Xu Hướng 6/2023 # Unit 12 Lớp 7: Our Food # Top 14 View | Ictu-hanoi.edu.vn

Xu Hướng 6/2023 # Unit 12 Lớp 7: Our Food # Top 14 View

Bạn đang xem bài viết Unit 12 Lớp 7: Our Food được cập nhật mới nhất trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Unit 12: Let’s eat!

B. Our food (Phần 1-5 trang 119-122 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Doctor: What’s the matter, Ba?

Ba: I feel terrible. I have an awful stomachache.

Doctor: It must be something you ate. Are your Mom and Dad OK?

Ba: Yes, they are fine

Doctor: What did you eat last night?

Ba: We ate fish, rice and soup. I also ate spinach, but Mom and Dad didn’t.

Doctor: So it was probably the spinach. Did your Mom wash it well?

Ba: She didn’t wash it. I did.

Doctor: Spinach is very good for you, but you must wash it carefully. Vegetables often have dirt from the farm on them. That dirt can make you sick. I’ll give you some medicine to make you feel better.

Ba: Thanks, doctor.

Hướng dẫn dịch:

Bác sĩ: Ba, em bị làm sao thế?

Ba: Em thấy đau kinh khủng. Em bị đau bụng dữ lắm.

Bác sĩ: Chắc chẳn là do món gì em đã ăn. Bố mẹ em có khoẻ không?

Ba: Dạ, bố mẹ em khoẻ.

Bác sĩ: Tối qua em ăn gì?

Ba: Em ăn cá, cơm và canh. Em cũng ăn rau dền nữa, nhưng mẹ và bố em không ăn.

Bác sĩ: Vậy có lẽ là món rau dền. Mẹ em có rửa rau kỹ không?

Ba: Dạ mẹ em không rửa rau. Em rửa rau đấy ạ.

Bác sĩ: Rau dền rất tốt cho em, nhưng em phải rửa nó thật kỹ. Rau thường có bụi bẩn từ nông trại. Bụi bẩn đó có thể làm em bệnh. Cô sẽ cho em một ít thuốc giúp em thấy khỏe hơn.

Ba: Cám ơn bác sĩ.

Now complete the story. ( Bây giờ hoàn thành câu chuyện sau.)

Ba went to the doctor because he was (2) ill/ sick. The doctor (3) asked Ba some questions. Ba said he (4) ate/ had some (5) spinach last night. The doctor said he must 6) wash the spinach (7) carefully. (8) Vegetables can be dirty. The dirt can (9) make people sick. (10) She gave Ba some (11) medicine to make him feel better.

2. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.) Bài nghe: Nội dung bài nghe: A balanced diet

We know that the food we eat affects our whole life. For example, there is sugar in many kinds of food. It adds taste to food. Sugar is not an unhealthy food. We need sugar to live. In moderate amounts, it is good for you. It gives you energy and you feel less hungry.

But we must remember to eat sensibly. We should have a balanced diet. We should:

eat a moderate amount of fatty food and sugar.

eat some body-building foods, like meat and dairy products.

eat plenty of cereals, fruit and vegetables.

What does a ‘ balanced diet‘ mean? It means you eat a variety of foods without eating too much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit and healthy. Don’t forget about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines and enjoy the food you eat – that is the key to a healthy lifestyle.

Hướng dẫn dịch: Chế độ ăn uống cân đối

Chúng ta biết thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn như đường có trong nhiều loại thực phẩm. Nó thêm khẩu vị cho thức ăn. Đường không phải là loại thức ăn không bổ dưỡng. Chúng ta cần đường để sống. Với số lượng vừa phải, thì đường tốt cho bạn. Nó cho bạn năng lượng và bạn cảm thấy ít đói hơn.

Nhưng chúng ta phải nhớ ăn một cách hợp lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên:

Ăn các thức béo và đường với số lượng vừa phải.

