Hãy Giải Phóng Dung Lượng Youtube / Top 12 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Cách Giải Phóng Dung Lượng Samsung

Lý do cần giải phóng dung lượng Samsung

Hầu hết các điện thoại Samsung Galaxy hiện đại may mắn có ít nhất 64GB dung lượng lưu trữ, nhưng đôi khi điều đó không đủ cho tất cả ảnh, video, nhạc hoặc các tệp khác mà bạn muốn mang theo. Khi bạn đạt đến giới hạn dung lượng lưu trữ của thiết bị, đôi khi bạn phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn về những gì nên giữ và những gì cần cắt bỏ.

Những game, ảnh, ứng dụng bạn muốn tải lại không có đủ dung lượng để tải xuống. Các ứng dụng hiện đang có trên máy thì chạy chậm và có khi không hoạt động. Ảnh và video bạn tạo không được lưu do bộ nhớ tràn đầy, không thể lưu trữ được nữa. Những bất tiện này sẽ được giải quyết ngay khi bạn giải phóng dung lượng Samsung.

Cách giải phóng dung lượng Samsung Galaxy của bạn ở cấp hệ thống

Cách giải phóng dung lượng Samsung Galaxy cho mỗi ứng dụng

Bước 1: Quay lại menu chính của ứng dụng Cài đặt . Bước 2: Cuộn xuống và nhấn vào Ứng dụng . Bước 3: Cuộn qua danh sách các ứng dụng của bạn và chú ý đến dung lượng bộ nhớ mà mỗi ứng dụng đang sử dụng (được viết bằng văn bản nhỏ hơn bên dưới tên ứng dụng). Bước 4: Nhấn vào một ứng dụng có bộ nhớ mà bạn muốn xóa (ở đây tôi sẽ nhấn vào Amazon Music).

Bước 5: Nhấn vào Bộ nhớ . Bước 6: Nhấn vào Xóa bộ nhớ cache để xóa các tệp tạm thời và giải phóng một số dung lượng. Bước 7: Nhấn vào Xóa dữ liệu để xóa tất cả các tệp ứng dụng và giải phóng thêm dung lượng.

Nếu bạn thấy mình sắp vượt quá giới hạn bộ nhớ của mình, lặp đi lặp lại, bạn có thể muốn xem xét việc tải một số hoặc tất cả nội dung phương tiện của mình lên đám mây.

Có một dịch vụ như Google Photos sao lưu và đồng bộ hóa ảnh của bạn để bạn không cần lưu trữ chúng trên thiết bị của mình. Cố gắng phát trực tuyến danh sách phát Spotify hoặc YouTube Music của bạn qua Wi-Fi hoặc nếu bạn có gói dữ liệu không giới hạn thay vì tải chúng xuống điện thoại.

Ngoài ra, nếu điện thoại của bạn có dung lượng cho thẻ nhớ microSD có thể tháo rời, bạn có thể nên đầu tư vào đó để sao lưu bổ sung trên thiết bị.

Đó là các cách giải phóng dung lượng Samsung Galaxy mà Techcare đã gợi ý cho bạn, nếu bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào hãy lên hệ hotline của chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất.

Giải Phóng Dung Lượng Bộ Nhớ

Lúc này, bạn sẽ có một danh sách email với các tệp đính kèm lớn hơn ‘X’ byte. Xem lại các email và xóa các tệp đính kèm khi cần thiết.

Phương pháp 4: Xoá thư email với tệp đính kèm bằng cách sử dụng công việc xóa hàng loạt

Cảnh báo

Chọn Xóa Bản ghi Hàng loạt và sau đó trong thanh menu, chọn Mới. Điều này mở trình hướng dẫn xóa hàng loạt.

Chọn Tiếp theo.

Trong danh sách tìm kiếm, chọn Thư email.

Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

Lý do trạng thái – bằng – Đã hoàn tất

Kết thúc thực sự – muộn hơn X tháng -1

Tệp đính kèm (Mục)

Kích cỡ tệp (byte) – lớn hơn – trong hộp văn bản, nhập một giá trị byte, chẳng hạn như 1.048.576 (đây là nhị phân cho 1MB).

Nhóm hàng một tiêu chí:

Chọn mũi tên bên cạnh mỗi hàng tiêu chí và sau đó chọn Chọn Hàng.

Với cả hai hàng được chọn, chọn Nhóm VÀ.

Chọn Tiếp theo.

