Xu Hướng 3/2023 # Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 14 Có Đáp Án Hay Nhất # Top 9 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 14 Có Đáp Án Hay Nhất # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 14 Có Đáp Án Hay Nhất được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Câu 1: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu ôn đới nằm giữa các đới khí hậu nào .

A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.

B. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu nhiệt đới.

C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu cận nhiệt.

Câu 2: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nhiệt đới thường nằm giữa các đới khí hậu nào .

A. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cận xích đạo.

B. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

C. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

D. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

E. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu xích đạo.

Câu 3: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nào chiếm diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

A. Đới khí hậu cận xích đạo.

B. Đới khí hậu cực.

C. Đới khí hậu cận cực.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Câu 4: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nào được phân chia thành nhiều kiểu khí hậu nhất

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Câu 5: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích lớn nhất trên các lục địa

A. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

B. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.

D. Khiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 6: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

A. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

B. Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt dịa trung hải.

D. Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Câu 7: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết Việt Nam nằm trong vùng thuộc kiểu khí hậu nào ?

A. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.

B. Khiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

C. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8: Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kinh tuyến 80 o Đ đi qua những đới và kiểu khí hậu nào trên đất liền

A. Cực, cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới lục địa .

B. Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới gió mùa .

C. Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới lục địa, cận nhiệt lục địa

D. Cực, cận cực, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, xích đạo.

Câu 9: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm , cho biết địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

A. Hà Nội. B. U-pha.

C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 10: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có lượng mưa tương đối lớn và sự chênh lệch lượng mưa giữa các tháng tương đối nhỏ.

A. Hà Nội. B. U-pha.

C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 11: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có nhiệt độ trung bình năm cao nhất

A. Hà Nội. B. U-pha.

C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 12: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm lớn nhất.

A. Hà Nội. B. U-pha.

C. Va-len-xi-a. D. Pa-len-mo.

Câu 13: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm nhỏ nhất

A. Hà Nội. B. U-pha.

C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Câu 14: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm, cho biết trong các kiểu khí hậu trong hình , kiểu khí hậu nào ôn hòa nhất.

A. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

B. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

C. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

D. Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Câu 15: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết trong các kiểu khí hậu trong hình , kiểu khí hậu nào khắc nhiệt nhất.

A. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

B. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

C. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

D. Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Câu 16: Kiểu khí hậu địa trung hải có đặc điểm nổi bật so với các kiểu khí hậu khác là

A. Nhiệt độ trung bình năm cao nhất.

B. Lượng mưa trung bình năm nhỏ nhất.

C. Biên độ nhiệt độ giữa các tháng trong năm cao nhất.

D. Mưa tập trung vào mùa đông.

Các bài giải bài tập Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyền của lớp vỏ địa lí khác:

Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 34 Có Đáp Án Hay Nhất.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Cho bảng số liệu:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950 – 2013

Câu 1: Để thể hiện sản lượng than và dầu mỏ của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột ghép. B. Biểu đồ trơn.

C. Biểu đồ miền. D. Biểu đồ đường.

Câu 2: Để thể hiện sản lượng điện và thép của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột hoặc đường.

B. Biểu đồ trơn.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).

Câu 3: Để thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2013, dạng biểu đồ thích hợp nhất là

A. Biểu đồ cột. B. Biểu đồ đường.

C. Biểu đồ miền. D. Biểu đồ tròn.

Câu 4: Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng điện của thế giới qua các năm lần lượt là :

A. 143,0% ; 186,1% ; 291,2% ; 331,0% ; 376,9 .

B. 201,1% ; 636,9% ; 726,5 % ; 691,2% ; 705,5 .

C. 238,3% ; 1223,6% ; 1535,8% ; 2199,4% ; 2393,1%.

D. 183,1% ; 407,4% ; 460,3% ; 621,7% ; 737,0%.

Câu 5: Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng các sản phẩm trên năm 2013 lần lượt là

A. 376,9% ; 705,5% ; 2199,4% ; 460,3%.

B. 291,2% ; 746,5% ; 1535,8% ; 460,35%.

C. 331,0% ; 691,2% ; 2199,4% ; 621,7%.

D. 376,9% ; 705,55 ; 2393,1% ; 737,0%.

Câu 6: Than, dầu mỏ, điện là sản phẩm của ngành công nghiệp.

A. Hóa chất. B. Năng lượng.

C. Sản xuất vật liệu xây dựng. D. Cơ khí.

Câu 7: Thép là sản phẩm của ngành công nghiệp

A. Thực phẩm. B. Sản phẩm hàng tiêu dùng.

C. Luyện kim. D. Điện tử – tin học.

A. Than có tốc độ tăng trưởng không ổn định qua các năm.

B. Đào mỏ có tốc độ tăng liên tục qua các năm.

C. Điện có tốc độ tăng nhanh nhất.

D. Thép có tốc độ tăng thấp nhất.

Câu 9: Sản lượng điện trên thế giới tăng nhanh không phải do

A. Nhu cầu rất lớn cho sinh hoạt và sản xuất trên thế giới .

B. Có nhiều nguồn sản xuất điện.

C. Ngành này có hiệu quả kinh tế thấp.

D. Nhiều nhà máy điện có công suất lớn ra đời

A. Có sản lượng liên tục tăng.

B. Sản lượng khai thác không ổn định.

C. Sản lượng khai thác liên tục giảm.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 28 Có Đáp Án Hay Nhất.

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt

A. Tạo ra nguồn hàng xuất khẩu có giá trị cao.

B. Nguồn chủ yếu cung cấp tinh bột, chất dinh dưỡng cho người và vật nuôi.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm.

D. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thực phẩm.

Câu 2: Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ?

A. Khí hậu ẩm, khô ,đất màu mỡ.

B. Khí hậu nóng, đất ẩm.

C. Khí hậu khô, đất thoát nước.

D. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước , đất phù sa.

Câu 3: Cây lúa gạo chủ yếu phân bố ở

A. Vùng nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt gió mùa.

B. Vùng thảo nguyên ôn đới, cận nhiệt.

C. Vùng nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới nóng.

D. Vùng đồng cỏ, nửa hoang mạc nhiệt đới.

Câu 4: Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây lúa mì

A. Khí hậu nóng, khô, đất nghèo dinh dưỡng.

B. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước, đất phù sa.

C. Khí hậu ấm, khô, đất đai màu mỡ.

D. Khí hậu lạnh, khô, đất thoát nước.

Câu 5: Cây lúa mì chủ yếu phân bố ở

A. Vùng nhiệt đới, đặc biệt là châu Á gió mùa.

B. Vùng ôn đới và cận nhiệt.

C. Vùng bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Rải từ miền nhiệt đới đến ôn đới.

Câu 6: Đặc điểm sinh thái đặc biệt của cây ngô so với các cây lương thực khác là

A. Chỉ trồng được ở đới nóng, đất đai màu mỡ.

B. Chỉ trồng ở miền khí hậu lạnh, khô.

C. Chỉ trồng được ở chân ruộng ngập nước.

D. Dễ thích nghi với sự dao động của khí hậu.

Câu 7: Những cây hoa màu nào sau đây được trồng ở miền ôn đới ?

A. Khoai tây, đại mạch, yến mạch.

B. Khoai tây, cao lương, kê.

C. Mạch đen, sắn, kê.

D. Khoai lang, yến mạch, cao lương.

Câu 8: Ý nào sau đây nói về vai trò vủa sản xuất cây công nghiệp ?

A. Cung cấp tinh bột cho chăn nuôi.

B. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Cây công nghiệp có đặc điểm sinh thái khác cây lương thực là

A. Biên độ sinh thai rộng, không có nhiều đòi hỏi đặc biệt về điều kiện khí hậu và chăm sóc.

B. Biên độ sinh thai hẹp, cần những đòi hỏi dặc biệt về nhiệt, ẩm , … chế độ chăm sóc.

C. Trồng được ở bất cứ đâu có dân cư và đất trồng.

D. Phần lớn là cây ưa khí hậu lạnh, khô, không đòi hỏi đất giâu dinh dưỡng.

Câu 10: Ý nào sau đây thể hiện đặc điểm sinh thái của cây mía ?

A. Cần nhiệt, ẩm rất cao và phân hóa theo mùa.

B. Thích hợp khí hậu lạnh, đất phù sa, bón phân đầy đủ.

C. Thích hợp khí hậu ôn đới, cận nhiệt, đất đen giâu dinh dưỡng.

D. Đòi hỏi khí hậu ôn hòa, lượng mưa nhiều.

Câu 11: Mía là cây lấy đường trồng ở vùng ?

