Luyện Từ Và Câu: Mở Rộng Vốn Từ Ý Chí

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 Xếp các từ có tiếng chí sau đây vào hai nhóm trong bảng : chí phải, ý chí chí lí, chí thân, chi khí, chí tình, chí hướng, chí công, quyết chí. Phương pháp giải:

Con suy nghĩ và sắp xếp vào từng nhóm sao cho phù hợp.

b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn.

c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.

d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.

Phương pháp giải:

Con đọc kĩ từng trường hợp rồi lựa chọn.

Lời giải chi tiết:

Dòng b: Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước

Câu 3 Em chọn từ nào trong ngoặc đơn (nghị lực, quyết tâm, nản chí, quyết chí, kiên nhẫn, nguyện vọng) để điền vào ô trống ?

Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu…. Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không …Ở nhà, em tự tập viết bằng chân….của em làm cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu …, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng…. học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt…. trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú.

Phương pháp giải:

– Nghị lực: sức mạng tinh thần tạo cho con người sự kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước khó khăn, thử thách.

– Quyết tâm: Quyết và cố gắng thực hiện bằng được những điều đã đề ra, tuy biết là sẽ có khó khăn và rất nhiều trở ngại.

– Nản chí: Nản, không giữ vững được ý chí, thiếu kiên trì trước khó khăn, trở ngại.

– Quyết chí: Có ý chí và quyết tâm làm bằng được.

– Kiên nhẫn: Có khả năng tiếp tục làm việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng mặc dù thời gian kéo dài, kết quả còn chưa thấy.

– Nguyện vọng: Những điều mong muốn.

Lời giải chi tiết:

Nguyễn Ngọc Ký là một thiếu niên giàu nghị lực. Bị liệt cả hai tay, em buồn nhưng không nản chí. Ở nhà em tự tập viết bằng chân. Quyết tâm của em làm cho cô giáo cảm động, nhận em vào học. Trong quá trình học tập, cũng có lúc Ký thiếu kiên nhẫn, nhưng được cô giáo và các bạn luôn tận tình giúp đỡ, em càng quyết chí học hành. Cuối cùng, Ký đã vượt qua mọi khó khăn. Tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, Nguyễn Ngọc Ký đạt nguyện vọng trở thành thầy giáo và được tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú.

Câu 4 Mỗi câu tục ngữ sau đây khuyên người ta điều gì ?

a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

b) Nước lã mà vã nên hồ

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.

c) Có vất vả mới thanh nhàn

Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.

Phương pháp giải:

– Cơ đồ: sự nghiệp.

– Ngoan: khôn ngoan, giỏi giang, ngoan cường.

– Tàn: đồ dùng để che cho vua chúa, che kiệu trong các đám rước, có cán dài, có khung hình tròn bọc một tấm vải nhiễu, xung quanh có tua rủ.

Lời giải chi tiết:

a. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” khuyên người ta đừng sợ gian nan, vất vả, thử thách vì những khó khăn đó làm cho con người vững vàng, cứng cỏi hơn. 

b. “Nước lã mà vã nên hồ.

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan” khuyên người ta đừng ngại bắt đầu từ tay trắng mà làm nên sự nghiệp mới là người đáng nể phục.

c. “Có vất vả mới thanh nhàn. Không dưng ai dễ cầm tàn che cho” khuyên người ta phải làm lụng vất vả mới có lúc thanh nhàn, thành đạt.

chúng tôi

Phần Mở Rộng File Là Gì?

Một số hệ thống tập tin đặt phần mở rộng tên như một đặc tính của hệ thống đó. Tên của một hệ thống có thể bị hạn chế độ dài và định dạng của phần mở rộng. Trong một số trường hợp khác, phần mở rộng tên tập tin hay phần mở rộng file được coi là một phần của tên file mà không có sự phân biệt quá rạch ròi.

Phần mở rộng file là gì?

