Giải Vở Bài Tập Toán Tập 2 Lớp 4 Trang 19 / Top 6 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 19 Câu 1, 2, 3

Giải vở bài t ập Toán 4 trang 19 tập 2 câu 1, 2, 3

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 19

Giải Bài Tập Trang 19 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4

1. Giải bài 1 trang 19 SGK toán 4

Đề bài:Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống

Phương pháp giải:Để tìm được số tự nhiên liền sau mỗi số đã cho, ta chỉ cần lấy số tự nhiên đã biết cộng thêm một đơn vị là tìm ra kết quả.

Đáp án:Số tự nhiên liền sau của một số là số lớn hơn số đó một đơn vịSố liền sau của số 6 là số 7;Số liền sau của số 29 là số 30;Số liền sau của số 99 là số 100;Số liền sau của số 100 là số 101;Số liền sau của số 1 000 là số 1 001;Từ đó các con điền vào ô trống như sau:

2. Giải bài 2 trang 19 SGK toán 4

Đề bài:Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

Phương pháp giải:Để tìm được số tự nhiên liền trước chưa biết, ta chỉ cần lấy số đã biết trừ đi một đơn vị là tìm ra kết quả.

Số liền trước của một số là số kém số đó một đơn vịSố tự nhiên liền trước của số 12 là số 11;Số tự nhiên liền trước của số 100 là số 99;Số tự nhiên liền trước của số 1 000 là số 999;Số tự nhiên liền trước của số 1 002 là số 1 001;Số tự nhiên liền trước của số 10 000 là số 9 999.

3. Giải bài 3 trang 19 SGK toán 4

Viết số thích hợp vào chỗ chầm để có ba số tự nhiên liên tiếp:a) 4; 5;… b) ….; 87; 88c) 896; …898. d) 9; 10;…..e) 99; 100;…. g) 9998; 9999;….

Phương pháp giải:Các em cần nắm được quy tắc:– Số tự nhiên liền sau chưa biết = Số tự nhiên liền trước nó đã biết + 1.– Số tự nhiên liền trước chưa biết = Số tự nhiên liền sau nó đã biết – 1.

Số cần điền vào chỗ trống là số liền sau của số 5.Số liền sau của số 5 là số 6;Ta được dãy số là: 4; 5; 6.b) Số cần điền vào chỗ trống là số liền trước của số 87.Số liền trước của số 87 là số 86;Ta được dãy số là: 86; 87; 88.c) Số cần điền vào chỗ trống là số liền sau của số 896.Số liền sau của số 896 là số 897;Ta được dãy số là: 896; 897; 898.d) Số cần điền vào chỗ trống là số liền sau của số 9 999.Số liền sau của số 9 999 là số 10 000;Ta được dãy số là: 9 998; 9 999; 10 000.

Hướng dẫn giải bài tập trang 19 Toán 4 ngắn gọn

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-4-day-so-tu-nhien-31404n.aspx

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 48 Câu 1, 2, 3, 4

Giải vở bài t ập Toán 4 trang 48 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

Cách sử dụng sách giải Toán 4 học kỳ 2 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 48

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 39 Câu 1, 2, 3, 4

Giải vở bài t ập Toán 4 trang 39 tập 2 câu 1, 2, 3, 4

Cách sử dụng sách giải Toán 4 học kỳ 2 hiệu quả cho con

+ Sách tham khảo rất đa dạng, có loại chỉ gợi ý, có loại giải chi tiết, có sách kết hợp cả hai. Dù là sách gợi ý hay sách giải thì mỗi loại đều có giá trị riêng. Phụ huynh có vai trò giám sát định hướng cho con trong trường hợp nào thì dùng bài gợi ý, trường hợp nào thì đọc bài giải.

Ví dụ: Trước khi cho con đọc bài văn mẫu thì nên để con đọc bài gợi ý, tự làm bài; sau đó đọc văn mẫu để bổ sung thêm những ý thiếu hụt và học cách diễn đạt, cách sử dụng câu, từ.

+ Trong môn Văn nếu quá phụ thuộc vào các cuốn giải văn mẫu, đọc để thuộc lòng và vận dụng máy móc vào các bài tập làm văn thì rất nguy hiểm.

Phụ huynh chỉ nên mua những cuốn sách gợi ý cách làm bài chứ không nên mua sách văn mẫu, vì nó dễ khiến học sinh bắt chước, làm triệt tiêu đi tư duy sáng tạo và mất dần cảm xúc. Chỉ nên cho học sinh đọc các bài văn mẫu để học hỏi chứ tuyệt đối không khuyến khích con sử dụng cho bài văn của mình.

+ Trong môn Toán nếu con có lực học khá, giỏi thì nên mua sách giải sẵn các bài toán từ sách giáo khoa hoặc toán nâng cao để con tự đọc, tìm hiểu. Sau đó nói con trình bày lại. Quan trọng nhất là phải hiểu chứ không phải thuộc.

Nếu học sinh trung bình, yếu thì phải có người giảng giải, kèm cặp thêm. Những sách trình bày nhiều cách giải cho một bài toán thì chỉ phù hợp với học sinh khá giỏi.

Tags: bài tập toán lớp 4 học kỳ 2, vở bài tập toán lớp 4 tập 2, toán lớp 4 nâng cao, giải toán lớp 4, bài tập toán lớp 4, sách toán lớp 4, học toán lớp 4 miễn phí, giải toán 4 trang 39