Ăn một số thực phẩm cấu tạo cơ thể như thịt và các sản phẩm sữa.

Ăn nhiều ngũ cốc, trái cây và rau cải.

” Chế độ ăn uống cân đối” có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là ăn nhiều loại thực phẩm, mà không ăn quá nhiều bất cứ loại thực phẩm nào. Sự điều độ rất quan trọng. Hãy ăn các thức ăn mà bạn thích, nhưng đừng ăn quá nhiều. Điều này giúp cho bạn mạnh khỏe và cường tráng. Cũng đừng quên tập thể dục. Tất cả chúng ta đều cần tập thể dục. Hãy tuân theo những nguyên tắc này và thưởng thức các thức ăn bạn ăn – đó là bí quyết cho lối sống khỏe mạnh.

b) Is a balanced diet alone enough for a healthy lifestyle? Why?/Why not? ( Có phải một chế độ ăn uống cân bằng là đủ cho một nếp sống khỏe mạnh? Tại sao?/Tại sao không?)

About you

c) Do you think your diet is balanced? Why?/Why not? ( Bạn có nghĩ chế độ ăn uống của bạn là cân bằng? Tại sao?/Tại sao không?)

3. Write a menu for yourself and your family, including details of breakfast, lunch and dinner. Make each meal healthy and balanced. Use this pie chart to help you. (Viết thực đơn cho em và gia đình, bao gồm chi tiết các bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Tổ chức một bữa ăn bổ dưỡng và cân bằng. Sử dụng biểu đồ vòng tròn này để giúp em.)

a) Breakfast Food Drink - eggs - milk - toast or bread - orange juice - harm or cheese sandwiches - beef soya noodles b) Lunch Food Drink Dessert - rice - tea - bananas - cooked or fried fish/ meat - mineral water - oranges - vegetable soya or salad - fruit juice - pineapples - beans/ vegetables with stir-fried pork/beef c) Dinner Food Drink Dessert - rice - tea - apples - cooked/ fried fish/ meat - mineral water - bananas - vegetables soup/ salad

4. Listen and write the letters of what they ate and drank. (Lắng nghe và viết mẫu tự của những thứ họ đã ăn và uống.) Bài nghe:

Lan Ba Nga Hoa

Đáp án:

Lan: f), b), d), g) Nga: a), d), g) Ba : c), a), e), h) Hoa: b), e), g)

Nội dung bài nghe:

– Lan ate noodles, vegetables, meat and drank juice.

– Ba ate fish, rice, fruit and drank water.

– Nga ate vegetables and drank juice.

– Hoa ate noodles, fruit and drank juice.

5. Play with words. (Chơi với chữ.) Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Fresh greens are good, But you should Wash them well Or you will be ill. Are good for you But you ought to Wash them well in water. Everyone understands That we need clean hands Before we take a seat And begin to eat.

Hướng dẫn dịch:

Rau tươi thì tốt, Nhưng bạn nên Rửa chúng thật sạch Nếu không bạn sẽ bị ốm. Xà lách cũng thế Tốt cho sức khỏe bạn Nhưng bạn nên Rửa chúng thật sạch bằng nước. Mọi người đều hiểu Rằng chúng ta cần rửa sạch tay Trước khi chúng ta ngồi xuống Và bắt đầu ăn.

Remember. (Ghi nhớ.)

I ate spinach, but Mom and Dad didn't. She didn't wash it. I did.