Phần mở rộng của file hay phần mở rộng tên tệp là các chữ cái được hiển thị ngay sau đoạn cuối cùng trong tên file. Ví dụ: File chúng tôi có phần mở rộng là .txt. Phần mở rộng này cho phép hệ điều hành biết loại file đó là gì và chương trình nào sẽ chạy khi bạn mở file này.

Quy tắc về cách định dạng phần mở rộng là phải bắt đầu bằng dấu chấm và có ít nhất một ký tự. Đối với hầu hết các trường hợp, phần mở rộng file bao gồm ba ký tự, thường là chữ cái hoặc chữ số. Một số ví dụ về phần mở rộng file bao gồm .txt, .mp3, .jpg và .gz, sẽ lần lượt đại diện cho các file văn bản, file mp3, file hình ảnh jpeg và file được nén bằng chương trình gzip. Như bạn có thể thấy, phần mở rộng thực tế cung cấp các thông tin cơ bản về loại file.

Khi cố gắng xác định phần mở rộng của một file, điều quan trọng cần nhớ là phần mở rộng chỉ đơn giản là đoạn cuối cùng trong một tên file và bao gồm các ký tự. Nếu không có các đoạn trong một tên file thì nó không có phần mở rộng. Để dễ dàng hơn trong việc hiểu phần mở rộng file là gì, vui lòng xem các ví dụ trong bảng bên dưới:

report_card.txt

.txt

Phần mở rộng là các ký tự sau dấu chấm

Terminal.app

.app

Phần mở rộng là các ký tự sau dấu chấm

Postcard.pdf.exe

.exe

Tên file loại này hơi rắc rối hơn bình thường, có tới 2 đoạn sau dấu chấm. Nhưng bạn nên nhớ nguyên tắc: Phần mở rộng chỉ là đoạn cuối cũng (bao gồm dấu chấm và các ký tự) mà thôi.

Như đã nói, một hệ điều hành biết chương trình nào cần sử dụng để xem, in hoặc chỉnh sửa một file cụ thể bằng cách xem phần mở rộng của nó. Nó có thể làm điều này bởi vì mỗi hệ điều hành trong cấu hình có một ánh xạ mặc định giữa một phần mở rộng tập tin và một chương trình cụ thể. Sử dụng thông tin này, khi người dùng nhấp vào một file, hoạt động đọc phần mở rộng file và sau đó khởi chạy ứng dụng được ánh xạ. Thông thường, nếu phần mở rộng không được hệ điều hành biết đến hoặc không có ánh xạ ứng dụng nào tồn tại, nó sẽ nhắc người dùng chỉ định chương trình muốn mở file.

Theo mặc định, Windows và Mac OS không hiển thị phần mở rộng tệp. Để xem các phần mở rộng tập tin, trước tiên bạn cần phải kích hoạt chúng hoặc cũng có thể thay đổi chương trình mà hệ điều hành sử dụng để mở một phần mở rộng cụ thể.

Cách thay đổi chương trình được liên kết với phần mở rộng file

Như đã đề cập, phần mở rộng file được ánh xạ tới một chương trình cụ thể để khi bạn cố gắng mở file, hệ điều hành sẽ biết ứng dụng nào sẽ khởi chạy. Có thể đôi lúc bạn muốn thay đổi liên kết mặc định, sử dụng chương trình khác để tự động mở file. Ví dụ, khi bạn mở một file hình ảnh trên Windows, nó sẽ mặc định sử dụng Windows Photo Viewer được cài sẵn. Trong tương lai nếu bạn tìm thấy một chương trình mới và muốn sử dụng nó để mở các file ảnh, bạn có thể thay đổi các liên kết cho file hình ảnh để mở chúng với chương trình mới.

