 1. Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng. 2. Phương pháp số dùng để giải các phương trình vi phân trong giải tích mạng. 3. Mô hình hóa hệ thống điện. 4. Graph và các ma trận mạng điện. 5. Thuật toán dùng để tính ma trận mạng. 6. Tính toán trào lưu công suất. 7. Tính toán ngắn mạch. 8. Xét quá trình quá độ của máy phát khi có sự cố trong mạng. II. Phần lập trình: gồm có bốn phần mục: 1. Xây dựng các ma trận của 1 mạng cụ thể 2. Tính toán ngắn mạch. 3. Tính toán trào lưu công suất lúc bình thường và khi sự cố. 4. Xét quá trình quá độ của các máy phát khi có sự cố trong mạng điện. GV: Lê Kim Hùng

3. GIẢI TÍCH MẠNG Ma trận đường chéo: Là ma trận vuông nếu tất cả các phần tử trên đường chéo chính khác 0, còn các phần tử khác ngoài đường chéo chính của ma trận bằng 0 (a = 0 với ).ji ≠ịj 33 22 11 00 00 00 a a a A = Ma trận đơn vị: Là ma trận vuông mà tất cả các phần tử trên đường chéo chính của ma trận bằng 1 còn tất cả các phần tử khác bằng 0 (a Trang 3 ij = 1 với i = j và a = 0 với ).ji ≠ịj 100 010 001 =U Ma trận không: Là ma trận mà tất cả các phần tử của ma trận bằng 0. Ma trận chuyển vị: Là ma trận mà các phần tử a = aịj ji (đổi hàng thành cột và ngược lại). 3231 2221 1211 aa aa aa A = 322212 312111 aaa aaa AT =và , AT hoặc A’Cho ma trận A thì ma trận chuyển vị kí hiệu là At Ma trận đối xứng: Là ma trận vuông có các cặp phần tử đối xứng qua đường chéo chính bằng nhau aịj = aji. Ví dụ: 463 625 351 =A Chuyển vị ma trận đối xứng thì AT = A, nghĩa là ma trận không thay đổi. Ma trận xiên – phản đối xứng: Là ma trận vuông có A = – AT . Các phần tử ngoài đường chéo chính tương ứng bằng giá trị đối của nó (aịj = – aji) và các phần tử trên đường chéo chính bằng 0. Ví dụ: 063 605 350 − − − =A Ma trận trực giao: Là ma trận có ma trận chuyển vị chính là nghịch đảo của nó. (AT .A = U = A .AT với A là ma trận vuông và các phần tử là số thực). Ma trận phức liên hợp: Là ma trận nếu thế phần tử a + jb bởi a – jb thì ma trận mới A* là ma trận phức liên hợp. Cho ma trận A thì ma trận phức liên hợp là A* 1124 53 jj j A ++ = 1124 53 jj j A −− − =∗ và -Nếu tất cả các phần tử của A là thực, thì A = A* -Nếu tất cả các phần tử của A là ảo, thì A = – A*. Ma trận Hermitian (ma trận phức đối): Là ma trận vuông với các phần tử trên đường chéo chính là số thực còn các cặp phần tử đối xứng qua đường chéo chính là những số phức liên hợp, nghĩa là A = (A* )t . 532 324 j j A + − =

7. GIẢI TÍCH MẠNG 1.3.6. Ma trận phân chia: A A1 A3 A2 A4 = Tổng các ma trận đã phân chia được biểu diễn bởi ma trận nhỏ bằng tổng các ma trận nhỏ tương ứng. A1 A3 A2 A4 B1 B3 B2 B4 A16B1 A36B3 A26B3 A46B3 6 = Phép nhân được biểu diễn như sau: A1 A3 A2 A4 B1 B3 B2 B4 C1 C3 C2 C4 = Trong đó: = A .B + A .BC1 1 1 2 3 C = A .B + A .B2 1 2 2 4 C = A .B + A .B3 3 1 4 3 C = A .B + A .B4 3 2 4 4 Tách ma trận chuyển vị như sau: A A1 A3 A2 A4 = AT A 1 AT 3 A 2 AT 4 = T T Tách ma trận nghịch đảo như sau: A A1 A3 A2 A4 = A-1 B1 B3 B2 B4 = Trong đó: -1 -1 = (A – A .A .A )BB 1 1 2 4 3 -1 B = -B Trang 7 2 1.A .A2 4 -1 B = -A .A .B3 4 3 1 -1 -1 B = A – A .A .B4 4 4 3 2 (với A và A phải là các ma trận vuông).1 4 1.4. SỰ PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH VÀ HẠNG CỦA MA TRẬN: 1.4.1. Sự phụ thuộc tuyến tính: Số cột của ma trận A(m x n) có thể viết theo n vectơ cột hoặc m vectơ hàng. {c1}{c } ….. {c1 1} {r1}{r } …… {r1 1} Phương trình vectơ cột thuần nhất.