Các bài học tiếng Anh lớp 7 Unit 12 khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Unit 4. Our Customs And Traditions. Lesson 7. Looking Back

Period 33: Unit 4: Our customs and traditionsLesson 7: Looking back + projectVOCABULARY1. Complete the sentences with the words from the box. Cutlery generations wrap worshipping host respectWe should ………………………. our customs and traditions.A lot of countries in the world have the tradition of …………….. their ancestors.You shouldn’t …………………. a gift in black or white paper.In a lot of countries, the ………………… usually invites everybody to start eating.In Viet Nam, the …………………… We mostly use is chopsticks.For ………………., many family has visited this pagoda

respectworshippingwraphost cutlerygenerations2. Write sentences with the following expressions There’s a tradition that according to tradition follow the tradition of break with tradition by have the custom of 1. …………………………………………………………………………………………2……………………………………………………………………………………………3. ………………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………………………..SuggestionsThere is a tradition in our countries of having fireworks on New year’s Eve.2. According to tradition, we have fireworks on New year’s Eve.3. Following the tradition of having fireworks on new year’s Eve.4. My neighborhood broke with tradition by not having five crackers on New year’s Eve.5. In the first day, people have the customs of going to the pagoda.

Grammar: Modal verbs

*Have toS(I,you,we,they)+ have to + V(infinitive)S(he,she,it)+ has to +V(infinitive)*Should(+) S + should + V(infinitive)(-) S + shouldn’t + V(infinitive)

4. Complete the sentences, using should or shouldn’t and a verb from the box. Use break wait touch followIn Viet Nam you …………………… for the eldest person to sit before you sit down.2. In Viet Nam you …………………………….. Only the first name to address people older than you.3. You ………………………… your promise to the children.4. If you are Vietnamese, you ……………………… your customs and traditions.5. You ………………………….. another person’s head because it’s disrespectful.should wait shouldn’t useshouldn’t breakshould followshouldn’t touch5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it.1. When you visit a temple in Thailand, you has to follow some important customs.2. People should wear short shorts and tank tops. This is disrespectful.3. People can wear sandals, but these have to has a strap around the back.4. People should to lower their voice inside the temple.5. Women have a voice touching monks.5. Underline one mistake in each of the following sentences. Correct it.When you visit a temple in Thailand, you has to follow some important customs.2. People should wear short shorts and tank tops. This is disrespectful.3. People can wear sandals, but these have to has a strap around the back.4. People should to lower their voice inside the temple.

Homework – Do again all exercises – Do exercise : E.writing in page 35 in workbook – Prepare unit 5: getting started

Brain Out Level 12 Answer, Solution (Tap Food From Left To Right)

Objective: So many trivia questions to boost your brain power. The perfect combination of knowledge and creativity, exercise your mind with the triple test of EQ, IQ and dumbfounded challenge.

Download This Game: Android Devices

Brain Out 12 Solution:

Walkthrough:

Brain Out Answers Solutions [221 Levels In One Page!]

Brain Out Level 1 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 2 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 3 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 4 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 76 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 6 How many triangles are in a pentagram Answer

Brain Out Level 7 Find the largest fire Answer

Brain Out Level 8 What’s the number under the parked car Answer

Brain Out Level 9 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 10 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 45 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 12 Answer, Solution (Tap food from left to right)

Brain Out Level 12 Answer, Solution (Tic Tac Toe)

Brain Out Level 14 (Find the chick) Solution & Hint

Brain Out Level 13 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 14 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 15 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 16 Answer (Can you solve this equation)

Brain Out Level 17 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 73 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 21 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 22 Answer ( What letter of Alphabet People Listen)

Brain Out Level 21 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 22 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 23 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 24 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 25 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 26 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 30 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 78 Answer, Solution & Hint

Brain Out Level 29 Solution (Find 8 animals) Answer & Hints

Brain Out Level 95 Baby fall Asleep, Solution

Brain Out Level 31 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 32 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 33 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 34 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 35 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 36 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 37 (Whack A Mole) Solution

Brain Out Level 38 Solution (Rescue Giraffe) Answer & Hints

Brain Out Level 39 Solution, Answer (Can you solve this Equation)

Brain Out Level 40 Solution (find Objects) Answer & Hints

Brain Out Level 41 (Oh god, Jojo overslept, Wake her up.)