Cách phần mềm độc hại sử dụng các phần mở rộng để lừa người dùng mở các file chứa virus

Một thủ thuật phổ biến mà các phần mềm độc hại sẽ sử dụng để lừa bạn chạy một chương trình nhiễm virus là gửi một file đính kèm email với tên file có chứa hai dấu chấm trong đó. Ví dụ sales_report.xls.exe. Như bạn có thể thấy file có phần mở rộng .exe, có nghĩa là nó là một tập tin thực thi. Nhưng bạn không nên chạy chương trình này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu phần mở rộng .exe bị xóa khỏi tên file và trở thành sales_reports.xls? Đó là một cái tên trông vô hại, và nếu bạn nhận được file này từ một người bạn, bạn sẽ nghĩ rằng nó an toàn và nhấp đúp vào nó. Khi bạn nhấp đúp vào nó, file sẽ được thực thi sau đó và lây nhiễm virus vào máy tính của bạn.

Những kẻ tạo ra phần mềm độc hại biết rằng phương thức này có thể đánh lừa nhiều người vì theo mặc định, Windows không hiển thị cho người dùng các phần mở rộng file. Do đó, nếu bạn chưa bật phần mở rộng file, cửa sổ sẽ chỉ hiển thị cho bạn mọi thứ trước đoạn cuối cùng trong tên file và bạn có thể nghĩ rằng đó là tên đầy đủ. Vì vậy, đây là một chiến thuật phổ biến cho những kẻ phát tán phần mềm độc hại hoặc những kẻ chuyên gửi thư rác vì chúng biết rằng Microsoft sẽ loại bỏ phần cuối cùng và làm cho file có vẻ như an toàn.

Do đó, điều quan trọng là luôn luôn hiển thị các phần mở rộng file trong Windows để bạn không bị đánh lừa bằng mẹo này.

Phần mở rộng các file âm thanh

.bmp

Bitmap hoặc BMP là một file hình ảnh được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap. Các file này thường được tìm thấy trong Windows.

.cur

Định dạng file CUR được sử dụng để lưu trữ các con trỏ có không hoạt ảnh trong Windows.

.ico

Định dạng file ICO được sử dụng để lưu trữ biểu tượng máy tính trong Microsoft Windows.

.gif

Graphics Interchange Format hay GIF là định dạng file hình ảnh được tạo bởi Compuserve. Đây là một định dạng phổ biến trên máy tính và Internet.

.jpg

File ảnh định dạng JPEG là một file phổ biến được tìm thấy trên máy tính và Internet.

.jpeg

Một phần mở rộng khác tương ứng với một file ảnh JPEG.

.png

Portable Network Graphic hay PNG là file hình ảnh được tạo để thay thế file GIF. Đây là một định dạng phổ biến trên máy tính và Internet.

.psd

Photoshop Document hay PSD là file được sử dụng để lưu trữ hình ảnh tạo bởi Adobe Photoshop.

.raw

Định dạng hình ảnh thô thường được các máy ảnh kỹ thuật số sử dụng để lưu ảnh ở định dạng hiện chưa được xử lý.

.tif

Tagged Image File Format hay TIF là một fle hình ảnh thường được các nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia sử dụng.

Phần mở rộng ứng dụng nơi làm việc và file văn bản

.csv

Comma Separated Value hay CSV là một file văn bản chứa các dòng dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy.

.doc

Word Document hay DOC là phần mở rộng mà Word sẽ lưu tài liệu của nó.

.docx

Bắt đầu từ Word 2007, định dạng file .docx trở thành file chuẩn mà Microsoft Word sẽ lưu.

.log

File văn bản thường chứa nhật ký văn bản về ứng dụng hoặc quy trình máy tính đã thực hiện hoặc truyền đi.

Portable Document Format hay PDF là định dạng file được tạo bởi Adobe Systems. Định dạng tệp này được sử dụng để tạo tài liệu chứa bố cục cố định cụ thể bất kể hệ điều hành hoặc ứng dụng đang mở chúng.

.pps

Tệp trình chiếu Microsoft PowerPoint.

.ppt

PowerPoint Document hay PPT là phần mở rộng mà PowerPoint sẽ lưu tài liệu.

.pptx

Bắt đầu từ PowerPoint 2007, định dạng file .pptx trở thành file chuẩn mà Microsoft PowerPoint sẽ lưu file.

.rtf

Rich Text Format hay RTF được tạo bởi Microsoft cho phép định dạng văn bản, chẳng hạn như in đậm hoặc gạch dưới, trong tài liệu văn bản.

