Giải Toán Hình 11 / Top 10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 9/2023 # Top Trend | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Toán Lớp 8 Bài 11: Hình Thoi

Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Bài 73 (trang 105 SGK Toán 8 Tập 1):

Tìm các hình thoi trên hình 102.

Các tứ giác ở hình 39 a, b, c, e là hình thoi.

– Ở hình 39a, ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

– Ở hình 39b, EFGH là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 4)

– Ở hình 39c, KINM là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 3)

– Ở hình 39e, ADBC là hình thoi (theo định nghĩa, vì AC = AD = AB = BD = BC)

Tứ giác trên hình 39d không là hình thoi.

Bài 74 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình chữ nhật là các đỉnh của một hình thoi.

Lời giải:

Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một hình chữ nhật.

Lời giải:

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Lời giải:

a) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng. Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm của hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình.

b) BD là đường trung trực của AC (do BA = BC, DA = DC) nên A đối xứng với C qua BD.

Do đó BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự AC cũng là là trục đối xứng của hình thoi.

Bài 78 (trang 106 SGK Toán 8 Tập 1):

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng?

Sách Bài Tập Toán Hình 11

Nội dung trọng tâm của chương trình toán hình lớp 11 bao gồm 3 chương. Trong đó kiến thức chương 2 và chương 3 thường xuất hiện trong các đề thi giữa kì, cuối kì.

Chương 1: Phép dời hình – Phép đồng dạng trong mặt phẳng

Phép biến hình

Phép tịnh tiến

Phép đối xứng trục

Phép đối xứng tâm

Khái niệm phép dời hình, hai hình bằng nhau

Phép đồng dạng

Chương 2: Đường thẳng, mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Đại cương về đường thẳng, mặt phẳng

Hai đường thẳng chéo nhau – Hai đường thẳng song song

Đường thẳng – Mặt phẳng song song

Hai mặt phẳng song song

Phép chiếu song song – Hình biểu diễn của một hình không gian

Chương 3: Vector trong không gian và quan hệ vuông góc trong không gian

Vector trong không gian

Hai đường thẳng vuông góc

Đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng

Hai mặt phẳng vuông góc

Khoảng cách

Đây là một cuốn sách dành cho học sinh trong quá trình ôn luyện và phù hợp cho cả giáo viên trong quá trình xây dựng bài giảng. Sách được viết theo các bài dạy tiết dạy trong sách giáo khoa. Mức độ kiến thức trong mỗi bài được phân hóa theo các cấp độ nhận thức khác nhau, thuận lợi cho học sinh với khả năng từ cơ bản đến khá giỏi.

Cuốn sách bài tập toán hình 11 này gồm các nội dung như sau:

Chương 1: Quan hệ song song trong không gian (gồm 7 bài giảng)

Chương 2: Quan hệ vuông góc trong không gian (gồm 9 bài giảng)

Mỗi bài giảng trong cuốn sách được viết theo trình tự:

– Tóm tắt kiến thức hình học trọng tâm: cung cấp những tính chất và định lý quan trọng.

– Hoạt động trên lớp: khởi động, giáo viên hướng dẫn, học sinh tự luyện trên lớp. Phần hoạt động trên lớp có thể hỗ trợ các giáo viên soạn bài giảng phù hợp với quá trình giảng dạy. Đối với các bạn học sinh thì đọc phần này tương tự như tiếp thu hoặc gợi nhắc lại kiến thức đã học, củng cố các bước làm bài tập chuẩn

– Bài tập ôn luyện có lời đáp án: với định hướng hỗ trợ học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm đang được sử dụng trong kì thi THPT quốc gia, cuốn sách bài tập toán hình 11 này cung cấp số lượng bài trắc nghiệm đa dạng, đi kèm với đó là đáp án để học sinh tự đối chiếu trong quá trình học.