Brain Out Level 42 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 44 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 44 Solution (Move 1 Matchstick to Make a biggest number) Answer

Brain Out Level 11 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 46 Solution (Help tom to get her notice)

Brain Out Level 47 Solution (Find the aliens) Answer & Hints

Brain Out Level 48 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 49 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 50 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 51 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 52 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 53 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 54 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 104 Solution (Fill In the ?)

Brain Out Level 56 Solution (Please Find The Photo)

Brain Out Level 57 Solution (wake up the little piggy)

Brain Out Level 58 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 59 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 60 (Find Green) Solution

Brain Out Level 61 Solution (Find out the Hexagon)

Brain Out Level 62 Solution (AEBFC)

Brain Out Level 63 (Crazy pin circle) Solution

Brain Out Level 64 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 65 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 66 (comfort my dog) Solution

Brain Out Level 67 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 68 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 69 Solution (Find the Mother Hen)

Brain Out Level 70 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 71 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 72 Solution (Please enter a 5 digit number password)

Brain Out Level 18 Solution (Little elephant is so lonely)

Brain Out Level 74 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 75 Solution (Write Down A Two Digit Number)

Brain Out Level 5 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 77 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 27 Solution (go to the exit)

Brain Out Level 81 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 82 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 83 Solution (Spot the Differences)

Brain Out Level 84 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 85 Solution (Watermelon) Answer

Brain Out Level 86 Solution (Catch The Rat)

Brain Out Level 87 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 88 Solution (Form A smallest possible number)

Brain Out Level 89 (Once Again Dart) Solution

Brain Out Level 90 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 91 Solution (Turn this Pyramid upside down In 3 moves)

Brain Out Level 92 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 93 Solution (help little girl to eat cake)

Brain Out Level 94 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 95 Solution (you have to win this game again)

Brain Out Level 96 Solution (how to eat the noodles)

Brain Out Level 30 Solution (move to matchsticks to create an upright chair)

Brain Out Level 96 Answer (If CDE=EFH then EFH=?)

Brain Out Level 97 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 98 Solution (help little bat fall asleep)

Brain Out Level 99 Solution (Enter the biggest possible Number)

Brain Out Level 100 Solution (make biggest possible number moving only 2 matchsticks)

Brain Out Level 101 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 102 Solution (Kill The Nasty Fly)

Brain Out Level 103 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 55 Solution (Girlfriend and Mom)

Brain Out Level 105 Solution (Add 1 line to make this Equation true)

Brain Out Level 108 Solution (tap fruits from left to right)

Brain Out Level 106 Solution (Jack want to drink the Minute Maid)

Brain Out Level 107 Solution (Which dream do you want to come true)

Brain Out Level 108 Solution (Open the Box)

Brain Out Level 109 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 110 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 111 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 112 Solution (Keep the Balance Balanced)

Brain Out Level 113 Solution (Count the number of hairs Again)

Brain Out Level 114 Solution (What is the Answer)

Brain Out Level 115 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 116 Solution (Find the mother Hen Again)

Brain Out Level 117 (Help the duck drink water) Solution

Brain Out Level 118 Solution (Whats your Body temperature Now)

Brain Out Level 119 Solution (Mix Red and Blue together)

Brain Out Level 19 Solution (Put the Giraffe into the Fridge)

Brain Out Level 121 Solution (Turn off the Light again)

Brain Out Level 122 Solution (1 used in 1 to 199)

Brain Out Level 123 Solution ( The little bunny is hungry again)

Brain Out Level 124 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 125 Solution (light Up all the bulb)

Brain Out Level 126 Solution, Answer & Hints

Brain Out Level 127 Solution (can you solve this)

Brain Out Level 128 Solution (Help the baby get a Haircut)

Brain Out Level 129 Solution (you are so smart, let’s cheer)

Brain Out Level 130 Solution (solve the problem)

Brain Out Level 131 Solution, (turn on the least switch to get water)

Brain Out Level 132 Solution, (Find the wolf In the sheep)

Brain Out Level 133 Solution, (Nap time is over, wake Baby)

Brain Out Level 134 Solution (Make the Paper Windmill spin Fast)

Brain Out Level 135 Solution, (find a heart)

Brain Out Level 136 Solution, (hey! what time is it now?)

Brain Out Level 137 Solution (do not lift up the stone)

Brain Out Level 138 Solution (how many triangles are there)

Brain Out Level 139 Solution, (Help the Kitten Fishing)

Brain Out Level 140 Solution, (Jojo wants to go skating)

Brain Out Level 141 (today is Zozo’s 16th birthday) Solution,

Brain Out Level 142 Solution (Help Mark escape from the secret room)

Brain Out Level 143 Solution (Pigsy was Captured by Monster)

Brain Out Level 144 Solution (find out all the items)

Brain Out Level 145 Solution (Picking Fruits)

Brain Out Level 146 Solution (Make this Equation True)

Brain Out Level 147 Solution (Find the Ping-pong)

Brain Out Level 148 Solution (which one would you give up)

Brain Out Level 149 Solution, Answer

Brain Out Level 150 Solution (How to catch the thief)

Brain Out Level 151 Solution (Save the Egg)

Brain Out Level 152 Solution (Help Dog to Win)

Brain Out Level 153 Solution (make an Ice-cream)

Brain Out Level 154 Solution, (candles)

Brain Out Level 155 Solution (Protect the Rocket)

Brain Out Level 156 Solution (find the fly)

Brain Out Level 157 Solution

Brain Out Level 158 Solution (Catch all birds)

Brain Out Level 159 Solution (Charger it)

Brain Out Level 160 Solution, Answer

Brain Out Level 161 Solution, Answer

Brain Out Level 162 Solution (Knock out all the bowling pins)

Brain Out Level 163 Find out the ping pong ball Answer

Brain Out Level 164 Answer (How many triangles below)

Brain Out Level 165 Solution (No smoking)

Brain Out Level 166 Solution, Answer

Brain Out Level 167 Solution (Bath the Cat)

Brain Out Level 168 Solution (Find the exit)

Brain Out Level 169 Solution (Squeeze the milk)

Brain Out Level 170 Solution (Fill the bucket)

Brain Out Level 171 Solution (Fill in the same number)

Brain Out Level 172 Solution, Answer

Brain Out Level 173 Solution (Clear the monsters)

Brain Out Level 174 Solution (Disappear the card)

Brain Out Level 175 Solution (Five in a Row. It’s your turn!)

Brain Out Level 176 (Help the chick Out) Solution

Brain Out Level 177 (Catch the doll) Solution

Brain Out Level 178 (Goal 3 times) Solution

Brain Out Level 179 Answer (Choose the largest number)