.txt

File văn bản là tệp chứa dữ liệu văn bản không có bất kỳ định dạng nào.

.wpd

Định dạng tệp chuẩn để lưu tài liệu WordPerfect.

.wps

Một tài liệu Microsoft Works.

.xlr

Tệp bảng tính Microsoft Works.

.xls

Excel Document hay XLS là định dạng file tiêu chuẩn mà Microsoft Excel sẽ lưu file, nhưng đã được thay đổi thành .xlsx bắt đầu từ Excel 2007.

.xlsx

Bắt đầu từ Excel 2007, định dạng file .docx trở thành file chuẩn mà Microsoft Excel sẽ lưu file.

Phần mở rộng tệp nén hoặc tiện ích lưu trữ

Định dạng lưu trữ ban đầu được tạo bởi trình lưu trữ 7-Zip.

.bz2

File được nén bằng bzip2. Định dạng tệp này thường được sử dụng trên các hệ thống Linux và Unix.

.cab

Cabinet hay CAB là định dạng lưu trữ nén được Microsoft sử dụng.

.deb

Debian Software Package hay DEB là một tệp được dùng để cài đặt các ứng dụng trong Debian.

.gz

File được nén bằng gzip. Định dạng tệp này thường được sử dụng trên các hệ thống Linux và Unix.

.pkg

Package hay PKG là một tệp được sử dụng để cài đặt các ứng dụng trong Apple OS.

.rar

Roshal Archive hay RAR là định dạng lưu trữ được WinRar sử dụng.

.rpm

RPM Package Manager hay RPM là một tệp được sử dụng để cài đặt các ứng dụng trong hệ điều hành Linux.

.sit

Stuffit hay SIT là một tệp nén được phát triển bởi Stuffit.

.sitx

Stuffit X-compressed hay SITX là một tệp nén từ Stuffit.

.tar

Một tệp lưu trữ được tạo bởi tiện ích Tar. Loại định dạng tệp này thường được tìm thấy trên các hệ điều hành Linux và Unix.

.tar.gz

Đây là file tar được nén bằng tiện ích Gzip.

.zip

File ZIP là tệp lưu trữ nén. Đây là định dạng nén phổ biến nhất trên máy tính và trên Internet. Windows và Macintosh có hỗ trợ tích hợp cho các file Zip.

.Z

Một tệp đã được nén bằng lệnh compress của Linux hoặc Unix.

Phần mở rộng web và Internet Phần mở rộng hình ảnh trên ổ đĩa

.dmg

Apple Disk Image hay DMG là một tập tin có chứa kho lưu trữ của một đĩa cứng hoặc đĩa CD/DVD.

.iso

File ảnh ISO là một kho lưu trữ của một ổ đĩa quang, chẳng hạn như một ổ đĩa CD hoặc DVD.

Phần mở rộng e-mail Phần mở rộng thực thi Phần mở rộng Windows Phần mở rộng cài đặt Phần mở rộng Font Phần mở rộng các chương trình và file nguồn

Murray Vô Địch Giải Quần Vợt Ý Mở Rộng Đúng Ngày Sinh Nhật

Tay vợt người Anh Andy Murray đã đón sinh nhật lần thứ 29 không thể ngọt ngào hơn khi đánh bại đối thủ số 1 thế giới Novak Djokovic 2-0 (6-3, 6-3) trong trận chung kết để đoạt chức vô địch Giải quần vợt Ý mở rộng 2024.

Trái với trận thua ở chung kết Giải quần vợt Madrid mở rộng 2024 cách đây một tuần, trận này, Murray đã thi đấu gần như là hoàn hảo ở mọi đường bóng.

Ván đấu đầu tiên, tay vợt người Anh giành điểm break ở bàn đấu thứ tư để vượt lên dẫn trước Djokovic 3-1, rồi 4-1…. Murray không mắc bất kỳ sai lầm nào trong những bàn đấu còn lại để buộc đối thủ gác vợt với thất bại 3-6.