A. Ôn đới.

B. Cận nhiệt đới.

C. Bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Nhiệt đới ẩm.

Câu 12: Cây củ cải đường được trồng ở

A. Miền cận nhiệt, nơi có khí hậu khô, đất nghèo dinh dưỡng.

B. Miền nhiệt đới, có nhiệt – ẩm rất cao, phân hóa theo mùa, đất giàu dinh dưỡng.

C. Miền ôn đới và cận nhiệt, nơi có đất đen, đất phù sa giâu dinh dưỡng .

D. Tất cả các đới khí hậu, không kén đất.

Câu 13: Vùng phân bố của cây bông là ở

A. Miền ôn đới lục địa.

B. Miền nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C. Khu vực bán hoang mạc nhiệt đới.

D. Miền thảo nguyên ôn đới.

Câu 14: Thích hợp với nhiệt độ ôn hòa, lượng mưa nhiều nhưng rải đều quanh năm , đất chua là đặc điểm sinh thái của cây nào sau đây ?

A. Cây cà phê.

B. Cây đậu tương.

C. Cây chè.

D. Cây cao su.

Câu 15: Cây đậu tương thích hợp trồng trọt ở nơi

A. Có khí hậu khô, đất giâu dinh dưỡng.

B. Khí hậu có sự phân hóa, mưa rải đều quanh năm.

C. Có khí hậu ẩm, khô, đất badan.

D. Có độ ẩm cao, đất tơi xốp, thoát nước.

Câu 16: Ý nào sau đây không phải là vai trò của rừng ?

A. Điều hòa lượng nước trên mặt đất.

B. Là lá phổi xanh của trái đất.

C. Cung cấp lâm sản, dược liệu quý.

D. Làm cho trái đất nóng lên do cung cấp lượng CO 2 lớn.

Câu 17: Tài nguyên rừng của thế giới bị suy giảm nghiêm trọng , chủ yếu là do

A. Chiến tranh.

B. Tai biến thiên nhiên.

C. Con người khai thác quá mức.

D. Thiếu sự chăm sóc và bảo vệ.

Cho bảng số liệu

DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG PHÂN THEO LOẠI RỪNG Ở NƯỚC TA

(Đơn vị: nghìn ha)

Dựa vào bảng trả lời câu hỏi 18,19.

Câu 18: Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên ?

A. Diện tích rừng phòng hộ trồng mới không thay đổi qua các năm.

B. Rừng trồng mới chủ yếu là rừng sản xuất.

C. Rừng đặc dụng được trồng mới là nhiều nhất.

D. Tổng diện tích rừng trồng mới tăng gống nhau qua các năm.

Câu 19: Cơ cấu diện tích rừng trồng mới tập trung phân theo các loại rừng : sản xuất , phòng hộ , đặc dụng ở nước ta năm 2013 lần lượt là

A. 93,3% , 6,2% , 0,5%.

B. 87,6% , 5,7% , 6,7% .

C. 75,5% , 22,8% , 1,7%.

D. 80,4% , 18,4% , 1,2%.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tài Liệu Trắc Nghiệm Địa Lý 12 (Bài 1 Đến 10) Có Đáp Án Hay

THCS&THPT Bình Long KIEÅM TRA 1T (Baøi 1-10) – KHOÁI 12 Lôùp:……………. Naêm Hoïc:2016 – 2017 Hoï vaø Teân:……………………………………….. Thôøi gian:45 phuùt ÑEÀ THAM KHAÛO-GÔÏI YÙ ÑAÙP AÙN Maõ ñeà:001 Caâu Choïn Caâu Choïn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Caâu1:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 4 – 5, haõy cho bieát trong soá 7 tænh bieân giôùi treân ñaát lieàn giaùp vôùi Trung Quoác, khoâng coù tænh naøo sau ñaây? A. Laïng Sôn. B. Tuyeân Quang. C. Cao Baèng. D. Haø Giang Caâu2:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 15, haõy cho bieát caùc ñoâ thò naøo sau ñaây laø ñoâ thò ñaëc bieät ôû nöôùc ta? A. TP. Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng. B. Haø Noäi, Caàn Thô. C. Haø Noäi, TP. Hoà Chí Minh. D. TP. Hoà Chí Minh, Ñaø Naüng. Caâu3:Nguyeân nhaân chính laøm cho Vieät Nam coù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ña daïng, phong phuù laø: A. Vò trí ñòa lyù, lòch söû hình thaønh laõnh thoå laâu daøi vaø thuaän lôïi. B. Vieäc khai thaùc luoân ñi ñoâi vôùi vieäc taùi taïo vaø baûo veä. C. Ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi. D. Caáu truùc ñòa chaát. Caâu4:Taøi nguyeân ñaát cuûa Vieät Nam raát phong phuù, trong ñoù nhieàu nhaát laø: A. Ñaát ñoàng coû. B. Ñaát hoang maïc. C. Ñaát phuø sa. D. Ñaát phuø sa vaø ñaát feralit. Caâu5:Söï khaùc nhau cô baûn giöõa ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Hoàng vaø ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø: A. Söï maøu môõ. B. Dieän tích C. Ñoä nhieãm pheøn, ñoä nhieãm maën. D. Ñöôïc boài ñaép haøng naêm vaø khoâng ñöôïc boài ñaép haøng naêm. Caâu6:Taøi nguyeân khoaùng saûn cuûa Vieät Nam taäp trung nhieàu nhaát ôû: A. Mieàn Trung B. Mieàn Nam C. Mieàn Baéc D. Mieàn ñoàng baèng Caâu7:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Coù ñoä saâu döôùi 20 m C. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø D. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra Caâu8:Taây Baéc – Ñoâng Nam laø höôùng chính cuûa : A. Daõy nuùi vuøng Ñoâng Baéc B. Vuøng nuùi Nam Tröôøng Sôn C. Daõy nuùi phía Nam D. Daõy nuùi vuøng Taây Baéc Caâu9:Ñænh nuùi cao nhaát Vieät Nam laø : A. Taây Coân Lónh B. Phan xi paêng C. Baø Ñen D. Ngoïc Lónh Caâu10:Ñoàng baèng soâng Hoàng gioáng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ôû ñieåm : A. Coù nhieàu soâng ngoøi keânh raïch chaèng chòt . B. Dieän tích 40.000km2 C. Do phuø sa soâng boài tuï leân . D. Coù heä thoáng ñeâ soâng vaø ñeâ bieån . Caâu11: Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang naâng cao ôû hai ñaàu laø ñaëc ñieåm cuûa vuøng nuùi : A. Ñoâng Baéc B. Taây Baéc C. Tröôøng Sôn Nam D. Tröôøng Sôn Baéc Caâu12:ÔÛ ÑBSCL , veà muøa caïn , nöôùc trieàu laán maïnh laøm gaàn 2/3 dieän tích ñoàng baèng bò nhieãm maën , laø do : 1 A. Ñòa hình thaáp phaúng B. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt . C. Coù nhieàu vuøng truõng roäng lôùn D. Bieån bao boïc 3 maët ñoàng baèng . Caâu13:Ñaát maën, ñaát pheøn chieám tôùi 2/3 dieän tích töï nhieân cuûa A. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. B. Ñoàng baèng soâng Hoàng. C. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Baéc Trung Boä. D. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Nam Trung Boä. Caâu14:Höôùng voøng cung laø höôùng chính cuûa: A. Caùc heä thoáng soâng lôùn B. Vuøng nuùi Ñoâng Baéc C. Daõy Hoaøng Lieân Sôn D. Vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn Caâu15:Nhaân toá coù tính chaát quyeát ñònh ñeán ñaëc ñieåm nhieät ñôùi cuûa neàn noâng nghieäp nöôùc ta laø: A. Đòa hình ña daïng. B. Đaát feralit. C. Nguoàn nöôùc phong phuù. D. Khí haäu nhieät ñôùi aåm. Caâu16: Ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn laø : A. Coù caùc caùnh cung lôùn môû roäng ôû phía Baéc vaø phía Ñoâng . B. Goàm caùc daõy nuùi song song so le theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam . C. Ñòa hình cao nhaát nöôùc ta vôùi caùc daõy nuùi höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân xeáp taàng ñaát ñoû badan Caâu17:Thuaän lôïi nhaát cuûa khí haäu nöôùc ta ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá laø: A. Phaùt trieån moät neàn noâng nghieäp ña daïng vaø phong phuù. B. Giao thoâng vaän taûi hoaït ñoäng thuaän lôïi quanh naêm. C. Ñaùp öùng toát vieäc töôùi tieâu cho noâng nghieäp. D. Thuùc ñaåy söï ñaàu tö ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp. Caâu18:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia B. Trung Quoác,Campuchia C. Laøo,Campuchia D. Myanma,Campuchia Caâu19:Theo coâng öôùc quoác teáveà Luaät Bieån naêm 1982 thì vuøng ñaëc quyeàn kinh teá cuûa nöôùc ta roäng 200 haûi lí ñöôïc tính töø: A. Ñöôøng cô sôû trôû ra B. Ngaán nöôùc thaáp nhaát cuûa thuyû trieàu trôû ra C. Giôùi haïn ngoaøi cuûa vuøng laõnh thoå trôû ra D. Vuøng coù ñoä saâu 200 meùt trôû vaøo Caâu20:Vuøng nöôùc noäi thuyû cuûa quoác gia laø vuøng nöôùc: A. Coù ñoä saâu döôùi 100 meùt B. Nôi ñoù quoác gia sôû höõu coù toaøn quyeàn nhö treân luïc ñòa C. Ñöôïc tính töø meùp nöôùc thuyû trieàu thaáp nhaát ñeán 20 haûi lí D. Coù chieàu daøi 12 haûi lí Caâu21:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Coù ñoä saâu döôùi 20 m C. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø D. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra Caâu22:Laõnh thoå Vieät Nam laø khoái thoáng nhaát vaø toaøn veïn, bao goàm: A. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng nuùi. B. Vuøng ñaát, haûi ñaûo, theàm luïc ñòa. C. Vuøng ñaát lieàn, haûi ñaûo, vuøng trôøi. D. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng trôøi. Caâu23:Löôïng aåm cao do bieån Ñoâng mang laïi ñaõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caûnh quan thieân nheân nöôùc ta ? A. Xuùc tieán maïnh meõ hôn cöôøng ñoä voøng tuaàn hoaøn sinh vaät . B. Laøm cho quaù trình taùi sinh , phuïc hoài röøng dieãn ra nhanh choùng . C. Thaûm thöïc vaät xanh töôi quanh naêm( tröø nhöõng nôi coù khí haäu khoâ haïn ) D. Laøm cho caûnh quan thieân nhieân röøng chieám öu theá Caâu24:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Taây Baéc laø : A. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân . B. Coù 4 caùnh cung lôùn . 2 C. Coù nhieàu daõy nuùi cao ñoà soä nhaát nöôùc Caâu25:Caáu truùc ñòa hình Vieät Nam ña daïng theå hieän ôû : A. Höôùng nuùi Taây Baéc – Ñoâng Nam chieám öu theá . B. Ñòa hình coù nhieàu kieåu khaùc nhau . C. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . D. Ñòa hình ñoài nuùi chieám phaàn lôùn dieän tích . Caâu26:Vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát nöôùc ta laø: A. Ñoàng baèng soâng Hoàng. C. Duyeân haûi Nam Trung Boä. Caâu27:Cho baûng soá lieäu: D. Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang. B. Baéc Trung Boä. D. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Theo baûng treân, haõy cho bieát nhaän xeùt naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà dieän tích vaø saûn löôïng luùa caû naêm cuûa Ñoàng baèng soâng Hoàng vaø Ñoàng baèng soâng Cöûu Long naêm 2005 vaø naêm 2014? A. Saûn löôïng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long luoân lôùn hôn Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Dieän tích ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long taêng nhanh hôn saûn löôïng. C. Dieän tích giaûm, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng. D. Dieän tích taêng, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caâu28:Nöôùc Vieät Nam naèm ôû: A. Baùn ñaûo Trung AÁn, khu vöïc caän nhieät ñôùi. B. Rìa phía ñoâng baùn ñaûo Ñoâng Döông, gaàn trung taâm Ñoâng Nam AÙ. C. Phía ñoâng Thaùi Bình Döông, khu vöïc kinh teá soâi ñoäng cuûa theá giôùi. D. Rìa phía ñoâng chaâu AÙ, khu vöïc oân ñôùi. Caâu29:Tính chaát aåm cuûa khí haäu nöôùc ta theå hieän ôû: A. Löôïng möa töø 1000 – 1500 mm/naêm, ñoä aåm treân 90%. B. Löôïng möa töø 1500 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm treân 80% C. Löôïng möa töø 1800 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. D. Löôïng möa töø 2000 – 2500 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. Caâu30:Khí haäu nöôùc ta coù tính chaát nhieät ñôùi laø do vò trí: A. Tieáp giaùp vôùi vuøng bieån roäng lôùn. B. Naèm ôû baùn caàu Ñoâng. C. Naèm trong vuøng noäi chí tuyeán D. Naèm ôû baùn caàu Baéc. Caâu31:Loaïi ñaát naøo sau ñaây chieám dieän tích lôùn nhaát ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long? A. Ñaát pheøn. B. Ñaát phuø sa ngoït. C. Ñaát maën. D. Ñaát xaùm. Caâu32:Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây chöùng toû Vieät Nam laø ñaát nöôùc nhieàu ñoài nuùi? A. Caáu truùc ñòa hình khaù ña daïng. B. Ñòa hình ñoài nuùi chieám 3/4 dieän tích laõnh thoå. C. Ñòa hình thaáp daàn töø taây baéc xuoáng ñoâng nam. D. Ñòa hình nuùi cao chieám 1% dieän tích laõnh thoå. Caâu33:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc laø : A. Ñòa hình nuùi thaáp chieám phaàn lôùn dieän tích . B. Coù ñòa hình cao nhaát caû nöôùc C. Coù 3 maïch nuùi lôùn höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Goàm caùc daïy nuùi song song vaø so le chaïy theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam Caâu34:Ñieåm khaùc cuûa ñoàng baèng soâng Hoàng so vôùi ÑBSCL laø : A. Ñöôïc hình thaønh treân vuøng suït luùn cuûa haï löu soâng B. Thaáp , baèng phaúng 3 C. Coù ñeâ soâng D. Dieän tích roäng Caâu35:Ñieåm gioáng nhau chuû yeáu cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc laø : A. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . B. Coù nhieàu sôn nguyeân , cao nguyeân C. Nghieâng theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Coù nhieàu khoái nuùi cao ñoà soä Caâu36:Do naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi aåm, gioù muøa neân thieân nhieân nöôùc ta coù: A. Khí haäu oân hoaø, deã chòu B. Sinh vaät ña daïng C. Khoaùng saûn phong phuù, tröõ löôïng lôùn D. Ñaát ñai roäng lôùn vaø phì nhieâu Caâu37:Ñieàu kieän naøo sau ñaây cuûa vuøng bieån nöôùc ta thuaän lôïi ñeå phaùt trieån giao thoâng vaän taûi bieån? A. Coù nhieàu baõi taém roäng, phong caûnh ñeïp, khí haäu toát. B. Caùc heä sinh thaùi vuøng ven bieån raát ña daïng vaø giaøu coù. C. Coù nhieàu sa khoaùng vôùi tröõ löôïng coâng nghieäp. D. Naèm gaàn caùc tuyeán haøng haûi quoác teá treân Bieån Ñoâng. Caâu38:Gioù phôn Taây Nam chuû yeáu hoaït ñoäng ôû khu vöïc: A. Taây Nguyeân. B. Duyeân haûi Nam Trung Boä C. Baéc Trung Boä vaø phaàn nam cuûa khu vöïc Taây Baéc. D. Ñoàng baèng Nam Boä vaø Taây Nguyeân. Caâu39:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Campuchia B. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia C. Laøo,Campuchia D. Myanma,Campuchia Caâu40:Ñoàng baèng soâng cöûu Long coù ñaëc ñieåm laø : A. Roäng 15000km2 B. Bò chia caét nhieàu bôûi caùc ñeâ ven soâng C. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt D. Coù caùc ruoäng baäc cao baïc maøu . -HEÁT- 4 THCS&THPT Bình Long KIEÅM TRA 1T (Baøi 1-10) – KHOÁI 12 Lôùp:……………. Naêm Hoïc:2016 – 2017 Hoï vaø Teân:……………………………………….. Thôøi gian:45 phuùt Maõ ñeà:002 Caâu Choïn Caâu Choïn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Caâu1:Ñoàng baèng soâng cöûu Long coù ñaëc ñieåm laø : A. Roäng 15000km2 B. Bò chia caét nhieàu bôûi caùc ñeâ ven soâng C. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt D. Coù caùc ruoäng baäc cao baïc maøu . Caâu2:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia B. Laøo,Campuchia C. Myanma,Campuchia D. Trung Quoác,Campuchia Caâu3:Gioù phôn Taây Nam chuû yeáu hoaït ñoäng ôû khu vöïc: A. Baéc Trung Boä vaø phaàn nam cuûa khu vöïc Taây Baéc. B. Taây Nguyeân. C. Duyeân haûi Nam Trung Boä D. Ñoàng baèng Nam Boä vaø Taây Nguyeân. Caâu4:Ñieàu kieän naøo sau ñaây cuûa vuøng bieån nöôùc ta thuaän lôïi ñeå phaùt trieån giao thoâng vaän taûi bieån? A. Coù nhieàu baõi taém roäng, phong caûnh ñeïp, khí haäu toát. B. Caùc heä sinh thaùi vuøng ven bieån raát ña daïng vaø giaøu coù. C. Coù nhieàu sa khoaùng vôùi tröõ löôïng coâng nghieäp. D. Naèm gaàn caùc tuyeán haøng haûi quoác teá treân Bieån Ñoâng. Caâu5:Do naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi aåm, gioù muøa neân thieân nhieân nöôùc ta coù: A. Khí haäu oân hoaø, deã chòu B. Sinh vaät ña daïng C. Khoaùng saûn phong phuù, tröõ löôïng lôùn D. Ñaát ñai roäng lôùn vaø phì nhieâu Caâu6:Ñieåm gioáng nhau chuû yeáu cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc laø : A. Coù nhieàu sôn nguyeân , cao nguyeân B. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . C. Nghieâng theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Coù nhieàu khoái nuùi cao ñoà soä Caâu7:Ñieåm khaùc cuûa ñoàng baèng soâng Hoàng so vôùi ÑBSCL laø : A. Coù ñeâ soâng B. Ñöôïc hình thaønh treân vuøng suït luùn cuûa haï löu soâng C. Thaáp , baèng phaúng D. Dieän tích roäng Caâu8:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc laø : A. Ñòa hình nuùi thaáp chieám phaàn lôùn dieän tích . B. Coù ñòa hình cao nhaát caû nöôùc C. Coù 3 maïch nuùi lôùn höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Goàm caùc daïy nuùi song song vaø so le chaïy theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam Caâu9:Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây chöùng toû Vieät Nam laø ñaát nöôùc nhieàu ñoài nuùi? A. Caáu truùc ñòa hình khaù ña daïng. B. Ñòa hình thaáp daàn töø taây baéc xuoáng ñoâng nam. C. Ñòa hình ñoài nuùi chieám 3/4 dieän tích laõnh thoå. D. Ñòa hình nuùi cao chieám 1% dieän tích laõnh thoå. Caâu10:Loaïi ñaát naøo sau ñaây chieám dieän tích lôùn nhaát ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long? A. Ñaát phuø sa ngoït. B. Ñaát maën. C. Ñaát xaùm. D. Ñaát pheøn. 5 Caâu11:Khí haäu nöôùc ta coù tính chaát nhieät ñôùi laø do vò trí: A. Tieáp giaùp vôùi vuøng bieån roäng lôùn. B. Naèm ôû baùn caàu Ñoâng. C. Naèm trong vuøng noäi chí tuyeán D. Naèm ôû baùn caàu Baéc. Caâu12:Tính chaát aåm cuûa khí haäu nöôùc ta theå hieän ôû: A. Löôïng möa töø 1000 – 1500 mm/naêm, ñoä aåm treân 90%. B. Löôïng möa töø 1800 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. C. Löôïng möa töø 2000 – 2500 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. D. Löôïng möa töø 1500 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm treân 80% Caâu13:Nöôùc Vieät Nam naèm ôû: A. Baùn ñaûo Trung AÁn, khu vöïc caän nhieät ñôùi. B. Phía ñoâng Thaùi Bình Döông, khu vöïc kinh teá soâi ñoäng cuûa theá giôùi. C. Rìa phía ñoâng baùn ñaûo Ñoâng Döông, gaàn trung taâm Ñoâng Nam AÙ. D. Rìa phía ñoâng chaâu AÙ, khu vöïc oân ñôùi. Caâu14:Cho baûng soá lieäu: Theo baûng treân, haõy cho bieát nhaän xeùt naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà dieän tích vaø saûn löôïng luùa caû naêm cuûa Ñoàng baèng soâng Hoàng vaø Ñoàng baèng soâng Cöûu Long naêm 2005 vaø naêm 2014? A. Saûn löôïng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long luoân lôùn hôn Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Dieän tích ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long taêng nhanh hôn saûn löôïng. C. Dieän tích giaûm, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng. D. Dieän tích taêng, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caâu15:Vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát nöôùc ta laø: A. Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. C. Baéc Trung Boä. D. Duyeân haûi Nam Trung Boä. Caâu16:Caáu truùc ñòa hình Vieät Nam ña daïng theå hieän ôû : A. Höôùng nuùi Taây Baéc – Ñoâng Nam chieám öu theá . B. Ñòa hình coù nhieàu kieåu khaùc nhau . C. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . D. Ñòa hình ñoài nuùi chieám phaàn lôùn dieän tích . Caâu17:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Taây Baéc laø : A. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân . B. Coù 4 caùnh cung lôùn . C. Coù nhieàu daõy nuùi cao ñoà soä nhaát nöôùc D. Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang. Caâu18:Löôïng aåm cao do bieån Ñoâng mang laïi ñaõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caûnh quan thieân nheân nöôùc ta ? A. Xuùc tieán maïnh meõ hôn cöôøng ñoä voøng tuaàn hoaøn sinh vaät . B. Laøm cho quaù trình taùi sinh , phuïc hoài röøng dieãn ra nhanh choùng . C. Thaûm thöïc vaät xanh töôi quanh naêm( tröø nhöõng nôi coù khí haäu khoâ haïn ) D. Laøm cho caûnh quan thieân nhieân röøng chieám öu theá Caâu19:Laõnh thoå Vieät Nam laø khoái thoáng nhaát vaø toaøn veïn, bao goàm: A. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng nuùi. B. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng trôøi. C. Vuøng ñaát, haûi ñaûo, theàm luïc ñòa. D. Vuøng ñaát lieàn, haûi ñaûo, vuøng trôøi. Caâu20:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø B. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát C. Coù ñoä saâu döôùi 20 m D. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra 6 Caâu21:Vuøng nöôùc noäi thuyû cuûa quoác gia laø vuøng nöôùc: A. Coù ñoä saâu döôùi 100 meùt B. Ñöôïc tính töø meùp nöôùc thuyû trieàu thaáp nhaát ñeán 20 haûi lí C. Nôi ñoù quoác gia sôû höõu coù toaøn quyeàn nhö treân luïc ñòa D. Coù chieàu daøi 12 haûi lí Caâu22:Theo coâng öôùc quoác teáveà Luaät Bieån naêm 1982 thì vuøng ñaëc quyeàn kinh teá cuûa nöôùc ta roäng 200 haûi lí ñöôïc tính töø: A. Ngaán nöôùc thaáp nhaát cuûa thuyû trieàu trôû ra B. Giôùi haïn ngoaøi cuûa vuøng laõnh thoå trôû ra C. Vuøng coù ñoä saâu 200 meùt trôû vaøo D. Ñöôøng cô sôû trôû ra Caâu23:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia B. Trung Quoác,Campuchia C. Laøo,Campuchia D. Myanma,Campuchia Caâu24:Thuaän lôïi nhaát cuûa khí haäu nöôùc ta ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá laø: A. Giao thoâng vaän taûi hoaït ñoäng thuaän lôïi quanh naêm. B. Ñaùp öùng toát vieäc töôùi tieâu cho noâng nghieäp. C. Thuùc ñaåy söï ñaàu tö ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp. D. Phaùt trieån moät neàn noâng nghieäp ña daïng vaø phong phuù. Caâu25: Ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn laø : A. Coù caùc caùnh cung lôùn môû roäng ôû phía Baéc vaø phía Ñoâng . B. Ñòa hình cao nhaát nöôùc ta vôùi caùc daõy nuùi höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam C. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân xeáp taàng ñaát ñoû badan D. Goàm caùc daõy nuùi song song so le theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam . Caâu26:Nhaân toá coù tính chaát quyeát ñònh ñeán ñaëc ñieåm nhieät ñôùi cuûa neàn noâng nghieäp nöôùc ta laø: A. Đòa hình ña daïng. B. Khí haäu nhieät ñôùi aåm. C. Đaát feralit. D. Nguoàn nöôùc phong phuù. Caâu27:Höôùng voøng cung laø höôùng chính cuûa: A. Vuøng nuùi Ñoâng Baéc B. Caùc heä thoáng soâng lôùn C. Daõy Hoaøng Lieân Sôn D. Vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn Caâu28:Ñaát maën, ñaát pheøn chieám tôùi 2/3 dieän tích töï nhieân cuûa A. Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Baéc Trung Boä. C. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Nam Trung Boä. D. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caâu29:ÔÛ ÑBSCL , veà muøa caïn , nöôùc trieàu laán maïnh laøm gaàn 2/3 dieän tích ñoàng baèng bò nhieãm maën , laø do : A. Ñòa hình thaáp phaúng B. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt . C. Coù nhieàu vuøng truõng roäng lôùn D. Bieån bao boïc 3 maët ñoàng baèng . Caâu30: Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang naâng cao ôû hai ñaàu laø ñaëc ñieåm cuûa vuøng nuùi : A. Tröôøng Sôn Baéc B. Ñoâng Baéc C. Taây Baéc D. Tröôøng Sôn Nam Caâu31:Ñoàng baèng soâng Hoàng gioáng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ôû ñieåm : A. Coù nhieàu soâng ngoøi keânh raïch chaèng chòt . B. Dieän tích 40.000km2 C. Do phuø sa soâng boài tuï leân . D. Coù heä thoáng ñeâ soâng vaø ñeâ bieån . Caâu32:Ñænh nuùi cao nhaát Vieät Nam laø : A. Taây Coân Lónh B. Baø Ñen C. Phan xi paêng D. Ngoïc Lónh Caâu33:Taây Baéc – Ñoâng Nam laø höôùng chính cuûa : A. Daõy nuùi vuøng Taây Baéc B. Daõy nuùi vuøng Ñoâng Baéc C. Vuøng nuùi Nam Tröôøng Sôn D. Daõy nuùi phía Nam Caâu34:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : 7 A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Coù ñoä saâu döôùi 20 m C. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø D. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra Caâu35:Taøi nguyeân khoaùng saûn cuûa Vieät Nam taäp trung nhieàu nhaát ôû: A. Mieàn Trung B. Mieàn Nam C. Mieàn Baéc D. Mieàn ñoàng baèng Caâu36:Söï khaùc nhau cô baûn giöõa ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Hoàng vaø ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø: A. Söï maøu môõ. B. Dieän tích C. Ñoä nhieãm pheøn, ñoä nhieãm maën. D. Ñöôïc boài ñaép haøng naêm vaø khoâng ñöôïc boài ñaép haøng naêm. Caâu37:Taøi nguyeân ñaát cuûa Vieät Nam raát phong phuù, trong ñoù nhieàu nhaát laø: A. Ñaát ñoàng coû. B. Ñaát hoang maïc. C. Ñaát phuø sa vaø ñaát feralit. D. Ñaát phuø sa. Caâu38:Nguyeân nhaân chính laøm cho Vieät Nam coù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ña daïng, phong phuù laø: A. Vò trí ñòa lyù, lòch söû hình thaønh laõnh thoå laâu daøi vaø thuaän lôïi. B. Vieäc khai thaùc luoân ñi ñoâi vôùi vieäc taùi taïo vaø baûo veä. C. Ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi. D. Caáu truùc ñòa chaát. Caâu39:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 15, haõy cho bieát caùc ñoâ thò naøo sau ñaây laø ñoâ thò ñaëc bieät ôû nöôùc ta? A. Haø Noäi, TP. Hoà Chí Minh. B. TP. Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng. C. Haø Noäi, Caàn Thô. D. TP. Hoà Chí Minh, Ñaø Naüng. Caâu40:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 4 – 5, haõy cho bieát trong soá 7 tænh bieân giôùi treân ñaát lieàn giaùp vôùi Trung Quoác, khoâng coù tænh naøo sau ñaây? A. Laïng Sôn. B. Cao Baèng. C. Tuyeân Quang. D. Haø Giang -HEÁT- 8 THCS&THPT Bình Long KIEÅM TRA 1T (Baøi 1-10) – KHOÁI 12 Lôùp:……………. Naêm Hoïc:2016 – 2017 Hoï vaø Teân:……………………………………….. Thôøi gian:45 phuùt Maõ ñeà:003 Caâu Choïn Caâu Choïn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Caâu1:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 4 – 5, haõy cho bieát trong soá 7 tænh bieân giôùi treân ñaát lieàn giaùp vôùi Trung Quoác, khoâng coù tænh naøo sau ñaây? A. Tuyeân Quang. B. Laïng Sôn. C. Cao Baèng. D. Haø Giang Caâu2:Nguyeân nhaân chính laøm cho Vieät Nam coù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ña daïng, phong phuù laø: A. Vieäc khai thaùc luoân ñi ñoâi vôùi vieäc taùi taïo vaø baûo veä. B. Vò trí ñòa lyù, lòch söû hình thaønh laõnh thoå laâu daøi vaø thuaän lôïi. C. Ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi. D. Caáu truùc ñòa chaát. Caâu3:Söï khaùc nhau cô baûn giöõa ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Hoàng vaø ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø: A. Söï maøu môõ. B. Dieän tích C. Ñoä nhieãm pheøn, ñoä nhieãm maën. D. Ñöôïc boài ñaép haøng naêm vaø khoâng ñöôïc boài ñaép haøng naêm. Caâu4:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Coù ñoä saâu döôùi 20 m C. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra D. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø Caâu5:Ñænh nuùi cao nhaát Vieät Nam laø : A. Taây Coân Lónh B. Baø Ñen C. Phan xi paêng D. Ngoïc Lónh Caâu6: Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang naâng cao ôû hai ñaàu laø ñaëc ñieåm cuûa vuøng nuùi : A. Tröôøng Sôn Baéc B. Ñoâng Baéc C. Taây Baéc D. Tröôøng Sôn Nam Caâu7:Ñaát maën, ñaát pheøn chieám tôùi 2/3 dieän tích töï nhieân cuûa A. Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Baéc Trung Boä. C. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Nam Trung Boä. D. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caâu8:Nhaân toá coù tính chaát quyeát ñònh ñeán ñaëc ñieåm nhieät ñôùi cuûa neàn noâng nghieäp nöôùc ta laø: A. Đòa hình ña daïng. B. Đaát feralit. C. Nguoàn nöôùc phong phuù. D. Khí haäu nhieät ñôùi aåm. Caâu9:Thuaän lôïi nhaát cuûa khí haäu nöôùc ta ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá laø: A. Giao thoâng vaän taûi hoaït ñoäng thuaän lôïi quanh naêm. B. Ñaùp öùng toát vieäc töôùi tieâu cho noâng nghieäp. C. Phaùt trieån moät neàn noâng nghieäp ña daïng vaø phong phuù. D. Thuùc ñaåy söï ñaàu tö ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp. Caâu10:Theo coâng öôùc quoác teáveà Luaät Bieån naêm 1982 thì vuøng ñaëc quyeàn kinh teá cuûa nöôùc ta roäng 200 haûi lí ñöôïc tính töø: A. Ngaán nöôùc thaáp nhaát cuûa thuyû trieàu trôû ra B. Giôùi haïn ngoaøi cuûa vuøng laõnh thoå trôû ra C. Ñöôøng cô sôû trôû ra D. Vuøng coù ñoä saâu 200 meùt trôû vaøo 9 Caâu11:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Coù ñoä saâu döôùi 20 m C. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra D. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø Caâu12:Löôïng aåm cao do bieån Ñoâng mang laïi ñaõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caûnh quan thieân nheân nöôùc ta ? A. Xuùc tieán maïnh meõ hôn cöôøng ñoä voøng tuaàn hoaøn sinh vaät . B. Laøm cho quaù trình taùi sinh , phuïc hoài röøng dieãn ra nhanh choùng . C. Laøm cho caûnh quan thieân nhieân röøng chieám öu theá D. Thaûm thöïc vaät xanh töôi quanh naêm( tröø nhöõng nôi coù khí haäu khoâ haïn ) Caâu13:Caáu truùc ñòa hình Vieät Nam ña daïng theå hieän ôû : A. Höôùng nuùi Taây Baéc – Ñoâng Nam chieám öu theá . B. Ñòa hình coù nhieàu kieåu khaùc nhau . C. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . D. Ñòa hình ñoài nuùi chieám phaàn lôùn dieän tích . Caâu14:Cho baûng soá lieäu: Theo baûng treân, haõy cho bieát nhaän xeùt naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà dieän tích vaø saûn löôïng luùa caû naêm cuûa Ñoàng baèng soâng Hoàng vaø Ñoàng baèng soâng Cöûu Long naêm 2005 vaø naêm 2014? A. Dieän tích ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long taêng nhanh hôn saûn löôïng. B. Saûn löôïng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long luoân lôùn hôn Ñoàng baèng soâng Hoàng. C. Dieän tích giaûm, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng. D. Dieän tích taêng, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Caâu15:Tính chaát aåm cuûa khí haäu nöôùc ta theå hieän ôû: A. Löôïng möa töø 1500 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm treân 80% B. Löôïng möa töø 1000 – 1500 mm/naêm, ñoä aåm treân 90%. C. Löôïng möa töø 1800 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. D. Löôïng möa töø 2000 – 2500 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. Caâu16:Loaïi ñaát naøo sau ñaây chieám dieän tích lôùn nhaát ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long? A. Ñaát phuø sa ngoït. B. Ñaát pheøn. C. Ñaát maën. D. Ñaát xaùm. Caâu17:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc laø : A. Ñòa hình nuùi thaáp chieám phaàn lôùn dieän tích . B. Coù ñòa hình cao nhaát caû nöôùc C. Coù 3 maïch nuùi lôùn höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Goàm caùc daïy nuùi song song vaø so le chaïy theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam Caâu18:Ñieåm gioáng nhau chuû yeáu cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc laø : A. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . B. Coù nhieàu sôn nguyeân , cao nguyeân C. Nghieâng theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Coù nhieàu khoái nuùi cao ñoà soä Caâu19:Ñieàu kieän naøo sau ñaây cuûa vuøng bieån nöôùc ta thuaän lôïi ñeå phaùt trieån giao thoâng vaän taûi bieån? A. Coù nhieàu baõi taém roäng, phong caûnh ñeïp, khí haäu toát. B. Caùc heä sinh thaùi vuøng ven bieån raát ña daïng vaø giaøu coù. C. Naèm gaàn caùc tuyeán haøng haûi quoác teá treân Bieån Ñoâng. D. Coù nhieàu sa khoaùng vôùi tröõ löôïng coâng nghieäp. 10 Caâu20:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia B. Trung Quoác,Campuchia C. Laøo,Campuchia D. Myanma,Campuchia Caâu21:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 15, haõy cho bieát caùc ñoâ thò naøo sau ñaây laø ñoâ thò ñaëc bieät ôû nöôùc ta? A. TP. Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng. B. Haø Noäi, Caàn Thô. C. TP. Hoà Chí Minh, Ñaø Naüng. D. Haø Noäi, TP. Hoà Chí Minh. Caâu22:Taøi nguyeân ñaát cuûa Vieät Nam raát phong phuù, trong ñoù nhieàu nhaát laø: A. Ñaát phuø sa vaø ñaát feralit. B. Ñaát ñoàng coû. C. Ñaát hoang maïc. D. Ñaát phuø sa. Caâu23:Taøi nguyeân khoaùng saûn cuûa Vieät Nam taäp trung nhieàu nhaát ôû: A. Mieàn Baéc B. Mieàn Trung C. Mieàn Nam D. Mieàn ñoàng baèng Caâu24:Taây Baéc – Ñoâng Nam laø höôùng chính cuûa : A. Daõy nuùi vuøng Ñoâng Baéc B. Vuøng nuùi Nam Tröôøng Sôn C. Daõy nuùi vuøng Taây Baéc D. Daõy nuùi phía Nam Caâu25:Ñoàng baèng soâng Hoàng gioáng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ôû ñieåm : A. Do phuø sa soâng boài tuï leân . B. Coù nhieàu soâng ngoøi keânh raïch chaèng chòt . C. Dieän tích 40.000km2 D. Coù heä thoáng ñeâ soâng vaø ñeâ bieån . Caâu26:ÔÛ ÑBSCL , veà muøa caïn , nöôùc trieàu laán maïnh laøm gaàn 2/3 dieän tích ñoàng baèng bò nhieãm maën , laø do : A. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt . B. Coù nhieàu vuøng truõng roäng lôùn C. Ñòa hình thaáp phaúng D. Bieån bao boïc 3 maët ñoàng baèng . Caâu27:Höôùng voøng cung laø höôùng chính cuûa: A. Caùc heä thoáng soâng lôùn B. Daõy Hoaøng Lieân Sôn C. Vuøng nuùi Ñoâng Baéc D. Vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn Caâu28: Ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn laø : A. Coù caùc caùnh cung lôùn môû roäng ôû phía Baéc vaø phía Ñoâng . B. Ñòa hình cao nhaát nöôùc ta vôùi caùc daõy nuùi höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam C. Goàm caùc daõy nuùi song song so le theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam . D. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân xeáp taàng ñaát ñoû badan Caâu29:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Campuchia B. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia C. Laøo,Campuchia D. Myanma,Campuchia Caâu30:Vuøng nöôùc noäi thuyû cuûa quoác gia laø vuøng nöôùc: A. Coù ñoä saâu döôùi 100 meùt B. Ñöôïc tính töø meùp nöôùc thuyû trieàu thaáp nhaát ñeán 20 haûi lí C. Coù chieàu daøi 12 haûi lí D. Nôi ñoù quoác gia sôû höõu coù toaøn quyeàn nhö treân luïc ñòa Caâu31:Laõnh thoå Vieät Nam laø khoái thoáng nhaát vaø toaøn veïn, bao goàm: A. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng nuùi. B. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng trôøi. C. Vuøng ñaát, haûi ñaûo, theàm luïc ñòa. D. Vuøng ñaát lieàn, haûi ñaûo, vuøng trôøi. Caâu32:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Taây Baéc laø : A. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân . B. Coù 4 caùnh cung lôùn . C. Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang. D. Coù nhieàu daõy nuùi cao ñoà soä nhaát nöôùc Caâu33:Vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát nöôùc ta laø: A. Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. C. Baéc Trung Boä. D. Duyeân haûi Nam Trung Boä. Caâu34:Nöôùc Vieät Nam naèm ôû: A. Rìa phía ñoâng baùn ñaûo Ñoâng Döông, gaàn trung taâm Ñoâng Nam AÙ. B. Baùn ñaûo Trung AÁn, khu vöïc caän nhieät ñôùi. C. Phía ñoâng Thaùi Bình Döông, khu vöïc kinh teá soâi ñoäng cuûa theá giôùi. 11 D. Rìa phía ñoâng chaâu AÙ, khu vöïc oân ñôùi. Caâu35:Khí haäu nöôùc ta coù tính chaát nhieät ñôùi laø do vò trí: A. Tieáp giaùp vôùi vuøng bieån roäng lôùn. B. Naèm ôû baùn caàu Ñoâng. C. Naèm trong vuøng noäi chí tuyeán D. Naèm ôû baùn caàu Baéc. Caâu36:Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây chöùng toû Vieät Nam laø ñaát nöôùc nhieàu ñoài nuùi? A. Ñòa hình ñoài nuùi chieám 3/4 dieän tích laõnh thoå. B. Caáu truùc ñòa hình khaù ña daïng. C. Ñòa hình thaáp daàn töø taây baéc xuoáng ñoâng nam. D. Ñòa hình nuùi cao chieám 1% dieän tích laõnh thoå. Caâu37:Ñieåm khaùc cuûa ñoàng baèng soâng Hoàng so vôùi ÑBSCL laø : A. Ñöôïc hình thaønh treân vuøng suït luùn cuûa haï löu soâng B. Thaáp , baèng phaúng C. Coù ñeâ soâng D. Dieän tích roäng Caâu38:Do naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi aåm, gioù muøa neân thieân nhieân nöôùc ta coù: A. Sinh vaät ña daïng B. Khoaùng saûn phong phuù, tröõ löôïng lôùn C. Ñaát ñai roäng lôùn vaø phì nhieâu D. Khí haäu oân hoaø, deã chòu Caâu39:Gioù phôn Taây Nam chuû yeáu hoaït ñoäng ôû khu vöïc: A. Taây Nguyeân. B. Duyeân haûi Nam Trung Boä C. Baéc Trung Boä vaø phaàn nam cuûa khu vöïc Taây Baéc. D. Ñoàng baèng Nam Boä vaø Taây Nguyeân. Caâu40:Ñoàng baèng soâng cöûu Long coù ñaëc ñieåm laø : A. Roäng 15000km2 B. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt C. Bò chia caét nhieàu bôûi caùc ñeâ ven soâng D. Coù caùc ruoäng baäc cao baïc maøu . -HEÁT- 12 THCS&THPT Bình Long KIEÅM TRA 1T (Baøi 1-10) – KHOÁI 12 Lôùp:……………. Naêm Hoïc:2016 – 2017 Hoï vaø Teân:……………………………………….. Thôøi gian:45 phuùt Maõ ñeà:004 Caâu Choïn Caâu Choïn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Caâu1:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 15, haõy cho bieát caùc ñoâ thò naøo sau ñaây laø ñoâ thò ñaëc bieät ôû nöôùc ta? A. Haø Noäi, TP. Hoà Chí Minh. B. TP. Hoà Chí Minh, Haûi Phoøng. C. Haø Noäi, Caàn Thô. D. TP. Hoà Chí Minh, Ñaø Naüng. Caâu2:Taøi nguyeân ñaát cuûa Vieät Nam raát phong phuù, trong ñoù nhieàu nhaát laø: A. Ñaát phuø sa vaø ñaát feralit. B. Ñaát ñoàng coû. C. Ñaát hoang maïc. D. Ñaát phuø sa. Caâu3:Taøi nguyeân khoaùng saûn cuûa Vieät Nam taäp trung nhieàu nhaát ôû: A. Mieàn Trung B. Mieàn Nam C. Mieàn Baéc D. Mieàn ñoàng baèng Caâu4:Taây Baéc – Ñoâng Nam laø höôùng chính cuûa : A. Daõy nuùi vuøng Taây Baéc B. Daõy nuùi vuøng Ñoâng Baéc C. Vuøng nuùi Nam Tröôøng Sôn D. Daõy nuùi phía Nam Caâu5:Ñoàng baèng soâng Hoàng gioáng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long ôû ñieåm : A. Do phuø sa soâng boài tuï leân . B. Coù nhieàu soâng ngoøi keânh raïch chaèng chòt . C. Dieän tích 40.000km2 D. Coù heä thoáng ñeâ soâng vaø ñeâ bieån . Caâu6:ÔÛ ÑBSCL , veà muøa caïn , nöôùc trieàu laán maïnh laøm gaàn 2/3 dieän tích ñoàng baèng bò nhieãm maën , laø do : A. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt . B. Ñòa hình thaáp phaúng C. Coù nhieàu vuøng truõng roäng lôùn D. Bieån bao boïc 3 maët ñoàng baèng . Caâu7:Höôùng voøng cung laø höôùng chính cuûa: A. Vuøng nuùi Ñoâng Baéc B. Caùc heä thoáng soâng lôùn C. Daõy Hoaøng Lieân Sôn D. Vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn Caâu8: Ñaëc ñieåm chung cuûa vuøng nuùi Baéc Tröôøng Sôn laø : A. Coù caùc caùnh cung lôùn môû roäng ôû phía Baéc vaø phía Ñoâng . B. Ñòa hình cao nhaát nöôùc ta vôùi caùc daõy nuùi höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam C. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân xeáp taàng ñaát ñoû badan D. Goàm caùc daõy nuùi song song so le theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam . Caâu9:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia B. Laøo,Campuchia C. Myanma,Campuchia D. Trung Quoác,Campuchia Caâu10:Vuøng nöôùc noäi thuyû cuûa quoác gia laø vuøng nöôùc: A. Nôi ñoù quoác gia sôû höõu coù toaøn quyeàn nhö treân luïc ñòa B. Coù ñoä saâu döôùi 100 meùt C. Ñöôïc tính töø meùp nöôùc thuyû trieàu thaáp nhaát ñeán 20 haûi lí D. Coù chieàu daøi 12 haûi lí Caâu11:Laõnh thoå Vieät Nam laø khoái thoáng nhaát vaø toaøn veïn, bao goàm: A. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng nuùi. B. Vuøng ñaát, haûi ñaûo, theàm luïc ñòa. C. Vuøng ñaát, vuøng bieån, vuøng trôøi. D. Vuøng ñaát lieàn, haûi ñaûo, vuøng trôøi. Caâu12:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Taây Baéc laø : A. Coù nhieàu daõy nuùi cao ñoà soä nhaát nöôùc B. Goàm caùc khoái nuùi vaø cao nguyeân . C. Coù 4 caùnh cung lôùn . D. Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang. 13 Caâu13:Vuøng saûn xuaát löông thöïc lôùn nhaát nöôùc ta laø: A. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. B. Ñoàng baèng soâng Hoàng. C. Baéc Trung Boä. D. Duyeân haûi Nam Trung Boä. Caâu14:Nöôùc Vieät Nam naèm ôû: A. Baùn ñaûo Trung AÁn, khu vöïc caän nhieät ñôùi. B. Phía ñoâng Thaùi Bình Döông, khu vöïc kinh teá soâi ñoäng cuûa theá giôùi. C. Rìa phía ñoâng baùn ñaûo Ñoâng Döông, gaàn trung taâm Ñoâng Nam AÙ. D. Rìa phía ñoâng chaâu AÙ, khu vöïc oân ñôùi. Caâu15:Khí haäu nöôùc ta coù tính chaát nhieät ñôùi laø do vò trí: A. Tieáp giaùp vôùi vuøng bieån roäng lôùn. B. Naèm ôû baùn caàu Ñoâng. C. Naèm ôû baùn caàu Baéc. D. Naèm trong vuøng noäi chí tuyeán Caâu16:Ñaëc ñieåm naøo sau ñaây chöùng toû Vieät Nam laø ñaát nöôùc nhieàu ñoài nuùi? A. Caáu truùc ñòa hình khaù ña daïng. B. Ñòa hình ñoài nuùi chieám 3/4 dieän tích laõnh thoå. C. Ñòa hình thaáp daàn töø taây baéc xuoáng ñoâng nam. D. Ñòa hình nuùi cao chieám 1% dieän tích laõnh thoå. Caâu17:Ñieåm khaùc cuûa ñoàng baèng soâng Hoàng so vôùi ÑBSCL laø : A. Coù ñeâ soâng B. Ñöôïc hình thaønh treân vuøng suït luùn cuûa haï löu soâng C. Thaáp , baèng phaúng D. Dieän tích roäng Caâu18:Do naèm trong khu vöïc nhieät ñôùi