Hình Ảnh Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 8 / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Ictu-hanoi.edu.vn

Giải Bài Tập Qua Hình Ảnh

Giải Bài Tập Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn, Bài Giải Hình Học Họa Hình, Giải Bài Tập Hình Học 11, Giải Bài Tập Hình Học 12, Giải Bài Tập Qua Hình ảnh, Giải Bài Tập 10 Hình Học, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 91 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Toán Hình Lớp 9, Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập 8 Trang 81 Hình Học 10, Giải Bài Tập Toán 10 Hình Học, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài Toán Đơn Hình, Giải Bài Toán Hình Lớp 7, Bài Giải Toán Đếm Hình Lớp 2, Giải Bài Toán Lớp 7 Hình Học, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 114 Sgk Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Bài Giải Hình Chữ Nhật, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 12, Giải Bài Tập 7 Trang 80 Hình Học 12, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 10, Bài Giải Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Toán 7 Hình Học, Giải Toán Hình 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập 3 Trang 91 Hình Học 11, Giải Bài Tập 6 Trang 90 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 68 Hình Học 12, Báo Cáo Tình Hình Giải Ngân, Bài Giải Hình Bình Hành, ứng Dụng Giải Bài Toán Hình, Giải Bài Tập Bài 5 Cấu Hình Electron Nguyên Tử, Giải Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế, Kĩ Năng Giải Quyết Vụ án Hình Sự, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Giải Thích Điều 47 Bộ Luật Hình Sự, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, Giải Quyết Trách Nhiệm Dân Sự Trong Vụ án Hình Sự, Hãy Giải Thích Quá Trình Hình Thành Bộ Xương Hóa Thạch, Hình Thái Động Lực Giải Ven Bờ Delta Sông Hồng, Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Hình Học 10 , Hãy Giải Thích Vì Sao Nguồn Điện Ba Pha Thường Được Nối Hình Sao Có Dây Trung , Các Giai Đoạn Hình Thành Và Phát Triển Làm Việc Nhóm, Giải Pháp Quản Lý Bảo Vệ Chủ Quyền Biển Đảo Trong Tinh Hinh Moi, Pb Hinh Tron Hinh Vuong Hinh Tam Giac Hinh Cn, Giải Pháp Cơ Bản Đam Bảo An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới, Hãy Giải Thích Mối Quan Hệ Giữa Kiểu Gen Môi Trường Và Kiểu Hình, Giải Cùng Em Học Toán Lớp 5 Tập 2 Bài Hình Tròn. Đường Tròn Trang6 7 8, Hãy Lựa Ra Trên Lưới Hình Thoi Với Các Đỉnh Trên Ngôi Sao Để Xóa Một Hình Hãy Nhấp Vào Hình Đó, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật, Tổ Chức Trò Chơi Học Tập Nhằm Hình Thành Những Biểu Tượng Về Hình Khối Cho Trẻ 5 – 6 Tuổi, Phân Hình Hình ảnh Người Phụ Nữ Trong Tự Tình Thương Vợ, Bài Thuyết Trình Về Mô Hình Xếp Sách Nghệ Thuật Hinh Chu S, Nguồn Gốc Của Thể Tích Hình Lập Phương, Hình Chữ Nhật, Phân Tích Đặc Điểm Của Hình Phạt Tử Hình, Báo Cáo Tổng Kết Xây Dựng Mô Hình Điển Hình Dân Vận Khéo, Giải Bài Tập Quan Hệ Giữa Đường Vuông Góc Và Đường Xiên Đường Xiên Và Hình Chiếu Lớp 7, Thống Kê áp Dụng Hình Phạt Tử Hình, Thuyet Trinh Mo Hinh Sach Hinh Chu S, Đặc Điểm Chung Của Địa Hình Phạt Tử Hình, Dựa Vào Quy Luật Của Các Số Trong Hình A Và Hình B Hãy Điền Số Thích Hợp Vào ô Trống Trong Hình C, Giáo Trình Hình Học Họa Hình, Đáp án Có Hình Game Đuổi Hình Bắt Chữ, Một Hình Tam Giác Có Đáy Là 0,6dm Và Bằng 3/7 Chiều Cao Tính Diện Tích Hình Tam Giác, Một Hình Tròn Có Diện Tích 28,26 Cm Vuông Hỏi Hình Tròn Đó Có Chu Vi Bằng Bao Nhiêu, Biển Báo Hiệu Hình Tròn Có Màu Xanh Lam, Hình Vẽ Màu Trắng Là Loại Biển Gì, Một Hình Thang Có Đáy Lớn 6,5cm Đáy Bé 4,8cm Và Chiều Cao 3,5cm Tính Diện Tích Của Hình Thang Đó, Tiểu Luận Giải Quyết Tranh Chấp Thương Mại Bằng Hòa Giải, Liên Hệ Giải Pháp Xây Dựng Giai Cấp Công Nhân Trong Các Trường Học, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Ta Trong Giai Đoạn Hiện Nay. , Cơ Cấu Xã Hội Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp Tầng Lớp Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Mác – Lênin Về Cơ Cấu Xã Hội – Giai Cấp Và Liên Minh Giai Cấp, Tầng Lớp Tron, Đảng Lãnh Đạo Giải Quyết Mối Quan Hệ Giữa Độc Lập Dan Tộc Gắn Liền Với Chủ Nghĩa Xã Hội Giai Đoạn 19, Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Giai Đoạn Cuộc Cách Mạng 4.0, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tại Sao Phải Liên Minh Giai Cấp Công Nhân, Giai Cấp Nông Dân Và Đội Ngũ Trí Thức Trong Thời Kỳ Quá Đ, Tiểu Luận Giai Cấp Công Nhân Việt Nam Và Sứ Mệnh Lịch Sử Của Nó Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Những Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Xem Đáp án Đuổi Hình Bắt Chữ Có Hình, Đáp án Có Hình Đuổi Hình Bắt Chữ, Các Đồng Chí Hẫy Trình Bày Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Tron Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn H, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Các Đồng Chí Hãy Trình Bày Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch, Vững Mạnh Trong Giai , Nhiệm Vụ Và Giai Pháp Xây Dựng Đẳn Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay, Phân Tích Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đảng Trong Sạch Vững Mạnh Trong Giai Đoạn Hiện Nay,

Giải Bài Tập Diện Tích Hình Tròn Hình Quạt Tròn, Bài Giải Hình Học Họa Hình, Giải Bài Tập Hình Học 11, Giải Bài Tập Hình Học 12, Giải Bài Tập Qua Hình ảnh, Giải Bài Tập 10 Hình Học, Giải Bài 2 ôn Tập Chương 1 Hình Học 11, Giải Bài Tập 7 Trang 91 Hình Học 12, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Bài Giải Toán Hình Lớp 9, Giải Bài Tập Hình Học 12 Nâng Cao, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 2 Hình Lớp 10, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình 8, Giải Bài Tập 8 Trang 81 Hình Học 10, Giải Bài Tập Toán 10 Hình Học, Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Hình Học, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 10, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 8, Giải Bài Toán Đơn Hình, Giải Bài Toán Hình Lớp 7, Bài Giải Toán Đếm Hình Lớp 2, Giải Bài Toán Lớp 7 Hình Học, Bài Giải ôn Tập Chương 1 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 114 Sgk Hình Học 11, Giải Bài Tập ôn Tập Chương 3 Hình Học 12, Bài Giải Hình Chữ Nhật, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 12, Giải Bài Tập 7 Trang 80 Hình Học 12, Giải Bài Tập 5 Trang 80 Hình Học 10, Bài Giải Hình Lập Phương, Giải Bài Tập Toán 7 Hình Học, Giải Toán Hình 6, Giải Bài ôn Tập Chương 1 Hình Học 7, Giải Bài Tập 3 Trang 91 Hình Học 11, Giải Bài Tập 6 Trang 90 Hình Học 12, Giải Bài Tập 6 Trang 68 Hình Học 12, Báo Cáo Tình Hình Giải Ngân, Bài Giải Hình Bình Hành, ứng Dụng Giải Bài Toán Hình, Giải Bài Tập Bài 5 Cấu Hình Electron Nguyên Tử, Giải Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế, Kĩ Năng Giải Quyết Vụ án Hình Sự, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo, Giải Thích Điều 47 Bộ Luật Hình Sự, Đáp án 80 Bài Toán Hình Học Giải Tích Phẳng, Giải Bài Tập Diện Tích Hình Thoi Lớp 8, Báo Cáo Tình Hình Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Bài Giải Diện Tích Hình Bình Hành, Giải Quyết Trách Nhiệm Dân Sự Trong Vụ án Hình Sự,

Bài Tập Trắc Nghiệm Ngữ Văn Lớp 8

Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 bao gồm các câu hỏi ôn tập có đáp án kèm theo, được phân theo các cấp độ, giúp các bạn học sinh tự ôn luyện kiến thức môn văn lớp 8 dễ dàng hơn. Mời các bạn tham khảo nhằm đạt điểm cao trong các bài thi giữa kì, thi cuối kì.

Câu hỏi ôn tập môn Ngữ Văn lớp 8 36 đề ôn luyện Ngữ văn lớp 8 Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8

Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu x vào phiếu trả lời

Câu 1: Thế Lữ đươc Nhà nước truy tặng giai thưởng HCM về văn hoc nghệ thuật năm học:

A. 1999 B. 2000 C. 2002 D. 2003

Câu 2: Bài thơ “Nhớ rừng” được sáng tác vào khoảng thời gian nào?

A. Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945.

B. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

C. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

D. Trước năm 1930.

Câu 3: Nội dung bài thơ Nhớ rừng là:

A. Niềm khao khát tự do mãnh liệt

B. Niềm căm phẫn trước cuộc sống tầm thường giả dối.

C. Lòng yêu nước sâu sắc và kín đáo.

D. Cả ba nội dung trên. Câu 4:

Nhận xét sau ứng với tác giả nào?

“Thơ ông thường mang nặng lòng thương người và niềm hoài cổ.”

A. Thế Lữ B. Vũ Đình Liên C. Tế Hanh

Câu 5: Nghĩa của từ “ông Đồ” trong bài thơ ông “ông Đồ” của Vũ Đình Liên là:

A. Người dạy học nói chung. C. Người chuyên viết câu đối bằng chữ nho.

B. Người dạy học chữ nho xưa. D. Người viết chữ nho đẹp, chuẩn mực

Câu 6: Hình ảnh nào lặp lại trong khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài thơ “ông Đồ”?

A. Lá vàng. B. Hoa đào C. Mực tàu D. Giấy đỏ

Câu 7: Dấu hiệu nhân biết câu nghi vấn:

A. Có từ “hay” để nối các vế có quan hệ lựa chọn.

B. Có các từ nghi vấn.

C. Khi viết ở cuối câu có dấu chấm hỏi.

D. Một trong các dấu hiệu trên đều đúng.

Câu 8: Trong các câu nghi vấn sau, câu nào không có mục đích hỏi:

A. Bố đi làm chưa ạ?

B. Trời ơi! Sao tôi khổ thế này?

C. Bao giờ bạn được nghỉ tết?

D. Ai bị đIểm kém trong buổi hoc này?

Câu 9: Các ý trong đoạn văn cần sắp xếp như thế nào?

A. Theo thứ tự cấu tạo của sự vật, thứ tự nhận thức (Từ tổng thể đến cụ thể, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần.)

B. Theo thứ tự diễn biến sự việc, trong thời gian trước sau hay theo thứ tự chính – phụ (cái chính nói trước, cái phụ nói sau).

C. Sắp xếp theo A hoặc B.

Câu 10: Đoạn văn sau viết đã theo đúng trình tự chưa?

“Bút bi khác bút mực là do nó có hòn bi nhỏ ở đầu ngòi bút, khi viết hòn bi lăn làm mực trong ống nhựa chảy ra, ghi thành chữ. Ngoài ống nhựa có vỏ bút bi. Ngoài bút bi có nắp đậy có thể móc vào túi áo. Loại bút bi không có nắp đậy thì có lò xo và nú bấm. Khi viết thì ấn đầu cán bút cho ngòi bút trồi ra, khi thôi viết thì ấn nút bấm cho ngòi bút thụt vào.

A. Đúntg B. Sai

Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu x vào phiếu trả lời

Câu1: Hai câu thơ sau, tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì?

“Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm

Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ”

A. So sánh B. ẩn dụ C. Hoán dụ D. Nhân hoá

Câu 2: “Cánh buồm” trong bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh là biểu tượng của:

A. Quê hương B. Mảnh hồn làng C. Đất nước D. Dòng sông

Câu 3: Nhận định nào nói đúng nhất tình cảm của Tế Hanh đối với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương ông trong bài thơ “Quê hương”?

A. Nhớ về quê hương với những kỷ niệm vui, buồn.

B. Gắn bó và bảo vệ cảnh vật, cuộc sống và con người quê hương ông

C. Tự hào về quê hương.

D. Yêu thương, trân trọng, tự hào và gắn bó với cảnh vật, cuộc sống và con người của quê hương.

Câu 4: Bài thơ “Khi con tu hú” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

A. Trong nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả mới bị bắt giam ở đây.

B. Trong nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả bị bắt giam đã lâu ở đây.

C. Khi tác giả được trở về với cuộc sống tự do.

Câu 5: Hình ảnh nào xuất hiện trong bài thơ “Khi con tu hú” hai lần?

A. Lúa chiêm B. Trời xanh C. Con tu hú D. Cả B và C.

Câu 6: Nội dung chính của bài thơ “Khi con tu hú”:

A. Tình yêu cuộc sống.

B. Niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ Cách mạng trong cảnh tù đày.

C. Tình yêu thiên nhiên.

Câu 7: Ngoài chức năng chính là dùng để hỏi, câu nghi vấn còn có chức năng khác là:

A. Để khẳng định, phủ định C. Để bộc lộ tình cảm, cảm xúc

B. Để cầu khiến D. Cả A, B, C.

Câu 8: Câu nghi vấn sau được dùng để làm gì?

“Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng?” (“Lão Hạc” – Nam Cao)

A. Phủ định B. Đe doạ C. Hỏi D. Biểu lộ tình cảm, cảm xúc.

Câu 9: Khi giới thiệu một phương pháp (cách làm) nào người viết cần:

A. Tìm hiểu, nắm chắc phương pháp cách làm đó.

B. Trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự… làm ra sản phẩm và yêu cầu chất với sản phẩm đó.

C. Lời văn cần ngắn gọn, rõ ràng.

D. Kết hợp cả ABC

Câu 10: Đọc văn bản sau:

1. Nguyên liệu (đủ cho hai bát)

Rau ngót: 300g (2 mớ)

Thịt lợn nạc thăn: 150g

Nước mắm, mì chính, muối.

2. Cách làm:

Rau ngót chọn lá nhỏ, tươi non, tuốt lấy lá, bỏ cọng, rửa sạch, vò hơi giập.

Thịt lợn nạc rửa sạch, thái miếng mỏng (Hoặc băm nhỏ).

Cho thịt vào nước lã, đun sôi, hớt bọt, nêm nước mắm, muối vừa ăn, cho rau vào đun sôi khoảng 2 phút, cho chút mì chính rồi bắc ra ngay.

Hãy cho biết văn bản trên thiếu nội dung nào?

A. Yêu cầu thành phẩm C. Trình tự

B. Cách thức D. Điều kiện

Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu x vào phiếu trả lời

Câu 1: Bài thơ ” Tức cảnh Pác Bó” thuộc thể thơ:

A. Ngũ ngôn B. Lục bát C. Thất ngôn tứ tuyệt D. Tự do

Câu 2: Trung tâm của bức tranh Pác Bó trong bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” là:

A. Bàn đá chông chênh C. Cảnh thiên nhiên với non xanh nước biếc

B. Hình tượng người chiến sĩ Cách mạng. D. Cả A,B,C.

Câu 3: Giọng điệu chung của bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”:

A. Giọng thiết tha trừu mến C. Giọng trang nghiêm chừng mực

B. Giọng thoái mái, pha chút vui đùa hóm hỉnh. D. Giọng phiền muộn

Câu 4: Câu thơ “Sáng ra bờ suối tối vào hang” ngắt nhịp như thế nào?

A. Nhịp 2/2/3 B. Nhịp 2/2/1/2 C. Nhịp 4/3 D. Nhịp 4/1/2

A. Khuyên bảo B. Ra lệnh C. Yêu cầu D. Cả A, B, C.

Câu 6: Trong những câu sau, câu nào là câu cầu khiến:

A. Trời ơi! Sao nóng lâu thế? C. Bỏ rác đúng nơi quy định.

B. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! D. Chao ôi! Một ngày vắng mẹ sao dài đằng đẵng.

Câu 7: Muốn có kiến thức để giới thiệu một danh lam thắng cảnh chúng ta phải làm gì?

A. Trực tiếp tham quan danh lam thắng cảnh đó

B. Tra cứu tài liệu, sách vở về danh lam thắng cảnh đó

C. Học hỏi những người có hiểu biết về danh lam thắng cảnh đó

D. Cả A, B, C.

Câu 8: Lời văn trong bài thuyết minh về danh lam thắng cảnh cần:

A. Bay bổng nhẹ nhàng C. Biểu cảm

B. Đa nghĩa D. Chính xác và biểu cảm

Câu 9: “Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang”.

Câu trên là:

A. Câu cầu khiến B. Không phải câu cầu khiến

Câu 10: Đoạn thơ sau có mấy từ cầu khiến?

Em hãy chọn phương án đúng và đánh dấu x vào phiếu trả lời

Câu 1: Giá trị về nội dung của “Nhật ký trong tù”:

A. Miêu tả hiện thực cuộc sống khổ cực trong nhà tù thực dân Pháp

B. Bản cáo trnạg đanh thép tố cáo chế độ nhà tù Tưởng Giới Thạch

C. Bức chân dung tự hoạ của Hồ Chí Minh.

D. Cả A, B, C.

Câu 2: Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Bác “Ngắm trăng” chủ yếu vì:

A. Bác buồn khi bị giam cầm tù đày C. Bác không ngủ được

B. Bác yêu thiên nhiên, yêu trăng. D. Cả A, B, C đều sai

Câu 3: Nội dung của bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh là:

A. Tình yêu thiên nhiên

B. Phong thái ung dung của Bác Hồ trong cảnh ngục tù cực khổ.

C. Cả A và B.

Câu 4: Hai câu thơ “Nhân hứng song tiền khán minh nguyệt Nguyệt tòng song khích khán thi gia”

Sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. ẩn dụ B. So sánh C. Đối D. Hoán dụ

Câu 5: Nghĩa của từ “Minh nguyệt”:

A. Trăng sáng B. Trăng đẹp C. Ngắm trăng D. Cả A,B,C.

Câu 6: Từ “Trùng san” trong bài thơ “Đi đường” được lặp lại mấy lần?

A. Một lần B. Hai lần C. Ba lần D. Bốn lần

Câu 7: Bài thơ “Đi đường” thể hiện triết lý sâu xa nào?

A. Đường đời nhiều gian nan, thử thách nhưng nếu con người kiên trì và có bản lĩnh thì sẽ đạt được thành công.

B. Càng đi nhiều thì càng gặp nhiều khó khăn gian khổ

C. Để thành công trong cuộc sống con người phải chớp lấy thời cơ.

D. Trong cuộc sống, con người phải rèn luyện bản lĩnh.

Câu 8: Dòng nào, tất cả các từ đều là từ ngữ cảm thán?

A. Hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào. C. Hãy, ôi, than ôi, biết chừng nào…

B. ôi, than ôi, thay, xiết bao, chao ơi… D. Ai, gì, nào, à, ư, hả…

Câu 9: Trong các câu sau, câu nào không phải câu cảm thán?

A. Ôi! Bác Hồ ơi những xế chiều C. Ai làm cho bể kia đầy

Nghìn thu thương nhớ Bác bao nhiêu. Cho ao kia cạn cho gầy cò con.

B. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu! D. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Câu 10: Trong các câu sau câu nào là câu cảm thán

A. Thương thay cũng một kiếp người! C. Tiến lên chiến sĩ, đồng bào!

B. Sao anh không về chơi thôn Vĩ? D.Một người đã khóc vì chót lừa một con chó

Giải Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Bài 8: Danh Từ

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 8: Danh Từ

Ngữ văn lớp 6 bài 8: Danh Từ

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 8: Danh Từ. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Ngữ văn của các bạn học sinh lớp 6 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Danh Từ I. Kiến thức cơ bản

* Danh từ là những từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm.

* Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước các từ này, ấy, đó. ở phía sau và một số từ ngữ khác để thành cụm danh từ.

* Chức vụ điển hình trong câu của danh từ là chủ ngữ. Khi làm vị ngữ danh từ cần có từ là đứng trước.

* Danh từ tiếng Việt được chia thành hai loại lớn là danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ đơn vị nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật. Danh từ chỉ sự vật nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm.

* Danh từ chỉ đơn vị gồm hai nhóm là:

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên (còn gọi là loại từ).

+ Danh từ chỉ đơn vị quy ước. Cụ thể là:

– Danh từ chỉ đơn vị chính xác.

– Danh từ chỉ đơn vị ước chừng.

II. Hướng dẫn tìm hiểu câu hỏi phần bài học 1. Đặc điểm danh từ

Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con […]

(Em bé thông minh)

a) Trong cụm danh từ: Ba con trâu ấy – thì con trâu là danh từ.

b) Xung quanh cụm danh từ có từ ba chỉ số lượng đứng trước và từ ấy ở phía sau.

c) Các danh từ có trong câu trên: Vua, làng, thúng, gạo, nếp,…

d) Đặt câu với các danh từ đã tìm:

+ Vua đã ban thánh chỉ mọi người phải chấp hành.

+ Làng nằm bình yên sau lũy tre xanh.

+ Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết.

e) Danh từ biểu thị người, vật, hiện tượng, khái niệm.

2. Danh từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật

a) Sự khác nhau về nghĩa của các danh từ in đậm và danh từ dúng sau:

– ba con trâu

– một viên quan

– ba thúng gạo

– Sáu tạ thóc

Các danh từ: Con, viên, thúng, tạ là những danh từ chỉ đơn vị nói chung.

Các danh từ: Trâu, quan, gạo, thóc là danh từ chỉ sự vật cụ thể.

b) Ta có thể nói Nhà có ba thúng gạorất đầy – vì thúng là danh từ chỉ đơn vị ước chừng. Nhưng không thể nói Nhà có sáu tạ thócrất nặng vì tạ là danh từ chỉ đơn vị chính xác.

III. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật mà em biết. Đặt câu với một trong các danh từ ấy. + Liệt kê một số danh từ chỉ sự vật:

Sách, vở, áo quần, bút, mực, bàn, ghế, nhà cửa, cầu cống, phố xá, trường học, giường, lược.

+ Đặt câu:

– Chiếc bút này em mới mua hôm qua.

– Bàn ghế thẳng tắp từng hàng ngay ngắn.

Câu 2. Liệt kê các từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người, chỉ vật.

+ Từ chuyên đứng trước danh từ chỉ người: Ông, bà, vị, cô, thầy, chú, bác, anh, chị, thằng…

+ Từ chuyên đứng trước danh từ chỉ đồ vật: Cái, bức, tấm, cục, chiếc, cánh, que.

Câu 3. Liệt kê các danh từ chỉ đơn vị quy ước chính xác và từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng.

+ Từ chỉ đơn vị quy ước chính: Mét, lít, ki lô gam, tấn, tạ, yến, mét vuông, mét khối, héc ta.

+ Từ chỉ đơn vị quy ước ước chừng: Thúng, đấu, nia, loong (đong gạo), bát, nắm, đàn, bầy, bó.

Câu 4+5. Viết bài chính tả theo sách giáo khoa (nghe – viết). Lập danh sách các từ chỉ đơn vị và danh từ chỉ sự vật trong bài chính tả trên.

+ Các từ chỉ đơn vị trong bài chính tả: Que, con, đỉnh, ven, bức

+ Các danh từ chỉ sự vật: Củi, cỏ, bút, làng, ngày, đất, núi, chim, đầu, nước, tôm, cá, đá, nhà, đồ đạc, tường, hình.

Mời các bạn tham khảo tiếp giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài bài 8:

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 8: Cây bút thần

Giải bài tập Ngữ văn lớp 6 bài 8: Ngôi kể trong văn tự sự

Theo chúng tôi

Giải Vbt Ngữ Văn 8

Giới thiệu về Giải VBT Ngữ văn 8

VBT Ngữ Văn 8 Tập 1 gồm từ bài 1 đến bài 17 với tất cả 54 bài viết

VBT Ngữ Văn 8 Tập 2 gồm từ bài 18 đến bài 34 với tất cả 60 bài viết.

Giải VBT Ngữ văn 8 giúp các em học sinh lớp 8 hoàn thành tốt các bài tập trong vở bài tập Ngữ văn 8, từ đó các em sẽ hiểu bài hơn, nắm chắc kiến thức hơn và đạt được kết quả cao trong học tập

Giải VBT Ngữ văn 8 gồm 2 tập. Nội dung cụ thể như sau:

Bài 1

Tôi đi học Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Trong lòng mẹ Trường từ vựng Bố cục của văn bản

Bài 3

Tức nước vỡ bờ Xây dựng đoạn văn trong văn bản Viết bài tập làm văn số 1

Bài 4

Lão Hạc Từ tượng hình, từ tượng thanh Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội Tóm tắt văn bản tự sự. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Trả bài tập làm văn số 1

Bài 6

Cô bé bán diêm Trợ từ, thán từ Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7

Đánh nhau với cối xay gió Tình thái từ Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 8

Chiếc lá cuối cùng Chương trình địa phương (phần tiếng việt) Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9

Hai cây phong Nói quá Viết bài tập làm văn số 2

Bài 10

Ôn tập truyện kí Việt Nam Thông tin về ngày trái đất năm 2000 Nói giảm nói tránh Luyện nói: kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 11

Câu ghép Trả bài tập làm văn số 2 Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12

Ôn dịch thuốc lá Câu ghép (tiếp theo) Phương pháp thuyết minh

Bài 13

Bài toán dân số Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14

Chương trình địa phương (phần Văn – Kì 1) Dấu ngoặc kép Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng Viết bài tập làm văn số 3

Bài 15

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Đập đá ở Côn Lôn Ôn luyện về dấu câu Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16

Muốn làm thằng cuội Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt Trả bài tập làm văn số 3

Bài 17

Hai chữ nước nhà Làm thơ bảy chữ Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

VBT Ngữ Văn 8 Tập 2

Bài 18

Nhớ rừng Ông đồ Câu nghi vấn Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19

Quê hương Khi con tu hú Câu nghi vấn (tiếp theo) Thuyết minh về một phương pháp cách làm

Bài 20

Tức cảnh Pắc Bó Câu cầu khiến Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21

Ngắm trăng Đi đường (Tẩu lộ) Câu cảm thán Câu trần thuật Viết bài tập làm văn số 5

Bài 22

Thiên đô chiếu Câu phủ định Chương trình địa phương (phần văn)

Bài 23

Hịch tướng sĩ Hành động nói Trả bài tập làm văn số 5

Bài 24

Nước Đại Việt ta Hành động nói tiếp theo Ôn tập về luận điểm

Bài 25

Bàn về phép học Viết đoạn văn trình bày luận điểm Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm Viết bài tập làm văn số 6

Bài 26

Thuế máu Hội thoại Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27

Đi bộ ngao du Hội thoại (tiếp theo) Luyện tập: đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28

Kiểm tra Văn Lựa chọn trật tự từ trong câu Trả bài tập làm văn số 6 Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29

Ông Giuốc – Đanh mặc lễ phục Luyện tập: lựa chọn trật tự từ trong câu Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30

Chương trình địa phương (phần văn) Chữa lỗi diễn đạt Viết bài tập làm văn số 7

Bài 31

Tổng kết phần văn Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt Văn bản tường trình Luyện tập về văn bản tường trình

Bài 32

Trả bài kiểm tra Văn Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) Trả bài tập làm văn số 7 Văn bản thông báo

Bài 33

Tổng kết phần văn (tiếp theo) Chương trình địa phương (phần tiếng việt) Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 34

Tổng kết phần văn (tiếp theo) Luyện tập làm văn bản thông báo Ôn tập phần làm văn