Brain Out Level 180 (Thirsty, may I Have a glass of water) Solution

Brain Out Level 181 (Park the car) Solution

Brain Out Level 182 (Enter Password) Solution

Brain Out Level 183 (The little bunny is hungry) Solution

Brain Out Level 184 (Win the game) Solution

Brain Out Level 185 (Find chick) Solution

Brain Out Level 186 (Grill the fish for the cat) Solution

Brain Out Level 187 answer (a=?) Solution

Brain Out Level 188 (Press 1000) Solution

Brain Out Level 189 (Park the car) Solution

Brain Out Level 190 (Light a candle) Solution

Brain Out Level 191 (Subdue the monster) Solution

Brain Out Level 192 (Who is the smartest) Solution

Brain Out Level 193 (Make him laugh) Solution

Brain Out Level 194 (Open the safe) Solution

Brain Out Level 195 (What’s the answer) Solution

Brain Out Level 196 (Lucky spin) Solution

Brain Out Level 197 (Let’s RPS) Solution

Brain Out Level 198 (Fill the glass) Solution

Brain Out Level 199 (Get the toy out from the bottle) Solution

Brain Out Level 200 (Shout out I am handsome) Solution

Brain Out Level 201 (Beat the monster) Solution

Brain Out Level 202 (Reach the End) Solution

Brain Out Level 203 (Enter Password) Solution

Brain Out Level 204 (DO NOT TAP) Solution

Brain Out Level 205 (Get rid of Sadako) Solution

Brain Out Level 206 (Shoot a basket) Solution

Brain Out Level 207 (Don’t hit the bullseye) Solution

Brain Out Level 208 (Put feet on shoulder) Solution

Brain Out Level 209 (Improve eyesight) Solution

Brain Out Level 210 (Do Not Speak) Solution

Brain Out Level 211 (Unlock the Pad) Solution

Brain Out Level 212 (How to distribute 3 apples to 6 people equally) Solution

Brain Out Level 213 (Tilt the balance to the left) Solution

Brain Out Level 214 (Find out 6 smile) Solution

Brain Out Level 215 (Collect coins) Solution

Brain Out Level 216 (Find 5 stars) Solution

Brain Out Level 217 (How to dodge the attack) Solution

Brain Out Level 218 (Cross the end) Solution

Brain Out Level 219 (Find the chick) Solution

Brain Out Level 220 (Help the boy win) Solution

Brain Out Level 221 (Escape the room) Solution

Brain Out Level 20 answer (help the giraffe to eat the apple)

Brain Out Level 28 answer (point out all people)

Unit 4 Our Past (Write) Trang 42

I.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to:

1.Knowledge: rewrite legends, use the correct form of given verbs.

2.Skills: develop writing and other skills.

3.Attitude: be interested in legends.

II.Language contents:

1.Vocabulary:

– Wisdom (n): trí khôn.

– Straw (n): rơm rạ

– Stripe (n): vằn.

– Rope (n): dây thừng.

– Graze (v): gặm cỏ.

– Burn (n): đốt cháy.

– Escape (v): trốn thoát.

– Tie (v): buộc, cột, trói.

– Light (v): đốt, châm, nhóm.

2.Grammar:review:

– Past simple tense.

– Past progressive tense.

Bài 1. Complete the story. Use the verbs in the box.(Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.)

burned escaped went was appeared left lit tied was grazing said

How the tiger got his stripes

1.appeared

2.was

3.said

4.left

5.went

6.tied

7.lit

8.burned

9.escaped

Hướng dẫn dịch

Vì sao hổ có vằn

Một ngày nọ, khi một nông dân đang ở trên đồng và con trâu của ông gặm cỏ gần đó thì một con hổ xuất hiện. Con hổ muốn biết tại sao con trâu to khỏe thế mà lại làm đầy tớ, trong lúc người đàn ông bé nhỏ kia lại làm ông chủ. Người nông dân nói ông có trí khôn nhưng hôm đó ông đã quên nó ở nhà. Ông đi lấy trí khôn về, nhưng trước khi đi ông lấy dây thừng trói con hổ vào một gốc cây vì ông không muốn con hổ ăn con trâu của ông. Khi quay trở lại, người nông dân mang theo một ít rơm. Ông nói đó là trí khôn của mình. Ông châm lửa làm cháy con hổ. Con hổ trốn thoát nhưng nó vẫn mang những vằn đen do những vết cháy ấy cho đến bây giờ.

Bài 2. Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this:

(Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này:)

One day as / was in the field and….

One day /I / field

buffalo / graze / tiger / come

It / ask / why / strong buffalo / my servant / and I / its master I / tell / tiger /I / have / wisdom tiger / want / see / it I / tell / it /I / leave / wisdom / home

then I / tie / tiger / tree / rope /I / didn’t / want / eat / buffalo I / go / get / straw / and / bum / tiger tiger / escape / still have / black stripes

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

Cập nhật thông tin chi tiết về Unit 12 Lớp 7: Our Food trên website Ictu-hanoi.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!