Sang ván hai, Djokovic dưới áp lực bảo vệ ngôi vương đã thi đấu có phần nôn nóng và mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Tận dụng điều này, Murray đã 2 lần giành điểm break ở các bàn đấu thứ 5 và 9, qua đó giành chiến thắng 6-3 để lên ngôi vô địch.

Chiến thắng này xuất phát từ sự xuất sắc của cá nhân Murray, tuy nhiên, không thể phủ nhận là Djokovic đã thi đấu không tốt vì chấn thương mắt cá chân anh gặp phải trong trận thắng Kei Nishikori ở bán kết.

Sau trận đấu, ban tổ chức cũng đã có hành động hết sức ý nghĩa khi dành tặng tay vợt người Anh một chiếc bánh sinh nhật.

Đây là lần đầu tiên Murray đăng quang ở Giải quần vợt Ý mở rộng. Danh hiệu này cũng giúp tay vợt người Anh đòi lại vị trí thứ 2 thế giới từ tay Roger Federer, được xem là bước chuẩn bị hoàn hảo cho Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) sắp tới.

*Ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 1 thế giới người Mỹ Serena Williams đã lên ngôi vô địch khi đánh bại đồng hương Madison Keys 2-0 (7-6, 6-3) trong trận chung kết.

Đây là danh hiệu đầu tiên của Serena sau 9 tháng trắng tay và là thứ tư của tay vợt người Mỹ ở Giải quần vợt Ý mở rộng. Lần gần nhất Serena lên ngôi tại Rome là vào năm 2002.

Theo Tuổi trẻ

Biết Chuyến Du Lịch Châu Âu Của Bạn: Giải Gôn Ý Mở Rộng

Giải golf Ý mở rộng đã trở thành một phần của lịch thi đấu Châu Âu kể từ mùa giải đầu tiên của tour diễn năm 1972. Nhưng giải đấu diễn ra xa hơn rất nhiều, lần đầu tiên được chơi vào năm 1925.

Mở Ý 2024

Thời điểm: 31 tháng 5 – 3 tháng 6

Vị trí: TBA của trang web

2024 Italian Open Tyrrell Hatton đã giành được giải Ý mở rộng năm 2024 với số điểm 263 chỉ là một cú đánh nhút nhát trong việc ghi lại kỷ lục ghi bàn. Hatton đóng cửa với mức 65 và kết thúc ở vị trí 21 dưới một điểm, tốt hơn một chút so với kình địch Kiradesh Aphibarnrat và Ross Fisher.

Giải đấu 2024 Francesco Molinari gắn liền kỷ lục của tất cả thời gian của giải đấu 262 (được thiết lập bởi Percy Alliss vào năm 1935) để giành chiến thắng bằng một cú đánh duy nhất trên Danny Willet. Molinari bắn 64-65 vào cuối tuần, kết thúc ở mức 22 dưới mệnh giá. Đó là chiến thắng thứ tư của Molinari trong chuyến lưu diễn Châu Âu, nhưng lần đầu tiên kể từ năm 2012. Chiến thắng Euro Tour đầu tiên của anh ấy được đưa vào giải Ý mở rộng năm 2006.

Trang web giải đấu European Tour

Bản ghi giải đấu mở Ý

Chấm điểm, 18 lỗ: 61 – Ian Poulter và Angel Cabrera, 2002

Chấm điểm, 72 lỗ: 262 – Francesco Molinari, 2024; Percy Alliss, 1935

Chiến thắng: 4 – Auguste Boyer và Flory Van Donck. Kể từ khi thành lập European Tour năm 1972, nhiều gôn thủ chia sẻ kỷ lục với hai chiến thắng.

Sân gôn mở cửa của Ý

Các khóa học hiện tại là Olgiata Golf Club ở vùng ngoại ô phía tây bắc của Rome.

Vào năm 2024, Italian Open chuyển đến Câu lạc bộ Gôn Milano ở Parco Reale di Monza, một vùng ngoại ô phía bắc của Milan. Đó là một trở về Milan, nơi sự kiện được tổ chức từ năm 2004-08.

Từ năm 2009 đến năm 2014, giải đấu được tổ chức tại Turin.

Trong lịch sử lâu dài của nó, giải đấu đã xoay quanh nhiều khóa học trên toàn nước Ý.

Sự kiện mở của Ý, Số liệu và Câu đố

Từ năm 1925 đến 1934, cửa hàng Ý mở rộng chỉ có 36 lỗ. Nó đã đi đến 72 lỗ bắt đầu vào năm 1935.

Hai gôn thủ chia sẻ kỷ lục giải đấu cho các trận thắng. Người Pháp Auguste Boyer (1926, 1928, 1930, 1931) và Flory van Donck của Bỉ (1938, 1947, 1953, 1955), mỗi người giành được bốn lần.

Boyer và van Donck cũng chia sẻ sự khác biệt khi trở thành người chiến thắng duy nhất trong lịch sử giải đấu – mặc dù chiến thắng liên tiếp của van Donck là chín năm. Làm thế nào? Lần đầu tiên ông thắng năm 1938, và sau đó Thế chiến II đã can thiệp. The Italian Open đã không được chơi lại cho đến năm 1947, và van Donck cũng đã giành chiến thắng đó. Chiến thắng back-to-back, cách nhau chín năm.

Có một khoảng trống dài khác trong lịch sử của giải đấu: The Italian Open đã không được chơi từ năm 1961-1970.

Một trong những chiến thắng cuối cùng của Billy Casper đã xảy ra tại giải mở rộng Ý năm 1975.

Peter Alliss đoạt giải Ý mở rộng vào năm 1958. Cha của ông, Percy Alliss, đã giành được hai lần, vào năm 1927 và 1935.

Ian Poulter là người chiến thắng hai lần của giải Italian Open, và chiến thắng của anh vào năm 2000 là lần đầu tiên anh tham gia Tour Châu Âu.

Trong vòng đầu tiên của giải đấu 2024, Nicolas Colsaerts đã gắn liền với kỷ lục Tour Châu Âu với 8 birdie liên tiếp.

Những người chiến thắng giải Ý mở rộng

(p-won playoff; thời tiết w rút ngắn)

2024 – Tyrrell Hatton, 263 2024 – Francesco Molinari, 262 2024 – Rikard Karlberg-p, 269 2014 – Hennie Otto, 268 2013 – Julien Quesne, 276 2012 – Gonzalo Fernandez-Castano, 264 2011 – Robert Rock, 267 2010 – Fredrik Andersson Hed, 268 2009 – Daniel Vancsik, 267 2008 – Hennie Otto, 263 2007 – Gonzalo Fernandez-Castano-p, 200-w 2006 – Francesco Molinari, 265 tuổi 2005 – Steve Webster, 270 2004 – Graeme McDowell-p, 197-w 2003 – Mathias Gronberg, 271 2002 – Ian Poulter, 197-w 2001 – Gregory Havret, 268 2000 – Ian Poulter, 267 1999 – Dean Robertson, 271 1998 – Patrik Sjoland, 195-w 1997 – Bernhard Langer, 273 1996 – Jim Payne, 275 1995 – Sam Torrance, 269 1994 – Eduardo Romero, 272 1993 – Greg Turner, 267 1992 – Sandy Lyle, 270 1991 – Craig Parry, 279 1990 – Richard Boxall, 267 tuổi 1989 – Ronan Rafferty, 273 1988 – Greg Norman , 270 1987 – Sam Torrance-p, 271 1986 – David Feherty-p, 270 1985 – Manuel Pinero, 267 1984 – Sandy Lyle , 277 1983 – Bernhard Langer -p, 271 1982 – Mark James, 280 1981 – Jose Maria Canizares-p, 280 1980 – Massimo Mannelli, 276 1979 – Brian Barnes-p, 281 1978 – Dale Hayes, 293 1977 – Ángel Gallardo-p, 286 1976 – Baldovino Dassu, 280 1975 – Billy Casper, 286 1974 – Peter Oosterhuis, 249-w 1973 – Tony Jacklin , 284 1972 – Norman Wood, 271 1971 – Ramon Sota, 282 1961-70 – Không chơi 1960 – Brian Wilkes, 285 1959 – Peter Thomson , 269 tuổi 1958 – Peter Alliss, 282 1957 – Harold Henning, 273 1956 – Antonio Cerda, 284 1955 – Flory Van Donck, 287 1954 – Ugo Grappasonni, 272 1953 – Flory Van Donck, 267 1952 – Eric Brown, 273 1951 – Jimmy Adams, 289 1950 – Ugo Grappasonni, 281 1949 – Hassan Hassanein, 263 1948 – Aldo Casera, 267 1947 – Flory Van Donck, 263 1939-46 – Không chơi 1938 – Flory Van Donck, 276 1937 – Marcel Dallemagne, 276 1936 – Henry Cotton , 268 1935 – Percy Alliss, 262 1934 – N.