aåm, gioù muøa neân thieân nhieân nöôùc ta coù: A. Sinh vaät ña daïng B. Khoaùng saûn phong phuù, tröõ löôïng lôùn C. Khí haäu oân hoaø, deã chòu D. Ñaát ñai roäng lôùn vaø phì nhieâu Caâu19:Gioù phôn Taây Nam chuû yeáu hoaït ñoäng ôû khu vöïc: A. Baéc Trung Boä vaø phaàn nam cuûa khu vöïc Taây Baéc. B. Taây Nguyeân. C. Duyeân haûi Nam Trung Boä D. Ñoàng baèng Nam Boä vaø Taây Nguyeân. Caâu20:Ñoàng baèng soâng cöûu Long coù ñaëc ñieåm laø : A. Roäng 15000km2 B. Bò chia caét nhieàu bôûi caùc ñeâ ven soâng C. Coù caùc ruoäng baäc cao baïc maøu . D. Coù maïng löôùi keânh raïch chaèng chòt Caâu21:Caên cöù vaøo Atlat Ñòa lí Vieät Nam trang 4 – 5, haõy cho bieát trong soá 7 tænh bieân giôùi treân ñaát lieàn giaùp vôùi Trung Quoác, khoâng coù tænh naøo sau ñaây? A. Laïng Sôn. B. Cao Baèng. C. Haø Giang D. Tuyeân Quang. Caâu22:Nguyeân nhaân chính laøm cho Vieät Nam coù nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân ña daïng, phong phuù laø: A. Vò trí ñòa lyù, lòch söû hình thaønh laõnh thoå laâu daøi vaø thuaän lôïi. B. Vieäc khai thaùc luoân ñi ñoâi vôùi vieäc taùi taïo vaø baûo veä. C. Ñieàu kieän khí haäu thuaän lôïi. D. Caáu truùc ñòa chaát. Caâu23:Söï khaùc nhau cô baûn giöõa ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Hoàng vaø ñaát phuø sa ñoàng baèng soâng Cöûu Long laø: A. Ñöôïc boài ñaép haøng naêm vaø khoâng ñöôïc boài ñaép haøng naêm. B. Söï maøu môõ. C. Dieän tích D. Ñoä nhieãm pheøn, ñoä nhieãm maën. Caâu24:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø C. Coù ñoä saâu döôùi 20 m D. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra Caâu25:Ñænh nuùi cao nhaát Vieät Nam laø : A. Phan xi paêng B. Taây Coân Lónh C. Baø Ñen D. Ngoïc Lónh 14 Caâu26: Ñòa hình thaáp vaø heïp ngang naâng cao ôû hai ñaàu laø ñaëc ñieåm cuûa vuøng nuùi : A. Tröôøng Sôn Baéc B. Ñoâng Baéc C. Taây Baéc D. Tröôøng Sôn Nam Caâu27:Ñaát maën, ñaát pheøn chieám tôùi 2/3 dieän tích töï nhieân cuûa A. Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. C. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Baéc Trung Boä. D. Caùc ñoàng baèng duyeân haûi Nam Trung Boä. Caâu28:Nhaân toá coù tính chaát quyeát ñònh ñeán ñaëc ñieåm nhieät ñôùi cuûa neàn noâng nghieäp nöôùc ta laø: A. Khí haäu nhieät ñôùi aåm. B. Đòa hình ña daïng. C. Đaát feralit. D. Nguoàn nöôùc phong phuù. Caâu29:Thuaän lôïi nhaát cuûa khí haäu nöôùc ta ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá laø: A. Giao thoâng vaän taûi hoaït ñoäng thuaän lôïi quanh naêm. B. Ñaùp öùng toát vieäc töôùi tieâu cho noâng nghieäp. C. Phaùt trieån moät neàn noâng nghieäp ña daïng vaø phong phuù. D. Thuùc ñaåy söï ñaàu tö ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp. Caâu30:Theo coâng öôùc quoác teáveà Luaät Bieån naêm 1982 thì vuøng ñaëc quyeàn kinh teá cuûa nöôùc ta roäng 200 haûi lí ñöôïc tính töø: A. Ñöôøng cô sôû trôû ra B. Ngaán nöôùc thaáp nhaát cuûa thuyû trieàu trôû ra C. Giôùi haïn ngoaøi cuûa vuøng laõnh thoå trôû ra D. Vuøng coù ñoä saâu 200 meùt trôû vaøo Caâu31:Ñöôøng cô sôû trong laõnh haûi cuaû moät nöôùc laø ñöôøng ôû vò trí : A. Nôi giôùi haïn thuyû trieàu xuoáng thaáp nhaát B. Noái caùc muõi ñaát xa nhaât vôi caùc ñaûo ven bôø C. Coù ñoä saâu döôùi 20 m D. Coù chieàu roäng 20 haûi lí tính töø meùp thuyû trieàu trôû ra Caâu32:Löôïng aåm cao do bieån Ñoâng mang laïi ñaõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán caûnh quan thieân nheân nöôùc ta ? A. Xuùc tieán maïnh meõ hôn cöôøng ñoä voøng tuaàn hoaøn sinh vaät . B. Thaûm thöïc vaät xanh töôi quanh naêm( tröø nhöõng nôi coù khí haäu khoâ haïn ) C. Laøm cho quaù trình taùi sinh , phuïc hoài röøng dieãn ra nhanh choùng . D. Laøm cho caûnh quan thieân nhieân röøng chieám öu theá Caâu33:Caáu truùc ñòa hình Vieät Nam ña daïng theå hieän ôû : A. Ñòa hình ñoài nuùi chieám phaàn lôùn dieän tích . B. Höôùng nuùi Taây Baéc – Ñoâng Nam chieám öu theá . C. Ñòa hình coù nhieàu kieåu khaùc nhau . D. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . Caâu34:Cho baûng soá lieäu: Theo baûng treân, haõy cho bieát nhaän xeùt naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà dieän tích vaø saûn löôïng luùa caû naêm cuûa Ñoàng baèng soâng Hoàng vaø Ñoàng baèng soâng Cöûu Long naêm 2005 vaø naêm 2014? A. Saûn löôïng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long luoân lôùn hôn Ñoàng baèng soâng Hoàng. B. Dieän tích giaûm, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Hoàng. C. Dieän tích taêng, saûn löôïng taêng ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long. D. Dieän tích ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long taêng nhanh hôn saûn löôïng. 15 Caâu35:Tính chaát aåm cuûa khí haäu nöôùc ta theå hieän ôû: A. Löôïng möa töø 1500 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm treân 80% B. Löôïng möa töø 1000 – 1500 mm/naêm, ñoä aåm treân 90%. C. Löôïng möa töø 1800 – 2000 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. D. Löôïng möa töø 2000 – 2500 mm/naêm, ñoä aåm töø 60 – 80%. Caâu36:Loaïi ñaát naøo sau ñaây chieám dieän tích lôùn nhaát ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long? A. Ñaát phuø sa ngoït. B. Ñaát maën. C. Ñaát xaùm. D. Ñaát pheøn. Caâu37:Neùt noåi baät cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc laø : A. Coù ñòa hình cao nhaát caû nöôùc B. Coù 3 maïch nuùi lôùn höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam C. Goàm caùc daïy nuùi song song vaø so le chaïy theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam D. Ñòa hình nuùi thaáp chieám phaàn lôùn dieän tích . Caâu38:Ñieåm gioáng nhau chuû yeáu cuûa ñòa hình vuøng nuùi Ñoâng Baéc vaø Taây Baéc laø : A. Ñoài nuùi thaáp chieám öu theá . B. Nghieâng theo höôùng Taây Baéc – Ñoâng Nam C. Coù nhieàu sôn nguyeân , cao nguyeân D. Coù nhieàu khoái nuùi cao ñoà soä Caâu39:Ñieàu kieän naøo sau ñaây cuûa vuøng bieån nöôùc ta thuaän lôïi ñeå phaùt trieån giao thoâng vaän taûi bieån? A. Coù nhieàu baõi taém roäng, phong caûnh ñeïp, khí haäu toát. B. Naèm gaàn caùc tuyeán haøng haûi quoác teá treân Bieån Ñoâng. C. Caùc heä sinh thaùi vuøng ven bieån raát ña daïng vaø giaøu coù. D. Coù nhieàu sa khoaùng vôùi tröõ löôïng coâng nghieäp. Caâu40:Vieät Nam coù ñöôøng bieân giôùi caû treân ñaât lieàn vaø treân bieån vôùi: A. Trung Quoác,Campuchia B. Trung Quoác,Laøo,Camphuchia C. Laøo,Campuchia D. Myanma,Campuchia -HEÁT- ÑAÙP AÙN ÑEÀ 001 1.B 2.C 3.A 4.D 5.D 6.C 7.C 8.D 9.B 10.C 11.D 12.A 13.A 14.B 15.D 16.B 17.A 18.B 19.A 002 1.C 2.D 3.A 4.D 5.A 6.A 7.A 8.A 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.B 15.B 16.D 17.C 18.C 19.B 003 1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.A 7.D 8.D 9.C 10.C 11.D 12.D 13.D 14.A 15.A 16.B 17.A 18.B 19.C 004 1.A 2.A 3.C 4.A 5.A 6.B 7.A 8.D 9.D 10.A 11.C 12.A 13.A 14.C 15.D 16.B 17.A 18.C 19.A 16 20.B 21.C 22.D 23.C 24.C 25.D 26.D 27.B 28.B 29.B 30.C 31.A 32.B 33.A 34.C 35.B 36.A 37.D 38.C 39.A 40.C 20.A 21.C 22.D 23.B 24.D 25.D 26.B 27.A 28.D 29.A 30.A 31.C 32.C 33.A 34.C 35.C 36.D 37.C 38.A 39.A 40.C 20.B 21.D 22.A 23.A 24.C 25.A 26.C 27.C 28.C 29.A 30.D 31.B 32.D 33.B 34.A 35.C 36.A 37.C 38.D 39.C 40.B 20.D 21.D 22.A 23.A 24.B 25.A 26.A 27.B 28.A 29.C 30.A 31.B 32.B 33.A 34.D 35.A 36.D 37.D 38.C 39.B 40.A 17

Cập nhật thông tin chi tiết về Trắc Nghiệm Địa Lí 10 Bài 14 Có Đáp Án Hay Nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!