Trong hộp văn bản tên, nhập tên cho việc xóa hàng loạt.

Chọn ngày giờ cho thời gian bắt đầu công việc; tốt hơn là lúc người dùng không sử dụng ứng dụng Customer Engagement.

Chọn chạy công việc này sau mỗi hộp kiểm, và sau đó trong danh sách ngày, chọn tần suất bạn muốn công việc để chạy.

Nếu bạn muốn một email thông báo được gửi, chọn gửi một email cho tôi (email@domain.com) khi công việc này kết thúc hộp kiểm.

  Chọn Tiếp theo, xem lại lệnh xóa hàng loạt và sau đó chọn Gửi để tạo công việc bình thường.

  Cảnh báo

  Chọn Tìm kiếm Nâng cao.

  Trong tìm danh sách, chọn ghi chú.

  Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

  Kích cỡ tệp (byte) – lớn hơn – trong hộp văn bản, nhập một giá trị byte, chẳng hạn như 1048576.

   Chọn Kết quả.

   Bây giờ bạn sẽ có một danh sách các tệp đính kèm lớn hơn cỡ bạn chỉ định.

    Chọn từng tệp đính kèm hoặc nhiều tệp đính kèm và sau đó chọn Xóa (X).

    Phương pháp 6: Xoá ghi chú với tệp đính kèm bằng cách sử dụng công việc xóa hàng loạt

    Cảnh báo

    Chọn Xóa Bản ghi Hàng loạt và sau đó trong thanh menu, chọn Mới. Điều này mở trình hướng dẫn xóa hàng loạt.

    Chọn Tiếp theo.

    Trong tìm danh sách, chọn ghi chú.

    Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

    Kích cỡ tệp (byte) – lớn hơn – trong hộp văn bản, nhập một giá trị byte, chẳng hạn như 1048576.

    Được tạo vào – muộn hơn X tháng -1

    Nhóm hàng hai tiêu chí:

    Chọn mũi tên bên cạnh mỗi hàng tiêu chí và sau đó chọn Chọn Hàng.

    Với tất cả ba hàng đã chọn, chọn Nhóm VÀ.

    Chọn Tiếp theo.

    Trong hộp văn bản tên, nhập tên cho việc xóa hàng loạt.

    Chọn ngày giờ cho thời gian bắt đầu công việc; tốt hơn là lúc người dùng không sử dụng ứng dụng Customer Engagement.

    Chọn chạy công việc này sau mỗi hộp kiểm, và sau đó trong danh sách ngày, chọn tần suất bạn muốn công việc để chạy.

    Nếu bạn muốn một email thông báo được gửi, chọn gửi một email cho tôi (email@domain.com) khi công việc này kết thúc hộp kiểm.

     Chọn Tiếp theo, xem lại lệnh xóa hàng loạt và sau đó chọn Gửi để tạo công việc bình thường.

     Giảm dung lượng lưu trữ nhật ký

     Phương pháp 10: Xóa Nhật ký kiểm tra

     Khi bạn bật tính năng kiểm tra, ứng dụng Customer Engagement sẽ tạo nhật ký kiểm tra để lưu trữ lịch sử kiểm tra bản ghi. Bạn có thể xóa những nhật ký kiểm tra để giải phóng dung lượng khi chúng không còn cần thiết.

     Cảnh báo

     Khi bạn xoá một nhật ký kiểm tra, bạn không còn có thể xem lịch sử kiểm tra cho khoảng thời gian được bao gồm trong nhật ký kiểm tra đó.

     Trong khu vực Kiểm tra, chọn Quản lý Nhật ký Kiểm tra.

     Chọn nhật ký kiểm tra cũ nhất, sau đó chọn Xóa Nhật ký.

      Trong thư xác nhận, chọn OK.

      Lưu ý

      Bạn chỉ có thể xóa nhật ký kiểm tra cũ nhất trong hệ thống. Xóa nhiều hơn một nhật ký kiểm tra lặp lại việc xóa nhật ký kiểm tra có sẵn cũ nhất cho đến khi bạn đã xóa đủ nhật ký.

      Giảm dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu

      Phương pháp 1: Xóa email hàn loạt và các phiên bản quy trình làm việc bằng công việc xóa hàng loạt

      Cảnh báo

      Nếu bạn xoá dữ liệu này, bạn sẽ không thể cho biết nếu một email được gửi qua email hàng loạt hoặc nếu một quy tắc quy trình làm việc chạy với một hồ sơ. Các email được gửi và tác vụ chạy chạy với hồ sơ trong quy trình làm việc sẽ vẫn giữ nguyên.