Nutley, 132 1933 – Không chơi 1932 – Aubrey Boomer, 143 1931 – Auguste Boyer, 141 tuổi 1930 – Auguste Boyer, 140 1929 – Rene Golias, 143 1928 – Auguste Boyer, 145 1927 – Percy Alliss, 145 1926 – Auguste Boyer, 147 tuổi 1925 – Francesco Pasquali, 154

Alternative articles

Những Ứng Cử Viên Vô Địch Thẳng Tiến Ở Giải Quần Vợt Ý Mở Rộng

Novak Djokovic đã có khởi đầu tốt tại Giải Ý mở rộng 2024 vào thứ Tư, 16/9, tiến vào vòng thứ ba của giải đấu trên sân đất nện trong trận đầu tiên kể từ khi anh bị truất quyền thi đấu ở Mỹ mở rồng hồi đầu tháng này.

Tay vợt số một thế giới, người được miễn vòng đầu tiên tại Rome, đã vượt qua tay vợt chủ nhà nhận suất đặc cách Salvatore Caruso 6-3, 6-2 tại Foro Italico.

Nole đã 4 lần vô địch tại Rome, và anh sẽ đấu với người đồng hương Serbia Filip Krajinovic hoặc Marco Cecchinato để giành một suất vào tứ kết.

Djokovic đã bất bại trong năm 2024, trước khi dừng cuộc chơi sớm ở New York vào ngày 7/9 sau khi anh vô tình đánh bóng trúng trọng tài biên.

Hạt giống số 2 đấu với tay vợt người Tây Ban Nha Pablo Carreno, người vừa vào bán kết Mỹ mở rộng, để giành một suất vào vòng 3.

Hạt giống số 6 người Bỉ, David Goffin, đã thua trận đấu ở vòng 2 với tỷ số 2-6, 2-6 trước Marin Cilic của Croatia trong trận đấu cuối cùng cho giải Pháp mở rộng ở Roland Garros từ ngày 27/9.

Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 1 Simona Halep dễ dàng lấy vé vào vòng 3 sau chiến thắng 6-3, 6-4 trước tay vợt chủ nhà Jasmine Paolini.

Trước đó, tay vợt 28 tuổi người Romania quyết định bỏ Giải Mỹ mở rộng do e ngại Covid-19. Rào cản tiếp theo của cô là Amanda Anisimova (Mỹ) hoặc tay vợt người Ukraine Dayana Yastremska.

Halep đang phấn đấu cải thiện thành tích tại Rome, sau khi để thua ở chung kết năm 2024 và 2024 trước cùng đối thủ người Ukraine Elina Svitolina.

Hạt giống số 6 người Thụy Sĩ Belinda Bencic thúc thủ 3-6, 1-6 ở vòng 2 trước tay vợt hạng 86 thế giới người Montenegro Danka Kovinic.

Trong khi đó, Elise Mertens của Bỉ đánh bại tay vợt người Ba Lan Pole Magda Linette 6-2, 6-4 tại giải đấu có tính chất làm nền cho Pháp mở rộng 2024./.

Huyền Linh