Đọc thử sách bài tập toán hình 11

Một số điều nên làm để học tốt toán hình 11

1. Tập cách vẽ hình rõ ràng và chính xác: Việc này giúp bạn luyện thói quen cẩn thận, tránh sai sót trong lúc giải bài tập. Hình vẽ dễ nhìn giúp bạn có phương hướng giải nhanh hơn.

2. Luyện làm nhiều bài tập: Thông mình chưa chắc đã bằng cần cù, vì vậy đừng lười biếng, hãy chịu khó làm nhiều một dạng bài tập đến khi quen hẳn, làm nhiều dạng bài tập để mở mang kiến thức.

3. Tìm kiếm sách bài tập toán hình 11, tài liệu tham khảo phù hợp: việc này hỗ trợ bạn nắm chắc kiến thức tổng quát hoặc kiến thức trong một chuyên đề toán hình nhất định, giúp bạn khám phá cách giải hay, mẹo ôn thi tốt.

Sbt Toán 8 Bài 11: Hình Thoi Sách Bài Tập Toán 8 Bài 11: Hình Thoi – Lingocard.vn

Bài 132 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 132 trang 96 sách bài tập toán toán 8. Chứng minh rằng trung điểm bốn cạnh của một hình chữ nhật là đỉnh của một hình thoi.

Đang xem: Hình thoi sách bài tập

Bài 133 trang 96 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 133 trang 96 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trung điểm các cạnh của một hình thoi là đỉnh của một hình chữ nhật…

Bài 134 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 134 trang 97 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thoi: a. Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình thoi; b. Hai đường chéo là hai trục đối xứng của hình thoi….

Bài 135 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 135 trang 97 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có tọa độ các đỉnh như sau: A(0; 2), B( 3; 0), C(0; −2 ), D(−3; 0). Tứ giác ABCD là hình gì ? Tính chu vi của tứ giác đó ?

Bài 136 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 136 trang 97 sách bài tập toán 8. a. Cho hình thoi ABCD. Kẻ hai đường cao AH, AK. Chứng minh rằng AH = AK; b. Hình bình hành ABCD có hai đường cao AH , AK bằng nhau…

Bài 137 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 124 trang 95 sách bài tập toán 8. Hình thoi ABCD có góc A bằng 60 độ. Kẻ hai đường cao BE, BF. Tam giác BEF là tam giác gì ? Vì sao ?…

Bài 138 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 138 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ O đến AB, BC, CD, DA…

Bài 139 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 139 trang 97 sách bài tập toán 8. Hình thoi ABCD có chu vi bằng 16cm, đường cao AH bằng 2cm. Tính các góc của hình thoi, biết rằng góc A lớn hơn góc B…

Bài 140 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 140 trang 97 sách bài tập toán 8. Hình thoi ABCD có góc A bằng 60 độ . Trên cạnh AD lấy điểm M, trên cạnh DC lấy điểm N sao cho AM = DN. Tam giác BMN là tam giác gì ? Vì sao ?…

Bài 141 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 141 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm D, E theo thứ tự trên các cạnh AB, AC sao cho BD = CE. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC…

Bài 142 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 142 trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cắt nhau ở O. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là giao điểm của các đường phân giác của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA…

Bài 143 trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 143 trang 97 sách bài tập toán 8. Dựng hình thoi ABCD, biết cạnh bằng 2cm, một đường chéo bằng 3cm…

Bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 11.1 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1. Hãy chọn phương án đúng. Cạnh của một hình thoi bằng 25, một đường chéo bằng 14. Đường chéo kia bằng: A. 24; B. 48…

Bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 11.2 phần bài tập bổ sung trang 97 sách bài tập toán 8. Cho hình thang cân ABCD( AB

Bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 SBT Toán 8 tập 1

Giải bài 11.3 phần bài tập bổ sung trang 98 sách bài tập toán 8. a. Tứ giác AIDK là hình gì ? b. Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì AIDK là hình thoi ?…

Gửi bài

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép chúng tôi gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Giải Toán Lớp 11 Trang 29 Sgk Hình Học

Học Tập – Giáo dục ” Môn Toán ” Toán lớp 11

Chương I Đại số và Giải tích các em học bài Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp, hãy xem gợi ý Giải Toán 11 trang 36, 37 của Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp để học tốt Toán 11.