      Chọn Xóa Bản ghi Hàng loạt. Trong thanh menu, chọn Mới. Điều này mở trình hướng dẫn xóa hàng loạt.

      Chọn Tiếp theo.

      Trong tìm danh sách, chọn công việc hệ thống.

      Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

      Loại công việc hệ thống – bằng – email hàng loạt; Quy trình làm việc;

      Lý do trạng thái – bằng – Đã thành công

      Hoàn tất vào – muộn hơn X tháng -1

      Nhóm hàng ba tiêu chí:

      Chọn mũi tên bên cạnh mỗi hàng tiêu chí và sau đó chọn Chọn Hàng.

      Với tất cả ba hàng đã chọn, chọn Nhóm VÀ.

      Chọn Tiếp theo.

      Trong hộp văn bản tên, nhập tên cho việc xóa hàng loạt.

      Chọn ngày giờ cho thời gian bắt đầu công việc; tốt hơn là lúc người dùng không sử dụng ứng dụng Customer Engagement.

      Chọn chạy công việc này sau mỗi hộp kiểm, và sau đó trong danh sách ngày, chọn tần suất bạn muốn công việc để chạy.

      Nếu bạn muốn một email thông báo được gửi, chọn gửi một email cho tôi (email@domain.com) khi công việc này kết thúc hộp kiểm.

       Chọn Tiếp theo, xem lại lệnh xóa hàng loạt và sau đó chọn Gửi để tạo công việc bình thường.

       Phương pháp 2: Đánh giá và xóa quy trình công việc bị tạm ngưng

       Đôi khi quy trình công việc sẽ nhập một tình trạng tạm ngừng bởi vì có một điều kiện mà sẽ không bao giờ được đáp ứng hoặc một số lý do khác sẽ không cho phép quy trình làm việc tiếp tục.

       Cảnh báo

       Một số quy trình công việc sẽ trong trạng thái tạm ngừng vì chúng đang chờ đợi một điều kiện mà chưa được được đáp ứng, như mong đợi. Ví dụ, một công việc có thể chờ đợi một nhiệm vụ được hoàn thành.

       Chọn Tìm kiếm Nâng cao.

       Trong tìm danh sách, chọn công việc hệ thống.

       Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

       Loại công việc hệ thống – bằng – quy trình làm việc

       Lý do trạng thái – bằng – Đang đợi

       Nhóm hàng hai tiêu chí:

       Chọn mũi tên bên cạnh mỗi hàng tiêu chí và sau đó chọn Chọn Hàng.

       Với cả hai hàng được chọn, chọn Nhóm VÀ.

       Chọn Kết quả.

       Trong cửa sổ kết quả, bạn có thể mở mỗi mục để xác định cho dù quy trình công việc có thể bị xóa.

       Phương pháp 7: Loại bỏ các công việc phát hiện trùng lặp với số lượng lớn và bản sao được liên kết của hồ sơ trùng lặp

       Mỗi khi một công việc phát hiện trùng lặp chạy, một bản sao của mỗi hồ sơ trùng lặp được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu như là một phần của công việc phát hiện trùng lặp. Ví dụ, nếu bạn có 100 hồ sơ trùng lặp, mỗi khi bạn chạy một công việc phát hiện trùng lặp mà tìm thấy những bản sao này, cho dù đó là hướng dẫn sử dụng hoặc lặp lại, 100 hồ sơ trùng lặp này sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trong trường hợp mà công việc trùng lặp đó cho đến khi các bản sao được trộn hoặc xóa bỏ, hoặc cho đến khi trường hợp phát hiện trùng lặp đó bị xóa.

       Chọn Công việc Phát hiện Sự trùng lặp.

       Chọn các phiên bản công việc phát hiện sự trùng lặp mà bạn muốn xóa và sau đó chọn Xóa (X).

       Để tránh lãng phí dung lượng lưu trữ, đảm bảo rằng bản sao được giải quyết nhanh chóng để chúng không được báo cáo trong nhiều công việc phát hiện trùng lặp.

       Phương pháp 8: Xoá số lượng lớn trường hợp nhập bằng cách sử dụng công việc xóa hàng loạt

       Cảnh báo

       Sau khi bạn xóa công việc nhập hàng loạt này, bạn sẽ không thể xem dữ liệu được nhập và bạn không thể quay trở lại dữ liệu đã nhập.