8. GIẢI TÍCH MẠNG p {c } + p {c Trang 8 1 1 2 2} + …. + p {c } = 0 (1.4)n n Khi tất cả Pk = 0 (k = 1, 2, …., n). Tương tự vectơ hàng là không phụ thuộc tuyến tính nếu. qr = 0 (r = 1, 2, …, n). {r } + qq1 1 2{r2} + …… + q {r } = 0 (1.5)n n ≠ 0 thỏa mãn phương trình (1.4), thì vectơ cột là tuyến tính.Nếu pk Nếu qr 0 thỏa mãn phương trình (1.5), thì vectơ hàng là tuyến tính.≠ Nếu vectơ cột (hàng) của ma trận A là tuyến tính, thì định thức của A = 0. 1.4.2. Hạng của ma trận: Hạng của ma trận là cấp cao nhất mà tất cả các định thức con khác 0. 0 [ r(A) [ min(m, n) với A là ma trận kích thước m x n. 1.5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH: Hệ phương trình tuyến tính của m phương trình trong n hệ số được viết: a11x1 + a12x + …. + a2 1nx = yn 1 a21x1 + a22x2 + …. + a2nx = yn 2 …………………………………. (1.6) a xm1 1 + a xm2 2 + …. + a xmn n = ym Trong đó: ai j: Là hệ số thực hoặc phức ; x : Là biến số ; y : Là hằng số của hệ.j j Hệ phương trình được biểu diễn ở dạng ma trận như sau: A. X = Y (1.7) Ma trận mở rộng: mmnmm n n yaaa yaaa yaaa A …. ……………….. …. …. ˆ 21 222221 111211 = Nếu y = 0 thì hệ phương trình gọi là hệ thuần nhất, nghĩa là: A.X = 0.i 0 thì hệ gọi là hệ không thuần nhất.Nếu một hoặc nhiều phần tử của vectơ y ≠i Định lý: Điều kiện cần và đủ để hệ phương trình tuyến tính có nghiệm là hạng của ma trận hệ số bằng hạng của ma trận mở rộng. Hệ phương trình tuyến tính vô nghiệm khi và chỉ khi hạng của ma trận hệ số nhỏ hơn hạng của ma trận mở rộng. Nếu hạng của ma trận r(A) = r(Â) = r = n (số ẩn) của hệ phương trình tuyến tính (1.6) thì hệ có nghiệm duy nhất (hệ xác định). Nếu r(A) = r(Â) = r < n thì hệ phương trình tuyến tính có vô số nghiệm và các thành phần của nghiệm phụ thuộc (n – r) tham số tùy ý.

Giải Thích Ý Nghĩa, Kí Hiệu Một Số Hãng Máy Xúc:

Luật Sư Giải Thích Ký Hiệu Các Loại Đất (Luc, Ont, Odt, Cln, Tmd…) Trên Bản Đồ Địa Chính

Giải Thích Ký Hiệu Van Phân Phối Thủy Lực Khí Nén 3/2, 4/3, 5/2, 5/3

Giải Thích Ký Hiệu Que Hàn Theo Tiêu Chuẩn Aws

Giải Thích Ký Hiệu, Các Ký Tự Viết Tắt Trên Bản Đồ Địa Chính

Bài 1,2,3, 4,5 Trang 47 Giải Tích Lớp 12: Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1

Các Trang Web Bạn Nên Tham Khảo Khi Học Giải Tích 1

Giáo Trình Giải Tích 1

Giáo Trình Giải Tích Tập 1

Đề Cương Giải Tích 2 Sami

Bài Tập Giải Tích 1

Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 45 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm – Ôn tập chương 1

Bài trước: Bài Ôn tập chương 1 giải tích 12 (Bài 1 – 12 trang 45,46,47)

Bài tập trắc nghiệm

Chọn khẳng định đúng trong các bài sau đây

Bài 1. Số điểm cực trị của hàm số y = -1/3x³ – x + 7 là:

(A) 1; (B) 0; (C) 3; (D) 2

Chọn B. y’ = -x² – 1 < 0, ∀x ∈ r. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị

Bài 2. Số điểm cực đại của hàm số y = x 4 + 100 là:

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

Bài 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = (1-x)/(1 + x)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Chọn B. 2

Bài 4. Hàm số y = 2x – 5/ x + 3 đồng biến trên:

A. R B. (-∞; 3) C. (-3); +∞) (D) R {-3}

Chọn D. Tập xác định của hàm số: D = R {-3}

Hàm số đồng biến trên tập xác định

Bài 5. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

y = 1/3x³ – 2x² + 3x – 5

A. Song song với đường thẳng x = 1

B. Song song với trục hoành

C. Có hệ số góc dương

D. CÓ hệ số góc bằng -1

Chọn B: y’ = x² – 4x + 3 = 0 ⇔ x =1, x = 3

y” = 2x – 4, y”(1) = -2, y”(3) = 2

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x = 3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc là y'(3) = 0. Do đó, tiếp tuyến song song với trục hoành.

Giải Tích 1 Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Giáo Án Giải Tích 12 Kì 1

Download Bai Tap Khai Trien Taylor

Giai Tich Ham Nhieu Bien

Giáo Trình Môn Giải Tích 1

🌟 Home
🌟 Top