Giải Toán Lớp 5 Sgk Trang 9 / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 1/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Bài 5 Trang 37 Sgk Toán 9 Tập 2

Video Bài 5 trang 37 SGK Toán 9 Tập 2 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 5 (trang 37 SGK Toán 9 Tập 2): Cho ba hàm số:

a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng.

c) Tìm ba điểm A’ ; B’ ; C’ có cùng hoành độ x = 1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A’ ; B và B’ ; C và C’.

d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.

Lời giải

a) Bảng giá trị tương ứng của x và y:

Vẽ đồ thị:

Trên mặt phẳng lưới lấy các điểm (-2; 2); (-1; ½); (0; 0); (1; 1/2); (2; 2), nối chúng thành một đường cong ta được đồ thị hàm số y = ½.x 2.

Lấy các điểm (-2; 4); (-1; 1); (0; 0); (1; 1); (2; 4), nối chúng thành một đường cong ta được đồ thị hàm số y = x 2.

Lấy các điểm (-2; 8); (-1; 2); (0; 0); (1; 2); (2; 8), nối chúng thành một đường cong ta được đồ thị hàm số y = 2x 2.

b) Lấy các điểm A, B, C lần lượt nằm trên 3 đồ thị và có hoành độ bằng -1,5.

Từ điểm (-1,5;0) nằm trên trục hoành ta kẻ đường thẳng song song với Oy. Đường thẳng này cắt các đồ thị lần lượt tại các điểm A,B,C.

Gọi y A,y B,y C lần lượt là tung độ của các điểm A,B,C. Ta có:

Khi đó tung độ điểm A bằng 9/8; tung độ điểm B bằng 9/4; tung độ điểm C bằng 9/2

c)

Lấy các điểm A’, B’, C’ lần lượt nằm trên 3 đồ thị và có hoành độ bằng 1,5.

Từ điểm (1,5;0) nằm trên trục hoành ta kẻ đường thẳng song song với Oy. Đường thẳng này cắt các đồ thị lần lượt tại các điểm A,B,C.

Gọi y A,y B,y C lần lượt là tung độ của các điểm A,B,C. Ta có:

Khi đó

Nhận xét: A và A’; B và B’; C và C’ đối xứng nhau qua trục Oy.

d) Hàm số có giá trị nhỏ nhất ⇔ y nhỏ nhất.

Dựa vào đồ thị nhận thấy cả ba hàm số đạt y nhỏ nhất tại điểm O(0; 0).

Vậy ba hàm số trên đều đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 0.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

do-thi-cua-ham-so-y-ax2.jsp

Giải Bài Tập 5: Trang 139 Sgk Hóa Học Lớp 9

Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon. Polime – Hóa Học Lớp 9

Giải Bài Tập SGK: Bài 44 Rượu Etylic

Bài Tập 5 Trang 139 SGK Hóa Học Lớp 9

Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

a. Tính thể tích khí ()(CO_2) tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

b. Tính thể tích không khí (ở điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Lời Giải Bài Tập 5 Trang 139 SGK Hóa Học Lớp 9

Câu a: Số mol (C_2H_5OH = 9,2:46 = 0,2 (mol)).

Phương trình hóa học của phản ứng cháy:

(C_2H_5OH + 3O_2 → 2CO_2 + 3H_2O).

0,2 0,6 0,4 mol

Thể tích khí (CO_2) tạo ra là: (V_{CO_2} = 0,4.22,4 = 8,96 (lít)).

Câu b: Thể tích khí oxi cần dùng là: (V_{O_2} = 0,6.22,4 = 13,44 (lít)).

Vậy thể tích không khí cần dùng là (V_{không , , khí} = 13,44.frac{100}{20} = 67,2 (lít))

Cách giải khác

Nhận định Phương pháp

Tất cả phản ứng cháy hợp chất hữu cơ, ta hoàn toàn có thể bảo toàn nguyên tố Cacbon. Ví dụ như bài này:

(C_2H_5OH → 2CO_2)

Như vậy số mol (CO_2) bằng Số C trong chất hữu cơ × số mol Hợp chất hữu cơ

Lời giải:

Câu a: (n_{rượu , , etylic} = frac{9,2}{46} = 0,2 mol)

Phương trình phản ứng đốt cháy rượu etylic:

(C_2H_5OH + 3O_2 → 2CO_2 + 3H_2O)

Theo phương trình hóa học trên

(n_{O_2} = 0,2 × 3 = 0,6 mol; n_{CO_2} = 0,2 × 2 = 0,4 mol)

(V_{CO_2} = 0,4 × 22,4 = 8,96 lít)

Câu b: Thể tích không khí cần dùng:

(n_{O_2}) cần dùng = 0,6 mol

(V_{O_2} = 0,6 × 22,4 = 13,44 lít)

(V_kk , , cần , , dùng = frac{13,44×100}{20} = 67,2 lit)

Hướng dẫn làm bài tập 5 trang 139 sgk hóa học lớp 9 bài 44 rượu etylic chương 5. Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam rượu etylic.

Các bạn đang xem Bài Tập 5 Trang 139 SGK Hóa Học Lớp 9 thuộc Bài 44: Rượu Etylic tại Hóa Học Lớp 9 môn Hóa Học Lớp 9 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

Giải Toán 5 Trang 28, Giải Bài Tập Trang 28 Sgk Toán 5

A. Lý thuyếta) Mi-li-mét vuôngĐể đo, tính toán những diện tích rất bé người ta thường sử dụng đơn vị đo mi-li-mét vuôngMi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mmMi-li-mét vuông viết tắt là mm 2Bài 1 (giải toán 5 trang 28)Ta nhận thấy 1 hình vuông 1 cm 2 = 100 hình vuông 1 mm 2

b) Bảng đơn vị đo diện tíchNhận xét:Mỗi đơn vị đo diện tích lớn hơn 100 lần so với đơn vị đo diện tích bé hơn tiếp liền.B. Hướng dẫn giải bài tậpBài 1 (Giải toán 5 trang 28)a) Đọc các số đo diện tích: 29 mm 2, 305 mm 2, 1200 mm 2b) Viết các số đo diện tích :– Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông– Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuôngBài giải :a) 29 mm 2 : hai mươi chín mi-li-mét vuông305 mm 2 : ba trăm linh năm mi-li-mét vuông1200 mm 2 : một nghìn hai trăm mi-li-mét vuôngb)– Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông : 168 mm 2– Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông : 2310 mm 2Bài 2 (Giải toán 5 trang 28)Viết số thích hợp vào chỗ chấm :a)5cm 2 = … mm 2; 1m2 = … cm 212km2 = … hm 2; 5m 2 = … cm 21hm 2 = … m 2; 12m2 9dm 2 = … dm 27hm 2 = … m 2; 37dam2 24m2 = … m2b)800mm 2 = … cm 2; 3400dm 2 = … m2; 150cm 2 = … dm 2… cm 212 000hm 2 = … km2; 90 000m 2 = … hm 2; 2010m 2 = … dam 2… m 2Bài giải :a)5cm 2 = 500 mm 2; 1m2 = 10000 cm 212km2 = 1200 hm 2; 5m2 = 50000 cm 21hm 2 = 10000 m2; 12m2 9dm 2 = 1209 dm 27hm 2 = 70000 m2; 37dam2 24m2 = 3724 m2b)800mm 2 = 8cm 2; 3400 dm 2 = 34m2;12 000hm 2 = 120km2; 90 000m2 = 9hm 2;150cm 2 = 1dm 2 50cm 2; 2010m 2 = 20dam 2 10 m 2Bài 3 (Giải toán 5 trang 28)Viết phân số thích hợp vào chỗ chấma)1mm 2=… cm 28mm 2 = … cm 229mm 2 = … cm 212km2 = … hm 2b)1dm 2=… m 27dm 2 = … m 234dm 2 = … m 21hm 2= … m 2Bài giải :1mm 2= 1/100cm 28mm 2 = 8/100cm 229mm 2 = 29/100cm 212km2 = 1200hm 2b)1dm 2= 1/100m 27dm 2 = 7/100m 234dm 2 = 34/100m 21hm 2= 10000m 2

Chi tiết nội dung phần Giải bài tập trang 38, 39 SGK Toán 5 đã được hướng dẫn đầy đủ để các em tham khảo và chuẩn bị nhằm ôn luyện môn Toán 5 tốt hơn.

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải Toán 5 trang 37 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 5.

giai toan 5 trang 28

, Giải bài Mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích, milimet vuông bảng đơn vị đo diện tích,

Giải Bài Tập Trang 22 Sgk Toán 5: Luyện Tập Chung 4 Giải Bài Tập Toán Lớp 5

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung 4 Giải bài tập Toán lớp 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung 4 (tiết 20)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 SGK Toán 5: Luyện tập chung 4 với lời giải chi tiết, rõ ràng, rèn luyện kỹ năng giải Toán cho các em học sinh. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho thầy cô và các em tham khảo trong việc giảng dạy và học tập.

Giải bài tập trang 18 SGK Toán 5: Ôn tập về giải toán Giải bài tập trang 19, 20 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 22 SGK Toán 5

Bài 1 trang 22 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó số em nam bằng 2/5 số em nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu em nữ, bao nhiêu em nam?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số nam là: 28 : 7 × 2 = 8 (em)

Số nữ là: 28 – 8 = 20 (em)

Đáp số: 8 em nam và 20 em nữ.

Bài 2 trang 22 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Ta có sơ đồ:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

2 -1 = 1 (phần)

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

15 : 1 × 2 = 30 (m)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

30 : 2 = 15 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là:

(30+15) × 2 = 90 (m)

Đáp số 90 (m)

Bài 3 trang 22 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Một ô tô cứ đi 100 km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Nếu ô tô đó đã đi quãng đường 50 km thì sẽ tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Tóm tắt:

100 km: 12l

50km: …l?

Giải

Ô tô đi 50 km thì tiêu thụ hết:

Đáp số: 6l xăng.

Bài 4 trang 22 SGK Toán 5 – Luyện tập chung

Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng mộc làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 4:

Số bộ bàn ghế cần phải đóng là:

12 × 30 = 360 (bộ)

Thực tế, số ngày để hoàn thành kế hoạch là:

360 : 18 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.