       Chọn Xóa Bản ghi Hàng loạt và sau đó trong thanh menu, chọn Mới. Điều này mở trình hướng dẫn xóa hàng loạt.

       Chọn Tiếp theo.

       Trong tìm danh sách, chọn công việc hệ thống.

       Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

       Loại công việc hệ thống – bằng – nhập

       Lý do trạng thái – bằng – Đã thành công

       Hoàn tất vào – muộn hơn X tháng -1

       Nhóm hàng ba tiêu chí:

       Chọn mũi tên bên cạnh mỗi hàng tiêu chí và sau đó chọn Chọn Hàng.

       Với tất cả ba hàng đã chọn, chọn Nhóm VÀ.

       Chọn Tiếp theo.

       Trong hộp văn bản tên, nhập tên cho việc xóa hàng loạt.

       Chọn ngày giờ cho thời gian bắt đầu công việc; tốt hơn là lúc người dùng không sử dụng ứng dụng Customer Engagement.

       Chọn chạy công việc này sau mỗi hộp kiểm, và sau đó trong danh sách ngày, chọn tần suất bạn muốn công việc để chạy.

       Nếu bạn muốn một email thông báo được gửi, chọn gửi một email cho tôi (email@domain.com) khi công việc này kết thúc hộp kiểm.

        Chọn Tiếp theo, xem lại lệnh xóa hàng loạt và sau đó chọn Gửi để tạo công việc bình thường.

        Phương pháp 9: Xoá trường hợp công việc xóa hàng loạt bằng cách sử dụng công việc xóa hàng loạt

        Khi bạn đang xóa dữ liệu hàng loạt, chẳng hạn như trong nhiều phương pháp được diễn tả trong bài viết này, một công việc hệ thống xóa hàng loạt được tạo ra và có thể bị xóa.

        Cảnh báo

        Sau khi xóa những công việc này, bạn sẽ mất lịch sử của các công việc xóa hàng loạt mà bạn đã chạy trước đó.

        Chọn Xóa Bản ghi Hàng loạt và sau đó trong thanh menu, chọn Mới. Điều này mở trình hướng dẫn xóa hàng loạt.

        Chọn Tiếp theo.

        Trong tìm danh sách, chọn công việc hệ thống.

        Trong vùng tiêu chí tìm kiếm, thêm tiêu chí tương tự như mục sau đây:

        Loại công việc hệ thống – bằng – xóa hàng loạt

        Lý do trạng thái – bằng – Đã thành công

        Hoàn tất vào – muộn hơn X tháng -1

        Lưu ý

        Bạn cũng có thể xóa công việc đã không thành công hoặc bị hủy bỏ.

        Nhóm hàng ba tiêu chí:

        Chọn mũi tên bên cạnh mỗi hàng tiêu chí và sau đó chọn Chọn Hàng.

        Với tất cả ba hàng đã chọn, chọn Nhóm VÀ.

        Chọn Tiếp theo.

        Trong hộp văn bản tên, nhập tên cho việc xóa hàng loạt.

        Chọn ngày giờ cho thời gian bắt đầu công việc; tốt hơn là lúc người dùng không sử dụng ứng dụng Customer Engagement.

        Chọn chạy công việc này sau mỗi hộp kiểm, và sau đó trong danh sách ngày, chọn tần suất bạn muốn công việc để chạy.

        Nếu bạn muốn một email thông báo được gửi, chọn gửi một email cho tôi (email@domain.com) khi công việc này kết thúc hộp kiểm.

         Chọn Tiếp theo, xem lại lệnh xóa hàng loạt và sau đó chọn Gửi để tạo công việc bình thường.

         Giải phóng dung lượng dùng để phê duyệt luồng

         Hãy xem Xóa lịch sử phê duyệt khỏi Power Automate.

         Dung lượng bộ nhớ Dataverse

         Trang này có hữu ích không?

         Bạn còn phản hồi nào nữa không?

         Ý kiến phản hồi sẽ được gửi đến Microsoft: Bằng cách nhấn nút gửi, ý kiến phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Chính sách về quyền riêng tư.

         Cảm ơn bạn.

#1 Cách Giải Phóng Dung Lượng Gmail

Gmail của bạn đã đầy và bạn không biết cách giải phóng dung lượng Gmail của mình trong thời gian chờ đợi. Hãy ghi nhớ những bài viết của chúng tôi hoặc bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn những cách giải phóng dung lượng Gmail.

Giải phóng dung lượng trên Gmail là cần thiết ngay cả khi Gmail của bạn chỉ chiếm khoảng 20% ​​đến 30% tổng dung lượng. Như các bạn đã biết, ngay từ khi chúng ta đăng ký Gmail thành công, mỗi tài khoản sẽ được cung cấp dung lượng Gmail cố định với Google Drive và dung lượng đó sẽ không thay đổi so với khi bạn đăng ký Gmail không sử dụng. lần nữa.

Nếu bạn là người thường xuyên đăng nhập vào Gmail để làm việc thì chắc chắn bạn cần giải phóng dung lượng Gmail. Hãy tưởng tượng nếu mỗi tệp đính kèm dung lượng lên đến 25 MB và một ngày đăng nhập gmail bạn phải nhận hàng chục tệp tin như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Việc giải phóng dung lượng Gmail như thế nào hãy để chúng tôi lo, bạn chỉ cần xem và làm theo.

Hướng dẫn giải phóng dung lượng trên Gmail

Trong bài viết này chúng tôi sẽ sử dụng Công cụ tìm kiếm Gmail Đây là một công cụ vô cùng hữu ích mà chắc chắn sau khi đọc xong bài viết này bạn cũng sẽ bất ngờ vì những tính năng mà nó mang lại.

Cách đầu tiên để giải phóng dung lượng trên Gmail là xóa các tệp đính kèm bạn nhận được hoặc gửi từ Gmail. Sau khi được gửi cho bạn, những tệp đính kèm này sẽ ở đó mãi mãi và với một mẹo nhỏ sẽ giúp bạn giải phóng dung lượng Gmail của mình theo cách này.

1. Xóa các tệp đính kèm trong Gmail

Trên công cụ tìm kiếm, bạn gõ lệnh tên tệp: PDF để tìm kiếm tệp đính kèm PDF được gửi cho bạn.

Ngoài ra PDF bạn có thể thay thế bằng Doc, MP3, MP4, txt hoặc các định dạng PowerPoint, Excel hoặc RAR mà Gmail cho phép bạn gửi đi để tìm kiếm. Và sau đó bạn chỉ cần xóa nó đi là xong.

Một ví dụ tương tự là xóa tệp JPG chỉ bằng mã tên tệp: jpg và tìm kiếm kết quả để xóa chúng sau này, giải phóng dung lượng Gmail.

Nếu bạn không nhớ định dạng tệp cụ thể, bạn nên giải phóng dung lượng Gmail bằng cách tìm kiếm theo kích thước tệp với mã Lớn hơn hoặc Nhỏ hơn. Cụ thể, để tìm tất cả các tệp lớn hơn 1 MB, chúng tôi sử dụng mã Lớn hơn: 1MB sẽ cho ra kết quả như hình bên dưới.

Việc còn lại là chọn chúng rồi xóa đi, bạn có thể tìm kiếm 2MB, 5MB hoặc bất cứ số nào bạn muốn.

2. Tìm kiếm tệp theo kích thước trong Gmail

Thùng rác và Spam là kẻ thù chính của Gmail hiện nay, hàng ngày có rất nhiều email rác được gửi đến và bạn cảm thấy thực sự phiền lòng vì chúng. Để xóa tin nhắn Spam, chỉ cần nhập mã in: thư rác và sau đó xóa tất cả các tin nhắn trong đó.

Thùng rác Đây là nơi chứa Mail chúng ta đã xóa ở các mục khác, thay vì xóa hoàn toàn hệ thống sẽ cho bạn chuyển vào thùng rác và 30 ngày lấy lại trước khi xóa. Nếu bạn không muốn giữ nó thì chỉ cần gõ mã vào: thùng rác và sau đó xóa lại, hành động này sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

3. Dọn sạch thùng rác và thư mục Spam

Chế độ Văn bản thuần túy còn được gọi là chế độ văn bản thuần túy, chế độ cho phép bạn gửi thư ở dạng cơ bản chỉ với văn bản. Sẽ không có hình ảnh, dấu ngoặc kép, văn bản in màu hoặc in đậm trong chế độ này. Điều này sẽ làm giảm số lượng thư được gửi sẽ được lưu trữ trong hộp thư đến của bạn.

Hệ thống của Gmail khá thông minh giúp bạn có thể lọc ra những email cũ theo thời gian. Ví dụ: chúng tôi muốn giải phóng dung lượng Gmail bằng các Email đã được gửi từ 1 tháng trước và sẽ sử dụng chúng Lệnh old_than: 1m.

Đối với 1m ở đây là 1 Tháng (1 tháng), bạn có thể sử dụng tương tự với w = week: tuần, d = day: ngày hoặc y = year: năm với các số tương ứng phía trước. Hệ thống sẽ tự động lọc những số đó ra để bạn xóa

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bộ lọc các tin nhắn đã đọc hoặc chưa đọc Chưa đọc để tìm các tin nhắn đã bị xóa bằng mã tìm kiếm. trong: hộp thư đến là: đọc (hoặc là chưa đọc) nếu đã đọc hoặc chưa đọc tương ứng và sau đó giải phóng Gmail với chúng.

4. Sử dụng chế độ Văn bản thuần túy khi gửi tin nhắn

Đây là một cách khá hiệu quả giúp bạn xóa toàn bộ Gmail, kể cả những mail quan trọng mà không sợ thất lạc, đó là sao lưu Gmail trước khi xóa. Ngay cả khi chúng ta không giải phóng dung lượng trên Gmail thì việc sao lưu gmail vẫn là việc cần làm. chúng tôi đã có hướng dẫn thủ thuật này và nếu bạn quan tâm có thể truy cập vào link để hướng dẫn Sao lưu Gmail vào máy tính của bạn ngay chỗ này.

5. Xóa Email Cũ, Đọc Email.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-giai-phong-dung-luong-gmail-30156n.aspx Thuthuat.edu.vn.vn cũng khuyên bạn nên hình thành thói quen đăng nhập Gmail, đọc mail và lọc thư hoặc xóa những thư rác không cần thiết sau đó để không gian của Gmail luôn trống cũng như giúp bạn quản lý hộp thư tốt hơn.

Đánh giá của bạn?

, không xóa gmail, không thùng rác trong gmail,

✤ Top 20 bài viết Thủ Thuật Email mới nhất :

6. Sao lưu Gmail trước khi xóa

Giải Phóng Dung Lượng Trên Icloud

Bạn đã để iPhone tự động đồng bộ bất kỳ loại tệp nào với iCloud và bây giờ dung lượng 5GB do tài khoản của bạn cung cấp (tài khoản cơ bản, miễn phí) bắt đầu bị chặt chẽ? Nó có thể dự đoán được, nhưng đừng lo lắng: có một số thủ thuật bạn có thể đưa vào thực tiễn để ngăn chặn vấn đề và giải phóng không gian trên iCloud. Ít nhất là tạm thời. Tôi không muốn cho bạn ảo giác giả. Nếu bạn muốn khai thác tiềm năng của iCloud đến 100%, lưu ảnh của bạn, video trực tuyến và tạo bản sao lưu hoàn chỉnh các thiết bị của bạn, gói dịch vụ miễn phí không đủ. Các chức năng như Thư viện ảnh iCloud, cho phép bạn lưu trữ trực tuyến tất cả ảnh và video được tạo bằng thiết bị iOS, yêu cầu nhiều dung lượng hơn 5GB do phiên bản dịch vụ miễn phí cung cấp … và không cần tối ưu hóa, bạn cần buộc đăng ký một trong các gói trả phí của iCloud (bắt đầu từ 0,99 euro cho 50GB dung lượng lưu trữ).

Điều đó nói rằng, hãy đi thẳng vào công việc và xem cách tận dụng tối đa không gian mà Apple đặt theo ý của chúng tôi trên “đám mây”. Cho dù bạn đã đăng ký gói trả tiền cho iCloud hoặc vẫn đang “đấu tranh” với phiên bản miễn phí của dịch vụ, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy ý tưởng để quản lý tài khoản của mình tốt hơn hoặc ít nhất tôi cũng hy vọng như vậy.

Giải phóng dung lượng trên iCloud từ iPhone / iPad

Nếu bạn muốn

Tắt và xóa on trên màn hình mở.