Ngoài bài học ở trên, hãy chú ý theo dõi thêm phần Giải Toán 11 trang 40, 41 của Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác để nâng cao kiến thức Toán lớp 11 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-11-phep-vi-tu-30892n.aspx

Học trực tuyến môn Toán lớp 11 ngày 16/4/2023, Ôn tập chương IV Học trực tuyến môn Toán lớp 11 ngày 20/4/2023, Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Tiết 1) Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3 trang 23, 24 SGK Hình Học Học trực tuyến môn Toán lớp 11 ngày 9/4/2023, Hàm số liên tục (Tiết 1) Giải toán lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 140, 141 SGK Đại Số – Hàm số liên tục Giải bài Phép vị tự

, giải bài tập phép đồng dạng, giải bài tập phép vị tự sgk,

Đề luyện thi môn Toán lớp 11 Đề thi môn Toán lớp 11 là tài liệu ôn tập môn Toán hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 11 và các thầy cô giáo bộ môn làm tài liệu giảng dạy. Đề thi môn Toán lớp 11 tổng hợp rất nhiều các đề thi Toán 11 hay nhất trong …

Tin Mới

Giải bài tập trang 120, 121, 122, 123 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Giải các bài tập đã cho trong phần giải bài tập trang 120, 121, 122, 123 SGK Hình Học 11 để các em có cơ hội ôn tập và rèn luyện các kĩ năng giải toán hình đã học trong chương III về vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian.

Giải bài tập trang 77, 78, 79, 80 SGK Hình Học 11, Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Mỗi bài tập trong phần hướng dẫn giải bài tập trang 77, 78, 79, 80 SGK Hình Học 11 sau đây của chúng tôi đều được trình bày theo các bước rất rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu và bám sát nội dung sách giáo khoa, bởi vậy các em có thể tham khảo để hoàn thiện phần bài làm của mình.

Tình huống truyện Cố hương

Khi tìm hiểu Tình huống truyện Cố hương, các em học sinh sẽ hiểu sâu sắc hơn về nội dung tư tưởng tác phẩm cũng như dụng ý nghệ thuật của Lỗ Tấn trong việc xây dựng tình huống truyện đó, đồng thời qua đây em cũng được trau dồi thêm một số kiến thức cơ bản về tác phẩm, giúp cho việc phân tích truyện ngắn Cố hương được hiệu quả hơn.

Bài Tập Toán Lớp 11: Phép Biến Hình Bài Tập Hình Học Lớp 11 Chương 1

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình Bài tập Hình học lớp 11 chương 1

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình

Bài tập Toán lớp 11: Phép biến hình giúp các bạn học sinh nắm chắc phần phép dời hình và phép đồng dạng mặt phẳng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các bạn ôn thi và học bài môn Toán lớp 11 được tốt hơn, để các bạn vượt qua kỳ thi với kết quả tốt nhất.

Bài tập Toán lớp 11: Đạo hàm Bài tập xác suất lớp 11 có đáp án Lý thuyết và bài tập Hình học 11 chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

CHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNH

I/. Bài tập trắc nghiệm:

Câu 7: Khẳng định nào sai:

A/. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

B/. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

C/. Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng nó.

D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 8: Khẳng định nào sai:

A/. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

B/. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.

C/. Nếu M’ là ảnh của M qua phép quay Q(0; α) thì (OM’; OM) = α.

D/. Phép quay biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(-6; 1) qua phép quay Q) là:

A/. M'(-1; -6). B/. M'(1; 6). C/. M'(-6; -1). D/. M'(6; 1).

Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay Q), M'(3; -2) là ảnh của điểm:

A/. M(3; 2). B/. M(2; 3). C/. M(-3; -2). D/. M(-2; -3).

Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(3; 4) qua phép quay Q là:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM