Soạn Văn Lớp 7: Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ

Soạn văn lớp 7: Chữa lỗi về quan hệ từ I. Các lỗi thường gặp về quan hệ từ

1. Lỗi thiếu quan hệ từ

– Chữa lại:

+ Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.

+ Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

a. Các quan hệ từ và, để dùng không đúng nghĩa, không thể hiện chính xác mối quan hệ giữa các thành phần câu.

b. Chữa: thay và bằng nhưng, thay để bằng vì.

3. Lỗi thừa quan hệ từ

– Các câu thiếu chủ ngữ do đặt quan hệ từ ở đầu câu làm mất chức năng chủ ngữ của danh từ phía sau.

– Chữa lại:

+ Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

+ Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung

4. Lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

– Các quan hệ từ trong câu văn không có tác dụng tạo ra tính liên kết mạch lạc giữa những câu trong đoạn, và do dùng sai cặp quan hệ từ nên làm câu văn vô nghĩa (không những-không những).

– Chữa lại:

+Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Bạn ấy không những giỏi về môn toán, môn văn mà còn giỏi về nhiều môn khác.

+Nó thích tâm sự với mẹ, không thích tâm sự với chị.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 107 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

– Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.

Câu 2 (trang 107 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

– Dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

– Không nên chỉ đánh giá con người về hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người qua những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ

Câu 3 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Các câu sai: (c), (e), (g), (i), có thể sửa như sau:

– Chúng ta phải sống thế nào để chan hoà với mọi người. (bỏ từ cho)

– Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. (sửa lại cụm bản thân của mình)

– Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của)

– Trời mà mưa thì con đường này sẽ rất trơn. (quan hệ từ giá chỉ dùng để biểu thị điều kiện thuận lợi).

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn lớp 7 (ngắn nhất)

Giải Vbt Ngữ Văn 7 Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 Câu 1 (trang 84 VBT Ngữ văn 7, tập 1):

Thêm quan hệ từ thích hợp để hoàn chỉnh các câu sau:

– Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối. – Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng. Phương pháp giải:

Tìm xem ở mỗi câu thiếu quan hệ từ ở chỗ nào và thiếu quan hệ từ gì. Điền quan hệ từ đó vào đúng chỗ của nó trong câu, gạch dưới quan hệ từ đó.

Lời giải chi tiết: Thêm quan hệ từ:

– Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.

– Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.

Câu 2 Câu 2 (trang 85 VBT Ngữ văn 7, tập 1):

Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu sau đây bằng những quan hệ từ thích hợp:

– Ngày nay, chúng ta củng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng. – Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được. – Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ. Phương pháp giải:

Các quan hệ từ in đậm trong các câu đã cho không phù hợp với nghĩa cần diễn đạt của câu. Tìm ý của cả câu và dùng quan hệ từ phù hợp thay vào.

Lời giải chi tiết:

Thay quan hệ từ sai:

Câu 3 Câu 3 (trang 85 VBT Ngữ văn 7, tập 1):

Chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh.

– Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. – Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đã người khác. – Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi. Phương pháp giải:

Đọc lại phần Ghi nhớ (SGK tr. 107), tìm xem các câu văn này phạm loại lỗi nào trong việc sử dụng quan hệ từ làm cho câu văn thiếu hoàn chỉnh.

Lời giải chi tiết:

Chữa lại các câu văn:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách ” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Câu 4 Câu 4 (trang 85 VBT Ngữ văn 7, tập 1):

Nhận xét cách dùng quan hệ từ:

a) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao.

b) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

c) Chúng ta phải sống cho thể nào để chan hòa với mọi người.

d) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.

g) Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

h) Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

i) Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

Phương pháp giải:

Các quan hệ từ trong các câu đã cho có trường hợp dùng đúng, có trường hợp dùng sai. Trường hợp dùng sai là trường hợp dùng thừa, dùng không đúng chỗ hoặc dùng không đúng sắc thái ý nghĩa của quan hệ từ.

chúng tôi Lời giải chi tiết:

– Quan hệ từ được dùng đúng ở các câu: a, b, d, h.

– Quan hệ từ dùng sai ở các câu: c, e, g, i.

Bài tiếp theo

Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Lớp 7

Đề bài: Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ Lớp 7

Bài Làm

I. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ

1. Lỗi thiếu quan hệ từ

a)Hai câu đã cho sai vì thiếu quan hệ từ.

b) Sửa lại:

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

a) Các quan hệ từ và, để dùng không đúng nghĩa, không thể hiện chính xác mối quan hệ giữa các thành phần câu.

b) Sửa lại:

– Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

– Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Lỗi thừa quan hệ từ

a) Các câu này đều thiếu chủ ngữ. Các quan hệ từ qua, về ở đầu câu đã biến chủ ngữ của câu thành thành phần trạng ngữ. Đây là lỗi thừa quan hệ từ.

b) Sửa lại bằng cách bỏ đi các quan hệ từ ở đầu câu: qua, về.

– Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

– Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

a) Các thứ nhất dùng quan hệ từ không những ở vế thứ 2 không có tác dụng liên kết. Vì quan hệ từ không những ở vế thứ nhất phải đi kèm với quan hệ từ mà còn ở vế thứ 2 để tạo thành cặp sóng đôi mới có tác dụng liên kết. Câu thứ hai thiếu quan hệ từ nối 2 vế câu nên 2 vế câu chưa có sự liên kết.

b) Sửa lại:

– Nam là học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn toán, mà còn giỏi về môn văn. Thầy giáo rất khen Nam.

II. LUYỆN TẬP

Bài tập 1:

Bài tập 2:

– Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với ( như) cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức…

– Tuy (Dù) nước sơn có đẹp đến mấy mà chất…

– Không nên chỉ đánh giá con người bằng (về) hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng (về) những hành động, cử chỉ…

Bài tập 3:

– Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. (Bỏ đi quan hệ từ Bản thân đứng đầu câu)

– Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người… (Bỏ đi quan hệ từ V ới đứng đầu câu)

– Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.(Bỏ đi quan hệ từ Qua đứng đầu câu)

Bài tập 4:

– Những câu dùng đúng quan hệ từ:

a) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao.

b) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.

d) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

h) Nếu trời mưa con đường này sẽ rất trơn.

– Những câu dùng sai quan hệ từ:

c) Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.

g) Sông trong xã hội của phong kiến đương thời nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.

i) Giá trời mưa con đường này sẽ rất trơn.

– Các câu sai: (c), (e), (g), (i), có thể sửa như sau:

c) Chúng ta phải sống thế nào để chan hoà với mọi người. (bỏ từ cho)

e) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. (sửa lại cụm bản thân của mình)

g) Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của)

i) Trời mà mưa thì con đường này sẽ rất trơn. (quan hệ từ giá chỉ dùng để biểu thị điều kiện thuận lợi).

Soạn Bài Lớp 7: Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ

Soạn bài lớp 7: Chữa lỗi về quan hệ từ Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Lỗi thiếu quan hệ từ

a) Hai câu sau đây đúng hay sai? Vì sao?

Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.

Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, ngày nay không đúng.

b) Chữa lại các câu trên cho đúng.

Gợi ý: Hai câu trên sai vì thiếu quan hệ từ. Có thể chữa bằng cách thêm quan hệ từ:

Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.

Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay không đúng.

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

a) Nhận xét về việc dùng các quan hệ từ và, để trong hai câu sau:

Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

b) Có thể thay từ và, để bằng quan hệ từ gì cho phù hợp với mối quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận câu?

Gợi ý: Các quan hệ từ và, để dùng không đúng nghĩa, không thể hiện chính xác mối quan hệ giữa các thành phần câu. Chữa: thay và bằng nhưng, thay để bằng vì.

3. Lỗi thừa quan hệ từ

a) Phát hiện lỗi trong hai câu sau:

Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

b) Chữa lỗi để câu văn hoàn chỉnh.

Gợi ý: Các câu này có hoàn chỉnh về mặt cấu tạo không? Hãy phân tích thành phần chủ ngữ – vị ngữ của từng câu. Tại sao chúng đều thiếu chủ ngữ? Chú ý đến sự có mặt của các quan hệ từ qua, về ở đầu câu; hai quan hệ từ này đã biến chủ ngữ của câu thành thành phần trạng ngữ. Đây là lỗi thừa quan hệ từ. Cách chữa là bỏ quan hệ từ để khôi phục thành phần chủ ngữ cho câu:

Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.

Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

a) Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Vì sao?

Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn Toán, không những giỏi về môn Văn. Thầy giáo rất khen Nam.

Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị.

b) Chữa lỗi.

Gợi ý: Quan hệ từ có chức năng thiết lập quan hệ giữa các từ ngữ, các câu hoặc các đoạn. Khi đi kèm quan hệ từ chỉ có một thành phần mà không có thành phần khác để liên kết, thiết lập quan hệ thì việc dùng quan hệ từ bị xem như không có tác dụng liên kết. Chú ý: Không những giỏi về môn toán, không những giỏi về môn Văn;… không thích với chị. Quan hệ từ không những… đòi hỏi phải có quan hệ từ mà còn… đi kèm. Quan hệ từ với trong trường hợp này thiết lập quan hệ giữa không thích và chị là không hợp lí, không tương ứng với vế trước. Có thể chữa:

Bạn ấy không những giỏi về môn toán, môn văn mà còn giỏi về nhiều môn khác.

Nó thích tâm sự với mẹ, không thích tâm sự với chị.

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 1. Tìm lỗi trong các câu sau và chữa lại cho đúng. Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối. Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.

Gợi ý:

Cặp quan hệ từ từ… đến;

Quan hệ từ chỉ quan hệ hướng tới mục đích, kết quả cần đạt, hướng tới đối tượng: để / cho.

2. Nhận xét về cách dùng quan hệ từ và chữa lại các câu sau:

Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.

Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.

Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Gợi ý: Các quan hệ từ với, tuy, bằng trong các câu này có thích hợp không? Đây là trường hợp dùng sai nghĩa của quan hệ từ, có thể thay với bằng như, thay tuy bằng dù, thay bằng bằng về.

3. Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh:

Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Gợi ý: Các câu này mắc lỗi gì? Tại sao?

Phân tích thành phần chủ ngữ – vị ngữ của các câu này, ta sẽ thấy chúng đều thiếu chủ ngữ. Nguyên nhân dẫn đến thiếu chủ ngữ là việc dùng các quan hệ từ không đúng đã biến thành phần chủ ngữ của câu thành thành phần phụ trạng ngữ. Cách chữa chung cho loại lỗi này là bỏ các quan hệ từ để khôi phục chủ ngữ cho câu. Có thể sửa:

Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

4. Các câu sau đây đúng hay sai? Vì sao? Nếu sai, hãy sửa lại. (1) Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao. (2) Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán. (3) Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người. (4) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. (5) Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình. (6) Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (7) Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn. (8) Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

Gợi ý: Các câu sai: (3), (5), (6), (8), có thể sửa như sau:

Chúng ta phải sống thế nào để chan hoà với mọi người. (bỏ từ cho)

Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. (sửa lại cụm bản thân của mình)

Sống trong xã hội phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của)

Trời mà mưa thì con đường này sẽ rất trơn. (quan hệ từ giá chỉ dùng để biểu thị điều kiện thuận lợi).

Theo chúng tôi

Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Quan hệ từ (còn được gọi bằng các tên khác như: từ chỉ quan hệ, từ nối, kết từ,..) là từ biểu thị ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận của câu hay giữa các câu trong đoạn văn, văn bản. Một số ví dụ:

(1) Biểu thị quan hệ giữa các bộ phận của câu:

(Cặp quan hệ từ nếu… thì… biểu thị quan hệ “giả thiết – kết quả” giữa hai vế câu, hai bộ phận của câu ghép.)

(2) Biểu thị quan hệ giữa các câu trong đoạn văn, văn bản:

Quân địch đã bị đánh tan tác. Quân ta đã chiến thắng. Nhưng chúng ta không được chủ quan.

(Quan hệ từ nhưng biểu thị ý nghĩa “trái ngược” giữa các câu trong đoạn văn.)

2. Muốn dùng đúng các quan hệ từ, người sử dụng ngôn ngữ phải có một trình độ tư duy nhất định. Trong thực tế, không ít HS dùng sai quan hệ từ trong các bài viết. Trong các loại lỗi thường gặp về quan hệ từ mà SGK nêu ra, phổ biến nhất là các lỗi dùng thừa quan hệ từ (trong đó bao hàm cả hiện tượng lạm dụng thì, là, mà...), dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa… Các lỗi về quan hệ từ làm cho câu văn không rõ ý, rối rắm, khó hiểu, ảnh hưởng đáng kể tới việc trình bày, diễn đạt nội dung.

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. – Đọc chậm rãi từng câu cho sẵn trong bài tập (đọc 2 lượt), em sẽ nhận thấy từng câu dường như thiếu hụt một cái gì đó, khiến cho câu chưa rõ ý. Sự thiếu hụt đó chính là thiếu quan hệ từ. Vì vậy, đề bài yêu cầu: thêm quan hệ từ thích hợp.

– Khi tìm quan hệ từ để bổ sung vào từng câu, em dễ dàng nhận thấy câu thứ nhất thiếu từ trong cặp từ… đến… (chỉ thời gian); câu thứ hai thiếu từ để (chỉ mục đích). Hai câu đã thêm quan hệ từ sẽ là:

+ Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối. + Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.

2. – Muốn tìm được quan hệ từ thích hợp để thay các quan hệ từ dùng sai (từ được in đậm), trước hết, em đọc kĩ từng câu. Em chú ý bộ phận câu ở trước và sau từ in đậm có quan hệ với nhau thế nào, đó là quan hệ gì. Sau khi đã xác định được quan hệ giữa các bộ phận câu, em dễ dàng tìm được quan hệ từ thích hợp để thay thế cho quan hệ từ dùng sai.

– Cụ thể, ở câu thứ nhất, quan hệ giữa hai bộ phận câu: chúng ta cũng có quan niệm và cha ông ta ngảỵ xưa là quan hệ so sánh. Do đó, giữa hai bộ phận này, ta phải dùng quan hệ từ như. Câu văn sau khi thay quan hệ từ sẽ là:

Ngày naỵ/ chúng ta củng có quan niệm như cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng lảm trọng.

– Với cách làm tương tự, ta thấy ở câu thứ hai, cần thay từ tuy bằng từ dù; câu thứ ba, thay từ bằng bằng từ về.

3. – Lỗi dùng quan hệ từ trong ba câu này đã được nói tới trong phần bài học. Đó là lỗi thừa quan hệ từ. Đây là loại lỗi mà nhiều HS thường mắc khi viết văn. Cách sửa rất đơn giản, đó là lược bổ các quan hệ từ đứng ở đầu câu.

– Câu văn đã chữa lại sẽ là:

+ Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. + Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí lảm người là phải giúp đỡ người khác. + Bải thơ nảy đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

4. – Muốn biết quan hệ từ in đậm trong từng câu dùng đúng hay sai, em đọc kĩ từng câu, đọc chậm rãi. Em chú ý xem mối quan hệ giữa các bộ phận trong câu (ở vị trí có quan hệ từ) là quan hệ gì. Từ đó, có thể biết được quan hệ từ in đậm trong từng câu là sai hay đúng. Ví dụ, ở hai câu a và b, quan hệ giữa hai vế câu, bộ phận câu là quan hệ nhân – quả. Do đó, dùng cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nhân – quả: Nhờ… nên…, Tại… nền… là phù hợp.

– Theo cách làm trên, ta thấy các câu còn lại:

+ Câu c: bỏ từ cho.

+ Câu d: dùng đúng.

+ Câu e: chuyển từ của lên trước từ bản thân ( quyền lợi của bẳn thân mình).

+ Câu g: bỏ từ của.

+ Câu h: dùng đúng.

+ Câu i: từ giả dùng không đúng (từ giá chỉ dùng trong trường hợp nêu một điều kiện thuận lợi làm giả thiết; ví dụ: Giá anh đên được thì tốt quá)

5. Em trao đổi bài tập làm văn với một bạn trong tổ học tập. Đọc kĩ bài của bạn, gạch dưới (hoặc khoanh tròn) các quan hệ từ được dùng trong bài văn (gạch bằng bút chì mềm); đánh dấu những quan hệ từ bạn dùng sai hoặc chưa phù hợp, chưa chuẩn xác; trao đổi với bạn về nguyên nhân dùng sai và cách chữa.

Mai Thu