Để đảm bảo rằng bản sao lưu thực sự đề cập đến một thiết bị mà bạn không còn sử dụng nữa, hãy kiểm tra ngày sao lưu cuối cùng(mà bạn có thể xem bằng cách nhấn vào tên dự phòng) và đảm bảo rằng không có văn bản nào bên cạnh tên thiết bị iPhone

hoặc iPadnày (có nghĩa là bản sao lưu đã chọn thuộc về thiết bị hiện đang được sử dụng). Ảnh và video Bạn đã bật tính năng

iCloud Photo Library chưa? Trong trường hợp này, bạn có thể giải phóng rất nhiều không gian trên iCloud (và trên bộ nhớ của iPhone / iPad) bằng cách mở ứng dụngẢnh và xóa tất cả ảnh cũng như tất cả các video mà bạn có vẻ thừa. Hãy nhớ rằng sau khi xóa chúng, ảnh và video sẽ kết thúc trong albumĐã xóa iOS gần đây cho phép bạn khôi phục chúng trong khoảng thời gian khoảng 40 ngày. Để xóa vĩnh viễn ảnh hoặc video khỏi iCloud (và khỏi thiết bị của bạn), bạn cũng phải xóa ảnh hoặc video khỏi album đó. Để xóa một bức ảnh hoặc video từ thiết bị của bạn, khởi động ảnh

ứng dụng, chọn nó và nhấn nó vào biểu tượng thùng rác củanằm ở góc dưới bên phải và sau đó nhấp vào Xóa ảnh nút/ video Xóa xuất hiện trên màn hình. Để xóa nhiều mục cùng lúc, nhấn vào nút Selectnằm ở phía trên bên phải, đặt một dấu kiểm bên cạnh hình thu nhỏ của các nội dung bị xóa và làm cho “vòi” vào biểu tượng của thùng rác

và sau đó vào nút Xóa ảnh xx / Xóa xx video xuất hiện trên màn hình. Để xóa albumthời gian gần đây loại bỏ họ đang “đậu” ảnh và video bị xóa, chọn thẻ Albumứng dụngẢnh (phía dưới bên phải), album đã đithời gian gần đây loại bỏ và “nhấn” trước tiên trên nútChọn located nằm ở trên cùng bên phải và sau đó nhấp vào tùy chọn Xóa tất cả tùy chọn ở phía dưới cùng bên trái.Để xúc tiến việc “làm sạch” của thư viện ảnh của bạn có thể dựa vào các ứng dụng như Flic và Screeny, cho phép bạn xóa ảnh và ảnh chụp màn hình trong một thoải mái hơn so với những người được phép thực hiện việc áp dụng Hình iOS. Nếu chức năng Streaming Photosđược kích hoạt trên tài khoản iCloud của bạn, đừng lo lắng: điều đó, không giống như Thư viện ảnh iCloud, không làm xói mòn dung lượng trống trên iCloud Drive. Để biết thêm thông tin về Ảnh và Thư viện ảnh trực tuyến iCloud, sự khác biệt và điểm mạnh và điểm yếu chính của chúng, hãy xem hướng dẫn của tôi về cách lưu trữ ảnh trên iCloud. Tài liệu và dữ liệu ứng dụngBây giờ hãy chuyển sang các ứng dụng, hoặc thay vì dữ liệu của chúng. Sau đó chuyển đến phần Documents and Datacủa bảng quản lý iCloud và nhấn “tutto Show All” để hiển thị danh sách đầy đủ các ứng dụng chiếm nhiều không gian hơn trên iCloud. Sau đó, chọn ứng dụng bạn muốn “làm sáng” và chọn những tệp được lưu trên iCloud bạn muốn xóa.Một số ứng dụng cho phép bạn xóa các tập tin cá nhân liên kết với chúng (ví dụ. Trong số có thể xóa các bảng tính cá nhân, trong trang tài liệu văn bản cá nhân, vv), trong khi những người khác giữ “khối” dữ liệu và sau đó bạn phải quyết định xem hủy bỏ mọi thứ hoặc rời khỏi tình huống như hiện tại. Để xóa từng tệp khỏi ứng dụng cho phép bạn thực hiện việc này, hãy vuốt từ phải sang trái trên tên đối tượng cần xóa và nhấn nút Xóa that xuất hiện ở bên cạnh. Nếu bạn muốn xóa tất cả dữ liệu cho một ứng dụng “với số lượng lớn”, nhấn trước Thay đổi mục

nằm ở phía trên bên phải và sau đó nhấp vào Xóa tất cảnút xuất hiện ở phía dưới.

Bắt đầu từ iOS 9, iPhone và iPad cũng bao gồm một ứng dụng, được gọi là

iCloud Drive, cho phép bạn quản lý các tệp được lưu trữ trên iCloud thông qua trình quản lý tệp thực (tương tự như Trình tìm kiếm Mac hoặc Trình khám phá windows). Để xóa một tập tin khỏi ứng dụng iCloud Drive, tất cả những gì bạn phải làm là giữ ngón tay ấn vào biểu tượng của nó và chọn mụcXóa from từ menu mở ra. Apple Music Nếu bạn đã kích hoạt đăng ký

Apple Music và / hoặciCloud Music Library, hãy biết rằng chúng không làm mất dung lượng lưu trữ trên iCloud. Apple cung cấp cho tất cả người dùng khả năng tải tối đa 100.000 bài hát trong thư viện của họ mà không ảnh hưởng đến bộ nhớ iCloud Drive.Giới hạn duy nhất để tính đến là các bài hát được tải trên Thư viện âm nhạc iCloud không thể kéo dài hơn 2 giờ và không thể nặng hơn 200MB. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Apple. Giải phóng dung lượng trên iCloud từ máy tính của bạn Nếu bạn muốn, bạn có thể

giải phóng dung lượng trên iCloud thậm chí thông qua máy tính của bạn. Chỉ cần sử dụng bảng quản lýiCloud nằm trong System Preferences

của macOS hoặc trong menu Start của Windows (sau khi cài đặt máy khách dịch vụ chính thức có sẵn trên trang web chính thức của Apple).

Một khi bạn đang ở trong bảng điều khiển quản lý iCloud, bạn phải bấm vào nút Quản lý(trên Mac) hoặc Lưu Trữ(Windows) nằm ở góc dưới bên phải và bạn sẽ thấy mình phải đối mặt với một tương tự như nhìn thấy trên màn hình iOS, với khả năng quản lý dữ liệu được đồng bộ hóa trực tuyến từ tất cả các ứng dụng của bạn. Để xóa tất cả các tệp trong một ứng dụng cụ thể “trong khối”, tất cả những gì bạn phải làm là chọn biểu tượng của nó bằng chuột và nhấp vào nút Xóa tài liệu và dữ liệu.

Bạn không muốn xóa tất cả dữ liệu của ứng dụng “hàng loạt” nhưng bạn có muốn chọn từng tài liệu để xóa hoặc lưu giữ không? Sau đó mở

Finder

(Mac) hoặc ‘ Explorer(Windows), người đứng đầu vào thư mục của chúng tôi iCloud Ổvà xóa các tập tin bạn không cảm thấy hữu ích nhất, như thể chúng là các file bình thường được tổ chức trong một thư mục trên máy tính của bạn. Hoặc bạn cũng có thể truy cập vào trang web chúng tôi đăng nhập sử dụng dữ liệu của Apple ID của bạn và truy cập phiên bản web của iCloud Ổ

(biểu tượng của đám mây màu xanh) để quản lý tập tin của bạn trực tiếp từ trình duyệt. Để xóa tài liệu, chỉ cần chọn biểu tượng của nó và nhấp vào biểu tượng del basket ở trên cùng.Thay đổi iCloud gói bộ nhớ Trong trường hợp không may rằng, ngay cả sau những lời khuyên mà tôi chỉ cho bạn, tôi đã không thể giải phóng đủ không gian trên iCloud, bạn chỉ cần lựa chọn một trong những kế hoạch thanh toán dịch vụ. Để thay đổi kế hoạch lưu trữ iCloud của bạn, đi trong menuCài đặt iOS, chọn

Tên của bạn, hãy đếniCloud, chọn đồ họa của nókhông gian có sẵn trên tài khoản của bạn và nhấn tùy chọn Thay đổi gói dung lượng

và nhấp vào đầu tiên trên nút

Quản lý and và sau đó that Chỉnh sửa gói bộ nhớ

. Các kế hoạch có sẵn như sau. 50 GB không gian0,99 € / tháng 200 GB không gian tại 2,99 EUR / tháng2 TB của không gian9,99 € / tháng Chọn một trong những quan tâm của bạn và đăng ký sẽ được gia hạn tự động mỗi tháng với khoản tiền rút từ thẻ tín dụng mà bạn đã liên kết với ID Apple của bạn. Dịch vụ này không yêu cầu bất kỳ hạn chế nào và có thể bị hủy bất kỳ lúc nào (chỉ cần quay lại trình đơn để thay đổi gói bộ nhớ và chọn gói 5 GB miễn phí một lần nữa). Để biết thêm thông tin về nó, hãy xem hướng dẫn của tôi về cách sử dụng iCloud.